کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۳ مطلب در مهر ۱۳۹۸ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ابیا در استان یزد

Observation of Eurasian Woodcock in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی زارع خورمیزی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 20 October 2019

Observers: Mehdi Zare Khormizi

Remarks: New species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در اهواز در مهر 1398

Record of Thrush Nightingale in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، محمد سفرنگ و حمید جباری

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohsen Mallah, Mohammad Safrang & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در قم در شهریور 1398

Record of Egyptian Vulture in Qom in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد:یک بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: سایت البرز، قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد محمدرحیمی و مسعود داوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult & one juvenile

Place of observation: Alborz site, Qom

Province: Qom

Date of observation: 13 September 2018

Observers: Mohammad MohammadRahimi & Masoud Davari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در تکاب در شهریور 1397

Record of Egyptian Vulture in Takab in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: تکاب

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Takab

Province: West Azarbaijan

Date of observation: September 2018

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در قم در خرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Qom in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد کبار، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد محمدرحیمی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kabar dam, Qom

Province: Qom

Period of observations: June 2019

Observers: Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در صفی آباد، دزفول در خرداد 1398

Record of European Turtle Dove in Safi-Abad, Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در کازرون در مهر 1397

Record of European Stonechat in Kazerun in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1397

محل مشاهده: کازرون

استان: فارس

مشاهده کنندگان: آقای موسی فتحی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kazerun

Province: Fars

Date of observation: 2 October 2018

Observers: Musa Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در بهمن 1396

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 بهمن 1396

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 January 2018

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در کشف رود در مهر 1397

Record of Dalmatian Pelican in Kashaf-Rud in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کشف رود

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: October 2018

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در تهران در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Tehran in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک نر

مکان مشاهده: روستای آراد، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد احسانی، علی بیات و حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One male

Place of observation: Arad village, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 16 November 2018

Observers: Hamed Ehsani, Ali Bayat & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در همدان در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Hamedan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 27 فرد

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: 18 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 27 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 10 October 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در سوادکوه در مرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Savad-Kuh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه شورمست، سوادکوه

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان و خانم حمیده دلیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shour-Mast, Savad-Kuh

Province: Mazandaran

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پهلوهای نارنجی در قصر شیرین

Record of House Sparrow with rufous flanks in Qasr-e Shirin

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در پهلوها

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous flanks

No of individuals: 4 individuals

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 March 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گیلان غرب در مهر 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Gilan-e Gharb in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 24 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 16 October 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در پارک ملی گلستان در شهریور 1396

Record of Bearded Vulture in Golestan National Park in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن حدادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Period of observations: September 2017

Observers: Mohsen Haddadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در پارک ملی گلستان در شهریور 1397

Record of Bearded Vulture in Golestan National Park in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قاشلو، پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 28 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مظاهر کاوردوین و حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qare-Qashlu, Golestan N.P.

Province: Golestan

Period of observations: 20 September 2018

Observers: Mazaher Kaverdovin & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در طالقان در آذر 1397

Record of Bearded Vulture in Taleghan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: خانمها شهرزاد شیرزاد و پریا پاشانیا، آقایان بیژن محمدی دوستدار، پیام پاشانیا و حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taleqan

Province: Alborz

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Shahrzad Shirzad, Paria Pashania, Bijan Mohammadi Dustdar, Payam Pashania & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در آبشینه در مهر 1398

Record of Common Pochard in Abshineh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: سد آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 20 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Abshineh dam

Province: Hamedan

Period of observations: 12 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بدره در مهر 1398

Record of Bonelli's Eagle in Badreh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 18 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 10 October 2019

Observers: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در تالاب سیران گولی در مهر 1398

Record of Black-tailed Godwit in Seyran-Goli wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 October 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در مهر 1398

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 مهر 1398

مشاهده کننده: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در شیرین سو در مهر 1398

Record of Northern Lapwing in Shirin-Sou in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو، کبودر آهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirin-Sou dam, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 5 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت دال معمولی در جلفا در مهر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Jolfa in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دشت گلفرج، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 9 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Golfaraj plain, Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 1 October 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در تالش در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Talesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 25 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در قصر شیرین در دی 1396

Record of White-breasted Kingfisher in Qasr-e Shirin in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Range extension

Species: White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: January 2018

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در گیلان غرب در اسفند 1395

Record of White-eared Bulbul in Gilan-e Gharb in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: March 2017

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قصر شیرین در بهمن 1392

Record of Pied Kingfisher in Qasr-e Shirin in January 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1392

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: 30 January 2014

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سنقر و کلیایی در اردیبهشت 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Sonqor & Kolyaee in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Date of observation: 27 April 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در سوادکوه در مرداد 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Savad-Kuh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: کمیاب

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه شورمست، سوادکوه

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان و خانم حمیده دلیری

Type of important species: Rare

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shour-Mast lake, Savad-Kuh

Province: Mazandaran

Date of observation: 17 August 2019

Observers: Hossein Mahmoudian & Hamideh Daliri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در میقان در آبان 1394

Record of Caspian Plover in Meyghan in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: میقان

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمود کلنگری

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Meyghan

Province: Markazi

Date of observation: November 2015

Observers: Mahmoud Kolnegari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در گیلان غرب در فروردین 1398

Record of Barbary Falcon in Gilan-e Gharb in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Dates of observation: April 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

Identified by: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در سنجر، دزفول در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Sanjar, Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در خرم آباد در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Khorram-Abad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: محل دفن پسماند خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 10 مهر 1398

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Khorram-Abad dump site

Province: Lorestan

Period of observations: 2 October 2019

Observers: Mohsen Amiri & Ali Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در آباده در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Abadeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: آباده

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abadeh

Province: Fars

Period of observations: 2 October 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در شهرستان کارون در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: غزاویه، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghazavieh, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 September 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در اوایل مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Dezful in late September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 21 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در مهر 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 11 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بردسکن در مهر 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Bardeskan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: بردسکن

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عباس زاده

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Mohammad Abbaszadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بردسکن در مهر 1398

Record of Golden Eagle in Bardeskan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: بردسکن

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 15 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عباس زاده

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 October 2019

Observers: Mohammad Abbaszadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در دزفول در مهر 1398

Record of Common Pochard in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در خرمشهر در مهر 1398

Record of Namaqua Dove in Khorram-Shahr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خمین در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Khomein in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: گلمگرد، خمین

استان: مرکزی

تاریخهای مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمود امیدی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golmagard, Khomein

Province: Markazi

Dates of observation: 4 October 2019

Observers: Mahmoud Omidi

Identified by: Arash Habibi-Azad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در تالاب سیران گولی در مهر 1398

Record of Marbled Duck in Seyran-Goli wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در دزفول در مهر 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محسن ملاح، مجید پورهمدانی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Majid Pourhamedani, Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 12 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: علی سجاد جلالی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 2 September 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کازرون در مهر 1398

Record of Long-eared Owl in Kazerun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دشت برم، کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید محسن موسوی نژاد

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dasht-e Barm, Kazerun

Province: Fars

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Seyed Mohsen Moosavinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالاب حسنلو در مهر 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Hasanlu wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Aziz Ozar, Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در زریبار در مهر 1398

Record of Bearded Reedling in Zaribar in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 6 individuals

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Date of observation: 8 October 2019

Observers: Rahman Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در مهر 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 4 October 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی