کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده گیلانشاه ابروسفید در استان اردبیل

Observation of Whimbrel in Ardabil province

 

 خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه (استان اردبیل)

مشاهده کننده: اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Whimbrel Numenius phaeopus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 April 2017

Place of observation: Qaraqaya Reservoir (Ardabil province)

Observer: Asghar Mohammadi Nasrabadi

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده سلیم کوچک در استان اردبیل

Observation of Kentish Plover in Ardabil province

 

 خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم کوچک Charadrius alexandrinus

تعداد: ۳ فرد

تاریخ مشاهده: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه (استان اردبیل)

مشاهده کنندگان: بهزاد جهانگیرزاده خیاوی و فرید ایمانزاده خیاوی

Species:  Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 28 April 2017

Place of observation: Qaraqaya Reservoir (Ardabil province)

Observers: Behzad Jahangirzadeh Khiavi & Farid Imanzadeh Khiavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده سلیم خاکستری در استان اردبیل

Observation of Grey Plover in Ardabil province

 

 خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم خاکستری Pluvialis squatarola

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مکان مشاهده: سد قره قیه (استان اردبیل)

مشاهده کننده: اصغر محمدی نصرآبادی

Species:  Grey Plover Pluvialis squatarola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 30 April 2017

Place of observation: Qaraqaya Reservoir (Ardabil province)

Observers: Asghar Mohammadi Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شوشتر

Record of Hume's Leaf Warbler in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1395

محل مشاهده: شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان ماتیاس اولمن، مگنوس اولمن، پِر کِلوندِرود و سید بابک موسوی

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: 3 February 2017

Place of observation: Shushtar (Khuzestan province)

Observers: Mattias Ullman, Magnus Ullman, Per Klunderud & Seyed Babak Musavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای گلوسفید (نقابدار)

احتراما در پی بروز برخی مشکلات در مورد استفاده از نام فارسی سسکهای گلوسفید (نقابدار)، نام فارسی آنها مورد بازنگری قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شد.

اکنون، نام فارسی سسکهای گلوسفید Whitethroat دچار مشکل شده است. در مورد Common Whitethroat سسک گلوسفید کاملا جا افتاده است و مشکل خاصی ندارد اما بقیه Whitethroatها که با نام فارسی مشترک سسک نقابدار معرفی شده بودند، اکنون دچار مشکل شده اند. در مورد Lesser Whitethroat برخی از افراد از سسک گلوسفید کوچک استفاده می کنند و جناب آقای دکتر منصوری حتی اخیرا از سسک گونه سیاه (به جای نقابدار که شاید واژه نقابدار را واژه ای منفی تلقی کرده باشند!) استفاده کرده اند. در مورد Desert Whitethroat نیز سسک نقابدار کوچک و در مورد Hume’s Whitethroat نیز سسک نقابدار هیوم معرفی شده بودند که هیچ یک از این دو گونه در کتاب دکتر منصوری اشاره نشده اند.

به منظور یکسان سازی نام فارسی با نام انگلیسی و جلوگیری از سردرگمی، تصمیم گیری شد که در مورد نام فارسی این گروه از پرندگان از نام انگلیسی تبعیت شود و برای همه Whitethroatها از نام مشترک گلوسفید استفاده شود (به علاوه، خصوصیت سفیدی گلو در این گونه ها ویژگی خاص در میان بقیه سسکها است).

 

در مورد Common Whitethroat از نام "سسک گلوسفید معمولی" استفاده می شود.

در مورد Lesser Whitethroat نام فارسی "سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)" در نظر گرفته شد (بسیاری از افراد اکنون از این نام استفاده می کنند).

در مورد Hume’s Whitethroat نیز از "سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم" استفاده می شود.

در مورد Desert Whitethroat نام فارسی "سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)" در نظر گرفته شد (برای متمایز نمودن آن از سسک بیابانی با سفید بودن گلوی آن).

در مورد گونه Desert Whitethroat توجه شود که ما یک گونه دیگر به نام سسک بیابانی (Asian Desert Warbler Sylvia nana) نیز داریم که با توجه به اینکه هر دو سسک هستند و نام Desert در آنها مشترک است، باز هم امکان اشتباه در استفاده از نام فارسی آنها وجود دارد.

به همین دلیل نام فارسی Asian Desert Warbler اصلاح شد و "سسک بیابانی کوچک (آسیایی)" برای آن در نظر گرفته شد (طول آن در حدود 5/11 سانتیمتر).

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی سسکهای سبز

احتراما در پی بروز برخی مشکلات در مورد استفاده از نام فارسی سسکهای سبز، نام فارسی آنها مورد بازنگری قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح شدند.

سسکهای سبز و بیدی سبز که در گذشته در قالب یک گونه بودند ولی اکنون دو گونه هستند:

1-    Green Warbler Phylloscopus nitidus

2-     Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides

در چک لیست ادهمی (1384) منتشرشده در کتاب دانشنامه پرندگان، برای Greenish Warbler نام فارسی سسک بیدی سبز (شامل P. nitidus) آمده بود. در زمان تهیه چک لیست پرندگان ایران در Scott & Adhami (2006) چاپ شده در مجله PODOCES برای نامهای فارسی اساسا از همان چک لیست ادهمی (1384) استفاده شد. در این لیست نام فارسی سسک سبز برای Greenish Warbler و نام فارسی سسک بیدی سبز برای Green Warbler (احتمالا به علت وجود نام دوم Green Leaf Warbler). در هر صورت در حال حاضر این نامهای فارسی نارسا و ناهمخوان با نامهای انگلیسی هستند و در زمان استفاده، افراد را دچار مشکل می کنند. در کتاب دکتر منصوری، ویراست سوم (1392)، سعی شده است با جابجایی نام فارسی این دو گونه، مشکل برطرف شود یعنی سسک سبز برای Green Warbler و سسک بیدی سبز برای Greenish Warbler. بنابر این، برای هر یک از این گونه ها، در منابع مختلف نامهای متفاوت استفاده شده است که باعث بروز سردرگمی در استفاده از نام فارسی می شود.

با توجه به اینکه برای هر دو گونه تاکنون نام سسک سبز استفاده شده است، نام سسک سبز به عنوان نام مشترک در نظر گرفته می شود.

برای Green Warbler، نام فارسی سسک سبز بیدی (با توجه به کاربرد قبلی نام بیدی برای این گونه و وجود نام دوم قبلی Green Leaf Warbler) در نظر گرفته شد.

برای Greenish Warbler، نام فارسی سسک سبز زیتونی در نظر گرفته شد (با توجه به رنگ کلی این پرنده که به رنگ سبز زیتونی است و با توجه به اینکه رنگ بدن در این گونه تیره تر از گونه Green Warbler است).

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان کرمانشاه

Observation of Willow Warbler in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده بیستون (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

 

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 April 2017

Place of observation: Bisotun P.A. (Kermanshah province)

Observer: Mohamma-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پادراز در شوشتر

Record of Richard's Pipit in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

 

رکورد 1:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: محمیه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن و پِر کِلوندِرود

 

رکورد 2:

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1395

محل مشاهده: مزرعه سه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای ماتیاس اولمن

 

Species: Richard's Pipit Anthus richardi

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Mahmiyeh, Shushtar (Khuzestan province)

Observers: Magnus Ullman, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

Record 2:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 February 2017

Place of observation: Mazrae She, Shushtar (Khuzestan province)

Observer: Mattias Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در شوشتر

Record of Sociable Lapwing in Shushtar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: مزرعه سه، شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای ماتیاس اولمن

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Mazrae Seh, Shushtar (Khuzestan province)

Observer: Mattias Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanloo

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 22 April 2017

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قوری گل

Record of Spur-winged Lapwing in Ghori-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 25 April 2017

Place of observation: Ghori-Gol (East Azarbaijan province)

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان آذربایجان شرقی

Observation of Willow Warbler in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1396

مکان مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 April 2017

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Observer: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنقر گندمزار در استان خوزستان

Observation of Montagu's Harrier in Khuzestan

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد ماده

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1396

مکان مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک و آبراهام شکوهی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual- female

Date of observation: 6 April 2017

Place of observation: Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observers: Reza Nikfalak & Abraham Shokouhi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در تالش

Record of Black-winged Pratincole in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد پرنده و تاریخها: 20 فرد (5 اردیبهشت 1396) و 7 فرد (6-8 اردیبهشت 1396)

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

شناسایی عکس: عباس عاشوری

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals and dates: 20 individuals (25 April 2017) and 7 individuals (26-28 April 2017)

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

Identification: Abbas Ashoori

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در اندیمشک

Record of Kurdish Wheatear in Andimeshk

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 اسفند 1395

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده چهل پا، اندیمشک (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 March 2017

Place of observation: Chehel-Pa, Andimeshk (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیدی در استان آذربایجان غربی

Observation of Willow Warbler in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

 

رکورد 2:

تعداد: دو فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

 

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

 

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Date of observation: April 2015

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

 

Record 2:

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: April 2016

Place of observation: Soltan Yaghub valley, Naqadeh (West Azarbaijan province)

 

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زرد پره سرخاکستری در استان آذربایجان غربی

Observation of Grey-necked Bunting in West Azarbaijan province

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زرد پره سرخاکستری Emberiza buchanani

تعداد:یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: دره بابا حسن، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذارو فرشید دیلمقانی

Species: Grey-necked Bunting Emberiza buchanani

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 May 2015

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar & Farshid Dilmaqani

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان آذربایجان غربی

Observation of Spotted Crake in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Date of observation: 19 October 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک سیبری در استان خراسان جنوبی

Observation of Siberian Stonechat in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 1 فرد

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1395

مکان مشاهده: شهرستان فردوس (استان خراسان جنوبی)

مشاهده کننده: آقای حامد استواری

شناسایی عکس: درک اسکات

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 September 2016

Place of observation: Ferdows (South Khorasan province)

Observer: Hamed Ostovari

Identification: Derek Scott

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره لیمویی در استان یزد

Observation of Yellowhammer in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره لیمویی Emberiza citrinella

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: پاییز 1395

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای حمید بیگی

Species: Yellowhammer Emberiza citrinella

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: Autumn 2016

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Observer: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک شاخدار در استان یزد

Observation of Horned Lark in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک شاخدار Eremophila alpestris

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: اسفند 1395

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای حمید بیگی

Species: Horned Lark Eremophila alpestris

No. of individuals: One individual

Date of observation: March 2017

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Observer: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای گلوسیاه در استان یزد

Observation of Black-throated Thrush in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای گلو سیاه Turdus atrogularis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: دی ماه95

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای حمید بیگی

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: One individual

Date of observation: January 2017

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Observer: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دارکوب قهوه ای در استان یزد

Observation of Eurasian Wryneck in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 فروردین 1396

مکان مشاهده: مهریز (استان یزد)

مشاهده کننده: محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 27 March 2017

Place of observation: Mehriz (Yazd province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک سرسیاه در استان کرمانشاه

Observation of Blackcap in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه:سسک سرسیاه  Sylvia atricapilla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1396

مکان مشاهده: روستای سرابخشکه استان کرمانشاه

مشاهده کننده: محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 April 2017

Place of observation: Sarabkhshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در دماوند

Record of White-winged Grosbeak in Damavand

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396

مکان مشاهده: دماوند (استان تهران)

مشاهده کنندگان: علی سنگچولی و سمانه مختاری

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 April 2017

Place of observation: Damavand (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی