کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باقرقره راه راه در بندر لنگه در تیر 1400

Record of Lichtenstein’s Sandgrouse in Bandar-e Lengeh in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقرۀ راه راه Pterocles lichtensteinii

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 30 تیر 1400

پایشگران: الهام شنیتی، راهله مهرآسا، ساره مسعودی و خالد دهقان پیر

Species: Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii

No. of individual: 6 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 21 July 2021

Observers: Elham Shaniti, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Khaled Dehghanpir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1400

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هشیلان

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 20 تیر 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan

Province: Kermanshah

Date of observation: 11 July 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۰۰ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در بیستون در خرداد 1400

Record of Kurdish Wheatear in Bisotun in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: دو فرد (یک نر و یک ماده)

مکان پایش: کوه پراو، منطقه حفاظت شده بیستون

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 14 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقایان بهزاد عظیمی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ، حمید جباری، شاهو دربندی و کرامت حافظی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 2 individuals (one male and one female)

Place of observation: Perav mount, Bisotum Protected Area

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 June 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi, Abolgasem Khaleghizadeh, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Shahoo Darbandi & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۰۰ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در کشف رود در تیر 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Kashaf-Rud in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 20 تیر 1400

پرنده نگران: آقای مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 11 July 2021

Birdwatchers: Mahdi Naghibi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در حال پرریزی در بوشهر در دی 1399

Record of Crested Honey Buzzard in molting in Bushehr in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 30 دی 1399

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 January 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کلی سینه سیاه در همدان در تیر 1400

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hamedan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه سیاه Vanellus spinosus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: والدان و یک جوجه

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 8 تیر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

شیوۀ گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 29 June 2021

Observers: Ali Saghafi

Type of confirmation: Observation of nestling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۰۰ ، ۰۷:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در دورود در تیر 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Dorud in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: دورود

استان: لرستان

زمان پایش: 16 تیر 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا مرتضوی نیا، مرضیه مرتضوی نیا، لیلا شاهرخی و محمدرضا مرتضوی نیا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one individual

Foster parent species: --

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 7 July 2021

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Marzieh Mortazavinia, Leyla Shahrokhi & Mohammad-Reza Mortazavinia

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۰۰ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت غراب گردن قهوه ای با فرانوک بلند در دزفول در خرداد 1400

Record of Brown-necked Raven with long bill in Dezful in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غراب گردن قهوه ای Corvus ruficollis

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: فرانوک بلند و خمیده

مکان پایش: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان حسن بهداروندی، هادی قربانی کهنکی و حجت اله غفاری مقدم

Species: Brown-necked Raven Corvus ruficollis

No. of individuals: one individual

Abnormality: long curved bill

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation:

Birdwatchers: Hasan Behdarvandi, Hadi Ghorbani Kahnaki & Hojajtollah Ghaffari-Moghaddam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۰۰ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیوارخزک در شیرکوه، یزد در تیر 1400

Record of Wallcreeper in Shirkuh, Yazd in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دیوارخزک Tichodroma muraria

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شیرکوه، دره لاسُرگون

استان: یزد

زمان پایش: 17 تیر 1400

پرنده نگران: آقایان محمدرضا قرقچیان و علیرضا مهرافشان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Wallcreeper Tichodroma muraria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirkuh, Lasorgun valley

Province: Yazd

Date of observation: 8 July 2021

Birdwatchers: MohammadReza Ghoroghchian & AliReza MehrAfshan

Remarks: The first record of this species for Yazd province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت شاهین دودی در اصفهان در تیر 1400

Record of Sooty Falcon in Esfahan in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 23 تیر 1400

پرنده نگران: بانو محبوبه مرادعلیزاده و آقای مجید پورهمدانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

شناسایی کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی، محمدرضا کشفی، سینا خالصی، شاهو دربندی، شایان بهبهانی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، حمید جباری و محمد سفرنگ

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Dates of observation: 14 July 2021

Observers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Majid Pourhamedani

Identified by: SeyedNaseh Hosseini, MohammadReza Kashfi, Sina Khalesi, Shahoo Darbandi, Shayan Behbahani, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جوجه آوری کوکوی معمولی در زریبار در تیر 1400

Record of breeding Common Cuckoo in Zaribar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی معمولی Clamator glandarius

شمار پرنده: یک جوجه پروازی

گونۀ والدان دایه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceous

محل پایش: زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 16 تیر 1400

پایشگران: آقایان جلال پزشک و کیوان مرادی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one fledgling

Foster parent species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observation: 6 July 2021

Observers: Jalal Pezeshk & Keywan Moradi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت باقرقره راه راه در منوجان در خرداد 1400

Record of Lichtenstein’s Sandgrouse in Manujan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقرۀ راه راه Pterocles lichtensteinii

شمار پرنده: یک ماده

مکان پایش: منوجان

استان: کرمان

زمان پایش: خرداد 1400

گزارشگر: آقای یونس خواجویی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Lichtenstein’s Sandgrouse Pterocles lichtensteinii

No. of individual: one female

Place of observation: Manujan

Province: Kerman

Date of observation: June 2021

Reporter: Yunos Khajouei

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۰۰ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل هندی در بیرجند در تیر 1400

Record of Indian Pond Heron in Birjand in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: حواصیل هندی Ardeola grayii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 1 تیر 1400

پرنده نگران: آقای غلامرضا سمیعی

گزارشگر: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محمد جواد پرستگاری، الهام شنیتی، کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

زمان دریافت گزارش: 4 تیر 1400

Species: Indian Pond Heron Ardeola grayii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 21 June 2021

Birdwatchers: Gholamreza Samii

Reporter: Eshagh Sharafi

Identified by: Hamid Jabbari, Mohammad-Javad parastegari, Elham Shaniti, Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province.

Reception date of report: 24 June 2021

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۰۰ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در دماوند در تیر 1400

Record of White-winged Grosbeak in Damavand in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سیاه بال سفید Mycerobas carnipes

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: لزور، دماوند

استان: تهران

زمان پایش: 4 تیر 1400

پرنده نگران: آقایان سیدمحمدرضا کشفی، محسن ملاح، بهاره مالکی و علیرضا کیانی نژاد

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Lezor, Damavand

Province: Tehran

Date of observation: 24 June 2021

Birdwatchers: Seyed MohammadReza Kashfi, Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۰۰ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گلاریول بال سیاه در کرمانشاه در اردیبهشت 1400

Record of Black-winged Pratincole in Kermanshah in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: شاهو دربندی، علی سنگچولی، ابوالقاسم خالقی زاده، میرحسین حسینی، محسن ملاح، عبدالرحمن السرحان، اسکار کمپل، مگنوس اولمن، ریچارد پورتر و درک اسکات

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 May 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Shahoo Darbandi, Ali Sangchooli, Abolghasem Khaleghizadeh, MirHossein Hosseini, Mohsen Mallah, Abdulrahman Al-Sirsan, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Richard Porter & Derek Scott

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۰۰ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام کُلنگ برای درناها

Persian name of Cranes

 

یکی از واژه های ریشه دار فرهنگی تا حدود 50 سال پیش، نام پارسی "کُلنگ" بود که واژه ای پهلوی و با آوانگاری Kulang شناخته شده است. این نام تقریبا در همۀ فرهنگ های لغت نیز به آن اشاره شده است. در فرهنگ لغت دهخدا، کلنگ را پرنده ای کبودرنگ، دراز گردن و بلندپرواز دانسته اند که دارای پروازی منظم، قطاری و V شکل است. در فرهنگ عمید به دم کوتاه و پرواز مثلثی آن نیز اشاره شده است. در فرهنگ معین با نام عربی غرنوق برابر دانسته شده است.

 

در کتاب جرویس رید (1337)، نام کلنگ به طور رسمی برای گروهی از پرندگان با نام انگلیسی Crane به کار رفته بود. همچنین بر اساس پژوهش انجام شده برای نامهای محلی پرندگان در ایران، در بسیاری از گویشهای ایران، نام کُلنک و قُلنگ و قولنگ و غازقولنگ به کار می رود.

 

با نگاهی به سروده های شاعران پارسی، می توان دید که نام نام "کَلنگ" یکی از نامهای پرتکرار در سروده های آنان بوده است که در زیر آورده می شوند.

 

کلنگ اند شاهان و من چون عقاب

و یا خاک و من همچو دریای آب.

چو بگذشت از تیره شب یک زمان
خروش کلنگ آمد از آسمان.
کنون ز آسمان خاست بانگ کلنگ
دل ما چرا کردی از آب تنگ. (فردوسی)


دشمن تو ز تو چنان ترسد
که ز باز شکاردوست کلنگ.


به باد حمله بهم برزنی مصاف عدو
چنانکه باز بهم برزند صفوف کلنگ.

تا گریزنده بود سال و مه از شیر گوزن
تاجدائی طلبد روز و شب از باز، کلنگ. (فرخی)


شکار باز خرچال و کلنگ است
شکار باشه ونج است و کبوتر. (عنصری)


وقت سحرگه کلنگ تعبیه ای ساخته ست
وز لب دریای هند تا خزران تاخته ست
.
شبگیر کلنگ را خروشان بینی
در دست عبیر و نافه ٔ مشک به چنگ
.
چون نهنگان اندرآب و چون پلنگان در جبال
چون کلنگان در هوا و همچو طاوسان به کوی. (منوچهری)


جغد که با باز و با کلنگ بکوشد
بشکندش پر و مرز گردد لت لت. (عسجدی)


دگر دید مرغی به تن خوب رنگ
بزرگیش هم بر نهاد کلنگ. (اسدی)


اندر هوا قطار خروشان کلنگ بین
چون بر طریق تنگ یکی گشن کاروان. (قطران)


چون بیاشفت بر کلنگ در ابر
گم شود راه بر پرنده کلنگ.

از بی گنهان بدل مکش کینه
همچون ز کلنگ بی گنه طغرل.
چرا به بانگ و خروش و فغان بی معنی
کلنگ نیست سبکسار و ما سبکساریم. (ناصرخسرو)


عامیان صف کشند همچو کلنگ
لیک ز ایشان چو باز ناید جنگ
.
شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق
وز نعره زدن طعنه زند نعره زنان را
.
چون کبوتر نشوم بهره ٔ کس بهر شکم
گردن افراشته زانم ز همالان چو کلنگ. (سنائی)


بدخواه تست مردم و چون مردم از قیاس
از پیل تا به پشه و از صعوه تا کلنگ.
از تربیت نمودن تو مهتر کریم
روباه شیر گردد و صعوه شود کلنگ.
نمرود برگذشت به پرواز کرکسان
ز آنجا که پیش از آن نپرد کرکس و کلنگ. (سوزنی)

 

بنابر این، برای پاسداشت نامهای تاریخی-فرهنگی، در فهرستهای پرندگان ایران، نام "کلنگ" برای درناها و به عنوان نام دوم در داخل پرانتز افزوده می شود.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۰۰ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اولویت نام فارسی شناگر بر فالاروپ

Persian name of Phalaropes

 

یکی از گروههای پرندگان ایران، Phalaropes هستند.

در نخستین چک لیست پرندگان ایران (جرویس رید، 1337) نام این گروه از پرندگان با نام "مرغ شناگر" آمده بود.

سپس در کتاب اسکات و همکاران (1354)، نام فالاروپ به کار رفت اما در دهه 1370 شمسی، نام "شناگر" دوباره توسط تیم پرنده شناسان فرهنگستان برگزیده شد و این نام به تصویب رسید (دانشنامه پرندگان، ادهمی 1384).

نام شناگر در همه نسخه های کتاب دکتر منصوری نیز به کار رفته است و این موضوع، خود باعث آشنایی بیشتر پرنده نگران ایرانی با نام فارسی "شناگر" شده است که یادآور (تداعی کننده) رفتار به دور خود چرخیدن در آب و ایجاد گرداب برای شکار حشرات است. بنابر این، نام شناگر هم اکنون نیز در میان پرنده نگران کشور، نامی آشناست.

 

به هر روی، پیشنهاد اولویت نام شناگر بر نام فالاروپ در کارگروه نامگذاری فارسی پرندگان مطرح شد و با 6 رای موافق از 8 رای، مورد پذیرش قرار گرفت.

بدین ترتیب، با حفظ نام فالاروپ در داخل پرانتز، نام فارسی این گونه به شکل زیر نوشته خواهد شد.

 

"شناگر (فالاروپ) گردن سرخ*

"شناگر (فالاروپ) بلوطی"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of Scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری قمری دم دراز در حله در تیر 1400

Record of breeding Namaqua Dove in Helleh in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 9 فرد (یک فرد جوجه پروازی وابسته)

محل پایش: تالاب حله

استان: بوشهر

زمان پایش: 6 تیر 1400

پرنده نگران: آقای محمدرضا محمدی

گزارشگر: محمد پاپری زارعی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه وابسته

زمان دریافت گزارش: 6 تیر 1400

زمان پذیرش گزارش: 7 تیر 1400

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 9 individuals (one dependent fledgling)

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Dates of observations: 27 June 2021

Birdwatchers: Mohammad-Reza Mohammadi

Reporter: Mohammad Papari-Zarei

Type of breeding confirmation: observation of dependent fledgling

Reception date: 27 June 2021

Acceptance date: 28 June 2021

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۰۰ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of Scarce birds of Iran

ثبت سار کاکل سیاه در طبس در خرداد 1399

Record of Brahminy Starling in Tabas in May 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دیهوک، طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 14 آذر 1399

پرنده نگر: آقای غلامرضا سمیعی

گزارشگر: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: --

زمان دریافت گزارش: 7 تیر 1400

زمان پذیرش گزارش: 7 تیر 1400

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dihuk, Tabas

Province: South Khorasan

Date of observation: 21 May 2020

Birdwatchers: Gholamreza Samiei

Reporter: Eshagh Sharafi

Identified by: --

Reception date: 28 June 2021

Acceptance date: 28 June 2021

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۰۰ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اعلام چک لیست پایه آی.او.سی برای رده بندی پرندگان ایران

IOC as base Taxonomic Checklist for Iranian Birds

 

از دهه های گذشته، چندین چک لیست معتبر در زمینه رده بندی و نام انگلیسی گونه های پرندگان وجود دارد. این منابع در گذشته، به شکل کتاب چاپ می شدند اما کم کم به دلیل تغییرهای پیاپی و افزودن سرعت انتقال، چندین پایگاه اینترنتی معتبر در این زمینه دست به انتشار چک لیستهای جهانی زدند که در لیست منابع به آنها اشاره شده است. از سالهای گذشته، چهار چک لیست معتبر بیشتر مطرح بودند که عبارت بودند از:

IOC World Bird List

Clements (eBird)

BirdLife (Birds of the World/HBW Alive)

TiF (Taxonomy in Flux Checklist)

 

چک لیست آی.او.سی یکی از پرکاربردترین چک لیستهای جهانی در بسیاری از کشورهای جهان است.

چک لیست کلمنتس نیز اکنون با به کار رفتن در پایگاه داده مهم ایبرد، به یک چک لیست پرکاربرد روزانه تبدیل شده است.

 

بنابر این، به منظور هماهنگی فهرست پرندگان ایران با چک لیستهای جهانی، در کارگروه آرایه شناسی پرندگان ایران، ابتدا دو چک لیست مهمتر یعنی آی.او.سی و کلمنتس (ایبرد) برگزیده شدند. از میان این دو چک لیست جهانی، چک لیست آی.او.سی به دلیل داشتن چندین ویژگی برای الگوگیری در فهرستهای پرندگان ایران برگزیده شد.

 1. به روز بودن رده بندی و آرایه شناسی راسته ها، خانواده ها و گونه های پرندگان بر پایه آخرین یافته های علمی و پژوهشی جهان
 2. داشتن پشتوانه قوی با تیمی از دانشمندان سرآمد جهان در زمینه رده بندی پرندگان
 3. به کار گرفته شدن این چک لیست در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی
 4. الگو گرفتن از این چک لیست در انجمن پرنده شناسی خاورمیانه
 5. الگو گرفتن کمیته ثبت پرندگان ایران از این چک لیست و پایبندی کلی به آن در سالهای گذشته
 6. الگوگیری کتاب زیرگونه های پرندگان ایران (Khaleghizadeh et al., 2017) از این چک لیست

 

پیشنهاد الگوگیری همیشگی از چک لیست جهانی آی.او.سی در "کارگروه آرایه شناسی پرندگان ایران" با رای 8 نفر از 10 نفر عضو این کارگروه، پذیرفته شد.

همچنین پیشنهاد شد که اختلاف بین چک لیست آی.او.سی و چک لیستهای جهانی دیگر به ویژه چک لیست کلمنتس که توسط کاربران پایگاه داده ایبرد به کار می رود، ظرف مدت شش ماه مورد بحث قرار گرفته و درباره اختلاف های موجود تصمیم گیری شود.

 

منابع

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2019. The eBird/Clements Checklist of Birds of the World: v2019.

 

del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D. A. Christie (Eds). 1992-2013. Handbook of the Birds of the World, Lynx Edicions.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v11.1)

 

HBW and BirdLife International (2020) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 5. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v5_Dec20.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.10: July 27 2019 and updated February 29 2020

 

Khaleghizadeh A., Roselaar C., Scott D.A. Tohidifar M., Mlikovsky J., Blair M. & Kvartalnov P. (2017). Annotated Checklist of the bird species and subspecies of Iran. Iran-Shenasi Institute, 474 pp.

 

Peters, J.L. et al. Check-list of Birds of the World, 1931-1986. Harvard University Press/Museum of Comparative Zoology.

 

Sibley, C. G. and B. L. Monroe. 1993. A Supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven, Connecticut.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف گونه چکاوک پنجه کوتاه آسیایی

از فهرست گونه های پرندگان ایران

Omission of Asian Short-toed Lark

from Checklist of Iranian Birds

 

همان طور که می دانید در چند سال گذشته گونه چکاوک پنجه کوتاه آسیایی به فهرست پرندگان ایران افزوده شده بود. این افزوده شدن، بر اساس اطلاعات موجود از دو زیرگونه آن یعنی

Alaudala cheleensis persica

و

Alaudala cheleensis leucophaea

انجام شده بود.

 

نیاز به یادآوری است که اگرچه زیرگونه persica در چک لیستهای آی.او.سی جزو گونه چکاوک پنجه کوتاه کوچک قرار می گرفتند، در فهرست زیرگونه های پرندگان ایران و کتاب منتشرشده در این زمینه (خالقی زاده و همکاران، 1396)، این زیرگونه بخشی از گونه چکاوک پنجه کوتاه آسیایی به شمار می رفت.

 

به هر روی، اکنون در رده بندی پرندگان در آی.او.سی، گونه "چکاوک پنجه کوتاه کوچک" با دو گونه جداگانه شناخته می شود:

چکاوک پنجه کوتاه مدیترانه ای" و

"چکاوک پنجه کوتاه تورانی"

این رده بندی که بر پایه یافته های پژوهشی نوین رخ داده است، زیرگونه ایرانی را بخشی از گونه چکاوک پنجه کوتاه تورانی می داند.

 

بنابر این، تنها یک زیرگونه از چکاوک پنجه کوتاه آسیایی یعنی Alaudala cheleensis leucophaea  می تواند از ایران گزارش شود.

 

با بازبینی گزارشهای موجود از این زیرگونه در ایران، در می یابیم که این زیرگونه تنها یک بار از ایران گزارش شده است و مربوط به مشاهده یک نر بالغ از این زیرگونه در میان گروهی از چکاوکها در دشت گنبد در روز 23 اکتبر 1956 بود.

شناسایی این نمونه بر اساس تفاوت آن با نمونه های فراوان موزه بریتانیا انجام شد. این پرنده بر اساس پوشش رنگ روشن، نوک کوتاه و کلفت، و پهنای لکه سفید در دم شناسایی شد (Berlioz, 1958).

با توجه به اینکه، نویسنده این مقاله، خود برای بیان نام این زیرگونه از علامت پرسشی استفاده کرده است و این تنها نمونه از این زیرگونه و گونه چکاوک پنجه کوتاه آسیایی بود، این گونه از همه فهرستهای پرندگان ایران حذف شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی پشت دودی در نخیلو در بهار 1395

Record of breeding Bridled Tern in Nakhilu in spring 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 7 آشیانه و 20 بالغ

مکان پایش: جزیره نخیلو

استان: بوشهر

زمان پایش: 22 اردیبهشت و 24 تیر 1395

پایشگران: آقایان هادی فهیمی، پرهام بیهقی، امیر معمارزاده کیانی و بانوان هاله رزاقیان، نازنین محسنیان و شادی کربلایی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه و بالغان

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 7 nests and 20 adults

Place of observation: Nakhilu Island

Province: Khuzestan

Dates of observation: 11 May and 14 July 2016

Observers: Hadi Fahimi, Parham Beyhaghi, Amir Memarzadeh Kiani, Haleh Razaghian, Nazanin Mohsenian & Shadi Karbalaei

Type of confirmation: Observation of nests and adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding Marbled Duck in Hour-al-Azim in mid-June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه:

هفت گروه جوجه اردک (۱۵ فرد، ۱۲ فرد، ۱۱ فرد، ۹ فرد، ۸ فرد، ۷ فرد و ۲ فرد)

8 بالغ همراه جوجه ها و ۱۱ بالغ بدون جوجه

مکان پایش: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 24-25 خرداد 1400

پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، محمد ساکی، کامل بوعذار، قاسم کوتی، جعفر سواری و عطیه حیدری

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Seven flocks of ducklings (15, 12, 11, 9 and 2 ducklings)

8 adults together with ducklings and 11 adults without ducklings

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 14-15 June 2021

Observers: AliSajjad Jalali, Mohammad Saki, Kamel Buozar, Qasem Kuti, Jafar Savari & Atieh Heydari

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پرستواقیانوسی قهوه ای بین پاسنی و جاسک در خرداد 1256

First national record of Brown Noddy in Jask in May 1877

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستواقیانوسی قهوه ای Anous stolidus

شمار پرنده: چند فرد

محل پایش: بین پاسنی و جاسک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 خرداد 1256

پرنده نگر: ا.ای. باتلر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان. یک نمونه از آن در موزه تاریخ طبیعی انگلستان نگهداری می شود.

Species: Brown Noddy Anous stolidus

No. of individuals: Several individuals

Place of observation: between Pasni and Jask

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 May 1877

Birdwatchers: A.E. Butler

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. One collected specimen of A. stolidus pileatus collected is kept in BMNH.

Reference: Ticehurst 1926-27

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۰ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در بندرعباس در خرداد 1387

First national record of Sooty Shearwater in Bandar Abbas in June 2008

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 23 خرداد 1387

مکان پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

پرنده نگران: آقای صفر عسکری

شناسایی کنندگان: ریچارد پورتر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. این پرنده زنده و بدون توان پرواز در کرانه بندر عباس پیدا شد که آغشته به مواد نفتی بود. این پرنده کمابیش بیهوش و پرهای آن به هم چسبیده بودند. پس از تلاش برای درمان، جان خود را از دست داد. برخی از ویژگیهای این پرنده زیست سنجی شد.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 12 June 2008

Birdwatchers: Safar Askari

Identified by: Richard Porter

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. This bird was found alive not able to fly due to it being covered with oil. The bird was more or less unconscious and its feathers were stuck together. After attempts to recover, it died. Some morphometric features were measured.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۰۰ ، ۰۸:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در نخیلو در خرداد 1400

Third national record of Sooty Shearwater in Nakhilu in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد مرده

زمان پایش: 31 خرداد 1400

مکان پایش: جزیره نخیلو

استان: بوشهر

پرنده نگران: آقایان فرهاد حسینی طایفه، حسین جعفری، ذکریا میرزایی، مهدی ایرانمنش و محمد کاظم اسماعیلی تزنگی

شناسایی کنندگان: آقایان فرهاد حسینی طایفه، ابوالقاسم خالقی زاده، میثم قاسمی، حمید جباری و علی سنگچولی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان بوشهر. همچنین یک فرد در نزدیکی جزیره ام الگرم در حال پرواز بود که نگاره برداری از آن فراهم نشد.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual dead

Place of observation: Nakhilu Island

Province: Bushehr

Dates of observation: 21 June 2021

Birdwatchers: Farhad Hosseini Tayefeh, Hossein Jafari, Zakaria Mirzaei, Mehdi Iranmanesh & Mohammad-Kazem Esmaeili-Tazangi

Identified by: Farhad Hosseini Tayefeh, Abolghasem Khaleghizadeh, Meysam Ghasemi, Hamid Jabbari & Ali Sangchooli

Remarks: The third record of this species for Iran and the second record of this species for Bushehr province. Another individuals was observed flying over Omal-Gorm Island but photographing was not possible.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام ویرایش یافته جغد خالدار جنوبی

Persian name of Spotted Owlet

 

تاکنون برای گونه Spotted Owlet در ایران چندگانگی کاربرد نام فارسی وجود داشت. نام این گونه ابتدا در کتاب جرویس رید (1337) با نام جغد خالدار آمد. سپس در کتاب اسکات و همکاران (1354)، با تطابق با انگلیسی آن یعنی Spotted Little Owl به جغد کوچک خالدار تغییر یافت و در کتاب فیروز (1379) نیز به همین شکل به کار رفت. سپس در کتاب دانشنامه پرندگان ایران (ادهمی، 1384) و مقاله چک لیست پرندگان ایران (اسکات و ادهمی، 2006) به شکل جغد کوچک جنوبی ویرایش شد و همین نام در کتابهای دکتر منصوری، استفاده شد. همچنین در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران، 1395)، به شکل جغد کوچک خالدار و در کتاب راهنمای میدانی پرندگان ایران (مبصر، 1396) به شکل جغد خالدار کوچک به کار رفت.

 

بنابر این، برای کاستن از چندگانگی و ساده تر کردن نام فارسی این گونه، نیاز به بررسی دوباره بود که در پایان فصل بهار 1399 در این زمینه نظرسنجی شد و توضیح آن به شرح زیر است.

 

نیاز به یادآوری است که در میان جغدهای جهان، با در نظر گرفتن کاربرد نام "خالدار"، در چند گونه نام خالدار آمده است:

یک گونه با نام شاه بوف خالدار (Spotted Eagle-Owl

یک گونه با نام جغد خالدار (Spotted Owl

یک گونه با نام جغد جنگلی خالدار (Spotted Wood Owl

یک گونه با نام جغد خال مرواریدی (Pearl-spotted Owlet) و

یک گونه نیز به نام جغد کوچک خالدار (Spotted Owlet) وجود دارد. 

بنابر این، با توجه به وجود گونۀ دیگری با نام جغد خالدار، نمی توان برای نام فارسی گونه Spotted Owlet، تنها نام "جغد خالدار" را به کار برد.

 

با توجه به اینکه تاکنون در مورد چگونگی کاربرد نام فارسی گونه Spotted Owlet وحدت نظر وجود نداشت و هر دو نام استفاده می شد، پیشنهاد شد که با ترکیب دو نام موجود، یک نام واحد با عنوان "جغد خالدار جنوبی" به کار رود تا برآیندی از همه نامهای موجود باشد.

 

بدین ترتیب هم به خالدار بودن که مطابق با نام انگلیسی آن است اشاره خواهد شد و هم به گستره جغرافیایی آن اشاره خواهد شد که بر اساس پراکنش آن در جنوب ایران و همچنین پراکنش جهانی این گونه در جنوب آسیا است.

در عین حال، نام ترکیبی پیشنهادی مورد پسند دو گروه استفاده کننده از نام فارسی این گونه خواهد بود. افزون بر این، نام ترکیبی با هیچ یک از نام جغدهای خالدار جهان نیز تداخل اسمی نخواهد داشت. این پیشنهاد در نظرسنجی پایان بهار 1399 با رای اکثریت پذیرفته شد.

 

بنابر این، نام فارسی پیشنهادی و ترکیبی این گونه به شکل زیر است:

"جغد خالدار جنوبی"

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام دوم برای حواصیلها و اگرتها

Second Persian name of Herons and Egrets

 

در نخستین روزهای بهمن 1399، بحثهایی در مورد چاپ کتاب "حواصل و بوتیمار" و درستی و نادرستی کاربرد نام حواصیل انجام شد. برای بهبود نام این گروه از پرندگان ایران پیشنهاد زیر در فهرست پرندگان ایران آورده شد.

برای گروه حواصیلها، نام "وِکا" که در بخش وسیعی از شمال کشور از شرق گیلان تا مرکز استان گلستان رایج است، به عنوان نام دوم حواصیلها و در داخل پرانتز آورده می شود: حواصیل (وِکا).

نیاز به یادآوری است که نام "قار" که ریشه گیلانی دارد، به صورت رسمی در برخی کتابها و فهرستهای پرندگان برای اگرتها به کار رفته بود (ادهمی، 1384؛ اسکات و ادهمی 2006). همچنین نام قار در کتابهای دکتر مشید منصوری، بع عنوان نام دوم آمده اند. بنابر این، نام "قار" همچنان به عنوان نام دوم برای اگرتها حفظ شده و در داخل پرانتز آورده می شود: اگرت (قار).

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کلی سینه سیاه در زریبار در خرداد 1400

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Zaribar in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس کُلی سینه سیاه Vanellus spinosus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه پویا

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 26 خرداد 1400

پایشگران: آقایان جلال پزشک و کیوان مرادی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه پویا

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one active nest

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Date of observation: 16 June 2021

Observers: Jalal Pezeshk & Keyvan Moradi

Type of confirmation: Observation of active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کبک چیل در بلده در خرداد 1400

Record of Grey Partridge in Baladeh in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبک چیل Perdix perdix

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بلده

استان: مازندران

زمان پایش: 16 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای صادق رودشتی

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Baladeh

Province: Mazandaran

Dates of observations: 6 June 2021

Birdwatchers: Sadegh Roodashti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کبک چیل در الموت در اردیبهشت 1400

Record of Grey Partridge in Alamut in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبک چیل Perdix perdix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: الموت

استان: قزوین

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای میثم پیکانی

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Dates of observations: 15 May 2021

Birdwatchers: Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۰۰ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی خاوری از دز در بهمن 1381

Second national record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Dez in February 2003

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی خاوری Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: وب نزدیک رودخانه دز

استان: خوزستان

زمان پایش: 25 بهمن 1381

پرنده نگران: آقای اچ. بوک به درک اسکات

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shileh Sheikh Yahgob near the Dez River

Province: Khuzestan

Dates of observation: 14 February 2003

Birdwatchers: H. Buck per D.A. Scott

Remarks: The second record of this species for Iran and first record for Khuzestan province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک دمگاه زیتونی خاوری از مریوان در تیر 1354

First national record of Eastern Bonelli’s Warbler for Iran in Marivan in July 1975

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک دمگاه زیتونی خاوری Phylloscopus orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شرق مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 13 تیر 1354

پرنده نگران: آقای درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان. این پرنده در میان درختان بید و صنوبر در درختزار بلوط در حال آوازخوانی بود.

Species: Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: east of Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 4 July 1975

Birdwatchers: Derek Scott

Remarks: The first record of this species for Iran and first record for Kordestan province. It was in song among willow & poplar in scrubby oak woodland.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری کوکوی خالدار در مریوان در خرداد 1400

Record of breeding Great Spotted Cuckoo in Marivan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک جوجه

گونه والدان دایه: زاغی Pica pica

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: خرداد 1400

پایشگران: آقای آزاد توکلی و سیدناصح حسینی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one fledgling

Foster parent species: Eurasian Magpie Pica pica

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: June 2021

Observers: Azad Tavakoli & Seyed Naseh Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در نظرآباد در خرداد 1400

Record of Black-winged Kite in Nazar-Abad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کورکور بال سیاه Elanus caruleus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تپه ازبکی، نظرآباد

استان: البرز

زمان پایش: 27 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز

Species: Black-winged Kite Elanus caruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ozbaki road, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: 17 June 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The first record of this species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

نخستین ثبت جوجه آوری سسک نیزار خوزی در اردیبهشت 1385

The first record of breeding Basra Reed Warbler in Rofaiyeh in April 2006

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک نیزار خوزی Acrocephalus griseldis

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک جفت همراه آشیانه پویا و نشستن در آشیانه

مکان پایش: رفعیه، شرق هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 8-9 اردیبهشت 1385

پایشگران: رافائل آی و وِرنِر مولر

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه پویا

یادداشت: نخستین ثبت جوجه آوری سسک نیزار خوزی در ایران. زیستگاه این رکورد خاکریزی با پهنه آب ایستا، نواری از بوته های و درختان در بخشی از آن، نوار باریکی (حدود 4 متر) از نیزار بلند (حدود 3-4 متر) و توده کوچکی از لویی Typha بود که در پشت آن تالابی با نیزار بلند (حدود 3 متر) در آب عمیق وجود داشت.

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: A pair with active nest, adult sit at nest

Place of observation: Rofaiyeh, eastern edge of Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 28–29 April 2006

Observers: Raffael Ayé & Werner Müller

Type of confirmation: Observation of active nest, adult sit at nest

Remarks: The first breeding record of Basra Reed Warbler in Iran. Habitat was ditch with standing water, lined with bushes and trees on part of its length, with narrow band (up to 4 m) of tall (estimated 3–4 m) reed, small stand of Typha, eutrophic, marsh behind: tall reed (estimated 3 m) in deep water.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف اوراسیایی در شوش در اسفند 1399

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Shush in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاه بوف اوراسیایی Bubo bubo

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: دو جوجه همراه والدین

مکان پایش: شنزارهای پارک ملی کرخه، شوش

استان: خوزستان

زمان پایش: 21 اسفند 1399

پایشگران: محمد الوندی، امید رحیمی و کرامت حافظی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 fledglings with adults

Place of observation: Karkheh National Park, Shush

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 March 2021

Observers: Mohammad Alvandi, Omid Rahimi & Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of fledglings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در نقده در بهار 1400

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Naghadeh in spring 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاه بوف Bubo bubo

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: سه جوجه همراه والدین

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: بهار 1400

پایشگران: مهدی عسگریار، سعید شیخی ایلانلو، سمیه ابراهیمی، مهسا معروفی و عزیز عذار

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 fledglings with adults

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: spring 2021

Observers: Mehdi Asgaryar, Saeed Sheikhi Ilanlu, Somayeh Ebrahimi, Mahsa Ma’rufi & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت سهره طلایی سرخاکستری در شاهرود در خرداد 1400

Record of Grey-headed Goldfinch in Shahrud in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام زیرگونه: Carduelis carduelis propanisi

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جنگل ابر، شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 14 خرداد 1400

پرنده نگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

Subspecies: Grey-headed Goldfinch Carduelis carduelis propanisi

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abr forest, Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: 4 June 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت سسک برگی کوچک در استان کرمانشاه

Record of Plain Leaf Warbler in Kermanshah province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک برگی کوچک Phylloscopus neglectus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه پراو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 14 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Perav mount, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 4 June 2021

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه دم سیاه در سراب نیلوفر در خرداد 1400

Record of Black-tailed Godwit in Sarab-e Niloufar in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Date of observations: 13 June 2021

Birdwatcher: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species in Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در جنگل ابر در خرداد 1400

Record of Black Woodpecker in Abr forest in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب سیاه Drycopos martius

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: جنگل ابر، شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 16 خرداد 1400

پرنده نگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

Species: Black Woodpecker Drycopos martius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abr forest, Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 6 June 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری یاکریم سرخ در تهران در اسفند 1378

Second national record of Red Collared Dove in Tehran in March 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: یک باغ عمومی در تهران

استان: تهران

زمان پایش: 18 اسفند 1378

پرنده نگر: آقای بیژن فرهنگ دره شوری

یادداشت: دومین رکورد این گونه در ایران. نخستین رکورد این گونه برای استان تهران.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: a public garden in Tehran

Province: Tehran

Dates of observation: 8 March 2000

Birdwatchers: Bijan Farhang Darreh-Shori

Remarks: The second record of this species in Iran. The first record of this species for Tehran province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری یاکریم سرخ در چابهار در بهمن 1353

First national record of Red Collared Dove in Chabahar in January 1975

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: یک باغ در چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 9 بهمن 1353

پرنده نگر: آقای درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد این گونه در ایران. نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان. پس از توفان شدید با وزش باد جنوب شرق.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: a garden in Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 29 January 1975

Birdwatchers: Derek Scott

Remarks: The first record of this species in Iran. The first record of this species for Sistan & Baluchestan province. After severe weather with strong SE wind.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری یاکریم سرخ در شهداد در خرداد 1400

Fourth national record of Red Collared Dove in Shahdad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: یاکریم سرخ Streptopelia tranquebarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه در ایران. دومین رکورد این گونه برای استان کرمان.

Species: Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 13 June 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The fourth record of this species in Iran. The second record of this species for Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در جاسک در خرداد 1400

Record of Masked Booby in Jask in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 23 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 13 June 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یک جفت اگرت ساحلی با دو ریخت ناهمسان در جزیره ام الگرم

Record of a pair of Western Reef Heron with unsimilar morphs on Omal-Golm Island

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اگرت ساحلی Egretta gularis

ناهمسانی: یک جفت جوجه آور با ریخت ناهمسان (تیره و روشن)

شمار جوجه ها: 3 جوجه پروازی

مکان پایش: پیرامون جزیره ام الگرم، نخیلو

استان: بوشهر

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1395

پرنده نگران: آقایان پرهام بیهقی، امیر معمارزاده کیانی و مصطفی فولادی و بانوان نازنین محسنیان، شادی کربلایی و هاله رازقیان

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

Type of aberration: one pair with different colour morphs (dark and light

No. of nestlings: 3 fledglings

Place of observation: Omal-Gom Island, Nakhilu

Province: Bushehr province

Date of observation: 12 May 2021

Observers: Parham Beyhaghi, Amir Memarzadeh Kiani, Mostafa Fuladi, Nazanin Mohsenian, Shadi Karbalaei & Haleh Razeghian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جغد طلایی در نهبندان در خرداد 1400

Record of Omani Owl in Nehbandan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: نهبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 22 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای امیر کوهستانی

شناسایی کنندگان: اسحاق شرفی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nehbandan

Province: South Khorasan

Dates of observation: 12 June 2021

Birdwatchers: Amir Kuhestani

Identified by: Eshagh Sharafi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species in South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سرده پرستوتالابی

Persian name of the genus Chlidonias

 

در جهان، چهار گونه پرستودریایی در سردۀ (جنس) Chlidonias دیده می شود که بیشتر در زیستگاههای تالابی (Marsh) زیست می کنند و به همین دلیل Marsh Terns خوانده می شوند. سه گونه از این سرده در ایران ثبت شده اند.

در زمستان 1398 دربارۀ این پیشنهاد بررسی و نظرسنجی شد که مورد پذیرش قرار گرفته بود اما برای آشنایی تدریجی پرنده نگران ارجمند کشور با این نام ویرایش یافته، به عنوان نام دوم و در داخل پرانتز افزوده شده بود.

اکنون یک و نیم سال گذشته است و پرندگان نگران بزرگوار آشنایی نسبی با این نام پیدا کرده اند. همان طور که می دانید، متاسفانه تالابهای داخلی که زیستگاه این گروه از پرندگان هستند و در حال کاهش هستند.

بنابر این، با توجه به پیشینۀ گفته شده، برای افزایش انگیزه های حفاظتی برای توجه به اهمیت این گونه ها و حفظ زیستگاههای تالابهای داخلی کشور، نام پرستوتالابی به عنوان نام اصلی این گروه در اولویت قرار می گیرد. بدین ترتیب، نام فارسی این سرده (جنس) به شکل "پرستوتالابی" ویرایش یافته، نام فارسی سه گونه آن در ایران نیز به شکل زیر ویرایش می شود:

"پرستوتالابی تیره"

"پرستوتالابی بال سفید"

"پرستوتالابی سیاه"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در سمنان در فروردین 1400

Record of Masked Wagtail in Semnan in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر سمنان

استان: سمنان

زمان پایش: 6 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Semnan city

Province: Semnan

Date of observation: 26 March 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در شاهرود در بهمن 1399

Record of Masked Wagtail in Shahrud in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: حسین آباد، شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 16 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hossein-Abad, Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: 4 February 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در شاهرود در خرداد 1398

Record of Masked Wagtail in Shahrud in June 2019

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: خرداد 1398

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: June 2019

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در دامغان در خرداد 1397

Record of Masked Wagtail in Damghan in spring 2018

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: چشمه علی، دامغان

استان: سمنان

زمان پایش: خرداد 1397

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Cheshmeh-Ali, Damghan

Province: Semnan

Date of observation: spring 2018

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در مشهد در خرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Mashhad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 11 June 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mahdi Naghibi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونۀ بادخورک کوچک در استان کردستان

Record of Little Swift in Kordestan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: اورامانات، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 18 خرداد 1400

پرنده نگران: راهله مهرآسا، صدیقه شریفی و محمد سفرنگ

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کردستان

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Oramanat, Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 8 June 2021

Birdwatchers: Raheleh Mehrasa, Sedigheh Sharifi & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی کاربرد نام فارسی در چند گونه با واژه اوراسیایی

Persian name of birds with name of Eurasian

 

 

در سالهای گذشته برای چند گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه Eurasian به کار رفته بود، در نام فارسی آنها واژه هایی دربارۀ ویژگیهای اندازه، رنگ و زیستگاه به کار رفته بود. برای چند گونه نیز به تازگی نام فارسی مناسب گزینش شده است. این 8 گونه عبارتند از:

 

گیلانشاه بزرگ Eurasian Curlew

سلیم کوهی Eurasian Dotterel

کمرکُلی جنگلی Eurasian Nuthatch

دارکوب قهوه ای Eurasian Wryneck

---

چکاوک آسمانی بزرگ Eurasian Skylark

چنگر نوک سفید Eurasian (Common) Coot

چرخ ریسک بلوطی سرخاکستریEurasian Penduline Tit

خوتکای جُرّهEurasian Teal

 

تاکنون در نام فارسی پرندگان ایران، واژه "اوراسیایی به کار نمی رفت. در چند گونه از پرندگان ایران که در نام انگلیسی آنها واژه Eurasian به کار می رود، با نام "معمولی" خوانده می شدند. به هر روی، در گونه هایی که دارای چند زیرگونه بودند یا نیاز به کاربرد نام جغرافیایی آنها بود، در نام فارسی آنها، واژه "اوراسیایی" جایگزین شده اند. برای برخی گونه ها نیز، در صورت ضرورت از واژه "اوراسیایی" استفاده می شود. این شش گونه عبارتند از:

 

چاخ لق اوراسیاییEurasian Stone-curlew

یاکریم اوراسیایی Eurasian Collared Dove

مرغ حق اوراسیایی Eurasian Scops Owl

سک نیزار اوراسیایی Eurasian Reed Warbler

شاه بوف {اوراسیایی} Eurasian Eagle-Owl

پری شاهرخ {اوراسیایی}Eurasian Golden Oriole

 

در 18 گونه از پرندگان ایران نیز واژه Eurasian به کار رفته است که نیازی به برگردان این واژه در نام فارسی آنها دیده نمی شود.

سسک سرسیاه Eurasian Blackcap

چرخ ریسک سرآبی Eurasian Blue Tit

سهره سرسیاه Eurasian Bullfinch

چلچه کوهی Eurasian Crag Martin

سهره بال سرخ Eurasian Crimson-winged Finch

لیل Eurasian Hobby

هدهد Eurasian Hoopoe

جی جاق Eurasian Jay

زاغی Eurasian Magpie

صدف خوار Eurasian Oystercatcher

سهره زرد {سرسیاه}Eurasian Siskin

قرقی Eurasian Sparrowhawk

کفچه نوک Eurasian Spoonbill

گنجشک درختیEurasian Tree Sparrow

دارخزک Eurasian Treecreeper

گیلار Eurasian Wigeon

ابیا Eurasian Woodcock

الیکایی Eurasian Wren

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی کاربرد نام فارسی در چند گونه با واژه انگلیسی اروپایی

Persian name of birds with name of European

 

در گذشته، از واژه اروپایی برای نام فارسی پرندگان استفاده نمی شد. در سالها و ماههای گذشته برای 5 گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه European به کار رفته است، با توجه به محدود بودن پراکنش اصلی این گونه ها به قاره اروپا، در نام فارسی نیز واژه "اروپایی" به کار رفته است. این 5 گونه عبارتند از:

 

سلیم طلایی اروپایی European Golden Plover

دارکوب سبز اروپایی European Green Woodpecker

سینه سرخ اروپایی European Robin

مگس گیر ابلق اروپایی European Pied Flycatcher

چک اروپایی European Stonechat

 

در سه گونه از سهره ها نیز واژه European به کار رفته است که نیازی به برگردان این واژه در نام فارسی آنها دیده نمی شود.

سهره سبز European Green Finch

سهره طلایی European Goldfinch

سهره دمگاه زرد European Serin

 

اما در پنج گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه European به کار می رود، تاکنون با نام "معمولی" خوانده می شدند. این پنج گونه عبارتند از است:

 1. شبگرد معمولی European Nightjar
 2. قمری معمولی European Turtle Dove
 3. سارگپه جنگلی معمولی European Honey Buzzard
 4. سبزقبای معمولی European Roller
 5. زنبورخوار معمولی European Bee-eater

 

گرچه در نام انگلیسی این پنج گونه، نام واژه European به کار رفته است، پراکنش این پنج گونه از غرب اروپا تا مرکز آسیا و چین و حتی شرق چین و آسیا گسترده شده است. به نظر می رسد که برای گزینش نام پایدارتر، بهتر است واژه "اوراسیا" به کار رود تا نمایانگر بهتر پراکنش این پنج گونه باشد.

تصمیم گیری در مورد نام فارسی این پنج گونه در آینده انجام خواهد شد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding Marbled Duck in Hour-al-Azim in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 15 جوجه همراه والدین

مکان پایش: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و رضا نیک فلک

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 15 ducklings

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 June 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi & Reza Nikfalak

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زیرگونه های مهم در ایران

Records of important subspecies in Iran

ثبت بلبل هزاردستان شرقی در شیراز در خرداد 1400

Record of Eastern Nightingale in Shiraz in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: بلبل هزاردستان شرقی  Luscinia megarhynchos golzii (hafizi)

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: ابتدای خرداد 1400

پرنده نگران: آقای فرید پروتا

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Eastern Nightingale Luscinia megarhynchos golzii (hafizi)

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: late May 2021

Birdwatchers: Farid Prota

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پلیکان سفید در تالاب مره در خرداد 1400

Record of Great White Pelican in Morreh wetland in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Type of important species: Population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Period of observations: 11 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species in Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستوی دمگاه حنایی در استان قم

Record of Red-rumped Swallow in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی دمگاه حنایی Cecropis daurica

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: قمرود

استان: قم

زمان پایش: 19 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Red-rumped Swallow Cecropis daurica

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qomrud

Province: Qom

Dates of observation: 9 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

پرهیز از کاربرد نام دلیجه بزرگ برای دلیجه معمولی

Persian name of Common Kestrel

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، دلیجۀ معمولی Common Kestrel Falco tinnunculus است. گاهی برخی پرنده نگران ارجمند کشور، برای مقایسۀ اندازه این گونه با گونۀ دیگر به نام دلیجۀ کوچک Lesser Kestrel Falco naumanni، واژه بزرگ را به کار می برند.

باید دانست که افزون بر این دو گونه، گونه دیگری از دلیجه های جهان در شرق و جنوب قاره آفریقا زیست می کند که نام آن Greater Kestrel Falco rupicoloides است که نام این گونه در برابر نام دلیجۀ کوچک قرار می گیرد.

بر این اساس، سفارش می‌شود که برای نام فارسی گونه دلیجۀ معمولی، از کاربرد نام دلیجۀ بزرگ پرهیز شود.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

پرهیز از کاربرد نام جغد شاخدار برای جغد گوش دراز

Persian name of Long-eared Owl

 

یکی از گونه های جغدهای ایران،  Long-eared Owl است. برای نام فارسی این گونه به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، در بیشتر منابع نام "جغد گوش دراز" به کار می رود اما گاهی برخی پرنده نگران کشور، نام "جغد شاخدار" را برای این گونه به کار می برند.

نیاز به یادآوری است که جغد گوش دراز از جغدهای سرده (جنس) جغدهای گوش دار است که دربرگیرنده هشت گونه از جغدهای جهان است که دو گونه "جغد گوش دراز" و جغد تالابی (گوش کوتاه) در ایران ثبت شده اند.

در مورد کاربرد نام جغد شاخدار، یادآوری می شود که دو گونه از جغدهای جهان به نام جغد شاخدار بزرگ و جغد شاخدار کوچک وجود دارند.

Great Horned Owl Bubo virginianus

Lesser Horned Owl Bubo magellanicus

بنابر این، برای پرهیز از استباه و کاربرد نام درست، سفارش می شود که از کاربرد نام "جغد شاخدار" برای گونه "جغد گوش دراز" پرهیز شود.

بنابر این نام درست و هماهنگ با نام انگلیسی برای این گونه از جغدهای کشورمان به شکل زیر است.

"جغد گوش دراز"

Long-eared Owl

*****

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام خوتکای معمولی با واژه جره

Persian name of Eurasian Teal

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، خوتکای معمولی (Eurasian Teal) است که این نام انگلیسی از حدود دو دهه گذشته به کار می رود. یادآوری می شود که نام آن در گذشته Common Teal بود و هنوز هم نام دوم این گونه Common Teal است. به همین دلیل نام فارسی کنونی آن تاکنون "خوتکای معمولی" باقی مانده است.

 

برای جایگزینی واژه "معمولی" در نام فارسی این گونه، می توان سه گزینه را در ذهن داشت اما یک گزینه را نمی توان به کار برد. بنابر این، دو گزینه می توانند برگزیده شوند.

 

 1. یکی از واژه هایی که دارای ارزش فرهنگی است و به خوبی می تواند در نامگذاری این گونه به کار رود، واژه "جُره" است. واژه "جُره" در فرهنگ فارسی و سروده های شاعران نیز به کار رفته و به معنی کوچک و خُرد است (در بازها به جنس نر که کوچکتر است جُره باز گویند). واژه جوره در زبان آذری نیز به معنی کوچک است و در استانهای آذربایجان غربی و شرقی برای این گونه و غاز پیشانی سفید کوچک به کار می رود. در کشور جمهوری آذربایجان نیز، خوتکای معمولی "چوره" نامیده می شود. همچنین واژه "جُره"، برای خوتکای معمولی در گویشهای کردی سنندج و مریوان و موکریان نیز همراه با نام وَردک به کار می رود. افزون بر این، در کرمان به اردکهای کوچک مانند خوتکا "چوری" گفته می شود. بنابر این، به نظر می رسد که می تواند از گزینشهای بسیار پسندیده فرهنگی کشور است. همچنین کوتاه بودن این نام، کاربرد آن را آسان خواهد ساخت.

2- به کار بردن واژه "اوراسیایی" در نام فارسی این گونه با برگردان نام انگلیسی کنونی این گونه.

 

* البته برای این گونه گاهی از Eurasian Green-winged Teal هم استفاده می شود که با توجه به حضور گونه دیگری از خوتکاها در قاره آمریکا با نام Green-winged Teal با نام لاتین Anas carolinensis، توصیه می شود که از کاربرد نام "خوتکای بال سبز" برای جایگزینی نام "خوتکای معمولی" پرهیز شود.

 

پس از بررسیهای لازم، با توجه به شایستگی فرهنگی و ملی واژه "جره" برگزیده شد و واژه "معمولی" برای یک دوره گذرا در داخل پرانتز آورده می شود. بنابر این، نام این گونه به شکل زیر برگزیده شد.

"خوتکای جُره (معمولی)"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام کوهپایه برای کبک معمولی

Persian name of Chukar Partridge

 

یکی از کبک های ایران، Chukar Partridge است که تاکنون با نامهای "کبک" و "کبک معمولی" خوانده می شد. با توجه به وجود چندین گونه کبک در کشور، لزوم به کاربردن نام تعیین کننده برای این گونه و همچنین پرهیز از کاربرد واژه "معمولی"، بررسی برای یافتن نامی شایسته برای این گونه انجام شد.

برای جایگزینی واژه معمولی در نام کبک معمولی، می توان چهار گزینه را در ذهن داشت که دو گزینه مناسب می توانند برگزیده شوند ولی دو گزینه دیگر به علت به کار رفتن در گونه دیگری از کبکها نمی توانند به کار روند.

1- "کبک کوهپایه": واژه "کوهپایه" می تواند جایگزین مناسبی به جای کبک معمولی باشد و آن را از زیستگاه "کبک دری" که در کوههای بلندتر و برفگیر بالای 3000 متر زیست می کند، متمایز می سازد.

2- "کبک آسیایی": بر اساس پراکنش جهانی این گونه و مقایسه آن با کبکهای دیگر از همین سرده (جنس)، "کبک آسیایی" نیز نام پیشنهادی مناسبی بود.

 

یادآوری می شود که چون گونه دیگری از کبکها با نام Rock Partride با نام علمی Alectoris graeca وجود دارد، نمی توان دو گزینه "کبک کوهی (صخره)" (در نام انگلیسی این گونه) یا "کبک خاکستری" (در نام لاتین این گونه) را به کار برد.

بنابر این، پس از بررسی و رای گیری، نام کبک کوهپایه برگزیده شد.

 

"کبک کوهپایه"

Chukar Partridge

Alectoris chukar

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سسک نیزار معمولی

Persian name of Eurasian Reed Warbler

 

یکی از گونه های پرندگان ایران سسک نیزار معمولی است که نام انگلیسی آن Eurasian Reed Warbler است.

تاکنون، برای نام تعیین کننده این گونه در میان سسکهای سسکهای نیزار، از واژه معمولی استفاده می شد.

نیاز به یادآوری است که کاربرد واژه معمولی، ممکن است موجب پندار فراوان بودن و کم شدن توجه به چنین گونه هایی با نام معمولی بیانجامد. بنابر این، از دیدگاه حفاظتی، شایسته است که از به کار بردن نام "معمولی" پرهیزشود.

بنابر این، نام فارسی درست این گونه به شکل زیر گزینش می شود:

"سسک نیزار اوراسیایی"

Eurasian Reed Warbler

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام غراب معمولی با غراب سیاه

Persian name of Common (Northern) Raven

 

یکی از پرندگان خانواده کلاغان در ایران، غراب معمولی است. نام انگلیسی آن هم به شکل Common Raven و هم به شکل Northern Raven دیده می شود. برای نام فارسی این گونه، تاکنون از "غراب معمولی" استفاده می شد.

می توان با توجه نام انگلیسی این گونه و نیز پراکنش این گونه در نیمه شمالی ایران، نام "غراب شمالی" پیشنهاد شد. البته نام "غراب شمالی" می تواند یادآوری کننده خوبی برای پراکنش این گونه و نیزقرار دادن آن در برابر پراکنش "غراب گردن قهوه ای" در جنوب کشور هم باشد.

همچنین برای غراب معمولی، نام "غراب سیاه" هم پیشنهاد شد که در برابر گونه دیگر یعنی "غراب گردن قهوه ای"، مقایسه رنگ خوبی ایجاد می نماید.

برای جایگزینی نام معمولی، یکی دیگر از گزینه های پیشنهادی "غراب کوهی" بود.

پس از بررسی و رای گیری، نام "غراب سیاه" برای جایگزینی نام غراب معمولی برگزیده شد.

"غراب سیاه"

Common (Northern) Raven

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام پرستوی معمولی با پرستوی خانگی

Persian name of Barn Swallow

 

یکی از گونه های پرندگان ایران Barn Swallow است. تاکنون برای نام فارسی این گونه از پرستوی معمولی استفاده می شد. چنانچه بخواهیم واژه را به کار نبریم، چند گزینه پیشنهاد شد.

با هماهنگی با نام لاتین این گونه و همچنین هماهنگ با زیستگاه ترجیحی این گونه، نام "پرستوی روستایی" پیشنهاد شد.

همچنین گزینه دیگر به طور هماهنگ با زیستگاه آشیانه سازی این گونه "پرستوی خانگی" در نظر گرفته شد.

به نظر نمی رسید که برگردان نام انگلیسی این گونه، یعنی "پرستوی انباری" گزینه مورد پسندی برای پرنده نگران عزیز باشد. بنابر این، این پیشنهاد مطرح نشد.

پس از رای گیری انجام شده، نام فارسی "پرستوی خانگی" برای این گونه برگزیده شد.

"پرستوی خانگی"

Barn Swallow

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام خروس کلی معمولی با خروس کلی شمالی

Persian name of Northern Lapwing

 

یکی از گونه های خروس کُلی های ایران، Northern Lapwing است که آن را با نام فارسی "خروس کُلی معمولی" می شناسیم. برای جایگزینی واژه معمولی، دو گزینه پیشنهاد شد.

با توجه به رنگ سبز و جلای آن در پشت بدن و بالهای این گونه، گزینه "خروس کُلی سبز" پیشنهاد شد.

همچنین به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، می توان آن را "خروس کُلی شمالی" نامید که مناطق جوجه آوری این گونه در ایران نیز در نیمه شمالی کشور هستند.

نیاز به یادآوری است که در جهان، گونه دیگری از خروس کُلیها به نام Southern Lapwing با نام لاتین Vanellus chilensis نیز وجود دارد و در آمریکای جنوبی زیست می کند. به نظر می رسد که این دو نام شمالی و جنوبی، در برابر همدیگر، کاربرد جغرافیایی مناسبی دارند (خروس کلی شمالی در نیمکره شمالی و اوراسیا و خروس کلی جنوبی در نیمکره جنوبی و قاره آمریکای جنوبی). بنابر این، به نظر می رسد که نام انگلیسی آنها پایدار خواهد بود و انتظار نمی رود که به این زودیها تغییر کند.

بر همین اساس و با رای موافق دوستان، نام "خروس کُلی" شمالی جایگزین خواهد شد. بنابر این، نام فارسی این گونه به شکل زیر ویرایش می شود.

 

"خروس کُلی شمالی (معمولی)"

Northern Lapwing

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام سار معمولی با سار سیاه

Persian name of Common Starling

 

یکی از پرندگان ایران، Common Starling است. نام فارسی آن تاکنون سار و سار معمولی بود اما به نظر می رسید که برای این گونه، بتوان نام معمولی را با نام دیگری جایگزین کرد.

رنگ عمومی بدن این گونه سیاه است. بنابر این، می توان نام "سار سیاه" را در برابر گونه دیگر سار که در ایران دیده می شود، یعنی "سار صورتی" به کار برد.

همچنین، در این سرده (جنس) دو گونه وجود دارد. بدن سار معمولی در بیشتر زمانهای سال دارای خالهایی است. نام گونه دیگر نیز سار بی خال Spotless Starling است. بنابر این، نام "سارخالدار" نیز به عنوان گزینه دیگر در نظر گرفته شد.

پس از بررسی و رای گیری، نام "سار سیاه" برای جایگزینی نام سار معمولی برگزیده شد.

"سار سیاه"

Common Starling

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی کاربرد واژه معمولی در نام انگلیسی و فارسی پرندگان

Persian name of birds with English term Common

 

در سالهای گذشته برای چند گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه Common به کار رفته بود، واژه های مقایسه ای یا نامهای ویژه به کار رفته بودند. برای چند گونه نیز به تازگی نام جایگزین برگزیده شده است. این ده گونه عبارتند از:

مرگوس بزرگ Common Merganser

آبچلیک آوازخوان Common Sandpiper

سلیم طوقی بزرگ Common Ringed Plover

کاکایی نوک سبز Common Gull

ماهیخورک کوچک Common Kingfisher

----

درنای خاکستری Common Crane

سسک گلوسفید بزرگ Common Whitethroat

بلبل هزاردستان Common Nightingale

سار سیاه Common Starling

غراب سیاه Common Raven

 

در میان پرندگان ایران، در نام 12 گونه، واژه انگلیسی Common به کار رفته است که در نام فارسی آنها نیز از واژه "معمولی" استفاده می کنیم که همچنان با نام اصلی معمولی به کار خواهند رفت. این نامها در زیر می آیند. در چند گونه، واژه "معمولی" در صورت ضرورت به کار خواهند رفت و برای دو گونه نیز به تازگی، نام دوم افزوده شده است.

 1. سیاه اردک معمولی Common Scoter
 2. بادخورک معمولی (سیاه) Common Swift
 3. کوکوی معمولی Common Cuckoo
 4. پاشلک معمولی Common Snipe
 5. آبچلیک پاسرخ {معمولی} Common Redshank
 6. آبچلیک پاسبز {معمولی} Common Greenshank
 7. پرستودریایی معمولی Common Tern
 8. سارگپه معمولی Common Buzzard
 9. دلیجۀ معمولی Common Kestrel
 10. سسک چیف‌چاف {معمولی} Common Chiffchaff
 11. مینای معمولی (هندی) Common Myna
 12. دم‌سرخ معمولی Common Redstart

 

اما در نام انگلیسی 15 گونه دیگر از پرندگان نیز واژه Common به کار رفته است که به دلیل ضروری نبودن کاربرد آنها، در زبان فارسی به کار نمی روند.

Common Blackbird

Common Buttonquail

Common Chaffinch

Common Goldeneye

Common Grasshopper Warbler

Common House Martin

Common Linnet

Common Moorhen

Common Pheasant

Common Pochard

Common Quail

Common Reed Bunting

Common Rosefinch

Common Shelduck

Common Wood Pigeon

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در گندمان در مهر 1399

Record of Sooty Falcon in Gandoman in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 7 مهر 1399

پرنده نگر: آقای روح الله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 28 September 2020

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در افضل آباد در خرداد 1277

Second national record of Eastern Cattle Egret in Afazal-Abad in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: افضل آباد

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 21 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Afzal-Abad

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 11 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The second record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در گز بار در خرداد 1277

First national record of Eastern Cattle Egret in Gaz-e Bar in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: گزِ بار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 13 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Gaz-e Bar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 3 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 گزارش سار سومالی در قشم در خرداد 1400

Report of Somali Starling from Iran in Qeshm in May 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: سار سومالی Onychognathus blythii

شمار پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل پایش: قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 9-10 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای هادی انصاری

یادداشت: این نخستین گزارش دیدن این گونه در ایران است. بر اساس معیارهای ثبت گونه ها، با توجه به اینکه امکان آمدن این دو پرنده با کشتیها وجود دارد و نیز منشا طبیعی آنها آشکار نیست. بر پایه این گزارش، این گونه نمی تواند در فهرست اصلی پرندگان ایران و استان هرمزگان جای گیرد. تنها پس از دریافت گزارشهای بیشتر و دقیقتر با دانستن منشاء طبیعی پرندگان یا تشکیل جمعیت پایدار می تواند به فهرست اصلی پرندگان ایران افزوده شود.

Species: Somali Starling Onychognathus blythii

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Date of observation: 29-30 May 2021

Birdwatchers: Hadi Ansari

Remarks: This is the first report of this species from Iran. Based on the criteria for recording species, these two individuals could be arrived through ships and their natural origin is not clear. Therefore, it cannot be added to the main lists of the birds of Iran and Hormozgan province. This species can only be added to the birds of Iran after more details about the origin of these birds or establishing a stable small population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در دامغان در خرداد 1400

Record of Motacilla alba personata in Damghan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دامغان

استان: سمنان

زمان پایش: 12 خرداد 1400

پرنده نگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Damghan

Province: Semnan

Date of observation: 2 June 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در توران در فروردین 1396

Record of Motacilla alba personata in Turan in March 2017

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: توران

استان: سمنان

زمان پایش: 4 فروردین 1396

پرنده نگران: بانو درنا مجاب

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Turan

Province: Semnan

Date of observation: 24 March 2017

Birdwatchers: Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در شهداد در خرداد 1400

Fifth national record of Eastern Cattle Egret in Shahdad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 17 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 7 June 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The fifth record of this species for Iran and the first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری مارگردن آفریقایی در هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding African Darter in Hour-al-Azim in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

شمار پرنده: یک فرد جوان

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 13 خرداد 1399

پرنده نگران: آقایان علی سجاد جلالی، کامل بوعذار، قاسم کوتی و محمد پورجوادی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one individual juvenile

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 June 2021

Birdwatchers: AS Jalali, Kamel Buozar, Qasem Kuti, Mohammad Purjavadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکچک کردی در اورامانات در اردیبهشت 1400

Record of Kurdish Wheatear in Oramanat in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: یک ماده و دو نر

مکان پایش: جاده اورامانات تخت و گردنه تته، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: محمد سفرنگ، سمیه امین‌پور، معصومه پاکروان، میترا دانشور، فتانه طباطبایی، نازنین عباسی، مُنا نحوی و پدرام خلیلی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one female, 2 males

Place of observation: Oramanat’e Takht and Tateh

Province: Kordestan

Date of observation: 5 May 2021

Observers: Mohammad Safrang, Somayeh Aminpour, Masoumeh Pakravan, Mitra Daneshvar, Fataneh Tabatabaei, Nazanin Abbasi, Mona Nahvi & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه زردپره سرسرخ و سرسیاه در شاهرود در خرداد 1397

Record of hybrid Red-headed x Black-headed Bunting in Shahrud in June 2018

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: دورگه زردپره سرسرخ و سرسیاه

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سورخان، تاش، شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 24 خرداد 1397

پرنده نگر: موسی مزینانیان

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، محمد سفرنگ، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: دمگاه زرد مربوط به زردپره سرسرخ و لکه قهوه ای پشت و لکه تیره گونه مربوط به زردپره سرسیاه است.

Species: Red-headed x Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala x E. bruniceps)

Type of aberration: Hybrid

No of individuals: one individual

Place of observation: Surkhan, Tash, Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: 14 June 2018

Birdwatchers: Musa Mazinanian

Identification: Mohsen Mallah, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام یاکریم معمولی با اوراسیایی

Persian name of Eurasian Collred Dove

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، Eurasian Collared Dove است. تاکنون برای نام فارسی این گونه از نام "یاکریم معمولی" استفاده می شد.

با توجه به وجود گونه دیگری از یاکریمها به نام یاکریم سرخ، نیاز است تا نام این گونه نیز باید همراه با نام تعیین کننده باشد. همچنین ثبت گونه دیگری از یاکریمها به نام African Collared Dove در کشورهای همسایه مانند کویت ، ممکن است بر این نیاز بیفزاید.

نیاز به یادآوری است که در نام انگلیسی این گونه، واژه Common به کار نرفته است. بنابر این، به آسانی می توان واژه "معمولی" را با واژه بهتری جایگزین کرد. برای گزینش نام فارسی درست، برای هماهنگی با نام انگلیسی این گونه و نیز ایجاد مقایسه نام جغرافیایی بین این گونه و گونه آفریقایی، نام واژه جغرافیایی "اوراسیایی" می تواند در اولویت قرار گیرد و به شکل زیر برای این گونه به کار رود.

"یاکریم اوراسیایی"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام مرغ حق معمولی با اوراسیایی

Persian name of Eurasian Scops Owl

 

برای گونه Eurasian Scops Owl، تاکنون از نام "مرغ حق معمولی" استفاده می شد. در ایران، دو زیرگونه از گونه مرغ حق معمولی ثبت شده اند.

مرغ حق تورانی (Otus scops turanicus) و

مرغ حق شرقی (Otus scops pulchellus)

 

همچنین نیاز به یادآوری است که گونه دیگر مرغ حق یعنی مرغ حق جنوبی (Pallid Scops Owl) نیز، در ایران سه زیرگونه دارد.

بنابر این، نیاز است تا برای نام فارسی "مرغ حق معمولی"، به طور هماهنگ با نام انگلیسی آن، نام واژه جغرافیایی "اوراسیایی" در اولویت قرار گیرد و به شکل زیر به کار رود.

"مرغ حق اوراسیایی"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام چاخ لق معمولی با اوراسیایی

Persian name of Eurasian Stone-curlew

 

دربارۀ چاخ لق معمولی (Eurasian Stone-curlew)، تاکنون سه زیرگونه در ایران ثبت شده اند:

چاخ لق اروپایی (Burhinus oedicnemus oedicnemus)،

چاخ لق آسیایی (Burhinus oedicnemus harterti) و

چاخ لق آفریقایی (Burhinus oedicnemus sahrae)

 

بنابر این، نیاز است تا نام فارسی این گونه به شایستگی از عهده پوشش این سه زیرگونه نیز برآید. به نظر می رسد که برای این گونه بهتر است به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، نام واژه جغرافیایی "اوراسیایی" در اولویت قرار گیرد و به شکل زیر به کار رود.

"چاخ لق اوراسیایی"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم برای بادخورک معمولی

Persian name of Common Swift

 

یکی از گونه های ایران، گونه Common Swift است که با توجه به پراکنش و فراوانی جمعیت این گونه، تاکنون در فارسی نیز "بادخورک معمولی" خوانده می شد.

برای جایگزینی واژه معمولی در نام این گونه، پیشنهاد نام "بادخورک سیاه" مطرح شد تا در برابر نام "بادخورک دودی"، تمایز رنگ ایجاد نماید. نیاز به یادآوری است که در جهان گونه منحصر به فردی با نام Black Swift وجود ندارد اما دو گونه دیگر، به نامهای American Black Swift و African Black Swift وجود دارند. بنابر این، به بیانی دیگر، می توان گفت که بادخورک معمولی، همان بادخورک سیاه اوراسیایی است.

به هر روی، با نظرسنجی انجام شده، امکان جایگزینی نام معمولی با نام سیاه فراهم نشد. بنابراین، واژه "سیاه" به عنوان نام دوم این گونه و در داخل پرانتز افزوده می شود.

 

"بادخورک معمولی (سیاه)"

******

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم برای مینای معمولی

Persian name of Common Myna

 

یکی از گونه های ایران، گونه Common Myna است که در فارسی هم به آن "مینای معمولی" گفته می شود.

نیاز به یادآوریست که نام دیگر این گونه "Indian Myna" است. همچنین پراکنش جهانی این گونه شبه قاره هند، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه است. بنابراین، نام "مینای هندی" به عنوان گزینه دوم پیشنهاد شد.

همچنین در میان میناهای جهان، تنها گونه ای که دارای رنگ بدن قهوه ای است، همین گونه است و در هیچ یک از گونه های میناهای جهان، نام و واژه Brown به کار نرفته است. بنابر این، شاید بتوان آن را "مینای قهوه ای" نیز نامید.

به هر روی، با نظرسنجی انجام شده، امکان جایگزینی نام معمولی با این دو نام فراهم نشد. بنابراین، برای آشنایی بیشتر پرنده نگران ارجمند با نام دوم این گونه، و در صورت نیاز امکان کاربرد آن، واژه "هندی" به عنوان نام دوم این گونه و در داخل پرانتز افزوده می شود.

 

"مینای معمولی (هندی)"

******

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام چرخ ریسک بلوطی معمولی با سرخاکستری

Persian name of Eurasian Penduline Tit

 

در ایران سه گونه چرخ ریسک بلوطی وجود دارد. سرسیاه، سرسفید و گونه سوم که با نام انگلیسی Eurasian است و در زبان فارسی "معمولی" خوانده می شود.

همان طور که می دانید، واژه "معمولی" هم یک واژه عربی است و هم اینکه از دیدگاه حفاظتی، کاربرد آن برای گونه ها توصیه نمی شود. به هر روی، چون در دو گونه نام و رنگ سر آمده است، نام گونه سوم نیز می توانست به طور هماهنگ با رنگ سر گزینش شود. بر همین اساس، برای ایجاد مقایسه رنگی و هماهنگی نامها میان این سه گونه، نام "چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری" پیشنهاد شد. یادآور می شود که در جهان، گونه دیگری به نام Grey Penduline Tit وجود دارد اما در نام آن از واژه "سر" استفاده نشده است.

در رای گیری، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این، پیشنهاد می شود که ازین پس به جای نام "چرخ ریسک بلوطی معمولی"، نام این گونه به شکل زیر جایگزین شود:

 

"چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام چنگر معمولی با چنگر نوک سفید

Persian name of Eurasian Coot

 

نام کنونی انگلیسی این گونه، Eurasian Coot است. البته در گذشته، نام انگلیسی آن Common Coot نیز بوده است. بنابر این، تاکنون برای نام فارسی این گونه، نام "چنگر معمولی" به کار می رفت که با پراکنش گسترده این گونه و فراوانی جمعیت این گونه همخوانی داشت.

همان طور که می دانید، واژه "معمولی" هم یک واژه عربی است و هم اینکه از دیدگاه حفاظتی، کاربرد آن برای گونه ها توصیه نمی شود. به هر روی، برای گزینش نام فارسی بهتر، می توانستیم بر اساس نام علمی (لاتین) این گونه، آن را "چنگر سیاه" بنامیم. همچنین، با توجه به سپر پوستی سفیدرنگ در پیشانی این گونه، نام "چنگر پیشانی سفید" نیز مناسب بود اما گزینه سوم با نام "چنگر نوک سفید" نیز پیشنهاد شده بود که به درستی و به طور مقایسه هماهنگ "رنگ نوک"، در برابر نام فارسی گونه دیگر یعنی "چنگر نوک سرخ" قرار گرفت.

پس از رای گیری، گزینه سوم یعنی "چنگر نوک سفید"، دارای بیشترین رای بود. بنابر این، پیشنهاد می شود که ازین پس به جای نام "چنگر معمولی"، نام این گونه به شکل زیر جایگزین شود:

 

"چنگر نوک سفید (معمولی)"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام درنای معمولی با درنای خاکستری

Persian name of Common Crane

 

یکی از سه گونه درناهای ایران، درنای معمولی Common Crane است. تاکنون برای نام فارسی آن، به طور هماهنگ با نام انگلیسی "درنای معمولی" خوانده می شد. اما در ایران، برخی پرنده نگران ارجمند، گاهی آن را "درنای خاکستری" می خوانند و حتی انجمنی هم به همین نام ثبت شده است.

یادآور می شود که در میان درناهای جهان، گونه ای به نام درنای خاکستری وجود ندارد ولی، گونه دیگری به نام Grey Crowned Crane وجود دارد که در نام آن، واژه "تاج" به کار رفته است.

 

همان طور که می دانید، واژه "معمولی" هم یک واژه عربی است و هم اینکه از دیدگاه حفاظتی، کاربرد آن برای گونه ها توصیه نمی شود. با توضیح بالا، امکان جایگزینی نام "درنای معمولی" با نام "درنای خاکستری" دیده می شود. بنابر این، پیشنهاد می شود که برای کاهش کاربرد واژه معمولی در میان گونه های پرندگان ایران، نام این گونه به شکل زیر جایگزین شود:

 

"درنای خاکستری"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام سسک بیدی و سسک کوچک

Persian name of Willow and Plain Leaf Warblers

 

 

دو گونه از سسکهای ایران،

Willow Warbler و Plain Leaf Warbler هستند.

تاکنون برای Willow Warbler نام "سسک بیدی" و برای Plain Leaf Warbler نام "سسک بیدی کوچک" به کار می رفت.

نیاز به یادآوری است که چون در نام فارسی گونه Plain Leaf Warbler واژه "بیدی" به کار رفته بود، در سالهای گذشته گاه مجبور می شدیم که برای تعیین نام بهتر در Willow Warbler، با افزودن واژه "معمولی"، از نام "سسک بیدی معمولی" استفاده کنیم.

باید دانست که ادامه کاربرد نام فارسی این دو گونه با چنین رویکردی شایسته نبود چون:

1- در گونه Plain Leaf Warbler بهتر است به جای کاربرد نادرست واژه "بیدی"، به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، از واژه "برگی" استفاده شود.

2- در گونه Willow Warbler نام پیشین "سسک بیدی" خود گویا و هماهنگ با نام انگلیسی این گونه بود و نیازی به افزودن واژه "معمولی" برای این گونه نبود. بنابر این، بهتر است نام پیشین "سسک بیدی" حفظ شود.

 

بنابراین، برای کاربرد نام درست، کوتاه و پایدار برای این دو گونه، نام فارسی این دو گونه به شکل زیر ویرایش می شود.

 

سسک بیدی

Willow Warbler

و

 

سسک {برگی} کوچک

Plain Leaf Warbler

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در خرداد 1400

Record of Namaqua Dove in Shahdad in late May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 7 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observations: 27 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام هزاردستان برای بلبل معمولی

Persian name of Common Nightingale

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، Common Nightingale با نام فارسی بلبل معمولی است. به نظر می رسد که برای کاهش کاربرد نام معمولی در میان پرندگان ایران، در نام فارسی این گونه می توان واژه "معمولی" را با واژه های بهتری جایگزین کرد.

 

همان طور که می دانید واژه "هزاردستان" در ادبیات و سروده های شاعران فارسی زبان بسیار به کار رفته است. همچنین، با واژه هایی همچون "هزارآوا" و "هزارآواز" نیز خوانده است. حتی بسیاری از پرنده نگران و مردم عادی این گونه را با نام "هزاردستان" می خوانند. جالب آنکه در ویکی پدیا نیز برای نام فارسی این گونه بلبل هزاردستان آمده است. در زیر چند سروده با واژه هزاردستان به معنی بلبل آورده می شود.

 

هزاردستان امروز در خراسان است
به مجلس ملک اینک همی زند دستان

(فرخی)

 

بانگ هزاردستان چون زیر و بم شود
مردم چو حال بیند از این سان خُرَم شود

(منوچهری)

 

ناهید سزد هزاردستان
کایوان تو گُلْسِتان ببینم

(خاقانی)

 

بوی گل و بامداد نوروز
وآواز خوش هزاردستان

(سعدی)

 

همچنین نام و واژه "مرغ شباهنگ" نیز به معنی بلبل در ادبیات و سروده های شاعران فارسی زبان زیاد به کار رفته است. نیاز به یادآوری است که واژه شباهنگ با نام انگلیسی این پرنده یعنی Nightingale نیز هماهنگ است. در عین حال، در شعرها، واژه "شباهنگ" بیشتر به معنی ستاره صبحگاهی به کار رفته است.

 

تو گفتی سیه غژب باشنگ بود
و یا در دل شب شباهنگ بود

(اسدی)

 

سحر تا کاروان نارد شباهنگ
نبندد هیچ مرغی در گلو رنگ

(نظامی)

 

در ادبیات ایران، نام "مرغ سحرخوان" نیز برای بلبل به کار رفته است.

 

 

با این پیشنیۀ تاریخی و ادبی، به نظر می رسد که در مورد بلبل معمولی، به درستی و آسانی می توان نام "بلبل هزاردستان" را به کار برد. بنابر این، ازین پس در فهرستهای پرندگان ایران و استانها به جای نام بلبل معمولی، نام "بلبل هزاردستان" خواهد آمد.

 

"بلبل هزاردستان"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در شهداد در خرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 9 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 30 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در جاسک در خرداد 1400

Record of Asian Koel in Jask in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 7 خرداد 1400

پرنده نگران: ساره مسعودی، حسین بارآزرده و الهام شنیتی

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 May 2021

Birdwatchers: Sareh Masoudi, Hossein BarAzordeh & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سنگ چشم تورانی و پشت سرخ در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of hybrid Turkestan x Red-backed Shrike in Salehieh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: دورگه سنگ چشم تورانی و سنگ چشم پشت سرخ

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: فرشته کاظمی، علی حاجی آبادی، بابک رنجبر، محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده و محمدجواد شاهی

شناسایی کنندگان: آقایان محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Turkestan x Red-backed Shrike Lanius phoenicuroides x L. collurio

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 21 May 2021

Birdwatchers: Fereshteh Kazemi, Ali Hajiabadi, Babak Ranjbar, Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh & MohammadJavad Shahi

Identified by: Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری ماهی خورک سرخاکستری در جاسک در خرداد 1400

First national record of Grey-headed Kingfisher in Jask in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ماهی خورک سرخاکستری Halcyon leucocephala

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

شناسایی کنندگان: الهام شنیتی، میثم قاسمی، آرش حبیبی آزاد، علی سنگچولی، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، سیدحامد موسوی، میرحسین حسینی، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری و محسن ملاح

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. رفتار این پرنده در روز 11 خرداد 1400 توسط بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی با همراهی آقای حسین بارآزرده مورد پایش قرار گرفت.

Species: Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 May 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

Identified by: Elham Shaniti, Meysam Ghasemi, Arash Habibi-Azad, Ali Sangchooli, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MirHossein Hosseini, Reza AliAsl, MohammadJavad Parastegari & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. Behaviour of this bird was monitored on 1 June 2021 by Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Hossein BarAzordeh.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بردسکن در اردیبهشت 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Bardeskan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای خمّی، بردسکن

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای جواد بندری

شناسایی کنندگان: جواد بندری، محمد عباس زاده، محسن ملاح، محمدجواد پرستگاری، احسان طالبی، میرحسین حسینی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khommi village, Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 12 May 2021

Birdwatchers: Javad Bandari

Identified by: Javad Bandari, Mohammad Abbaszadeh, Mohsen Mallah, MohammadJavad Parastegari, Ehsan Talebi, MirHossein Hosseini & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در تنکابن در خرداد 1400

Record of Crested Honey Buzzard in Tonekabon in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لشگرک، تنکابن

استان: مازندران

زمان پایش: 1 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی، حمید جباری، سیدحامد موسوی، محمدجواد پرستگاری، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، اُسکار کمپبل، ریچارد پورتر و دیک فورسمن

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مازندران. از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار داشتن سفیدی زیرگلو و تیرگی گردن، و نبود لکه تیره مچی است همچنین، نوارهای تیره در زیر شاهپردومیها به بدن متصل می شود و نوارهای زیر شاهپراولیها به نوک بال می رسد.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lashgarak, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 22 May 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

Identified by: MirHossein Hosseini, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MohammadJavad Parastegari, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Richard Porter & Dick Forsman

Remarks: The first record of this species for Mazandaran province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری شاهین آمور در لیپار در بهمن 1387

First national record of Amur Falcon in Lipar in January 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین آمور Falco amurensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب لیپار، 15 کیلومتری شرق چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 بهمن 1387

پرنده نگران: آقایان رِینود وِرمولِن، حسین عسکری و مارتِن پیتِر لَنتشیر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Amur Falcon Falco amurensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lipar Marsh, 15 km east of Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 24 January 2009

Birdwatchers: Reinoud Vermoolen, Hosein Askari & Maarten Pieter Lantsheer

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای پیپت خاکی

Persian name of Tawny Pipit

 

همان طور که می دانید برای گونه Tawny Pipit با نام علمی Anthus campestris دو نام فارسی وجود دارد.

1- "پیپت خاکی" که برگردان واژه انگلیسی Tawny است و در کتاب پرندگان ایران (اسکات و همکاران 1354) به کار رفته بود.

2- نام "پیپت دشتی" که در دهه 1370 شمسی توسط برخی پرنده شناسان ایران پیشنهاد شد.

 

نیاز به یادآوری است که در میان پیپتهای جهان، برای نامگذاری گونه های از ویژگیهای رنگ بدن، اندازه نوک و ناخن، منطقه جغرافیایی، زیستگاه مطلوب و حتی نام دانشمندان به کار رفته است. در اینجا تلاش می کنیم تا ضمن مقایسه گونه Tawny Pipit با یکی دیگر از گونه های پیپتهای جهان، نام فارسی مناسب را برای این دو گونه برگزینیم.

 

در میان پیپتهای جهان، گونه ای با نام انگلیسی Desert یا Steppe دیده نمی شود اما یک گونه پیپت با نام انگلیسی Plain-backed Pipit وجود دارد که نام دوم آن Plain Pipit است (نام علمی Anthus leucophrys). پراکنش این گونه در قاره آفریقا (به جز صحرای آفریقا) است. این گونه در مناطق باز با علفهای کوتاه و گاهی در زمینهای کشاورزی زیست می کند.

گونه Tawny Pipit از شمال مغولستان تا شمال و غرب اروپا و نیز شاخ آفریقا و غرب آفریقا پراکنش دارد و زیستگاه جوجه آوری آن مناطق باز و خشک و گاهی در مناطق نیمه بیابانی است.

 

بنابر این، بر پایه اطلاعات موجود می توان گفت که برای گونه Tawny Pipit، نام "پیپت خاکی" با نام انگلیسی آن که بیانگر رنگ خاکی است، هماهنگ بوده، همچنین برای بیان نوع زیستگاه این گونه یعنی مناطق نیمه بیابانی نیز گزینه مناسبی است.

 

پیپت خاکی

Tawny Pipit

Anthus campestris

 

همچنین در مورد گونه Plain-backed Pipit می توان در هماهنگی با نام انگلیسی آن، نام "پیپت دشتی" را گزینه مناسبی برای این گونه دانست که افزون بر هماهنگی با نام انگلیسی این گونه، برای بیان نوع زیستگاه این گونه نیز مناسب است.

 

پیپت دشتی

Plain-backed (Plain) Pipit

Anthus leucoryphrys

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی