کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت اولین رکورد گونه جدید برای ایران

The first record of new species for Iran

ثبت اردک سوت زن هندی در زابل در مهر 1398

Record of Lesser (Indian) Whistling Duck in Zabol in in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سوت زن هندی Dendrocygna javanica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چاه نیمه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسعود خمر و حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: علیرضا هاشمی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان سیتان و بلوچستان. به گفته آقای جان پرور، این گونه قبل از خشکسالی ها، دو دهه پیش در اطراف تالابهای هامون دیده می شد. تعداد دفعات مشاهده این گونه در این منطقه، به حدی بود که این گونه، حتی دارای نام محلی نیز است.

Species: Lesser (Indian) Whistling Duck Dendrocygna javanica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chah-Nimeh, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 5 October 2019

Observers: Masoud Khammar & Hamed Shahraki

Identified by: Alireza Hashemi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province. According to Mr Janparvar, this species has been seen around Hamoun wetlands before drought two decades ago. The number of observation of this species was so high that it had a local name.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در برازجان در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Borazjan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در صحنه در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Sahneh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sahneh

Province: Kermanshah

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Little Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله دم سفید در استان کرمانشاه

Observation of Temminck’s Stint in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله دم سفید Calidris temminckii

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست در استان کرمانشاه

Observation of Pied Avocet in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آووست Recurvirostra avosetta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کشیم بزرگ در استان کرمانشاه

Observation of Great Crested Grebe in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کشیم بزرگ Podiceps cristatus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Great Crested Grebe Podiceps cristatus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله شکم سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Dunlin in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: تلیله شکم سیاه Calidris alpina

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Dunlin Calidris alpina

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی بزرگ (معمولی) در استان کرمانشاه

Observation of Common Ringed Plover in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Charadrius hiaticula

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و شاهو دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Ringed Plover Charadrius hiaticula

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaei

Province: Kermanshah

Date of observation: 9 October 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Shahoo Darbandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالش در مهر 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 20 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در حاجی آباد در بهمن 1397

Record of Cinereous Vulture in Hajiabad in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حاجی آباد

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hajiabad

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 February 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در برازجان در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قره قشلاق در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، پروزی بختیاری، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Saeed Heidari

Identified by: Ehsan Talebi, Parviz Bakhtiari, Reza Aliasl, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در آبان 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: 2 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار  در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Curlew in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بستان در آبان 1398

Record of Black-winged Kite in Bostan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در هندیجان در آبان 1398

Record of Bar-tailed Godwit in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امامزاده عبداله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emamzadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی سیبری در بوشهر در مهر 1398

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی سیبری Larus fuscus leuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندرگاه، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus leuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: October 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Identified by: Hamid Jabbari & Kalus Olsen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه صحرایی (استپی) در دشتی در مهر 1398

Record of Steppe Buzzard in Dashti in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سارگپه صحرایی (استپی) Buteo buteo vulpinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دشتی

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dashti

Province: Bushehr

Dates of observation: 13 October 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در دشتستان در آبان 1398

Record of Booted Eagle in Dashtestan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشتستان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dashtestan

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad Papari-Zarei

Remarks: This bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در دورود در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Dorud in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دورود

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امیرحسین زلقی و علی روشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 5 November 2019

Observers: AmirHossein Zalaghi & Ali Roshani

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Pallid Harrier in Qara-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در آبان 1398

Record of Northern Lapwing in Boujagh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کیاشهر در آبان 1398

Record of Western Osprey in Kiashahr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیاشهر

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای اشکان کشاورز

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiashahr

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Ashkan Keshavarz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Pied Kingfisher in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در قم در اسفند 1397

Record of White-tailed Eagle in Qom in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: March 2019

Observers: Majid Rezvani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی شاهین معمولی

Persian name of Barbary Falcon

 

تاکنون برای نام فارسی Barbary Falcon از نام عام "شاهین" استفاده می شد که در برخی از موارد نارسا بود. در سالهای اخیر برخی از پرنده­نگرها از نام شاهین پشت گردن سرخ Red-naped Falcon استفاده کرده بودند. با توجه به اینکه، این نام انگلیسی تنها برای یکی از زیرگونه های Barbary Falcon استفاده می شود، به نظر می رسد که استفاده از نام این زیرگونه برای خود گونه مناسب نباشد و موجب سردرگمی تعیین گونه و زیرگونه خواهد شد. همچنین در برابر پرسش بسیاری از عزیزان که خواهان نام فارسی مناسب برای Barbary Falcon بودند، متاسفانه تاکنون نام مناسبی پیشنهاد نشده بود. بنابر این، برای تعیین نام فارسی دقیق این گونه (Barbary Falcon)، پیشنهادهای مختلف بررسی شد و در نهایت ، با توجه به جمعیت مناسب این گونه نسبت به گونه های دیگر شاهین در ایران، واژه معمولی برای تکمیل نام فارسی این گونه انتخاب شد.  بنابراین، با افزودن واژه معمولی در انتهای نام فارسی این گونه، نام این گونه کاملتر شده و برای بیان دقیق این گونه، به صورت "شاهین معمولی" نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

Persian name of Saunder’s Tern

 

نام ساندرز در گذشته برای نام فارسی این گونه به کار می رفت. با توجه به پراکنش این گونه در کشور (حاشیه خلیج فارس) و همچنین محدود بودن پراکنش جهانی این گونه به خلیج فارس تا دریای سرخ، نام پرستودریایی خلیج فارس، قبلا توسط برخی از پرنده شناسان ایران پیشنهاد شده بود. طبق قاعده تبعیت اسامی فارسی، در صورت مشابهت نامهای علمی و انگلیسی، استفاده از نام ساندرز ترجیح دارد. در عین حال، نام خلیج فارس، تاکنون تنها در این گونه از پرندگان ایران، استفاده شده است. با توجه اینکه در میان پرنده­نگرهای ایران، تمایل و اشتیاق استفاده از این نام وجود داشت، نام پرستودریایی خلیج فارس بر ساندرز ترجیح داده شد. بنابر این، نام ساندرز در داخل پرانتز نوشته خواهد شد. نام فارسی این گونه، به صورت "پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)" نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی دارکوب باغی (سوری)

Persian name of Syrian Woodpecker

 

نام این گونه از ابتدای دهه 1350 شمسی تا اواسط دهه 1380 شمسی دارکوب باغی بود. از اواسط دهه 1380 بیشتر پرنده شناسان و پرنده نگران ایران، برای مطابقت نام فارسی با نامهای علمی و انگلیسی، از نام دارکوب سوری استفاده کردند. به هر حال، اخیرا سعی شده است تا شناخت زیرگونه های پرندگان ایران بیشتر شود. دارکوب سوری یا باغی در جهان و ایران، سه زیرگونه دارد: سوری D. s. syriacus، آسیای میانه D. s. transcaucasicus و بلوچی D. s. milleri.  چنانچه بخواهیم برای نام فارسی، همچنان از نام دارکوب سوری استفاده کنیم، امکان استفاده از نام دارکوب سوری بلوچی یا دارکوب سوری آسیای میانه نیست ولی نام دارکوب سوری، تنها برای یکی از زیرگونه های این گونه قابلیت کاربرد دارد. بنابر این، برای درستی و روانی نام فارسی، بهتر است از همان نام قبلی دارکوب باغی استفاده شود. بر این اساس، نام دارکوب باغی ترجیح داده شده و نام سوری در داخل پرانتز و نام فارسی این گونه، به صورت "دارکوب باغی (سوری)" نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام فارسی زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)

Persian name of Blue-cheeked Bee-eater

در نام علمی این گونه از  نام قدیمی ایران یعنی پرشیا M. persicus استفاده شده است. همچنین در منابع متعدد و حتی در برخی از چک لیستهای کنونی در نام انگلیسی آن از Persian Bea-eater استفاده شده است. بنابر این، نام زنبورخوار ایرانی بر نام گلوخرمایی ترجیح داده شده و نام گلوخرمایی در داخل پرانتز نوشته خواهد شد. نام فارسی این گونه، به صورت زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی سسک بیدی معمولی

Persian name of Willow Warbler

در ایران چندین گونه سسک وجود دارد که در آنها از واژه بیدی استفاده شده است: سسک بیدی، سسک بیدی کوچک و سسک سبز بیدی. بر همین اساس، به نظر می رسد که دیگر کاربرد نام سسک بیدی یک اسم عام تلقی می شود و ممکن است گنگ بوده، برای تعیین دقیق گونه مناسب نباشد. به همین دلیل با توجه به فراوانی سسک بیدی Willow Warbler در ایران، با افزودن واژه معمولی در انتهای نام فارسی این گونه، نام این گونه کاملتر شده و برای بیان دقیق این گونه، به صورت سسک بیدی معمولی نوشته خواهد شد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تالش در آبان 1398

Record of Goldcrest in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حدود 30 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

                                 Type of important species:       Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 30 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بندر لنگه در فروردین 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar-e Lengeh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 April October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قمری خانگی در استان کرمانشاه

Observation of Laughing Dove in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قمری خانگی Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 November 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سارگپه معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Common Buzzard in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سارگپه معمولی Buteo buteo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب دربند، صحنه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 21 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Common Buzzard Buteo buteo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarab Darband, Sahneh

Province: Kermanshah

Date of observation: 12 July 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در حسنلو در آبان 1398

Record of population of White Stork in Hasanlu in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم ژاله احمدی، آقایان عزیز عذار، امیرمهدی عذار و مبین عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2019

Observers: Zhaleh Ahmadi, Aziz Ozar, Amir-Mahdi Ozar & Mobin Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در حسنلو در آبان 1398

Record of European Stonechat in Hasanlu in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1398

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و محسن ملاح

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 October 2019

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Mohammad Safrang & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب میقان در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Meghan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای محمود کلنگری

توضیحات: گونه جدید برای استان مرکزی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan wetland

Province: Markazi

Date of observation: 6 November 2019

Observers: Mahmoud Kolnegari

Remarks: New species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در برازجان در آبان 1398

Record of Rosy Starling in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

توضیحات: یکی از آخرین تاریخهای مشاهده این گونه در کشور

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Khalil Karami

Remarks: One of the latest observation date of this species in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عروس غاز در تالاب قره قشلاق در آبان 1398

Record of Red-breasted Goose in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، جنوب شرقی دریاچه ارومیه

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1398

مشاهده کننده: آقایان عبداله کیانمرز و دانیال کیانمرز

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Abdollah Kianmarz & Danial Kianmarz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در آبادان در آبان 1398

Record of Sooty Falcon in Abadan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین دودی Falco concolor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نخلستانهای آبادان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی، صادق اولاد، علی فتحی نیا و مهدی زبید

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abadan palm grooves

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali Sadegh Oulad, Ali Fathinia & Mehdi Zobeid

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در دزفول در آبان 1398

Record of population of Northern Lapwing in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جم در آبان 1398

Record of Omani Owl in Jam in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای غربه، جم

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: one individual

Place of observation: Gharbeh village, Jam

Province: Bushehr

Date of observation: 5 November 2019

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در تالش در آبان 1398

Record of Northern Goshawk in Tales in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 31 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بوشهر در آبان 1398

Record of Bonelli's Eagle in Bushehr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 1 November 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالاب قره قشلاق در آبان 1398

Record of Bearded Reedling in Qareh-Qeshlaq wetland in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 12 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 13 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azabaijan

Date of observation: 3 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در تالش در آبان 1398

Record of Hyrcanian Tit in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی در مورد نام مچ پا و تارسوس

A note on tarsus

 

تهیه کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

زمان: آبان 1398

 

در پای پرندگان، علاوه بر داشتن ران و ساق پا که همانند پستانداران و سایر مهره داران است، بخشی از استخوانهای کف پا تغییر ماهیت داده اند و با جوش خوردن به یکدیگر و بلند شدن و در امتداد قرار گرفتن با استخوانهای ساق و ران، به راه رفتن پرندگان کمک می کنند.

در کتابهای انگلیسی راهنمای شناسایی پرندگان، برای بیان ویژگیهای ظاهری و بیرونی این بخش از بدن (رنگ و کلفتی)، از خود واژه پاها (legs) استفاده می شود. در منابع فارسی نیز، برای بیان این بخش از پا، عمدتا از واژه پا استفاده می شود.

در منابع فارسی، برای بیان دقیقتر و تفکیک این بخش پا از بخشهای دیگر پا، از واژه های گوناگونی استفاده کرده اند. در کتاب زیست شناسی جانوری (دکتر امین و دکتر شکوهی نژاد، 1363) از این استخوان با نام کف پا یاد شد. برخی از مولفین از واژه ساق پا، استفاده کردند که از لحاظ علم تشریح (آناتومی) بدن، این نام منطبق با بقیه مهره داران نیست. در سالهای گذشته، برخی از مولفین نیز از واژه مچ پا استفاده کرده اند. این واژه در کتاب زیست شناسی مهره داران (دکتر ابراهیم نژاد، 1378) و سپس در کتاب پرنده های شکاری (بختیاری، 1393) استفاده شد. در برخی منابع فارسی نیز، گاهی از واژه تخصصی تارس (کتاب کلیات پرنده شناسی، منصوری 1369) یا تارسوس (کتاب اطلس پرندگان ایران، کابلی و همکاران، 1395) استفاده شد. در کتاب پرندگان ایران (مبصر، 1395) هم از "ساق پا/مچ پا" استفاده شد. بر این اساس، تاکنون نام واحدی برای این بخش از پا وجود نداشت.

باید یادآور شد که اصولا واژه تارسوس بیشتر در بحثهای استخوان شناسی به کار می رود و برای بیان دقیقتر اینکه کدام بخش از بخشهای استخوان پا است، استفاده می شود. در استخوانهای پای پرندگان، دو استخوان وجود دارد: tibiotarsus (که به استخوان ساق پا گفته می شود) و tarsometatarsus (که به استخوان بلند مچ پا در پرندگان گفته می شود). بنابر این، خود واژه تارسوس نیز برای بیان دقیق این که تارسوس به کدام بخش از پا ارجاع می دهد، نارسا است.

به نظر می رسد که در حال حاضر، تنها واژه "مچ پا"، بهترین نام برای به کار بردن در مورد بخشی از پا که بین استخوان ساق پا و انگشتان پا وجود دارد، مناسب است.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحات تکمیلی در مورد نامهای استپی، صحرایی و دشتی

Additional notes on terminology of Steppe

 

یکی از نکات لازم در کاربرد نامهای فارسی، این است که نامهای فارسی باید مورد تأیید متخصصین زبان فارسی نیز باشد. یکی از دغدغه های هر شخصی، حفظ هویتهای ملی اعم از سرزمین، طبیعت، فرهنگ و ادبیات آن کشور است. در مورد فرهنگ و ادبیات، حفظ زبان، رسم الخط و واژگان آن و رعایت دستور زبانی از مؤلفه های مهم آن هستند. البته در همه زبانها، نام جغرافیایی مکانها و شخصیتها عمدتاً دارای واژگان و تلفظ یکسانی هستند که با رسم الخط مختلف نوشته می شوند. طبیعتاً در زبان فارسی نیز، استفاده از این نامها با رسم الخط فارسی منعی ندارد. چنانچه برای چیزی یا مفهومی، نامی فارسی وجود داشته باشد، ما مجاز به نوشتن نام انگلیسی یا خارجی با رسم الخط فارسی نیستیم. به هر حال، گاهی به دلیل نیاز یک زبان به یک یا چند واژه خاص که قبلاً در آن زبان وجود نداشته است یا پاسخگوی نیاز فرهنگی آن جامعه نبوده است، واژگان بیگانه از زبان دیگر قرض گرفته می شود و کم کم بخشی از واژگان زبانی جامعه پذیرنده آن واژه می شود که به آن گرته برداری می گویند. در حقیقت، از نظر ادبیات فارسی، گرته برداری اسامی از زبانهای دیگر تنها در موارد خاص مجاز است (در عین حال، میزان آن باید محدود باشد).

 

از دیدگاه بیومهای کره زمین

روی کره زمین چندین بیوم متفاوت وجود دارد که از عرضهای شمالی به نام توندرا، تایگا، جنگلهای سوزنی برگ (همیشه سبز)، جنگلهای پهن برگ (خزان کننده)، استپ (علفزار و بوته زار)، بیابان و جنگلهای استوایی (بارانی) هستند. در کتابهای قدیمی جغرافیا برای منطقه استپی دنیا، از نام علفزارهای منطقه معتدله استفاده می شد که معادل مناطق استپی دنیا بود و از شرق اروپا تا شرق چین را بر می گیرد و بخش مرکزی ایالات متحده آمریکا نیز دارای چنین زیستگاهی است. در این بیوم، عمدتاً هم زمینهای صاف و هموار و دشتهای بزرگ وجود دارد و مناطق تپه ماهوری را نیز در بر می گیرد. این بیوم، از نظر پوشش گیاهی نیز ممکن است به صورت علفزار متراکم یا دارای پوشش گیاهی پراکنده و خاک نیمه لخت باشند. گاهی نیز درخت یا درختچه به صورت پراکنده وجود دارد. در متنهای علمی و تخصصی، برای بیان نوع بیوم، زیستگاه و پوشش گیاهی آن، در حال حاضر عمدتاً از همان واژه استپی استفاده می شود.

 

از دیدگاه زیستگاههای ایران و پوشش گیاهی

از نظر نقشه پوشش جنگلها و مراتع، به جز نواحی جنگلی هیرکانی، زاگرسی و جنوب کشور، بیشتر مناطق ایران از پوشش استپی است که در این نقشه های با عنوان مراتع یاد می شود. اصولاً کاربرد واژه مرتع و مراتع، توام با واژه های مرتعداری، تولید علوفه و دام است و تفکر بهره برداری از این نوع زیستگاه است که واژه مناسبی برای مناطق بکر دیدگاه محیط زیست و حفاظت حیات وحش نیست بلکه خود یکی از تعارضات مهم موجود در مورد حفاظت حیات وحش کشور است.

 

در منطقه خاورمیانه و ایران پنج منطقه رویشی وجود دارد: 1- منطقه اروپا-سیبری، منطقه مدیترانه ای، 3- منطقه ایران-تورانی، 4- منطقه صحرا-عربستان، 5- منطقه سودان-زامبزین (Zohary 1981).

به بیانی دیگر، در جنوب غرب آسیا پنج واحد جغرافیایی وجود دارد: 1- منطقه هیرکانی و قفقاز (ارسباران و جنگلهای شمال کشور)، 2- منطقه ایران-آناتولی و ایران-تورانی (بخش اعظم ایران)، 3- منطقه نوبوسندی (جنوب ایران و سیستان و بلوچستان)، منطقه صحرا-عربستان (خوزستان).

 

واحدهای گیاهی ایران را می توان به ده نوع تقسیم بندی کرد:

 1. جنگلهای انبوه (هیرکانی، مانگرو)
 2. درختزارها (سوزنی برگان همیشه سبز، درختزارهای شبه ساوان)
 3. خلنگ زارها (همیشه سبز سوزنی برگ، پهن برگ سردسیری، خشکی پسند، نیمه کویری)
 4. خلنگ زارهای پاکوتاه
 5. اجتماعات علفزار زمینی
 6. علفها و گونه های نیمه چوبی تالابها
 7. اجتماعات گیاهی یکساله
 8. رویشهای تپه ای ماسه ای
 9. کویرها
 10. توده های گیاهی منطقه آلپی (ولفگانگ فری و ویلفرید پروبست) (از کتاب پوششهای گیاهی ایران، هنریک مجنونیان، 1378).

 

از دیدگاه نوع زیستگاههای ایران، در حقیقت، به جز مناطق جنگلهای هیرکانی و زاگرسی، کوهستانهای صخره ای و همچنین اگر زیستگاههای تالابی و بیابانهای خشک را در نظر نگیریم، بقیه مناطق کشور یعنی بخش وسیعی از پوشش گیاهی ایران نیز در منطقه رویشی ایران-تورانی قرار دارد. در ارتباط با پوشش گیاهی در این منطقه، در گذشته از واژه های علفزار، خلنگ زار، بوته زار و درختزار استفاده می شد. واژه خلنگ زودتر از بقیه این کلمات مورد اشاره حذف شد. سه واژه دیگر هنوز در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. موضوعی که مهم است این است که بخش وسیعی از کشور که در منطقه رویشی ایران-تورانی قرار دارد، دارای هر سه نوع این پوششهای گیاهی است و به ترکیب همه این سه نوع زیستگاه، استپ گفته می شود. همان طور که در بالا دیده می شود، نوع پوشش گیاهی صحرا به نوعی پوشش گیاهی بیابانی و نیمه بیابانی در شبه جزیره عربستان و همچنین در قاره آفریقا اطلاق می شود و متفاوت از نوع پوشش گیاهی استپی است. در ایران، به دلیل اینکه بخش وسیعی از کشور استپی است و کاربرد زیاد آن در منابع علمی و تخصصی، نام و اصطلاح استپی، به تدریج در حال رواج بیشتری است.

 

از دیدگاه فرهنگی-ادبی

از دیدگاه تاریخی و فرهنگی-ادبی، چندین واژه مرتبط با معنی واژه استپ هستند که در زبان فارسی استفاده شده اند: الف- در معنی عام: صحرا، دشت، دمن؛ ب- در معنی خاص: خلنگ زار، بیشه زار، بوته زار، علفزار، مرغزار (و نیز راغ)، چمنزار و سبزه زار.

 

در فرهنگ دهخدا؛ خلنگ زار به معنی زمین پرخس و خار، خارستان آمده است و خلنگ گیاهی است به صورت درخت یا درختچه و نوعی از آن علفی است.

در فرهنگ معین؛ برای مرغزار آمده است: سبزه زار، چمنزار.

در فرهنگ معین؛ علفزار، زمینی است که بر آن علف خودرو روییده است.

در منابع مختلف؛ علفزار به معنی چمنزار، سبزه زار و چراگاه است.

همچنین برای بوته زار آمده است: بیشه زار، مرغزار، علفزار، مرتع و نیز آمده است: ناحیه ای که با بوته، خار یا زمین جنگلی پوشیده شد.

 

در فرهنگ دهخدا: صحرا به معنی دشت، دشت هموار، دشت فراخ و بی گیاه، بیابان، بر و هامون آمده است. واژه صحرا در اصل ریشه عربی دارد و با توجه به موقعیت کشورهای عربی، عمدتاً به صورت بیابانی و نیمه بیابانی هستند اما در زبان فارسی، بیابان و کویر خود واژه های جداگانه و مستقلی هستند. بنابر این صحرا در زبان فارسی دچار تغییر معنی شد و واژه صحرا به طور عام به مناطق هموار و نیز تپه ماهوری دارای پوشش گیاهی کم تا زیاد اطلاق می شود و گاهی نیز به معنای زمینهای صاف و هموار و وسیع که در مناطق خشک بدون گیاه است.

 

صحرا در اشعار شاعران ایرانی

در اینجا به چند بیت از اشعار شاعران فارسی که به صحرا در معنی مرتبط به طبیعت اشاره کرده اند، ارائه می شود.

 

رخ سبز صحرا بخندید خوش
چو بر وی سیاه ابر بگریست زار

شادی بدین بهار چو می بینی
چون بوستان خسرو صحرا را (ناصرخسرو)

 

سپاهی که صحرا و دریا و کوه
شد از نعل اسبان ایشان ستوه

بتابید صحرا و هامون و دشت
تو گفتی که آتش از او درگذشت (فردوسی)

 

صحرای سنگ روی و که سنگلاخ را
از سم آهوان و گوزنان شیار کرد (فرخی)

 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد
گه سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا (کسائی)

 

بر که و بالا چو جه همچون عقاب اندر هوا
بر تریوه راه چو جه همچو بر صحرا شمال (شهید بلخی، از لغت فرس)

 

در متنهای ادبی، اگر دریا و زیستگاههای آبی را جدا در نظر بگیریم، واژه های زیر با ترکیب واژه صحرا استفاده می شوند که گاه به صورت مقابل هم و گاه به صورت مکمل هستند.

 

کوه و دشت در مقابل هم

کوه و صحرا در مقابل هم

دشت و صحرا به صورت مکمل هم

دشت و دمن (دامنه کوه) به صورت مکمل هم

 

کاربرد واژه استپ در ابیات شاعران فارسی دیده نشده است.

 

لازم به یادآوری است که در فارسی سره، به جای صحرا، از «دشت و دمن» استفاده می شود.

 

واژه استپ در ادبیات فارسی

واژه استپ، ظاهرا واژه اسلاو است و در زبان روسی از آن زیاد استفاده می شد. به تدریج این واژه وارد زبان انگلیسی شد و رواج پیدا کرد.

در فرهنگ شش جلدی معین (1371)؛ برای معنی استپ آمده است: زمین مسطح و پهناور علفزار، جلگه بزرگ علفزار.

از طرف فرهنگستان فارسی نیز، واژه «سبزدشت» برای جایگزین فارسی استپ معرفی شده است. تاکنون استفاده از این واژه، دیده نشده است.

معنی اشاره در این دو منبع، به دلیل وجود دشتهای وسیع و پوشیده از پوششهای گیاهی متراکم و تنک، تاحدودی درست است اما آنچه که در این دو منبع دیده نمی شود، زمینهای تپه ماهوری و دامنه مناطق کوهپایه ای است. این نوع زمینها، بخشهای وسیعی از منطقه بزرگ استپی در ایران و سایر کشورها را شامل می شود.

 

کاربرد واژه های استپی، صحرایی و دشتی برای نام پرندگان و پستانداران ایران

 

برای نامگذاری پرندگان و پستانداران، تاکنون از هر سه واژه استپی، صحرایی و دشتی استفاده شده است.

برای تعیین معادل فارسی واژه steppe، ابتدا در سال 1355، در کتاب راهنمای پستانداران ایران نوشته هرینگتون و دره شوری (1355) صفحه 36، برای نام فارسی گونه Steppe Cat، از نام فارسی گربه دشتی استفاده شد. بنابر این، ابتدا از واژه دشتی برای معادل واژه انگلیسی steppe بود. این نام بر اساس نام قبلی انگلیسی این گونه به کار رفته بود، در حالی که نام انگلیسی آن بعداً به گربه پالاس تغییر یافت و به پیروی از آن، برای نام فارسی این گونه نیز از معادل نام انگلیسی آن، یعنی گربه پالاس استفاده شد.

در مورد پرندگان، نام فارسی گونه هایی که در نام انگلیسی آنها، واژه Steppe به کار رفته است، می توان به نام دو گونه از پرندگان ایران اشاره کرد.

عقاب صحرایی (استپی) (Steppe Eagle)

این گونه تا دو دهه پیش جزء گونه عقاب دشتی (خاکی) و با هم یک گونه محسوب می شدند. با تفکیک آن به عنوان Steppe Eagle، ابتدا در کتاب حیات وحش ایران (فیروز، 1379) با نام عقاب استپی آورده شد. پس از برگزاری جلسات متعدد در مورد نامگذاری پرندگان در دهه 1370 شمسی، در اوایل دهه 1380 شمسی، با توافق پرنده شناسان آن زمان نام عقاب صحرایی برای آن برگزیده شد (دانشنامه پرندگان، ادهمی 1384، Scott & Adhami 2006، منصوری 1392). پراکنش جهانی جوجه آوری این گونه از رومانی و از جنوب روسیه تا مغولستان است. پرندگان اروپا و آسیای میانه در آفریقا و پرندگان مناطق شرقی در شبه قاره هند زمستانگذرانی می کنند. با توجه به کاربرد زیاد این نام در گذشته و گستره وسیع پراکنش زیستگاه جوجه آوری و زمستانگذرانی (اعم از استپ، نیمه بیابانی و بیابانی)، پیشنهاد می شود که نام عقاب صحرایی، همچنان با عنوان نام قبلی این گونه حفظ شود و می توان از نام استپی نیز به عنوان نام جایگزین در داخل پرانتز استفاده کرد.

 

سنگ چشم خاکستری دشتی (استپی) (Steppe Grey Shrike)

این گونه تا دو دهه گذشته، جزء گونه سنگ چشم خاکستری بزرگ بود. با جداشدن آن به عنوان گونه مستقل، نام فارسی سنگ چشم خاکستری دشتی برای آن پیشنهاد شد (مشابه گربه دشتی یا پالاس) و بیش از یک دهه مورد استفاده قرار گرفت (Scott & Adhami 2006). در کتابهای حیات وحش ایران (فیروز 1379) و راهنمای پرندگان ایران (منصوری 1392)، این گونه مستقل نشده اند و نام فارسی ندارند. با توجه به زیستگاه اصلی این گونه که در دشتهای آسیای میانه است و شمال ایران و چین است، پیشنهاد می شود که همان نام قبلی دشتی، برای نام فارسی این گونه حفظ شود و می توان از نام استپی نیز به عنوان نام جایگزین در داخل پرانتز استفاده کرد.

 

نام فارسی دو زیرگونه از پرندگان ایران

در ماههای اخیر، به موضوع زیرگونه های پرندگان ایران توجه بیشتری شده است. در دو زیرگونه از پرندگان کنونی ایران که گاهی به عنوان گونه مستقل مطرح می شوند، برای نام انگلیسی آنها از واژه Steppe استفاده شده است.

 1. Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

در میان زیرگونه های سارگپه معمولی، تنها این زیرگونه مهاجرت طولانی دارد. همچنین، این زیرگونه با وجود نشان دادن اختلافات مورفولوژیک و اندازه کوچکتر جثه، گاهی به عنوان گونه جداگانه مطرح می شود ولی اکنون در بیشتر چک لیستهای دنیا جزئی از گونه سارگپه معمولی است. این زیرگونه با زیرگونه دیگر یعنی Buteo buteo menetriesi یک گروه زیرگونه ای حنایی رنگ از گونه سارگپه معمولی را تشکیل می دهند. منطقه جوجه آوری این زیرگونه از شرق سوئد، فنلاند، استونی، بلاروس، اوکراین و قفقاز تا شمال قزاقستان، قیرقیزستان، روسیه و آلتای، سیبری، تیان شان (چین) و غرب مغولستان است. بخش عمده منطقه زمستانگذرانی این زیرگونه در شرق و جنوب قاره آفریقاست. البته بخش بزرگی از ایران و جنوب غرب آسیا نیز منطقه زمستانگذرانی این زیرگونه است. با توجه به شباهت این گونه به عقاب صحرایی از لحاظ زیستگاه و رفتار و همچنین عمومی تر بودن واژه صحرا در فارسی برای چندین نوع زیستگاه نسبت به زیستگاه خاص استپی، برای این زیرگونه نیز، نام «سارگپه صحرایی (استپی)» پیشنهاد می شود.

 

 1. Steppe Gull Larus fuscus barabensis

این زیرگونه یکی از زیرگونه های پشت سیاه کوچک است، بنابراین برای بیان نام گونه، می توان از نام عمومی گونه، یعنی کاکایی پشت سیاه استفاده می شود. زیستگاه اصلی جوجه آوری این زیرگونه، دریاچه های استپی از جنوب غرب سیبری و از اورال تا منطقه اومسک و همچنین شمال قزاقستان است. منطقه زمستانگذرانی این زیرگونه، هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. در حال حاضر، مناطق زمستانگذرانی این زیرگونه، از شمال غرب هند تا خاورمیانه، در محدوده خلیج فارس است و جنوب شبه جزیره عربستان است. بنابر این، برای نام تعیین کننده زیرگونه به محدوده جغرافیایی اصلی و موقعیت محلهای جوجه آوری این زیرگونه اشاره و معادل نام انگلیسی آن، یعنی «کاکایی {پشت سیاه} استپی» پیشنهاد می شود.

 

کتابهای راهنمای صحرایی و میدانی

در گذشته، چندین کتاب با نام راهنمای صحرایی، به ویژه برای پستانداران و پرندگان چاپ شده است که به جای واژه انگلیسی field استفاده می شد. البته در سالهای اخیر، واژه صحرایی با واژه میدانی در حال جایگزین شدن است که به نظر می رسد انتخاب مناسبی است.

 

 

کوتاه سخن

کوتاه سخن اینکه، نام استپی بیشتر در منابع علمی و در مورد نوع بیوم، زیستگاه و پوشش گیاهی خاص استفاده می شود. در گذشته، از دو واژه صحرایی و دشتی برای نام فارسی گونه های پرندگان و پستانداران که دارای نام انگلیسی Steppe بودند، استفاده شده بود. به بیانی بهتر، می توان گفت که در زمان استفاده از واژه استپی، اگر منظور یکی از بیومها در محدود جغرافیایی خاص دنیا، از شرق آسیا تا شرق اروپا باشد (البته در گذشته برای آن از علفزار معتدله استفاده می شد) یا یکی از زیستگاه های خاص (با پوشش گیاهی علفی، بوته ای و درختان یا درختچه های پراکنده باشد)، می توان از واژه استپ استفاده کرد چون واژه جایگزین مناسب برای معنی ترکیبی این نوع زیستگاه در فارسی وجود ندارد. در صورتی که نوع زیستگاه مورد نظر فراتر از یک زیستگاه با پوشش گیاهی خاص باشد، در فارسی می توان از واژه صحرا و دشت استفاده کرد. با توجه به توضیحات بیان شده برای هر یک از چهار گونه و زیرگونه از پرندگان ایران که در نام انگلیسی آنها از واژه استپ استفاده شده است، نام فارسی آنها عبارتند از:

عقاب صحرایی (استپی)

سارگپه صحرایی (استپی)

سنگ چشم خاکستری دشتی (استپی)

کاکایی {پشت سیاه} استپی

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ایلام در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Ilam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 29 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 21 October 2019

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mahmoud Mansoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در ایوان در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Ivan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایوان

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 30 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نورمحمدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 October 2019

Observers: Mehdi Nourmohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بندر لنگه در مهر 1397

Record of Steppe Eagle in Bandar-e Lengeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای باغویه، شیبکوه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سید عدنان هاشمی و جاسم تمیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baghuyeh village, Shibkuh

Province: Hormozgan

Period of observations: October 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در درودزن در آبان 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Dorudzan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: اوایل آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: Mid-October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کازرون در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Kazerun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: 7 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان موسی فتحی، یاشار فتحی و خانم سلما مسلمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Kazerun

Province: Fars

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Musa Fathi, Yashar Fathi & Salma Moslemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در تالش در آبان 1398

Record of White-tailed Eagle in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 5 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 27 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت درنای معمولی در بوشهر در مهر 1398

Record of Common Crane in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 26 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 18 October 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود تاج طلایی به  تالش در آبان 1398

Record of arrival of Goldcrest to Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سسک تاج طلایی   Regulus regulus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 مهر تا 6 آبان 1398

اولین تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 23 September to 28 October 2019

Arrival/departure date of observation: 28 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در آبان 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 4 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بندر لنگه در آبان 1398

Record of Short-toed Eagle in Bandar-e Lengeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر بستانه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Bostaneh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در آهار، تهران در شهریور 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Ahar, Tehran in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آهار، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای میثم حبشی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

      Place of observation: Ahar, Tehran        

Province: Tehran

Period of observations: September 2019

Observers: Meysam Habeshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت درنای معمولی در کشف رود در شهریور 1398

Record of Common Crane in Kashaf-Rud in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخهای مشاهده: 9 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 31 August 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در تالش در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 5 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 27 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه پابلند در فرم تیره در کشف رود در آبان 1398

Record of Long-legged Buzzard in dark morph in Kashaf-Rud in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه پابلند Buteo rufinous

نوع غیرعادی: فرم تیره

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 3 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان

Species: Pied Avocet Buteo rufinus

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 25 October 2019

Observers: Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در شاهرود در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Shahrud in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 3 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Ehsan Talebi

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی سارگپه معمولی و زیرگونه های آن در ایران

Persian name of Common Buzzard and its subspecies in Iran

 

برخی از گونه هایی که دارای چندین زیرگونه هستند، گاهی از نظر تاکسونومیک دارای دو یا چند گروه زیرگونه ای هستند. یکی از گونه های پرندگان ایران سارگپه معمولی با نام انگلیسی Common Buzzard و با نام علمی Buteo buteo است.

 

گونه سارگپه معمولی دارای یک گروه زیر گونه ای به نام Steppe Buzzard است که هر دو زیرگونه آن در ایران متعلق به این گروه زیرگونه ای هستند و از ویژگیهای بارز این گروه زیرگونه ای رنگ حنایی بدن آنها است. از لحاظ پراکنش جغرافیایی نیز در بخش شرقی پراکنش کلی گونه سارگپه معمولی قرار دارند. در مورد نام انگلیسی این دو زیرگونه نیز هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با در نظر گرفتن گروه زیرگونه ای یکسان برای این دو زیرگونه، برای زیرگونه Buteo buteo vulpinus  از نام انگلیسی Northern Steppe Buzzard استفاده می کنند و برای زیرگونه Buteo buteo menetriesi، نام انگلیسی Southern Steppe Buzzard را به کار می برند که بر اساس منطقه جغرافیایی جوجه آوری این دو زیرگونه است. در برخی از منابع و کتابهای راهنمای شناسایی پرندگان اروپا و خاورمیانه، بدون در نظر گرفتن زیرگونه Buteo buteo menetriesi، از نام انگلیسی Steppe Buzzard برای زیرگونه فراوان Buteo buteo vulpinus  استفاده می کنند. برخی نیز با استفاده از نام Buteo vulpinus به عنوان گونه جدا از آن یاد می کنند. برخی از متخصصین نیز گروه زیرگونه ای Steppe Buzzard را گونه ای جداگانه در نظر می گیرند که هنوز در چک لیستهای جهانی مورد تایید قرار نگرفته است.

 

لازم به ذکر است که گونه سارگپه معمولی تا چند سال پیش در همه منابع پرنده شناسی ایران با همین نام استفاده می شد. متاسفانه از چند سال پیش، برخی از عزیزان و علاقه مندان به پرنده نگری، احتمالا با در نظر گرفتن تفکیک دو گونه Common Buzzard و Steppe Buzzard، نام فارسی گونه سارگپه معمولی را حذف و به جای آن از نام سارگپه استپی استفاده می نمایند. باید یادآور شد که این موضوع، دارای سه اشکال اساسی است:

 • اول اینکه، هنوز این دوزیرگونه جزئ گونه کلی سارگپه معمولی محسوب می شوند. به کاربردن نام سارگپه استپی، بیان کننده تفکیک این گروه زیرگونه ای از گونه سارگپه معمولی است که هنوز چنین چیزی به صورت عمومی اتفاق نیفتاده است.
 • دوم اینکه، بر اساس آنچه در منابع مختلف انگلیسی استفاده می شود، کاربرد خود نام انگلیسی Steppe Buzzard دارای تضاد است و مشخص نیست که آیا به گروه زیرگونه ای سارگپه های حنایی ارجاع می دهد یا منظور آنها تنها زیرگونه فراوان آن یعنی Buteo buteo vulpinus است.
 • سوم اینکه، استفاده از نام سارگپه استپی در برابر نام گونه سارگپه معمولی و گنگ بودن خود واژه استپی برای ارجاع به گونه، گروه زیرگونه ای یا زیرگونه خاص، بر سردرگمی افراد علاقه مند به پرنده نگری می افزاید.

 

 

در ایران دو زیرگونه از گونه سارگپه معمولی حضور دارند که هر دو از گروه زیرگونه ای سارگپه های حنایی (Steppe Buzzard) هستند و البته هر دو زیرگونه از گونه سارگپه معمولی هستند. بنابر این، در زمان ارجاع به نام فارسی این گونه، می توان از نام سارگپه معمولی استفاده کرد. چنانچه بخواهیم از گروه زیرگونه ای صحبت کنیم، می توان از نام سارگپه حنایی استفاده کرد. چنانچه بخواهیم به یکی از زیرگونه های این گونه، ارجاع دهیم، پیشنهادهای مناسب در زیر ارائه می شوند. در حال حاضر، نام معمولی برای تعیین گونه آورده شده است. چنانچه بخواهیم گروه زیرگونه ای را ترجیح دهیم، می توان از نام سارگپه حنایی استفاده کرد که در اینجا در داخل پرانتز آمده است. با توجه به اهمیت کسب اطلاعات در مورد پراکنش، جمعیت و وضعیت دو زیرگونه سارگپه معمولی و شناخت هر چه بیشتر در مورد آنها، در زیر نام فارسی و وضعیت دو زیرگونه از سارگپه معمولی ارائه می شوند.

 

 

[Hyrcanian] Buzzard (Southern Steppe Buzzard)

Buteo buteo menetriesi

سارگپه هیرکانی (سارگپه حنایی هیرکانی)

متاسفانه در کتاب پرندگان شکاری اروپا و پرندگان خاورمیانه، در مورد ویژگیهای این زیرگونه توضیحی داده نشده است. با توجه به اینکه پراکنش جهانی این زیرگونه، جنگل­های هیرکانی، مناطق قفقاز و شرق ترکیه است، به علت فراوانی مناسب این زیرگونه در محدوده جنگل­های هیرکانی، می توان از سارگپه هیرکانی استفاده کرد.

 

Steppe Buzzard (Northern Steppe Buzzard)

Buteo buteo vulpinus

سارگپه صحرایی (سارگپه حنایی صحرایی)

در کتاب پرندگان شکاری اروپا و پرندگان خاورمیانه، در مورد ویژگیهای این زیرگونه و با نام Steppe Buzzard توضیح داده شده است. این زیرگونه عمدتا به رنگ حنایی دیده می شود و نسبت تعداد افراد در فرم تیره آن کم است. این زیرگونه تقریبا در همه مناطق ایران دیده می شود. در حال حاضر، با توجه به نام انگلیسی و زیستگاه این زیرگونه، می توان از نام سارگپه صحرایی (مشابه با عقاب صحرایی) نیز استفاده کرد.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

توضیحی در مورد کاربرد واژه های صحرایی، دشتی و استپی- بخش اول

 

یکی از واژه هایی که برای نام انگلیسی برخی از پرندگان ایران استفاده می شود واژه Steppe است. در نامگذاری فارسی پرندگان و حتی پستانداران، از گذشته دو واژه صحرایی و دشتی به کار رفته اند. در فارسی، دشت معادل plain انگلیسی است و به جایی گفته می شود که از لحاظ ارتفاع پست است (ولی به طور کامل متفاوت از واژه بیابان است). صحرا نیز به جایی گفته می شود که دارای پستی و بلندی کمی است و حتی ممکن است مناطق تپه ماهوری را در بر گیرد (ولی به طور کامل متفاوت از مناطق کوهستانی است). دشت و صحرا در فارسی به جایی گفته می شود که دارای پوشش علفی کم یا زیاد است و ممکن است بدون درخت یا با تعداد کمی درخت باشد.

 

در مورد پستانداران، در کتاب راهنمای پستانداران ایران نوشته هرینگتون و دره شوری (1355) صفحه 36، برای نام فارسی گونه Steppe Cat ، نام فارسی گربه دشتی آورده شده است. این نام معادل نام قبلی انگلیسی این گونه بود، در حالی که نام انگلیسی آن به به گربه پالاس تغییر یافت و به تبع آن، برای نام فارسی این گونه نیز از معادل نام انگلیسی آن یعنی گربه پالاس استفاده شد.

در مورد نام فارسی گونه هایی که در نام انگلیسی آنها، واژه Steppe  به کار رفته است که به نام دو گونه از پرندگان ایران اشاره می شود.

 1. عقاب صحرایی (Steppe Eagle)
 2. سنگ چشم خاکستری دشتی (Steppe Grey Shrike)

 

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر خاوری در شهداد در مهر 1398

Record of Yellow-eyed Dove in Shahdad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر خاوری Columba eversmanni

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، رافائل آی، عبدالرحمن السرحان و اسکار کمپل

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 9 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Identified by: Abbas Ashoori, Raffael Ayé, Abdulrahman Al-Sirhan & Oscar Cambell

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در دزفول در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد شبیه بالغین

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، رافائل آی، اسکار کمپل و عبدالرحمن السرحان

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One adult-like

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 October 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Raffael Ayé, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در شهداد در مهر 1398

Record of Rufous Turtle Dove in Shahdad in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 6 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، رافائل آی، اسکار کمپل و عبدالرحمن السرحان

Species: Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 28 September 2019

Observers: Hamed Teymouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Raffael Ayé, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در یزد در خرداد 1398

Record of Northern Goshawk in Yazd in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد (سال دوم)

محل مشاهده: روستای خویدک، یزد

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 20 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی زارع خورمیزی

شناسایی کنندگان: سینا خالصی، ابوالقاسم خالقی زاده، آرش حبیبی آزاد، محمد سفرنگ، محمد جواد پرستگاری، درنا مجاب، مگنوس اولمن و دیک فورسمن

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual (2 cy)

Place of observation: Khovidak village, Yazd

Province: Yazd

Dates of observation: 10 June 2019

Observers: Mehdi Zare Khormizi

Identified by: Sina Khalesi, Abolghasem Khaleghizadeh, Arash Habibi-Azad, Mohammad Safrang, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Magnus Ullman & Dick Forsman

Remarks: New species for Yazd province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در میانکاله در آبان 1398

Record of Northern Goshawk in Miankaleh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

تاریخهای مشاهده: 1 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فریدون قرائی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Miankaleh

      Province: Mazandaran

Dates of observation: 23 October 2019

Observers: Fereydoun Gharaei

Identified by: Hamid Jabbari, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بوشهر در مهر 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Bushehr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 6 فرد در فرمهای مختلف رنگی

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 October 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در شیراز در آبان 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Shiraz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بدره در آبان 1398

Record of European Stonechat in Badreh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای حسین پروری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 28 October 2019

Observer: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در آبان 1398

Record of European Stonechat in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 28 October 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گیلان غرب در آبان 1398

Record of European Stonechat in Gilan-e Gharb in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 30 فرد

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1398

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 24 October 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در سد درودزن در آبان 1398

Record of Dalmatian Pelican in Dorudzan dam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 42 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخ: اوایل آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 42 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Dates of observation: late October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در تنگ صیاد در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Tang-e Sayyad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تنگ صیاد

استان: چهارمحالو بختیاری

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای رشید برادران قهفرخی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: October 2018

Observers: Rashid Baradaran Ghahfarakhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در شیراز در آبان 1398

Record of Alexandrine Parakeet in Shiraz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 1 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 23 October 2019

Observers: Elham Sheniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در دزفول در مهر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سیاه منصور، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Siah-Mansour, Dezful

Province: Khuzestan

   Period of observations: 22 October 2019

   Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شیراز در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 2  فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اوایل آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: mid-October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری دربنه عبدالنبی، دزفول در بهار 1398

Record of Egyptian Nightjar in Boneh Abdolnabi, Dezful in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دربنه عبدالنبی، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت-خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Boneh Abdol-Nabi, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: May-June 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سلیم طلایی اروپایی در صالحیه در مهر 1398

Record of European Golden Plover in Salehieh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید حامد موسوی

Type of important species: Population

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Salehiyeh wetland

Province: Alborz

Date of observation: 20 October 2019

Observers: Seyed Hamed Moosavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در آینالو در مهر 1398

Record of Egyptian Vulture in Aynalu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش آینالو، ارسباران

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 6 مهر 1398

مشاهده کنندگان: خانم ناهید تشکر و آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Aynalu WR, Arasbaran

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 September 2019

Observers: Nahid Tashakkor & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در حسنلو در مهر 1398

Record of Pied Kingfisher in Hasanlu in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 26 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 18 October 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب قره قشلاق در مهر 1398

Record of Greylag Goose in Qara-Qeshlaq in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 72 فرد

مکان پایش: تالاب قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره پایش: از 1 تا 24 مهر 1396

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 24 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 72 individuals

Monitoring place: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Monitoring period: 22 September to 16 October 2019

Arrival/departure date of observation: 16 October 2019

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در سیروان در مرداد 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Sirwan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نر بالغ

مکان مشاهده: سیروان

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one adult male

Place of observation: Sirwan

Province: Ilam

Date of observation: 6 August 2019

Observers: Mahmoud Mansoori & Mehdi Nourmohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 250 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 3 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 250 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 25 October 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در دزفول در خرداد 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در اندیکا در مهر 1398

Record of Common Pochard in Andika in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: تالاب زالو، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای منصور صابری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Zalu wetland, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 October 2019

Observers: Mansour Saberi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در میانکاله در مهر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Miankaleh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فریدون قرائی و محمد وطن خواه

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: 19 October 2019

Observers: Fereydoun Gharaei & Mohammad Vatankhah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در پارک ملی گلستان در مرداد 1398

Record of European Green Woodpecker in Golestan National Park in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 27 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan National Park

Province: Golestan

Period of observations: 18 August 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در قصر شیرین در اردیبهشت 1398

Record of Black Francolin in Qasr-e Shirin in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: May 2019

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در کرخه در مهر 1398

Record of Barn Owl in Karkheh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی، علی سنگچولی، امیرعلی افشارجم، رضا نیک فلک و محمد الوندی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karkheh National Park

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2019

Observers: Hadi Amini, Ali Sangchooli, AmirAli AfsharJam, Reza Nikfalak & Mohammad Alvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در همدان در آبان 1397

Record of Great White Pelican in Hamedan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: November 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کبوتر کوهپایه به تالش در مهر 1398

Record of arrival of Stock Dove to Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر کوهپایه Columba oenas

تعداد: دسته های 4، 6 و 8 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از شهریور تا مهر 1398

اولین تاریخ مشاهده: 26-28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Stock Dove Columba oenas

No. of individuals: flocks of 4, 6 & 8 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From September to 20 October 2019

Arrival/departure date of observation: 18-20 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی