کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کانی برازان در شهریور 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی، آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: 4 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azabaijan

Date of observation: 23 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

 

 

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سولدوز در مرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 22 August 2018

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوجاق در شهریور 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 24 August 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در هرچگان در مرداد 1397

Record of European Roller in Harchagan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: هرچگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان یوسف ترکی-هرچگانی و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Harchagan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 21 August 2018

Observers: Yusof Torki-Harchagani & Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در تالاب حسنلو در شهریور 1397

Record of population of White-headed Duck in Hasanlu wetland in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 19 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 September 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در تالاب سولدوز در شهریور 1397

Record of population of Great White Pelican in Solduz wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کانی برازان در شهریور 1397

Record of Marbled Duck in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 12 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 3 September 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار در بوجاق در شهریور 1397

Record of Eurasian Oystercatcher in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عباس علیزاده و ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observation: 24 August 2018

Observers: Abbas Alizadeh & Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در کانی برازان در شهریور 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 14 فرد

مکان مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 14 individuals

Date of observation: 23 August 2018

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در مریوان در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Marivan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ و خانم صدیقه شریفی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: September 2018

Observers: Mohammad Safrang & Sedigheh Sharifi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت قرقاول در بوجاق در خرداد 1397

Record of population of Common Pheasant in Boujagh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: 9 بالغ و 4 جوجه

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 25 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: 9 adults and 4 nestlings

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 15 June 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در بوانات در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Bavanat in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده روشن کوه، بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 10 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Roushan-Kuh Protected Area, Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 1 September 2018

Observers: Mohammad Moradpour


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در شیمبار در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Shimbar in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shimbar Protected Area, Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 September 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در سیران گولی در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Seyran-Goli in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 2 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 24 August 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در نقده در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneck in Naghadeh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observation: 9 September 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در جهان نما در شهریور 1397

Record of Black Woodpecker in Jahan-Nama in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopos martius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده جهان نما، گرگان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Black Woodpecker Dryocopos martius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jahan-Nama Protected Area

Province: Golestan

Date of observation: September 2018

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی سیاه درنقده در اردیبهشت 1397

Record of Black Tern in Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی بال سیاه Chlidonias niger

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائل آی و درنا مجاب

Species: Black Tern Chlidonias niger

No. of individuals: one individual

Date of observation: 17 May 2018

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در قم در مرداد 1397

Record of Savi’s Warbler in Qom in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

تاریخهای مشاهده: 26 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

شناسایی کنندگان: درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائل آی و اندرو استودارت

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Dates of observation: 17 August 2018

Observers: Majid Rezvani

Identified by: Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Andrew Stoddart


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پهلوهای قرمز در نقده

Record of House Sparrow with rufous flanks in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در پهلوها

تعداد پرنده: یک ماده

تاریخ مشاهده: 10 دی 1393

محل مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

عکاس: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous flanks

No of individuals: one female

Date of observation: 31 December 2014

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در مریوان در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Marivan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای محمد سفرنگ و خانم صدیقه شریفی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: September 2018

Observers: Mohammad Safrang & Sedigheh Sharifi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در کرخه در خرداد 1397

Record of Pallid Scops Owl in Karkheh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده کرخه

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد الوندی و خانمها ساره مسعودی، راهله مهرآسا والهام شنیتی

شناسایی کنندگان: --

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karkheh Protected Area

Province: Khuzestan

Dates of observation: June 2018

Observers: Mohammad Alvandi, Sareh Masoudi, Raheleh Mehrasa & Elham Shaniti

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی بزرگ در استان قزوین

Observation of Levant Sparrowhawk in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 14 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای علی اکبر رشوند آوه

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: 5 September 2018

Observer: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک پس سر سفید در استان قزوین

Observation of Coal Tit in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پس سر سفید Periparus ater

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید بهرامی

Species: Coal Tit Periparus ater

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Date of observation: September 2018

Observers: Majid Bahrami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در مهرشهر، کرج در تابستان 1397

Record of European Roller in Mehr-Shahr, Karaj in summer 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کیانمهر، مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات:  تیر و مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kianmehr, Mehr-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: June & July 2018

Observers: Hamid Jabbari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در آبیک در شهریور 1397

Record of European Roller in Abyek in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: قشلاق، آبیک

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qeshlaq, Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بوشهر در مرداد 1397

Record of Montagu's Harrier in Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر نابالغ

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی: رافائل آی، مگنوس اولمن، درک اسکات، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one subadult male

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: August 2018

Observers: Korosh Khalili

Identified by: Raffael Aye, Magnus Ullman, Derek Scott, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره سرخاکستری در استان خوزستان

Observation of Grey-headed Bunting in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرخاکستری Emberiza buchanani

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Grey-headed Bunting Emberiza buchanani

No. of individuals: one individual

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: September 2017

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari

Remarks: New species for Khuzestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان کرمانشاه

Observation of Steppe Grey Shrike in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 10 September 2016

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کبک دری در ایذه در بهمن 1396

Record of Caspian Snowcock in Izeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: کبک دری Tetraogallus caspius

تعداد پرنده: یک فرد شکارشده

محل مشاهده: ارتفاعات سوسن، ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای عباس سلطانی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Type of important species: Decreasing population

Species: Caspian Snowcock Tetraogallus caspius

No. of individuals: one individual hunted

Place of observation: Sousan heights, Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 January 2018

Observers: Abbas Soltani

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان همدان

Observation of Spotted Crake in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشینه رودخانه

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Date of observation: 23 October 2016

Place of observation: Abshineh river

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم جنبانک سرزرد در استان کردستان

Observation of Citrine Wagtail in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم جنبانک سرزرد Motacilla citreola

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 1 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Citrine Wagtail Motacilla citreola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 21 January 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Remarks: New species for Kordestan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب سیران گولی در تیر 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Seyran-Goli in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 20 جوجه

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1397

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 20 nestlings

Date of observation: 20 July 2018

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در ابرکوه در بهار 1393

Record of Grey Hypocolius in Abarkuh in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: بالغین، 2 بالغ، یک آشیانه فعال با جوجه و 3 آشیانه غیرفعال

تاریخ مشاهده: بهار 1393

مکان مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: 2 adults, one active nest with nestling, 3 inactive nests

Date of observation: spring 2014

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Observers: Moslem Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در قروه، همدان در خرداد 1397

Record of breeding Long-eared Owl in Ghorveh, Hamedan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 4 جوجه

مکان مشاهده: قروه-درجزین

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 30 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر و احسان سلیمانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 owlets

Place of observation: Ghorveh-Darjazin

Province: Hamedan

Date of observation: 20 June 2018

Observers: Hamid Basir & Ehsan Soleymani

Type of confirmation: Observation of owlet


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در اهواز در بهمن 1396

Record of Barbary Falcon in Ahwaz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 26 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 15 February 2018

Observers: Alireza Afshoon


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در پیرانشهر در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Eagle in Piran-Shahr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاده پیرانشهر به سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Piran-Shahr to Sardasht road

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در کانی برازان در مرداد 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد:یک فرد

مکان مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 August 2018

Observers: Mohsen Mallah


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در سیرجان در مرداد 1397

Record of Montagu's Harrier in Sirjan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر نابالغ

مکان مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن محیاپور

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائی آی، درنا مجاب

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one subadult male

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Date of observation: August 2018

Observers: Mohsen Mahyapour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در سولدوز در اردیبهشت 1397

Record of breeding Black-headed Gull in Solduz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 100 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 100 nests and eggs

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: May 2018

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان اصفهان

Observation of Whinchat in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در لارستان در مرداد 1397

Record of Barn Owl in Larestan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد (مرده)

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالرضا فدو، خدانظر انصار، احسان فرنام و عدنان دلخسته

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual (dead)

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 2 August 2018

Observers: Abdolreza Fadavi, Khodanazar Ansari, Ehsan Farnam & Adnan Delkhasteh


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 جوجه

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 juveniles

Date of observation: August 2018

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بلبل معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Nightingale in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 مرداد 1397

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در کال شور، سبزوار در مرداد 1397

Record of Grey Hypocolius in Kal-Shur, Sabzevar in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: 100 فرد

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: کال شور، سبزوار

استان: خراسان رضوی

مشاهده کنندگان: آقای سعید داوری

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: 100 individuals

Date of observation: August 2018

Place of observation: Kal-Shur, Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Observers: Saeed Davari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در مرداد 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation:  Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: August 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در مرداد 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 7 فرد و یک نابالغ

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 7 individuals and a juvenile

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: August 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کرمانشاه در مرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Kermanshah in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1397

مکان مشاهده: بخش کوزران، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 August 2018

Place of observation: Kuzaran county, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در گندمان در مرداد 1397

Record of European Roller in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 19 August 2018

Observers: Keramat Hafezi 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در قوری گل در مرداد 1397

Records of Pygmy Cormorant in Ghori-Gol in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهده: 15 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 6 August 2018

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در انگوران در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Anguran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 فرد بالغ، 4 آشیانه و 10 جوجه

مکان مشاهده: انگوران

استان: زنجان

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان شهباز رستمی-احمدوندی، محمد جواد رستمی-احمدوندی و خانم مهوش سراب خشکه

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 adults, 4 nests, and 10 nestlings

Place of observation: Anguran

Province: Zanjan

Date of observation: 13 July 2018

Observers: Shahbaz Rostami-Ahmadvandi & Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Mahvash Sarab-Khoshkeh

Type of confirmation: Observation of adult, nest and nestlings

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی