کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در حله در فروردین 1398

Record of Namaqua Dove in Helleh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حله

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهدات: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای احسان فهیم

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Dates of observations: 15 April 2019

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید معمولی به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Common Whitethroat to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید معمولی Sylvia communis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 29 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Whitethroat Sylvia communis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 22 December 2018 to 18 March 2019

Arrival date of observation: 18 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید کوچک به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Lesser Whitethroat to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 27 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 22 December 2018 to 16 March 2019

Arrival date of observation: 16 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 13 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 13 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 22 December 2018

Arrival date of observation: 2 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در شادگان در بهمن 1395

Record of population of Great White Pelican in Shadegan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2017

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در فامنین در اردیبهشت 1395

Record of population of Long-eared Owl in Famenin in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: فامنین

استان: همدان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Famenin

Province: Hamedan

Period of observations: May 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در میانکاله در فروردین 1395

Record of White-tailed Eagle in Miankaleh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: April 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در میانکاله در فروردین 1395

Record of population of Armenian Gull in Miankaleh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: April 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت فرم گلوسفید چکچک ابلق معمولی در بوشهر

Record of white-throat form of Pied Wheatear in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

نوع غیرعادی: فرم گلوسفید vittata

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: فروردین 1398

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Common Cuckoo Oenanthe pleschanka

Type of unusual: white-throat form vittata

No. of individuals: One individual

Date of observation: April 2019

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در شوشتر در فروردین 1398

Record of population of Marbled Duck in Shushtar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده:

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در بوشهر در شهریور 1396

Record of Bar-tailed Godwit in Bushehr in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سواحل بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 25 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr coast

Province: Bushehr

Period of observations: 16 September 2017

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه حنایی در بندر لافت در فروردین 1398

Record of population of Bar-tailed Godwit in Bandar-e Laft in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: بندر لافت، قشم

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Bandar-e Laft, Qeshm

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در بندرعباس در فروردین 1398

Record of Spotted Owlet in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 6 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقای جواد مرادی

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 March 2019

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Javad Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در دزفول در فروردین 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل میلاد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Milad Forest park, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در جاسک در فروردین 1398

Record of Egyptian Vulture in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جاسک

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 24 March 2019

Observers: Sareh Masoudi & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان غیرعادی در ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چکاوک کاکلی با منقار بلند در ملکشاهی

Record of Crested Lark with long bill in Malekshahi

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک کاکلی Galerida cristata

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: منقار زیرین بلند و خمیده

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 20 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: Crested Lark Galerida cristata

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual bill with long curved of lower mandibule

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 11 November 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در رستم آباد در مهر 1397

Record of Steppe Eagle in Rostam-Abad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رستم آباد

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rostam-Abad

Province: Gilan

Period of observations: 8 October 2018

Observers: Bahareh maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در مسجد سلیمان در شهریور 1397

Record of Steppe Eagle in Masjed Soleyman in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در فروردین 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و صادق حسین زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 April 2019

Observers: Ali Bahramipour, Amin Bahramipour & Sadegh Hosseinzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان غیرعادی در ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت توکای سیاه با ظاهر غیرعادی در دزفول در فروردین 1398

Record of Common Blackbird with unusual features in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: منقار بزرگ و در انتها خمیده و بدن دارای لکه های سفید

مکان مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی بهرامی پور و امین بهرامی پور و محمدرضا شیرخورشیدی

Species: Common Blackbird Turdus merula

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual beak with curved ends and white spots in body parts

Place of observation: Dezful Airforce site, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 March 2019

Observers: Ali Bahramipour & Amin Bahramipour & Mohammad-Reza Shirkhorshidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت مرغ حق معمولی با پروبال سفید در ملکشاهی در مرداد 1397

Record of Eurasian Scops Owl with lucism in Malekshahi in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

نوع غیرعادی: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1397

مشاهده کننده: مهدی مامی

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

Type of aberration: Leucism- All body parts

No. of individuals: One Individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 9 August 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی جغد ماهیخوار در بهبهان در شهریور 1396

Report of release of Brown Fish Owl in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی جغد ماهیخوار

گونه های هدف: جغد ماهیخوار Ketupa zeylonensis

محل اقدام: تنگ تکاب، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 11 تا 21 شهریور 1396

اجرا کنندگان: آقایان هدایت اله دیده بان، علی رونق، رضا عزیزی، اسداله هاشمی و علیرضا افشون

نتیجه اقدام: مراقبت از یک جغد مریض دارای مشکل گوارشی و رهاسازی آنها در بهبهان در تاریخ 21 شهریور 1396.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Brown Fish Owl

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

Place of action: Tang-e Takab, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: from 25 April to 14 August 2018

Conducted by: Hedayatollah Didehban, Ali Rounagh (vet), Reza Azizi, Asdollah Hashemi & Alireza Afshoon (vet)

Action results: One owl was treated and released in Behbahan on 12 September 2017.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش برق گرفتگی عقاب مارخور در اهواز در فروردین 1398

Report of electrocution of Short-toed Eagle in Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

محل: غیزانیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره وقوع: 20 فروردین 1398

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

علت وقوع: برق گرفتگی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individual: one individual

Place: Ghizaniyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of occurrence: 9 April 2019

Reporters: Alireza Afshoon

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش برق گرفتگی عقاب مارخور در اهواز در آذر 1396

Report of electrocution of Short-toed Eagle in Ahwaz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

محل: اسماعیلیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره وقوع: 10 آذر 1396

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

علت وقوع: برق گرفتگی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individual: one individual

Place: Esmailiyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of occurrence: 1 December 2017

Reporters: Alireza Afshoon

Cause of threat: Electrocution

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در پارک ملی در مهر 1396

Record of Cinereous Vulture in Golestan N.P. in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن حدادی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Date of observation: 8 October 2017

Observers: Mohsen Haddadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در مهاباد در اسفند 1397

Record of population of White-headed Duck in Mahabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 8 March 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در سنندج در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Sanandaj in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ژاوه رود، سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای بابک صادقی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zheveh-Rud, Sananadaj

Province: Kordestan

Date of observation: 9 February 2019

Observers: Babak Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در لارستان در آبان 1392

Record of Macqueen’s Bustard in Larestan in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 17 آبان 1392

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته، خدانظر انصاری، رسول دهرامی و احسان فرنام

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 8 November 2013

Observers: Adnan Delkhasteh, Khodanazar Ansari, Rasoul Dehrami & Ehsan Farnam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک چشم سفید شرقی در استان خوزستان

Observation of Eastern Orphean Warbler in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک چشم سفید شرقی Sylvia crassirostris

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: جنگل ابوالحسن، سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abolhasan forest, Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 April 2019

Observers: Mehdi Porabedi & Arash Shami

Identified by: Navid Zahmatkesh

Remarks: New species for Khuzestan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک راه راه (ملخی) در شوشتر در فروردین 1398

Observation of Common Grasshopper in Shushtar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک راه راه (ملخی) Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

توضیحات: صدای این پرنده شنیده و شناسایی شد. گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کوکوی معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of Common Cuckoo to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 14 فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 14 individuals

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 10 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در شیرین سو در آبان 1397

Record of Black-tailed Godwit in Shirin-Sou in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخهای: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: November 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در شیرین سو در مهر 1397

Record of Western Osprey in Shirin-Sou in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: October 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در مهاباد در مهر 1397

Record of Marbled Duck in Mahabad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: October 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت هیبرید سارگپه جنگلی تاجدار و معمولی در دهبارز، رودان در فروردین 1398

Record of hybrid Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard in Dehbarez, Rudan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هیبرید سارگپه جنگلی تاجدار و سارگپه جنگلی معمولی

نوع غیرعادی: هیبرید

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهبارز، رودان

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا درویشی نژاد

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و دیک فورسمن

توضیحات: از ویژگیهای منتسب به سارگپه جنگلی معمولی اینکه، چشمها سیاه نیستند. از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار اینکه، در زیر دم دو نوار تیره پهن دیده می شود.

Species: Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dehbarez, Rudan

Province: Hormozgan

Date of observation: 3 April 2019

Observers: Reza Darvishinezad

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت هیبرید سارگپه جنگلی تاجدار و معمولی در دزفول در فروردین 1398

Record of hybrid Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هیبرید سارگپه جنگلی تاجدار و سارگپه جنگلی معمولی

نوع غیرعادی: هیبرید

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: از ویژگیهای منتسب به سارگپه جنگلی معمولی اینکه، چشمها سیاه نیستند، نوار انتهای دم پهن نیست، تیرگی زیر چانه و اطراف گلو وجود ندارد. از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار اینکه، لکه تیره بزرگ زیر خم بال دیده نمی شود، در زیر بال نوار نازک تیره در وسط شاهپرهای اولیه دیده می شود، در زیر بال پرها به رنگ حنایی و در زیر شاهپرهای ثانویه، چند ردیف خطوط تیره نازک دیده می شود.

Species: Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Hormozgan

Date of observation: 2 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در دزفول در فروردین 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 10 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت هوبره در خاتم در شهریور 1397

Record of population of Macqueen’s Bustard in Khatam in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: September 2018

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت هوبره در خاتم در مرداد 1396

Record of population of Macqueen’s Bustard in Khatam in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 60 فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: August 2017

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در بیجار در خرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Bijar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: بیجار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bijar

Province: Kordestan

Date of observation: June 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به شوشتر در فروردین 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: 10-22 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: شاهو دربندی

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shushtar

Province: Khuzestan

Monitoring period: 30 March to 11 April 2019

Arrival date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Shaho Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به دزفول در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: از 10 تا 19 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 30 March to 8 April 2019

Arrival date of observation: 8 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک سیبری به تالاب حسنلو در فروردین 1398

Record of arrival of Siberian Stonechat in Hasanlu in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 23 March 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در زریبار در فروردین 1398

Record of Demoiselle Crane in Zaribar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Date of observation: 11 April 2019

Observer: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

Remarks: New species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شیراز در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 7  فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: March 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش سومین پروژه ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان در تالاب میقان در اردیبهشت 1397

Report of the third stage of safeguarding powerlines for birds in Meyghan wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: سومین مرحله از ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان

گونه های هدف: پرندگان شکاری

محل اقدام: تالاب میقان، اراک

استان: مرکزی

دوره اقدام: اردیبهشت 1397

اجراکنندگان: آقایان محمد اله داد، علی اکبر بصیری و محمود کلنگری و کمیته برق و پرندگان ایران و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نتیجه این اقدام: تعداد 15 تیر برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان شکاری مقیم و مهاجر تالاب میقان ایمن شد.

گزارشگران: خانم ماندانا حضرتی

Type of action: Third stage of safeguarding powerlines

Species: Birds of prey

Place of action: Meyghan wetland, Arak

Period of action: May 2018

Conducted by: Mohammad Allahdad, Ali-Akbar Basiri, Mahmoud Kolnegari, Iran Birds and Power Lines Committee (IBPLC), Arak and Markazi provincial company of power dispatching

Action results: 15 power polls were safed for preventing from electrocution of birds of prey.

Reporters: Mandana Hazrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بردسیر در فروردین 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Bardsir in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Period of observations: 28 March 2019

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در بهبهان در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Behbahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کوروش کوپی و حسین علیان

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Korosh Kopi & Hossein Alian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در بندرعباس در فروردین 1398

Record of population of Indian Silverbill in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حامد رحیم زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamed Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در گرمه در بهمن 1397

Record of Redwing in Garmeh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Garmeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Ali Heidari

Remarks: New species for Noth Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در میشداغ در فروردین 1398

Record of Pallid Harrier in Mishdagh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خاتم در آذر 1397

Record of Pallid Harrier in Khatam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی: محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observations: December 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در دزفول در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 11 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در زریوار در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توکلی و محسن عباسی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در زریوار در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توسلی و محسن عباسی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بختگان در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Bakhtegan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بختگان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان:

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bakhtegan

Province: Fars

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سمنان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Semnan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کاوه پیوندی و ماهان ساسانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar No-hunting Area, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Kaveh Peyvandi & Mahan Sasani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اوین، تهران در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Evin, Tehran in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male and one female

Place of observation: Keshavarzi Garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سنندج در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Sanandaj in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 3 April 2019

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در دزفول در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation:  Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اهواز در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دانشگاه جندی شاپور، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jundishapur University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observation: 27 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در ماهشهر در فروردین 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Mahshahr in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در گتوند در فروردین 1398

Record of Black Francolin in Gotvand in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gotwand wheat farms

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 Mrch 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در دزفول در فروردین 1398

Record of Black Francolin in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در حمیدیه در فروردین 1398

Record of population of Black Francolin in Hamidieh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چمیم، حمیدیه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ثامر حلفی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chamim, Hamidieh

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Samer Halafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1398

Record of Steppe Eagle in Golestan N.P. in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Golestan N.P.

Province: North Khorasan

Period of observations: 25 March 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در فروردین 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، الناز اسماعیل زاده و امید بلوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Elnaz Esmailzadeh & Omid Bolurinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در توران در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Touran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کاوه پیوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran N.P.

Province: Semnan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Kaveh Peyvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در اندیمشک در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Andimeshk in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منگره، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و بهروز شیرخورشیدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mangareh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Abdolhossein, Ali, Amin Bahramipour & Behrouz Shirkhorshidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در تالش در فروردین 1398

Record of Short-eared Owl in Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 25 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در فردوس در فروردین 1398

Record of Short-eared Owl in Ferdows in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دشت پلوند، فردوس

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید مقیمانی و سانیا صنعتگران

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Polvand plain, Ferdows

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 25 March 2019

Observers: Majid Moghimani & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Golestan N.P., North Khorasan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: North Khorasan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Jafar Panahour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در فروردین 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، الناز اسماعیل زاده و امید بلوری نژاد

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 March 2019

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Observers: Majid Pourhamedani, Elnaz Esmailzadeh & Omid Bolurinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی دال معمولی در بوشهر در فروردین 1398

Report of release of Griffon Vulture in Bushehr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی دال معمولی

گونه های هدف: دال معمولی Gyps fulvus

محل اقدام: بوشهر

استان: بوشهر

دوره اقدام: 12-15 فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقای محمد پاپری-زارعی

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 15 فروردین 1398 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Griffon Vulture

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

Place of action: Bushehr

Province: Bushehr

Period of action: 1-4 April 2019

Conducted by: Mohammad Papari-Zarei

Action results: It was treated for 3 days and released on 4 April 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش دومین پروژه ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان در تالاب میقان در اردیبهشت 1397

Report of the second safeguarding powerlines for birds in Meyghan wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: دومین مرحله از ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان

گونه های هدف: پرندگان شکاری

محل اقدام: تالاب میقان، اراک

استان: مرکزی

دوره اقدام: اردیبهشت 1397

اجراکنندگان: آقایان محمد اله داد، علی اکبر بصیری و محمود کلنگری و کمیته برق و پرندگان ایران و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نتیجه این اقدام: 120 تیر برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان شکاری مقیم و مهاجر تالاب میقان ایمن شد.

گزارشگران: خانم ماندانا حضرتی

Type of action: Safeguarding powerlines

Species: Birds of prey

Place of action: Meyghan wetland, Arak

Period of action: May 2018

Conducted by: Mohammad Allahdad, Ali-Akbar Basiri, Mahmoud Kolnegari, Iran Birds and Power Lines Committee (IBPLC), Arak and Markazi provincial company of power dispatching

Action results: 120 power polls were safed for preventing from electrocution of birds of prey.

Reporters: Mandana Hazrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کلات در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Kalat in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: سد چهچه، کلات

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Chahcheh dam, Kalat

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: February 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در هزارمسجد در دی 1397

Record of Griffon Vulture in Hezar-Masjed in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هزارمسجد

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 1 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: در حال تغذیه از استخر پروش ماهی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hezar-Masjed

Province: North Khorasan

Period of observations: 22 December 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: Fish-eating at a fishpond

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در شیروان در اردیبهشت 1397

Record of Great White Pelican in Shirvan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: May 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در سرخس در بهار 1397

Record of population of Northern Lapwing in Sarakhs in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: سرخس

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: بهار 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Sarakhs

Province: Khorasan-e Ravazi

Period of observations: spring 2018

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به ملکشاهی در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Malekshahi in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره پایش: از 10 تا 16 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Malekshahi

Province: Ilam

Monitoring period: from 30 March to 5 April 2019

Arrival date of observation: 5 April 2019

Observers: Mehdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره مزرعه به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Corn Bunting to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره مزرعه Emberiza calandra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 14 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Corn Bunting Emberiza calandra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: from 22 March to 3 April 2019

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دلیجه کوچک به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Lesser Kestrel to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: 3-4 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 14 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Common Redstart Falco naumanni

No. of individuals: 3-4 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: from 22 March to 3 April 2019

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم دم سرخ به دشتستان در فروردین 1398

Record of arrival of Isabelline Shrike to Dashtestan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

تعداد افراد: 30 فرد

مکان پایش: روستای ده نو، زیارت، دشتستان

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 تا 13 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Deh-e Now, Ziarat, Dashtestan

Province: Bushehr

Monitoring period: From 30 March to 2 April 2019

Arrival/departure date of observation: 2 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرسیاه به دالکی در فروردین 1398

Record of arrival of Black-headed Bunting to Dalaki, Dashtestan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد افراد: یک فرد

مکان پایش: دالکی، دشتستان

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 تا 13 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dalaki, Dashtestan

Province: Bushehr

Monitoring period: From 30 March to 2 April 2019

Arrival/departure date of observation: 2 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در قنبرآباد، ورامین در فروردین 1398

Record of Arctic Skua in Ghanbar-Abad, Varamin in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای رضا رضائی گهر

شناسایی کنندگان: رضا رضائی گهر و احسان طالبی

Type of important species: Migration

Species: Arctic Skua Stercorarius parasiticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 4 April 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

Identified by: Reza Rezaeigohar & Ehsam Talebi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم جنبانک شکم زرد به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Yellow Wagtail to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم جنبانک شکم زرد Motacilla flava

تعداد افراد: حدود 50 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 14 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: این پرندگان تنها یک روز در این منطقه اقامت داشتند در حالی که در سال قبل چندین روز را سپری کردند.

Species: Yellow Wagtail Motacilla flava

No. of individuals: c. 50 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 22 March to 3 April 2019

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

Remarks: These birds stayed only one day while they stayed several days in the previous year.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Turkestan (Red-tailed) Shrike to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد افراد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 12 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 22 March to 1 April 2019

Arrival date of observation: 1 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود گلوآبی به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Bluethroat to Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی Luscinia svecica

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 11 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: چندین فرد در تاریخ 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 22 to 31 March 2019

Arrival/departure date of observation: 31 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم سرخ سیاه به تهران در فروردین 1398

Record of arrival of Black Redstart to Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1398 

مشاهده کنندگان: آقای آبراهام شکوهی

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 26 March 2019

Observers: Abraham Shokouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دلیجه کوچک به چیتگر، تهران در اسفند 1397

Record of arrival of Lesser Kestrel to Chitgar, Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: پارک چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و احسان طالبی و خانم درنا مجاب

Species: Common Redstart Falco naumanni

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period:

Arrival date of observation: 19 March 2019

Observers: Abraham Shokouhi, Ehsan Talebi & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در باغ شادی، خاتم در خرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Bagh-e Shadi, Khatam in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ شادی، خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bagh-e Shadi, Khatam

Province: Yazd

Period of observations: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در هشیلان در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Hashilan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای بابک ویسی مژاد

Type of important species: Population

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 8 February 2019

Observers: Babak Veisinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در میمند، فارس در فروردین 1398

Record of Pallid Scops Owl in Meymand, Fars in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میمند

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

شناسایی کنندگان: عادل شمسی زادگان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meymand

Province: Fars

Dates of observation: 28 March 2019

Observers: Salman Hamidi

Identified by: Adel Shamsizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در خاتم در فروردین 1398

Record of Pallid Scops Owl in Khatam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: 2 April 2019

Observers: Hamid Dehoi

Identified by: Mirhossein Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جاسک در فروردین 1398

Record of Sooty Gull in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: ساحل جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 March 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 23 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در مسجد سلیمان در فروردین 1398

Record of Black-winged Kite in Masjed-Soleyman in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای پرنوشته، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 13978

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Parneveshteh village, Masjed-Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در پارک جمشیدیه، تهران در فروردین 1398

Record of Alexandrine Parakeet in Jamshidieh park, Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jamshidieh Park, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی