کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

افزودن تدریجی زیرگونه ها به لیست پرندگان ایران

 

پس از توجه مطلوب به گونه های کمیاب و مهم پرندگان ایران در سالهای اخیر، اکنون به نظر می رسد که وقت آن رسیده است که به زیرگونه های پرندگان ایران بیشتر توجه شود ور در مورد پراکنش و جمعیت آنها اطلاعات لازم تهیه و منتشر شود. به همین منظور، سعی ما بر این است که به تدریج زیرگونه های کمیاب و مهم به لیست گونه های قبلی اضافه شوند.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

Records of Iranian birds with parasites and diseases

ثبت میوه خوار با کنه حیوانی در بند علی خان

Record of Grey Hypocolius with tick mite in Band Ali-Khan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

تعداد پرنده: 5 فرد نر و ماده در میان 20 فرد

محل مشاهده: بند علی خان

استان: تهران

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای امیر علیمرادیان

Species: Red-tailed Shrike Hypocolius ampelinus

Type of parasite/disease: tick mite

No. of individuals: 5 males and females among 20 individuals

Place of observation: Band Ali-Khan

Province: Tehran

Date of observation: early July 2019

Observers: Amir Alimoradian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

Records of Iranian birds with parasites and diseases

ثبت سنگ چشم دم سرخ با کنه حیوانی در بندر لنگه

Record of Red-tailed Shrike with tick mite in Bandar-e Lengeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Species: Red-tailed Shrike Lanius isabellinus

Type of parasite/disease: tick mite

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: November 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جهرم در فروردین 1387

Record of Omani Owl in Jahrom in April 2008

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: جهرم

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1387

مشاهده کنندگان:  آقای میثم قایدی

شناسایی: --

توضیحات: این پرنده در گذشته عکاسی شده بود ولی پس از بررسی عکسهای قدیمی در آرشیو، توجه مشاهده کننده به این عکس جلب شد. اولین رکورد موثق این گونه از ایران محسوب می شود. گونه جدید برای استان فارس.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Date of observation: 5 April 2008

Observers: Meysam Ghayedi

Identification: --

Remarks: The bird was photographed in the past decade but it got attention when the observer was reviewing his old archived photos. This is the first confirmed record of Omani Owl from Iran. New species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی کوچک در استان لرستان

Observation of Shikra in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1398

مشاهده کنندگان: مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Date of observation: 9 July 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در گندمان در تیر 1398

Record of population of Marbled Duck in Gandoman in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 July 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Crested Pochard in Hasanlu in July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 July 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of breeding European Roller in Kermanshah in May 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با والدین

مکان مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Ghareh-Sou river, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Date of observation: 8 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام خزری در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در مورد کاربرد نام خزری در مورد پرندگان دریایی و تالابی، از حدود 50 سال پیش تاکنون واژه "خزر" به عنوان نام فارسی چند گونه از پرندگان ایران استفاده می شود. برخی از دوستان پیشنهاد کردند که به دلیل اینکه قوم خزر از اقوام ترک زبان خارج از قلمرو ایران بودند (در حدود قفقاز فعلی) و گاهی با ایران در جنگ بودند، از این واژه استفاده نشود. مخالفت با نام خزر، ابتدا در سال 1382 توسط دکتر پرویز ورجاوند مطرح شد که سپس به صورت رسمی به آن پاسخ داده شد. اگرچه در مورد این دریا، حدود 40 نام وجود دارد، نام دریای شمال ایران از گذشته های دور، در متنهای اروپایی و انگلیسی با نام کاسپین، در عربی متنهای با نام قزوین و در متنهای فارسی، ترکی و برخی متنهای عربی با نام خزر خوانده می شد. نام دریای خزر در تمام عهدنامه های قدیمی (حدود 20 عهدنامه) و در تمام دوره های تاریخی سده های گذشته به کار رفته است. در عین حال، پیشنهاد شده است که از واژه کاسپین استفاده شود که منتسب به قوم کاسی یا کاسپی است و در گذشته در منطقه جنوب غرب دریای خزر زندگی می کردند. باید یادآور شد که واژه کاسپین، واژه ای انگلیسی است و در ادبیات فارسی نمی توان از آن استفاده کرد. در صورت پذیرش نامی از ریشه کاسی یا کاسپی برای دریای واقع در شمال ایران در مجامع داخلی و رسمی کشور، ابتدا باید واژه صفت ساز آن نیز مشخص شود و سپس برای نام فارسی پرندگان و جانوران ایران استفاده شود.

در هر صورت، با توجه به اینکه نام دریای خزر، هم به صورت رسمی نام پذیرفته شده برای دریای شمال کشورمان است و هم اینکه در بین عموم مردم و کارشناسان به همین نام خوانده می شود، همچنان از نام خزری برای نام فارسی پرندگان دریایی مربوط به حوزه دریای خزر استفاده می شود.

در حال حاضر، واژه خزری برای دو گونه زیر به کار می رود:

·       کاکایی خزری Larus cachinans

·       پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام هیرکانی در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در سالهای اخیر، متخصصین و کارشناسان به جای استفاده از جنگلهای خزری در مورد جنگلهای شمال کشور، بیشتر از "جنگلهای هیرکانی" استفاده می شود. با توجه به افزایش تدریجی و مقبولیت استفاده از این واژه، در کلیه نامهای فارسی پرندگان که در مناطق جنگلی، مرتعی و جلگه ای شمال کشور زیست می کنند، از نام هیرکانی استفاده می شود. این موضوع از ابتدای سال 1395، در نامگذاری فارسی پرندگان رعایت شد و همچنان رعایت خواهد شد.

در حال حاضر، واژه هیرکانی تنها برای یک گونه زیر به کار می رود.

·       چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

 

در نظر است که در آینده برای نامگذاری زیرگونه های متعددی از پرندگان ایران که در این منطقه زیست می کنند، نیز از واژه هیرکانی استفاده شود.

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: بالغین و یک آشیانه

محل مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 7 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در میداوود، باغ ملک در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Meydavoud, Bagh-Malek in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: میداوود، باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعطاء الله طاهرزاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nests

Place of observation: Meydavoud, Baghmalek

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2019

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در طبس در تیر 1398

Record of Black Drongo in Tabas in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای اصفهک، طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کمرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahak village, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 8 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در گندمان در تیر 1398

Record of Barbary Falcon in Gandoman in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و سینا خالصی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 29 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah & Sina Khalesi

Remarks: New species for Chahal-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در تیر 1398

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31خرداد - 2 تیر 1398

مشاهده کنندگان: علی ترک قشقایی، عزیز عذار و ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21-23 June 2019

Observers: Ali Tork Qashqaei, Aziz Ozar & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه بحری

 

در ایران، بحری Falco peregrinus (در صورت تفکیک شاهین از بحری) دارای دو زیرگونه است. به هرحال به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود.

 

Siberian Falcon

Falco peregrinus calidus

بحری سیبری

در این زیرگونه، زیرتنه به رنگ سفید است و به صورت غیررسمی در ایران به بحری سینه سفید یا بحری قشقایی معروف است.

نام فارسی معادل نام انگلیسی در نظر گرفته شده است.

 

Mediterranean Falcon

Falco peregrinus brookei

بحری مدیترانه ای

در این زیرگونه، لکه تیره روی سر و گردن تقریبا به رنگ سیاه و گونه ها و زیرتنه متمایل به رنگ قهوه ای هستند. نام این پرنده به صورت غیررسمی، شاهین ترکی است.

نام فارسی، معادل نام انگلیسی آن در نظر گرفته شده است.

 

به علت اهمیت این دو زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شوند.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی زیرگونه های دم جنبانک زرد

 

دم جنبانک زرد در ایران دارای چندین زیرگونه است. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این زیرگونه ها، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین برخی از آنها به لیست پرندگان کمیاب و مهم اضافه می شوند.

 

Yellow-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava lutea

دم جنبانک زرد سرزرد

به علت اینکه یک گونه دیگر با نام فارسی دم جنبانک سرزرد در ایران وجود دارد، همچنین برای حفظ نام مشترک دم جنبانک زرد، نام دم جنبانک زرد حفظ و واژه سرزرد به آن اضافه شد.

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ، بدون ابروی سفید است.

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

Sykes’s Wagtail

Motacilla flava beema

دم جنبانک زرد گونه سفید

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ و دارای ابروی سفید است.

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

White-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava leucocephala

دم جنبانک زرد سرسفید

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سفیدرنگ است.

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

Black-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava feldegg

دم جنبانک زرد سرسیاه

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سیاه رنگ، بدون ابروی سفید، بدون ابروی سفید است.

 

Grey-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava thunbergi

دم جنبانک زرد سرخاکستری

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن خاکستری تیره، بدون ابروی سفید است.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه سسک بیدی

 

سسک بیدی در ایران دو زیرگونه دارد. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین یکی از آنها به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

Scandinavian Willow Warbler

Phylloscopus trochilus acredula

سسک بیدی اسکاندیناوی

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه زرد رنگ است.

 

Siberian Willow Warbler

Phylloscopus trochilus yakutensis

سسک بیدی سیبری

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه سفید رنگ است.

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن کلاغ میان رودان به لیست پرندگان مهم

 

 

Mesopotamian Crow

Corvus cornix capellanus

کلاغ میان رودان (بین النهرین)

واژه میان رودان نیز در سالهای اخیر به جای بین النهرین به کار می رود.

این زیرگونه متفاوت از زیرگونه دیگر یعنی Corvus cornix sharpii که در ایران فراوان است، دارای دو رنگ متمایز سیاه و سفید است.

به علت محدود بودن پراکنش زیرگونه Corvus cornix capellanus، این زیرگونه با نام فارسی کلاغ میان رودان به لیست پرندگان مهم اضافه شد.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن چرخ ریسک خراسانی به لیست پرندگان کمیاب

 

زیرگونه چرخ ریسک بخارا از گذشته در لیست زیرگونه های کمیاب ایران قرار داشت. به علت شباهت زیاد این زیرگونه با زیرگونه خراسانی چرخ ریسک بزرگ، این زیرگونه نیز به لیست زیرگونه های کمیاب اضاف شد تا برای شناسایی و پراکنش این دو زیرگونه توجه و دقت بیشتری به خرج داده شود.

 

[Intermediate] Tit

Parus major intermedius

چرخ ریسک خراسانی

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه در منطقه خراسان و جنوب ترکمنستان، به نظر می رسد که واژه خراسانی برای نام فارسی مناسب باشد. به دلیل شباهت آن با چرخ ریسک بخارا لازم است که توجه بیشتری به این زیرگونه شود.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی سه زیرگونه از کاکایی پشت سیاه کوچک

 

به علت اهمیت نیاز به کسب اطلاعات در مورد پراکنش و جمعیت سه زیرگونه متفاوت از کاکایی پشت سیاه کوچک در ایران، نام فارسی این سه زیرگونه در اینجا ارائه می شوند.

 

Heuglin’s Gull (Siberian Gull)

Larus fuscus heuglini

کاکایی سیبری

این نام به راحتی می­تواند قابل قبول باشد. اگر بخواهیم از نام دیگر استفاده کنیم، بر اساس قواعد نامگذاری کمیته ثبت پرندگان ایران، واژه هیوگلین می توانست استفاده شود اما به نظر می رسد که استفاده از آن کمی دشوار باشد.

 

Steppe Gull

Larus fuscus barabensis

کاکایی آسیای میانه

با توجه به محل زیست کاکاییها در تالابها، به کار بردن واژه­هایی مانند استپ، دشت و صحرا مناسب نیست. در این مورد، استفاده از منشاء جغرافیایی این زیرگونه یعنی آسیای میانه، مناسب است.

 

Baltic Gull

Larus fuscus fuscus

کاکایی پشت سیاه بالتیک

این واژه مطابق با نام انگلیسی این گونه و زیرگونه است.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن دو زیرگونه کورکور سیاه به لیست پرندگان کمیاب ایران

 

در ایران سه گونه کورکور وجود دارد که گاهی شناسایی دو گونه کورکور سیاه کورکور حنایی دشوار می شود. در عین حال، دو زیرگونه کمیاب از کورکور سیاه نیز در ایران دیده شده اند. بنابر این، باید دقت بیشتری در شناسایی این گونه و همچنین این ثبت این دو زیرگونه به خرج داده شود.

 

Black-eared Kite

Milvus migrans lineatus

کورکور گوش سیاه

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

این زیرگونه شبیه کورکور سیاه است اما پرهای اولیه دارای پایه سفید هستند، بالها پهن تر با 6 انگشت بلندتر از کورکور سیاه هستند، سر قهوه ای تر (به جای متمایل به خاکستری در کورکور سیاه) و دارای نقاب دور چشم است.

 

Indian Black Kite

Milvus migrans govinda

کورکور سیاه هندی

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

ویژگیهای این زیرگونه بعدا ارائه خواهد شد.

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه سارگپه معمولی در ایران

 

با توجه به اهمیت توجه به کسب اطلاعات در مورد پراکنش و جمعیت دو زیرگونه سارگپه معمولی، در زیر نام فارسی دو زیرگونه از سارگپه معمولی که دارای جمعیت مناسبی نیز هستند، ارائه می شوند.

 

Common Buzzard, Southern Steppe Buzzard

Buteo buteo menetriesi

سارگپه معمولی هیرکانی

با توجه به اینکه پراکنش جهانی این زیرگونه، جنگل­های هیرکانی (خزری)، قفقاز و شرق ترکیه است، به علت فراوانی مناسب این زیرگونه در محدوده جنگل­های هیرکانی، این واژه برای تفکیک زیرگونه مناسب است.

 

Steppe Buzzard, Northern Steppe Buzzard

Buteo buteo vulpinus

سارگپه معمولی حنایی

این زیرگونه عمدتا به رنگ حنایی دیده می شود و نسبت تعداد افراد در فرم تیره آن کم است. بنابر این، حنایی واژه مناسبی برای تفکیک این زیرگونه به نظر می رسد.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی زیرگونه زنبورخوار سبز بلوچی

 

از زنبورخوار کوچک (سبز)، تنها یک زیرگونه در ایران دیده می شود. به علت تفاوت ظاهری مشخص این زیرگونه و پراکنش آن در کشور، فارسی آن نیز به شرح زیر ارائه می شود.

 

[Baluchistan] Green Bee-eater

Merops orientalis beludschicus

زنبورخوار سبز بلوچی

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی زیرگونه چرخ ریسک تورانی به بخارا

 

یکی از زیرگونه­های کمیاب چرخ ریسک یعنی Parus major bokharensis

از گذشته در نام انگلیسی و فارسی با نام چرخ ریسک تورانی خوانده می شد. به علت اینکه یک زیرگونه دیگر از چرخ ریسک با نام Parus major turkestanicus در سالهای اخیر به عنوان زیرگونه مستقلی محسوب می شود، نام انگلیسی Turkestan برای آن در نظر گرفته شده است. بنابر این، برای تفکیک این دو زیرگونه نام فارسی قبلی این زیرگونه نیز به شرح زیر اصلاح می شود.

 

Bokhara Tit

Parus major bokharensis

چرخ ریسک بخارا

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Black-winged Kite in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 2 July 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در هور العظیم در تیر 1398

Record of European Turtle Dove in Hour-al-Azeem in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اندیکا در دی 1397

Record of Steppe Eagle in Andika in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: نظرآباد، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Nazar-Abad, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: January 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در اندیکا در تیر 1398

Record of Golden Eagle in Andika in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه لیله، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی یوسفی و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Leileh, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 June 2019

Observers: Mostafa Yusefi & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در ملکشاهی در خرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Malekshahi in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1398

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 27 May 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اندیکا در فروردین 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Andika in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سوارآباد، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Savar-Abad, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: April 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در سرپل ذهاب در بهمن 1397

Record of White-breasted Kingfisher in Sarpol-e Zohab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرپل ذهاب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarpol-e Zohab

Province: Kermanshah

Period of observations: 6 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک کوهی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Rock Sparrow in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک کوهی Petronia petronia

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: گردنه بیژن، سی سخت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Rock Sparrow Petronia petronia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bijan pass, Sisakht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Tawny Owl in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشار آتشگاه، لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 تیر 1398

مشاهده کنندگان: خانم پریا اسلامی و آقای محمدرضا اسلامی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Date of observation: August 2015

Place of observation: Atashgah waterfall, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Paria Eslami & Mohammad-Reza Eslami

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک ارده ای در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Gadwall in Hasanlu in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک ارده ای Anas strepera

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 12 جوجه

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gadwall Anas strepera

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 12 ducklings

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب کانی برازان در خرداد 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Kani-Barazan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 8 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و بهاره مالکی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

توضیحات: در سال گذشته نیز با یک جوجه دیده شده بود.

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling with adults

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Type of confirmation: Observation of adults with nestling

Remarks: In the previous year, it was also observed with one nestling.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب شادگان در تیر 1398

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan wetland in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 300 آشیانه، 700 جوجه در سه اندازه مختلف

مکان مشاهده: خور گوبان، تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1398

مشاهده کنندگان: حجت طاهری، الهام شنینی، ارژنگ ضرغامی و احسان پارسا

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 300 nests, 700 nestlings in three sizes

Place of observation: Khour-e Gouban, Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 June 2019

Observers: Hojjat Taheri, Elham Shaniti, Arzhang Zarghami & Ehsan Parsa

Type of confirmation: Observation of nest and nestling

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب شادگان در تیر 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Shadegan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 9 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 9 nestlings with adults

Place of observation: Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

Type of confirmation: Observation of adults with nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در خمین در خرداد 1398

Record of breeding Long-eared Owl in Khomein in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 3 جوجه

مکان مشاهده: امامزاده یوجان، خمین

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمود امیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 owlets

Place of observation: Emamzadeh Yujan, Khomein

Province: Markazi

Date of observation: 21 June 2019

Observers: Mahmoud Omidi

Type of confirmation: Observation of owlet

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک ابلق در دزفول در خرداد 1398

Record of breeding Pied Bush Chat in Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین در حال تغذیه یک جوجه

مکان مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Pied Bush Chat Stonechat Saxicola caprata

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents feeding one juvenile

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 19 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Common Pochard in Hasanlu in

June 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانمها شهرزاد فتاحی و مهسا معروفی و آقایان سیامک درفشی و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 13 June 2019

Observers: Shahrzad Fattahi, Mahsa Maroufi, Siamak Derafshi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در حسنلو در خرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Hasanlu in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 جوجه و والدین

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 23 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nestlings and adults

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در شیطان آباد در خرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Sheitan-Abad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 آشیانه با تخم و والدین

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nests with eggs and adults

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب شیطان آباد در خرداد 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Sheitan-Abad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 7 جوجه و 6 والدین

تاریخ مشاهده: 20 خرداد 1398

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 nestlings and 6 adults

Date of observation: 10 June 2019

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام سسک چیف چاف هیمالیایی

سسک چیف چاف هیمالیایی دارای دو نام انگلیسی متفاوت یعنی Caucasian Chiffchaff و Mountain Chiffchaff است. نام فارسی این گونه نیز برگرفته از نام علمی این گونه سسک چیف چاف هیمالیایی است. به هرحال این گونه و زیرگونه تقریبا بومی آن در ایران، در شمال غرب کشور دیده می شود . پراکنش جهانی این زیرگونه، منطقه قفقاز، شمال شرق ترکیه و شمال غرب ایران است.  بنابراین، به منظور انطباق نام فارسی با محدوده پراکنش این زیرگونه، واژه قفقاز نیز به شکل زیر در داخل پرانتز اضافه شد.

سسک چیف چاف هیمالیایی (قفقازی)

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۸ ، ۱۶:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام دال (کرکس) هیمالیایی

کرکس هیمالیایی نام فارسی قبلی برای گونه بسیار کمیاب Himalayan Vulture است. به هر حال، چون چند گونه از لاشخورهای بزرگ جثه ایران که دارای سر و گردن با پرهای کرکی هستند، با نام عمومی دال نامیده می شوند، نام این گونه مانند بقیه دالهای ایران، به شکل زیر اصلاح شد:

دال (کرکس) هیمالیایی

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۸ ، ۱۶:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ثلاث باباجانی در تیر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Salas-e Baba-Jani in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده:یک فرد

مکان مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Baba-Jani

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 June 2019

Observers: Farshad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در ثلاث باباجانی در تیر 1398

Record of Golden Eagle in Salas-e Baba-Jani in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد محمدی

شناسایی کنندگان: آقای میرحسین حسینی و حمید جباری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salas-e Baba-Jani

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 June 2019

Observers: Farshad Mohammadi

Identified by: MirHossein Hosseini & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در آبادان در خرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Abadan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus rucei

تعداد: یک فرد مرده

مکان مشاهده: ساحل کارون، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: One individual dead

Place of observation: Karun river, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در قنبرآباد در خرداد 1398

Record of population of Dalmatian Pelican in GHanbar-Abad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قنبرآباد

استان: تهران

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا رضائی گهر

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Reza Rezaei-Gohar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در مهاباد در خرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Mahabad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1398

مکان مشاهده: 25 کیلومتری جاده مهاباد-پیرانشهر

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و خانم ناهید تشکر

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 6 June 2019

Place of observation: 25 km Mahabad-Piranshahr road

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakkor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در میمند در خرداد 1398

Record of European Turtle Dove in Meimand in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: میمند

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Meimand

Province: Fars

Date of observation: 21 June 2019

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در شهداد در خرداد 1398

Record of European Turtle Dove in Shahdad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Type of important species: IUCN Red list

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Period of observations: June 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در صومعه سرا در خرداد 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Sowmea-Sara in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 2 بالغ و 2 جوان

محل مشاهده: صومعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 2 adults and 2 juvenile

Place of observation: Sowmea-Sara

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در تالاب سیران گولی در خرداد 1398

Record of population of White-headed Duck in Seyran-Goli in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی (دورگه سنگی)، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Seiran-Goli (Dorgeh-Sangi) wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی چند زیرگونه از پرندگان ایران

 

در سالهای اخیر، چندین زیرگونه از پرندگان ایران دارای اهمیت بیشتری شده اند، به طوری که هر یک از آنها اکنون دارای هویت مستقل هستند. به علت نیاز به توجه بیشتر برای شناسایی و بررسی پراکنش و جمعیت این زیرگونه ها توسط پرنده­نگران، این نیاز احساس شد که هر یک از آنها باید دارای نام فارسی نیز باشند. در زیر به نام فارسی و توضیح برای نامگذاری هر یک از این زیرگونه ها اشاره می شود.

 

Common Buzzard, Southern Steppe Buzzard

Buteo buteo menetriesi

سارگپه معمولی هیرکانی

با توجه به اینکه پراکنش جهانی این زیرگونه، جنگل­های هیرکانی (خزری)، قفقاز و شرق ترکیه است، به علت فراوانی مناسب این زیرگونه در محدوده جنگل­های هیرکانی، این واژه برای تفکیک زیرگونه مناسب است.

 

Steppe Buzzard, Northern Steppe Buzzard

Buteo buteo vulpinus

سارگپه معمولی حنایی

این زیرگونه عمدتا به رنگ حنایی دیده می شود و نسبت تعداد افراد در فرم تیره آن کم است. بنابر این، حنایی واژه مناسبی برای تفکیک این زیرگونه به نظر می رسد.

 

Black-eared Kite

Milvus migrans lineatus

کورکور گوش سیاه

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

Heuglin’s Gull (Siberian Gull)

Larus fuscus heuglini

کاکایی سیبری

این نام به راحتی می­تواند قابل قبول باشد. اگر بخواهیم از نام دیگر استفاده کنیم، بر اساس قواعد نامگذاری کمیته ثبت پرندگان ایران، واژه هیوگلین می توانست استفاده شود اما به نظر می رسد که استفاده از آن کمی دشوار باشد.

 

Steppe Gull

Larus fuscus barabensis

کاکایی آسیای میانه

با توجه به محل زیست کاکاییها در تالابها، به کار بردن واژه­هایی مانند استپ، دشت و صحرا مناسب نیست. در این مورد، استفاده از منشاء جغرافیایی این زیرگونه یعنی آسیای میانه، مناسب است.

 

Baltic Gull

Larus fuscus fuscus

کاکایی پشت سیاه بالتیک

این واژه مطابق با نام انگلیسی این گونه و زیرگونه است.

 

Red-naped Shaheen

Falco plegrinoides babylonicus

شاهین پشت گردن سرخ (شاهین پس سر حنایی)

در حال حاضر نام شاهین پشت گردن سرخ رایج است. با توجه به رنگ حنایی در پشت گردن و نیز برای کوتاه کردن نام فارسی، می توان از شاهین پس سر حنایی نیز استفاده کرد.

 

Turkestan Tit

Parus major bokharensis

چرخ ریسک تورانی

این واژه از گذشته در حال استفاده و مناسب است.

 

Cinereous Tit

Parus major intermedius

چرخ ریسک خراسانی

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه در منطقه خراسان و جنوب ترکمنستان، به نظرم خراسانی واژه مناسبی است. به دلیل شباهت آن با چرخ ریسک تورانی لازم است که توجه بیشتری به این زیرگونه شود.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۸ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب سیران گولی در خرداد 1398

Record of population of Common Pochard in Seyran-Goli in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۶:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در شاهرود در خرداد 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Shahrud in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و میرحسین حسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observation: 21 June 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Hamid Jabbari & MirHossein Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در صومعه سرا در خرداد 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Sowmea-Sara in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: صوعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Sowmea-Sara

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در رودبار در خرداد 1398

Record of population of Rosy Starling in Rudbar in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در تالش در خرداد 1398

Record of Marsh Warbler in Talesh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: چندین فرد

محل مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: فردین نظیری

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: Several individuals

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در شهداد در خرداد 1398

Record of Indian Silverbill in Shahdad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 17 June 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در بندر عباس در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر عباس

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و ناهید تشکر

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 31 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Nahid Tashakor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک برفی در استان قزوین

Observation of White-winged Snowfinch in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک برفی Montifringilla nivalis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت شرقی

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید بهرامی

توضیحات: گونه جدید برای استان قزوین

Species: White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: East Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: 21 June 2019

Observers: Majid Bahrami

Remarks: New species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار در آبیک در خرداد 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Abyek in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبیک

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 5 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای آرمین حاجی شفیعی

توضیحات: گونه جدید برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observation: 26 May 2019

Observers: Armin Haji-Shafiei

Remarks: New species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

برنامه سرشماری تعداد آشیانه فعال لک لک سفید در شهرستان نقده در بهار 1398

 Programme of counting active nests of White Stork in Naghadeh county in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد و مکان آشیانه: حداقل 23 آشیانه

شهرستان نقده:

شیطان آباد، یک آشیانه

امین لو، یک آشیانه

حاجی باقرلو، یک آشیانه

عظیم خانلو، 2 آشیانه

حسنلو، 3 آشیانه

گوران آباد قاضی، یک آشیانه

شهرک بگیم قلعه، یک آشیانه

چیانه، یک آشیانه

علی ملک، یک آشیانه

قلعه جوی، یک آشیانه

میرآباد، یک آشیانه

مهماندار، یک آشیانه

گوران آباد قزاق، یک آشیانه

بگیم قلعه، 2 آشیانه

توپوز آباد، یک آشیانه

شهرک المهدی، یک آشیانه

گل، یک آشیانه

یادگارلو، یک آشیانه

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: از اول فروردین تا 25 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: White Stork Ciconia ciconia

Number and place of nests: At least 23 nests

Naghadeh county

Sheitan-Abad, one nest

Aminlu, one nest

Haji-Bagherlu, one nest

Azim-Khanlu, two nests

Hasanlu, three nests

Guran-Abad Ghazi, one nest

Begim-Ghaleh minicity, one nest

Chianeh, one nest

Ali-Malek, one nest

Ghale-Jouy, one nest

Mirabad, one nest

Mehmandar, one nest

Guran-Abad Ghazagh, one nest

Begim-Ghaleh, two nests

Tupuz-Abad, one nest

Almahdi minicity, one nest

Gol, one nest

Yadegarlu, one nest

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21 March to 15 May 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult and active nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک گلوزرد در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Yellow-throated Sparrow in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک گلوزرد Petronia xanthocollis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بازفت، کوهرنگ

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Yellow-throated Sparrow Petronia xanthocollis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bazoft, Kuhrang

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1394

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1394

مشاهده کننده: آقایان علی سواری و امیر ممتاز

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2015

Observers: Ali Savari & Amir Momtaz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان در خرداد 1398

Record of in Bearded Reedling in Kani-Barazan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 27 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید مقیمانی و خانم سانیا صنعتگران

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 15 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azabaijan

Date of observation: 17 June 2019

Observers: Majid Moghimani & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

شروع آزمایشی نرم افزار و اپلیکیشن پرندگان ایران

 

به اطلاع کلیه علاقه مندان به شناسایی و ثبت پرندگان ایران می رساند که نرم افزار پرندگان ایران، شامل دو بخش اصلی شناسایی پرندگان و ویژگیهای آنها و بخش ثبت پراکنش جدید گونه ها در استانها و ثبت رکورد مربوط به گونه­های کمیاب، جوجه آور کمیاب و گونه­های مهم پرندگان ایران است. این نرم افزار، منحصر به فرد بوده، بر اساس نیاز هموطنان کشورمان طراحی شده است. از سال 1395، این برنامه در حال تکمیل، عیب­یابی، رفع اشکالات از طریق برنامه نویسی و در نهایت آماده سازی برای آسان کردن ارسال رکوردها برای کابران بوده است. در حال حاضر روزهای پایانی مرحله آزمایشی سپری می شود. لیستها بر اساس آخرین تغییرات اصلاح شده اند و لیست گونه های استانها نیز بر اساس رکوردهای ارسال شده تا خردادماه 1398 در حال روزرسانی هستند. انتظار می رود که از ابتدای تیرماه 1398، امکان ارسال رکوردهای پراکنش جدید پرندگان در استانهای مختلف از طریق این نرم افزار قابل ارسال خواهد بود که بلافاصله در نقشه پراکنش آن گونه به روزرسانی انجام خواهد شد. همچنین، امکان ارسال رکوردهای گونه های کمیاب، جوجه آور کمیاب و گونه­های مهم پرندگان ایران فراهم خواهد شد. این نرم افزار به دو روش سیستم عامل ویندوز و اندروید که در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند، عمل نموده و آخرین تغییرات و رکوردهای ارسالی در هر دو سیستم قابل مشاهده است. به محض آماده شدن این نرم افزار، به اطلاع هموطنان رسانده خواهد شد.

 

با سپاس

ابوالقاسم خالقی زاده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در اندیکا در فروردین 1398

Report of breeding Black Stork in Andika in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: 2 بالغ و آشیانه

مکان مشاهده: ساحل صخره ای کارون، منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای مصطفی یوسفی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: one

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and nest

Place of observation: Karun riverside, Shimbar PA, Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: April 2019

Observers: Mostafa Yusefi

Type of confirmation: Observation of nest

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در حله در خرداد 1398

Record of breeding Black-winged Kite in Helleh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 3 جوجه

مکان مشاهده: حله

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین دستپاک

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults, nest with 3 juveniles

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Dates of observation: June 2019

Observers: Hossein Dastpak

Type of confirmation: Observation of adults, nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در دزفول در خرداد 1398

Record of European Roller in Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در تیاب در فروردین 1398

Record of population of Dalmatian Pelican in Tiab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رمکو هوفلند، ادوارد وان اجزندورن، پاول شریجورشوف و ماریجکه روس

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 15 April 2019

Observers: Remco Hofland, Edward van IJzendoorn, Paul Schrijvershof & Marijke Roos

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تیاب در فروردین 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Tiab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رمکو هوفلند، ادوارد وان اجزندورن، پاول شریجورشوف و ماریجکه روس

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 15 April 2019

Observers: Remco Hofland, Edward van IJzendoorn, Paul Schrijvershof & Marijke Roos

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در فروردین 1398

Record of White-breasted Waterhen in Minab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 27 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رمکو هوفلند، ادوارد وان اجزندورن، پاول شریجورشوف و ماریجکه روس

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 16 April 2019

Observers: Remco Hofland, Edward van IJzendoorn, Paul Schrijvershof and Marijke Roos

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در شهرستان بن در اردیبهشت 1398

Record of Rosy Starling in Ben county in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ben

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در میبد در خرداد 1398

Record of Mongolian Finch in Meybod in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: میبد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای ستار تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 45 individuals

Place of observation: Meybod

Province: Yazd

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Sattar Teymouri

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بستک در خرداد 1398

Record of Namaqua Dove in Bastak in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بستک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عیسی پوردوست

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bastak

Province: Hormozgan

Dates of observations: June 2019

Observers: Eisa Pourdoust

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک برفی در استان خوزستان

Observation of White-winged Snowfinch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک برفی Montifringilla nivalis

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان منصور صابری و ابراهیم قنبری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 June 2019

Observers: Mansour Saberi & Ebrahim Ghanbari 

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کلاغ (زاغ) نوک زرد در استان خوزستان

Observation of Alpine Chough in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کلاغ (زاغ) نوک زرد Pyrrhocorax graculus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان منصور صابری و ابراهیم قنبری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Alpine Chough Pyrrhocorax graculus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 June 2019

Observers: Mansour Saberi & Ebrahim Ghanbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در چابهار در فروردین 1398

Record of Asian Koel in Chabahar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چابهار

استان: سیتان و بلوچستان

تاریخهای مشاهده: 6 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 March 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در نقده در خرداد 1398

Record of breeding Siberian Stonechat in Naghadeh in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه نابالغ

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with juveniles

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 June 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در نقده در اردیبهشت 1397

Record of Cinereous Bunting in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

شناسایی: محمد سفرنگ و عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Farshid Dilmaqani

Identified by: Mohammad Safrang & Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه جنگلی در استان آذربایجان غربی

Observation of Dunnock in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه جنگلی Prunella modularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای حاجی فیروز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 22 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Dunnock Prunella modularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haji-Firouz village, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 December 2016

Observers: Farshid Dilmaqani

Remarks: New species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

برنامه سرشماری تعداد آشیانه فعال لک لک سفید در استان خوزستان در بهار 1398

 Programme of counting active nests of White Stork in Khuzestan province in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد و مکان آشیانه: 58 آشیانه

اندیمشک: 12 آشیانه فعال در منطقه صیحه؛ بنوار ناظر؛ شهرک آزادی

دزفول: 15 آشیانه فعال (11 آشیانه در باغ لک لک ها؛ 2 آشیانه در انجیرک دانشگاه پیام نور؛ 1 آشیانه در مخابرات چغاسبز؛ 1 آشیانه در شهرک قلعه قاضی)

شوشتر: 5 آشیانه فعال در روستای عرب حسن و اطراف آن

هفتگل: 6 آشیانه فعال در روستای چمن لاله

باغملک: 7 آشیانه فعال در اداره مخابرات و یک آشیانه در میداوود

گتوند: 1 آشیانه فعال در اداره مخابرات

رامهرمز: 5 آشیانه فعال در روستاهای سلطان آباد و بن رشید و...

بهبهان: 6 آشیانه فعال در زیدون؛ روستاهای برج یوسفی و اسلام آباد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1397 تا خرداد 1398

مشاهده کنندگان: چندین نفر از پرنده نگران استان خوزستان

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: White Stork Ciconia ciconia

Number and place of nests: 58 nests

Andimeshk: 12 nests in Siheh

Dezful: 15 nests (11 in Bagh-e Laklakha, 2 in Anjirak, 1 in Chogha-Sabz, 1 in Ghale-Ghazi)

Shushtar: 5 nests in Arab-Hasan village and surrounding areas

Haftgel: 6 nests in Chaman-Laleh village

Baghmalek: 7 nests in communication tower of the city and one nest in Meydavoud

Gotvand: one nest in communication tower of the city

Ramhormoz: 5 active nests in Soltan-Abad and Ben-Rashid villages

Behbahan: 6 nests in Borj-Yusefi and Eslam-Abad villages, Zeydoun

Province: Khuzestan

Period of observations: March to June 2019

Observers: Several observers from Khuzestan province

Type of confirmation: Observation of adult and active nests

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در اندیمشک در خرداد 1398

 Record of breeding White Stork in Andimeshk in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 12 آشیانه

مکان مشاهده: بنوار ناظر، صیحه، اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محمدرضا شیرخورشیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 12 nests

Place of observation: Benvar Nazer, Siheh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohammad-Reza Shirkhorshidi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در سولدوز در خرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Solduz in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار و مهراب آقاعلی نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 6 June 2019

Observers: Aziz Ozar & Mehrab Agha-Alinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در لالی در خرداد 1398

Record of European Roller in Lali in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سردشت به لالی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محمدرضا شیرخورشیدی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sardasht to Lali

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 June 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohammad-Reza Shirkhorshidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در دوان، کازرون در خرداد 1398

Record of European Roller in Davan, Kazerun in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دوان، کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: 10 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: یاشار فتحی، سلما مسلمی و موسی فتحی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Davan, Kazerun

Province: Fars

Period of observations: 31 May 2019

Observers: Yashar Fathi, Salma Moslemi & Musa Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در دشت برم، کازرون در اردیبهشت 1398

Record of European Turtle Dove in Barm plain, Kazerun in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دشت برم، کازرون

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: یاشار فتحی، سلما مسلمی و موسی فتحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Barm plain, Kazerun

Province: Fars

Date of observation: 10 May 2018

Observers: Yashar Fathi, Salma Moslemi & Musa Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در قنبرآباد در خرداد 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Ghanbar-Abad, Varamin in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب قنبر آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: ۱۰ خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا رضائی گهر

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ganbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 31 May 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در ربط در خرداد 1398

Record of Booted Eagle in Rabat in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ربط، سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rabat, Sardasht

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در شهرستان کارون در خرداد 1398

Record of Basra Reed Warbler in Karun county in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و محسن ملاح

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identification: Mohammad Safrang & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب سولدوز در خرداد 1398

Record of Savi’s Warbler in Solduz in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 16 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار و مهراب آقاعلی نژاد

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 6 June 2019

Observers: Aziz Ozar & Mehrab Aghalinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در خور موسی در خرداد 1398

Record of Parasitic Jaeger in Khour-e Musa in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای در بندر جاسک در خرداد 1398

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Bandar-e Jask in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک سهره ای Eremopterix nigriceps

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندر جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 14 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 4 June 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در جاسک در خرداد 1398

Record of Sooty Falcon in Jask in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین دودی Falco concolor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 14 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 4 June 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در نقده در خرداد 1398

Record of breeding European Roller in Naghadeh in May 2019


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه با والدین

مکان مشاهده: اطراف تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and two nests

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Date of observation: 30 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در خرداد 1398

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 June 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی