کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

گزینش نام فارسی برای سرده پرستوتالابی

Persian name of the genus Chlidonias

 

در جهان، چهار گونه پرستودریایی در سردۀ (جنس) Chlidonias دیده می شود که بیشتر در زیستگاههای تالابی (Marsh) زیست می کنند و به همین دلیل Marsh Terns خوانده می شوند. سه گونه از این سرده در ایران ثبت شده اند.

در زمستان 1398 دربارۀ این پیشنهاد بررسی و نظرسنجی شد که مورد پذیرش قرار گرفته بود اما برای آشنایی تدریجی پرنده نگران ارجمند کشور با این نام ویرایش یافته، به عنوان نام دوم و در داخل پرانتز افزوده شده بود.

اکنون یک و نیم سال گذشته است و پرندگان نگران بزرگوار آشنایی نسبی با این نام پیدا کرده اند. همان طور که می دانید، متاسفانه تالابهای داخلی که زیستگاه این گروه از پرندگان هستند و در حال کاهش هستند.

بنابر این، با توجه به پیشینۀ گفته شده، برای افزایش انگیزه های حفاظتی برای توجه به اهمیت این گونه ها و حفظ زیستگاههای تالابهای داخلی کشور، نام پرستوتالابی به عنوان نام اصلی این گروه در اولویت قرار می گیرد. بدین ترتیب، نام فارسی این سرده (جنس) به شکل "پرستوتالابی" ویرایش یافته، نام فارسی سه گونه آن در ایران نیز به شکل زیر ویرایش می شود:

"پرستوتالابی تیره"

"پرستوتالابی بال سفید"

"پرستوتالابی سیاه"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در قم در خرداد 1400

Record of Masked Wagtail in Qom in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سد کبار، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان قم

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kabar dam, Qom

Province: Qom

Date of observation: 22 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this subspecies for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در سمنان در فروردین 1400

Record of Masked Wagtail in Semnan in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر سمنان

استان: سمنان

زمان پایش: 6 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Semnan city

Province: Semnan

Date of observation: 26 March 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در شاهرود در بهمن 1399

Record of Masked Wagtail in Shahrud in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: حسین آباد، شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 16 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hossein-Abad, Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: 4 February 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در شاهرود در خرداد 1398

Record of Masked Wagtail in Shahrud in June 2019

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: خرداد 1398

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: June 2019

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در دامغان در خرداد 1397

Record of Masked Wagtail in Damghan in spring 2018

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: چشمه علی، دامغان

استان: سمنان

زمان پایش: خرداد 1397

پرنده نگران: آقای مجید پورهمدانی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Cheshmeh-Ali, Damghan

Province: Semnan

Date of observation: spring 2018

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در مشهد در خرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Mashhad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 11 June 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mehdi Naghibi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونۀ بادخورک کوچک در استان کردستان

Record of Little Swift in Kordestan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: اورامانات، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 18 خرداد 1400

پرنده نگران: راهله مهرآسا، صدیقه شریفی و محمد سفرنگ

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کردستان

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Oramanat, Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 8 June 2021

Birdwatchers: Raheleh Mehrasa, Sedigheh Sharifi & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی کاربرد نام فارسی در چند گونه با واژه اوراسیایی

Persian name of birds with name of Eurasian

 

 

در سالهای گذشته برای چند گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه Eurasian به کار رفته بود، در نام فارسی آنها واژه هایی دربارۀ ویژگیهای اندازه، رنگ و زیستگاه به کار رفته بود. برای چند گونه نیز به تازگی نام فارسی مناسب گزینش شده است. این 8 گونه عبارتند از:

 

گیلانشاه بزرگ Eurasian Curlew

سلیم کوهی Eurasian Dotterel

کمرکُلی جنگلی Eurasian Nuthatch

دارکوب قهوه ای Eurasian Wryneck

---

چکاوک آسمانی بزرگ Eurasian Skylark

چنگر نوک سفید Eurasian (Common) Coot

چرخ ریسک بلوطی سرخاکستریEurasian Penduline Tit

خوتکای جُرّهEurasian Teal

 

تاکنون در نام فارسی پرندگان ایران، واژه "اوراسیایی به کار نمی رفت. در چند گونه از پرندگان ایران که در نام انگلیسی آنها واژه Eurasian به کار می رود، با نام "معمولی" خوانده می شدند. به هر روی، در گونه هایی که دارای چند زیرگونه بودند یا نیاز به کاربرد نام جغرافیایی آنها بود، در نام فارسی آنها، واژه "اوراسیایی" جایگزین شده اند. برای برخی گونه ها نیز، در صورت ضرورت از واژه "اوراسیایی" استفاده می شود. این شش گونه عبارتند از:

 

چاخ لق اوراسیاییEurasian Stone-curlew

یاکریم اوراسیایی Eurasian Collared Dove

مرغ حق اوراسیایی Eurasian Scops Owl

سک نیزار اوراسیایی Eurasian Reed Warbler

شاه بوف {اوراسیایی} Eurasian Eagle-Owl

پری شاهرخ {اوراسیایی}Eurasian Golden Oriole

 

در 18 گونه از پرندگان ایران نیز واژه Eurasian به کار رفته است که نیازی به برگردان این واژه در نام فارسی آنها دیده نمی شود.

سسک سرسیاه Eurasian Blackcap

چرخ ریسک سرآبی Eurasian Blue Tit

سهره سرسیاه Eurasian Bullfinch

چلچه کوهی Eurasian Crag Martin

سهره بال سرخ Eurasian Crimson-winged Finch

لیل Eurasian Hobby

هدهد Eurasian Hoopoe

جی جاق Eurasian Jay

زاغی Eurasian Magpie

صدف خوار Eurasian Oystercatcher

سهره زرد {سرسیاه}Eurasian Siskin

قرقی Eurasian Sparrowhawk

کفچه نوک Eurasian Spoonbill

گنجشک درختیEurasian Tree Sparrow

دارخزک Eurasian Treecreeper

گیلار Eurasian Wigeon

ابیا Eurasian Woodcock

الیکایی Eurasian Wren

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی کاربرد نام فارسی در چند گونه با واژه انگلیسی اروپایی

Persian name of birds with name of European

 

در گذشته، از واژه اروپایی برای نام فارسی پرندگان استفاده نمی شد. در سالها و ماههای گذشته برای 5 گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه European به کار رفته است، با توجه به محدود بودن پراکنش اصلی این گونه ها به قاره اروپا، در نام فارسی نیز واژه "اروپایی" به کار رفته است. این 5 گونه عبارتند از:

 

سلیم طلایی اروپایی European Golden Plover

دارکوب سبز اروپایی European Green Woodpecker

سینه سرخ اروپایی European Robin

مگس گیر ابلق اروپایی European Pied Flycatcher

چک اروپایی European Stonechat

 

در سه گونه از سهره ها نیز واژه European به کار رفته است که نیازی به برگردان این واژه در نام فارسی آنها دیده نمی شود.

سهره سبز European Green Finch

سهره طلایی European Goldfinch

سهره دمگاه زرد European Serin

 

اما در پنج گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه European به کار می رود، تاکنون با نام "معمولی" خوانده می شدند. این پنج گونه عبارتند از است:

 1. شبگرد معمولی European Nightjar
 2. قمری معمولی European Turtle Dove
 3. سارگپه جنگلی معمولی European Honey Buzzard
 4. سبزقبای معمولی European Roller
 5. زنبورخوار معمولی European Bee-eater

 

گرچه در نام انگلیسی این پنج گونه، نام واژه European به کار رفته است، پراکنش این پنج گونه از غرب اروپا تا مرکز آسیا و چین و حتی شرق چین و آسیا گسترده شده است. به نظر می رسد که برای گزینش نام پایدارتر، بهتر است واژه "اوراسیا" به کار رود تا نمایانگر بهتر پراکنش این پنج گونه باشد.

تصمیم گیری در مورد نام فارسی این پنج گونه در آینده انجام خواهد شد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding Marbled Duck in Hour-al-Azim in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 15 جوجه همراه والدین

مکان پایش: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و رضا نیک فلک

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 15 ducklings

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 June 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi & Reza Nikfalak

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زیرگونه های مهم در ایران

Records of important subspecies in Iran

ثبت بلبل هزاردستان شرقی در شیراز در خرداد 1400

Record of Eastern Nightingale in Shiraz in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: بلبل هزاردستان شرقی  Luscinia megarhynchos golzii (hafizi)

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: ابتدای خرداد 1400

پرنده نگران: آقای فرید پروتا

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Eastern Nightingale Luscinia megarhynchos golzii (hafizi)

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: late May 2021

Birdwatchers: Farid Prota

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پلیکان سفید در تالاب مره در خرداد 1400

Record of Great White Pelican in Morreh wetland in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 21 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Type of important species: Population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Period of observations: 11 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species in Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستوی دمگاه حنایی در استان قم

Record of Red-rumped Swallow in Qom province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی دمگاه حنایی Cecropis daurica

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: قمرود

استان: قم

زمان پایش: 19 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Red-rumped Swallow Cecropis daurica

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qomrud

Province: Qom

Dates of observation: 9 June 2021

Birdwatchers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

پرهیز از کاربرد نام دلیجه بزرگ برای دلیجه معمولی

Persian name of Common Kestrel

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، دلیجۀ معمولی Common Kestrel Falco tinnunculus است. گاهی برخی پرنده نگران ارجمند کشور، برای مقایسۀ اندازه این گونه با گونۀ دیگر به نام دلیجۀ کوچک Lesser Kestrel Falco naumanni، واژه بزرگ را به کار می برند.

باید دانست که افزون بر این دو گونه، گونه دیگری از دلیجه های جهان در شرق و جنوب قاره آفریقا زیست می کند که نام آن Greater Kestrel Falco rupicoloides است که نام این گونه در برابر نام دلیجۀ کوچک قرار می گیرد.

بر این اساس، سفارش می‌شود که برای نام فارسی گونه دلیجۀ معمولی، از کاربرد نام دلیجۀ بزرگ پرهیز شود.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

پرهیز از کاربرد نام جغد شاخدار برای جغد گوش دراز

Persian name of Long-eared Owl

 

یکی از گونه های جغدهای ایران،  Long-eared Owl است. برای نام فارسی این گونه به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، در بیشتر منابع نام "جغد گوش دراز" به کار می رود اما گاهی برخی پرنده نگران کشور، نام "جغد شاخدار" را برای این گونه به کار می برند.

نیاز به یادآوری است که جغد گوش دراز از جغدهای سرده (جنس) جغدهای گوش دار است که دربرگیرنده هشت گونه از جغدهای جهان است که دو گونه "جغد گوش دراز" و جغد تالابی (گوش کوتاه) در ایران ثبت شده اند.

در مورد کاربرد نام جغد شاخدار، یادآوری می شود که دو گونه از جغدهای جهان به نام جغد شاخدار بزرگ و جغد شاخدار کوچک وجود دارند.

Great Horned Owl Bubo virginianus

Lesser Horned Owl Bubo magellanicus

بنابر این، برای پرهیز از استباه و کاربرد نام درست، سفارش می شود که از کاربرد نام "جغد شاخدار" برای گونه "جغد گوش دراز" پرهیز شود.

بنابر این نام درست و هماهنگ با نام انگلیسی برای این گونه از جغدهای کشورمان به شکل زیر است.

"جغد گوش دراز"

Long-eared Owl

*****

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام خوتکای معمولی با واژه جره

Persian name of Eurasian Teal

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، خوتکای معمولی (Eurasian Teal) است که این نام انگلیسی از حدود دو دهه گذشته به کار می رود. یادآوری می شود که نام آن در گذشته Common Teal بود و هنوز هم نام دوم این گونه Common Teal است. به همین دلیل نام فارسی کنونی آن تاکنون "خوتکای معمولی" باقی مانده است.

برای جایگزینی واژه "معمولی" در نام فارسی این گونه، می توان سه گزینه را در ذهن داشت که یک گزینه را نمی توان به کار برد. بنابر این، دو گزینه می توانند برگزیده شوند.

1- یکی از واژه هایی که دارای ارزش فرهنگی است و به خوبی می تواند در نامگذاری این گونه به کار رود، واژه "جُره" است. واژه "جُره" در فرهنگ فارسی و سروده های شاعران نیز به کار رفته است و به معنی کوچک و خُرد است. همچنین واژه "جُره"، برای خوتکای معمولی در گویشهای کردی سنندج و مریوان و موکریان نیز همراه با نام اردک به کار می رود. بنابر این، به نظر می رسد که می تواند از گزینشهای بسیار پسندیده فرهنگی کشور خواهد بود. همچنین کوتاه بودن این نام، کاربرد آن را آسان خواهد ساخت.

2- به کار بردن واژه "اوراسیایی" در نام فارسی این گونه با برگردان نام انگلیسی کنونی این گونه.

 

* البته برای این گونه گاهی از Eurasian Green-winged Teal هم استفاده می شود که با توجه به حضور گونه دیگری از خوتکاها در قاره آمریکا با نام Green-winged Teal با نام لاتین Anas carolinensis، توصیه می شود که از کاربرد نام "خوتکای بال سبز" برای جایگزینی نام "خوتکای معمولی" پرهیز شود.

پس از بررسی لازم و رای گیری، با توجه به شایستگی فرهنگی و ملی واژه "جره"، نام این گونه به شکل زیر برگزیده شد.

"خوتکای جُره"

Eurasian Teal

Anas crecca

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام کوهپایه برای کبک معمولی

Persian name of Chukar Partridge

 

یکی از کبک های ایران، Chukar Partridge است که تاکنون با نامهای "کبک" و "کبک معمولی" خوانده می شد. با توجه به وجود چندین گونه کبک در کشور، لزوم به کاربردن نام تعیین کننده برای این گونه و همچنین پرهیز از کاربرد واژه "معمولی"، بررسی برای یافتن نامی شایسته برای این گونه انجام شد.

برای جایگزینی واژه معمولی در نام کبک معمولی، می توان چهار گزینه را در ذهن داشت که دو گزینه مناسب می توانند برگزیده شوند ولی دو گزینه دیگر به علت به کار رفتن در گونه دیگری از کبکها نمی توانند به کار روند.

1- "کبک کوهپایه": واژه "کوهپایه" می تواند جایگزین مناسبی به جای کبک معمولی باشد و آن را از زیستگاه "کبک دری" که در کوههای بلندتر و برفگیر بالای 3000 متر زیست می کند، متمایز می سازد.

2- "کبک آسیایی": بر اساس پراکنش جهانی این گونه و مقایسه آن با کبکهای دیگر از همین سرده (جنس)، "کبک آسیایی" نیز نام پیشنهادی مناسبی بود.

 

یادآوری می شود که چون گونه دیگری از کبکها با نام Rock Partride با نام علمی Alectoris graeca وجود دارد، نمی توان دو گزینه "کبک کوهی (صخره)" (در نام انگلیسی این گونه) یا "کبک خاکستری" (در نام لاتین این گونه) را به کار برد.

بنابر این، پس از بررسی و رای گیری، نام کبک کوهپایه برگزیده شد.

 

"کبک کوهپایه"

Chukar Partridge

Alectoris chukar

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سسک نیزار معمولی

Persian name of Eurasian Reed Warbler

 

یکی از گونه های پرندگان ایران سسک نیزار معمولی است که نام انگلیسی آن Eurasian Reed Warbler است.

تاکنون، برای نام تعیین کننده این گونه در میان سسکهای سسکهای نیزار، از واژه معمولی استفاده می شد.

نیاز به یادآوری است که کاربرد واژه معمولی، ممکن است موجب پندار فراوان بودن و کم شدن توجه به چنین گونه هایی با نام معمولی بیانجامد. بنابر این، از دیدگاه حفاظتی، شایسته است که از به کار بردن نام "معمولی" پرهیزشود.

بنابر این، نام فارسی درست این گونه به شکل زیر گزینش می شود:

"سسک نیزار اوراسیایی"

Eurasian Reed Warbler

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام غراب معمولی با غراب سیاه

Persian name of Common (Northern) Raven

 

یکی از پرندگان خانواده کلاغان در ایران، غراب معمولی است. نام انگلیسی آن هم به شکل Common Raven و هم به شکل Northern Raven دیده می شود. برای نام فارسی این گونه، تاکنون از "غراب معمولی" استفاده می شد.

می توان با توجه نام انگلیسی این گونه و نیز پراکنش این گونه در نیمه شمالی ایران، نام "غراب شمالی" پیشنهاد شد. البته نام "غراب شمالی" می تواند یادآوری کننده خوبی برای پراکنش این گونه و نیزقرار دادن آن در برابر پراکنش "غراب گردن قهوه ای" در جنوب کشور هم باشد.

همچنین برای غراب معمولی، نام "غراب سیاه" هم پیشنهاد شد که در برابر گونه دیگر یعنی "غراب گردن قهوه ای"، مقایسه رنگ خوبی ایجاد می نماید.

برای جایگزینی نام معمولی، یکی دیگر از گزینه های پیشنهادی "غراب کوهی" بود.

پس از بررسی و رای گیری، نام "غراب سیاه" برای جایگزینی نام غراب معمولی برگزیده شد.

"غراب سیاه"

Common (Northern) Raven

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام پرستوی معمولی با پرستوی خانگی

Persian name of Barn Swallow

 

یکی از گونه های پرندگان ایران Barn Swallow است. تاکنون برای نام فارسی این گونه از پرستوی معمولی استفاده می شد. چنانچه بخواهیم واژه را به کار نبریم، چند گزینه پیشنهاد شد.

با هماهنگی با نام لاتین این گونه و همچنین هماهنگ با زیستگاه ترجیحی این گونه، نام "پرستوی روستایی" پیشنهاد شد.

همچنین گزینه دیگر به طور هماهنگ با زیستگاه آشیانه سازی این گونه "پرستوی خانگی" در نظر گرفته شد.

به نظر نمی رسید که برگردان نام انگلیسی این گونه، یعنی "پرستوی انباری" گزینه مورد پسندی برای پرنده نگران عزیز باشد. بنابر این، این پیشنهاد مطرح نشد.

پس از رای گیری انجام شده، نام فارسی "پرستوی خانگی" برای این گونه برگزیده شد.

"پرستوی خانگی"

Barn Swallow

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام خروس کلی معمولی با خروس کلی شمالی

Persian name of Northern Lapwing

 

یکی از گونه های خروس کُلی های ایران، Northern Lapwing است که آن را با نام فارسی "خروس کُلی معمولی" می شناسیم. برای جایگزینی واژه معمولی، دو گزینه پیشنهاد شد.

با توجه به رنگ سبز و جلای آن در پشت بدن و بالهای این گونه، گزینه "خروس کُلی سبز" پیشنهاد شد.

همچنین به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، می توان آن را "خروس کُلی شمالی" نامید که مناطق جوجه آوری این گونه در ایران نیز در نیمه شمالی کشور هستند.

نیاز به یادآوری است که در جهان، گونه دیگری از خروس کُلیها به نام Southern Lapwing با نام لاتین Vanellus chilensis نیز وجود دارد و در آمریکای جنوبی زیست می کند. به نظر می رسد که این دو نام شمالی و جنوبی، در برابر همدیگر، کاربرد جغرافیایی مناسبی دارند (خروس کلی شمالی در نیمکره شمالی و اوراسیا و خروس کلی جنوبی در نیمکره جنوبی و قاره آمریکای جنوبی). بنابر این، به نظر می رسد که نام انگلیسی آنها پایدار خواهد بود و انتظار نمی رود که به این زودیها تغییر کند.

بر همین اساس و با رای موافق دوستان، نام "خروس کُلی" شمالی را جایگزین خواهیم کرد.

"خروس کُلی شمالی"

Nortern Lapwing

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام سار معمولی با سار سیاه

Persian name of Common Starling

 

یکی از پرندگان ایران، Common Starling است. نام فارسی آن تاکنون سار و سار معمولی بود اما به نظر می رسید که برای این گونه، بتوان نام معمولی را با نام دیگری جایگزین کرد.

رنگ عمومی بدن این گونه سیاه است. بنابر این، می توان نام "سار سیاه" را در برابر گونه دیگر سار که در ایران دیده می شود، یعنی "سار صورتی" به کار برد.

همچنین، در این سرده (جنس) دو گونه وجود دارد. بدن سار معمولی در بیشتر زمانهای سال دارای خالهایی است. نام گونه دیگر نیز سار بی خال Spotless Starling است. بنابر این، نام "سارخالدار" نیز به عنوان گزینه دیگر در نظر گرفته شد.

پس از بررسی و رای گیری، نام "سار سیاه" برای جایگزینی نام سار معمولی برگزیده شد.

"سار سیاه"

Common Starling

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

چگونگی کاربرد واژه معمولی در نام انگلیسی و فارسی پرندگان

Persian name of birds with English term Common

 

در سالهای گذشته برای چند گونه از پرندگان که در نام انگلیسی آنها واژه Common به کار رفته بود، واژه های مقایسه ای یا نامهای ویژه به کار رفته بودند. برای چند گونه نیز به تازگی نام جایگزین برگزیده شده است. این ده گونه عبارتند از:

مرگوس بزرگ Common Merganser

آبچلیک آوازخوان Common Sandpiper

سلیم طوقی بزرگ Common Ringed Plover

کاکایی نوک سبز Common Gull

ماهیخورک کوچک Common Kingfisher

----

درنای خاکستری Common Crane

سسک گلوسفید بزرگ Common Whitethroat

بلبل هزاردستان Common Nightingale

سار سیاه Common Starling

غراب سیاه Common Raven

 

در میان پرندگان ایران، در نام 12 گونه، واژه انگلیسی Common به کار رفته است که در نام فارسی آنها نیز از واژه "معمولی" استفاده می کنیم که همچنان با نام اصلی معمولی به کار خواهند رفت. این نامها در زیر می آیند. در چند گونه، واژه "معمولی" در صورت ضرورت به کار خواهند رفت و برای دو گونه نیز به تازگی، نام دوم افزوده شده است.

 1. سیاه اردک معمولی Common Scoter
 2. بادخورک معمولی (سیاه) Common Swift
 3. کوکوی معمولی Common Cuckoo
 4. پاشلک معمولی Common Snipe
 5. آبچلیک پاسرخ {معمولی} Common Redshank
 6. آبچلیک پاسبز {معمولی} Common Greenshank
 7. پرستودریایی معمولی Common Tern
 8. سارگپه معمولی Common Buzzard
 9. دلیجۀ معمولی Common Kestrel
 10. سسک چیف‌چاف {معمولی} Common Chiffchaff
 11. مینای معمولی (هندی) Common Myna
 12. دم‌سرخ معمولی Common Redstart

 

اما در نام انگلیسی 15 گونه دیگر از پرندگان نیز واژه Common به کار رفته است که به دلیل ضروری نبودن کاربرد آنها، در زبان فارسی به کار نمی روند.

Common Blackbird

Common Buttonquail

Common Chaffinch

Common Goldeneye

Common Grasshopper Warbler

Common House Martin

Common Linnet

Common Moorhen

Common Pheasant

Common Pochard

Common Quail

Common Reed Bunting

Common Rosefinch

Common Shelduck

Common Wood Pigeon

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین دودی در گندمان در مهر 1399

Record of Sooty Falcon in Gandoman in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین دودی Falco concolor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 7 مهر 1399

پرنده نگر: آقای روح الله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Sooty Falcon Falco concolor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 28 September 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در افضل آباد در خرداد 1277

Second national record of Eastern Cattle Egret in Afazal-Abad in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: افضل آباد

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 21 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Afzal-Abad

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 11 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The second record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در گز بار در خرداد 1277

First national record of Eastern Cattle Egret in Gaz-e Bar in June 1898

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد در میان خوتکاهای معمولی

محل پایش: گزِ بار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 13 خرداد 1277

پرنده نگر: آقای نیکلای آلسیویچ زارودنی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual among Eurasian Teals

Place of observation: Gaz-e Bar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 3 June 1898

Birdwatchers: Nikolay Alekseyvich Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 گزارش سار سومالی در قشم در خرداد 1400

Report of Somali Starling from Iran in Qeshm in May 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: سار سومالی Onychognathus blythii

شمار پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل پایش: قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 9-10 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای هادی انصاری

یادداشت: این نخستین گزارش دیدن این گونه در ایران است. بر اساس معیارهای ثبت گونه ها، با توجه به اینکه امکان آمدن این دو پرنده با کشتیها وجود دارد و نیز منشا طبیعی آنها آشکار نیست. بر پایه این گزارش، این گونه نمی تواند در فهرست اصلی پرندگان ایران و استان هرمزگان جای گیرد. تنها پس از دریافت گزارشهای بیشتر و دقیقتر با دانستن منشاء طبیعی پرندگان یا تشکیل جمعیت پایدار می تواند به فهرست اصلی پرندگان ایران افزوده شود.

Species: Somali Starling Onychognathus blythii

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Date of observation: 29-30 May 2021

Birdwatchers: Hadi Ansari

Remarks: This is the first report of this species from Iran. Based on the criteria for recording species, these two individuals could be arrived through ships and their natural origin is not clear. Therefore, it cannot be added to the main lists of the birds of Iran and Hormozgan province. This species can only be added to the birds of Iran after more details about the origin of these birds or establishing a stable small population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در دامغان در خرداد 1400

Record of Motacilla alba personata in Damghan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دامغان

استان: سمنان

زمان پایش: 12 خرداد 1400

پرنده نگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Damghan

Province: Semnan

Date of observation: 2 June 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در توران در فروردین 1396

Record of Motacilla alba personata in Turan in March 2017

 

چکیدۀ این ثبت

زیرگونه: Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: توران

استان: سمنان

زمان پایش: 4 فروردین 1396

پرنده نگران: بانو درنا مجاب

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Turan

Province: Semnan

Date of observation: 24 March 2017

Birdwatchers: Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در شهداد در خرداد 1400

Fifth national record of Eastern Cattle Egret in Shahdad in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 17 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 7 June 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

Remarks: The first record of this species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری مارگردن آفریقایی در هورالعظیم در خرداد 1400

Record of breeding African Darter in Hour-al-Azim in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مارگردن آفریقایی Anhinga rufa

شمار پرنده: یک فرد جوان

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

روز پایش: 13 خرداد 1399

پرنده نگران: آقایان علی سجاد جلالی، کامل بوعذار، قاسم کوتی و محمد پورجوادی

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one individual juvenile

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 June 2021

Birdwatchers: AS Jalali, Kamel Buozar, Qasem Kuti, Mohammad Purjavadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در اورامانات در اردیبهشت 1400

Record of Kurdish Wheatear in Oramanat in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: یک ماده و دو نر

مکان پایش: جاده اورامانات تخت و گردنه تته، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 15 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: محمد سفرنگ، سمیه امین‌پور، معصومه پاکروان، میترا دانشور، فتانه طباطبایی، نازنین عباسی، مُنا نحوی و پدرام خلیلی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one female, 2 males

Place of observation: Oramanat’e Takht and Tateh

Province: Kordestan

Date of observation: 5 May 2021

Observers: Mohammad Safrang, Somayeh Aminpour, Masoumeh Pakravan, Mitra Daneshvar, Fataneh Tabatabaei, Nazanin Abbasi, Mona Nahvi & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه زردپره سرسرخ و سرسیاه در شاهرود در خرداد 1397

Record of hybrid Red-headed x Black-headed Bunting in Shahrud in June 2018

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: دورگه زردپره سرسرخ و سرسیاه

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سورخان، تاش، شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 24 خرداد 1397

پرنده نگر: موسی مزینانیان

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، محمد سفرنگ، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: دمگاه زرد مربوط به زردپره سرسرخ و لکه قهوه ای پشت و لکه تیره گونه مربوط به زردپره سرسیاه است.

Species: Red-headed x Black-headed Bunting (Emberiza melanocephala x E. bruniceps)

Type of aberration: Hybrid

No of individuals: one individual

Place of observation: Surkhan, Tash, Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: 14 June 2018

Birdwatchers: Musa Mazinanian

Identification: Mohsen Mallah, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام یاکریم معمولی با اوراسیایی

Persian name of Eurasian Collred Dove

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، Eurasian Collared Dove است. تاکنون برای نام فارسی این گونه از نام "یاکریم معمولی" استفاده می شد.

با توجه به وجود گونه دیگری از یاکریمها به نام یاکریم سرخ، نیاز است تا نام این گونه نیز باید همراه با نام تعیین کننده باشد. همچنین ثبت گونه دیگری از یاکریمها به نام African Collared Dove در کشورهای همسایه مانند کویت ، ممکن است بر این نیاز بیفزاید.

نیاز به یادآوری است که در نام انگلیسی این گونه، واژه Common به کار نرفته است. بنابر این، به آسانی می توان واژه "معمولی" را با واژه بهتری جایگزین کرد. برای گزینش نام فارسی درست، برای هماهنگی با نام انگلیسی این گونه و نیز ایجاد مقایسه نام جغرافیایی بین این گونه و گونه آفریقایی، نام واژه جغرافیایی "اوراسیایی" می تواند در اولویت قرار گیرد و به شکل زیر برای این گونه به کار رود.

"یاکریم اوراسیایی"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام مرغ حق معمولی با اوراسیایی

Persian name of Eurasian Scops Owl

 

برای گونه Eurasian Scops Owl، تاکنون از نام "مرغ حق معمولی" استفاده می شد. در ایران، دو زیرگونه از گونه مرغ حق معمولی ثبت شده اند.

مرغ حق تورانی (Otus scops turanicus) و

مرغ حق شرقی (Otus scops pulchellus)

 

همچنین نیاز به یادآوری است که گونه دیگر مرغ حق یعنی مرغ حق جنوبی (Pallid Scops Owl) نیز، در ایران سه زیرگونه دارد.

بنابر این، نیاز است تا برای نام فارسی "مرغ حق معمولی"، به طور هماهنگ با نام انگلیسی آن، نام واژه جغرافیایی "اوراسیایی" در اولویت قرار گیرد و به شکل زیر به کار رود.

"مرغ حق اوراسیایی"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام چاخ لق معمولی با اوراسیایی

Persian name of Eurasian Stone-curlew

 

دربارۀ چاخ لق معمولی (Eurasian Stone-curlew)، تاکنون سه زیرگونه در ایران ثبت شده اند:

چاخ لق اروپایی (Burhinus oedicnemus oedicnemus)،

چاخ لق آسیایی (Burhinus oedicnemus harterti) و

چاخ لق آفریقایی (Burhinus oedicnemus sahrae)

 

بنابر این، نیاز است تا نام فارسی این گونه به شایستگی از عهده پوشش این سه زیرگونه نیز برآید. به نظر می رسد که برای این گونه بهتر است به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، نام واژه جغرافیایی "اوراسیایی" در اولویت قرار گیرد و به شکل زیر به کار رود.

"چاخ لق اوراسیایی"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۰ ، ۲۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم برای بادخورک معمولی

Persian name of Common Swift

 

یکی از گونه های ایران، گونه Common Swift است که با توجه به پراکنش و فراوانی جمعیت این گونه، تاکنون در فارسی نیز "بادخورک معمولی" خوانده می شد.

برای جایگزینی واژه معمولی در نام این گونه، پیشنهاد نام "بادخورک سیاه" مطرح شد تا در برابر نام "بادخورک دودی"، تمایز رنگ ایجاد نماید. نیاز به یادآوری است که در جهان گونه منحصر به فردی با نام Black Swift وجود ندارد اما دو گونه دیگر، به نامهای American Black Swift و African Black Swift وجود دارند. بنابر این، به بیانی دیگر، می توان گفت که بادخورک معمولی، همان بادخورک سیاه اوراسیایی است.

به هر روی، با نظرسنجی انجام شده، امکان جایگزینی نام معمولی با نام سیاه فراهم نشد. بنابراین، واژه "سیاه" به عنوان نام دوم این گونه و در داخل پرانتز افزوده می شود.

 

"بادخورک معمولی (سیاه)"

******

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم برای مینای معمولی

Persian name of Common Myna

 

یکی از گونه های ایران، گونه Common Myna است که در فارسی هم به آن "مینای معمولی" گفته می شود.

نیاز به یادآوریست که نام دیگر این گونه "Indian Myna" است. همچنین پراکنش جهانی این گونه شبه قاره هند، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه است. بنابراین، نام "مینای هندی" به عنوان گزینه دوم پیشنهاد شد.

همچنین در میان میناهای جهان، تنها گونه ای که دارای رنگ بدن قهوه ای است، همین گونه است و در هیچ یک از گونه های میناهای جهان، نام و واژه Brown به کار نرفته است. بنابر این، شاید بتوان آن را "مینای قهوه ای" نیز نامید.

به هر روی، با نظرسنجی انجام شده، امکان جایگزینی نام معمولی با این دو نام فراهم نشد. بنابراین، برای آشنایی بیشتر پرنده نگران ارجمند با نام دوم این گونه، و در صورت نیاز امکان کاربرد آن، واژه "هندی" به عنوان نام دوم این گونه و در داخل پرانتز افزوده می شود.

 

"مینای معمولی (هندی)"

******

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام چرخ ریسک بلوطی معمولی با سرخاکستری

Persian name of Eurasian Penduline Tit

 

در ایران سه گونه چرخ ریسک بلوطی وجود دارد. سرسیاه، سرسفید و گونه سوم که با نام انگلیسی Eurasian است و در زبان فارسی "معمولی" خوانده می شود.

همان طور که می دانید، واژه "معمولی" هم یک واژه عربی است و هم اینکه از دیدگاه حفاظتی، کاربرد آن برای گونه ها توصیه نمی شود. به هر روی، چون در دو گونه نام و رنگ سر آمده است، نام گونه سوم نیز می توانست به طور هماهنگ با رنگ سر گزینش شود. بر همین اساس، برای ایجاد مقایسه رنگی و هماهنگی نامها میان این سه گونه، نام "چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری" پیشنهاد شد. یادآور می شود که در جهان، گونه دیگری به نام Grey Penduline Tit وجود دارد اما در نام آن از واژه "سر" استفاده نشده است.

در رای گیری، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این، پیشنهاد می شود که ازین پس به جای نام "چرخ ریسک بلوطی معمولی"، نام این گونه به شکل زیر جایگزین شود:

 

"چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام چنگر معمولی با چنگر نوک سفید

Persian name of Eurasian Coot

 

نام کنونی انگلیسی این گونه، Eurasian Coot است. البته در گذشته، نام انگلیسی آن Common Coot نیز بوده است. بنابر این، تاکنون برای نام فارسی این گونه، نام "چنگر معمولی" به کار می رفت که با پراکنش گسترده این گونه و فراوانی جمعیت این گونه همخوانی داشت.

همان طور که می دانید، واژه "معمولی" هم یک واژه عربی است و هم اینکه از دیدگاه حفاظتی، کاربرد آن برای گونه ها توصیه نمی شود. به هر روی، برای گزینش نام فارسی بهتر، می توانستیم بر اساس نام علمی (لاتین) این گونه، آن را "چنگر سیاه" بنامیم. همچنین، با توجه به سپر پوستی سفیدرنگ در پیشانی این گونه، نام "چنگر پیشانی سفید" نیز مناسب بود اما گزینه سوم با نام "چنگر نوک سفید" نیز پیشنهاد شده بود که به درستی و به طور مقایسه هماهنگ "رنگ نوک"، در برابر نام فارسی گونه دیگر یعنی "چنگر نوک سرخ" قرار گرفت.

پس از رای گیری، گزینه سوم یعنی "چنگر نوک سفید"، دارای بیشترین رای بود. بنابر این، پیشنهاد می شود که ازین پس به جای نام "چنگر معمولی"، نام این گونه به شکل زیر جایگزین شود:

 

"چنگر نوک سفید"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جایگزینی نام درنای معمولی با درنای خاکستری

Persian name of Common Crane

 

یکی از سه گونه درناهای ایران، درنای معمولی Common Crane است. تاکنون برای نام فارسی آن، به طور هماهنگ با نام انگلیسی "درنای معمولی" خوانده می شد. اما در ایران، برخی پرنده نگران ارجمند، گاهی آن را "درنای خاکستری" می خوانند و حتی انجمنی هم به همین نام ثبت شده است.

یادآور می شود که در میان درناهای جهان، گونه ای به نام درنای خاکستری وجود ندارد ولی، گونه دیگری به نام Grey Crowned Crane وجود دارد که در نام آن، واژه "تاج" به کار رفته است.

 

همان طور که می دانید، واژه "معمولی" هم یک واژه عربی است و هم اینکه از دیدگاه حفاظتی، کاربرد آن برای گونه ها توصیه نمی شود. با توضیح بالا، امکان جایگزینی نام "درنای معمولی" با نام "درنای خاکستری" دیده می شود. بنابر این، پیشنهاد می شود که برای کاهش کاربرد واژه معمولی در میان گونه های پرندگان ایران، نام این گونه به شکل زیر جایگزین شود:

 

"درنای خاکستری"

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام سسک بیدی و سسک کوچک

Persian name of Willow and Plain Leaf Warblers

 

 

دو گونه از سسکهای ایران،

Willow Warbler و Plain Leaf Warbler هستند.

تاکنون برای Willow Warbler نام "سسک بیدی" و برای Plain Leaf Warbler نام "سسک بیدی کوچک" به کار می رفت.

نیاز به یادآوری است که چون در نام فارسی گونه Plain Leaf Warbler واژه "بیدی" به کار رفته بود، در سالهای گذشته گاه مجبور می شدیم که برای تعیین نام بهتر در Willow Warbler، با افزودن واژه "معمولی"، از نام "سسک بیدی معمولی" استفاده کنیم.

باید دانست که ادامه کاربرد نام فارسی این دو گونه با چنین رویکردی شایسته نبود چون:

1- در گونه Plain Leaf Warbler بهتر است به جای کاربرد نادرست واژه "بیدی"، به طور هماهنگ با نام انگلیسی این گونه، از واژه "برگی" استفاده شود.

2- در گونه Willow Warbler نام پیشین "سسک بیدی" خود گویا و هماهنگ با نام انگلیسی این گونه بود و نیازی به افزودن واژه "معمولی" برای این گونه نبود. بنابر این، بهتر است نام پیشین "سسک بیدی" حفظ شود.

 

بنابراین، برای کاربرد نام درست، کوتاه و پایدار برای این دو گونه، نام فارسی این دو گونه به شکل زیر ویرایش می شود.

 

سسک بیدی

Willow Warbler

و

 

سسک {برگی} کوچک

Plain Leaf Warbler

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۲۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در شهداد در خرداد 1400

Record of Namaqua Dove in Shahdad in late May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 7 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observations: 27 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام هزاردستان برای بلبل معمولی

Persian name of Common Nightingale

 

یکی از گونه های پرندگان ایران، Common Nightingale با نام فارسی بلبل معمولی است. به نظر می رسد که برای کاهش کاربرد نام معمولی در میان پرندگان ایران، در نام فارسی این گونه می توان واژه "معمولی" را با واژه های بهتری جایگزین کرد.

 

همان طور که می دانید واژه "هزاردستان" در ادبیات و سروده های شاعران فارسی زبان بسیار به کار رفته است. همچنین، با واژه هایی همچون "هزارآوا" و "هزارآواز" نیز خوانده است. حتی بسیاری از پرنده نگران و مردم عادی این گونه را با نام "هزاردستان" می خوانند. جالب آنکه در ویکی پدیا نیز برای نام فارسی این گونه بلبل هزاردستان آمده است. در زیر چند سروده با واژه هزاردستان به معنی بلبل آورده می شود.

 

هزاردستان امروز در خراسان است
به مجلس ملک اینک همی زند دستان

(فرخی)

 

بانگ هزاردستان چون زیر و بم شود
مردم چو حال بیند از این سان خُرَم شود

(منوچهری)

 

ناهید سزد هزاردستان
کایوان تو گُلْسِتان ببینم

(خاقانی)

 

بوی گل و بامداد نوروز
وآواز خوش هزاردستان

(سعدی)

 

همچنین نام و واژه "مرغ شباهنگ" نیز به معنی بلبل در ادبیات و سروده های شاعران فارسی زبان زیاد به کار رفته است. نیاز به یادآوری است که واژه شباهنگ با نام انگلیسی این پرنده یعنی Nightingale نیز هماهنگ است. در عین حال، در شعرها، واژه "شباهنگ" بیشتر به معنی ستاره صبحگاهی به کار رفته است.

 

تو گفتی سیه غژب باشنگ بود
و یا در دل شب شباهنگ بود

(اسدی)

 

سحر تا کاروان نارد شباهنگ
نبندد هیچ مرغی در گلو رنگ

(نظامی)

 

در ادبیات ایران، نام "مرغ سحرخوان" نیز برای بلبل به کار رفته است.

 

 

با این پیشنیۀ تاریخی و ادبی، به نظر می رسد که در مورد بلبل معمولی، به درستی و آسانی می توان نام "بلبل هزاردستان" را به کار برد. بنابر این، ازین پس در فهرستهای پرندگان ایران و استانها به جای نام بلبل معمولی، نام "بلبل هزاردستان" خواهد آمد.

 

"بلبل هزاردستان"

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۰۰ ، ۰۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبوتر چشم زرد در شهداد در خرداد 1400

Record of Yellow-eyed Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر چشم زرد Columba eversmanni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 9 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Yellow-eyed Dove Columba eversmanni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 30 May 2021

Birdwatchers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در جاسک در خرداد 1400

Record of Asian Koel in Jask in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 7 خرداد 1400

پرنده نگران: ساره مسعودی، حسین بارآزرده و الهام شنیتی

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 May 2021

Birdwatchers: Sareh Masoudi, Hossein BarAzordeh & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سنگ چشم تورانی و پشت سرخ در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of hybrid Turkestan x Red-backed Shrike in Salehieh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: دورگه سنگ چشم تورانی و سنگ چشم پشت سرخ

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: فرشته کاظمی، علی حاجی آبادی، بابک رنجبر، محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده و محمدجواد شاهی

شناسایی کنندگان: آقایان محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Turkestan x Red-backed Shrike Lanius phoenicuroides x L. collurio

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 21 May 2021

Birdwatchers: Fereshteh Kazemi, Ali Hajiabadi, Babak Ranjbar, Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh & MohammadJavad Shahi

Identified by: Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری ماهی خورک سرخاکستری در جاسک در خرداد 1400

First national record of Grey-headed Kingfisher in Jask in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ماهی خورک سرخاکستری Halcyon leucocephala

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای حسین بارآزرده

شناسایی کنندگان: الهام شنیتی، میثم قاسمی، آرش حبیبی آزاد، علی سنگچولی، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، سیدحامد موسوی، میرحسین حسینی، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری و محسن ملاح

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان. رفتار این پرنده در روز 11 خرداد 1400 توسط بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی با همراهی آقای حسین بارآزرده مورد پایش قرار گرفت.

Species: Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 May 2021

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh

Identified by: Elham Shaniti, Meysam Ghasemi, Arash Habibi-Azad, Ali Sangchooli, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MirHossein Hosseini, Reza AliAsl, MohammadJavad Parastegari & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province. Behaviour of this bird was monitored on 1 June 2021 by Elham Shaniti, Sareh Masoudi & Hossein BarAzordeh.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بردسکن در اردیبهشت 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Bardeskan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای خمّی، بردسکن

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای جواد بندری

شناسایی کنندگان: جواد بندری، محمد عباس زاده، محسن ملاح، محمدجواد پرستگاری، احسان طالبی، میرحسین حسینی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khommi village, Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 12 May 2021

Birdwatchers: Javad Bandari

Identified by: Javad Bandari, Mohammad Abbaszadeh, Mohsen Mallah, MohammadJavad Parastegari, Ehsan Talebi, MirHossein Hosseini & Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در تنکابن در خرداد 1400

Record of Crested Honey Buzzard in Tonekabon in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لشگرک، تنکابن

استان: مازندران

زمان پایش: 1 خرداد 1400

پرنده نگر: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی، حمید جباری، سیدحامد موسوی، محمدجواد پرستگاری، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، اُسکار کمپبل، ریچارد پورتر و دیک فورسمن

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مازندران. از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار داشتن سفیدی زیرگلو و تیرگی گردن، و نبود لکه تیره مچی است همچنین، نوارهای تیره در زیر شاهپردومیها به بدن متصل می شود و نوارهای زیر شاهپراولیها به نوک بال می رسد.

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lashgarak, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 22 May 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani

Identified by: MirHossein Hosseini, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Mousavi, MohammadJavad Parastegari, Ehsan Talebi, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Richard Porter & Dick Forsman

Remarks: The first record of this species for Mazandaran province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۰۰ ، ۰۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری شاهین آمور در لیپار در بهمن 1387

First national record of Amur Falcon in Lipar in January 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: شاهین آمور Falco amurensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب لیپار، 15 کیلومتری شرق چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 بهمن 1387

پرنده نگران: آقایان رِینود وِرمولِن، حسین عسکری و مارتِن پیتِر لَنتشیر

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Amur Falcon Falco amurensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lipar Marsh, 15 km east of Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 24 January 2009

Birdwatchers: Reinoud Vermoolen, Hosein Askari & Maarten Pieter Lantsheer

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای پیپت خاکی

Persian name of Tawny Pipit

 

همان طور که می دانید برای گونه Tawny Pipit با نام علمی Anthus campestris دو نام فارسی وجود دارد.

1- "پیپت خاکی" که برگردان واژه انگلیسی Tawny است و در کتاب پرندگان ایران (اسکات و همکاران 1354) به کار رفته بود.

2- نام "پیپت دشتی" که در دهه 1370 شمسی توسط برخی پرنده شناسان ایران پیشنهاد شد.

 

نیاز به یادآوری است که در میان پیپتهای جهان، برای نامگذاری گونه های از ویژگیهای رنگ بدن، اندازه نوک و ناخن، منطقه جغرافیایی، زیستگاه مطلوب و حتی نام دانشمندان به کار رفته است. در اینجا تلاش می کنیم تا ضمن مقایسه گونه Tawny Pipit با یکی دیگر از گونه های پیپتهای جهان، نام فارسی مناسب را برای این دو گونه برگزینیم.

 

در میان پیپتهای جهان، گونه ای با نام انگلیسی Desert یا Steppe دیده نمی شود اما یک گونه پیپت با نام انگلیسی Plain-backed Pipit وجود دارد که نام دوم آن Plain Pipit است (نام علمی Anthus leucophrys). پراکنش این گونه در قاره آفریقا (به جز صحرای آفریقا) است. این گونه در مناطق باز با علفهای کوتاه و گاهی در زمینهای کشاورزی زیست می کند.

گونه Tawny Pipit از شمال مغولستان تا شمال و غرب اروپا و نیز شاخ آفریقا و غرب آفریقا پراکنش دارد و زیستگاه جوجه آوری آن مناطق باز و خشک و گاهی در مناطق نیمه بیابانی است.

 

بنابر این، بر پایه اطلاعات موجود می توان گفت که برای گونه Tawny Pipit، نام "پیپت خاکی" با نام انگلیسی آن که بیانگر رنگ خاکی است، هماهنگ بوده، همچنین برای بیان نوع زیستگاه این گونه یعنی مناطق نیمه بیابانی نیز گزینه مناسبی است.

 

پیپت خاکی

Tawny Pipit

Anthus campestris

 

همچنین در مورد گونه Plain-backed Pipit می توان در هماهنگی با نام انگلیسی آن، نام "پیپت دشتی" را گزینه مناسبی برای این گونه دانست که افزون بر هماهنگی با نام انگلیسی این گونه، برای بیان نوع زیستگاه این گونه نیز مناسب است.

 

پیپت دشتی

Plain-backed (Plain) Pipit

Anthus leucoryphrys

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری بوف برفی در گمیشان در آذر 1375

Third national record of Snowy Owl in Gomishan in December 1996

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک فرد نابالغ در پوشش زمستانه

محل پایش: شرق تالاب گمیشان، یک کیلومتری ساحل و 6 کیلیومتری مرز ترکمنستان

استان: گلستان

زمان پایش: ساعت 2 بعد از ظهر 13 آذر 1375

پرنده نگر: آقای رمضانعلی قائمی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one at first winter plumage

Place of observation: East of Gomishan wetland, 1 km from the sea coast and 6 km away from the Turkmenistan border

Province: Golestan

Dates of observation: 4 December 1996

Birdwatchers: Ramezanali Ghaemi

Remarks: The third record of this species for Iran and Golestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری بوف برفی در گمیشان در آذر 1353

Second national record of Snowy Owl in Gomishan in December 1974

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک فرد ماده

محل پایش: دشت ترکمن صحرا، 15 کیلومتری شمال گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 29 آذر 1353

پرنده نگر: آقای درک ا. اسکات

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Turkmen Steppe, 15 km north of Gomishan

Province: Golestan

Dates of observation: 20 December 1974

Birdwatchers: Derek A. Scott

Remarks: The second record of this species for Iran and Golestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۵:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری بوف برفی در خواجه نفس در اسفند 1282

First national record of Snowy Owl in Khajeh Nafas in March 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف برفی Nyctea scandiaca

شمار پرنده: یک نمونه

محل پایش: خواجه نفس

استان: گلستان

زمان پایش: 28 اسفند 1282

پرنده نگر: آقای پاول

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان گلستان

Species: Snowy Owl Nyctea scandiaca

No. of individuals: one specimen

Place of observation: Khajeh Nafas

Province: Golestan

Dates of observation: 18 March 1903

Birdwatchers: Mr. Paul

Remarks: The first record of this species for Iran and Golestan province

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سسک رودخانه ای در چشمه شیرین در اردیبهشت 1319

First national record of River Warbler in Cheshmeh Shirin in May 1940

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد ماده

محل پایش: چشمه شیرین

استان: خوزستان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1319

پرنده نگر: آقای والتر کوئِلز

یادداشت: نخستین رکورد موثق این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان. نمونه شماره 239956 در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو نگهداری می شود.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Cheshmeh Shirin

Province: Khuzestan

Dates of observation: 12 May 1940

Birdwatchers: Walter Koelz

Remarks: The first record of this species for Iran and Khuzestan province. The specimen no. 239956 is being kept in FMNH, Chicago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد بوبی پاسرخ در بندر لنگه در شهریور 1358

The first national record of Red-footed Booby in Bandar-e Lengeh in August 1979

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوبی پاسرخ Sula sula

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 6 شهریور 1358

پرنده نگر: پِتِر دبلیو.جی. چیلمن

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Red-footed Booby Sula sula

No. of individuals: One individual

Place of observation: off Bandar-e Lengeh (2621N 5443E)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 August 1979

Birdwatchers: Peter W.G. Chilman

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province

---

 

 

Here is the full text of Jens Eriksen to Abolghasem Khaleghizadeh on 1 June 2014:

 

“Dear Abolghasem,

 

Thank you for your email and enquiry about the first Red-footed Booby in Oman, the UAE and Iran, obviously a highly ship assisted occurrence.

The record was by tanker Chaptain Peter W G Chilman on board the ship. Here is what he wrote (I suspect it was published in Sea Swallow, though I don't have the reference):

'First seen on foc'sle at 09:00 [on 27 Aug 1979] in position 2308N
5936E. Didn't move all day even when closely approached, sitting with wings spread. On 28th fishing from foc'sle. Usually sat with bill open. Last seen at dusk 18:00 on 28th in position 2621N 5443E (off Bandar-e-Lengeh, Iran). Dark brown above with white flecks. Pale brown head and underside. Primaries and tail dark brown. Pink bill with dark tip. Bluish round eye. Red feet, pinkish white claws. Moulting heavily'.

Captain Chilman was an experiences birdwatcher and supplied numerous records of seabirds and wrote several articles.

Hope this helps,
Jens

------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای دال معمولی

Persian name of Griffon Vulture

 

همان طور که می دانید کاربرد نام "معمولی" در میان پرندگان ایران زیاد است. این نام، علاوه بر اینکه یک واژۀ فارسی نیست، از دیدگاه حفاظتی نیز برای نامگذاری گونه ها مناسب نمی باشد، چرا که برای شنونده پندار فراوان بودن و بی اهمیت یا کم اهمیت بودن آن گونه را ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل، انگیزه های حفاظتی کم رنگ خواهند شد.

یکی از گونه های دالهای ایران، Griffon Vulture است. با توجه به نیاز به نام تعیین کننده در نام رسمی برای همۀ گونه هایی که دارای دو یا چند گونه هستند، در سالهای گذشته برای این گونه از نام "دال معمولی" استفاده می شد. با توجه به اینکه در نام انگلیسی این گونه، از واژۀ Common یا Eurasian استفاده نشده است، این گونه برای گزینش نام تعیین کنندۀ مناسب در اولولیت قرار گرفت.

برای گزینش نام مناسب، می توان از ویژگیهای گوناگونی استفاده کرد. چون واژه "دال" یک واژه فرهنگی-باستانی بوده است و برای گروه دالها به کار رفته است، این موضوع رعایت شده است.

حال برای گزینش واژۀ مناسب می توان از واژۀ انگلیسی Griffon و نیز نام لاتین گونه یعنی fulvus استفاده کرد. در جستجوی اینترنتی، برای واژۀ Griffon، دو معنی آمده است: یکی نوعی از نژاد سگها با رنگ کرم و قهوه ای روشن و دیگری همین دال با رنگ قهوه ای روشن است. همچنین Griffon با Griffin و Gryphon هم ریشه است. در یونان Griffon موجود مشهوری است که جانوری شبیه شیردال در ایران باستان و دارای بدن شیر با بالهای پرنده است.

واژۀ fulvus به معنی رنگ خاکی، گندمی و قهوه ای خاکی است که به رنگ بدن این پرنده اشاره دارد. واژۀ fulvus گاهی به رنگ زرد هم ترجمه شده است اما واژه زرد در نام انگلیسی دو گونۀ دیگر از کرکسها به نامهای Greater Yellow-headed Vulture و  Lesser Yellow-headed Vulture  نیز به کار رفته است. بنابر این، دو رنگ "قهوه ای" و "خاکی" نیز از گزینه های پیش رو بود.

نیاز به یادآوری است که جنس (سرده) Gyps دربرگیرندۀ گروهی از دالها است که رنگ عمومی بدن آنها قهوه ای است و به آنها دالهای قهوه ای گفته می شود. همچنین، گزینش واژۀ قهوه ای، به طور ناخودآگاه با سرده دالهای سیاه نیز مقایسه رنگ ایجاد خواهد کرد. بنابر این، برای گزینش نام فارسی تعیین کننده برای Griffon Vulture، واژه "قهوه ای" در اولویت قرار گرفت و نام فارسی این گونه به شکل زیر مورد پذیرش قرار گرفت.

"دال قهوه ای (خاکی)"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی آبچلیک خالدار پاسرخ

Persian name of Spotted Redshank

 

دو گونه از پرندگان ایران، "آبچلیک خالدار پاسرخ" با نام انگلیسی Spotted Redshank و "آبچلیک خالدار پاسبز" با نام انگلیسی Wood Sandpiper هستند. متاسفانه در درازای نیم سده گذشته، نام فارسی این دو گونه به همراه یکدیگر، چندین بار دچار دگرگونی شده است که باعث بروز ناهماهنگی بین نام فارسی و انگلیسی این گونه و تبدیل به یکی از چالشهای نامگذاری فارسی در پرندگان ایران شده بود.

*درباره آبچلیک خالدار پاسرخ، نیاز به یادآوری است که نام فارسی این گونه ابتدا "یلوه پاقرمز خالدار" بود (جرویس رید 1338) که در کتاب پرندگان ایران (اسکات و همکاران، 1354)، به دلیل پوشش تیره رنگ آن در تابستان، به "آبچلیک دودی" تغییر یافت. در بازنگری نامها در دهه 1370 خورشیدی، نام آن به "آبچلیک خالدار" تغییر یافت (دانشنامه پرندگان (ادهمی 1384)، چک لیست پرندگان ایران (اسکات و ادهمی 2006)، منصوری (1387)).

* همچنین درباره آبچلیک خالدار پاسبز، نیاز با یادآوری است که نام این گونه، ابتدا "یلوه دودی" بود (جرویس رید 1338) و در کتاب پرندگان ایران (اسکات و همکاران، 1354)، به "آبچلیک خالدار" تغییر یافت. در بازنگری نامها در دهه 1370 خورشیدی، نام آن به "آبچلیک دودی" برگشت (دانشنامه پرندگان (ادهمی 1384)، چک لیست پرندگان ایران (اسکات و ادهمی 2006)، منصوری (1387)).

 

با در نظر گرفتن سه نکته زیر یعنی پیشینه جابجایی نامهای خالدار و دودی بین این دو گونه، ویژگی خالدار بودن هر دو گونه و نیز کاربرد نام خالدار برای هر دو گونه در چند دهه گذشته،

در بازنگری زمستان 1394 توسط کمیته ثبت پرندگان ایران تلاش شد تا برای رفع این ناهماهنگی ها، از ویژگی رنگ پا و نیز نام انگلیسی این دو گونه نیز کمک گرفته شود. بنابر این، نام فارسی این دو گونه به شکل زیر ویرایش شده بود.

آبچلیک خالدار پاسرخ

Spotted Redshank

 

آبچلیک خالدار پاسبز

Wood Sandpiper

 

برای گونه Spotted Redshank، واژه "پاسرخ" حتی در نام علمی این گونه (erythropus) نیز به کار رفته است. اکنون به نظر می رسد که با هماهنگی کامل بین نام فارسی، انگلیسی و علمی این گونه، می توان با کمی ویرایش نخستین نام فارسی این گونه را به شکل زیر به کار برد.

 

"آبچلیک پاسرخ خالدار"

Spotted Redshank

Tringa erythropus

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری سلیم شنی بزرگ در تالاب بندعلی خان در اردیبهشت 1400

Report of breeding of Greater Sand Plover in Band Alikhan in April 2021

 

چکیدۀ گزارش

گونه: سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii

شمار آشیانه: ?

شمار بالغان، تخم و جوجه: یک جوجه و بالغان

زمان پایش: 9 اردیبهشت 1400

مکان پایش: تالاب بندعلی خان

استان: تهران

پرنده نگر: آقای بهراد گالشی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii

No. of nests: ?

No. of individuals, eggs, nestlings: one nestling with adults

Date of observation: 29 April 2021

Place of observation: Band AliKhan wetland

Province: Tehran

Birdwatchers: Behrad Galeshi

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بیرجند در خرداد 1400

Record of Namaqua Dove in Birjand in May 2021

 

چکیدۀ ثبت

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 1 خرداد 1400

پرنده نگران: آقای اسحاق شرفی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observations: 22 May 2021

Birdwatchers: Eshagh Sharafi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله دم سفید در استان قزوین

Record of Temminck’s Stint in Qazvin province

 

چکیدۀ ثبت

نام گونه: تلیلۀ دم سفید Calidris temminckii

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: تالاب الله آباد، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 21 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا کیانی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Temminck’s Stint Calidris temminckii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Allah-Abad wetland, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 11 May 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

برنامه اعلام رکوردهای گونه‌های نایاب پرندگان ایران

Declaration of all records of Iranian rare birds species

به آگاهی دوستان و سروران گرامی می‌رساند، در سال‌های گذشته تلاش‌های ارزشمندی برای گردآوری، انتشار و چاپ رکوردهای پیشین گونه‌های نایاب در کشور انجام شده است که یک دوره بلندمدت 150 ساله (از دهه 1860 میلادی تا سال 2020 میلادی) از تاریخ پرنده‌شناسی ایران را پوشش می‌دهد. با توجه به اهمیت فراوان این گونه‌های نایاب، در فروردین 1400، "فهرست گونه‌های نایاب و سرگردان پرندگان ایران" از "فهرست گونه‌های کمیاب و فراوان محلی" جدا شد تا بیشتر از گذشته مورد توجه پرنده‌نگران ارجمند کشورمان قرار گیرد. معیار گزینش گونه‌های نایاب، ثبت حدود یک رکورد در هر دوره ده ساله در نظر گرفته شده است.

در ادامه این روند، در هفته‌های آینده، همه رکوردهای پیشین این گونه‌ها با عنوان "رکوردهای کشوری" گونه‌های نایاب، در سایت کمیته ثبت پرندگان ایران اعلام خواهند شد. همچنین، ترتیب زمانی هر یک از رکوردها (مانند نخستین، دومین، سومین، چهارمین و ...) مشخص خواهد شد. بنابر این، در مورد گونه‌های نایاب تا پانزدهمین رکورد کشوری این گونه‌ها در چارچوب "گونه ها نایاب ایران" اعلام خواهند شد اما با ثبت شمار بیشتری از رکوردهای این گونه‌ها، وضعیت آن گونه تغییر کرده، از فهرست "گونه‌های نایاب پرندگان ایران" به فهرست "گونه‌های کمیاب پرندگان ایران" منتقل خواهد شد.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه ابروسفید در صالحیه در فروردین 1397

Record of Whimbrel in Salehieh in April 2018

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا، حسین محمودیان و پرویز بختیاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Whimbrel Numenius phaeopus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Hossein Mahmoudian & Parviz Bakhtiari

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه بزرگ در صالحیه در فروردین 1397

Record of Eurasian Curlew in Salehieh in April 2018

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا، حسین محمودیان و پرویز بختیاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia, Hossein Mahmoudian & Parviz Bakhtiari

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۰۰ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گندمان در اردیبهشت 1400

 Record of breeding White Stork in Gandoman in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: بالغان و یک آشیانه پویا

مکان پایش: روستای کنرک، گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: اردیبهشت 1398

پرنده نگران: آقای روح اله عسگری

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one active nest

Place of observation: Konrak village, Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of adult and active nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف نام هندی از چاخ لق بزرگ

Persian name of Great Stone-curlew

 

یکی از گونه های چاخ لقهای ایران، Great Stone-curlew با نام علمی Esacus recurvirostris است. نام فارسی این گونه در چند دهه گذشته "چاخ لق هندی" بود. شگفت آنکه گونه دیگری از چاخ لقهای جهان، به طور دقیق با همین نام وجود دارد.

Indian Stone-curlew

Burhinus indicus

 

در بهار 1399 پیشنهاد شد تا نام فارسی آن به درستی "چاخ لق بزرگ" نامیده شود و برای همسان سازی نامها، نام چاخ لق هندی در درون پرانتز آورده شد.

اکنون، برای پایدارسازی نام "چاخ لق بزرگ" و پرهیز از هرگونه خطای علمی، نام دوم "چاخ لق هندی" از نام فارسی این گونه حذف شد و نام فارسی آن تنها به شکل زیر آورده خواهد شد:

 

"چاخ لق بزرگ"

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف نام کوچک از زنبورخوار سبز

Persian name of Green Bee-eater

 

یکی از گونه های زنبورخوارهای ایران، Green Bee-eater با نام علمی Merops orientalis است. تاکنون دو نام فارسی برای این گونه وجود داشته است:

 1. "زنبورخوار سبز" به عنوان نام پرکاربردتر

2- "زنبورخوار کوچک" به عنوان نام دوم و در داخل پرانتز

 

 

نیاز به یادآوری است که گونه دیگری از زنبورخوارهای جهان به طور دقیق با همین نام وجود دارد.

 

Little Bee-eater

Merops pusillus

 

بنابر این برای پرهیز از هرگونه خطای علمی، نام دوم "زنبورخوار کوچک" از نام فارسی گونه "زنبورخوار سبز" حذف شد.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان قم

Record of Little Tern in Qom province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observation: 18 May 2021

Birdwatchers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۰۰ ، ۰۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل زرد در استان خراسان جنوبی

Record of Squacco Heron in South Khorasan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 May 2021

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت حواصیل شب در استان خراسان جنوبی

Record of Black-crowned Night Heron in South Khorasan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: حواصیل شب Nycticorax nycticorax

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 20 May 2021

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در میناب در بهمن 1392

Record of White-eyed Buzzard in Minab in February 2014

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپه چشم سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: بهمن 1392

پرنده نگران: آرش حبیبی آزاد، میثم قاسمی و عاطفه موسویان

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: February 2014

Birdwatchers: Arash Habibi-Azad, Meysam Ghasemi & Atefeh Moosavian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پاشلک تک زی در کیاسر در آذر 1390

Record of Solitary Snipe in Kiasar in December 2011

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پاشلک تک زی Gallinago solitaria

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کیاسر

استان: مازندران

زمان پایش: 16 آذر 1390

پرنده نگر: آقای کوروس ربیعی

Species: Solitary Snipe Gallinago solitaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiasar

Province: Mazandaran

Dates of observation: 7 December 2011

Birdwatchers: Kouros Rabiie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در تالش در اردیبهشت 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Talesh in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghale-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 13 May 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri

Identified by: Ehsan Talebi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم طلایی خاوری در قنبرآباد در اردیبهشت 1400

Record of Pacific Golden Plover in Ghanbar-Abad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم طلایی خاوری Pluvialis fulva

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 29 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Date of observation: 19 May 2021

Birdwatchers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله سفید در استان قزوین

Record of Sanderling in Qazvin province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: تلیلۀ سفید Calidris alba

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی کنندگان: حمید جباری، علی سنگچولی و میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Sanderling Calidris alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 12 May 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Identified by: Hamid Jabbari, Ali Sangchooli & MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف نام گلوزرد از زردپره سرزیتونی

Persian name of Ortolan Bunting

 

یکی از گونه های زردپره های ایران Ortolan Bunting با نام علمی Emberiza hortulana است. تاکنون دو نام فارسی برای این گونه وجود داشته است:

 1. "زردپره سرزیتونی" به عنوان نام پرکاربردتر

2- "زردپره گلوزرد" به عنوان نام دوم و در داخل پرانتز

 

 

با توجه به اینکه گونه دیگری از زردپره های جهان به طور دقیق با همین نام وجود دارد، بنابر این برای پرهیز از هرگونه خطای علمی، نام دوم "زردپره گلوزرد" از نام فارسی گونه "زردپره سرزیتونی" حذف شد.

 

Yellow-throated Bunting

Emberiza elegans

 

---

 

نیاز به یادآوری است که چندین گونه از سسکهای خانواده Parulidae نیز در گروهی با نام "گلوزرد" (Yellowthroat) نامیده می شوند.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه حنایی در زریبار در اردیبهشت 1400

Record of Corn Crake in Zaribar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: یلوه حنایی Crex crex

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای جلال پزشک

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 18 May 2021

Birdwatchers: Jalal Pezeshk

Remarks: The first record of this species for Kordestan

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بلوطی در زریبار در شهریور 1399

Record of Curlew Sandpiper in Zaribar in August 2020

 

چکیده این ثبت:

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

شمار پرنده: بیش از 10 فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 10 شهریور 1399

پرنده نگران: آقای جلال پزشک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: over 10 individuals

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 31 August 2020

Birdwatchers: Jalal Pezeshk

Remarks: The first record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد سسک رودخانه ای برای ایران در مریوان در اردیبهشت 1400

The third record of River Warbler for Iran in Marivan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک رودخانه ای Locustella fluviatilis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 28 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان سید ناصح حسینی، پشکو کیانی و محمد نیکخواه

شناسایی کنندگان: سید ناصح حسینی، ابوالقاسم خالقی زاده، محمد سفرنگ، محسن ملاح، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، رضا علی اصل و کرامت حافظی

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان کردستان.

Species: River Warbler Locustella fluviatilis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 18 May 2020

Birdwatchers: Seyed Naseh Hosseini, Pashku Kiani & Mohammad Nikkhah

Identified by: Seyed Naseh Hosseini, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad safrang, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Arash habibi-Azad, Reza AliAsl & Keramat Hafezi

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record of this species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

حذف نام "راه راه" از مگس گیر خالدار

Persian name of Spotted Flycatcher

 

یکی از گونه های مگس گیرهای ایران Spotted Flycatcher با نام علمی Muscicapa striata است. تاکنون دو نام فارسی برای این گونه وجود داشته است:

 1. مگس گیر خالدار که بر پایه نام انگلیسی آن بود.

2- مگس گیر راه راه که بر پایه نام علمی آن بود.

 

 

با توجه به اینکه نام راه راه (با واژه انگلیسی Streak) به طور مستقیم در یکی دیگر از مگس گیرهای جهان و به طور غیرمستقیم در سه گونه دیگر از مگس گیرهای جهان به کار رفته است، گزینه نام مگس گیر راه راه از نام فارسی مگس گیر خالدار حذف شده است.

 

Streaked Flycatcher

Myiodynastes maculatus

 

---

 

Grey-streaked Flycatcher

Muscicapa griseisticta

 

Sulawesi Streaked Flycatcher

Muscicapa sodhii

 

Brown-streaked Flycatcher

Muscicapa williamsoni

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان گلوسیاه در جزیره هرمز در اردیبهشت 1400

Record of Socotra Cormorant on Hormoz Island in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیره هرمز

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: بانو مُنا نحوی

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hormoz Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 17 May 2021

Birdwatchers: Mona Nahvi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چلچله رودخانه ای در تالاب صالحیه در فروردین 1397

Record of Sand Martin in Salehieh wetland in April 2018

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: چلچلۀ رودخانه ای Riparia riparia

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 31 فروردین 1397

پرنده نگران: آقایان علیرضا مرتضوی نیا و حسین محمودیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Sand Martin Riparia riparia

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 20 April 2018

Birdwatchers: Alireza Mortazavinia & Hossein Mahmoudian

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت عقاب خاکی در زهک در اردیبهشت 1400

Record of Tawny Eagle in Zahak in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: عقاب خاکی Aquila rapax

شمار پرنده: یک فرد جوان

محل پایش: زهک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

گزارشگر: آقای حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری و میرحسین حسینی

یادداشت: پرنده دارای بدن سالم بوده است.

Species: Tawny Eagle Aquila rapax

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Zahak

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 15 May 2021

Reporters: Hamed Shahraki

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari & MirHossein Hoseini

Remarks: The bird was in healthy condition.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای راسته میش مرغ سانان

Persian name of Otidiformes

 

در گذشته، برای نام فارسی راستۀ Otidiformes از دو نام "میش مرغ سانان" و "هوبره سانان" و برای خانواده Otididae از دو نام "خانواده میش مرغ" و "خانواده هوبره" استفاده می شد. با توجه به اینکه Otis یکی از سرده های این راسته است که نام فارسی آن "میش مرغ" است، برای هماهنگی بیشتر میان این نامها، نام فارسی این راسته به شکل "میش مرغ سانان" برگزیده شد. در زیر شیوۀ کاربرد نام "میش مرغ" در رده بندی این راسته با توجه پسوندهای فارسی در رده بندی جانوران دیده می شود.

 

Order Otidiformes

راستۀ میش مرغ سانان

Family Otididae

خانوادۀ میش مرغان

Genus Otis

سردۀ میش مرغ ها

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای راسته سلیم سانان

Persian name of Charadriiformes

 

در گذشته، در مورد نام فارسی برای راستۀ Charadriiformes در بیشتر کتابها و منابع از نام "آبچلیک سانان" استفاده می شد. با توجه به اینکه Charadrius یکی از سرده های این راسته است که نام فارسی آن "سَلیم" است، برای هماهنگی بیشتر میان این نامها، نام فارسی این راسته به شکل "سلیم سانان" برگزیده شد. در زیر شیوۀ کاربرد نام "سلیم" در رده بندی این راسته با توجه پسوندهای فارسی در رده بندی جانوران دیده می شود.

 

Order Charadriiformes

راسته سَلیم سانان

Suborder Charadrii

زیرراسته سَلیم سانیان

Family Charadriidae

خانواده سَلیمان

Subfamily Charadriinae

زیرخانواده سَلیمیان

Genus Charadrius

سردۀ سَلیم ها

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی "باز" در رده بندی پرندگان ایران

Persian name for Accipitriformes and Accipitrinae

 

یکی از راسته های پرندگان ایران Accipitriformes است و همه پرندگان ایران در زیرراسته Accipitres قرار دارند.

تاکنون، برای نام فارسی این راسته نام یکسانی به کار نرفته بود. برخی آن را راسته عقاب سانان، برخی، آن را بازسانان، برخی دیگر قوش سانان و برخی نیز آن را راسته ای با ترکیبی از نامهای عقاب، کرکس، باز و سارگپه می نامیدند.

همچنین این راسته دارای زیرخانواده Accipitrinae و سردۀ Accipiter است که دربرگیرنده گروهی از پرندگان به نامهای قرقی، طرلان و پیغوها است. نام این گروه به زبان ترکی قوش گفته می شود اما اگر بخواهیم به زبان فارسی آنها را بنامیم، براساس بررسی انجام شده، نام "باز" بهترین و نزدیکترین نام برای این گروه از پرندگان است.

البته نام "باز" نه تنها برای قوشهای کنونی به کار می رفت، بلکه برای دیگر پرندگان این راسته مانند سنقر، سارگپه و عقاب هم به کار می رفت.

بنابر این با توضیح اشاره شده در بالا، برای هماهنگی نام فارسی سرده و زیرخانوادۀ آن با نام فارسی راسته و زیرراسته، می توان در رده بندی پرندگان ایران، این نام را با توجه به پسوندها رده بندی جانوران، به شکل زیر به کار برد.

 

راسته بازسانان Order Accipitriformes

زیرراستۀ بازسانیان Suborder Accipitres

زیرخانوادۀ بازیان Subfamily Accipitrinae

سردۀ بازها (قوشها) Genus Accipiter

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش پسوند خوار برای عقاب مارخور

Persian name of Short-toed Snake Eagle

 

همان طور که می دانید در چندین گونه از پرندگان ایران، پسوند "خوار" به کار می رود. این پسوند از ریشه فعل پارسی باستان یعنی "خُواردَن" است که در فارسی امروزی به شکل خوردن به کار می رود. در پرندگان ایران، پسوند "خوار" تاکنون برای ماهی خوار، صدف خوار، خرچنگ خوار، زنبورخوار، شهدخوار، میوه خوار و لاشه خوار (مُردارخوار) به کار رفته بود.

یکی دیگر از گونه های ایران که پسوند همسان است، "عقاب مارخور" که پسوند آن تاکنون بیشتر به شکل "خور" به کار رفته است. نیاز به یادآوری است که در نخستین چک لیست پرندگان ایران (نوشته جرویس رید، 1338) نان این گونه به شکل "مارخوار" آمده بود.

بنابر این، برای هماهنگی و یکسان سازی شیوه نامگذاری پرندگان دارای پسوند "خوار"، نام فارسی این گونه به شکل زیر ویرایش می شود:

"عقاب مارخوار"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری غول حواصیل در تالاب هورالعظیم در بهار 1400

Report of Goliath Heron breeding in Hour-al-Azim in spring 2021

 

چکیده این گزارش:

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

 

بازدید یکم:

شمار پرنده: 3 جوان

زمان پایش: 18 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و محمدرضا کشفی

 

بازدید دوم:

شمار پرنده: 6 جوان

زمان پایش: 24 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و فرید سامری

 

شناسایی کنندگان: کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و ریچارد پورتر

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه های پروازی و جوانها

 

Species: Goliath Heron Ardea goliath

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

 

First visit

No. of individuals: 8 individuals (5 adults and 3 juveniles)

Dates of observation: 8 May 2021

Birdwatchers: Kermat Hafezi & Mohammad-Reza Kashfi

 

Second visit

No. of individuals: 12 individuals (6 adults and 6 juveniles)

Dates of observation: 14 May 2021

Birdwatchers: Kermat Hafezi & Farid Sameri

 

Identified by: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Richard Porter

Type of confirmation: observation of fledglings and juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 50 فرد سسک جنبان در تهران در فروردین 1400

Record of 50 Scrub Warbler in Tehran in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک جنبان Scotocerca inquieta

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: کوههای غرب تهران، بیش از 3000 متری

استان: تهران

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای آرش حبیبی آزاد

Species: Scrub Warbler Scotocerca inquieta

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: heights west of Tehran, above 3000 m a.s.l.

Province: Tehran

Period of observations: 15 April 2021

Birdwatchers: Arash Habibi-Azad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در دهگلان در اردیبهشت 1400

Record of Grey Partridge in Dehgolan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: کبک چیل Perdix perdix

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: زمینهای روستای لیلاخ، دهگلان

استان: کردستان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حمید امیری

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lilakh village, Dehgolan

Province: Kordestan

Dates of observations: 25 April 2021

Birdwatchers: Hamid Amiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سسک گل (پالاس) برای ایران در نایبندان در آبان 1392

The first record of Pallas's Leaf Warbler for Iran in Naybandan in October 2013

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دره شاند، پناهگاه حیات وحش نایبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 5 آبان 1392

پرنده نگران: آقای امیر طالبی گل و آرش مودی

یادداشت: نام فارسی این گونه، به پاس تلاش شادروان امیر طالبی گل در واپسین لحظه های زندگی و کشف این گونه نامگذاری شد. نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان خراسان جنوبی.

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shand valley, Naybandan W.R.

Province: South Khorasan

Date of observation: 27 October 2013

Birdwatchers: Amir Talebi Gol & Arash Moody

Remarks: Its Persian name was after death of the first observer of this species. The first record of this species for Iran and South Khorasan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لاچین در جاسک در دی 1391

Record of Lanner Falcon in Jask in January 2012

 

چکیده این ثبت:

گونه: لاچین Falco biarmicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: دی 1391

پرنده نگر: آقای میثم قاسمی

Species: Lanner Falcon Falco biarmicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: January 2012

Birdwatchers: Meysam Ghasemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالش در اردیبهشت 1400

Record of Mediterranean Gull in Talesh in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: ساحل تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 23 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Talesh coast

Province: Gilan

Date of observation: 13 May 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سسک گلوسفید بزرگ یا معمولی

Persian name of Common Whitethroat

 

یکی از گونه های پرندگان ایران سسک گلوسفید بزرگ یا معمولی است که نام انگلیسی آن Common Whitethroat است.

در سالهای گذشته، برای نام فارسی تکمیلی این گونه از دو واژه "بزرگ" و "معمولی" استفاده می شد. اکنون پس از بیان چهار نکته در زیر، نام فارسی بهتر آن را برمی گزینیم.

 • از میان این دو واژه، "بزرگ" یک واژه فارسی ولی "معمولی"، یک واژه عربی است. بنابر این، کاربرد واژه "بزرگ برتری دارد.
 • واژه "بزرگ" در گونه های دیگر سلیم طوقی دیده نمی شود. بنابر این، برای  کاربرد واژه "بزرگ" منعی دیده نمی شود.
 • گونه دیگری به نام سسک گلوسفید کوچک وجود دارد که از لحاظ جثه کوچکتر از این گونه است و کاربرد واژه "بزرگ"، تجسم (انگارش) بهتری در ذهن شنونده پدید خواهد آورد.
 • نیاز به یادآوری است که کاربرد واژه معمولی، ممکن است موجب پندار فراوان بودن و کم شدن توجه به چنین گونه هایی با نام معمولی بیانجامد. بنابر این، از دیدگاه حفاظتی، شایسته است که از کاربرد نام "معمولی" پرهیزشود.

بنابر این، با توجه به چند نکته اشاره شده، نام فارسی این گونه به شکل زیر گزینش می شود:

"سسک گلوسفید بزرگ"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سلیم طوقی بزرگ یا معمولی

Persian name of Common Ringed Plover

 

یکی از گونه های پرندگان ایران سلیم طوقی بزرگ یا معمولی است که نام انگلیسی آن Common Ringed Plover است.

در سالهای گذشته، برای نام فارسی تکمیلی این گونه از دو واژه "بزرگ" و "معمولی" استفاده می شد. اکنون پس از بیان چهار نکته در زیر، نام فارسی بهتر آن را برمی گزینیم.

 • از میان این دو واژه، "بزرگ" یک واژه فارسی ولی "معمولی"، یک واژه عربی است. بنابر این، کاربرد واژه "بزرگ برتری دارد.
 • واژه "بزرگ" در گونه های دیگر سلیم طوقی دیده نمی شود. بنابر این، برای  کاربرد واژه "بزرگ" منعی دیده نمی شود.
 • گونه دیگری به نام سلیم طوقی کوچک وجود دارد که از لحاظ جثه کوچکتر از این گونه است و کاربرد واژه "بزرگ"، تجسم (انگارش) بهتری در ذهن شنونده پدید خواهد آورد.
 • نیاز به یادآوری است که کاربرد واژه معمولی، ممکن است موجب پندار فراوان بودن و کم شدن توجه به چنین گونه هایی با نام معمولی بیانجامد. بنابر این، از دیدگاه حفاظتی، شایسته است که از کاربرد نام "معمولی" پرهیزشود.

بنابر این، با توجه به چند نکته اشاره شده، نام فارسی این گونه به شکل زیر گزینش می شود:

"سلیم طوقی بزرگ"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به الموت در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Alamut in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 50 فرد

مکان پایش: الموت

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پرستو هدایت زاده و آقای میثم پیکانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 50 individuals

Monitoring place: Alamut

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Parastoo Heydari & Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Qazvin in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: کوههای قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qazvin heights

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در اردیبهشت 1400

 Record of breeding White Stork in Shushtar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه پویا

مکان پایش: بنه ملکی، شهر سرداران، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمد خیلاپور

شیوه گواهی جوجه آوری: آشیانه پویا و والدین

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one active nest

Place of observation: Baneh Melki village, Sardaran city, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 May 2021

Observers: Mohammad Khilapour

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی