کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان گیلان

Observation of White-throated Robin in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد (ماده)

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان.

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 10 August 2018

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در سنندج در فروردین 1397

Record of Thrush Nightingale in Sanandaj in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 18 April 2018

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری حواصیل ارغوانی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Purple Heron in Gandoman wetland in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یا آشیانه با تخم

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with egg

Date of observation: July 2018

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب درنا در مرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Dorna wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one juvenile

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در مرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی و خانم بهار فرخنده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with nest and 4 nestlings

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شیطان آباد در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Sheitan-Abad in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 August 2018

Observers: Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در سیران گولی در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Seiran-Goli in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در مرداد 1397

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در سولدوز در مرداد 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سولدوز

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در قوری گل در تیر 1397

 Record of breeding White headed Duck in Ghori-Gol in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1397

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults and one juvenile

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Date of observation: 13 July 2018

Type of confirmation: Observation of adult with juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان خوزستان

Observation of Pied Wheatear in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: خنگ اژدر، ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khang Ezhdar, Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 March 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی پشت سیاه کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Lesser Black-backed Gull in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: November 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در تالاب شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1397

Record of breeding of Black-headed Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 100 آشیانه

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 100 nests and eggs

Date of observation: May 2018

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در حسنلو در اردیبهشت 1397

Record of breeding Black-headed Gull in Hasanlu in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 آشیانه

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 nests and eggs

Date of observation: May 2018

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب قوری گل در مرداد 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Ghori-Gol in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 80 جوجه با والدین

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 80 nestlings

Date of observation: 27 July 2018

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of nestling


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 4 جوجه

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 14 تیر 1397

مشاهده کنندگان: خانم صدیقه عظیمی و آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 4 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: July 2018

Observers: Sedigheh Azimi & Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در باغ ملک در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Bagh-e Malek in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 بالغ و 8 آشیانه

مکان مشاهده: باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1397

مشاهده کنندگان: خانم مهریا حافظی، آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 adults and 8 nests

Place of observation: Bagh-e Malek

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 July 2018

Observers: Mehria Hafezi, Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شاهرود در تیر 1397

Record of breeding Shikra in Shahrud in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: July 2018

Observers: Majid Pourhamedani

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Common Pochard in Gandoman in

July 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 دسته جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 flocks of ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری باکلان کوچک در استیل عباس آباد در تیر 1397

Record of breeding Pygmy Cormorant in Abbas-Abad Steel, Astara in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 6 آشیانه با بالغین

مکان مشاهده: استیل عباس آباد، آستارا

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 6 nests with adults

Place of observation: Abbas-Abad Steel, Astara

Province: Gilan

Date of observation: late June 2018

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest with adults

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در تهران در تیر 1397

Record of breeding Shikra in Tehran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شهر تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات و خانم و سارا عرب

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Date of observation: July 2018

Observers: Ali Bayat & Sara Arab

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of nest

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در خرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 والد با 4 آشیانه دارای تخم

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 adults with 4 nests and four eggs

Place of observation: Hasanloo wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: June 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در صالحیه در خرداد 1396

Record of breeding Northern Lapwing in Salehieh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب صالحیه، نظرآباد

استان: البرز

دوره مشاهدات: خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Salehieh wetland, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: June 2017

Observers: Omid Yekefallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در حسنلو در خرداد 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Hasanlu in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در شیطان آباد در خرداد 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Sheitan-Abad in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک آشیانه با سه تخم

محل مشاهده: تالاب شیطان اباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nest and 3 eggs

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در گندمان در بهار 1397

Record of breeding Siberian Stonechat in Gandoman in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت و 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May and 6 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of breeding of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه، یک آشیانه با 3 جوجه

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nests (one nest with 3 owlets)

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

 

----------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کرج در دی 1393

Record of Long-eared Owl in Karaj in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 4 دی 1393

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Mehr-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 25 December 2014

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در بهار در اسفند 1394

Record of Long-eared Owl in Bahar in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اطراف شهر بهار

استان: همدان

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: around Bahar city

Province: Hamedan

Period of observations: March 2016

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر و یک ماده

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی: --

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male and one female

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اهواز در مرداد 1397

Record of Curlew Sandpiper in Ahwaz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun river bank, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در نقده در مرداد 1397

Record of Curlew Sandpiper in Naghadeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در کانی برازان در مرداد 1397

Record of Dalmatian Pelican in Kani-Barazan in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 9 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 July 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در کانی برازان در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده پوربناب و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 August 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab & Alireza Maftouohi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در بوکان در تیر 1397

Record of Egyptian Vulture in Bukan in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 27 تیر 1397

مکان مشاهده: دشت سوتاو، بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 18 July 2018

Place of observation: Sutav plain, Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در جزیره اسلامی در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Vulture on Eslami Island in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: جزیره اسلامی، دریاچه ارومیه

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 May 2018

Place of observation: Eslami Island, Urmia lake

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در گنبد در فروردین 1396

Record of Egyptian Vulture in Gonbad in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 فروردین 1396

مکان مشاهده: گنبد

استان: گلستان

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 27 March 2017

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در بوانات در تیر 1397

Record of Pallid Scops Owl in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع روشن کوه، بوانات

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Roushan-Kuh No-hunting Area, Bavanat

Province: Fars

Dates of observation: 15 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در بناب در تیر 1397

Record of population of White Stork in Bonab in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 6 July 2018

Observers: Alireza Maftouhi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در میمند در خرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Meimand in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: میمند

استان: فارس

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سلمان حمیدی و مجتبی شریفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Meimand

Province: Fars

Date of observation: June 2018

Observers: Salman Hamidi & Mojtaba Sharifi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قرقاول در زیراب در تیر 1397

Record of Common Pheasant in Zirab in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای کیسیلیان، زیرآب، سوادکوه

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 20 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای نبی اله طالبی اتویی

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kisilian village, Zirab, Savadkuh

Province: Mazandaran

Period of observations: 11 July 2018

Observers: Nabiollah Talebi-Otuei

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کانی برازان در خرداد 1397

Record of Marbled Duck in Kani-Barazan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی رسول محمدعلی­پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 6 June 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در قنبرآباد در خرداد 1397

Record of Marbled Duck in Ghanbar-Abad in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 29 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad wetland, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 19 June 2018

Observers: Houman Doroudi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در تهران در اردیبهشت 1395

Record of Pied Kingfisher in Tehran in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی ملی، جاده تهران کرج

استان: تهران

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدامین قاسمی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tehran Botanical Garden, Tehran-Karaj road

Province: Tehran

Period of observations: May 2016

Observers: Mohammad Amin Ghasemi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Record of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت کاکایی سرسیاه کوچک با تارک طلایی در نقده

Record of Black-headed Gull with golden crown in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

نوع غیرعادی: تارک طلایی

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

Type of aberration: Golden crown

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2018

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت قرقاول در بلده در اردیبهشت 1397

Record of population of Common Pheasant in Baladeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: یوش، بلده

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 10 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Yush, Baladeh

Province: Mazandaran

Period of observations: 30 April 2018

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اندیکا در مهر 1396

Record of Long-eared Owl in Andika in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجتبی باورساد

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2017

Observers: Mojtaba Bavarsad

Remarks: New species for Khuzestan province.

 

----------

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در بمو در زمستان 1395

Record of Griffon Vulture in Bamou in winter 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی بمو

استان: فارس

دوره مشاهدات: زمستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا قادری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bamou N.P.

Province: Fars

Period of observations: winter 2017

Observers: Gholamreza Ghaderi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی