کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بروجن در فروردین 1397

Record of Steppe Eagle in Borujen in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: محل دفع زباله بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و ابوالفضل خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Borujen wast dump

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Korosh Khalili & Abolfazl Khalili

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1397

Record of Steppe Eagle in Golestan N.P. in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد عقیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Period of observations: 25 March 2018

Observers: Seyed Mohammad Aghili

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اهواز در فروردین 1397

Record of Steppe Eagle in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در قنبرآباد در اسفند 1396

Record of White-tailed Eagle in Ghanbar-Abad in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 19 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: Population

Species: White tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad Wetland, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 10 March 2018

Observers: Hamid Basir

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در خواف در فروردین 1397

Record of White-tailed Eagle in Khaf in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد سده، خواف

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: Population

Species: White tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sadeh dam, Khaf 

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 25 March 2018

Observers: Modasser Teymouri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در تالش در فروردین 1397

Record of White-tailed Eagle in Talesh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh  

Province: Gilan

Period of observations: April 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در میناب در فروردین 1397

Record of Booted Eagle in Minab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی، الهام شنیتی و آقای آرش زمانی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 March 2018

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti & Arash Zamani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در میامی در فروردین  1397

Record of Booted Eagle in Mayamey in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میامی

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری وآقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mayamey

Province: Semnan

Period of observations: 1 April 2018

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1397

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در تبریز در فروردین 1397

Record of Semicollared Flycatcher in Tabriz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 28 March 2018

Observers: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در ماهشهر در فروردین 1397

Record of Semicollared Flycatcher in Mahshahr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observation: 22 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در ملکشاهی در فروردین 1397

Record of Semicollared Flycatcher in Malekshahi in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observation: 22 March 2018

Observers: Mehdi Mami

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در ازنا در فروردین 1397

Record of Steppe Eagle in Azena in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ازنا

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 1 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Azena

Province: Lorestan

Period of observations: 21 March 2018

Observers: Korosh Khalili

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ازنا در فروردین 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Azena in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ازنا

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 1 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Azena

Province: Lorestan

Period of observations: 21 March 2018

Observers: Korosh Khalili

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تبریز در فروردین 1397

Record of Eurasian Wryneck in Tabriz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 11 و فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 31 March & 6 April 2018

Observers: Sattar Shiri

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در بناب در فروردین 1397

Record of Eurasian Wryneck in Bonab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شورگل، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلیپور

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shur-Gol, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 30 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در میناب در فروردین 1397

Record of Eurasian Wryneck in Minab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای سیدمحمد پورحسینی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Period of observation: 25 March 2018

Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت آبچلیک شکیل با سفیدگرایی در نقده

Record of Ruff with leucism in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آبچلیک شکیل Philomachus pugnax

نوع غیرعادی: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Ruff Philomachus pugnax

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در بزنگان در اسفند 1396

Record of Marbled Duck in Bazangan lake in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه بزنگان، سرخس

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 24 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی و احسان اردکانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bazangan lake, Sarakhs

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 15 March 2018

Observers: Ali Mahdavi & Ehsan Ardakanian

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در کیش در اسفند 1396

Record of Crested Honey Buzzard in Kish in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 26 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای آرش حبیبی-آزاد

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 17 March 2018

Observers: Arash Habibi-Azad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در اهواز در فروردین 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و آرش حبیبی-آزاد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang & Arash Habibi-Azad

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در فروردین 1397

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: A male & a female

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: 13 April 2018

Observers: Mehdi Ghorbani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Naghdeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 18 فروردین 1397

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 8 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در قوری گل در اسفند 1396

Record of population of Common Pochard in Ghori-Gol in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 29 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 20 March 2018

Observers: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در رفسنجان در اسفند 1396

Record of Saker Falcon in Rafsanjan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رفسنجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 18 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت، رضا علوی، محمدرضا صادق زاده و سعید گله داری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rafsanjan

Province: Kerman

Period of observations: 9 March 2018

Observers: Mohammad E. Sehhatisabet, Reza Alavi, Mohammad-Reza Sadeghzadeh & Saeed Gallehdari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در لامرد در اسفند 1396

Record of Short-toed Eagle in Lamerd in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

دوره مشاهدات: 25 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: 16 March 2018

Observers: Aghil Khezri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ورامین در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Varamin in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 27 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای ابوالفضل فلاح زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Varamin       

Province: Tehran

Period of observations: 18 March 2018

Observers: Abolfazl Fallahzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بدره در اردیبهشت 1397

Record of Namaqua Dove in Badreh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دارز Oenas capenisis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگه کافری، بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tangeh-Kaferi, Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 21 April 2018

Observers: Hossein Parvari

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان ایلام

Observation of Winchat in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 28-29 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Species: Winchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 17−18 April 2018

Observers: Hossein Parvari

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بناب در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Bonab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 6 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کانی برازان در اسفند 1396

Record of Marbled Duck in Kani-Barazan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در تالاب حسنلو در اسفند 1396

Record of population of Armenian Gull in Hasanlu wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در قوری گل در فروردین 1397

Record of population of White-headed Duck in Ghori-Gol in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 3-6 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ستار شیری، علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 3-6 individuals

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 20-22 March 2018

Observers: Sattar Shiri, Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در کانی برازان در اسفند 1396

Record of population of White-headed Duck in Kani-Barazan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 21 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 12 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب حسنلو در اسفند 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Hasanlu wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 65 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 65 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بناب در اسفند 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Bonab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 6 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در میناب در بهمن 1396

Record of Pallid Harrier in Minab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 29 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی، مرتضی نامور، هانس سیگ و مگدانلا سیگ

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 18 February 2018

Observers: Abraham Shokouhi, Morteza Namvar, Hans Sigg & Magdalena Sigg

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در میناب در بهمن 1396

Record of Barbary Falcon in Minab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 29 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی، مرتضی نامور، هانس سیگ و مگدانلا سیگ

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 18 February 2018

Observers: Abraham Shokouhi, Morteza Namvar, Hans Sigg & Magdalena Sigg

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در قم در آذر 1396

Record of Pallid Harrier in Qom in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب فصلی مره، قم

استان: قم

تاریخهای مشاهده: 29 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و خانم ندا مهدوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh seasonal wetland, Qom

Province: Qom

Dates of observation: 20 December 2017

Observers: Abraham Shokouhi & Neda Mahdavi

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پلیکان خاکستری در استان سمنان

Observation of Dalmatian Pelican in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پلیکان سفید Pelecanus crispus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: خانم مهناز همتی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: February 2017

Observers: Mahnaz Hemmati

Remarks: New species for Semnan province

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پلیکان سفید در استان سمنان

Observation of White Pelican in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: خانم مهناز همتی

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: February 2017

Observers: Mahnaz Hemmati

Remarks: New species for Semnan province

 

 ---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده خروس کولی دم سفید در استان خراسان جنوبی

Observation of White-tailed Lapwing in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: خروس کولی دم سفید Vanellus leucurus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب کجی، نهبندان

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Species: White-tailed Lapwing Vanellus leucurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kaji wetland, Nehbandan

Province; South Khorasan

Date of observation: 4 April 2018

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در پرور در اردیبهشت 1396

Record of White-winged Grosbeak in Parvar in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: منطقه پرور

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی قربانی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: A male

Place of observation: Parvar

Province: Semnan

Date of observation: May 2017

Observers: Mehdi Ghorbani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در خواف در اسفند 1396

Record of Baillon's Crake in Khaf in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیرخون، خواف

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirkhun, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 20 March 2018

Observers: Modasser Teymouri

 

----------

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در چمستان در فروردین 1397

Record of Black Woodpecker in Chamestan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چمستان

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: احسان اردکانیان در همراهی پرنده نگران خردسال رها و رادین اردکانیان و پایا حسام فر

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Chamestan

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 April 2018

Observers: Ehsan Ardakanian with accompany of Raha and Radin Ardakanian & Paya Hesamfar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت کلاغ ابلق با پروبال سفید در دربادام

Record of Hooded Crow with leucism in Dor-Badam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده دربادام، باجگیران، قوچان

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان

Species: Hooded Crow Corvus corone

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Dor-Badam Protected Area, Bajgiran, Ghuchan

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 16 June 2016

Observers: Hossein Mahmoudian

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید کوچک در استان قزوین

Observation of Lesser Whitethroat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای مهدی عرشیان

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individual

Date of observation: 14 April 2018

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Observers: Mehdi Arshian

  


---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان قزوین

Observation of Winchat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1397

مکان مشاهده: آبیک

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای میثم پیکانی

توضیح: گونه جدید برای استان قزوین

Species: Winchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 April 2018

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Observers: Meysam Peykani

Remarks: new species for Qazvin province

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی