کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در هورالعظیم در دی 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Hour-Al-Azim in Jaunary 2019


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی


Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-Al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 20 January 2019

Observers: Mosa Modhaji
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۴۷
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در شادگان در دی 1397

Record of population of Dalmatian Pelican in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی و اردشیر امینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Musa Modheji & Ardeshir Amini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گاوخونی در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گاوخونی در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions forIranian birds

گزارش رهاسازی دراج در بهبهان در دی 1397

Report of release of Black Francolin in Behbahan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی درج

گونه های هدف: دراج Francolinus francolinus

محل اقدام: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 5 اردیبهشت تا 23 مرداد 1397

اجرا کنندگان: آقایان کوروش کوپی، سیدحسین رزمجو و علی احمدی

نتیجه اقدام: مراقبت از 5 جوجه و رهاسازی آنها در بهبهان.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Black Francolin

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

Place of action: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: from 25 April to 14 August 2018

Conducted by: Korosh Kopi, Seyed Hossein Razmjou & Ali Ahmadi

Action results: Five nestlings were reared and released in Behbahan on 14 August 2018.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در کیار، چهارمحال و بختیاری

Record of population of White-eared Bulbul in Kiar, Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 June 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Wood Lark in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گیشنیزجان، شهرستان کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Wood Lark Lullula arborea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gishnizjan, Kiar county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: October 2016

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره زرد در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Siskin in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: January 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید دراستان چهارمحال و بختیاری

Observation of Radde’s Accentor in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک ملی تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad N.P.

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: November 2017

Observers: Hooshang Poorzal

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زنبورخوار کوچک دراستان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Green Bee-eater in Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنبورخوار کوچک (سبز) Merops orientalis

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 1 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Green Bee-eater Merops orientalis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Dates of observation: 21 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بهرام گور در مهر 1397

Record of Golden Eagle in Bahram-e Gur in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بهرام گور

استان: فارس

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahram-e Gur

Province: Fars

Period of observations: October 2018

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در خاییز در خرداد 1397

Record of Short-toed Eagle in Khaeez in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

مکان مشاهده: تنگ تکاب، خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در خاییز در اردیبهشت 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Khaeez in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ تکاب، خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بهبهان در بهمن 1395

Record of Northern Lapwing in Behbahan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: شهرستان بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2017

Observers: Hedayatollah Dideban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در دنای غربی در مهر 1389

Record of Golden Eagle in West Dena in October 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوههای دنای غربی

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: مهر 1389

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: West Dena mountain

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Period of observations: October 2010

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در دزفول در تیر 1376

Record of Brown Fish Owl in Dezful in July 1997

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رود دز، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1376

مشاهده کنندگان: آقای رجبعلی فرامهر

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dez river, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 1997

Observers: Rajabali Faramehr

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در رامسر در تیر 1397

Record of Black Woodpecker in Ramsar in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل اطراف رامسر

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest around Ramsar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 1 July 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهدهگونه ها در استانها

Observationsofspecies in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان خوزستان

Observation of Tawny Owl in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه:جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: حداقل یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: تیر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری نژاد و افشین موسی زاده

توضیحات: تنها صدای این پرنده ضبط شده است. گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: July 2014

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Afshin Musazadeh

Remarks: Only call of the bird was recorded. New species for Khuzestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Whinchat in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده  سهره نوک بزرگ در استان آذربایجان غربی

Observation of Hawfinch in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگCoccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1394

مکان مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان : آقای عزیز عذار

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Date of observation: 6 November 2015

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Remarks: New species for West Azarbaijan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان کرمانشاه

Observation of Long-tailed Tit in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 21 دی 1397

مکان مشاهده: بیستون

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 11 January 2019

Place of observation: Bisotun

Province: Kermanshah

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در منطقه حفاظت شده خاییز در دی 1397

Record of European Stonechat in Khaeez P.A. in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایاله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در بامدژ در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در شوشتر در دی 1397

Record of Western Osprey in Shushtar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در بوجاق در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Bujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و صادق ندیمی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Sadegh Nadimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بامدژ در دی 1397

Record of Short-toed Snake Eagle in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بامدژ در دی 1397

Record of European Stonechat in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در بامدژ در دی 1397

Record of Booted Eagle in Bamdezh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و مهدی بخشنده

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badmezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 January 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mehdi Bakhshandeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک تاجدار به تالاب کانی برازان در دی 1397

Record of arrival of Red-crested Pochard in Kani-Barazan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد: 80 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن معارف پناه و خانم الهام شنیتی

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: 80 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 26 December 2018

Observers: Mohsen Maarefpanah & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود تنجه به تالاب کانی برازان در دی 1397

Record of arrival of Common Shelduck in Kani-Barazan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 150 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن معارف پناه و خانم الهام شنیتی

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 150 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 26 December 2018

Observers: Mohsen Maarefpanah & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاییز در دی 1397

Record of Black-winged Kite in Khaeez in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Period of observation: 31 December 2018

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت 1000 مرگوس سفید در میانکاله در دی 1397

Record of 1000 individuals of Smew in Miankaleh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس سفید Mergus albellus

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیزرویان، علی هاشمی، علی امیرابراهیمی و محمدعلی یکتانیک

Species: Smew Mergus albellus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Minakaleh

Date of observation: 30 December 2018

Observers: Hamed Tizruyan, Ali Hashemi, Ali Amir-Ebrahimi& Mohammad-Ali Yektanik

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان همدان

Observation of Tawny Owl in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: حداقل یک فرد

مکان مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tuyserkan

Province: Hamedan

Date of observation: July 2018

Observers: Milad Khosravi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6-9 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27-30 December 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در نقده در دی 1397

Record of population of White Stork in Naghadeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب مهماندار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mehmandar wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 December 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در شوشتر در دی 1397

Record of Black Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9-10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 30-31 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جواد رضایی، موسی مدحجی و خانم مریم شهریاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 December 2018

Observers: Javad Rezaie, Musa Modheheji & Maryam Shahriari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شادگان در دی 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Shadegan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و ناصر عبیات

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 December 2018

Observers: Elham Shaniti & Naser Abiat

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در دی 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 December 2018

Observers: Abdolhosein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در دزفول در آذر 1397

Record of population of White Stork in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 2500 فرد

محل مشاهده: سیاه منصور، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و میثم طهماسبی زاده

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 2500 individuals

Place of observation: Siah-Mansour, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi & Meysay Tahmasbizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در شادگان در دی 1397

Record of Iraq Babbler in Shadegan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای ناصر عبیات

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 December 2018

Observers: Elham Shaniti & Naser Abiat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در تالش در مهر 1397

Record of Common Pochard in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 15 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 7 October 218

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در لتیان در دی 1397

Record of Common Pochard in Latian in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد لتیان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 7 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Latian dam

Province: Tehran

Period of observations: 28 December 218

Observers: Pegah Mirzaie & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در اهواز در دی 1397

Record of Armenian Gull in Ahwaz in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و سعید اصغریان

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 December 2018

Observers: Keramat Hafezi & Saeed Asgharian

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در دزفول در دی 1397

Record of Barbary Falcon in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Mahdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اهواز در دی 1397

Record of Griffon Vulture in Ahwaz in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 December 2018

Observers: Keramt Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در دزفول در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در شوشتر در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در دی 1397

Record of Black Stork in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در دی 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: روستای قل رومزی، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا عرفانی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Ghol-Rumazi village, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 December 2018

Observers: Reza Erfani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شیطان آباد در دی 1397

Record of population of White Stork in Sheitan-Abad in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 4 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 25 December 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Great White Pelican in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جواد رضائی، مجید جامعی و امیر کردونی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 December 2018

Observers: Javad Rezaie, Majid Jamei & Amir Karduni

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در لاهیجان در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Lahijan in January 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 107 فرد

محل مشاهده: آبندان ناصرکیاده، تالاب بین المللی امیرکلایه

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مه رو و حسین علی نژاد


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 107 individuals

Place of observation: Amirkelayeh wetland, Lahijan

Province: Gilan

Period of observations: 8 January 2018

Observers: Mahan Mahroo & Hosein Alinezhad


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۳۲
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در شوشتر در دی 1397

Record of White-tailed Eagle in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در تالش در دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 75 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 75 individuals

Date of observation: 23 December 2018

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در تالش در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 260 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 260 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در دی 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 16 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 16 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در کارون در دی 1397

Record of Barn Owl in Karun in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: مزارع نیشکر، کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فضیلت

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Sugarcane fields, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Mehdi Fazilat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمیثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Bujagh in January 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بندرکیاشهر، پارک ملی بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مه رو و عباس علیزاده


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bujagh, Kiashahr

Province: Gilan

Period of observations: 11 January 2018

  Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۴
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در دزفول در دی 1397

Record of Armenian Gull in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و میثم طهماسبی زاده

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید در استان یزد

Observation of Masked Shrike in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن اکبری

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abar-Kuh

Province: Yazd

Date of observation: June 2018

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در میشداغ در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Mishdagh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 29 آذر تا 3 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Mishdagh

Province: Khuzestan

Period of observations: 20-24 December 2018

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در لالی در آذر 1397

Record of European Stonechat in Lali in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 26 آذر 1397

محل مشاهده: آبشار آرپناه، شهرستان لالی

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 17 december 2018

Place of observation: Arpanah waterfall, Lali

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۷ ، ۰۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک جنگلی در تهران در شهریور 1397

Record of Wood Warbler in Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات

شناسایی عکس: احسان طالبی، حمید جباری، علی سنگچولی، درنا مجاب، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: آخرین رکورد این گونه در ایران، در خارتوران، سمنان در ماه می 2007 میلادی بود.

 

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 27 August 2018

Observers: Ali Bayat

Identification: Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Dorna Mojab, Arash Habibi-Azad, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The last record of this species in Iran was recorded in Khar-Touran, Semnan in May 2007.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در دامغان در آذر 1397

Record of Golden Eagle in Damghan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: چشمه علی، دامغان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 25 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Cheshmeh-Ali, Damghan

Province: Semnan

Period of observations: 16 December 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در کیاسر در آذر 1397

Record of Golden Eagle in Kiasar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کیاسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 25 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiasar

Province: Mazandaran

Period of observations: 16 December 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در کیاسر در آذر 1397

Record of Griffon Vulture in Kiasar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیاسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 25 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiasar

Province: Mazandaran

Period of observations: 16 December 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی اردک سرسبز در هورالعظیم در دی 1397

Report of release of Mallard at Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی اردک سرسبز

گونه های هدف: اردک سرسبز Anas platyrhynchos

محل اقدام: هورالعظیم

استان:خوزستان

دوره اقدام: 3 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان مهدی لطفی زاده، جواد رضایی، مجید جامعی و امیر کردونی

نتیجه اقدام: نگهداری از هفت جوجه اردک سرسبز از نیمه اسفند 1396، به مدت 10 ماه و رهاسازی آنها در تالاب هورالعظیم در دی 1397.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Mallard

Species: Mallard Anas platyrhynchos

Place of action: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of action: 24 December 2018

Conducted by: Mehdi Lotfizadeh, Javad Rezaie, Majid Jamei & Amir Karduni

Action results: Seven nestlings were reared from early March to late December 2018. Then they were released in Hour-al-Azeem.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی باکلان بزرگ در سد دز در آذر 1397

Report of release of Great Cormorant at Dez dam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی باکلان بزرگ

گونه های هدف: باکلان بزرگ  Phalacrocorax carbo

محل اقدام: سد دز

استان: خوزستان

دوره اقدام: آذر 1397

اجرا کنندگان: آقایان حسن بهداروندی، هادی قربانی کوهنکی و محمد دیانی زاده

نتیجه اقدام: یافتن یک باکلان بزرگ زخمی، درمان و رهاسازی آن در سد دز.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Great Cormorant

Species: Great Cormorant Phalacrocorax carbo

Place of action: Dez dam

Province: Khuzestan

Period of action: December 2018

Conducted by: Hasan Behdarvandi, Hadi Ghorbani-Kohneki & Mohammad Dayanizadeh

Action results: One individual was found wounded. Then, it was treated and released at Dez dam.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در منطقه کارون در آذر 1397

Report of release of Steppe Eagle in Karun county in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

محل اقدام: منطقه کارون

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 20 تا 22 آذر 1397

اجرا کنندگان: آقایان علیرضا افشون، عباس ظاهری، سعید یزدانی و کرامت حافظی

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 22 آذر 1397 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Karun county

Province: Khuzestan

Period of action: 11−13 December 2018

Conducted by: Alireza Afshoon, Abbas Zaheri, Saeed Yazdani & Keramat Hafezi

Action results: It was treated and released on 13 December 2018.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی سارگپه جنگلی معمولی در منطقه کارون در آذر 1397

Report of release of European Honey Buzzard in Karun county in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی سارگپه جنگلی معمولی

گونه های هدف: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

محل اقدام: منطقه کارون

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 14 تا 22 آذر 1397

اجرا کنندگان: آقایان علیرضا افشون، علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، سعید یزدانی و کرامت حافظی

نتیجه اقدام: این پرنده در شادگان پیدا شد و رهاسازی آن در تاریخ 22 آذر 1397 انجام شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of European Honey Buzzard

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

Place of action: Karun county

Province: Khuzestan

Period of action: 5−13 December 2018

Conducted by: Alireza Afshoon, Ali Fathinia, Ali Sajjad-Jalali, Saeed Yazdani & Keramat Hafezi

Action results: It was found in Shadegan and was treated and released on 13 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در دشت بیضاء در آذر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Beyza plain in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: دشت بیضاء، سپیدان

استان: فارس

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهه محمدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Beyza plain, Sepidan

Province: Fars

Period of observations: December 2017

Observers: Elaheh Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در صفی آباد، دزفول در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Safi-Abad, Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018

Observers: Abuzar Yavarinejad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در آبشینه در آذر 1397

Record of Golden Eagle in Abshineh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 24 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abshineh

Province: Hamedan

Period of observations: 15 December 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در جهرم در آذر 1397

Record of population of Black Stork in Jahrom in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: سد سلمان، جهرم

استان: فارس

دوره مشاهدات: 23 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salman dam, Jahrom

Province: Fars

Period of observations: 14 December 2018

Observers: MohammadAli Moradi & Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در تالش در آذر 1397

Record of White-tailed Eagle in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 22 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Talesh  

Province: Gilan

Period of observations: 13 December 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در لامرد در آذر 1397

Record of Griffon Vulture in Lamerd in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 21 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 12 December 2018

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در لامرد در آذر 1397

Record of Cinereous Vulture in Lamerd in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 21 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 12 December 2018

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Karun fishpond, Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: December 2018

Observers: Abdolhosein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب کانی برازان در آبان 1397

Record of arrival of Greylag Goose in Kani-Barazan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 60 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 8 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 60 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 30 October 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی عقاب شاهی از شیمبار حلقه گذاری شده در روسیه

Record of recovery of Eastern Imperial Eagle from Shimbar ringed in Russia

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

کد حلقه: حلقه بالایی پای چپ B2B2B2، حلقه پایینی پای چپ 727272، حلقه بالایی پای راست AB0272 و حلقه پایینی پای راست 7C7C7C

سن و جنس: نابالغ

مکان حلقه گذاری: روسیه

تاریخ حلقه گذاری:

نام حلقه گذار:

مکان بازیابی حلقه: منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان، ایران)

تاریخ بازیابی حلقه: 1 ژانویه 2019

نام یابنده حلقه: آقای مجتبی باورساد

منبع: www.rrrcn.ru

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Ring code: Left leg above B2B2B2, left leg below727272, right leg above AB0272, right leg below 7C7C7C

Age and sex: Juvenile

Place of ringing: Russia

Date of ringing:

Name of ringer:

Place of recovery: Shimbar P.A. (Khuzestan province, Iran)

Date of recovery: 1 January 2019

Name of finder: Mojtaba Bavarsad

Reference: www.rrrcn.ru

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در بوشهر در آذر 1397

Record of Marbled Duck in Bushehr in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 30 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 21 December 2018

Observers: Korosh Khalili

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در دزفول در آذر 1397

Record of population of Northern Lapwing in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: شهر امام خمینی، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Emam Khomeini city, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 18 December 2018

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در تالش در آذر 1397

Record of European Green Woodpecker in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 22 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی و فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 13 December 2018

Observers: Hadi Amini & Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در جویبار در دی 1397

Record of breeding Western Barn Owl in Juybar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: جویبار، ساری

استان: مازندران

تاریخهای مشاهده: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروس ربیعی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one owlet

Place of observation: Juybar, Sari

Province: Mazandaran

Dates of observation: 31 December 2018

Observers: Koros Rabiee

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری سار صورتی در شهداد در مرداد 1397

Record of breeding Rosy Starling in Shahdad in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک جوجه

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one nestling

Place of observation: Shadad

Province: Kerman

Period of observations: August 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری عقاب ماهیگیر در جزیره فارور در فروردین  1393

Record of breeding Osprey on Farur Island in March 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک جفت و 3 جوجه

محل مشاهده: جزیره فارور

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1393

مشاهده کنندگان: آقای مهدی چلانی

Species: Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one pairs with 3 nestlings

Place of observation: Farur Island

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 March 2014

Observers: Mehdi Chalani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در دزفول در دی 1397

Record of Omani Owl in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان:  آقایان افشین موسی زاده، محمدامین خشت­زر، احسان ضیایی، کیارش کایدخورده و علی یارتختایی

شناسایی: حمید جباری، محسن ملاح، علی ترک قشقایی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان. این پرنده در باران خیس شده، سپس بعد از درمان رهاسازی شد.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Shadab No-hunting Area, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 December 2018

Observers: Ashin Musazadeh, Mohammad-Amin Kheshtzar, Ehsan Ziaie, Kiarash KayedKhordeh & Ali Yartakhtaee

Identification: Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Ali Tork-Qashqaee & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province. This bird was wet in rain and was released after healing.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۷ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در همدان در آذر 1397

Record of population of Common Pochard in Hamadan in December 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina


تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: سد آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 24 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abshineh

Province: Hamadan

Period of observations: 15 December 2018

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۱۷:۳۸
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در لنگرود در آذر 1397


Record of population of Pygmy Cormorant in Langrood in December 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 12 فرد

مکان مشاهده: لنگرود، تالاب کیاکلایه

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 22 آذر 1397

مشاهده کنندگان: ماهان مه رو


Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 16 individuals

Date of observation: 13 December 2018

Place of observation: Langrood, Kiakolaye Watland

Province: Gilan

Observers: Mahan mah roo


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۳
Mohsen Mallah

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در بوجاق در دی 1397

Record of Great Bustard in Boujagh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مکان مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقایان سپند بختیاری، امیر ابراهیمی و راشین سلیمانی

توضیحات: احتمالا این پرنده، همان پرنده ای است که در تاریخ 22 آذر 1397 در میانکاله دیده شد.

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: one individual

Date of observation: 26 December 2018

Place of observation: Boujagh N.P.

Province: Gilan

Observers: Sepand Bakhtiari, Amir Ebrahimi & Rashin Soleymani

Remarks: This is probably the same individual seen in Miankaleh on 13 December 2018.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در میانکاله در آذر 1397

Record of Great Bustard in Miankaleh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 22 آذر 1397

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: خانم مهدیه جعفری، آقایان حر منصور عبدالملکی، حمیدرضا خالصی و حسین قاسمی

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 December 2018

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Observers: Mahdieh Jafari, Horr Mansour Abdolmaleki, Hamidreza Khalesi & Hossein Ghasemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در آمل در فروردین 1397

Record of Black Woodpecker in Amol in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جنگل اطراف روستای رزکه، آمل

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای سعید علیزاده

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: forest around Razakeh village, Amol

Province: Mazandaran

Dates of observation: 20 April 2018

Observers: Saeed Alizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مهاجرت کورکور سیاه در اهواز در مهر 1397

Record of migration of Black Kite in Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم شقایق افشار و آقایان جمال شاکری و جواد رضایی

Type of important species: Migration

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 October 2018

Observers: Shaghayegh Afshar, Jamal Shakeri & Javad Rezaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک اروپایی به تالاب زریبار در آذر 1397

Record of arrival of European Stonechat to Zaribar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

دوره پایش: از 10 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 26 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک و سیدناصح حسینی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: 1 November 2018

Arrival/departure date of observation: 17 December 2018

Observers: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان کرمانشاه

Observation of Twite in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 4 دی 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 25 December 2018

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۷ ، ۲۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست در استان سمنان

Observation of Pied Avocet in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آووست Recurvirostra avosetta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: احمدآباد، خارتوران

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: One individual

Place of observation: Amad-Abad, Kharturan

Province: Semnan

Date of observation: 16 September 2018

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ایلام در آذر 1397

Record of Barbary Falcon in Ilam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر ایلام

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 19 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ilam city

Province: Ilam

Dates of observation: 10 December 2018

Observers: Mehdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی