کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در زرآباد در آذر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Zarabad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 آذر 1400

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observation: 13 December 2021

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالاب مره در مهر 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Morreh in October 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 17 مهر 1399

پایشگران: بانو سارا امامی و آقای هومن درودی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Moreh Wetland

Province: Qom

Period of observations: 8 October 2020

Observers: Sara Emami & Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری دال سیاه در پارک ملی گلستان در بهار 1402

Record of breeding Cinereous Vulture in Golestan National Park in spring 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: دال سیاه Aegypius monachus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه پویا همراه با جوجه و بالغان

مکان پایش: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دورۀ پایش: بهار 1402

پایشگران: آقای جلیل حسن‌زاده

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 nests with juveniles

Place of observation: Golestan National Park

Province: Golestan

Dates of observation: spring 2023

Observers: Jalil Hasanzadeh

Type of confirmation: Observation of nest, juvenile and adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زاغ بور ایرانی در استان خراسان شمالی

Record of Iranian Ground Jay in North Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زاغ بور ایرانی Podoces pleskei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاجرم

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: بهمن 1402

پایشگران: آقای علی حیدری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Iranian Ground Jay Podoces pleskei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jajarm

Province: North Khorasan

Dates of observation: February 2024

Observers: Ali Heydari

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت قوی فریادکش در استان خراسان جنوبی

Record of Whooper Swan in Sourh Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی فریادکش Cygnus cygnus

شمار پرنده: یک فرد گرفتار و رهاسازی شد

محل پایش: روستای احمدآباد، دیهوک

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 20 اسفند 1386

پایشگران: آقای غلامرضا سمیعی

شناسایی‌کنندگان: عباس عاشوری و سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی. این پرنده ابتدا در یک استخر فرود آمد و دو روز بدون پرواز بود. سپس معاینه لازم انجام شد که هیچ علائم بیماری یا زخم نداشت و روز سوم پرواز کرد.

Species: Whooper Swan Cygnus cygnus

No. of individuals: one individual captured and released

Place of observation: AhmadAbad, Dihuk

Province: South Khorasan

Date of observation: 10 March 2008

Observers: GholamReza Samiei

Identified by: Abbas Ashoori & Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province. This bird was landed at a pond and stayed for two days. Then it was examined that had no sign of disease and wound. It few on the third day.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۲ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری پری شاهرخ هندی در بندر عباس در بهمن 1402

Second national record of Indian Golden Oriole in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری‌شاهرخ هندی Oriolus kundoo

شمار پرنده: یک فرد جوان

مکان پایش: پارک جهاد، بندر عباس

استان: هرمزگان

روز پایش: 22 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی زاده و هومن درودی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین ثبت آن برای استان هرمزگان

کلیدهای شناسایی: بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها کوتاه و تا میانه شاهپرهای دم (ویژگی مشترک پری‌شاهرخ‌‌های هندی و چینی) که در پری‌شاهرخ اوراسیایی به لبه شاهپرهای دم می‌رسد. در نابالغان پری‌شاهرخ هندی خال‌های زرد (به جای پنجره بالی) در لبه پوشپرهای بزرگ دیده می‌شود که در پری‌شاهرخ چینی دیده نمی‌شود. پوشپرهای بال تیره (همانند پری‌شاهرخ اوراسیایی) که در پری‌شاهرخ چینی زرد تا زرد سبزفام هستند.

Species: Indian Golden Oriole Oriolus kundoo

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Jihad park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 11 February 2024

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

Identified by: Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh & Houman Doroudi

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در عسلویه از آذر تا بهمن 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Asauyeh from December 2023 to February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 آذر تا 14 بهمن 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: several one individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 3 December 2023 to 3 February 2024

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در مشهد در بهمن 1402

Record of Bohemian Waxwing in Mashhad in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 18-25 بهمن 1402

پایشگران: آقایان بهروز رحیمی، سید مهدی نقیبی و سعید میرسعیدی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 7-14 February 2024

Observers: Behrouz Rahimi, Seyed Mahdi Naghibi & Saeed MirSaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 اسفند 1402

پایشگران: آقای عبدالحسین بهرامی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 February 2024

Observers: Abdolhossein Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 16 دی 1399

پایشگران: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 January 2021

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در بهمن 1401

Record of Greater Spotted Eagle in Qomrud in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 27 بهمن 1401

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 16 February 2023

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در اردیبهشت 1401

Record of Greater Spotted Eagle in Qomrud in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قمرود، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qomrud, Qom

Province: Qom

Period of observations: 22 April 2022

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در آذر 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 7 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 27 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 17 و 19 دی 1400

پایشگران: آقایان موسی مزینانیان، سعید نصرتی، وحیدرضا اکبری و محمد محمدرحیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 6 and 8 January 2021

Observers: Musa Mazinanian, Saeed Nosrati, VahidReza Akbari & Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: استخر پروش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 اسفند 1399

پایشگران: آقایان عبدالحسین بهرامی‌پور و محسن جهانگیر

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun Fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 March 2021

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: استخر پروش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 اسفند 1398

پایشگران: آقای عبدالحسین بهرامی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun Fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 March 2020

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در هورالعظیم در بهمن 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Hour-al-Azim in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 24 بهمن 1398

پایشگران: بانوان ساره مسعودی و الهام شنیتی و آقایان امیر مرمزی و جمال منصوری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 February 2020

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Amir Marmazi & Jamal Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در زاهدان در مهر 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Zahedan in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 28 مهر 1402

پایشگران: آقایان امیرمهدی کیخا و محمدامین آتش‌پنجه

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zahedan

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 20 October 2023

Observers: AmirMahdi Keykha & MohammadAmin AtashPanjeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در فروردین 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 1 فروردین 1399

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: KhazarVilla, Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 20 March 2020

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در اندیمشک در تیر 1402

Record of Brown Fish Owl in Andimeshk in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: مونگره، اندیمشک

استان: خوزستان

زمان پایش:17 تیر 1402

پایشگران: آقایان محسن رضازاده، عادل پورفلاطون و ایمادن بابادی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mongereh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 July 2023

Observers: Mohsen Rezazadeh, Adeh Pourfalatoun & Iman Babadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در حله در اسفند 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Helleh in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: تالاب حلّه

استان: بوشهر

زمان پایش: اسفند 1398

پایشگران: آقای احسان فهیم

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Period of observations: March 2020

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در بهمن 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 26 بهمن 1399

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 14 February 2021

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 16 آبان 1399

پایشگران: مجید پورهمدانی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 November 2020

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آبان 1397

پایشگران: فاطمه موسوی، مجید پورهمدانی، مهیار کهکش و سعید حیدری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: late October 2018

Observers: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani, Mahyar Kahkesh & Saeed Heidari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 21 مهر 1402

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2023

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در دی 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 28 دی 1398

پایشگران: آقای امین نیّری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 18 January 2020

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر عباس در بهمن 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, sareh Masoudi, Houman Doroudi & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در اسفند 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 20 اسفند 1399

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 10 March 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در آذر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in December 2017

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 13 آذر 1396

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 4 December 2017

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بهمنشیر در آبان 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bahmanshir in November 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: رودخانه بهمنشیر، آبادان

استان: خوزستان

زمان پایش: 13 آبان 1399

پایشگران: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bahmanshir river, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 November 2020

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام عقاب خالدار بزرگ به پرندگان کمیاب ایران

Adding Greater Spotted Eagle to Scarce Birds of Iran

 

همان طور که می‌دانیم، اکنون 19 گونه از پرندگان ایران در رده آسیب‌پذیر در فهرست سرخ جهانی (IUCN) قرار دارند که پنج گونه از آنها از پرندگان مهم جمعیتی هستند ولی در فهرست پرندگان نایاب و کمیاب ایران قرار ندارند:

  • اردک سرحنایی Aythya ferina
  • هوبره آسیایی Chlamydotis macqueenii
  • قمری اروپایی Streptopelia turtur
  • عقاب شاهی Aquila heliaca و
  • عقاب خالدار بزرگ  Clanga clanga

 

 

بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده و با توجه به رخ دادن خشکی پی‌درپی در تالابهای کشور، جمعیت گونۀ عقاب خالدار بزرگ در ایران دارای روند کاهشی است. به همین دلیل پیشنهاد شد که برای جمع‌آوری گزارش‌های پراکنده و ثبت دقیق‌تر رکوردهای این گونه، نام این گونه عقاب به فهرست پرندگان کمیاب ایران افزوده شود که مورد توافق اعضای کمیته ثبت پرندگان ایران قرار گرفت.

 

بر این اساس، نام گونه عقاب خالدار بزرگ به فهرست گونه‌های کمیاب ایران افزودن شد و ازین پس، همۀ رکوردهای آن در کشور ثبت و اعلام خواهد شد.

 

عقاب خالدار بزرگ

Greater Spotted Eagle

Clanga clanga

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دهمین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در تهران در آذر 1402

Tenth national record of Olive-backed Pipit in Tehran in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پیپت پشت‌زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک پلیس، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 30 آذر 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

شناسایی‌کنندگان: آقایان هومن درودی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: دهمین رکورد این گونه در ایران و نخستین رکورد این گونه در استان تهران

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Police park, Tehran

Province: Tehran

Dates of observation: 21 December 2023

Observers: Houman Doroudi

Identified by: Houman Doroudi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The tenth record of this species for Iran and the first record for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۰۲ ، ۰۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پری شاهرخ چینی در قشم در آذر 1398

First national record of Black-naped Oriole in Qeshm in December 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری‌شاهرخ چینی Oriolus chinensis

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: جزیره قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 25 آذر 1398

پایشگران: آقای لیندر خیل

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده و عبدالرحمن السرحان

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این گونه در بهمن 1401 در بندر عباس دیده شد و به عنوان نخستین رکورد کشوری ثبت شده بود. با دریافت گزارش جدید و ثبت آن، رکورد بندر عباس به عنوان دومین رکورد این گونه اصلاح می‌شود.

کلیدهای شناسایی: بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها کوتاه و تا میانه شاهپرهای دم (ویژگی مشترک پری‌شاهرخ‌‌های هندی و چینی) که در پری‌شاهرخ اوراسیایی به لبه شاهپرهای دم می‌رسد. پوشپرهای بال زرد تا زرد سبزفام که در پری‌شاهرخ‌های اوراسیایی و هندی تیره تا سیاه هستند. لبه شاهپرهای بال زرد نیست (همانند پری‌شاهرخ اوراسیایی)، در حالی‌که در هندی لبه شاهپرهای بال زرد است. پنجره بالی دیده نمی‌شود، درحالی‌که در پری‌شاهرخ‌های اوراسیایی و هندی پنجره بالی زرد دیده می‌شود.

Species: Black-naped Oriole Oriolus chinensis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Qeshm Island

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 December 2019

Observers: Leander Khil

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مقایسه پری‌شاهرخ‌های اوراسیایی، هندی و چینی

Comparison of Eurasian, Indian & Black-naped Orioles

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی‌زاده

زمان تنظیم: 25 بهمن 1402

 

جدول زیر برای بازشناسی بهترسه گونه پری‌شاهرخ‌های اوراسیایی، هندی و چینی تهیه شده است.

نام فارسی

پری‌شاهرخ اوراسیایی

پری‌شاهرخ هندی

چینی

نام علمی

Oriolus oriolus

Oriolus kundoo

Oriolus chinensis

نام انگلیسی

Eurasian Golden Oriole

Indian Golden Oriole

Black-naped Oriole

طول بدن

24 سانتی‌متر

23 سانتیمتر

24-28 سانتیمتر

اندازه و شکل نوک

متوسط و راست

 

 

چشمها

تیره

در نابالغان تیره، در بالغان نر قرمزرنگ

در نابالغان تیره، در بالغان نر قرمزرنگ

رنگ نوک

صورتی-گوشتی

 

 

نوار چشمی تیره

در نرها به طور نازک از کنار بینی آغاز و تا لبۀ بالا و پایین پلک‌ها پهن می‌شود.

اندازه تیرگی در پشت چشم‌ها پُرنوسان ولی معمولا کوچک است و لکه بزرگی تشکیل نمی‌دهد-

در ماده خط نازکی در پشت چشم‌ها

در نرها نوار سیاه از کنار سوراخ بینی تا لبۀ بالا و پایین پلک‌ها پهن می‌شود-

اندازه تیرگی در پشت چشم‌ها پُرنوسان ولی معمولا کوچک است و لکه بزرگی تشکیل نمی‌دهد-

در ماده خط نازکی در پشت چشم‌ها

در نرها نوار سیاه و پهن از کنار سوراخ بینی و چاک دهان تا پس سر-

اندازه تیرگی در پشت چشم‌ها پُرنوسان ولی معمولا لکه متوسط تا بزرگ

خطوط زیرتنه در نابالغان

خطوط به نسبت کلفت کم‌رنگ تا سیاه در پهلوها، سینه و شکم

خطوط نازک کم‌رنگ تا سیاه در پهلوها، سینه و شکم

خطوط متوسط تیره تا سیاه در پهلوها، سینه و شکم

زیرتنه

زرین

زرین

زرین

پشت

زرین

زرین

زرین

شانه‌ها و پوشپرهای بال

تیره سیاه

تیره تا سیاه

زرد تا زرد سبزفام

پنجره بال

پنجره میانی بال زرد

پنجره میانی بال زرد بزرگ‌تر

در زیرگونه‌های maculatus و difusus پنجره میانی بال زرد

بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها

بلند و تا نزدیک لبه دم (دم متوسط)

کوتاه و فاصله زیاد از لبه دم (دم بلند)

کوتاه و فاصله زیاد از لبه دم (دم بلند)

لبه شاهپرها

 

لبه شاهپراولی‌ها و شاهپردومی‌ها زرد

 

شاهپرهای دم

زردی از میانه لبه کناری آغاز و پهنای نوار زرد در پرهای میانی به لبه پایانی می‌رسد. تشکیل دو مثلث زرد در دو سوی دم

در نرها پرهای کناری زرد، لبه پایانی نوار دم زرد

در زیرگونه macrourus همه شاهپرهای سیاه، در زیرگونه های دیگر، میزان زردی به آرامی از لبه کناری تا لبه پایانی گسترش می‌یابد. تشکیل دو مثلث زرد در دو سوی دم

رنگ پاها

خاکستری

خاکستری

خاکستری

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

Shirihai, H. & Svensson, L. (2018). Handbook of Western Palearctic Birds: Passerines (2-Volume Set). Helm Blumsbery Publishing Plc, London, UK.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه‌های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در بندر عباس در بهمن 1402

Record of Motacilla alba personata in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام زیرگونه: دم‌جنبانک نقابدار Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 22 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه از استان هرمزگان. از ویژگی‌های این زیرگونه: آغاز سیاهی از چاک دهان، سفیدی ناودان‌مانند در زیر چشم‌ها، سیاهی گونه‌ها و پیوستگی سیاهی در جلو و پشت گردن

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 11 February 2024

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

Remarks: The first record of this subspecies from Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در جاسک در بهمن 1402

Record of Indian Whiteeye in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چشم‌سفید هندی Zosterops palpebrosus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Indian Whiteeye Zosterops palpebrosus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hoseein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در بهمن 1402

Record of Sooty Gull in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus hemprichii

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hoseein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در خور شهرنو، جاسک در بهمن 1402

Record of Goliath Heron in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now, Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hoseein BarAzordeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کبوتردریایی ایرانی در بهمن 1402

Record of Persian Shearwater in Jask in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی ایرانی Puffinus persicus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان حسین محمودیان، هومن درودی و حسین بارآزرده

Species: Persian Shearwater Puffinus persicus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 9 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Hossein Mahmoudian, Houman Doroudi & Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری دم جنبانک جنگلی در بندر عباس در بهمن 1402

Second national record of Forest Wagtail in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دم جنبانک جنگلی Dendronanthus indicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جهاد، بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Forest Wagtail Dendronanthus indicus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jihad Park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi, Houmad Doroudi & Hossein Mahmoudian

Remarks: The second record of this species for Iran and Hormozgan Province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۲ ، ۱۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

سومین رکورد کشوری مگس گیر بهشتی هندی در میناب در بهمن 1402

Third national record of Indian Paradise Flycatcher in Minab in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر بهشتی هندی Terpsiphone paradisi

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ملت، میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 و 21 بهمن 1402

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Indian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mellat park, Minab

Province: Hormozgan

Date of observation: 8 and 10 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Houmad Doroudi & Hossein Mahmoudian

Remarks: The third record of this species for Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۲ ، ۱۷:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در بندر عباس در بهمن 1402

Record of White-eyed Buzzard in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپۀ چشم‌سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک جهاد، بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

نکته: ششمین رکورد کشوری این گونه از سال 1980 میلادی در ایران

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jihad park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi, Houmad Doroudi & Hossein Mahmoudian

Remark: The sixth record of this species since 1980 in Iran.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر عباس در بهمن 1402

Record of Black Drongo in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

شناسایی‌کنندگان: درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi, Houmad Doroudi & Hossein Mahmoudian

Identified by: Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh & Saeed Nosrati


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۲ ، ۱۶:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در کرخه در آذر 1402

Record of White-eyed Buzzard in Karkheh in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپۀ چشم‌سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کرخه

استان: خوزستان

زمان پایش: آذر 1402

گزارشگران: آقایان محمد الوندی، نعیم سلیمی، سعید شاهی و خضیر اسماعیلی

شناسایی‌کنندگان: آقای احسان طالبی

نکته: چهارمین رکورد کشوری این گونه از سال 1980 میلادی در ایران و نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان. این پرنده در کنار دکل برق پیدا شد و قوی‌ترین احتمال زمینگیری این پرنده براثر خورد با کابل برق بوده است. آثاری از تیرخوردگی و زخم نداشت و اکنون در پارک ملی کرخه تحت درمان است.

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karkheh

Province: Khuzestan

Dates of observation: early December 2023

Reporters: Mohammad Alvandi, Na’im Salimi, Saeed Shahi & Khazir Esmaeili

Identified by: Ehsan Talebi

Remark: The fourth record of this species since 1980 in Iran and the first record for Khuzestan province. This bird was found near a power pole but had no sign of shooting and wound. It is now under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۲ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر زاهدان در بهمن 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Zahedan in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: دانشگاه سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 بهمن 1402

پایشگران: آقای محمدامین آتش‌پنجه

شناسایی‌کنندگان: آقایان سید مهدی نقیبی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: صدای آن ضبط شد.

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sistan & Baluchestan University, Zahedan city

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 January 2024

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: Its call was recorded.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک سیبری در استان کرمان

Record of Siberian Stonechat in Kerman province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چک سیبری Saxicola maurus

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: دی و بهمن 1402

پایشگران: آقای حامد تیموری

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده

یدداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: January 2024

Observers: Hamed Teymouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی دربارۀ نام فارسی گیلانشاه

Persian name of Godwits and Curlews

 

یکی از نام‌های فارسی پرندگان ایران، «گیلانشاه» است.

از دیدگاه ساخت واژگان، این نام فارسی، خود از واژۀ «گیلان» و «شاه» ساخته شده است. در حقیقت، این نام‌واژۀ ترکیبی به معنی «شاهِ گیلان» است. همانند ساخت برخی واژه‌های ترکیبی، برای ایجاد یک واژۀ ترکیبی جای این دو واژه مضاف و مضاف الیه، عوض شده و به شکل یک واژۀ ترکیبی بدون کسره نوشته و خوانده می‌شود که مکث در خوانش این نام‌واژۀ خاص با نیم‌فاصله نشان داده می‌شود. 

 

نیاز به یادآوری است که این نام‌واژۀ خاص در استان گیلان برای گونه‌هایی مانند گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید) و گیلانشاه بزرگ، به کار می‌رود که همین شیوۀ معنایی برای نام فارسی پرندگان ایران نیز گسترش یافت.

 

از زمان چاپ کتاب پرندگان ایران (اسکات و دیگران، 1354) نام گیلانشاه برای دو گروه از پرندگان ایران که در نام انگلیسی آنها از واژۀ Godwit یا Curlew به همراه Whimbrel استفاده شده بود، به کار می‌رود که دو سردۀ Limosa و Numenius را دربر می‌گیرد.

این نام عمومی، در کتاب‌ها و فهرست‌های پرندگان به همین شکل نوشته شده، برای گونه‌های جدید از پرندگان دو سردۀ یادشده نیز، به همین شکل رایج ادامه می‌یابد.

 

نام فارسی گیلانشاه در نام شش گونه از پرندگان ایران دیده می‌شود که در زیر آمده‌اند:

 

گیلانشاه دم‌سیاه

Black-tailed Godwit

 

گیلانشاه حنایی

Bar-tailed Godwit

 

گیلانشاه ابروسفید

Whimbrel

 

گیلانشاه خال‌دار

Slender-biled Curlew

 

گیلانشاه بزرگ

Eurasian Curlew

 

گیلانشاه خاور دور

Far Eastern Curlew

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت زردپره گونه سفید در فیروزکوه در دی 1402

Record of Pine Bunting in Firuzkuh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 3 نر و 2 ماده

مکان پایش: سد سله بن، فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 14 دی 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 3 males and 2 females

Place of observation: Sele Bon dam, Firuzkuh

Province: Tehran

Dates of observation: 4 January 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت زردپره گونه سفید در دماوند در اسفند 1399

Record of Pine Bunting in Damavand in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: آرو، دماوند

استان: تهران

نخستین بازدید: 1 اسفند 1399 توسط محمدرضا کشفی، احسان طالبی، حمید جباری، یاشار صدف‌زاده، پرستو هدایت‌زاده، پدرام خلیلی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

دومین بازدید: 11 اسفند 1399 توسط محمدرضا کشفی، پگاه میرزایی، بشیر شریف‌نیا و حمید جباری

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Aroo, Damavand

Province: Tehran

First observation: 19 February 2021 by Mohammad-Reza Kashfi, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Yashar Sadafzadeh, Parastoo Hedayatzadeh, Pedram Khalili & Abolghasem Khaleghizadeh

Second observation: 1 March 2021 by Mohammad-Reza Kashfi, Pegah Mirzaei, Bashir Sharifnia & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۰۲ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن گونه زردپره گونه سفید به پرندگان کمیاب ایران

Adding Pine Bunting to Scarce Birds of Iran

 

به‌روزرسانی: 7 بهمن 1402

Last updated: 27 January 2024

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه به شمار اندک رکوردهای

زردپره گونه‌سفید

Pine Bunting

Emberiza leucocephalos

در سال‌های گذشته در ایران،

این گونه به فهرست "پرندگان کمیاب ایران" افزوده می‌شود.

بنابر این، پس از گنجاندن گونۀ "زردپره گونه‌سفید" در فهرست گونه‌های کمیاب، رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری سسک گل (پالاس) در مشهد در بهمن 1402

Fifth national record of Pallas's Leaf Warbler in Mashhad in January 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 2 بهمن 1402

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو و بانو نگین رحیمی

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد برای استان خراسان رضوی

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 22 January 2024

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: The fifth record of this species for Iran and the second record for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۰۲ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای شکم سیاه در شیدور در دی 1402

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Sheedvar in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Eremopterix nigriceps

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جزیره مارو، شیدور

استان: هرمزگان

زمان پایش: دی 1402

پایشگران: آقای علی ارجمندی

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Maru Island, Sheedvar

Province: Hormozgan

Dates of observation: January 2024

Observers: Ali Arjmandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه پرپا در گنبد در آذر 1402

Record of Rough-legged Buzzard in Gonbad in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپۀ پرپا Buteo lagopus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای عوض حاجی، گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 24 آذر 1402

پایشگر: بانو سودابه سراوانی

شناسایی‌کنندگان: احسان طالبی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Rough-legged Buzzard Buteo lagopus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Avaz-Haji village, Gonbad

Province: Golestan

Date of observation: 15 December 2023

Observers: Sudabeh Saravani

Identified by: Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۰۲ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بندر لنگه در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Bandar-e Lengeh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در بحران انقراض)

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 دی 1402

پایشگران: آقای عدنان عبدالرضایی مدنی

Importance of species: IUCN Redlist (Cr)

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 17 January 2024

Observers: Adnan Abdolrezaei-Madani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۰۲ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیوارخزک در استان سیستان و بلوچستان

Record of Wallcreeper in Sistan & Baluchestan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دیوارخزک Tichodroma muraria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه خواجه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 دی 1402

پایشگران: آقای آرین اسعدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Wallcreeper Tichodroma muraria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Khajeh

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 12 January 2024

Observers: Ariyan As’adi

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۲۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در اسفراین در دی 1402

Record of Long-tailed Duck in Esfarayen in January 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اسفراین

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 دی 1402

پایشگران: آقایان محمد تقدیسی، حمید فخرانی و محمد حسین صالحی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfarayen

Province: North Khorasan

Date of observation: 16 January 2024

Observers: Mohammad Taghdisi, Hamid Fakhrayee & Mohammad-Hossein Salehi

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۱۶:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جم در دی 1402

Record of breeding Indian Silverbill in Jam in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: سه جوجه پروازی و یک بالغ در حال تغذیه آنها

مکان پایش: جم

استان: بوشهر

زمان پایش: 22 دی 1402

پایشگران: بانو عشرت معصومی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 3 fledgelings with and adult feeding them

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Dates of observation: 12 January 2024

Observers: Eshrat Masoumi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه‌های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در آق قلا در اسفند 1400

Record of Motacilla alba personata in Aq-Qala in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام زیرگونه: دم‌جنبانک نقابدار Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: آق قلا

استان: گلستان

زمان پایش: اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه از استان گلستان

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qa-Qala

Province: Golestan

Date of observation: March 2022

Observers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this subspecies from Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۲ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در میمند در دی 1401

Record of Indian Silverbill in Meymand in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: میمند

استان: فارسی

زمان پایش: 30 دی 1401

پایشگران: آقای سلمان حمیدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Meymand

Province: Fars

Dates of observation: 20 January 2023

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۲ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جیرفت در دی 1402

Record of Indian Silverbill in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 10 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 31 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در فیروزکوه در دی 1402

Record of White-winged Grosbeak in Firuzkuh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سیاه بال سفید Mycerobas carnipes

شمار پرنده: 3 نر و یک ماده

محل پایش: فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 14 دی 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 3 males and 1 female

Place of observation: Firuzkuh

Province: Tehran

Date of observation: 4 January 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در خور خوران در مرداد 1401

Record of Indian Silverbill in Khour-e Khouran in August 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: خور خوران

استان: هرمزگان

زمان پایش: 16 مرداد 1401

پایشگران: آقای محمد محمدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Khour-e Khouran

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 August 2022

Observers: Mohammad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در طبس در دی 1400

Record of Meadow Pipit in Tabas in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 17 دی 1400

پایشگر: آقایان سعید نصرتی و رامین رجائیان

شناسایی‌کنندگان: دیک نول، عبدالرحمن السرحان، پر آلستروم، هومن درودی، اسکار کمبل، مگنوس اولمن، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 7 January 2022

Observers: Saeed Nosrati & Ramin Rajaiyan

Identified by: Dick Newell, Abdulrahman Alsirhan, Per Alstrom, Houman Doroudi, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Ehsan Talebi, Abolghasen Khaleghizadeh & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در هندیجان در آبان 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Hendijan in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 28 آبان 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی روش و عاطف شعبانیان

شناسایی‌کنندگان: کرامت حافظی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

Place of observation: Mellat park, Mashhad city

Province: Khorasan-e Razavi

No. of individuals: one individual

Dates of observation: 19 November 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh & Atef Shabanian

Identified by: Kermat Hafezi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در رودبار جنوب در دی 1400

Record of Indian Silverbill in Rudbar-e Jonub in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: دو گله 20-فردی

مکان پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 flocks of 20 individuals

Place of observation: Rudbar-e jonub

Province: Kerman

Dates of observation: 23 December 2021

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در بم در آبان 1400

Record of Indian Silverbill in Bam in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: زیدآباد، بم

استان: کرمان

زمان پایش: 29 آبان 1400

پایشگران: بانو سحر رشیدی‌فر

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeyd-Abad, Bam

Province: Kerman

Dates of observation: 20 November 2021

Observers: Sahar Rashidifar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جهرم در بهمن 1399

Record of Indian Silverbill in Jahrom in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: جهرم

استان: فارس

زمان پایش: 23 بهمن 1399

پایشگران: بانو فرزانه کشتکار

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Dates of observation: 11 February 2021

Observers: Farzaneh Keshtkar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در کنگان در بهمن 1399

Record of Indian Silverbill in Kangan in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 15 فرد

مکان پایش: کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: 18 بهمن 1399

پایشگران: آقای مهدی حاجی‌غفاری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: 6 February 2021

Observers: Mehdi Haji-Ghaffari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در دزفول در بهمن 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 9 فرد

مکان پایش: دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 18 بهمن 1398

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 7 February 2020

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در شهداد در دی 1398

Record of Indian Silverbill in Shahdad in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 29 دی 1398

پایشگران: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 19 January 2020

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در رودبار جنوب در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Rudbar-e Jonub in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 10 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Dates of observations: 31 December 2023

Observers: Yunos Khajuei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در سد جیرفت در دی 1402

Record of Common Pochard in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: سد جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Jiroft dam

Province: Kerman

Period of observations: 23 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در قنبرآباد در دی 1400

Record of Common Pochard in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 70 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: آقایان علیرضا کیانی‌نژاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Alireza Kianinezhad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گمیشان در اردیبهشت 1400

Record of Common Pochard in Gomishan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Golestan

Province: Gomishan

Period of observations: 15 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در فروردین 1400

Record of Common Pochard in Gandoman in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 27 فروردین 1400

پایشگران: آقای رشید برادرانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Char-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 16 April 2021

Observers: Rashid Baradarani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک ارده‌ای در استان یزد

Record of Gadwall in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: اردک ارده‌ای

شمار پرنده: یک نر Mareca strepera

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 8 دی 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Gadwall Mareca strepera

No. of individuals: one male

Place of observation: Pasab Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 29 December 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۲ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در بندر عباس در دی 1402

Record of White-eyed Buzzard in Bandar Abbas in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپۀ چشم‌سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بنوبند، تازیان، بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 دی 1402

پایشگر: بانو فروغ کریم‌زاده

شناسایی‌کنندگان: بانوان فروغ کریم‌زاده و درنا مجاب و آقای ابوالقاسم خالقی‌زاده

نکته: پنجمین رکورد کشوری این گونه از سال 1980 میلادی در ایران

منبع: https://ebird.org/checklist/S157498342

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Banuband, Tazian, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 December 2023

Observer: Forough Karimzadeh

Identified by: Forough Karimzadeh, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Source: https://ebird.org/checklist/S157498342

Remark: The fifth record of this species since 1980 in Iran.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره گونه سفید در استان سمنان

Record of Pine Bunting in Semnan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: چاشم، مهدی‌شهر

استان: سمنان

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chashom, Mehdi-Shahr

Province: Semnan

Date of observation: 11 December 2023

Observers: Sirous Jafari Chashomi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در کلاله در آذر 1402

Record of Bohemian Waxwing in Kalaleh in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کلاله

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1402

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Bohemian waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kalaleh

Province: Golestan

Date of observation: 19 December 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۰۲ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در اندیکا  در آبان 1402

Record of Omani Owl in Andika in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: یک فرد رهاسازی شد

مکان: قلعه خواجه، اندیکا

استان: خوزستان

زمان: 28 آبان 1402

گزارشگر: آقای محمد شهبازی

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: one individual released

Place of observation: Qaleh-Khajeh, Andika

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 November 2023

Reporter: Mohammad Shahbazi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۰۲ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش ثبت سار دم بلوطی در باهوکلات در اسفند 1401

Report of Chestnut-tailed Starling in Bahu-kalat in February 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سار دُم‌بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: باهوکلات

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 7 اسفند 1401

پایشگران: آقای سید محمدرضا کشفی و بانو مطهره حکیمی‌نژاد

یادداشت: گزارش‌های این گونه از ایران گردآوری و اعلام می‌شوند، اما در فهرست ایران و استان‌ها افزوده نخواهد نشد، مگر اینکه رکورد جوجه‌آوری این گونه پذیرفته شود.

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bahu-Kalat

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 26 February 2023

Observers: Seyed Mohammad-Reza Kashfi & Motahhareh Hakiminezhad

Remarks: Reports of this species are being collected and announced, but this species will not be added to the bird checklists of Iran and provinces unless its breeding record is accepted.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۰۲ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در استان لرستان

Record of European Stonechat in Lorestan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: تالاب بیشه دالان، بروجرد

استان: لرستان

زمان پایش: 21 آذر 1402

پایشگر: آقای علی مهدوی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bisheh Dalan wetland, Borujerd

Province: Lorestan

Date of observation: 12 December 2023

Observer: Ali Mahdavi

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در استان ایلام

Record of Redwing in Ilam province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 22 آذر 1402

پایشگران: بانو شهین ملک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 13 December 2023

Observers: Shahin Malek

Remarks: The first record of this species for Badreh province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی دربارۀ نام سهره زرد سرسیاه و اراسیایی

Persian name of Eurasian Siskin

 

یکی از گونه‌های پرندگان ایران، با نام فارسی سهرۀ زرد،

با نام علمی Spinus spinus

و نام انگلیسی Eurasian Siskin

است.

 

 

نام فارسی این گونه در گذشته، «سهرۀ زرد» بود (اسکات و همکاران، 1354، فیروز، 1379)، اما از دهۀ 1370 خورشیدی، کم‌کم نام آن کامل‌تر شد و به شکل سهرۀ زرد سرسیاه جایگزین شد که در برخی منابع جدیدتر نیز به همین شکل به کار می‌رفت (Khaleghizadeh et al. 2017).

نیاز به یادآوری است که سهره زرد سرسیاه هم خود، نام یک گروه از سهره‌های سردۀ Spinus است تقریبا همگی گونه‌ای آن، رنگ تیره را در سرشان دارند.

در عین حال، یک گونه خاص از پرندگان، با نام سهره زرد سرسیاه وجود دارد که نام علمی آن Spinus notatus

است و سر و بخشی از گردنش دارای سیاهی بیشتری هست و حتی نام انگلیسی آن هم دقیقا

Black-headed siskin

است. بنابراین نام سهرۀ زرد سرسیاه بیش از هر گونه‌ای، برازندۀ این گونه است.

همین موضوع سب می‌شود که ناچار شویم از کاربرد نام سهرۀ زرد سرسیاه برای گونه سهره زرد کشورمان پرهیز کنیم و به جای آن نام سهرۀ زرد ارواسیایی که با نام انگلیسی آن نیز هماهنگ است، را به کار ببریم.

بر این اساس، نام فارسی ویرایش‌شدۀ و کنونی این گونه به شکل زیر نوشته می‌شود.

 

سهرۀ زرد اوراسیایی

Eurasian Siskin

Spinus spinus

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۰۲ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش ثبت سار دم بلوطی در بندر عباس در آذر 1402

Report of Chestnut-tailed Starling in Bandar Abbas in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سار دُم‌بلوطی Sturnia malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 آذر 1402

پایشگران: بانو فروغ کریم‌زاده

یادداشت: گزارش‌های این گونه از ایران گردآوری و اعلام می‌شوند، اما در فهرست ایران و استان‌ها افزوده نخواهد نشد، مگر اینکه رکورد جوجه‌آوری این گونه پذیرفته شود.

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 December 2023

Observers: Forough Karimzadeh

Remarks: Reports of this species are being collected and announced, but this species will not be added to the bird checklists of Iran and provinces unless its breeding record is accepted.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۲ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی دربارۀ شیوۀ نوشتن نام غول حواصیل

Persian name of Goliath Heron

 

یکی از گونه‌های پرندگان ایران، با نام فارسی غول حواصیل،

با نام علمی Aredea goliath

و نام انگلیسی Goliath Heron

است که در نام‌گذاری رسمی فارسی این گونه، امروزه به شکل «غول حواصیل» به کار می‌رفت.

 

نام فارسی این گونه در گذشته، «حواصیل بزرگ» بود (جرویس رید، 1332، اسکات و همکاران، 1354، فیروز، 1379)، اما از دهۀ 1370 خورشیدی، کم‌کم نام غول حواصیل برای این گونه به کار رفت و امروزه، به نام فارسی رایج این گونه تبدیل شده است.

نیاز به یادآوری است که اگر بخواهیم نام انگلیسی این گونه را به فارسی ترجمه کنیم، نام آن به صورت عبارت ترکیبی مضاف و مضاف الیه و با خواندن کسره در پایان نام حواصیل، به شکل «حواصیلِ غول» خواهد بود. حال با توجه به جابه‌جایی دو واژۀ حواصیل و غول، نام ترکیبی «غول‌حواصیل» تبدیل به یک واژۀ ترکیبی و بدون کسره می‌شود.

همچنین نیاز است بدانیم که واژۀ انگلیسی Goliath در منابع فارسی و عربی با نام شناخته‌شدۀ «جالوت» ترجمه می‌شود. پس نام دیگر این گونه، «حواصیلِ جالوت» است.

بر این اساس، نام فارسی رایج و ترکیبی این گونه

به شکل نیم‌فاصله نوشته می‌شود. همچنین با توجه به پیشنهاد کاربرد نام «وِکا» به عنوان جایگزین نام حواصیل نام فارسی این گونه به شکل زیر نوشته می‌شود.

 

غول‌حواصیل (غول‌وکا)

Goliath Heron

Ardea goliath

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۲ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در قم در آذر 1402

Record of Redwing in Qom in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوستان علوی، شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alavi park, Qom city

Province: Qom

Period of observations: 11 December 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مگس گیر سینه سرخ در استان بوشهر

Record of Red-breasted Flycatcher in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 9-20 آبان و 8-16 آذر 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Date of observation: 31 October–11 November and 30 November–7 December 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۰۲ ، ۱۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در جاسک در آذر 1402

Record of Asian Koel in Jask in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: بحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 15 آذر 1402

پایشگران: آقای حسین بارآزرده

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bahl, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 6 December 2023

Observers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۰۲ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای سسکهای گل، ابروزرد و برگی هیوم

Comparison of Pallas’s, Yellow-browed and Hume’s Leaf Warblers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی‌زاده

 

 

زمان تنظیم: 15 آذر 1400

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر ویژگی‌های سسگ گل، سسک ابروزرد و سسک برگی هیوم تهیه شده است.

 

نام فارسی

سسک گل (پالاس)

سسک ابروزرد

سسک برگی هیوم

نام علمی

Phylloscopus proregulus

Pylloscopus inornatus

Phylloscopus humei

نام انگلیسی

Pallas’s Leaf Warbler

Yellow-browed Warbler

Hume’s Leaf Warbler

طول بدن

9 سانتیمتر

10 سانتیمتر

10 سانتیمتر

رنگ نوک

تیره

فرانوک تیره، مرکز و بُن فرونوک روشن

تیره

پیشانی

پل پیشانی کلفت‌تر با نوارابرویی

پل پیشانی نازک با نوارابرویی

پل پیشانی نازک با نوارابرویی

تارک

دارای نوار میانی تارک

-

-

رنگ نوار ابرویی

زرد

زردفام

روشن

پهنای نوار ابرویی

از جلو پهن و سپس به آرامی تا پس‌سر نازک می‌شود

پهنای متوسط

پهنای متوسط

تیرگی خط چشمی

در پشت چشم‌ها کلفت‌تر و در پس‌سر پهن‌تر

پخشیده و در پشت چشم‌ها کلفت‌تر

نازکتر

زیرتنه

سفید چرکی

سفید چرکی

سفید چرکی

روتنه

سبزفام

رگه‌های از سبز

ته‌مایه رنگ سبز ندارد

تیرگی شاهپرها

پررنگ‌تر از دو دوگه

تیرگی کمتر از سسک گل

تیرگی کمتر از دو گونه ولی سبزتر از آنها

نوار بالی

یک نوار بالی کشیده وکلفت،

یک نوار بالی کوتاه و کلفت

یک نوار بالی کشیده،

یک نوار بالی کوتاه و کم‌پهنا

یک نوار بالی کشیده،

یک نوار بالی کوتاه و نازک

لبه شاهپرسومی‌ها

سفیدی پهن‌تر

سفیدی کمتر

سفیدی کمتر

بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها

کوتاهتر و نوک گرد

کمی بلند و نوک‌تیز

کمی بلند ونوک‌تیز

دم

به نسبت کوتاهتر

متوسط

متوسط

پاها

روشن

کمی روشن

خاکستری-تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر مشهد در آذر 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Mashhad in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک ملت، شهر مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 11 آذر 1402

پایشگران: آقای حسین محمودیان

شناسایی‌کنندگان: آقایان سید مهدی نقیبی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: این پرنده با کمک عکس‌ها و صدای زمستانه آن شناسایی شد. دومین رکورد این گونه در استان خراسان رضوی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad city

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 2 December 2023

Birdwatchers: Hossein Mahmoudian

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: It was identified based on photos and call. The second record of this species in Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بوشهر در آذر 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Asaluyeh in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: عسلویه

استان: بوشهر

زمان پایش: 11 آذر 1402

پایشگران: آقای سید مهدی نقیبی و بانو سپیده مورچگانی

شناسایی‌کنندگان: سید مهدی نقیبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، هومن درودی، درنا مجاب و کرامت حافظی

یادداشت: این پرنده با کمک عکس‌ها و صدای زمستانه آن شناسایی شد. نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 2 December 2023

Observers: Seyed Mahdi Naghibi & Sepideh Murchegani

Identified by: Seyed Mahdi Naghibi, Abolghasem Khaleghizadeh, Houman Doroudi, Dorna Mojab, Keramat Hafezi

Remarks: It was identified based on photos and. The first record of this species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری پرستوی گلوراه راه در هندیجان در آذر 1402

Second national record of Streak-throated Swallow in Hendijan in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی گلوراه‌راه Petrochelidon fluvicola

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: بندر هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 14 آذر 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی روش و عاطف شعبانیان

شناسایی‌کنندگان: احمدمحمدی روش، درنا مجاب، کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین ثبت آن برای استان خوزستان.

Species: Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 December 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh & Atef Shabanian

Identified by: Ahmad Mohammadi-Ravesh, Dorna Mojab, Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The second confirmed record of this species from Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۲ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در حسنلو در مهر 1401

Record of Baltic Gull in Hasanlu dam in September 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 3 مهر 1401

پایشگران: آقای عزیز عذار

شناسایی‌کنندگان: حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، دیک نول، درنا مجاب، هومن درودی، کرامت حافظی، ریچارد پورتر، مگنوس اولمن، محسن ملاح و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان آذربایجان غربی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 25 September 2022

Birdwatchers: Aziz Ozar

Identified by: Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dick Newell, Dorna Mojab, Houman Doroudi, Keramat Hafezi, Richard Porter, Magnus Ullman, Mohsen Mallah & Klaus Malling Olsen

Remarks: The first record of this subspecies for West Azarbaijan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۰۲ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت طرلان (شهباز) در جلفا در شهریور 1402

Record of Northern Goshawk in Jolfa in August 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

شمار پرنده: یک فرد نابالغ

محل پایش: جلفا

استان: آذربایجان شرقی

زمان پایش: روزهای آغازین شهریور 1402

پایشگران: آقای صابر سلیمی علمداری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Jolfa

Province: East Azarbaijan

Dates of observation: mid-August 2023

Observers: Saber Salimi Alamdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۰۲ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در مشهد در آذر 1402

Record of Bohemian Waxwing in Mashhad in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 10 آذر 1402

پایشگران: آقایان علی مهدوی، وحید اشرفی و سعید میرسعیدی

Species: Bohemian waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 1 December 2023

Observers: Ali Mahdavi, Vahid Ashrafi & Saeed MirSaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در سد حسنلو در تیر 1402

Record of breeding Caspian Tern at Hasanlu dam in July 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال غذاخواهی از بالغ

مکان پایش: سد حسنلو

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای عزیز عذار

شیوه پذیرش رکورد جوجه‌آوری: دیدن غذاخواهی توسط جوجه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while begging food to the adult

Place of observation: Hasanlu dam

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 21 July 2023

Observers: Aziz Ozar

Type of record confirmation: Food-begging by nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۲ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کاکلی کوچک در استان گیلان

Record of Lesser Crested Tern in Gilan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کاکلی کوچک Thalasseus bengalensis

شمار پرنده:یک فرد در کنار پرستودریایی تُک‌زرد

مکان پایش: ساحل بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 1 و 5 آذر 1402

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

شناسایی‌کنندگان: منا نحوی، حمید جباری، اُسکار کمبل، هومن درودی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی‌زاده، حمید امینی و ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه در استان گیلان و نیمه شمال کشور. بر پایه پراکنش جهانی زیرگونه‌های این گونه، گمان می‌رود که این پرنده از زیرگونه T. bengalensis emigrates (Neumann, 1934) است.

Species: Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis

No. of individuals: one individual beside Sandwich Tern

Place of observation: Beshman coast, Bandar Anzali

Province: Gilan

Dates of observation: 22 and 26 November 2023

Observers: Pantea Golzari

Identified by: Mona Nahvi, Hamid Jabbari, Oscar Cempbell, Houman Doroudi, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Amini & Richard Porter

Remarks: The first record of this species in Gilan province and northern half of Iran. Based on global range of three subspecies of this species, it seems belonging to the subspecies T. bengalensis emigrates (Neumann, 1934).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۲ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در قم در آذر 1402

Record of House Sparrow with leucism in Qom in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1402

پایشگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: این پرنده از حدود دو سال پیش دیده شد.

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Date of observation: 26 November 2023

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: This bird was observed since two years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۰۲ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری پرستودریایی رودخانه ای در بندر عباس در آبان 1402

Third national record of River Tern in Bandar Abbas in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی رودخانه‌ای Sterna aurantia

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 25 و 28 آبان 1402

پایشگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی‌کنندگان: میثم قاسمی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، احسان طالبی، هومن درودی، درنا مجاب و محسن ملاح

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان

Species: River Tern Sterna aurantia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 and 19 November 2023

Observers: Sareh masoudi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record for Hormozgan province

Identified by: Meysam Ghasemi, Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Houman Dorudi, Dorna Mojab & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۰۲ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی