کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 121 فرد گیلانشاه دم سیاه در شادگان در اسفند 1398

Record of 121 individuals of Black-tailed Godwit in Shadegan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد: 121 فرد

مکان مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 121 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 March 2020

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 100 فرد اگرت بزرگ در تالش در اسفند 1398

Record of 100 individuals of Great White Egret in Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اگرت بزرگ Ardea alba

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Great White Egret Ardea alba

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس (ناز) آفریقایی در هورالعظیم در فروردین 1399

Record of African Sacred Ibis in Hour-al-Azeem in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس (ناز) آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 14 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 2 April 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای آبچلیک تک زی و آبچلیک آوازخوان

Differences of Green and Common Sandpipers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 17 فروردین 1399

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر آبچلیکهای تک زی و آوازخوان تهیه شده است.

 

نام فارسی

آبچلیک تک زی

آبچلیک آوازخوان

نام انگلیسی

Green Sandpiper

Common Sandpiper

نام علمی

Tringa ochropus

Actitis hypoleucos

طول بدن

حدود 23 سانتیمتر

حدود 20 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 59 سانتیمتر

حدود 40 سانتیمتر

منقار

دراز

متوسط- مایل به صورتی در جلو تیره

نوار ابرویی

در تابستان نوار سفید پهن از پیشانی تا بالای چشمها- در زمستان نوار سفید نازکتر

نوار سفید در جلوی چشمها پهن تر و در پشت چشمها نازکتر

خط چشمی

خط تیره منقار تا چشم

خط تیره مشخص از منقار تا چشم- در پشت چشمها نازکتر

چانه

در تابستان سفید- در زمستان راه راه نازک

سفید

سینه

تیره با خالهای روشن

در جلو سفید- دو طرف لکه بزرگ قهوه ای

پهلوها

سفید

سفید

شکم

سفید

سفید

زیردم

سفید

سفید

رنگ روتنه

تیره

قهوه ای

روی بال

تیره

بخش بیرونی بال تیره- نوار سفید در پایه شاهپرها

دمگاه

سفید

قهوه ای

شاهپرهای دم

نوار عرضی تیره

قهوه ای

پاها

بلند- سبز تیره

کوتاه- سبز مایل به زرد

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای آبچلیک پاسبز و آبچلیک خالدار پاسبز

Differences of Common Greenshank and Wood Sandpiper

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 17 فروردین 1399

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر آبچلیکهای پاسبز و خالدار پاسبز تهیه شده است.

 

نام فارسی

آبچلیک پاسبز (پوشش تابستانه)

پوشش نابالغ و زمستانه

آبچلیک خالدار پاسبز (پوشش بالغ)

پوشش نابالغ

نام انگلیسی

Common Greenshank

 

Wood Sandpiper

 

نام علمی

Tringa nebularia

 

Tringa glareola

 

طول بدن

حدود 32 سانتیمتر

 

حدود 20 سانتیمتر

 

طول دوسر بال

حدود 69 سانتیمتر

 

حدود 56 سانتیمتر

 

طول منقار

متوسط و رو به بالا

 

به نسبت جثه اش کوتاه هست

 

نوار ابرویی

سفید تا بالای چشمها

سفید تا بالای چشمها

نوار ابرویی سفید بلند

نوار ابرویی سفید بلند

خط چشمی

لکه تیره کنار منقار

 

خط تیره مشخص از منقار تا چشم و پشت چشمها نازک

 

روتنه

قهوه ای خاکی با خالهای سیاه

قهوه ای خاکی

خاکستری تیره با خالهای مشخص سفید

سبز مایل به قهوه ای با خالهای کم رنگ

کمر

سفید

 

همرنگ روتنه

 

دمگاه

سفید

 

سفید

 

دم

پرهای کناری دم سفید- پرهای میانی دارای نوارهای عرضی نازک

 

نوارهای عرضی تیره

 

سینه

راه راه طولی تیره در زمینه سفید

راه راه طولی تیره در زمینه روشن

راه راه طولی تیره در زمینه کدر

راه راه طولی تیره در زمینه کدر

شکم

سفید

سفید

سفید

سفید

پهلوها

دارای خال در زمینه سفید

سفید

دارای خال در زمینه سفید

سفید

زیر دم

سفید

سفید

سفید

سفید

پاها

سبز مایل به زرد

سبز رنگ پریده

سبز مایل به زرد

سبز مایل به زرد

 

منابع

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای آبچلیک پاسرخ و آبچلیک خالدار پاسرخ

Differences of Common Redshank and Spotted Redshank

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 17 فروردین 1399

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر آبچلیکهای پاسرخ و خالدار پاسرخ تهیه شده است.

 

نام فارسی

آبچلیک پاسرخ (پوشش تابستانه)

آبچلیک پاسرخ (پوشش زمستانه)

آبچلیک خالدار پاسرخ (پوشش تابستانه)

آبچلیک خالدار پاسرخ (پوشش زمستانه)

نام انگلیسی

Common Redshank

 

Spotted Redshank

 

نام علمی

Tringa totanus

 

Tringa erythropus

 

طول بدن

حدود 28 سانتیمتر

 

حدود 30 سانتیمتر

 

طول دوسر بال

حدود 62 سانتیمتر

 

حدود 64 سانتیمتر

 

طول منقار

کوتاهتر و کلفت تر

 

بلندتر و نازکتر

 

رنگ منقار

نیمه جلویی تیره، نیمه عقبی قرمز

 

منقاره تیره، بخش عقبی نیم نوک پایین قرمز

 

نوار ابرویی

نامشخص

از کنار منقار تا بالای چشمها

لکه سفید جلوی چشمها

نوار پهن در جلوی چشمها و نوار روشن پس از چشمها

خط چشمی

بین منقار تا چشم

خط تیره پهن بین منقار تا چشم

 

خط تیره پهن بین منقار تا چشم- خط نازک پشت چشمها

گونه ها

راه راه طولی تیره

راه راه طولی

سیاه

روشن

روتنه

قهوه ای خاکی با خالهای سیاه

قهوه ای خاکی

سیاه با لبه نازک سفید در پرها

خاکستری با لبه نازک سفید در پرها

کمر

 

لکه سفید بزرگ

 

لکه سفید بزرگ

روی بالها

نوار پهن سفید در لبه عقبی بال- بخش بیرونی بال سیاه

 

بدون نوار سفید در لبه عقبی بالها- بخش بیرونی بال تیره

 

دمگاه

راه راه عرضی

راه راه عرضی

راه راه عرضی

راه راه عرضی

دم

نوارهای عرضی نازک

نوارهای عرضی نازک

نوارهای عرضی نازک

نوارهای عرضی نازک

سینه

راه راه عرضی قهوه ای تیره

راه راه طولی محو- دو طرف سینه قهوه ای خاکی

نوارهای عرضی سیاه پهن

نوارهای طولی محو در زمینه روشن

شکم

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید

سفید

راه راه عرضی سیاه پهن در زمینه سفید

تقریبا سفید

پهلوها

راه راه عرضی تیره در زمینه سفید

سفید با کمی راه راه طولی نازک

راه راه عرضی سیاه پهن در زمینه سفید

تقریبا سفید با راه راه عرضی محو

زیر دم

راه راه عرضی تیره در زمینه روشن

سفید با کمی خال در کناره ها

راه راه عرضی سیاه پهن در زمینه سفید

تقریبا سفید با راه راه عرضی محو

پاها

قرمز

قرمز

سیاه

قرمز

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 500 فرد اردک تاجدار در سیران گولی در اسفند 1398

Record of 500 individuals of Crested Pochard in Seuran-Goli in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد: 500 فرد

تاریخ مشاهده: 11 اسفند 1398

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 29 February 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 16 جفت طاووسک در تالش در فروردین 1399

Record of 16 pairs of Grey-headed Swamphen in Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک Porphyrio poliocephalus

تعداد: 16 جفت

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus

No. of individuals: 16 pairs

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 25 March 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در بندر لنگه در فروردین 1399

Record of Cinereous Bunting in Bandar-e Lengeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندر شناس، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1399

مشاهده کننده: آقای خالد دهقان پیر

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Shenas, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 1 April 2020

Observers: Khaled Dehghan-Pir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در هور العظیم در فروردین 1399

Record of Long-tailed Duck in Hour-al-Azeem in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 April 2020

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار بزرگ در استان کرمانشاه

Observation of Eurasian Bittern in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بوتیمار بزرگ Botaurus stellaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 5 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Eurasian Bittern Botaurus stellaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 26 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان کرمانشاه

Observation of Red-fronted Serin in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: سد آناهیتا، کنگاور

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Anahita dam, Kangavar

Province: Kermanshah

Date of observation: 2 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده فیلوش در استان کرمانشاه

Observation of Northern Pintail in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: فیلوش Anas acuta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Northern Pintail Anas acuta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود قمری معمولی به شوشتر در فروردین 1399

Record of arrival of European Turtle Dove to Shushtar in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 11 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shushtar

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 20 to 30 March 2020

Arrival date of observation: 30 March 2020

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای فالاروپهای گردن سرخ و بلوطی

Differences of Red and Red-necked Phalaropes

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 15 فروردین 1399

 

جدول زیر به منظور تفکیک بهتر فالاروپهای گردن سرخ و بلوطی تهیه شده است.

 

نام فارسی

فالاروپ گردن سرخ

فالاروپ بلوطی

نام علمی

Phalaropus lobatus

Phalaropus fulicarius

نام انگلیسی

Red-necked Phalarope

Grey (Red) Phalarope

طول بدن

18 سانتیمتر

21 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 36 سانتیمتر

حدود 42 سانتیمتر

منقار

بلندتر و نازکتر- تیره

کوتاهتر و کلفت تر- تیره (در تابستان نارنجی)

نوار ابرویی

سفید و پهن

سفید و پهن

نوار چشمی

پهن از جلوی چشمها تا انتهای گونه ها

پهن از جلوی چشمها تا انتهای گونه ها

تارک

خاکستری- از بالای پیشانی تا پس سر

خاکستری- از وسط تارک تا پس سر

گونه ها

سفید (در تابستان تیره)

سفید (در تابستان سفید)

روتنه

خاکستری روشن

خاکستری روشن

چانه

(در تابستان سفید)

(در تابستان تیره)

گلو

(در تابستان حنایی)

(در تابستان حنایی)

سینه

لکه خاکستری روشن در دو طرف- در تابستان لکه ها خاکستری

لکه خاکستری روشن در دو طرف- (در تابستان سینه حنایی)

پهلوها

سفید (در تابستان دارای راه راه یولی ضخیم)

سفید (در تابستان حنایی)

شکم

سفید

سفید (در تابستان حنایی)

زیردم

سفید

سفید (در تابستان حنایی)

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای تلیله بزرگ و خاکستری

Differences of Great and Red Knots

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 15 فروردین 1399

 

جدول زیر به منظور تفکیک بهتر تلیله های بزرگ و خاکستری تهیه شده است.

 

نام فارسی

تلیله بزرگ (پوشش زمستانه)

تلیله خاکستری (پوشش زمستانه)

نام علمی

Calidris tenuirostris

Calidris canutus

نام انگلیسی

Great Knot

Red Knot

طول بدن

27 سانتیمتر

24 سانتیمتر

طول دوسر بال

55 سانتیمتر

50 سانتیمتر

منقار

بلندتر

کوتاهتر

نوار ابرویی

در ناحیه بالای چشمها نوار روشن

در پایین پیشانی نوار روشن و پشت چشمها نوار روشن

فاصله منقار تا چشم

لکه تیره

نوار تیره محو

گونه ها

راه راه تیره در زمینه سفید

راه راه نامشخص

پس سر

کمی برآمده

-

روتنه

خاکستری

قهوه ای خاکی

روی بالها

پوشپرهای بخش بیرونی بال سیاه- پوشپرهای بخش درونی بال خاکستری- لبه عقبی شاهپررج اولیه تیره- (در تابستان روی بالها لکه حنایی)

پوشپرهای بخش بیرونی بال سیاه- پوشپرهای بخش درونی بال خاکستری- لبه عقبی شاهپرهای بال تیره- نوار سفید مشخص پای شاهپرهای بال

چانه

روشن

روشن

سینه

راه راه کلفت در زمینه سفید

خاکستری با راه راه نامشخص

پهلوها

سفید (در تابستان خالهای درشت)

راه راه هشتی

شکم

سفید

سفید (در تابستان زیرتنه حنایی)

زیردم

پوشپرهای سفید زیر دم حالت برآمدگی دارد- چند لکه راه راه

سفید- چند لکه راه راه

دمگاه

نوار سفید

خاکستری روشن با راه راه عرضی محو

پاها

تیره

تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گلوآبی در استان البرز

Observation of Bluethroat in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گلوآبی Luscinia svecica

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری و خانم پگاه میرزائی

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Date of observation: January 2020

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

Remarks: New species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Pied Wheatear in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Desert Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: around Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 8 September 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک بیابانی در استان کرمانشاه

Observation of Desert Wheatear in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکچک بیابانی Oenanthe deserti

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Desert Wheatear Oenanthe deserti

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: around Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 8 September 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار تاج سیاه در سیراف در فروردین 1399

Record of Brahminy Starling in Siraf in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار تاج سیاه Sturnia pagodarum

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیراف

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 8 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان علی کسروی و رادین کسروی

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: One individual

Place of observation: Siraf

Province: Bushehr

Dates of observation: 27 March 2020

Observers: Ali Kasravi & Radin Kasravi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر نیم طوق به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 12 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Around Kermanshah

Monitoring period: from 20 to 31 March 2020

Arrival date of observation: 31 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در مشهد در فروردین 1399

Record of Bohemian Waxwing in Mashhad in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان علی خانی، احسان اردکانیان، علی مهدوی و سعید میرسعیدی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 25 March 2020

Observers: Ali Khani, Ehsan Ardakanian, Ali Mahdavi & Saeed Mirsaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در ملکشاهی در فروردین 1399

Record of Kurdish Wheatear in Malekshahi in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی و حسین امینی تبار

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 25 March 2020

Observers: Mehdi Mami & Hossein Aminitabar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در فروردین 1399

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

شناسایی عکس: کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در هورالعظیم در فروردین 1399

Record of Savi’s Warbler in Hour-al-Azeem in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 29 اسفند 1398 تا 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19-25 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

اولین ثبت چرخ ریسک پشت بلوطی خزری در تالش در اسفند 1398

The first record of Caspian Penduline Tit in Talesh in March 2020ّ

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: زیرگونه کمیاب

نام زیرگونه: چرخ ریسک پشت بلوطی خزری Remiz pendulinus caspius

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان، یان هریسون، آرش حبیبی آزاد، مگنوس اولمن، حمید جباری و محمدجواد پرستگاری

توضیحات: اولین ثبت موثق این زیرگونه از ایران

Type of important subspecies: Rare subspecies

Subspecies: Caspian Penduline Tit Remiz pendulinus caspius

No. of individuals: one male

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Raffael Ayé, Abdulrahman Al-Sirhan, Ian Harrison, Magnus Ullman, Hamid Jabbari, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

Remarks: The first confirmed record of this subspecies from Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در خنج، فارس در آبان 1398

Record of Omani Owl in Khonj, Fars in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: خنج

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان:  آقای بهزاد خواجه

شناسایی: کرامت حافظی، احسان طالبی، حمید جباری، محمدجواد پرستگاری، ابوالقاسم خالقی زاده و محسن ملاح

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: one individual

Place of observation: Khonj

Province: Fars

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Behzad Khajeh

Identification: Keramat Hafezi, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Mohammad-Javad Parastegari, Abolghasem Khaleghizadeh & Mohsen Mallah

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه کوکوی معمولی در آشیانه سسک جنبان در گچساران در اردیبهشت 1397

Record of Common Cuckoo nestling at nest of Scrub Warbler in Gachsaran in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

گونه میزبان: سسک جنبان

مکان مشاهده: گچساران

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای خداداد استوار

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

Host species: Scrub Warbler Scotocerca inqueta

Place of observation: Gachsaran

Province: Kohgilueh & Boyer-Ahmad

Date of observation: May 2018

Observers: Khodadad Ostovar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 100 فرد مینای معمولی در بندر ترکمن در بهمن 1398

Record of 100 individuals of Common Myna in Bandar Turkaman in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: بندر ترکمن

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 9 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Bandar Turkaman

Province: Golestan

Date of observation: 29 January 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 50 فرد شبگرد مصری در هور العظیم در اسفند 1398

Record of 50 individuals of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 19 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت هشت فرد پاشلک کوچک در تالش در اسفند 1398

Record of 8 individuals of Jack Snipe in Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پاشلک کوچک Lymnocryptes minimus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Jack Snipe Lymnocryptes minimus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بلدرچین به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Common Quail to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلدرچین Coturnix coturnix

تعداد: یک فرد (شنیدن صدا)

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 4 تا 6 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Quail Coturnix coturnix

No. of individuals: one individual (call heard)

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 23 to 25 March 2020

Arrival date of observation: 25 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پرستوی معمولی به تالش در اسفند 1398

Record of arrival of Barn Swallow to Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 10 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به کرج در اسفند 1398

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Karaj in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 21 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 11 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به تالش در اسفند 1398

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 10 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

 

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Whinchat to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 11 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 20 to 30 March 2020

Arrival date of observation: 30 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر نیم طوق به اهواز در اسفند 1398

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Ahwaz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 11 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 1 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به شیراز در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Shiraz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: from 1 to 13 March 2020

Arrival date of observation: 13 March 2020

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به یاسوج در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Yasuj in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: from 1 to 11 March 2020

Arrival date of observation: 11 March 2020

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به مریوان در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Marivan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 11 March 2020

Arrival date of observation: 11 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به بهشهر در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Behshahr in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: بهشهر

استان: مازندران

دوره پایش: از 10 تا 15 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فریدون قرائی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 1 to 5 March 2020

Arrival date of observation: 5 March 2020

Observers: Fereydoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به کرمان در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Kerman in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: کرمان

استان: کرمان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 20 February to 5 March 2020

Arrival date of observation: 5 March 2020

Observers: Saeed Gallehdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 14 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2020

Arrival date of observation: 4 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Tehran in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: مریوان

استان: سنندج

دوره پایش: از 1 تا 2 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: from 20 February to 2 March 2020

Arrival date of observation: 2 March 2020

Observers: Seyed Hamed Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به مریوان در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Marivan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: سنندج

دوره پایش: از 1 تا 9 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 to 28 March 2020

Arrival date of observation: 28 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر جنس درنای سیبری

Change to genus of Siberian Crane

 

بر اساس تغییر انجام شده در مورد رده بندی درناهای جهان، نام جنس گونه درنای سیبری از Grus به Leucogeranus تغییر یافته است. این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)، Christidis et al. 2014  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که این جنس در دنیا یک گونه دارد و جنس تک سنخی محسوب می شود.

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

Krajewski C, JT Sipiorski & FE Anderson. 2010. Complete mitochondrial genome sequences and the phylogeny of cranes (Gruiformes: Gruidae). Auk 127: 440–452.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد (بوف) ماهی خوار در مهران در اسفند 1398

Record of Brown Fish Owl in Dezful in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد (بوف) ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مهران

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امید امیدی و مهدی نورمحمدی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 18 March 2020

Observers: Omid Omidi & Mehdi Nourmohammadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در فروردین 1399

Record of Namaqua Dove in Shahdad in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 4 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 23 March 2020

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در هورالعظیم در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Hour-al-Azeem in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اواسط شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: Early-September 2018

Observers: Reza Nikfalak

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سیران گولی در اسفند 1398

Record of Tundra Swan in Seyran-Goli in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 March 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پوشش غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت عقاب مارخور با سفیدگرایی در اهواز در اسفند 1398

Record of Short-toed Snake Eagle with leucism in Ahwaz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر جنس دو گونه از دارکوبهای ایران

Change to genus of two species of Iranian woodpeckers

 

در مورد نام جنس دو گونه از دارکوبهای ایران گاهی رده بندی آنها توسط دانشمندان مورد بحث قرار می گیرد.

 

بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، نام جنس دارکوب سرسرخ از Dendrocopos به Dendrocoptes  تغییر کرده است (Fuchs & Pons 2015). این تغییر مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، John Boyd, TiF (2017) قرار گرفته است.

 

همچنین نام جنس دارکوب کوچک از Dendrocopos به Dryobates تغییر یافته است (Fuchs & Pons 2015). این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که اکنون جنس Drybates گونه های جنس قبلی Picoides را نیز دربر می گیرد (Fuchs & Pons 2015).

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Fuchs J & J-M Pons. 2015. A new classification of the pied woodpeckers assemblage (Dendropicini, Picidae) based on a comprehensive multi-locus phylogeny. Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 28–37.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

*****

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شهداد در آبان 1397

Record of European Stonechat in Shahdad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1397

مشاهده کننده: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 18 November 2018

Observer: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحات تکمیلی در مورد گروههای کلاغ و زاغ

Additional notes on crows, choughs and jays

 

در خانواده کلاغها، چیزی که مسلم است این است که کلاغ برای crows (علاوه بر سیاه بودن و نوک بزرگ، قارقار می کنند) و زاغ برای jays به کار می رود (علاوه بر رنگی بودن و عمدتا منقار و پای رنگی، صدای جق جق یا قج قج تولید می کنند). ما در نام فارسی برای همه گونه هایی که crow هستند از نام کلاغ استفاده می کنیم (به علاوه Rook) اما نام زاغ تاکنون کمی گنگ بوده است.

 

در خانواده کلاغ، زاغی نامی جاافتاده و رایجی برای Magpie است که متفاوت از کلاغها و زاغها است. البته گروه دیگری با نام غراب هم داریم که معادل Raven هستند.

 

اما سه گروه دیگه وجد دارند که خارج از این دو گروه یا با کمی تفاوت از گروههای قبلی هستند.

گروه یک Jackdows هستند که این گروه در ایران با یک گونه "کلاغ گردن بور" شناخته شده است. با وجود این، در حقیقت این گروه بیشتر شبیه زاغها هستند تا کلاغها. اگر بخواهیم از نام زاغ استفاده کنیم، مطمئنا با نام گونه دیگر یعنی زاغ بور به طور وحشتناکی اشتباه خواهد شد. بنابر این، با توجه به تیره بودن رنگ و پاها و کلفت بودن منقار این گونه، نام رایج قبلی یعنی همان نام قبلی کلاغ حفظ خواهد شد.

گروه دوم Nutcrackers (فندق شکنها) هستند که در ایران با نام زاغ خالدار به کار می روند ولی در حقیقت در دنیا، گروه مستقلی با نام فارسی فندق شکن هستند که در ایران به جای نام واقعی گونه آن یعنی Spotted Nutcracker فندق شکن خالدار، معمولا با نام زاغ خالدار بیان می شود.

گروه سوم Choughs هستند که تاکنون در مورد نام فارسی آن نیز ابهام وجود داشت. چیزی که مسلم است، به نظر می رسد که واژه کوهی باید برای تمایز این گروه خاص آورده شود. حال اینکه کلاغ هستند یا زاغ به طور دقیق نمی توان گفت که لزوما کدام یک از این اسمها درست است. از لحاظ رنگ سیاه بدن و جثه نسبتا متوسط می توان آن را کلاغ نامید ولی با توجه به پاها و منقار رنگی و نیز منقار نازک و صدای آنها می توان آنها را زاغ نامید. بنابراین، بستگی به تمایل پرنده شناسان و پرنده نگران می شود یکی از این دو نام را انتخاب کرد اما به نظر می رسد وزنه ویژگیهای زاغ بیشتر است. همچنین تمایل پرنده نگران تاکنون بیشتر به سمت زاغ بوده است. بنابر این اولویت با نام زاغ خواهد بود.

زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک سرخ

زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک زرد

 

بر این اساس، در مورد زاغهای ایران، اکنون ما چند نوع زاغ داریم:

  1. زاغ بور (گونه: ایرانی)،
  2. زاغ (فندق شکن) (گونه: خالدار)،
  3. زاغ جنگلی (جی جاق) (گونه: اوراسیایی) و
  4. زاغ کوهی (گونه: نوک سرخ و نوک زرد).

 

در مورد زاغ بور لازه به ذکر است که زاغ بورهای جهان همگی در قاره آسیا زیست می کنند و دارای چهار گونه در جهان هستند که تنها یک گونه از آنها در ایران زندگی می کند و نامش "زاغ بور ایرانی" است. سه گونه دیگر زاغ بور در جهان زاغ بور تورانی، زاغ بور مغولی و زاغ بور سین کیانگ هستند. در مورد نام درست گونه زاغ بور لازم است که تنها به نام گروه گونه ای "زاغ بور" بسنده نکرده و نام گونه را به صورت زاغ بور ایرانی به طور کامل بیاوریم.

همچنین لازم به یادآوری است که در مورد نام گروه زاغ بور، برخی نویسندگان مانند جرویس رید، منصوری و ادهمی در چک لیستهای خود تلاش کردند که نام زاغ کویری یا زاغ بیابانی را رواج دهند اما با توجه رایج بودن نام زاغ بور از زمان انتشار کتاب اسکات و همکاران (1354) و نیز درست بودن این نام، نام زاغ بور همچنان ادامه پیدا کرده هست.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت بلبل خرما با سفیدگرایی در بندر لنگه در آبان 1397

Record of White-eared Bulbul with leucism in Bandar-e Lengeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

نوع غیرعادی: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرلنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

Type of aberration: Leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: November 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم جنبانک شکم زرد در استان کرمان

Observation of Yellow Wagtail in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم جنبانک شکم زرد Motacilla flava

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 26 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Yellow Wagtail Motacilla flava

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 16 March 2020

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در شاهرود در اسفند 1398

Record of Common Pochard in Shahrud in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 11 March 2020

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید در استان آذربایجان غربی

Observation of Radde’s Accentor in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، شهرستان نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 اسفند 1398

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Soltan Yaghub valley, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 3 March 2020

Observer: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جابجایی نام فارسی زاغهای نوک سرخ و نوک زرد

Persian name of Choughs

 

خانواده کلاغها در ایران دارای چندین گروه است:

جی جاق Jay

زاغ بور Ground Jay

زاغ خالدار (فندق شکن) Nutcracker

زاغ (کلاغ کوهی) Choughs

زاغی Magpie

کلاغها Crows

غرابها Ravens

 

در مورد زاغ (یا کلاغ کوهی) نوک سرخ و نوک زرد، نام این دو گونه در چک لیستهای قبلی ابتدا با عنوان زاغ بود (اسکات و همکاران 1354، فیروز 1379). سپس با عنوان کلاغ کوهی مطرح شد (ادهمی 1384، اسکات و ادهمی 2006) و با نام کلاغ نیز مورد استاده قرار گرفت (منصوری 1392). این موضوع باعث چندگانگی در کاربرد نام شد به طوری در برخی منابع جدید از واژه زاغ (کابلی و همکاران 1395) و کلاغ (مبصر 1395 و خالقی زاده و همکاران 1396) شد.

 

به منظور هماهنگی بهتر و ایجاد وحدت رویه، نیاز به بررسی مجدد در مورد انتخاب نام بهتر از بین این دو گزینه بود. به نظر می رسد که واژه "زاغ"، نامی بهتر بوده، بیشتر مورد پسند پرنده نگران و پرنده شناسان ایرانی است.

 

اگر کلاغها را گروهی از پرندگان درشت جثه از خانواده کلاغ با رنگهای سیاه (قهوه ای) و خاکستری با منقاری نسبتا کوتاه و ضخیم در نظر بگیریم، زاغها را نیز می توان پرندگان به نسبت کوچک (تا متوسط جثه) از خانواده کلاغ با منقاری به نسبت بلند و نازک با بدنی رنگارنگ در نظر گرفت.

 

بدین ترتیب، نام اصلاح شده این دو گونه به شکل زیر است:

"زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک سرخ"

"زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک زرد"

 

*****

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی لیکوی معمولی (افغان)

Persian name of Afghan Babbler

 

 

تاکنون در ایران دو گونه لیکو وجود داشت: لیکوی تالابی (خوزی) و لیکوی معمولی.

 

در دهه گذشته، گونه لیکوی معمولی خود به دو گونه تفکیک شد:

لیکوی معمولی Common Babbler Turdoides caudatus و

لیکوی افغان Afghan Babbler Turdoides huttoni

 

بر این اساس نام فارسی "لیکوی معمولی" مربوط به گذشته بود که نیاز بود در مورد نام فارسی آن تصمیم گیری شود. با توجه به نام انگلیسی گونه ای که در ایران زیست می کند و مطابقت نام فارسی با آن، نام فارسی این گونه "لیکوی افغان" پیشنهاد شده است.

 

البته گونه "لیکوی افغان"، خود دو زیرگونه دارد:

زیرگونه لیکوی ایرانی T. huttoni salvadorii و

زیرگونه لیکوی افغانT. huttoni huttoni .

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جابجایی نام فارسی سلیم کوچک (پاسیاه)

Persian name of Kentish Plover

 

 

در مورد نام فارسی سلیم کوچک یا پاسیاه، ابتدا نام پاسیاه برای این گونه، اولین بار در سال 1338 در چک لیست پرندگان ایران به زبان فارسی (کتاب جرویس رید، 1338)، به کار رفته بود اما بعدا به سلیم کوچک تغییر یافت (اسکات و همکاران 1354) و به همین شکل ادامه یافت.

 

آنچه که مسلم است، واژه کوچک در نام فارسی چندین گونه از سلیمها و تلیله ها به کار رفته است (سلیم طوقی کوچک، سلیم کوچک، سلیم شنی کوچک و تلیله کوچک). به نظر می رسد کاربرد واژه کوچک در بین سلیمها و تلیله ها بیش از حد معمول است که گاهی ممکن ایجاد اشتباه نماید و لازم است در جهت کاهش چنین خطاهایی گام برداریم.

 

بنابر این نام "سلیم پاسیاه" که اولین نام معرفی شده برای این گونه بود، در اولویت قرار گرفت و نام اصلاح شده آن به شکل زیر است:

 

"سلیم پاسیاه (کوچک)"

Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی پیپت صحرایی

Persian name of Meadow Pipit

 

در گروه پیپتها، نام فارسی دو گونه (یعنی پیپت صحرایی و پیپت خاکی یا دشتی) اغلب اشتباه می­شود. با توجه به وجود یک گونه دیگر با نام پیپت خاکی (پیپت دشتی) و بروز خطا به میزان زیاد برای استفاده از نام­های پیپت صحرایی و پیپت دشتی، لازم است که این نامها اصلاح شوند. البته پیپت خاکی معادل درست و ترجمه انگلیسی آن یعنی خاکی (نوعی رنگ و معادل Tawny) است اما به علت کاربرد نام قبلی آن یعنی پیپت دشتی برای این گونه، در بسیاری از اوقات موجب بروز خطا و سردرگمی بین دو گونه یعنی پیپت دشتی و پیپت صحرایی می­شود. بنابراین، لازم است که برای کاهش خطاهای احتمالی و هماهنگی نامهای فارسی و انگلیسی، نام فارسی "پیپت صحرایی" تغییر یابد.

برای نام جایگزین، می توان از چندین واژه از قبیل چمنزار، علفزار، سبزه زار و  مرغزار استفاده کرد. به نظر می رسد که از بین این واژه ها، علفزار نسبت به بقیه واژه ها واژه عام­تری است و بهتر از بقیه با نوع زیستگاه این گونه مطابقت دارد. بنابر این، نام پیشنهادشده برای این گونه به شکل زیر است:

 

پیپت علفزار (صحرایی)

Meadow Pipit

Anthus pratensis

 

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره دمگاه سفید در همدان در اسفند 1398

Record of Brambling in Hamedan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 10 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم زهره خزائی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals:  one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 29 February 2020

Observers: Zohreh Khazaei

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی دم جنبانک سرزرد (لیمویی)

Persian name of Citrine Wagtail

 

با توجه به استفاده از واژه زرد در دو گونه بسیار نزدیک به هم یعنی دم­جنبانک سرزرد و دم­جنبانک شکم­زرد، ضروری به نظر می­رسد که برای کاهش خطاهای احتمالی، نام یکی از دم جنبانک­هایی که در نام فارسی آن از واژه زرد استفاده شده است، به نام دیگری تغییر کند.

اتفاقا در نام انگلیسی یکی از این دو از واژه Citrine یعنی لیمویی استفاده شده است و نام علمی این گونه نیز Motacilla citreola است که از نظر رنگ­شناسی هم کاملا درست است و با رنگ زرد متفاوت است. 

بنابر این، بهتر است که برای نام فارسی این گونه و همچنین برای تنوع بخشی به نامهای فارسی، از نام "دم­جنبانک لیمویی (سرزرد)" استفاده شود.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جابجایی نام فارسی اسکوآها (کاکایی اقیانوسی ها)

Persian name of Skuas

 

پرندگان جنس Stercorarius شامل دو گروه از پرندگان به نامهای Skua (معمولا به رنگ قهوه ای و دارای بدنی تپل) و گروه Jaeger (دارای بدنی باریکتر و کشیده­تر( هستند. در هر صورت، همگی آنها در اقیانوس­ها و جزایر دور از  قاره­ها زیست می­کنند. بنابر این، برای نام فارسی مشترک که برای هر دو گروه نیز قابل استفاده باشد، به نظر می­رسد که بهتر است از واژه "کاکایی اقیانوسی" استفاده شود. نام کاکایی اقیانوسی ابتدا توسط تیم پرنده شناسان فرهنگستان پیشنهاد شد (ادهمی 1384، اسکات و ادهمی 2006) و در کتاب مبصر (1395) به کار رفت. اکنون این نام برای بسیاری از پرنده نگران ایران نامی آشنا است. بنابراین، با توجه به ترجیح استفاده از واژگان فارسی، نام اصلاح شده این گروه از پرندگان به ترتیب زیر است.

 

"کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه ای"

"کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم پیچ"

"کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی"

"کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم دراز"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جابجایی نام کرکس مصری (کوچک)

Persian name of Egyptian Vulture

Neophron percnopterus

 

نام فارسی این گونه ابتدا تنها به صورت کرکس استفاده شد (اسکات و همکاران 1354، فیروز 1379).

در دهه 1380 شمسی، با استفاده بیشتر از واژه کرکس برای همه گونه های لاشخور ایران، کرکس به نامی عمومی تبدیل شد. بنابر این لازم بود که برای تعیین نام این این گونه از واژه تعیین کننده استفاده شود که با توجه به اندازه کوچک این گونه در مقایسه با بقیه گونه ها، از نام ویژه کرکس کوچک و نام کرکس مصری به عنوان نام دوم این گونه به کار رفت (اسکات و ادهمی 2006 و منصوری (1392).

در دهه 1390 شمسی، در کتاب اطلس پرندگان ایران، نام کرکس مصری جایگزین کرکس کوچک (بختیاری 1393، کابلی و همکاران 1395) و در چک لیستهای بعدی (مبصر 1395، خالقی زاده و همکاران 1396) به همین شکل ادامه پیدا کرد.

با توجه به طرح تدوین برنامه عمل ملی برای این گونه در کشور، مشکل عدم استقبال سیاستگذاران و مدیران برای حمایت از گونه ای با نام مصری در سطح ملی و در کشور ایران بروز کرد چرا که حفاظت از گونه کرکس مصری در ایران نامفهوم بود. بنابر این، پیشنهاد شد که به منظور موفقیت در تهیه و تدوین چنین طرحی و اجرای عملی آن، نام قبلی کرکس کوچک مجددا احیا شود و نام آن به شکل "کرکس کوچک (مصری)" به کار رود.

 

بنابراین، نام درست این گونه به شکل زیر است:

 

"کرکس کوچک (مصری)"

Egyptian Vulture

Neophron percnopterus

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی اسکوترها (اردک­های سیاه)

Persian name of Iranian Scoters

 

با توجه به تغییر در آرایه بندی (تاکسونومی) اسکوترهای جهان در دهه گذشته، لازم است نام پیشین دو گونه اسکوتر (اردک سیاه) که در ایران ثبت شده بودند، اصلاح شود.

اسکوترها اردک­هایی از جنس Melanitta و دارای شش گونه در جهان هستند که همگی سیاه رنگ هستند. اسم جنس این گروه از اردکها به طور دقیق به معنی سیاه است. نام فارسی این گروه از اردک­ها در گذشته، اردک سیاه بود. با توجه به اینکه در نام فارسی برای دو گونه دیگر از اردک­های ایران نیز از واژه سیاه استفاده شده بود (یعنی اردک سیاه کاکل و اردک سرسیاه)، بهتر بود که نام اصلاح شده اسکوترها با جابجایی این دو واژه به صورت ترکیب جدید ولی با همان معنی ارائه شود. بنابر این، به نظر می­رسد که نام فارسی عمومی و مشترک آنها به صورت "سیاه اردک" مناسب باشد.

 

در مورد نام فارسی دو گونه ثبت شده از این گروه از اردکها در ایران، نام آنها به شرح زیر اصلاح شد.

یکی از گونه های ثبت شده ایران، Common Scoter با نام علمی Melanitta nigra است که نام قبلی آن اسکوتر سیاه (یا اردک سیاه) بود. لازم به یادآوری است که در دهه گذشته، گونه اسکوتر سیاه Black Scoter با نام علمی Melanitta americana از گونه اسکوتر معمولی تفکیک شد و اکنون هر دو، یک گونه مستقل محسوب می شوند (Livezey 1995; Collinson et al. 2006, Sangster 2009, BOU-Sangster et al. 2005 & AOU 2010, NACC Supplement 51). بنابر این لازم بود که نام فارسی این گونه همراه با اصلاح نام جنس آن، تغییر کند. نام جدید با در نظر گرفتن نام انگلیسی این گونه به صورت زیر اصلاح شد.

Melanitta nigra

Common Scoter

"سیاه اردک (اسکوتر) معمولی"

 

یکی دیگر از گونه های ثبت شده ایران، Velvet Scoter با نام علمی Melanitta fusca است که نام قبلی آن اردک سیاه (اسکوتر) مخملی (Scott & Adhami 2006) یا اردک سیاه (اسکوتر) بال سفید (منصوری 1392) بود. لازم به یادآوری است که در دهه گذشته گونه اسکوتر بال سفید White-winged Scoter با نام علمی Melanitta deglandi از گونه اسکوتر مخملی تفکیک شد و اکنون هر دو، گونه مستقل محسوب می شوند (Livezey 1995, BOU-Sangster et al. 2005). بنابر این لازم بود که در نام فارسی این گونه واژه بال سفید حذف شده و نام مخملی، تثبیت شود. نام جدید با در نظر گرفتن نام انگلیسی این گونه به صورت زیر اصلاح شد.

Melanitta fusca

Velvet Scoter

"سیاه اردک (اسکوتر) مخملی"

*****

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر کرمان در بهمن 1398

Record of Hume's Leaf Warbler in Kerman city in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر کرمان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت و سعید گله داری

شناسایی عکس: --

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 7 February 2020

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Saeed Gallehdari

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1398

Record of departure of Siberian Crane from Fereidoun-Kenar in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از 29 مهر تا 8 اسفند 1398

آخرین تاریخ مشاهده: 8 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: 21 October 2019 to 27 February 2020

Arrival/departure date of observation: 27 February 2019

Observers: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره سبز در استان همدان

Observation of European Greenfinch in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سبز Chloris chloris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 5 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای تورج قیاسی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: European Greenfinch Chloris chloris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Toyserkan

Province: Hamedan

Dates of observation: 24 February 2020

Observers: Turaj Ghiasi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اهواز در بهمن 1398

Record of Steppe Eagle in Ahwaz in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی چلانی و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 February 2020

Observers: Mehdi Chalani & Keramat Hafez

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در رودبار در بهمن 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Rudbar in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 15 فرد

مکان مشاهده: رشت به رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 13 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Rasht to Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 2 February 2020

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradalizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در دشت آزادگان در اسفند 1398

Record of Sociable Lapwing in Azadegan plain in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: بیت کوصر، دشت آزادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1398

مشاهده کننده: آقای سیدباقر موسوی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Beit-Kosar, Azadegan plain

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 February 2020

Observer: Seyed Bagher Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

علامت جمع خانواده "ها" برای پرندگان

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

 

در گذشته دورتر، برای نام خانواده پرندگان از هیچ علامتی استفاده نمی شد (اسکات و همکاران 1354، فیروز 1379). کم کم مشخص شد که برای خانواده های پرندگان علامت جمع مورد نیاز است. به همین منظور، در فهرست پرندگان ایران در دانشنامه پرندگان ایران (ادهمی 1384)، از علامت ها برای خانواده های پرندگان استفاده شد.

 

در سالهای گذشته، برای علامت جمع خانواده از "ـیان" به کار گرفته شد (منصوری 1392). لازم به یادآوری است که علامت جمع "ـیان" برای گیاهان و ماهیها به کار می رود. همچنین در فهرست پرندگان ایران در دانشنامه پرندگان ایران (ادهمی 1384)، از علامت "یان" برای زیرراسته استفاده شده است.

 

ضمن احترام به نظر جناب آقای دکتر منصوری، به آگاهی می رساند که برای بقیه گروههای جانوری، همانند گذشته از علامت جمع "ها" استفاده می شود و در زبان محاوره نیز استفاده از "ها" برای جمع پرندگان رواج دارد.

 

بنابر این، توصیه کمیته ثبت پرندگان ایران این است که برای هماهنگی عمومی بین گروههای جانوری و پرندگان بهتر است که از پسوند علامت جمع "ها" استفاده شود (ادهمی 1385، اسکات و ادهمی 2006).

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

علامت جمع "سانان" یا "شکلان" برای پرندگان

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

 

در مورد چگونگی استفاده از علامت جمع راسته برای پرندگان ایران دو روش وجود دارد.

  1. استفاده از علامت جمع "سانان" که توسط فیروز (1379)، ادهمی (1384)، منصوری (1392) استفاده شده بود.
  2. استفاده از علامت جمع "شکلان" که توسط برخی نویسندگان استفاده می شود (مبصر 1395).

 

توصیه کمیته ثبت پرندگان ایران این است که برای ایجاد هماهنگی عمومی بین نویسندگان محترم ایرانی، واژه فارسی سانان بر واژه شکلان که دارای ریشه عربی است، برتری دارد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در لنگرود در اسفند 1398

Record of White-eared Bulbul in Langarud in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا رفیع پور

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 21 February 2020

Observers: Alireza Rafipour

Remarks: New species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ایذه در دی 1398

Record of Griffon Vulture in Izeh in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: گزیر، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدسیف اله هاشمی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Gezir, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2020

Observers: Seyed Seifollah Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در برازجان در بهمن 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borazjan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای مسعود فربود

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 13 February 2020

Observers: Masoud Farbood

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در بهمن 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 January 2020

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در بهمن 1398

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 3000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 3000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 January 2020

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در جنت مکان در بهمن 1398

 Record of breeding White Stork in Jannat-Makan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: جنت مکان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nests

Place of observation: Jannat-Makan

Province: Khuzestan

Date of observation: 14 February 2020

Observers: Reza Najafifard

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی سیبری در میانکاله در آبان 1398

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Miankaleh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی سیبری Larus fuscus heuglini

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فریدون قرایی

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری و کلاوس اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 November 2019

Observers: Fereydoun Gharaei

Identified by: Abbas Ashoori & Kalus Olsen

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مگس گیر کاکل سیاه در بندرعباس در بهمن 1398

Record of Black-naped Monarch in Bandar Abbas in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر کاکل سیاه Hypothymis azurea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی، بهراد فرخنده و عیسی پوردوست

توضیحات: دومین رکورد این گونه در ایران

Species: Black-naped Monarch Hypothymis azurea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 31 January 2020

Observers: Meysam Ghasemi, Behrad Farkhondeh & Eisa Pourdoust

Remarks: The second record in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در قشم در بهمن 1398

Record of Sooty Gull in Qeshm in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 9 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 January 2020

Observers: Sareh Masoudi & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در بهمن 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ و ام الدبس

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 23 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی چلانی و کرامت حافظی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mishdagh P.A. & Om-Dabas

Province: Khuzestan

Dates of observations: 12 February 2020

Observers: Mehdi Chalani & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در مهارلو در بهمن 1398

Record of Rosy Starling in Maharlu in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: مهارلو

استان: فارس

دوره مشاهدات: 14 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدمهدی درستکار و عرفان سامانفر

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Maharlu

Province: Fars

Period of observations: 3 February 2020

Observers: MohammadMehdi Dorostkar & Erfan Samanfar

Remarks: New species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای در بندر لنگه در اسفند 1398

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Bandar-e Lengeh in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک سهره ای Eremopterix nigriceps

تعداد پرنده: شش فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 2 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 23 February 2020

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در همدان در دی 1398

Record of Tundra Swan in Hamedan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 5 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: One adult

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 26 December 2019

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در شهداد در بهمن 1398

Record of Asian Koel in Shahdad in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 15 بهمن 1398

مشاهده کننده: آقای پژمان آقاجانی

توضیحات: برخورد به شیشه یک منزل. گونه جدید برای استان کرمان.

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 4 February 2020

Observers: Pejman Aghajani

Remarks: Crash to window of a home. New species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم در بهمن 1398

Record of African Darter in Hour-al-Azeem in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: شمال تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی و الهام شنیتی و آقایان امیر مرمزی و جمال منصوری

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: north of Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 February 2020

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Amir Marmazi & Jamal Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی ارزیابی اصالت عکس و وجود دستکاری یا تغییر رنگ در عکس پرندگان

How to evaluate originality of bird photos and their modification

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده و محمدجواد پرستگاری

By: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohammad-Javad Parastegari

 

پرنده نگری یکی از موضوعات جذاب در بسیاری از جوامع انسانی است. یکی از کارهایی که ممکن است عکاسان حیاوت وحش و پرندگان انجام دهند، حذف، ویرایش یا افزودن نوشته روی عکسها است. این موضوع ممکن است با اهداف مشخصی انجام شود، اعم از کاهش حجم فایل، حذف زمینه اضافی در عکس، بزرگتر کردن سوژه مورد نظر در عکس، بهبود شرایط نوری در عکس و همچنین زیبا تر کردن عکسها. انجام برخی از این کارها چه برای استفاده شخصی و چه برای استفاده عمومی منعی ندارد. در بین تغییراتی که ممکن است روی عکسها انجام شود، تغییر شرایط رنگ و نور از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است با هدفهای خاصی انجام شود.

 

به هر حال، مناسب یکی از موضوعات حساسی که ممکن است به ندرت رخ دهد، استفاده از عکسهای اینترنتی برای اثبات مشاهده یک پرنده خاص است. همان طور که می دانید هر عکاس معمولا به محض مواجهه با یک پرنده خاص و کمیاب، تلاش می کند تا حدامکان تعداد زیادی عکس از آن پرنده کمیاب بگیرد تا از زاویه های مختلف شاتهای مختلف و با کیفیت از آن پرنده مورد نظر داشته باشد که در صورت نیاز بتواند از آن عکسهای بدون تکرار و بدون شباهت با عکسهای قبلی برای انتشار در منابع مختلف استفاده کند. بنابر این، یکی از راههای درستی اصالت عکس و کپی برداری نشده، درخواست عکس از شاتهای مختلف قبل و بعد از یک عکس مورد نظر است.

 

همچنین به ندرت ممکن است یک عکاس وسوسه شود تا در عکس خود تغییر رنگ ایجاد کند تا عکس مورد نظر به نفع گونه خاص و کمیابی شناسایی شود. در چنین مواردی، چنانچه در مورد اصالت یک عکس (بر مبنای فایل عکس خام اظهارشده توسط عکاس) دچار شک و ابهام شویم، خوشبختانه نرم افزارهایی برای ارزیابی اصالت عکس وجود دارند. این نرم افزارها، می توانند اصالت (بدون تغییر) یا دستکاری (ایجاد تغییر در عکس) را نشان دهند.

 

یکی از سایتهای اینترنتی معتبر در زمینه ارزیابی اصالت عکس، سایت http://imageedited.com است.

در چنین مواردی، در عکس اصیل تاریخ ایجاد عکس و حتی مشخصات دوربین مورد استفاده و ساختار اگزیف عکسها به صورت خودکار نمایش داده خواهد شد.

اگزیفها نسخه های مختلفی دارند. دوربین COOLPIX P900 از برند نیکون  برای تصاویر خود از اگزیف نسخه 230 استفاده می کند. تمامی نسخه های اگزیف، ساختار استانداردی دارند و کوچکترین تغییر در این ساختار، مشخص می کند که اگزیف دچار تغییر شده است. وقتی یک عکس توسط یک تولید کننده ساخته می شود، به آن Image Source Software گفته می شود و دارای ساختار چیدمان پیکسلها، اطلاعات هدر اگزیف و غیره را با توجه به کدینگ خودتولید می کند. پاسخ اصالت با این عبارت مشخص می شود:

"Possible image source"

 

در مورد عکسهای دستکاری شده، علاوه بر نمایش تاریخ تهیه عکس و مشخصات دوربین مورد استفاده، تاریخ و زمان تغییر نیز نمایش داده خواهد شد. همچنین با ارزیابی تخصصی در کدهای کامپیوتری که از فایل عکس استخراج خواهد شد، برنامه ای که از طریق آن در فایل عکس تغییرات انجام شده است، نیز به علت تغییر در ساختار اگزیف آن نمایش داده می شود. بنابر این با ایجاد تغییر در یک عکس در یک برنامه خاص مانند فتوشاپ، ساختار سازنده اولیه که مربوط به دوربین است، به هم می ریزد و ساختار سازنده جدید برای مثال فتوشاپ روی تصویر درج می شود. پس دیدن عبارت abobe در هدر اگزیف، بیانگر برنامه ای است که تغییر از طریق آن برنامه ایجاد شده است.

 

به علاوه، برخی سایتها میزان تغییرات در ساختار پیکسلی در عکس نیز با کدهای جداگانه به ارزیابی دقیقتر عکسها می پردازند.

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، پروزی بختیاری، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Saeed Heidari

Identified by: Ehsan Talebi, Parviz Bakhtiari, Reza Aliasl, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۸ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در شهداد در دی 1398

Record of Yellow-browed Warbler in Shahdad in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت، سعید نظامی و سعید گله داری

شناسایی عکس: عبدالحمن السرحان، رافائل آی، درک اسکات، مگنوس اولمن، ابوالقاسم خالقی زاده، اسکار کمپل و فارس الخوری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان.

 

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 17 January 2020

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhati, Saeed Nazemi Kermani & Saeed Gallehdari

Identification: Abdul-Rahman Al-Sirhan, Raffael Aye, Derek Scott, Magnus Ullman, Abolghasem Khaleghizadeh, Oscar Campbell & Fares Al-Khouri

Remarks: This is new species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۸ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت فلامینگوی کوچک در آبادان در بهمن 1398

Record of Lesser Flamingo in Abadan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی کوچک Phoeniconaias minor

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خوریات شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان. دومین ثبت این گونه در ایران. اولین ثبت آن در ایران در کوهک، سیستان و بلوچستان در ژوئن 1904 بوده است.

Species: Lesser Flamingo Phoeniconaias minor

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khours of Shadegan, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 February 2020

Observers: AliSajjad Jalali

Remarks: New species for Khuzestan province. Second record of this species in Iran. It was recorded first in Kuhak, Sistan & Baluchestan in June 1904.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت چکچک ابلق خاوری در ایران

Status of Variable Wheatear (Eastern Pied Wheatear) in Iran

Oenanthe picata (Blyth, 1847)

Syn: Oenanthe lugubris picata, Oenanthe picata capistrata (Gould, 1865), Saxicola capistrata, Oenanthe picata opistholeuca (Strickland, 1849), Oenanthe picata evreinovi

 

آرایه بندی (تاکسونومی)

وضعیت سه فرم O. picata (picata’, ‘capistrata’ and ‘opistholeuca) نامشخص باقی مانده است. مولفین زیادی آن­ها را زیرگونه­ای مجزا در نظر گرفته­اند اما بیشتر مولفین در سال­های اخیر، از جمله آی.او.سی. و کلمنتس (Celements 2003)، آن­ها را مورف­های رنگی و این گونه را تک سنخی می­دانند. زارودنی (Zarudny 1911- p 229) capistrata را برای جنوب خراسان، شمال بلوچستان و منطقه کوهستان (احتمالا یزد) اشاره کرد. بر اساس کابلی و همکاران (Kaboli et al. 2016)، این فرم گاهی در زمان مهاجرت در بلوچستان، سیستان و خراسان دیده شد و یک بار نیز در فصل جوجه­آوری در کوه شاه (کرمان) دیده شد. فرم opistholeuca (چکچک شکم­سیاه) در ایران کمیاب است. زارودنی (Zarudny 1911- p 228) آن را برای جنوب خراسان و پاروپامیسوس لیست کرد. بر اساس کابلی و همکاران (Kaboli et al. 2016). باید توجه داشت که در جمعیت­های شرقی O. picata، opistholeuca مشخص است، یعنی جایی که مرز این فرم با جمعیت picata مشترک است، جریان ژنی از opistholeuca به picata غلبه دارد (Panov 2005).