کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان کرمانشاه

Record of Gull-billed Tern in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 September 2021

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سینه سرخ ایرانی در مشگین شهر در فروردین 1399

Record of White-throated Robin in Meshgin-Shahr in April 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 19 فروردین 1399

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 7 April 2020

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در سنگاچین در شهریور 1400

Record of Little Gull with broken bill in Sangachin in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: هر دو نیم نوک شکسته

مکان پایش: سنگاچین، انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 25 شهریور1400

پرنده نگران: بانوان پانته آ گلزاری و پارمیدا خسروی

Species: Mediterranean Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Sangachin, Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 16 September 2021

Observers: Pantea Golzari & Parmida Khosravi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت چرخ ریسک سرسیاه کرمانی در دهبکری در خرداد 1400

Record of Kerman Sombre Tit in Deh Bakri in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: کمیاب

نام زیرگونه: چرخ ریسک سرسیاه کرمانی Poecile lugubris kirmanensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: دهبکری، بم

استان: کرمان

زمان پایش: خرداد 1400

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا و مرتضی ذات اکرم

Type of important subspecies: Scarce

Subspecies: Kerman Sombre Tit Poecile lugubris kirmanensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Deh Bakri

Province: Kerman

Dates of observation: June 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia & Morteza Zatakram

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در بهشهر در تیر 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Behshahr in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاده دریا، بهشهر

استان: مازندران

زمان پایش: 9 تیر 1400

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا و فریدون قرائی

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darya road, Behshahr

Province: Mazandaran

Date of observation: 30 June 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia  & Fereydoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در بهشهر در تیر 1400

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Behshahr in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جنگلهای بهشهر

استان: مازندران

زمان پایش: 9 تیر 1400

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا و فریدون قرائی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behshahr forest

Province: Mazandaran

Date of observation: 30 June 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia & Fereydoun Gharaei

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گنجشک رودخانه ای سیستانی در زابل در اردیبهشت 1400

Record of Sistan Scrub Sparrow in Zabol in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک رودخانه ای سیستانی Passer maobiticus yatii

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: روستای لورگه باغ، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 31 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Sistan Scrub Sparrow Passer maobiticus yatii

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Lorgeh Bagh village, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 21 May 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در نهبندان در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Nehbandan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خونیک پایین، نهبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khunik-e Paeen, Nehbandan

Province: South Khorasan

Dates of observations: 10 May 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در سراب نیلوفر در مرداد 1400

Record of Caspian Plover in Sarab-e Niloufar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 6 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Date of observation: 28 July 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Kermanshah Province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای شکم سیاه در جاسک در بهمن 1399

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Jask in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Eremopterix nigriceps

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: زرآباد، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zarabad, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در خور شهرنو، جاسک در بهمن 1399

Record of Goliath Heron in Shahr-e Now in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1399

پایشگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now

Province: Hormozgan

Date of observation: 7 February 2021

Observers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در خور شهرنو در بهمن 1399

Record of Indian Whiteeye in Khour-e Shahr-e Now in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چشم سفید هندی Zosterops palpebrosus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Indian Whiteeye Zosterops palpebrosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 February 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب مارخوار در همدان در شهریور 1400

Record of Short-toed Snake Eagle in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: عقاب مارخوار Circaetus gallicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 25 شهریور 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 16 September 2021

Observers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سسک Delicate Prinia

Persian name of Delicate Prinia

 

تا سال 2020، گونه‌ای که در ایران زیست می‌کند با نام "سسک شکیل" Graceful Prinia و با نام علمی Prinia gracilis شناخته می‌شد. از سال 2020، گونه‌ای که در ایران زیست می‌کند از گونه پیشین جدا شده و با نام انگلیسی جدید Delicate Prinia و با نام لاتین Prinia lepida نامیده شد.

با توجه به اینکه نام "سسک دم دراز" نیز در گذشته برای گونه "سسک شکیل" به کار می رفت، بهتر بود که بتوانیم همین نام "سسک دم‌دراز" را برای Delicate Prinia به کار ببریم اما باید یادآور شد که در همین گروه از سسک‌های دم‌دراز و دم پهن، گونه دیگری به نام Long-tailed Cisticola وجود دارد که مانع از گزینش نام "سسک دم‌دراز" برای گونه Delicate Prinia می‌شود. بنابراین، برای این گونه جدا شده، نیاز به یک نام فارسی متفاوت از نام "سسک شکیل" و "سسک دم‌دراز" داریم.

بایدآور شد که واژه انگلیسی Delicate در زبان فارسی، بستگی به موقعیت کاربرد آن، دارای چندین معنی است:

نرم، نازک، لاغر، لطیف، ظریف، حساس، لذیذ، خوش‌طعم، خوشمزه، خوشایند، دلچسب، دلنشین، دل‌انگیز و چند معنی دیگر مانند "تودل‌برو".

برای گزینش نام فارسی برای گونه Delicate Prinia، تلاش شد تا از واژه‌های فارسی هم‌آوا با این واژه، بهره گرفته شود. در زبان فارسی، چندین واژه وجود دارند که در بخش نخست آنها واژه فارسی "دل" به کار رفته است. این واژگان به علت هم‌آوایی واژه فارسی "دل" و بخش اول واژه انگلیسی ’Del’icate، برای یادسپاری بسیار مناسب هستند. این هم‌آوایی نام فارسی و انگلیسی در ذهن پیوند می‌خورد و فراموش ناشدنی خواهد بود. در عین حال، واژه‌هایی که با واژه "دل" آغاز می‌شوند، هم معمولا واژه‌های زیبای فارسی هستند.

 

برای نام فارسی این گونه، چهار واژه دلنواز، دلکش، دل‌انگیز و دل‌نشین پیشنهاد شدند. پس از رای‌گیری در "کارگروه نامگذاری فارسی گونه‌ها"، در پایان، گزینه "سسک دلکش" با رای اکثریت پذیرفته شد. نیاز به یادآوری است که "دلکش"، گوشه‌ای از موسیقی سنتی ایرانی است که در دستگاه ماهور اجرا می‌شود. بنابر این، نام برگزیده فارسی برای این گونه به شکل زیر است:

 

*سسک دلکش*

Delicate Prinia

Prinia lepida

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در همدان در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 21 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 12 September 2021

Birdwatcher: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره گلی در گنو در شهریور 1400

Record of Common Rosefinch in Geno in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ گلی Carpodacus erytrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه گنو

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 شهریور 1400

پرنده نگران: بانوان منا نحوی و الهه سالاری و آقای پدرام خلیلی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، میرحسین حسینی، حمید جباری، رضا علی اصل، سیدبابک موسوی، محسن ملاح و علی سنگچولی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Species: Common Rosefinch Carpodacus erytrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Geno

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 August 2021

Birdwatchers: Mona Nahvi, Elaheh Salari & Pedram Khalili

Identified by: Dorna Mojab, Mirhossein Hosseini, Hamid jabbari, Reza Aliasl, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah & Ali Sangchooli

Remarks: The first record of this species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری دال هیمالیایی در سرباز در دی 1399

Third national record of Himalayan Vulture in Sarbaz in December 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: سرباز به راسک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1399

پرنده نگران: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، حمید جباری، میرحسین حسینی و دیک فورسمن

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarbaz to Rask

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 25 December 2020

Birdwatchers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

Identified by: Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Mirhosein Hosseini & Dick Forsman

Remarks: The third record of this species for Iran and the second record of this species for Sistan & Baluchestan province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در چناران در شهریور 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Chenaran in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چناران

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 14 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمد نظامی

شناسایی کنندگان: علی مهدوی، مرتضی کشاورز، عباس عاشوری، احسان طالبی، حمید جباری، علی سنگچولی، میرحسین حسینی، سیدبابک موسوی، میثم قاسمی، محمدجواد پرستگاری و محسن ملاح

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 5 September 2021

Birdwatchers: Mohammad Nezami

Identified by: Ali Mahdavi, Morteza Keshavarz, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, MirHossein Hosseini, Seyed Babak Musavi, Meysam Ghasemi, MohammadJavad Parastegari & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در بندر انزلی در شهریور 1400

Record of Thrush Nightingale in Bandar Anzali in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 14-15 شهریور 1400

پرنده نگر: بانو پانته‌آ گلزاری

شناسایی کنندگان: مجید پورهمدانی، عباس عاشوری،  حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 5-6 September 2021

Birdwatchers: Pantea Golzari

Identified by: Majid Pourhamedani, Abbas Ashoori, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سنگ چشم تورانی و پشت سرخ در کشف رود در شهریور 1400

Record of hybrid Turkestan x Red-backed Shrike in Kashaf-Rud in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: دورگه سنگ‌چشم تورانی و سنگ‌چشم پشت‌سرخ

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 6 شهریور 1400

پرنده نگران: سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

شناسایی کنندگان: آقایان ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح، حمید جباری و علی سنگچولی

Species: Turkestan x Red-backed Shrike Lanius phoenicuroides x L. collurio

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 28 August 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mahdi Naghibi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari & Ali Sangchooli

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در هورالعظیم در شهریور 1400

Record of Paddyfield Warbler in Hour-al-Azim in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرنده نگران: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آقایان کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و عباس عاشوری، احسان طالبی و آرش حبیبی آزاد

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان خوزستان

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Dates of observations: 3 September 2021

Birdwatchers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

Identified by: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi & Arash Habibi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در یزد در شهریور 1400

Record of Black-tailed Godwit in Yazd in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب پساب، یزد

استان: یزد

زمان پایش: 14 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدرضا شریف‌آبادی صالحی

شناسایی کنندگان: آقایان محمدرضا صادقی و حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pasab wetland, Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 5 September 2021

Birdwatchers: MohammadReza SharifAbadi Salehi

Identified by: Mohammad-Reza Sadeghi & Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در سنندج در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرانده نگر: آقای شوری وهابی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 3 September 2021

Birdwatcher: Shoresh Vahabi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زردپره سرسرخ در میقان در اردیبهشت 1400

Record of Red-headed Bunting in Meyghan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 26 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای ساسان نژادی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan

Province: Markazi

Dates of observation: 16 May 2021

Birdwatchers: Sasan Nezhadi

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک نیزار خوزی در تالاب هورالعظیم در شهریور 1400

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azim in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک نیزار خوزی Acrocephalus griseldis

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 شهریور 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و رضا نیک فلک

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 August 2021

Observers: Keramat Hafezi & Reza Nikfalak

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک دودی به بوشهر در شهریور 1400

Record of arrival of Pallid Swift to Bushehr in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: بادخورک دودی Apus pallidus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 مرداد 1400

نخستین روز رسیدن: 4 شهریور 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Species: Pallid Swift Apus pallidus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: 1 to 26 August 2021

Arrival date of observation: 26 August 2021

Observers: Korosh Khalili

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهاردهمین رکورد کشوری سسک جنگلی در تهران در شهریور 1400

Fourteenth national record of Wood Warbler in Tehran in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 4 شهریور 1400

پرنده نگران: بانو سارا عرب و آقای سیدحامد موسوی

یادداشت: این پرنده در روز 5 شهریور 1400 هم توسط بانوان پگاه میرزایی و سیمین منصوری، آقایان حمید جباری، سید حامد موسوی، سجاد زارعیان و علیرضا کیانی نژاد ثبت شد.

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 26 August 2021

Birdwatchers: Sara Arab & Seyed Hamed Moosavi

Remarks: The bird was also observed on 27 August 2021 by Pegah Mirzaei, Simin Mansouri, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Moosavi, Sajjad Zareian & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

شیوه قطع همکاری اعضای کارگروهها

در کمیته ثبت پرندگان ایران

How to leave membership of working groups

 

یکی از موضوع هایی که نیاز بود تا دربارۀ آن بیشتر ارزیابی شود، این بود که بزرگواری برای همکاری با یکی از کارگروههای کمیته ثبت اعلام آمادگی می کرد و نام وی به یکی از کارگروهها افزوده می شد. گاهی پس از یک دوره زمانی، بزرگواری به دلیل‌هایی مانند مشغلۀ زیاد، ادامه تحصیل، رفتن به خارج از کشور یا برخی دلیل‌های شخصی و خانوادگی می فرمودند که امکان ادامه همکاری برایشان فراهم نیست. در این حالت، خود فرد اعلام می کرد که دیگر امکان همکاری برایشان نیست. بنابر این، زمان قطع همکاری آن بزرگوار مشخص بود.

گاهی ممکن است، بزرگواری بدون اینکه چیزی بفرمایند، همکاری وی قطع می شود یا همکاری خود را به مدت طولانی قطع می‌نماید. به نظر می رسید که در چنین مواردی، نیاز به رویه مشخص و آشکاری داشتیم، چون نگهداشتن نام آن شخص سه اشکال اساسی داشت:

  • یکی اینکه، تفاوتی بین کسی که همکاری می کرد و همکاری نمی کرد، نبود.
  • دوم اینکه، دیگران فکر می کنند که آن شخص همکاری می کند و انتظار خروجی بیشتری از بودن آن شخص دارند.
  • سوم اینکه، وجود نام آن فرد، ممکن است مانع از افزودن شخص دیگر شود.

 

با هدف شفافیت و آشکاری بیشتر رویه ها، پس از ارزیابی و رای گیری تصمیم بر این شد که اگر بزرگواری، در یک کارگروه همکاری نداشت، در پایان هر دوره ششماهه به آن شخص پیام داده شود که آیا می خواهد به همکاری ادامه دهد یا خیر. این کار برای سه دوره ششماهه انجام می شود. اگر آن شخص به دلیل مشکلی به طور موقت نمی تواند همکاری کند، نام وی می تواند در آن کارگروه باشد اما اگر آن بزرگوار به مدت سه دوره ششماهه بدون همکاری بود، نام وی از آن کارگروه حذف شود.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در بهبهان در خرداد 1400

Record of breeding Western Barn Owl in Behbahan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد انبار Tyto alba

شمار بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو فرد بالغ و 9 جوجه

مکان پایش: روستای دهنو، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پیش: خرداد 1400

پایشگران: آقای ابراهیم رفیعی، سیدعلی حسینی و کوروش کوپی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults and 9 juveniles

Place of observation: Deheno village, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: June 2021

Observers: Ebrahim Rafiei, Seyed Ali Hosseini & Kourosh Kopi

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بیرجند در مرداد 1400

Record of Montagu's Harrier in Birjand in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نابالغ

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: آقایان حمید جباری، عباس عاشوری و آرش حبیبی آزاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 21 August 2021

Birdwatchers: Eshagh Sharafi

Identified by: Hamid Jabbari, Abbas Ashoori & Arash Habibi-Azad

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در سراب نیلوفر در اردیبهشت 1400

Record of Montagu's Harrier in Sarab-e Niloufar in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: اوایل اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای بابک ویسی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: late April 2021

Observers: Babak Veisinezhad

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت تلیله نوک پهن حلقه گذاری شده در بمبئی و بازیابی شده در بوشهر

Record of Broad-billed Sandpiper ringed in Mumbai, recovered in Bushehr

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

کد حلقه: حلقه پلاستیکی سفید با کد 5YS

سن و جنس: -

مکان حلقه گذاری: بمبمئی (هندوستان)

زمان حلقه گذاری: 4 فروردین 1400

نام حلقه گذار: --

مکان بازیابی حلقه: بوشهر (استان بوشهر، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 21 مرداد 1400

نام یابنده حلقه: آقای کوروش خلیلی

Species: Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus

Ring code: White plastic ring 5YS

Age and sex: --

Place of ringing: Mumbai (India)

Date of ringing: 24 March 2021

Name of ringer: --

Place of recovery: Bushehr (Iran)

Date of recovery: 12 August 2021

Name of finder: Kourosh Khalili


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه خالدار در استان یزد

Record of Spotted Crake in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: مهریز

استان: یزد

زمان پایش: 27 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدرضا شریف آبادی صالحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehriz

Province: Yazd

Date of observation: 18 August 2021

Birdwatchers: MohammadReza Shrifabadi Salehi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره خاکی در استان اردبیل

Record of Desert Finch in Ardabil province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ خاکی Rhodospiza obsoleta

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شابیل، اردبیل

استان: اردبیل

زمان پایش: مرداد 1400

پرنده نگران: بانو میترا دانشور و آقای پدرام خلیلی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Desert Finch Rhodospiza obsoleta

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shabil, Ardabil

Province: Ardabil

Birdwatchers: Mitra Daneshvar & Pedram Khalili

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در بوشهر در مرداد 1400

Record of Brown Fish Owl in Bushehr in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 20 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای احسان عابدی مقدم

یادداشت: نگاره ها توسط یک دوربین تله ای برداشته شدند.

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 11 August 2021

Birdwatchers: Ehsan Abedimoghaddam

Remarks: Photographs were taken by a camera trap.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در گندمان در مرداد 1400

Record of Paddyfield Warbler in Gandoman in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: 10 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 19-20 1400

پرنده نگر: آقای کرامت حافظی

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observations: 10-11 August 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ششمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در ورامین در تیر 1400

Sixth national record of Eastern Cattle Egret in Varamin in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 18 تیر 1400

پرنده نگر: آقایان نصیر طایی و حسین ایجادی

شناسایی کنندگان: شهرزاد فتاحی، محسن ملاح، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: ششمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان تهران

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 9 July 2021

Birdwatchers: Nasir Taiee & Hossein Ijadi

Identified by: Sharzad Fattahi, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The sixth record of this species for Iran and the first record of this species for Tehran province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه حنایی در گندمان در مرداد 1400

Record of Bar-tailed Godwit in Gandoman in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 20 مرداد 1400

پایشگران: آقای کرامت حافظی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 August 2021

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام مگس گیر ابلق باختری

Persian name of European Pied Flycatcher

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، European Pied Flycatcher است. پس از ثبت این گونه در نقده در فروردین 1399، نام فارسی این گونه دوباره مورد توجه قرار گرفت. 

 

در گذشته برای نام فارسی این گونه، نام "مگس گیر ابلق باختری" به کار می رفت. باید یادآور شد که باختر یا Bactria به معنی منطقه بلخ است. همچنین، واژه "باختر" در یک دوره ای به اشتباه به معنی غرب به کار می رفت، و نام مگس گیر ابلق باختری نیز بر اساس همین برداشت نادرست برای این گونه به کار رفته بود.

 

بنابر این، برای اصلاح نام فارسی این گونه، از بهار 1399، برای هماهنگی با نام انگلیسی این گونه، نام مگس گیر ابلق اروپایی پیشنهاد شده است.

 

" مگس گیر ابلق اروپایی "

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

کاربرد نام درست برای گیلانشاه خاور دور

Persian name of Far Eastern Curlew

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، Far Eastern Curlew با نام لاتین Numenius madagascariensis است. نام فارسی این گونه تنها در کتاب فیروز (1379)، به درستی نوشته شده بود اما در بقیه منابع به دو شکل گیلانشاه خاوری یا گیلانشاه شرقی آمده بود.

نیاز به یادآوری است که گیلانشاه خاوری (شرقی) یک زیرگونه از گیلانشاه بزرگ با نام انگلیسی Eastern Curlew و با نام لاتین Numenius arquata orientalis است که می توان آن را گیلانشاه بزرگ خاوری نامید.

بر این اساس، بهتر است نام فارسی برای گونه Far Eastern Curlew به طور کامل و هماهنگ با نام انگلیسی این گونه به شکل زیر نوشته شود.

 

"گیلانشاه خاور دور"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا در هفتگل در مرداد 1400

Record of Savi’s Warbler in Haftgel in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک خوش صدا Locustella luscinioides

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: برم شور، هفتگل

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Barm-e Shur, Haftgel

Province: Khuzestan

Dates of observations: 10 August 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شوشتر در مرداد 1400

Record of Namaqua Dove in Shushtar in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شعیبیه، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 19 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای محمد محمدی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shoaybieh, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observations: 10 August 2021

Birdwatchers: Mohammad Mohammadi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت آبچلیک پاسرخ خالدار در استان قزوین

Record of Spotted Redshank in Qazvin province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آبچلیک پاسرخ خالدار Tringa erythropus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 19 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 10 August 2021

Birdwatchers: Babal Ranbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اعلام عضویتها در کمیته ثبت پرندگان در دوره ششماهه

 

به آگاهی دوستان و سروران گرامی می رساند که با موافقت اعضای کمیته ثبت پرندگان ایران، ازین پس عضویت در بخشهای گوناگون کمیته ثبت پرندگان، پس از دوره ششماهه و در پایان دو فصل تابستان و زمستان هر سال اعلام می شود.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۰۰ ، ۲۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی سرسیاه کوچک در استان خراسان جنوبی

Record of Black-headed Gull in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus ridibundus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سد رزه، گزیک

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 13 اسفند 1395

پرنده نگر: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Black-headed Gull Chroicephalus ridibundus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rezeh dam, Gazik

Province: South Khorasan

Dates of observation: 3 March 2017

Birdwatchers: Gholamreza Samii

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای جاکاناها

Persian name for Jacanas

 

جاکانا نام گروهی از پرندگان جهان است که نام انگلیسی آنها Jacana است. جاکاناها گاهی پرندگان مسیح (Jesus birds) یا رونده‌های روی سوسن (Lily trotters) هم نامیده می‌شوند. تلفظ واژه Jacana هنوز جای بحث دارد. این واژه پرتغالی برزیلی jaçanã از نام یک پرنده به ñaha'nã است که حرف Ç در فرهنگ‌ها با تلفظ‌های مختلف بیان می‌شود و در انگلیسی /ˈdʒækənə/ تلفظ می‌شود.

 

این خانواده در جهان، شش سرده و هشت گونه به نام‌های زیر دارد.

Lesser Jacana Microparra capensis

African Jacana Actophilornis africanus

Madagascan Jacana Actophilornis albinucha

Comb-crested Jacana Irediparra gallinacea

Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus

Bronze-winged Jacana Metopidius indicus

Northern Jacana Jacana spinosa

Wattled Jacana Jacana jacana

 

جاکاناها یک خانواده از پرندگان گرمسیری هستند که بیشتر در کنار آب‌ها زیست می‌کنند و مانند چنگرها دارای سپر پیشانی هستند. این پرندگان دارای پاها و انگشتان بلند با ناخن‌های دراز هستند. بنابر این، توانایی گام برداشتن و راه رفتن روی برگ‌های پهن گیاهان آبزی و شناور روی سطح آب را دارند.

 

با توجه به اینکه این پرنده در آبان 1397 در ایران ثبت شده است، تاکنون نام فارسی نداشته و هیچ واژه فارسی نیز برای این گروه از پرندگان پیشنهاد نشده بود.

 

واژۀ پیشنهادی برای این گروه از پرندگان "روآبروک" است. واژۀ "روآبروک" یادآور توانایی راه رفتن این پرندگان روی برگ گیاهان آبزی است که بر سطح آب در دریاچه‌ها و آب‌های کم‌عمق شناور هستند و از دور منظره راه رفتن روی سطح آب را تداعی می‌کند.

نیاز به یادآوری است که واژه "روآبروک" واژۀ کامل فارسی است. پسوند "ک" در پایان این نام نیز مانند برخی دیگر از نام‌های پرندگان ایران، پسوند تصغیر است. همچنین، نام پیشنهادی دارای ساختار زبانی مشابه با واژه "زیرآبروک" است که برای گروه دیگری از پرندگان با نام Dipper به کار رفته بود.

 

بنابر این، هم از دیدگاه واژه‌شناسی و هم از دیدگاه رفتارشناسی، واژۀ فارسی "روآبروک" درست است. پیش‌بینی می‌شود که این نام فارسی با توجه به درستی آن از دیدگاه علمی، به آسانی می‌تواند مورد پذیرش پرنده‌نگران ارجمند کشور قرار گیرد. این پیشنهاد در "کارگروه زبان‌شناسی و واژه‌گزینی" مطرح و تصویب شد.

 

بر این اساس، نام فارسی این گروه از پرندگان جهان، "روآبروک (جاکانا)" خواهد بود و نام گونه‌ای که در ایران ثبت شده است، به شکل زیر نوشته می‌شود:

 

روآبروک (جاکانای) دُم‌قرقاولی

Pheasant-tailed Jacana

Hydrophasianus chirurgus

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای بزرگ در شازند در مرداد 1400

Record of Mistle Thrush in Shazand in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بلندیهای پاکل، شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 9 مرداد 1400

پرنده نگر: بانو ماندانا حضرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pakal heights, Shazand

Province: Markazi

Period of observations: 31 July 2021

Birdwatchers: Mandana Hazrati

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب ماهیگیر در شازند در فروردین 1400

Record of Western Osprey in Shazand in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

زمان پایش: 22 فروردین 1400

پایشگر: بانو ماندانا حضرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Period of observations: 11 April 2021

Observers: Mandana Hazrati

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام انگلیسی یاکریم سرخ

Change of English name of Red Turtle Dove

 

به آگاهی می رساند که در فهرستهای پیشین آی.او.سی برای  گونه یاکریم سرخ، نام انگلیسی Red Turtle Dove به کار می رفت.

به هر روی، برای هماهنگی با دیگر فهرستهای جهانی و به کار بردن نام رایج آن، نام انگلیسی این گونه در نسخه 10.2 (سال 2020) فهرست آی.او.سی به Red Collared Dove اصلاح شد.

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام انگلیسی سسک چشم‌سفید هندی

Change of English name of Oriental White-eye

 

به آگاهی می رساند که در گذشته برای  سسک چشم‌سفید هندی، نام انگلیسی Oriental White-eye به کار می رفت.

نیاز به یادآوری است نام انگلیسی این گونه در نسخه 9.1 (سال 2019) فهرست آی.او.سی به Indian White-eye اصلاح شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر سرده اردکهای ارده ای و گیلار

Change of genus of Gadwall & Eurasian Wigeon

 

بر اساس تغییر انجام شده در مورد رده بندی اردکها، نام سرده اردکهای ارده ای و گیلار از Anas به Mareca تغییر کرده است (Gonzalez et al. 2009). این تغییر در نسخه 9.2 آی.او.سی رخ داده بود.

 

این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. (2019)، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)، Christidis et al. 2014  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است.

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

Gonzalez J, H Düttmann & M Wink. 2009. Phylogenetic relationships based on two mitochondrial genes and hybridization patterns in Anatidae. Journal of Zoology 279: 310–318.

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر سرده اردک نوک پهن و خوتکای ابروسفید

Change of genus of Northern Shoveler & Garganey

 

بر اساس تغییر انجام شده در مورد رده بندی اردکها، نام سرده اردک نوک پهن و خوتکای ابروسفید از Anas به Spatula تغییر کرده است (Gonzalez et al. 2009). این تغییر در نسخه 9.2 آی.او.سی رخ داده بود.

 

این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. (2019)، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)، Christidis et al. 2014  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است.

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

Gonzalez J, H Düttmann & M Wink. 2009. Phylogenetic relationships based on two mitochondrial genes and hybridization patterns in Anatidae. Journal of Zoology 279: 310–318.

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر سرده تلیله نوک پهن

Change of Genus of Broad-billed Sandpiper

 

در سالهای گذشته برخی تغییرها در مورد رده بندی پرندگان رخ داده است. یکی از این تغییرها در مورد تلیلۀ نوک پهن بود. بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، سردۀ تلیلۀ نوک پهن از Limicola به Calidris تغییر کرده است (Gibson & Baker 2012, Banks 2012). این تغییر در نسخه 10.2 آی.او.سی رخ داده است.

اکنون این تغییر در بیشتر فهرست‌های پرندگان جهان پذیرفته شده است (Clements et al., 2019; del Hoyo et al., 2014-2016; Christidis et al., 2014; Boyd III, 2017; HBW and BirdLife International, 2020; Gill & Donsker, 2020 ).

 

بنابر این، نام کامل این گونه به شکل زیر تغییر می کند:

 

تلیلۀ نوک پهن

Broad-billed Sandpiper

Calidris falcinellus

 

 

References

Banks RC. 2012. Classification and nomenclature of the sandpipers (Aves: Arenariinae). Zootaxa 3513: 86–88.

 

Boyd III, John H. - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gibson R & A Baker. 2012. Multiple gene sequences resolve phylogenetic relationships in the shorebird suborder Scolopaci (Aves: Charadriiformes). Molecular Phylogenetics and Evolution, 64: 66–72.

 

Gill, F and D Donsker (Eds). 2020. IOC World Bird List (v 10.2). Doi 10.14344/IOC.ML.10.2.  http://www.worldbirdnames.org/

 

HBW and BirdLife International (2020) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records oscarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ارسنجان در مرداد 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Arsanjan in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: ارسنجان

استان: فارس

زمان پایش: 11 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای مرتضی نعمتی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one individual

Foster parent species: --

Place of observation: Arsanjan

Province: Fars

Dates of observation: 2 August 2021

Birdwatchers: Morteza Nemati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در کشف رود در مرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Kashaf-Rud in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 10 فرد

محل پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 11 مرداد 1400

پرنده نگران: آقایان سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 2 August 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mahdi Naghibi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندعلیخان در مرداد 1400

Record of Namaqua Dove in Band Alikhan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: بندعلیخان

استان: تهران

زمان پایش: 9 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای مهدی پایمرد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Band Alikhan

Province: Tehran

Dates of observations: 31 July 2021

Birdwatchers: Mahdy Paymard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک درختی بزرگ در استان قم

Record of Upcher’s Warbler in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک درختی بزرگ Hippolais languida

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قمرود

استان: قم

زمان پایش: 2 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای سعید نصرتی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح، آلان دین، عبدالحمن السرحان، اسکار کمپل، مگنوس اولمن ویان هریسون

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Upcher’s Warbler Hippolais languida

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qomrud

Province: Qom

Date of observation: 24 July 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Alan Dean, Abdulrahman Al-Sirhan, Oscar Campbell, Magnus Ullman & Ian Harrison

Remarks: The first record of this species for Qom province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۰۰ ، ۰۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر وضعیت گونه کشیم گردن سرخ در ایران

Changing status of Red-necked Grebe in Iran

 

به آگاهی می رساند که با توجه با شمار اندک رکورد کشیم گردن سرخ در سالهای گذشته در ایران، وضعیت این گونه از "گونه مهم جمعیتی" به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه "کشیم گردن سرخ" در فهرست گونه های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کشیم گردن سرخ در سد سیمره در مرداد 1399

Record of Red-necked Grebe in Seymareh dam in July 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: کشیم گردن سرخ Podiceps grisegena

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد سیمره، بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 3 مرداد 1399

پرنده نگر: آقای حسین پروری

Type of important species: Population

Species: Red-necked Grebe Podiceps grisegena

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seymareh dam, Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 24 July 2020

Birdwatchers: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری در استان خراسان جنوبی

Record of Eurasian Penduline Tit in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری Remiz pendulinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار گرم، نایبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: بهمن 1398

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Neyzar Garm, Naybandan

Province: South Khorasan

Dates of observation: February 2019

Birdwatchers: Gholamreza Samiei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله شکیل در استان خراسان جنوبی

Record of Ruff in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیلۀ شکیل Calidris pugnax

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: پیرامون بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 6 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Ruff Calidris pugnax

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: around Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 28 July 2021

Birdwatchers: Gholamreza Samiei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در مشهد در فروردین 1399

Record of Meadow Pipit in Mashhad in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 1 فروردین 1399

پرنده نگر: آقای سید مهدی نقیبی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان رضوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 20 March 2020

Birdwatchers: Seyed Mahdi Naghibi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندرلنگه در مرداد 1400

Record of Namaqua Dove in Banadar-e Lengeh in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر و یک جوان

محل پایش: بندرلنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: دهه نخست مرداد 1400

پرنده نگر: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male and one juvenile

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: late July 2021

Birdwatchers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باقرقره راه راه در سیریک در بهمن 1397

Record of Lichtenstein’s Sandgrouse in Sirik in February 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقرۀ راه راه Pterocles lichtensteinii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سیریک

استان: هرمزگان

زمان پایش: بهمن 1397

پایشگران: آقای سید عدنان هاشمی

Species: Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii

No. of individual: one individual

Place of observation: Sirik

Province: Hormozgan

Date of observation: February 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای بزرگ در قاین در تیر 1388

Record of Mistle Thrush in Ghayen in July 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تجنود، قاین

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 10 تیر 1388

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای عادل نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tajnud, Ghayen

Province: South Khorasan

Period of observations: 1 July 2009

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Adel Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت لیکوی افغان در استان خراسان جنوبی

Record of Afghan Babbler in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لیکوی افغان Argya (Turdoides) huttoni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نایبندان، طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1386

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای عادل نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Naybandan, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 18 May 2007

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Adel Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک تاجدار در استان خراسان جنوبی

Record of Red-crested Pochard in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک تاجدار Netta rufina

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، خوسف

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 29 دی 1386

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای عادل نخعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Khosf

Province: South Khorasan

Dates of observation: 19 January 2008

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Adel Nakhaei

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره بال سرخ در استان خراسان جنوبی

Record of Crimson-winged Finch in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره بال سرخ Rhodopechys sanguineus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: منطقه حفاظت شده درمیان، سربیشه

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 27 اردیبهشت 1392

پرنده نگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای آرش مودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darmian Protected Area, Sarbisheh

Province: South Khorasan

Dates of observation: 17 May 2013

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Arash Moody

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان (قره قار) کوچک در سراب نیلوفر در مرداد 1400

Record of Pygmy Cormorant in Sarab-e Niloufar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: باکلان (قره قار) کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 3 مرداد 1400

پایشگر: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Type of important species: population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Period of observations: 25 July 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت شناگر (فالاروپ) گردن سرخ در استان قزوین

First record of Red-necked Phalarope in Qazvin province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شناگر (فالاروپ) گردن سرخ Phalaropus lobatus

شمار پرنده: 100 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 20 فروردین 1397

پرنده نگران: بانوان ترانه امینی، شهرزاد شیرزاد، پریا پاشانیا، پرویز بختیاری، امید یکه فلاح، سینا شیرزاد و حسین محمودیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 9 April 2018

Birdwatchers: Taraneh Amini, Shahrzad Shirzad, Paria Pashania, Parviz bakhtiari, Omed YekeFallah, Sina Shirzad & Hossein Mahmoudian

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام آووست با نوک‌خنجری

Persian name of Pied Avocet

 

یکی از پرندگانی که درسال‌های گذشته در مورد نام فارسی آن بحث بوده است، آووست یا نوک خنجری است.

در حقیقت، آووست نام گروهی از پرندگان است که در سردۀ Recurvirostra قرار دارند که دارای چهار گونه و به نام‌های آووست ابلق، آووست آمریکایی، آووست آند و آووست گردن سرخ است. ویژگی بارز در این گروه از پرندگان دارا بودن نوک خمیده به سمت بالا است.

به همین دلیل، حدود سه دهه پیش، به سبب شباهت خمیدگی نوک در این پرنده، نام فارسی "نوک‌خنجری" برای آووست برگزیده شد و در دانشنامه پرندگان و همچنین در کتاب‌های دکتر منصوری آورده شد. همین موضوع سبب شد تا نام "نوک‌خنجری" توسط فرهنگستان زبان فارسی برگزیده شود و در برخی از کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایت‌های اینترنتی نیز به کار رود. البته برخی افراد نیز تمایل کمتری به کاربرد واژه خنجر داشتند. برای همین در حدود دو سال پیش، به دلیل شباهت شکل نوک این پرندگان با درفش، نام "نوک‌درفشی" هم پیشنهاد شده بود. به هر روی، اکنون دوباره موضوع جایگزینی نام آووست با یک نام فارسی مطرح شد.

نیاز به یادآوری است که بهتر است که یک پرنده دارای نام فارسی باشد تا ارتباط هر چه بیشتری با سطوح پایین جامعه و مردم و در عین حال، با جمعیت بیشتری از مردم کشور برقرار شود تا امکان بهره‌گیری آنها برای حفاظت پرندگان بیشتر شود.

همچنین نیاز به یادآوری است که در چنین زمان‌هایی، گزینش تنها یک نام فارسی می‌تواند به کاربرد آن کمک کند و برعکس، پیشنهاد دو یا چند نام برای جایگزینی، نه تنها کمکی به این کار نمی‌کند بلکه بر دوگانگی و چندگانگی نام‌ها افزده شده، هیچ یک از آنها فرصت به کار رفتن را پیدا نخواهند کرد.

نام "نوک‌خنجری" در دو دهه گذشته در کتاب‌ها، منابع و سایت‌های اینترنتی به کار رفته بود و همچنین توسط فرهنگستان زبان فارسی تایید شده بود. بنابر این، پس از مشورت و بررسی و ارزیابی لازم، بهتر دیدیم که همان واژه "نوک‌خنجری" را برای جایگزینی نام فارسی برگزیده و به کاربرد همان نام پیشین ادامه دهیم. بر همین اساس، ازین پس نام فارسی و رسمی این گونه به شکل زیر پیشنهاد شده و به کار خواهد رفت.

 

*نوک‌خنجری (آووست)*

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب ماهیگیر در زریبار در تیر 1400

Record of Western Osprey in Zaribar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: کمیاب استانی

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 26 تیر 1400

پایشگر: آقای کیوان مرادی

یادداشت: سومین ثبت این گونه از استان کردستان و دومین ثبت این گونه از زریبار

Type of important species: Provincial rare species

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Period of observations: 17 July 2021

Observers: Keyvan Moradi

Remarks: The third record of this species for Kordestan province and the second record of this species for Zaribar wetland

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرگوس کاکلی در هورالعظیم در مرداد 1400

Record of Red-breasted Merganser in Hour-al-Azim in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 مرداد 1400

پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، محمد ساکی، قاسم کوتی، محمد پورجوادی و فاضل حمودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 24 July 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Qasem Kuti, Mohammad Pourjavadi & Fazel Hamoudi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک بزرگ در استان خراسان جنوبی

Record of Great Tit in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بزرگ Parus major

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 9 فروردین 1393

پرنده نگر: آقای آرش مودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Great Tit Parus major

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 29 March 2014

Birdwatchers: Arash Moodi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گزیک در مهر 1392

Record of Dalmatian Pelican in Gazik in October 2013

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: سد رزه، گزیک

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: مهر 1392

پایشگران: شادروان امیر طالبی گل و آقای آرش مودی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Rezeh dam, Gazik

Province: South Khorasan

Period of observations: October 2013

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol & Arash Moodi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه نوک سبز در استان خراسان جنوبی

Record of Baillon's Crake in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پیرامون بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 10 مهر 1389

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: around Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 2 October 2010

Birdwatchers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چکاوک شاخدار در استان خراسان جنوبی

Record of Horned Lark in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک شاخدار Eremophila alpestris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: منطقه حفاظت شده درمیان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 8 خرداد 1392

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Horned Lark Eremophila alpestris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darmian Protected Area

Province: South Khorasan

Dates of observation: 29 May 2013

Birdwatchers: Arash Moodi and the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت آبچلیک پاسرخ خالدار در استان خراسان جنوبی

Record of Spotted Redshank in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آبچلیک پاسرخ خالدار Tringa erythropus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 4 مهر 1389

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 26 September 2010

Birdwatchers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت نوک خنجری (آووست) در استان خراسان جنوبی

Record of Pied Avocet in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: نوک خنجری (آووست) Recurvirostra avosetta

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 1 مهر 1389

پرنده نگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 23 September 2010

Birdwatchers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در بیرجند در شهریور 1389

Record of Bar-tailed Godwit in Birjand in September 2010

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پیرامون بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 19 شهریور 1389

پایشگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: around Birjand

Province: South Khorasan

Period of observations: 10 September 2010

Observers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در قاین در بهمن 1388

Record of Western Osprey in Ghaen in February 2010

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد حاجی آباد، قاین

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 15 بهمن 1388

پایشگران: آقای آرش مودی و شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haji-Abad dam, Ghaen

Province: South Khorasan

Period of observations: 4 February 2010

Observers: Arash Moodi & the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک سرسیاه در استان خراسان جنوبی

Record of Eurasian Blackcap in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نیزار خور، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 29 اسفند 1385

پرنده نگر: شادروان امیر طالبی گل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour reedbeds, Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 March 2007

Birdwatchers: the late Amir Talebi Gol

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری توکای بزرگ در همدان در تیر 1400

Record of breeding Mistle thrush in Hamedan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه پروازی

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 30 تیر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه پروازی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 21 July 2021

Observers: Ali Saghafi

Type of confirmation: Observation of fledgling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باقرقره راه راه در بندر لنگه در تیر 1400

Record of Lichtenstein’s Sandgrouse in Bandar-e Lengeh in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقرۀ راه راه Pterocles lichtensteinii

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 30 تیر 1400

پایشگران: الهام شنیتی، راهله مهرآسا، ساره مسعودی و خالد دهقان پیر

Species: Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii

No. of individual: 6 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 21 July 2021

Observers: Elham Shaniti, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Khaled Dehghanpir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1400

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هشیلان

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 20 تیر 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan

Province: Kermanshah

Date of observation: 11 July 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۰۰ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در بیستون در خرداد 1400

Record of Kurdish Wheatear in Bisotun in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: دو فرد (یک نر و یک ماده)

مکان پایش: کوه پراو، منطقه حفاظت شده بیستون

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 14 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقایان بهزاد عظیمی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ، حمید جباری، شاهو دربندی و کرامت حافظی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 2 individuals (one male and one female)

Place of observation: Perav mount, Bisotum Protected Area

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 June 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi, Abolgasem Khaleghizadeh, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Shahoo Darbandi & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۰۰ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در کشف رود در تیر 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Kashaf-Rud in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 20 تیر 1400

پرنده نگران: آقای مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 11 July 2021

Birdwatchers: Mahdi Naghibi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در حال پرریزی در بوشهر در دی 1399

Record of Crested Honey Buzzard in molting in Bushehr in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 30 دی 1399

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 January 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کلی سینه سیاه در همدان در تیر 1400

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hamedan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه سیاه Vanellus spinosus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: والدان و یک جوجه

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 8 تیر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 29 June 2021

Observers: Ali Saghafi

Type of confirmation: Observation of nestling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در دورود در تیر 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Dorud in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: دورود

استان: لرستان

زمان پایش: 16 تیر 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا مرتضوی نیا، مرضیه مرتضوی نیا، لیلا شاهرخی و محمدرضا مرتضوی نیا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one individual

Foster parent species: --

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 7 July 2021

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Marzieh Mortazavinia, Leyla Shahrokhi & Mohammad-Reza Mortazavinia

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۰۰ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت غراب گردن قهوه ای با فرانوک بلند در دزفول در خرداد 1400

Record of Brown-necked Raven with long bill in Dezful in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غراب گردن قهوه ای Corvus ruficollis

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: فرانوک بلند و خمیده

مکان پایش: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان حسن بهداروندی، هادی قربانی کهنکی و حجت اله غفاری مقدم

Species: Brown-necked Raven Corvus ruficollis

No. of individuals: one individual

Abnormality: long curved bill

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation:

Birdwatchers: Hasan Behdarvandi, Hadi Ghorbani Kahnaki & Hojajtollah Ghaffari-Moghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۰۰ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیوارخزک در شیرکوه، یزد در تیر 1400

Record of Wallcreeper in Shirkuh, Yazd in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دیوارخزک Tichodroma muraria

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شیرکوه، دره لاسُرگون

استان: یزد

زمان پایش: 17 تیر 1400

پرنده نگران: آقایان محمدرضا قرقچیان و علیرضا مهرافشان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Wallcreeper Tichodroma muraria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirkuh, Lasorgun valley

Province: Yazd

Date of observation: 8 July 2021

Birdwatchers: MohammadReza Ghoroghchian & AliReza MehrAfshan

Remarks: The first record of this species for Yazd province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت شاهین دودی در اصفهان در تیر 1400

Record of Sooty Falcon in Esfahan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 23 تیر 1400

پرنده نگران: بانو محبوبه مرادعلیزاده و آقای مجید پورهمدانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

شناسایی کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی، محمدرضا کشفی، سینا خالصی، شاهو دربندی، شایان بهبهانی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، حمید جباری و محمد سفرنگ

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Dates of observation: 14 July 2021

Observers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Majid Pourhamedani

Identified by: SeyedNaseh Hosseini, MohammadReza Kashfi, Sina Khalesi, Shahoo Darbandi, Shayan Behbahani, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری کوکوی معمولی در زریبار در تیر 1400

Record of breeding Common Cuckoo in Zaribar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی معمولی Clamator glandarius

شمار پرنده: یک جوجه پروازی

گونۀ والدان دایه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceous

محل پایش: زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 16 تیر 1400

پایشگران: آقایان جلال پزشک و کیوان مرادی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one fledgling

Foster parent species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observation: 6 July 2021

Observers: Jalal Pezeshk & Keywan Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باقرقره راه راه در منوجان در خرداد 1400

Record of Lichtenstein’s Sandgrouse in Manujan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقرۀ راه راه Pterocles lichtensteinii

شمار پرنده: یک ماده

مکان پایش: منوجان

استان: کرمان

زمان پایش: خرداد 1400

گزارشگر: آقای یونس خواجویی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii

No. of individual: one female

Place of observation: Manujan

Province: Kerman

Date of observation: June 2021

Reporter: Yunos Khajouei

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل هندی در بیرجند در تیر 1400

Record of Indian Pond Heron in Birjand in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: حواصیل هندی Ardeola grayii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 1 تیر 1400

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

گزارشگر: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محمد جواد پرستگاری، الهام شنیتی، کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

زمان دریافت گزارش: 4 تیر 1400

Species: Indian Pond Heron Ardeola grayii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 21 June 2021

Birdwatchers: Gholamreza Samii

Reporter: Eshagh Sharafi

Identified by: Hamid Jabbari, Mohammad-Javad parastegari, Elham Shaniti, Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province.

Reception date of report: 24 June 2021

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۰۰ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در دماوند در تیر 1400

Record of White-winged Grosbeak in Damavand in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سیاه بال سفید Mycerobas carnipes

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: لزور، دماوند

استان: تهران

زمان پایش: 4 تیر 1400

پرنده نگران: آقایان سیدمحمدرضا کشفی، محسن ملاح، بهاره مالکی و علیرضا کیانی نژاد

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Lezor, Damavand

Province: Tehran

Date of observation: 24 June 2021

Birdwatchers: Seyed MohammadReza Kashfi, Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۰۰ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در کرمانشاه در اردیبهشت 1400

Record of Black-winged Pratincole in Kermanshah in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: شاهو دربندی، علی سنگچولی، ابوالقاسم خالقی زاده، میرحسین حسینی، محسن ملاح، عبدالرحمن السرحان، اسکار کمپل، مگنوس اولمن، ریچارد پورتر و درک اسکات

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 May 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Shahoo Darbandi, Ali Sangchooli, Abolghasem Khaleghizadeh, MirHossein Hosseini, Mohsen Mallah, Abdulrahman Al-Sirsan, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Richard Porter & Derek Scott

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۰۰ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام کُلنگ برای درناها

Persian name of Cranes

 

یکی از واژه های ریشه دار فرهنگی تا حدود 50 سال پیش، نام پارسی "کُلنگ" بود که واژه ای پهلوی و با آوانگاری Kulang شناخته شده است. این نام تقریبا در همۀ فرهنگ های لغت نیز به آن اشاره شده است. در فرهنگ لغت دهخدا، کلنگ را پرنده ای کبودرنگ، دراز گردن و بلندپرواز دانسته اند که دارای پروازی منظم، قطاری و V شکل است. در فرهنگ عمید به دم کوتاه و پرواز مثلثی آن نیز اشاره شده است. در فرهنگ معین با نام عربی غرنوق برابر دانسته شده است.

 

در کتاب جرویس رید (1337)، نام کلنگ به طور رسمی برای گروهی از پرندگان با نام انگلیسی Crane به کار رفته بود. همچنین بر اساس پژوهش انجام شده برای نامهای محلی پرندگان در ایران، در بسیاری از گویشهای ایران، نام کُلنک و قُلنگ و قولنگ و غازقولنگ به کار می رود.

 

با نگاهی به سروده های شاعران پارسی، می توان دید که نام نام "کَلنگ" یکی از نامهای پرتکرار در سروده های آنان بوده است که در زیر آورده می شوند.

 

کلنگ اند شاهان و من چون عقاب

و یا خاک و من همچو دریای آب.

چو بگذشت از تیره شب یک زمان
خروش کلنگ آمد از آسمان.
کنون ز آسمان خاست بانگ کلنگ
دل ما چرا کردی از آب تنگ. (فردوسی)


دشمن تو ز تو چنان ترسد
که ز باز شکاردوست کلنگ.


به باد حمله بهم برزنی مصاف عدو
چنانکه باز بهم برزند صفوف کلنگ.

تا گریزنده بود سال و مه از شیر گوزن
تاجدائی طلبد روز و شب از باز، کلنگ. (فرخی)


شکار باز خرچال و کلنگ است
شکار باشه ونج است و کبوتر. (عنصری)


وقت سحرگه کلنگ تعبیه ای ساخته ست
وز لب دریای هند تا خزران تاخته ست
.
شبگیر کلنگ را خروشان بینی
در دست عبیر و نافه ٔ مشک به چنگ
.
چون نهنگان اندرآب و چون پلنگان در جبال
چون کلنگان در هوا و همچو طاوسان به کوی. (منوچهری)


جغد که با باز و با کلنگ بکوشد
بشکندش پر و مرز گردد لت لت. (عسجدی)


دگر دید مرغی به تن خوب رنگ
بزرگیش هم بر نهاد کلنگ. (اسدی)


اندر هوا قطار خروشان کلنگ بین
چون بر طریق تنگ یکی گشن کاروان. (قطران)


چون بیاشفت بر کلنگ در ابر
گم شود راه بر پرنده کلنگ.

از بی گنهان بدل مکش کینه
همچون ز کلنگ بی گنه طغرل.
چرا به بانگ و خروش و فغان بی معنی
کلنگ نیست سبکسار و ما سبکساریم. (ناصرخسرو)


عامیان صف کشند همچو کلنگ
لیک ز ایشان چو باز ناید جنگ
.
شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق
وز نعره زدن طعنه زند نعره زنان را
.
چون کبوتر نشوم بهره ٔ کس بهر شکم
گردن افراشته زانم ز همالان چو کلنگ. (سنائی)


بدخواه تست مردم و چون مردم از قیاس
از پیل تا به پشه و از صعوه تا کلنگ.
از تربیت نمودن تو مهتر کریم
روباه شیر گردد و صعوه شود کلنگ.
نمرود برگذشت به پرواز کرکسان
ز آنجا که پیش از آن نپرد کرکس و کلنگ. (سوزنی)

 

بنابر این، برای پاسداشت نامهای تاریخی-فرهنگی، در فهرستهای پرندگان ایران، نام "کلنگ" برای درناها و به عنوان نام دوم در داخل پرانتز افزوده می شود.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۰۰ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی