کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در کانی برازان در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 September 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در پاسارگاد در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Pasargad in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پاسارگاد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی شریفی و ساسان عسکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pasargad

Province: Fars

Date of observation: September 2018

Observers: Mostafa Sharifi & Sasan Askarian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بوانات در مرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 23 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش درمان عقاب شاهی در اهواز در دی 1397

Report of treatment of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد عقاب شاهی

گونه های هدف: عقاب شاهی Aquila heliaca

محل اقدام: کشت و صنعت امیرکبیر، اهواز

استان: خوزستان

دوره اقدام: 16 دی 1397

اجرا کنندگان: آقای سعید یزدانی

نتیجه اقدام: درمان یک فرد عقاب شاهی در تاریخ 16 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Place of action: AmirKabir farming co, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of action: 6 January 2019

Conducted by: Saeed Yazdani

Action results: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle on 6 January 2019

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش درمان عقاب شاهی در بهبهان در دی 1397

Report of treatment of Eastern Imperial Eagle in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد عقاب شاهی

گونه های هدف: عقاب شاهی Aquila heliaca

محل اقدام: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: 7 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان کوروش کوپی و علی احمدی

نتیجه اقدام: درمان یک فرد عقاب شاهی در تاریخ 7 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Place of action: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: 28 December 2018

Conducted by: Korosh Kopi & Ali Ahmadi

Action results: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle on 28 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در کرخه در دی 1397

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Karkheh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: کزخه

استان: خوزستان

دوره اقدام: 7-11 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان مهدی منجزی، محمد الوندی و خضیر اسماعیلی

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف در تاریخ 11 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Karkheh

Province: Khuzestan

Period of action: 28-31 December 2018 and 1 January 2019

Conducted by: Mehdi Monjazi, Mohammad Alvandi & Khazir Esmaili

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl on 1 January 2019

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پرند در دی 1396

Records of Steppe Eagle in Parand in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalanesis

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: پرند

استان: تهران

دوره مشاهده: 16 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalanesis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parand

Province: Tehran

Period of observations: 6 January 2018

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در مهر 1397

Record of Northern Lapwing in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در ترکمن صحرا در اردیهشت 1397

Record of Egyptian Vulture in Turkmen Sahra in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ترکمن صحرا

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Turkmen Sahra

Province: Golestan

Date of observation: 5 May 2018

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در میانکاله در اوایل آبان 1396

Record of Little Bustard in Miankaleh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: تالاب میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: اوایل آبان 1396

مشاهده کننده: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 1000 individual

Place of observation: Miankaleh wetland

Province: Mazandaran

Date of observation: late October 2017

Observers: Farshad Shabestari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در کارون در آذر 1397

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Karun in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: کارون

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 10 فروردین 1397

اجرا کنندگان: آقای سرحان خلف دخت

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف در تاریخ 20 آذر 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Karun

Province: Khuzestan

Period of action: 11 December 2018

Conducted by: Sarhan Khalafdokht

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl on 11 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

مشاهده گنجشک خانگی با شکم قرمز در لامرد

Observation of House Sparrow with rufous belly in Lamerd

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 دی 1397

عکاس: آقای عقیل خضری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous belly

No of individuals: one female

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 13 January 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پشت نارنجی در نقده

Record of House Sparrow with orange back in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در پشت

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 15 دی 1397

عکاس: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange back

No of individuals: one male

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 January 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با شکم نارنجی در کبودرآهنگ

Record of House Sparrow with orange belly in Kabudar-Ahang

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

عکاس: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange belly

No of individuals: one female

Date of observation: 15 April 2018

Place of observation: Shirin-Sou, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در تیاب در بهمن 1397

Record of Sooty Gull in Tiab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، ساره مسعودی، هومن درودی، امیر بیگ پور، علی سهل البیع و خانم الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Parham Beuhaghi, Sareh Masoudi, Houman Doroudi, Amir Beigpour, Ali Sahlolbei' & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در گتوند در بهمن 1397

Record of Spotted Owlet in Gotvand in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کیارس، گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی بیات، جمشید سعیدی، فرزاد سلیمانی و هادی ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Kiaras, Gotvand

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 February 2019

Observers: Ali Bayat, Jamshid Saeedi, Farzad Soleymani & Hadi Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در قصر شیرین در بهمن 1397

Record of White-eared Bulbul in Qasr-e Shirin in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بوانات در بهمن 1397

Record of Steppe Eagle in Bavanat in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در بامدژ در بهمن 1397

Record of population of Marbled Duck in Bamdezh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: تالاب بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و جبار منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bamdezh wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Hojjat Taheri & Jabbar Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کارون از آبان تا بهمن 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Karun from November 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات:اوایل آبان تا اوایل بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: from November 2018 to February 2019

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Brambling in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Siskin Fringilla montifringilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 16 february 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در شوشتر در بهمن 1397

Record of population of Black Francolin in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: شیلا کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در سد ارس در آبان 1392

Record of Armenian Gull in Aras dam in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: سد ارس، شهرستان پلدشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 11 آبان 1392

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Aras dam, Poldasht county

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 November 2013

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تنگ صیاد در دی 1395

Record of Golden Eagle in Tang-e Sayyad in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 January 2017

Observers: Hooshang Poorzal

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در درود در شهریور 1395

Report of release of Steppe Eagle in Dorud in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی  Aquila nipalensis

محل اقدام: درود

استان: لرستان

دوره اقدام: یک هفته در ابتدای شهریور 1395

اجرا کنندگان: آقای مصطفی نیکبخت

نتیجه اقدام: درمان و رهاسازی یک فرد عقاب صحرایی.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Dorud

Province: Lorestan

Period of action: late August 2016

Conducted by: Mostafa Nikbakht

Action results: One individual was treated and released.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 7 February 2019

Observers: Mehdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در حسنلو در بهمن 1397

Record of Golden Eagle in Hasanlu in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 February 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Barbary Falcon in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 6 February 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Griffon Vulture in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی، محمدحسین دارابی، یادگار نور و حسین محسنی نژاد

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mehdi Mami, Mohammad Hossein Darabi, Yadegar Nour & Hossein Mohseninezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی اردک سرحنایی در کرخه در بهمن 1397

Report of release of Common Pochard in Karkheh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی اردک سرحنایی

گونه های هدف: اردک سرحنایی Aythya ferina

محل اقدام: کرخه

استان: خوزستان

دوره اقدام: 13-15 بهمن 1397

اجرا کنندگان: آقایان محمد نظرپور، سجاد خنیفری و محمد الوندی

نتیجه اقدام: درمان و رهاسازی آن در کرخه

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Common Pochard

Species: Common Pochard Aythya ferina

Place of action: Karkheh

Province: Khuzestan

Period of action: 2-4 February 2019

Conducted by: Mohammad Nazarpour, Sajjad Khaniferi & Mohammad Alvandi

Action results: It was treated and released in Karkheh

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در شوشتر در بهمن 1397

Record of White-tailed Eagle in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شیلات کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: از تاریخ 14 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: since 3 February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شادگان در بهمن 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Shadegan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

اردک سرحنایی در نیشابور در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Neishabour in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: سد بار، نیشابور

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مجید مقیمانی و سانیا صنعتگران

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Bar dam, Neishabour

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 1 February 2019

Observers: Majid Moghimany & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در بهمن 1397

Record of Black-winged Kite in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مهرداد

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 February 2019

Observers: Mehdi Mehrdad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در بهمن 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: پایگاه شکاری دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در کرمانشاه در بهمن 1397

Record of population of Steppe Eagle in Kermanshah in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 5 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 25 January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در بندر مقام در بهمن 1397

Record of Western Osprey in Bandar-e Mogham in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر مقام

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 4 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی و خانم فاطمه هاشمی فر

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Mogham

Province: Hormozgan

Period of observations: 24 January 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Fatemeh Hashemifar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گاماسیاب در بهمن 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gamasiab in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 49 فرد

محل مشاهده: گاماسیاب، صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 49 individuals

Place of observation: Gamasiab, Sehneh

Province: Kermanshah

Period of observations: late January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در بهشهر در بهمن 1397

Record of European Green Woodpecker in Behshahr in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 1 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد وطن خواه و فریدون قرائی

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Behshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 21 January 2019

Observers: Mohammad Vatankhah & Fereidoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوشهر در بهمن 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Bushehr in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 65 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 3 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و مهدی طیاری وو خانمها سیمین حسینی و هدی خرم آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 65 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 23 January 2019

Observers: Korosh Khalili, Mehdi Tayyari, Simin Hosseini & Hoda Khorramabadi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در انتهای دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in mid-January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بیستون در دی 1397

Record of Golden Eagle in Bisotun in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بیستون، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bisotun, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در انتهای دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in mid-January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 1700 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایموسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 1700 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در هرات در دی 1397

Record of European Stonechat in Harat in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: هرات، خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Harat, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 20 January 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت کورکور سیاه در عشق آباد در دی 1397

Record of population of Black Kite in Eshgh-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 50 فرد

محل مشاهده: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1397

مشاهده کنندگان: شهرزاد رحمتی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin 

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در عشق آباد در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Eshgh-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1397

مشاهده کنندگان: شهرزاد رحمتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin 

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شاهرود در تیر 1397

Record of Griffon Vulture in Shahrud in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شاهوار، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی نوروزی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahvar, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: July 2018

Observers: Ali Nowruzi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در دی 1397

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی محترمی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بروجرد در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Borujerd in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گناوه در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Genaveh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندر گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در آبادان در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Abadan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک جنبان در استان کردستان

Observation of Scrub Warbler in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک جنبان Scotocerca inquieta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: بهاره مالکی، بشری مهاجر، رضوان قمری، آتوسا رحمانی، شاهو دربندی، سالار کهزادی و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Scrub Warbler Scotocerca inquieta

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zhavrud, Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 31 January 2019

Observers: Bahareh Maleki, Boshra Mohajer- Rezvan Ghamari, Atusa Rahmani, Shahoo Darbandi, Salar Kohzadi & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در اهواز در بهمن 1397

Record of Yellow-browed Warbler in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی عکس: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح، درک اسکات، مگنوس اولمن و اندرو استودارت

توضیحات: صدای آواز این پرنده نیز ضبط شد. همچنین، این گونه برای استان خوزستان جدید است.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 January to 6 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah, Derek Scott, Magnus Ullman & Andrew Stoddart

Remarks: Its call was recorded. This is new species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوجاق در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Boujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بروجرد در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Borujerd in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 24 فرد

محل مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 24 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در خرم آباد در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Khorram-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در خرم آباد در دی 1397

Record of population of Steppe Eagle in Khorram-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در آبادان در دی 1397

Record of Steppe Eagle in Abadan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در نیمه دوم دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان احمد لاهیجان زاده، شهریار عسگری، موسی مدحجی، ایرج سلیمانی و سید محمدجواد تقوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Ahmadreza Lahijanzadeh, Shariar Asgari, Musa Modheji, Iraj Soleymani & Seyed Mohammad-Javad Taghavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Boujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در لواسان در دی 1397

Record of Common Myna in Lavasan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: لواسان

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Date of observation: 11 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در اروندکنار در دی 1397

Record of Black-tailed Godwit in Arvand-Kenar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در اروندرود در دی 1397

Record of Armenian Gull in Arvand-Rud in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اروندرود

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arvand-Rud

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در خاییز در تیر 1397

Record of Spotted Owlet in Khaeez in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 7 July 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در رامهرمز در شهریور 1395

Record of Spotted Owlet in Ramhormoz in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده دیمه، رامهرمز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و عبدالخالق طاهری

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dimeh P.A., Ramhormoz

Province: Khuzestan

Dates of observation: September 2016

Observers: Hojjat Taheri & Abdolkhalegh Taheri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در کارون در دی 1397

Record of Western Osprey in Karun in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت زنگوله بال در بهبهان در بهمن 1396

Record of population of Little Bustard in Behbahan in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش کوپی، احمد آقاجری، محمود آقاجری و حمزه آقاجری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2018

Observers: Korosh Kopi, Ahmad Aghajari, Mahmoud Aghajari & Hamzeh Aghajari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب دوبرادر در خاییز در دی 1397

Report of release of Bonelli's Eagle in Khaeez in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب دوبرادر

گونه های هدف: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

محل اقدام: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره اقدام: از 2 تا 22 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان هدایت اله دیده بان، علیرضا افشون، مهدی بخشنده و احمد خواجه

نتیجه اقدام: در منطقه حفاظت شده خاییز، استان کهگیلویه و بویراحمد یافت شد و پس از درمان، در تاریخ 22 دی 1397 در خاییز رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

Action: Release of Bonelli's Eagle

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

Place of action: Khaeez P.A.

Province: Kohgilueh & Boyer-Ahmad

Period of action: from 23 December 2018 to 12 January 2019

Conducted by: Hedayatollah Didehban, Alireza Afshoon, Mehdi Bakhshandeh & Ahmad Khajeh

Action results: It was found in Khaeez, Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province, then treated and released in Khaeez on 12 January 2019.

Reporters: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت جمعیت کورکور سیاه در شادگان در دی 1397

Record of population of Black Kite in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 120 فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 120 individuals

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش مرگ گنجشک رودخانه ای در هورالعظیم در دی 1397

Report of death of Dead Sea Sparrow in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: گنجشک رودخانه ای

تعداد: حدود 100 فرد

محل: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره وقوع: دی 1397

گزارشگران: آقای آریا شفائی پور

علت وقوع: تصادف با ماشینها

توضیحات: --

Species: Dead Sea Sparrow

No. of individual: c. 100 individuals

Place: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of occurrence: January 2019

Reporters: Arya Shafaeipour

Cause of threat: Car crash

Remarks: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سنگ چشم تورانی در یاسوج در اردیبهشت 1395

Record of breeding Turkestan (Red-tailed) Shrike in Yasuj in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین

مکان مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور و بهزاد فتحی نیا

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و بالغین

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nest with adults

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: May 2016

Observers: Arya Shafaeipour & Behzad Fathinia

Type of confirmation: Observation of nest with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سنگ چشم تورانی در یاسوج در اردیبهشت 1394

Record of breeding Turkestan (Red-tailed) Shrike in Yasuj in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 4 تخم

مکان مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با تخم

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nest with 4 eggs

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: May 2015

Observers: Arya Shafaeipour

Type of confirmation: Observation of nest with egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در شوشتر در بهمن 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Shushtar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با یک تخم و یک جوجه

مکان مشاهده: شرکت شیلات کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 3 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with one egg and one nestling

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 23 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در لواسان در دی 1397

Record of population of White-eared Bulbul in Lavasan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: لواسان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Sharzad Rahmati


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در مشایخ، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Mashayekh, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان مشایخ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 4 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mashayekh county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در باغ گیاهشناسی تهران در آذر 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Tehran Botanical Garden in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 5 individuals

Place of observation: Tehran Botanical Garden

Province: Tehran

Period of observations: December 2018

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در تالاب ناصری در دی 1397

Record of population of Great White Pelican in Naseri wetland in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: تالاب ناصری

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Naseri wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Great White Pelican in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 80 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 80 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در دهدشت در تیر 1388

Record of Short-toed Eagle in Dehdasht in July 2009

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهدشت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: تیر 1388

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehdasht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: July 2009

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در گتوند در دی 1397

Record of Long-eared Owl in Gotvand in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عادل محمدحسینی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 January 2019

Observers: Adel Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در کرمانشاه در آبان 1397

Record of Barbary Falcon in Kermanshah in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 19 November 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در بوشهر در آذر 1397

Records of population of Eurasian Curlew in Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه : گیلانشاه بزرگ Numenius arguata

تعداد : 2 فرد

محل مشاهده : بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهده : 3 آذر 1397

مشاهده کنندگان: خانم راهله مهرآسا

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arguata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 24 November 2018

Observers: Raheleh Mehrasa

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در یاسوج در اردیبهشت 1395

Record of Barred Warbler in Yasuj in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 4 May 2016

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی خزری در استان کرمانشاه

Observation of Caspian Gull in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی خزری Larus cachinans

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: one individual

Place of observation: Songhor & Kolyayee

Province: Kermanshah

Date of observation: 5 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم گردن سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black-necked Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شیان، اسلام آباد غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 13 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shian dam, Eslam-Abad-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ پشت بلوطی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eversmann's Redstart in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 5 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 24 February 2016

Observers: Hoshang Poorzal

Remarks: new for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Mistle Thrush in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 16 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 June 2017

Observers: Hoshang Poorzal

Remarks: new for Chahar-Mahal & Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Willow Warbler in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: September 2017

Observers: Arya Shafaeipour

Remarks: new for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری دارکوب سبز در دنای غربی در اردیبهشت 1393

Record of breeding European Green Woodpecker in West Dena in May 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: لانه با والدین، 5 فرد

محل مشاهده: پاسگاه محیط زیست خونگاه

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور، فرشاد افشین پور و مرحوم حسن دانانسب

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: nest with adults- 5 individuals

Place of observation: Khungah DOE post, West Dena

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: May 2014

Observers: Arya Shafaeipour, Farshad Afshinpour & late Hasan Dananasab

Remarks: new for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان خوزستان

Observation of Red-fronted Serin in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 20 فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان فضل اله بهرام وند، حسن بهداروندی و حجت خواجوی

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: 20 inds- Haft-tanan No-Hunting A., Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 January 2019

Observers: Fazlollah Bahramvand, Hasan Behdarvandi & Hojjat Khajavi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در مرداد 1396

Record of Brown Fish Owl in Dezful in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند و محمد دیانی زاده

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting A, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: August 2017

Observers: Hasan Behdarvand & Mohammad Dayanizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در مهر 1395

Record of Brown Fish Owl in Dezful in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند، رضا قپانچی پور و حجت غفاری مقدم

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting A, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: October 2016

Observers: Hasan Behdarvand, Reza Ghapanchipour & Hojjat Ghaffari-Moghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در دی 1397

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 18 فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 18 individuals

Date of observation: 20 January 2019

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در هورالعظیم در دی 1397

Record of Sacred Ibis in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در هورالعظیم در دی 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Hour-Al-Azim in Jaunary 2019


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی


Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-Al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 20 January 2019

Observers: Mosa Modheji
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۴۷
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در شادگان در دی 1397

Record of population of Dalmatian Pelican in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی و اردشیر امینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Musa Modheji & Ardeshir Amini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گاوخونی در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گاوخونی در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی دراج در بهبهان در دی 1397

Report of release of Black Francolin in Behbahan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی درج

گونه های هدف: دراج Francolinus francolinus

محل اقدام: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 5 اردیبهشت تا 23 مرداد 1397

اجرا کنندگان: آقایان کوروش کوپی، سیدحسین رزمجو و علی احمدی

نتیجه اقدام: مراقبت از 5 جوجه و رهاسازی آنها در بهبهان.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Black Francolin

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

Place of action: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: from 25 April to 14 August 2018

Conducted by: Korosh Kopi, Seyed Hossein Razmjou & Ali Ahmadi

Action results: Five nestlings were reared and released in Behbahan on 14 August 2018.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در کیار، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Kiar, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 June 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی