کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بوشهر در شهریور 1398

Record of Caspian Plover in Bushehr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 22-25 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 13-16 September 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی (راه راه) در کرمانشاه در شهریور 1398

Record of Common Grasshopper in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ملخی (راه راه) Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang & Bezad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در سیران گولی در شهریور 1398

Record of Black Stork in Seyran-Goli in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فرشید صمیمی، سید حامد موسوی و عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Farshid Samimi, Seyed Hamed Mousavi & Aziz Ozar

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در شهریور 1398

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کرمانشاه در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اهواز در شهریور 1398

Record of Common Myna in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 100 individuals

Date of observation: September 2019

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of Pallid Harrier in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 12 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در تالاب حسنلو در شهریور 1398

Record of Marbled Duck in Hasanlu wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، رضا قلی زاده و محمدجواد مظلومی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Aziz Ozar, Reza Gholizadeh & Mohammad-Javad Mazloumi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در شهریور 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 14 September 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در خلخال در شهریور 1397

Record of Levant Sparrowhawk in Khalkhal in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: 2 نابالغ

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1398

مکان مشاهده: خلخال

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقای مهدی کسائی و حسین فرهادی

شناسایی کنندگان: سیدحامد موسوی، ابوالقاسم خالقی زاده، سینا خالصی و محسن ملاح

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: 2 juveniles

Date of observation: 7 September 2019

Place of observation: Khalkhal

Province: East Azarbaijan

Observers: Mehdi Kasaei & Hossein Farhadi

Identified by: Seyed Hamed Musavi, Abolghasem Khaleghizadeh, Sina Khalesi & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک نابالغین قرقی و طرلان

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر نابالغین دو گونه قرقی و طرلان تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در حدود 20 عکس اینترنتی از نابالغین هر یک از این دو گونه استخراج شده است. موارد اختلافی با رنگ قرمز مشخص شده اند.

برای بیان ویژگیها، تفکیک جنسیت در نابالغین انجام نشده است.

 

ویژگیها

قرقی

Accipiter nisus

طرلان

Accipiter gentilis

تعداد عکس بررسی شده

20 عکس

20 عکس

منقار

دورنگ، در انتهای منقار تیره ولی نزدیک بالشتک بینی از بالای منقار به صورت نوار اوریب به رنگ خاکستری- بخش عقبی نیم نوک پایین خاکستری

تیره تا بالشتک بینی ولی در پایین بالشتک بینی و نیز در نیم نوک پایین خاکستری

سوراخ بینی

در پایین بالشتک بینی- گاهی با پرهای کنار منقار پوشانده می شود

بخشی از بالشتک بینی- گاهی با پرهای کنار منقار پوشانده می شود

پیشانی

صاف ولی در پیغوها برآمده

صاف ولی در پیغوها برآمده

ناحیه جلوی چشم

به نسبت روشن (و متصل به نوار ابرویی سفید)- پوشیده از موپرهای بلند

ناحیه بزرگ- پوشیده از موپرهای بلند

رنگ چشمها

زرد

زرد

بالای چشم

بیرون زدگی پوست در بالای نیمه جلویی چشم

بیرون زدگی پوست در بالای نیمه جلویی چشم

ابرو

نوار روشن دراز و نازک بالای چشم، از پیشانی تا پس سر که در پشت چمشها سفیدی کمی پهن تر می شود- در زیر آن و بالای چشم گاهی نوار تیره مشخص

نوار روشن دراز و نازک بالای چشم، از پیشانی تا پس سر که در پشت چمشها سفیدی کمی پهن تر می شود

گونه ها

راه راه تیره و روشن، در پشت چشمها لکه تیره

راه راه روشن و خاکستری یا تیره، در پشت چشمها لکه قهوه ای تیره

سر

قهوه ای راه راه باریک و متراکم

قهوه ای راه راه

پس سر

گاهی لکه سفید در راه راه تیره

عمدتا در پس گردن، لکه نارنجی در راه راه تیره وجود دارد

گلو

نوار عمودی گلویی نامشخص ولی گاهی نمایان می شود- راه راه عمودی پراکنده

وسط راه راه و دو طرف آن معمولا کرم

سینه

راه راه عرضی با خطوط عمودی به رنگ حنایی تا قهوه ای

خالهای متوسط و کشیده که در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند

شکم

راه راه عرضی گاهی به شکل پرواز پرندگان، خالها روی پرهای پا کوچک می شوند

خالهای متوسط و کشیده که در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند- در قسمت پایین شکم خالها کوچکتر می شوند- روی پاها راه راه باریک

پهلوها

راه راه عرضی مشخص

خالهای درشت به شکل قلب و برگ کشیده در زمینه کرم و نخودی تا نارنجی پراکنده هستند- در پایین پهلوها راه راه باریک

تارسوس پا

نسبتا نازک و بلند

کوتاه و ضخیم

زیردم

تقریبا سفید و بدون خال، گاهی خالهای کم

تقریبا سفید با راه راه باریک- به ندرت ممکن است تعداد و اندازه خالها بیشتر شود

رنگ پشت

قهوه ای حنایی تا تیره با حاشیه پرها تقریبا نارنجی

پوشپرهای روی بال قهوه ای تیره با حاشیه سفید تا نارنجی

روی بال

خاکستری تا قهوه ای تیره و قهوه ای متمایل به قرمز، لبه شاهپرهای بال سفید تا نارنجی، به ندرت سفیدی در پوشپرهای بال نمایان می شود

روی شاهپرهای بال سه ردیف تیره (دو ردیف در وسط و یک ردیف در لبه خارجی) در زمینه خاکستری وجود دارد و حاشیه پوشپرهای بزرگ و شاهپرهای ثانویه سفید است- گاهی میزان سفیدی در پوشپرها زیاد است

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

پنج انگشت در انتهای بال

پنج انگشت در انتهای بال

نوارهای زیر بال

تقریبا پنج نوار تیره در زیر بال دیده می شود که نوارهای چهارم و پنجم  در زیربغل کوتاهتر هستند، نوار لبه خارجی بال کمی محو ولی در زیر انگشتان بال واضح است. در زیر انگشتان بال یک یا دو نوار اضافی دیده می شود

تقریبا پنج نوار تیره که نوارهای چهارم و پنجم  در زیربغل کوتاهتر هستند، نوار لبه خارجی بال پهن و محو است. در زیر انگشتان بال یک یا دو نوار اضافی دیده می شود

خالهای زیر بال

خالها تقریبا به صورت یکنواخت در پوشپرها پراکنده هستند

دو تا سه ردیف خال

دمگاه

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای- خاکستری

دم

خاکستری و چهار تا پنج نوار تیره نسبتا پهن- لبه خارجی پرهای دم خاکستری و گاهی سفید

خاکستری و چهار نوار تیره مشخص و نسبتا پهن- لبه خارجی پرهای دم عمدتا سفید

راه راه عرضی زیر دم

در حالت پرواز دو تا سه نوار عرضی تیره پس از پاها دیده می شود، راه راه عرضی در پرهای کناری دم نازکتر هستند

در حالت پرواز دو تا سه نوار عرضی تیره پس از پاها دیده می شود

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک نابالغین پیغوی بزرگ و کوچک

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر نابالغین دو گونه پیغوی بزرگ و پیغوی کوچک تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در حدود 15 عکس اینترنتی از نابالغین هر یک از این دو گونه استخراج شده است. موارد اختلافی با رنگ قرمز مشخص شده اند.

برای بیان ویژگیها، تفکیک جنسیت در نابالغین انجام نشده است.

 

ویژگیها

پیغوی کوچک

Accipiter badius

پیغوی بزرگ

Accipiter brevipes

تعداد عکس بررسی شده

15 عکس

15 عکس

منقار

تیره- رنگ خاکستری در ناحیه مشخصی در زیر بالشتک بینی

کلا تیره ولی به میزان کمی در کنار چاک دهان خاکستری

سوراخ بینی

در پایین بالشتک بینی و گاهی در لبه پایین جدا از بالشتک

در لبه پایینی بخشی از بالشتک بینی

پیشانی

کمی برآمده

کمی برآمده

ناحیه جلوی چشم

ناحیه کوچک و روشن

(و متصل به نوار ابرویی سفید) - موپرها کوتاه

کوچک و دارای تیرگی- موپرها کوتاه

رنگ چشمها

در نابالغین زردرنگ (در جوجه های آشیانه ای خاکستری روشن، در ماده ها زرد و در بالغین نر قرمز)

خاکستری تیره تا سیاه

بالای چشم

بیرون زدگی پوست درست در بالای چشم

بیرون زدگی پوست در جلوی چشم

ابرو

نوار روشن و نازک بالای چشم

نوار روشن و نازک بالای چشم

گونه ها

قهوه ای راه راه

تیره راه راه

سر

قهوه ای با راه راه باریک و متراکم

سر قهوه ای خاکستری تیره

پس سر

گاهی لکه سفید لابه لای راه راه طولی

عمدتا لکه سفید لابه لای راه راه طولی

گلو

سفید مایل به کرم با نوار عمودی گلویی مشخص- جدا از راه راه سینه

سفید مایل به کرم با نوار عمودی گلویی- نوار عمودی گلویی متصل به راه راه سینه

سینه

راه راه طولی به رنگ تیره تا قهوه ای شکلاتی و حنایی

راه راه طولی ضخیم به رنگ قهوه ای تیره

پهلوها

خالهای درشت

خالهایی به شکل پرواز پرندگان

شکم

راه راه عرضی به نسبت کلفت و حتی به شکل قلب یا برگ با خطوط نازک عمودی تیره در محور پرها، خالها در پایین شکم کوچکتر می شوند

راه راه عرضی قلبی و پروانه ای، در ماده ها نوارهای عرضی به صورت نوارهای افقی تیره هستند

پا

نسبتا ضخیم

نسبتا ضخیم

زیردم

تقریبا سفید و بدون خال

خالدار پروانه ای

رنگ پشت

قهوه ای مایل به نارنجی با حاشیه پرها تقریبا نارنجی

قهوه ای تیره مایل به خاکستری با حاشیه نازک پرها به رنگ نخودی

روی بال

خاکستری تا قهوه ای تیره و قهوه ای متمایل به قرمز، رنگ نخودی و نارنجی لبه شاهپرهای بال گاهی بیشتر می شود، به ندرت سفیدی در پوشپرهای بزرگ بال نمایان می شود

لبه شاهپرهای بال خط نازکی از رنگ سفید تا نخودی و نارنجی، گاهی لکه سفید وسط پوشپرهای بزرگ در حالت بسته نمایان می شود

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار انگشت در انتهای بال

چهار انگشت در انتهای بال

نوارهای زیر بال

چهار نوار تیره در زیر بال و نوار پنجم باریک و ناقص، نوار لبه خارجی بال کمی محو ولی در زیر انگشتان بال واضح است، نوار نقطه چین شاهپرها را از پوشپرهای زیر بال جدا می کند، پرهای زیربغل نوارهای عرضی تیره

چهار نوار تیره در زیر بال، نوار قبل از ردیف لبه خارجی بال در قسمت شاهپرهای اولیه سه شاخه می شود، شاهپرهای انتهای بال تیره

خالهای زیر بال

پوشپرهای جلویی در بخش داخلی و زیر بال در خالهای بزرگتر نسبت به پوشپرها بخش خارجی بال

خالهای درشت و نسبتا یکنواخت در زیر بال تا زیربغل

دمگاه

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای خاکستری تیره

دم

خاکستری متمایل به قهوه ای

قهوه ای خاکستری تیره

راه راه عرضی دم

در حالت پرواز چهار نوار عرضی تیره پس از پاها، راه راه عرضی وسط دم در دو طرف نازکتر هستند

در حالت پرواز چهار نوار عرضی تیره پس از پاها، راه راه عرضی واضح، به جز نوار انتهای دم، بقیه نازک هستند، راه راه عرضی وسط دم در دو طرف نازکتر هستند

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در حسنلو در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Hasanlu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 11 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در شهریور 1398

Record of Steppe Eagle in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسن بهداروندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh-Shadab P.A., Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Hasan Behdarvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Black Stork in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: رودخانه دز، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در حسنلو در شهریور 1398

Record of Black Stork in Hasanlu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 11 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت یاکریم زال در اندیمشک در شهریور 1398

Record of Collared Dove with albinism in Andimesh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یاکریم Streptopelia decaocto

نوع غیرعادی: زالی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، محمدرضا شیرخورشیدی، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto

Type of aberration: Albinism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 September 2019

Observers: Abdolhosseim Bahramipour, Mohamm-Reza Shirkhorshidi, Ali & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در سولدوز در شهریور 1398

Record of European Turtle Dove in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: 2 فرد (بالغ و نابالغ)

محل مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سیران گولی در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Seyran-Goli wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در توران در شهریور 1398

Record of Oriental Turtle Dove in Turan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: دلبر، توران، پارک ملی کویر

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی مهدوی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، احسان طالبی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Delbar, Turan, Kavir N. P.

Province: Semnan

Dates of observation: 7 September 2019

Observers: Ali Mahdavi

Identified by: Mohammad Safrang, Ehsan Talebi, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در سد دز در شهریور 1398

Record of Icterine Warbler in Dez dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن یک زیرگونه مرغ حق جنوبی به پرندگان کمیاب ایران

 

مرغ حق جنوبی در ایران دارای سه زیرگونه است:

 

Otus brucei exiguus

پراکنش جهانی این زیرگونه از فلسطین اشغالی و جنوب عراق تا غرب پاکستان و شمال شرق عربستان است. در ایران، در دامنه های جنوبی زاگرس جوجه آوری دارد. تابستانها در لرستان، خوزستان و کرمان دیده می شود.

 

Otus brucei brucei

پراکنش جهانی این زیرگونه از دریاچه آرال تا قیرقیزستان و تاجیکستان و مهاجر زمستانگذران در جنوب کشور است.

 

Otus brucei semenowi

پاکنش جهانی این زیرگونه از جنوب تاجیکستان تا غرب چین و تا شرق افغانستان و شمال پاکستان است. در شرق کشور به تعداد بسیار اندک، ثبت شده است. بنابر این، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن یک زیرگونه مرغ حق معمولی به پرندگان کمیاب ایران

 

مرغ حق معمولی در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Otus scops turanicus

از زیرگونه O. s. pulchellus به طور مشخص کم رنگ تر و بیشتر خاکستری نقره ای است. لکه های سفید بیشتر در بدن مشخص و راه راه طولی پرها واضح تر هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از عراق و ایران شمال غرب پاکستان است و جمعیت آن در کشور مناسب است.

 

Otus scops pulchellus

لکه های سفید کمی خالص تر و نسبت به زیرگونه نمادین O.s. scops کمتر نخودی هستند. راه راه طولی سیاه در پرها بخصوص در زیر واضحتر و باریکتر هستند و نیز دارای تمایز بیشتر با رنگ زمینه هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا جنوب سیبری و غرب هیمالیا است. با توجه به تعداد بسیار اندک از رکوردهای این زیرگونه، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه شاه بوف به پرندگان کمیاب ایران

 

شاه بوف در ایران چهار زیرگونه دارد.

 

“East European (Aharoni’s or Byzantine)” Eagle-Owl

Bubo bubo interpositus

شاه بوف اروپایی

زیرگونه ای با جثه متوسط در میان زیرگونه های شاه بوف است. این زیرگونه از زیرگونه نمادین B. bubo bubo کم رنگ تر، زردتر، رنگ بلوطی کمتر است و الگوی قهوه ای واضحی دارد. نسبت به زیرگونه تورانی سیاهی بیشتر و زردی کمتری دارد والگوی  رنگ قهوه ای خیلی بیشتری دارد.  این زیرگونه در شمال غرب، شمال ایران و منطقه تهران حضور دارد. جمعیت آن مناسب است.

 

“Iranian” Eagle-Owl

Bubo bubo nikolskii

شاه بوف ایرانی

شبیه دو زیرگونه ترکمنی و تورانی است اما به طور مشخص کوچکتر است. کم رنگ تر، دارای رنگ حنایی بیشتر است. کدرتر از زیرگونه ترکمنی omissus و دارای زردی و حنایی بیشتر است. نسبت به زیرگونه ترکمنی در قسمت بالا دارای رنگ تیره کمتری است. این زیرگونه در خوزستان متمایل به زیرگونه اروپایی می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه از شرق عراق و جنوب ایران تا غرب پاکستان و جمعیت آن مناسب است.

 

“Turkestan (or Steppe)” Eagle-Owl

Bubo bubo turcomanus

شاه بوف تورانی

این زیرگونه دارای اندازه متغیر ولی به طور میانگین دارای جثه متوسط در میان زیرگونه هاست. زیرگونه کاملا کم رنگ اما خیلی متمایل به زرد نیست. الگوهای طولی سیاه در زیرتنه به بالای شکم ادامه پیدا نمی کند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا غرب مغولستان و شمال غرب چین است. از لحاظ زیستگاه، صخره های نزدیک به تپه های کم ارتفاع، دشتها، علفزارها منطق نیمه بیابانی و نزدیک دریا را ترجیح می دهد. اکنون این زیرگونه در ترکمنستان منقرض شده است. در ایران، از جنوب شرق دریای خزر گزارش شده بود.

 

“Turkmenian” Eagle-Owl

Bubo bubo omissus

شاه بوف ترکمنی

زیرگونه کوچک جثه است. می توان آن را از فرمهای بیابانی شاه بوف تلقی کرد. رنگ عمومی آن اخرایی یا زرد نخودی است و الگوی تیره نامشخصی دارد. راه راه طولی سیاه در پس سر باریک هستند در حالی که راه راه طولی در زیرتنه شکم را پوشش نمی دهد. نسبت به زیرگونه ایرانی B. b. nikolskii تا حدودی بزرگتر و تیره تر، زردی کمتر و راه راه طولی بیشتری دارد. پراکنش جهانی این زیرگونه از شمال شرق ایران و ترکمنستان تا غرب چین است. این زیرگونه در شمال شرق ایران پراکنش دارد و کمیاب است.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه دارکوب خالدار کوچک به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب خالدار کوچک در ایران دو زیرگونه دارد.  این گونه در ایران کمیاب است. بنابر این هر دو زیرگونه آن در کشور کمیاب هستند.

 

Hyrcanian Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor hyrcanus

دارکوب خالدار کوچک هیرکانی

این زیرگونه در جنگلهای هیرکانی شمال ایران حضور دارد. این زیرگونه کمیاب است.

 

Zagros Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor morgani

دارکوب خالدار کوچک زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای زاگرس پراکنش دارد. این زیرگونه نیز کمیاب و دانستن پراکنش این زیرگونه مهم است.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب سرسرخ قفقازی به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب سرسرخ در ایران سه زیرگونه دارد.

 

Caucasus Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius caucasicus

دارکوب سرسرخ قفقازی

این زیرگونه در جنگلهای شمال آذربایجان حضور دارد اما گزارشهای حضور این گونه و زیرگونه در شمال ایران و گلستان مشکوک هستند.

 

Zagross Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius sanctijohannis

دارکوب سرسرخ زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای زاگرس پراکنش دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب سبز بمپوری به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب سبز اروپایی در ایران سه زیرگونه دارد.

 

Eurasian Green Woodpecker

Picus viridis karelini

دارکوب سبز اوراسیایی

این زیرگونه در جنگلهای کلیبر و هیرکانی تا گلستان حضور دارد.

 

Zagross Green Woodpecker

Picus viridis innominatus

دارکوب سبز زاگرسی

پراکنش جهانی این زیرگونه محدود به جنوب غرب ایران است و در جنگلهای غرب از کردستان تا مرکز فارس پراکنش دارد.

 

Bampur Green Woodpecker

Picus viridis bampurensis

دارکوب سبز بمپوری

این زیرگونه در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. با توجه به اینکه پس از کشف این زیرگونه توسط زارودنی از ناحیه بمپور استان سیستان و بلوچستان، گزارشی از آن وجود ندارد، احتمالا منقرض شده است. جستجو برای ثبت مجدد این زیرگونه بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه دارکوب باغی بلوچی به پرندگان کمیاب ایران

 

دارکوب باغی (سوری) در دنیا و ایران سه زیرگونه دارد.

 

Syrian Woodpecker

Dendrocopos syriacus syriacus

دارکوب باغی سوری

زیرگونه از غرب تا جنوب جنگلهای بلوط زاگرس و تا ارتفاعات کرمان و هرمزگان پراکنش دارد و در هرمزگان با گونه دارکوب بلوچی دورگه زایی دارد.

 

Transcaucasus Woodpecker

Dendrocopos syriacus transcaucasicus

دارکوب باغی آسیای میانه

این زیرگونه در شمال ایران به سمت شرق تا سمنان پراکنش دارد.

 

Baluchestan Woodpecker

Dendrocopos syriacus milleri

دارکوب باغی بلوچی

این زیرگونه در جنوب شرق ایران پراکنش دارد. چهار نمونه به دست آمده از این زیرگونه بزرگتر از دارکوب بلوچی بودند. با توجه به اینکه پس از کشف این زیرگونه توسط زارودنی، گزارشی از آن وجود ندارد، احتمالا منقرض شده است. جستجو برای ثبت مجدد این زیرگونه بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه بادخورک معمولی غربی به پرندگان کمیاب ایران

 

بادخورک معمولی در ایران دو زیرگونه دارد.

 

Western Common Swift

Apus apus apus

بادخورک معمولی غربی

منطقه جوجه آوری این زیرگونه از غرب اروپا و شمال آفریقا تا مرکز سیبری است و در جنوب آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در زمان مهاجرت در ایران دیده می شود. با توجه به تعداد بسیار اندک از رکوردهای این زیرگونه، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

 

Eastern Common Swift

Apus apus pekinensis

بادخورک معمولی شرقی

این زیرگونه شبیه زیرگونه نمادین اما از آن کم رنگ تر است. رنگ بدن قهوه ای تر و با سیاهی کمتر است. پرهای بال به ویژه شاهپرهای دوم بیشتر قهوه ای مایل به سبز و با سیاهی کمتر هستند. جلوی تارک کم رنگ تر و گلو سفیدتر است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه از ایران تا شمال چین و مغولستان است و در جنوب آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در سراسر ایران جوجه آوری دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه ترمتای اروپایی به پرندگان کمیاب ایران

 

از گونه ترمتای سه زیرگونه در ایران گزارش شده است:

 

European Merlin

Falco columbarius aesaloni

ترمتای اروپایی

در این زیرگونه، علائم سبیل کمی وجود دارد. در شرایط صحرایی از زیرگونه F. C. subaesalon قابل تفکیک نیست. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در اروپا و شمال غرب سیبری است و در شمال آفریقا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در شمال ایران زمستانگذرانی دارد و میزون این تاکسون در در تیرتاش بهشهر ثبت کرده است. بنابر این جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود. همچنین بررسی بیشتر برای تفکیک این زیرگونه از بقیه زیرگونه ها مورد نیاز است.

 

 

Falco columbarius insigni

این زیرگونه دارای رنگ کمتری نسبت به زیرگونه اروپایی است، دارای نوار سفید مشخص تری در پیشانی به خصوص در نرها و نیز کمی بزرگتر از آن است. نرها دارای رنگ آبی کمتر در پشت و تاحدودی راه راه سیاه طولی کمتر در پشت و بالها هستند. ماده و نرها در فرم جوان قهوه ای تر از ماده ها و نرهای جوان زیرگونه اروپایی هستند. در زیر بدن، دارای راه راه طولی سیاه کمتر و تاحدودی راه راه عرضی حنایی مشخصی در بالا هستند.  با منطقه جوجه آوری این زیرگونه در شمال مرکزی سیبری است و در شمال شرق آفریقا و جنوب و شرق آسیا زمستانگذرانی می کند. این زیرگونه در ایران دارای جمعیت مناسبی است.

 

Pallid Merlin

Falco columbarius pallidus

ترمتای سفید

بدن آن از بقیه زیرگونه ها دارای رنگ خیلی کمتر است. علائم سبیل کم رنگ هستند یا وجود ندارند. این زیرگونه در دشتهای غرب آسیای میانه زیست می کند. این زیرگونه در ایران دارای جمعیت مناسبی است.

 

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه بالابان به پرندگان کمیاب ایران

 

از بالابان چهار زیرگونه در ایران گزارش شده است: دو زیرگونه Falco cherug cherug و Falco cherug coatsi در ایران دارای جمعیت مناسبی هستند اما دو زیرگونه زیر در ایران کمیاب هستند.

 

Henderson’s Saker Falcon

Falco cherug hendersoni

بالابان هندرسون

این زیرگونه گاهی با زیرگونه Falco cherug milvipes ادغام می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه غرب و جنوب قزاقستان و کشور ازبکستان است. از این فرم تنها یک نمونه از مژن آبان به دست آمده بود. بنابر این جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود. همچنین بررسی بیشتر برای تفکیک این زیرگونه از بقیه زیرگونه ها مورد نیاز است.

 

Eastern Saker Falcon

Falco cherug milvipes

بالابان شرقی

این زیرگونه در بالغین به وضوح از زیرگونه نمادین قابل تفکیک است که دارای راه راه عرضی با رنگ حنایی در پشت، بالها و دم است. همچنین تفاوت آن داشتن راه راه عرضی است در حالی که در زیرگونه نمادین راه راه طولی است. در پهلوها و ران دارای رنگ خاکستری بیشتری است و در دمگاه رنگ قهوه ای کمتری دارد، سبیل مشخص تر و تارک تیره تر دارد که دارای رنگ قرمز قهوه ای بیشتری نسبت به زیرگونه نمادین است. پراکنش جهانی این زیرگونه هیمالیا تا تبت است. در ایران در شمال شرق کشور دیده می شود. با توجه به رکورد بسیار کم این زیرگونه از ایران، جزء پرندگان کمیاب ایران محسوب می شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Solduz wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در تالاب درنا در شهریور 1398

Record of Demoiselle Crane in Dorna wetland, Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در هرسین در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای هریل آباد، هرسین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Haril-Abad village, Harsin

Province: Kermanshah

Period of observation: 7 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در شهریور 1398

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Bonelli’s Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در لردگان در شهریور 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Lordegan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد زخمی

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فربد خاکپور، فرهاد محمودی، روح الله ویسی و سیروس ویسی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

   Period of observations: 30 August 2019

Observers: Farbod Khakpour, Farhad Mahmoudi, Ruhollah Veisi & Srous Veisi

Remarks: The bird is under treatment.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در پلدختر در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Pole-Dokhtar in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 536فرد

محل مشاهده: تلاب گوری بلمک، پلدختر

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 13 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن امیری

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Guri-Balmak, Pole-Dokhtar

Province: Lorestan

Date of observation: 4 September 2019

Observers: Mohsen Amiri

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در خرم آباد در مرداد 1398

Record of Common Myna in Khorram-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین، علی و امین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 6 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of population of Great White Pelican in Solduz wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14 و 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 5 & 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در چذابه در شهریور 1398

Record of Sacred Ibis in Chazabeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: چذابه، هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 15 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی و علیرضا ریشهری

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Chazabeh, Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 September 2019

Observers: Musa Modheji & Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در دزفول در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Dezful in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک بالغ و یک جوان

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 3 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی و هادی قربانی کهنکی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult and one juvenile

Place of observation: Ghale-Shadab No-hunting, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 July 2019

Observers: Hasan Behdarvandi & Hadi Ghorbani Kahnaki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در تالاب بهشت معصومه قم در آذر 1396

Record of Pallid Harrier in Qom in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب بهشت معصومه، قم

استان: قم

تاریخهای مشاهده: 8 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behesht-e Masoumeh wetland, Qom

Province: Qom

Dates of observation: 29 November 2017

   Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در سد حسنلو در شهریور 1398

Record of breeding Gull-billed Tern at Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 جوجه پروازی با والدین

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 fledglings with parents

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 23 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن باقرقره شکم سیاه شرقی به لیست پرندگان کمیاب

 

باقرقره شکم سیاه در ایران دارای دو زیرگونه است:

 

Western Black-bellied Sandgrouse

Pterocles orientalis orientalis

باقرقره شکم سیاه غربی

ویژگیهای توصیف شده برای گونه باقرقره شکم سیاه، برای این زیرگونه نمادین نیز صادق است. پراکنش جهانی این زیرگونه از جزایر قناری، جزیره ایبریا و مراکش تا غرب ایران است. پراکنش غربی در ایران تا فیروزکوه و به سمت جنوب تا شیراز است و جمعیت مناسبی در کشور دارد.

 

 

Eastern Black-bellied Sandgrouse

Pterocles orientalis arenarius

باقرقره شکم سیاه شرقی

شبیه زیرگونه نمادین ولی از آن کم رنگ تر است. در نرها حاشیه پوشپرهای بال، پرهای کتفی و پرهای روتنه زردتر هستند و دارای رنگ طلایی کمتری هستند، سینه آن دارای سبز بیشتر و رنگ اخرایی کمتر است. در ماده ها، روتنه، گلو و بالای سینه کم رنگ تر، در زیر نوار سیاه سینه، میزان سفیدی بیشتر است و به نسبت اخرایی یا نخودی هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه از قزاقستان تا جنوب ایران و افغانستان تا شمال غرب چین است. به منظور توجه بیشتر به این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

دو زیرگونه سارگپه پرپا در لیست پرندگان کمیاب

 

 

سارگپه پرپا Buteo lagopus در ایران گونه کمیاب است که خود دارای دو زیرگونه است و هر دو کمیاب هستند.

 

Eurasian Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus lagopus

سارگپه پرپای اوراسیایی

ویژگیهای توصیف شده برای گونه سارگپه پرپا برای این زیرگونه نیز صدق می کند. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا در شمال اوراسیا و منطقه زمستانگذرانی آن در مرکز اوراسیا است. در ایران تنها یک نمونه از این زیرگونه از رامسر تهیه شده بود.

 

Asian Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus menzbieri

سارگپه پرپای آسیایی

به طور متوسط بزرگتر از زیرگونه نمادین است. در این زیرگونه، کل بدن به طور مشخصی کم رنگ تر است، راه راه طولی کمتری دارد، در قسمت پایین سینه رنگدانه کمتری دارد، در دم راه راه عرضی باریکتر و مشخصتر با رنگ قهوه ای قابل تفکیک است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا، در شمال شرق آسیا و منطقه زمستانگذرانی آن در آسیای میانه، شمال چین، و ژاپن است. در ایران در شمال شرق کشور دیده شده بود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه قرقی سیبری به پرندگان کمیاب ایران

 

قرقی Accipiter nisus در ایران دارای دو زیرگونه است.

 

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus nisus

قرقی اوراسیایی

ویژگیهای توصیف شده برای گونه قرقی برای این زیرگونه نیز صدق می کند. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا، از غرب اروپا تا جنوب غرب سیبری و آسیای میانه است و منطقه زمستانگذرانی آن از شمال شرق آفریقا تا جنوب غرب آسیا است. در ایران در مناطق شمال و غرب کشور دیده می شود. جمعیت آن در کشور به نسبت فراوان است.

 

Siberian Sparrowhawk

Accipiter nisus nisosimilis

قرقی سیبری

این زیرگونه، به سختی از زیرگونه نمادین قابل تفکیک است اما به طور متوسط در بالای بدن کم رنگ تر و در زیر بدن میزان راه راه کمتری دارد و تا حدی بزرگتر از زیرگونه نمادین است. منطقه جوجه آوری این زیرگونه در دنیا، شمال غرب سیبری تا شمال چین و ژاپن و منطقه زمستانگذرانی آن جنوب غرب، مرکز و شرق آسیا است. در ایران در مناطق شرق و بلوچستان دیده شده بود. با توجه به مشاهدات کم از این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب ایران اضافه می شود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه طوطی در پارک شهر در تابستان 1398

Record of breeding Alexandrine Parakeet in Park-e Shahr in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک جوجه با والدین

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: تابستان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک درفشی

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one nestling with parents

Place of observation: Park-e Shahr

Province: Tehran

Period of observations: summer 2019

Observers: Siamak Derafshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در سد حسنلو در مرداد 1397

Record of breeding Gull-billed Tern at Hasanlu dam in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه با والدین

مکان مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling with parents

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری تنجه در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Common Shelduck in Seyran-Goli in May 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 7 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 ducklings with parents

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 26 May 2016

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری آنقوت در تالاب حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Ruddy Shelduck in Hasanlu in June 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آنقوت Tadorna ferruginea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانمها شهرزاد فتاحی و مهسا معروفی و آقایان سیامک درفشی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 13 June 2019

Observers: Shahrzad Fattahi, Mahsa Maroufi, Siamak Derafshi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در فیروزکوه در شهریور 1398

Record of White-throated Dipper in Firuz-Kuh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: روستای لزور، ارجمند، فیروزکوه

استان: تهران

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای سعید پیرانی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Lezor village, Arjomand, Firuz-Kuh

Province: Tehran

Period of observations: 30 August 2019

Observers: Saeed Pirani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در تفت در اسفند 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Taft in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تفت

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای اکبر شیریزدانی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taft

Province: Yazd

Dates of observation: March 2019

Observers: Akbar Shiryazdani

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Dick Forsman

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در نوردوز در شهریور 1398

Record of Egyptian Vulture in Norduz in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: نوردوز-آران، مرز ارمنستان

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 7 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Norduz-Aran, Iran-Armenia border

Province: East Azaerbaijan

Date of observation: 29 August 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در چذابه در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Chazabeh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: چذابه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری و علی آگهی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Chazabeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 August 2019

Observers: Alireza Reyshahri & Ali Agahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در سیران گولی در شهریور 1398

Records of Pygmy Cormorant in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در صحنه در آذر 1397

Record of White-throated Dipper in Sahneh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صحنه

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 7 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sahneh

Province: Kordestan

Period of observations: 28 November 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در سه هزار در بهمن 1397

Record of White-throated Dipper in Seh-Hezar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سه هزار، تنکابن

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن ملاح و مجید پورهمدانی و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seh-Hezar, Tonekabon

Province: Mazandaran

Period of observations: 10 February 2019

Observers: Mohsen Mallah, Majid Pourhamedani & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در برغان در آبان 1396

Record of White-throated Dipper in Baraghan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: برغان

استان: البرز

دوره مشاهدات: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمود نوربخش و شهرام سلطانی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baraghan

Province: Alborz

Period of observations: 3 November 2017

Observers: Mahmoud Nourbakhsh & Shahram Soltani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در چناران در اسفند 1394

Record of White-throated Dipper in Chenaran in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اخلمد، چناران

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 14 اسفند 1394

مشاهده کننده: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Akhlamad, Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 4 March 2016

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در لتیان در آذر 1394

Record of White-throated Dipper in Latian in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد لتیان، جاجرود

استان: تهران

دوره مشاهدات: 4 آذر 1394

مشاهده کننده: آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Latian dam, Jajerud

Province: Tehran

Period of observations: 25 November 2015

Observers: Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در پیرانشهر در اردیبهشت 1394

Record of White-throated Dipper in Piranshahr in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دره افشین، پیرانشهر

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 29 اردیبهشت 1394

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Afshin valley, Piranshahr

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 May 2015

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دودوک در استان لرستان

Observation of Cream-coloured Coursor in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دودوک Cursorius cursor

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: کوه مله، رومشکان

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان قربان تیموری، اکبر امرایی و نادر امرایی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Species: Cream-coloured Coursor Cursorius cursor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Maleh mount, Romeshkan

Province: Lorestan

Date of observation: 31 July 2019

Observers: Ghorban Teymouri, Akbar Amraei & Nader Amraei

    Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره بال سرخ در استان خوزستان

Observation of Crimson-winged Finch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره بال سرخ Rhodopechys sanguinea

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای منصور صابری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguinea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 June 2017

Observers: Mansour Saberi

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن اگرت بزرگ شرقی به لیست پرندگان کمیاب

 

اگرت بزرگ در ایران دارای دو زیرگونه است:

 

Western Great Egret

Ardea alba alba

اگرت بزرگ غربی

 

در زیرگونه اگرت بزرگ غربی Ardea alba alba در زمان نمایشات جنسی رانها و بالای ساق پا و نیز قسمت مرکزی و قاعده منقار قرمز رنگ اما انتهای منقار تیره است. ناحیه بین منقار و چشمها سبزرنگ است. در فصل جوجه آوری بخشهای قرمز رنگ به رنگ زرد تبدیل می شوند. در فصل غیرجوجه آوری مشابه زیرگونه شرقی دارای منقار زرد و ناحیه ران ترکیبی از صورتی و تیره است. پراکنش جهانی این زیرگونه غرب پاله آرکتیک است. این زیرگونه در اکثر نقاط کشور پراکنش دارد و فراوان است.

 

 

Eastern Great Egret

Ardea alba modesta

اگرت بزرگ شرقی

 

در زمان نمایشات جنسی ناحیه ساق پا و بخش بدون پر در ران قرمزرنگ هستند اما در منقار رنگ قرمز دیده نمی شود بلکه به رنگ سیاه و ناحیه بین منقار و چشمها سبزرنگ است. در فصل جوجه آوری، پاها کاملا به رنگ سیاه اما بخش قاعده منقار شبیه زیرگونه غربی به رنگ زرد می گراید. در فصل غیرجوجه آوری مشابه زیرگونه غربی دارای منقار زرد و ناحیه ران ترکیبی از صورتی و تیره است. پراکنش جهانی این زیرگونه جنوب و شرق آسیا تا اندونزی و استرالیا است و مقیم معمول در منطقه خلیج فارس است. به منظور توجه بیشتر به این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن لک لک سفید آسیایی به لیست پرندگان کمیاب

 

لک لک سفید در ایران دارای دو زیرگونه است: زیرگونه Ciconia ciconia ciconia که در اکثر نقاط کشور پراکنش دارد و زیرگونه Ciconia ciconia asiatica کمیاب است.

 

 

Asian (Eastern) White Stork

Ciconia ciconia asiatica

لک لک سفید آسیایی

 

این زیرگونه بزرگتر از زیرگونه نمادین C. c. ciconia و از لحاظ اندازه منقار برجسته است (طول بال به طور متوسط 610 میلیمتر نسبت به 580 میلیمتر، طول منقار 215 نسبت به 189 میلیمتر، ارتفاع منقار 36.9 نسبت به 33.6 میلیمتر). از لحاظ پراکنش جهانی، این زیرگونه در آسیای میانه جوجه آوری و در کشورهای ایران و هند زمستانگذرانی دارد. در گذشته یک نمونه از زاهدان به دست آمد. با توجه به تعداد رکورد کم، این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن کشیم کوچک عراقی به لیست پرندگان کمیاب

 

کشیم کوچک در ایران دارای دو زیرگونه است: زیرگونه Podiceps ruficollis ruficollis که در اکثر نقاط کشور پراکنش دارد و زیرگونه Podiceps ruficollios iraquensis کمیاب است.

 

 

Iraqi Little Grebe

Podiceps ruficollios iraquensis

کشیم کوچک عراقی

 

این زیرگونه از لحاظ سفیدی روی شاهپرهای بال، بینابین دو زیرگونه نمادین P. r. ruficollis و زیرگونه P. r. capensis را دارد. پراکنش جهانی این زیرگونه در عراق و جنوب غرب ایران است. در ایران، نمونه های زیرگونه عراقی کشیم کوچک تاکنون فقط از برم شور فارس و بیشه دالان به دست آمده است. با توجه به تعداد رکورد کم، این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه قرقاول به لیست پرندگان کمیاب ایران

 

قرقاول (تورِنگ) (Phasianus colchicus) در ایران دارای چهار زیرگونه است:

 

Southern Caucasian Pheasant

Phasianus colchicus colchicus

قرقاول جنوب قفقازی

در جنس نر این زیرگونه، پهلوها دارای خالهای کوچک در زمینه نارنجی رنگ هستند. پراکنش جهانی این زیرگونه منطقه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) است. در ایران، این زیرگونه در شمال غرب کشور و از جنگلهای کلیبر ارسباران گزارش شده است و رکوردهای آن بسیار اندک است. بنابر این، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده می شود.

 

Talysh Pheasant

Phasianus colchicus talischensis

قرقاول تالشی

در جنس نر این زیرگونه، لکه پوستی قرمزرنگ به صورت دو نیم دایره هستند با خط ناصاف از رویش پرهای تیره که از کنار منقار و زیر چشم عبور می کند از هم جدا می شوند. پرهای بدن قرمز تیره هستند. در پهلوها، خالهای تیره در زمینه نارنجی تیره دیده می شوند. پراکنش جهانی این زیرگونه کشور آذربایجان و منطقه جنوب غرب دریای خزر است که تا ناحیه ساری امتداد دارد. متاسفانه به دلیل استقرار گونه غیربومی راکون و از بین رفتن تخم این گونه، جمعیت این زیرگونه در منطقه تالش و آستارا با کاهش شدیدی روبرو شده است.

 

Persian Pheasant

Phasianus colchicus persicus

قرقاول ایرانی

در جنس نر این زیرگونه، لکه پوستی قرمزرنگ در نیم دایره پایینی بزرگتر از زیرگونه تالشی است. پرهای چینه دان باریکتر با خطوط آبی متمایل به بنفش است. پوشپرهای بال علاوه بر نارنجی، به طور مشخصی دارای رنگ نخودی هستند. در بخشهای جبه، دو طرف پایین گردن، بالای سینه و پهلوها رنگ طلایی دیده می شود. در پهلوها، خالهای تیره متوسط در زمینه نارنجی دیده می شوند. پراکنش جهانی این زیرگونه شمال ایران و جنوب غرب ترکمنستان و جنوب شرق دریای خزر است. اگرچه به دلیل از بین رفتن تدریجی جنگلهای پست هیرکانی، جمعیت این زیرگونه نسبت به دهه های گذشته، کاهش چشمگیری داشته است، هنوز جمعیت مناسبی از این زیرگونه وجود دارد.

 

Prince of Wales's Pheasant

Phasianus colchicus principalis

قرقاول خراسان

در جنس نر این زیرگونه، لکه پوستی قرمزرنگ بزرگتر و آویزان است. پرهای گلو به رنگ بنفش، پرهای سینه و شکم به میزان زیادی دارای پرهای سبزرنگ هستند، دو طرف سینه دارای خالهای بزرگ در زمینه نارنجی است، در جبه رنگ طلایی بیشتر و در دمگاه ته مایه رنگ سبز دیده می شود. پراکنش جهانی این زیرگونه جنوب شرق ترکمنستان، شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران است. در ایران، این زیرگونه در منطقه  سرخس حضور دارد و رکوردهای آن بسیار اندک است. بنابر این، به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده می شود.

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

دو زیرگونه غاز پازرد در لیست پرندگان کمیاب

 

 

غاز پازرد Anser fabalis در ایران گونه کمیاب است که خود دارای دو زیرگونه است که هر دو کمیاب هستند.

 

West Siberian (Johansen’s) Bean Goose

Anser fabalis johanseni

غاز پازرد غرب سیبری (یوهانسن)

شبیه زیرگونه نمادین است اما به طور متوسط اندگی بزرگتر از آن است و پایه منقار بالایی سیاه رنگ است. ویژگیهای بینابین زیرگونه نمادین و زیرگونه A. f. middendorffii را دارد. تعداد رکورد بسیار کمی از این زیرگونه از ایران گزارش شده است.

 

East Siberian (Middendorf’s) Bean Goose

Anser fabalis middendorffii

غاز پازرد شرق سیبری (میدن دورف)

از زیرگونه یوهانسن و نمادین بزرگتر است و سیاهی منقار بیشتر است. تنها یک رکورد موثق از یک نمونه از یل بند خراسان رضوی وجود دارد.

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در طالقان در شهریور 1398

Record of Short-toed Eagle in Taleghan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: اوایل شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای احمد جعفری مهر

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Period of observations: late August 2019

Observers: Ahmad Jafarimehr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در چناران در شهریور 1398

Record of Booted Eagle in Chenaran in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چناران

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 30 August 2019

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در شهریور 1398

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 August 2019

   Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Black-winged Kite in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در جنگل ابر در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Abr forest in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: جنگل ابر، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 31 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abr forest, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 22 August 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در نیشابور در مرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Neyshabour in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نیشابور

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Neyshabour

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 21 August 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در مشهد در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Mashahd in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 50 نابالغ

محل مشاهده: روستای شورک ملکی، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 50 juveniles

Place of observation: Shourak Maleki village, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 19 August 2019

Observers: Mehdi Porabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در انگوران در تیر 1397

Record of Black Stork in Angouran in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: انگوران

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 27 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Angouran

Province: Zanjan

Period of observations: 18 July 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گنجشک رودخانه ای سیستانی در لیست پرندگان کمیاب ایران

 

گنجشک رودخانه ای (Passer moabiticus) در دنیا و ایران دو زیرگونه دارد:

 

Dead Sea Sparrow

Passer moabiticus mesopotamicus

گنجشک رودخانه ای خاورمیانه

در این زیرگونه، فقط در دو طرف گردن، لکه زردرنگ دیده می شود. زیرگونه فراوان از گنجشک رودخانه که در کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، کویت، عراق و جنوب غرب ایران پراکنش دارد. جمعیت این زیرگونه در لیست پرندگان مهم (جمعیتی) ایران قرار دارد.

 

Sistan (Afghan/Yate’s) Scrub Sparrow

Passer moabiticus yatii

گنجشک رودخانه ای سیستانی

در این زیرگونه، علاوه بر دو طرف گردن، سینه و شکم نیز به رنگ زرد دیده می شود.

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه که تنها در منطقه سیستان ایران و افغانستان پراکنش دارد و جمعیت آن نیز کاهش شدیدی داشته است، از سالهای گذشته در لیست پرندگان کمیاب ایران قرار داشت.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن زیرگونه غاز خاکستری غربی به لیست پرندگان کمیاب

 

 

Western Greylag Goose

Anser anser anser

غاز خاکستری غربی

 

غاز خاکستری در ایران دارای دو زیرگونه است:

زیرگونه شرقی غاز خاکستری Anser anser rubrirostris که منقار آن متمایل به صورتی و بدن بیشتر به رنگ خاکستری است و کم رنگی لبه پوشپرهای بال در این زیرگونه پهنتر است. این زیرگونه در ایران فراوان است.

زیرگونه غربی یعنی Anser anser anser که در ایران بسیار کمیاب است. منقار آن متمایل به نارنجی است و بدن به رنگ قهوه ای خاکستری است. با توجه به تعداد رکورد کم، این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران افزوده شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Basra Reed Warbler in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای رحمانیه، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اوایل شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Rahmanieh village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Date of observation: late August 2018

Observers: Ali Hajiabadi

Identification: Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به دزفول در شهریور 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: 10 فرد

مکان پایش: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: 20 مرداد تا 8 شهریور 1398

اولین تاریخ مشاهده: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Monitoring period: 11-30 August 2019

Arrival/departure date of observation: 30 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سد دز در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dez dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observation: 28 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour, Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک سرسیاه در استان یزد

Observation of Sombre Tit in Yazd province

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک سرسیاه Poecile (Parus) lugubris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ شادی، خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوالفضل فلاح زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bagh-e Shadi forest, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: May 2018

Observers: Abolfazl Fallahzadeh

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک جگن زار در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Sedge Warbler in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک جگن زار Acrocephalus schoenobaenus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3-4 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Reed Warbler Acrocephalus schoenobaenus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Date of observation: 25-26 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک نیزار معمولی در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Eurasian Reed Warbler in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک نیزار معمولی Acrocephalus scirpaceous

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3-4 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری و شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceous

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Date of observation: 25-26 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari & Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Paddyfield Warbler in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 3-4 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، ابوالقاسم خالقی زاده و حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Date of observation: 25-26 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Abolghasem Khaleghizadeh & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در شهریور 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in late August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد (یک نر و یک ماده)

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اوایل شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: نر و ماده این گونه در فصل بهار و تابستان دو سال گذشته در تالاب گندمان دیده شده اند.

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: late August 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: Male and female of this species were observed in Gandoman wetland during spring and summer seasons of the two previous years.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در هورالعظیم در شهریور 1398

Record of population of Great White Pelican in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 450 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1-8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی، علیرضا ریشهری، حمیدرضا میرزاده و سرتیپ طرفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 450 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 23-30 August 2019

Observers: Musa Modheji, Alireza Reyshahri, Hamidreza Mirzadeh & Sartip Tarafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در گندمان در شهریور 1398

Record of Golden Eagle in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سبزکوه، گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 3 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sabz-Kuh, Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کرمانشاه در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Kermanshah in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 مرداد 1398

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 July 2019

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در الشتر در مرداد 1398

Record of Dipper in Aleshtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: الشتر

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 16 مرداد 1398

مشاهده کننده: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Aleshtar

Province: Lorestan

Period of observations: 7 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در فشم در دی 1397

Record of Dipper in Fasham in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فشم، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 12 دی 1397

مشاهده کننده: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fasham, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 2 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در شهرکرد در تیر 1398

Record of Long-eared Owl in Shahr-e Kord in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کننده: آقای فرید خاکپور

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2019

Observer: Farid Khakpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در گندمان در شهریور 1398

Record of European Roller in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری گلوآبی در دریاچه نئور در تابستان 1398

Record of breeding Bluethroat in Neor lake in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: چندین جوجه نابالغ

مکان مشاهده: دریاچه نئور، اردبیل

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: تیر و مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و ابوالقاسم خالقی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه توسط بالغین

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: several juveniles

Place of observation: Neor lake, Ardabil

Province: Ardabil

Dates of observation: late June to mid-August 2019

Observers: Fardin Naziri & Abolghasem Khaleghizadeh

Type of confirmation: Observation of feeding juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در دشتستان در تابستان 1398

Record of breeding Western Barn Owl in Dashtestan in summer 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، آشیانه، تخم و جوجه

مکان مشاهده: دشتستان

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: تیر و مرداد 1398

م