کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1400

Record of Common Pochard in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 23 دی 1400

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی، ماهان مه‌رو و پدرام خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 13 January 2022

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei, Mahan Mahroo & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بوجاق در دی 1400

Record of Dalmatian Pelican in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 140 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 22 دی 1400

پایشگران: بانو پگاه میرزایی و آقایان پدرام خلیلی، ماهان مه‌رو و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 140 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 12 January 2022

Observers: Pegah Mirzaei, Pedram Khalili, Mahan Mahroo & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scrace birds of Iran

ثبت طرلان (شهباز) در زرند در دی 1400

Record of Northern Goshawk in Zarand in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای ختکن، زرند

استان: کرمان

زمان پایش: 24 دی 1400

پایشگران: آقای سعید گله‌داری

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khotkan village, Zarand

Province: Kerman

Dates of observation: 24 January 2022

Observers: Saeed Gallehdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گمیشان در آذر 1400

Record of Dalmatian Pelican in Gomishan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 54 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 54 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت تلیله بزرگ در بندر عباس در دی 1400

Record of Great Knot in Bandar Abbas in January 2022

 

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیله بزرگ Calidris tenuirostris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ولایت، ساحل بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش

پایشگران: امین یوگورت‌چوغلو، فاطمه امیری، میثم قاسمی، علی موسوی، محمدرضا کشفی و صیاد شیخی ایلانلو

Species: Great Knot Calidris tenuirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Velayat park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 5 January 2022

Observers: Emin Yogurtcuoglu,  Fati Amiri, Meysam Ghasemi, Ali Mousavi, Mohammad-Reza Kashfi & Sayyad Sheikhi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۰۰ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در جاسک در دی 1400

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Jask in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: اسکله بحل، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: مرتضی حسینی و پدرام خلیلی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bahl jetty, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 23 December 2021

Observers: Morteza Hoseini & Pedram Khalili

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۰۰ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در میناب در دی 1400

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Minab in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: خور آذینی، میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: مرتضی حسینی و پدرام خلیلی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Azini, Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 23 December 2021

Observers: Morteza Hoseini & Pedram Khalili

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۰۰ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در گچساران در دی 1400

Record of Namaqua Dove in Gachsaran in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم‌دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: گچساران

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 16 دی 1400

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male

Place of observation: Gachsaran

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observations: 6 January 2022

Birdwatchers: Sadegh Roodashti

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در تالاب کیاشهر در دی 1400

Record of Lesser White-fronted Goose in Kiashahr wetland in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید کوچک Anser erythropus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب کیاشهر، بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 16 دی 1400

پایشگران: ماهان مه‌رو، سجاد زارعیان، علی رنجبر و ساناز محمدی

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiashahr wetland, Bujagh

Province: Gilan

Dates of observations: 6 January 2022

Observers: Mahan Mahroo, Sajjad Zareian, Ali Ranjbar & Sanaz Mohammadi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در هندیجان در مهر 1400

Record of Steppe Gull in Hendijan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس مالینگ اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Kuzestan

Dates of observation: 9 October 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

Identified by: Hamid Jabbari & Klaus Maling Olsen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در تنکابن در دی 1400

Record of Steppe Gull in Tonekabon in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: چشمه کیله، تنکابن

استان: مازندران

زمان پایش: 3 دی 1400

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان مازندران

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Cheshmeh-Kileh, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 24 December 2021

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record for this subspecies in Mazandaran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در مشهد در مهر 1397

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Mashhad in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

شماره پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: مهر 1397

پایشگران: بانو هنگامه صدرایی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس مالینگ اولسن

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان خراسان رضوی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: October 2018

Observers: Hengameh Sadraee

Identified by: Hamid Jabbari & Klaus Maling Olsen

Remarks: New for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در شادگان در فروردین 1397

Second national record of Pale Sand Martin in Shadegan in March 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شادگان

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 فروردین 1397

پایشگران: آقای کورش سلیمانی

شناسایی‌کنندگان: رافائل آی، مگنوس اولمن، اسکار کمپل و یان هریسون

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خوزستان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 22 March 2018

Observers: Kourosh Soleymani

Identified by: Raffael Aye, Magnus Ullman, Oscar Campbell & Ian Harrison

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۰۰ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در دی 1400

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک جنگلی، بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 14 دی 1400

پایشگران: فرزانه کشتکار، الهه سالاری، منا نحوی، میثم قاسمی، فهیمه گودرزی و ساره مسعودی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Forest park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 4 January 2022

Observers: Farzaneh Keshtkar, Elaheh Salari, Mona Nahvi, Meysam Ghasemi, Fahimeh Goudarzi & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در لامرد در دی 1400

Record of Asian Koel in Lamerd in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک  نابالغ

محل پایش: روستای سمنتوج، لامرد

استان: فارس

زمان پایش: 12 دی 1400

پایشگران: آقای سیدمحمد موسوی

گزارشگران: بانو لیلا جولایی

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان فارس

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Samantuj village, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: 2 January 2022

Observers: Seyed Mohammad Musavi

Reporters: Leila Julaie

Remarks: The first record of this species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در کنگان در دی 1400

Record of Asian Koel in Kangan in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک  نابالغ

محل پایش: فاز 14، کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: 13 دی 1400

پایشگران: علی ابراهیمی و محمدامین نظافت

گزارشگران: آقای غلامعباس محمدحسینی

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان بوشهر

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Phase 14, Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: 3 January 2022

Observers: Ali Ebrahimi & MohammadAmin Nezafat

Reporters: GholamAbbas MohammadHosseini

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در عشق آباد در دی 1400

Record of Tundra Swan in Eshgh-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب عشق آباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 8 دی 1400

پایشگران: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad wetland

Province: Tehran

Date of observation: 29 December 2021

Observers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۰ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گرمسار در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Garmsar in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ایوانکی، گرمسار، پارک ملی کویر

استان: سمنان

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: فریدون عوفی و مهناز ربانی‌ها

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivanaki, Gamsar, Kavir National Park

Province: Semnan

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Fereydun Owfi & Mahnaz Rabbaniha

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در چابهار در دی 1400

Fifth national record of Buff-bellied Pipit in Chabahar in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم‌نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای کهیر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 8 دی 1400

پایشگران: امین یوگورت‌اوغلو، میترا دانشور، محمدرضا کشفی و صیاد شیخی اینانلو

یادداشت: پنجمین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kahir

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 29 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu, Mitra Daneshvar, MR Kashfi & Sayyad Shekhi Ilanlu

Remarks: Fifth national record and the first record of this species from Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در بم در دی 1395

Third national record of Buff-bellied Pipit in Bam in January 2017

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ریگان، 100 کیلومتری بم

استان: کرمان

زمان پایش: 22 دی 1395

پرنده‌نگران: آقای سید بابک موسوی

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن، یان هریسون، لارس اسونسون، ابوالقاسم خالقی‌زاده، سید حامد موسوی، حمید جباری، علی سنگچولی، درنا مجاب و رضا علی‌اصل

یادداشت: سومین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان کرمان

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Rigan, 100 km of Bam

Province: Kerman

Date of observation: 11 January 2017

Birdwatchers: Seyed Babak Musavi

Identified by: Magnus Ullman, Ian Harrison, Lars Svensson, Abolghasem Khaleghizadeh, Seyed Hamed Mousavi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Dorna Mojab & Reza AliAsl

Remarks: Third national record and the first record of this species from Kerman province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیدومک در استان تهران

Record of Red-wattled Lapwing in Tehran province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دیدومک Vanellus indicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب عشق آباد، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 10 دی 1400

پایشگران: بانو شهرزاد فتاحی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Red-wattled Lapwing Vanellus indicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad wetland, Varamin

Province: Tehran

Dates of observation: 31 December 2021

Observers: Shahrzad Fattahi

Remarks: The first record of this species for Tehran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در همدان در دی 1400

Record of Goldcrest in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همران

استان: همدان

زمان پایش: 10 دی 1400

پایشگران: بانو زهره خزائی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 31 December 2021

Birdwatchers: Zohreh Khazaei

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در برم شور در آبان 1379

Second national record of Buff-bellied Pipit in Barm-e Shur in November 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: برم شور

استان: فارس

زمان پایش: 15 آبان 1379

پایشگران: آقایان یان گرین و جی. اورفیلد

شناسایی کنندگان: درک اسکات

یادداشت: دومین رکورد کشوری و دومین رکورد این گونه برای استان فارس

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Barm-e Shur

Province: Fars

Date of observation: 5 November 2000

Observers: Ian Green & J. Overfield

Identified by: Derek Scott

Remarks: Second national record and the second record of this species for Fars province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در دریاچه مهارلو در آبان 1379

First national record of Buff-bellied Pipit in Lake Maharlu in November 2000

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دریاچۀ مهارلو

استان: فارس

زمان پایش: 14 آبان 1379

پایشگران: آقایان یان گرین و جی. اورفیلد

شناسایی کنندگان: درک اسکات

یادداشت: نخستین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه برای استان فارس

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lake Maharlu

Province: Fars

Date of observation: 4 November 2000

Observers: Ian Green & J. Overfield

Identified by: Derek Scott

Remarks: First national record and the first record of this species for Fars province.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای سسک تیره و سسک بیدی کوچک

Comparison of Plain Leaf Wabler and Dusky Warbler

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی‌زاده

 

 

زمان تنظیم: 30 آذر 1400

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر ویژگی‌های سسک تیره و سسک بیدی کوچک تهیه شده است.

 

نام فارسی

سسک تیره

سسک بیدی کوچک

نام علمی

Pylloscopus fuscus

Phylloscopus neglectus

نام انگلیسی

Dusky Warbler

Plain Leaf Warbler

طول بدن

11 سانتیمتر

9 سانتیمتر

طول نوک

متوسط و تقریبا کلفت

کوتاه و نازک

رنگ نوک

نیمه جلویی تیره و پایۀ فرونوک صورتی

خاکستری و تیره

پیشانی

پیشانی بدون پل زدن با نوار ابرویی

دارای پل سفید نازک با نوار ابرویی در پیشانی

تارک

قهوه‌ای زیتونی تیره

خاکستری زیتونی

نوار ابرویی

نوار پهن سفیدفام و کشیده- دارای خط تیره نازک در بالای نوار ابرویی

نوار نخودی کشیده

خط چشمی

خط تیره کمی کلفت

خاکستری تیره

گونه‌ها

سفید چرکی دارای راه‌راه و تیرگی در دو سوی چانه

سفید چرکی-نخودی

گردن

نوار سفید در دو سوی گردن

خاکستری روشن

سینه

سفید چرکی و کنار سینه خاکستری

سفید چرکی- دو طرف خاکستری مایل به حنایی

شکم

خاکستری روشن

سفید چرکی

پهلوها

سفید چرکی کمی مایل به حنایی

خاکستری مایل به حنایی

زیردم

نخودی

تقریبا سفید

روتنه

قهوه‌ای زیتونی تیره

خاکستری زیتونی

بیرون‌زدگی شاهپراولی‌ها

کوتاه

کوتاه

دم

بلند

بلند

پاها

روشن- سبز تا قهوه‌ای

تیره تا سیاه

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شیراز در آذر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در دی 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 1 دی 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 22 December 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شیراز در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 20 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بوجاق در آذر 1400

Record of Sociable Lapwing in Bujagh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: محبوبه علیزاده، مهدی فرجی و مرجان حاج‌احمدی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Dates of observations: 20 December 2021

Observers: Mahbubeh Alizadeh, Mehdi Faraji & Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1400

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سارگپه پرپا در تالش در آذر 1400

Record of Rough-legged Buzzard in Talesh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپۀ پرپا Buteo lagopus

شمار پرنده: یک فرد زخمی

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 10 آذر 1400

گزارشگر: آقای فردین نظیری

Species: Rough-legged Buzzard Buteo lagopus

No. of individuals: one individual wounded

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 1 December 2021

Reporters: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سد حسنلو در دی 1400

Record of Tundra Swan in Hasanlu dam in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: 35 فرد

مکان پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 6 دی 1400

پایشگران: آقای عزیز عذار

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 27 December 2021

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام دوم به سارگپه های جنگلی

Persian name of Honey Buzzards

 

تاکنون دو گونه از پرندگان ایران، با نام "سارگپه جنگلی" نامیده می‌شدند، در حالی که در نام انگلیسی آنها به دلیل بیان نوع رفتار تغذیه این گونه این گونه‌ها، واژۀ "Honey Buzzard" به  کار رفته است. در عین حال، ما در پرندگان جهان گونه دیگری به نام Forest buzzard با نام علمی Buteo trizonatus هم داریم.

بنابر این، برای هماهنگی بیشتر با فهرستهای پرندگان جهان و کاهش تعارض‌های نامی با یکدیگر، برای دو گونه از Honey buzzard در نام فارسی آنها نیاز به نام جایگزین بود. برای نام جایگزین، دو واژۀ "عسلی" و "عسل‌خوار" پیشنهاد شدند که گزینش هر یک از این دو دارای دلایل خاص خود بود.

در نهایت پس از گردآوری 14 رای، 7 رای به گزینه "عسل‌خوار" و 5 رای به گزینه "عسلی" رای دادند و در پایان، برای ایجاد یک روند تدریجی، نام عسل‌خوار به عنوان نام دوم این دو گونه برگزیده شد.

بنابر این، به نظر می رسد که به منظور حفظ عادت گذشته (نام سارگپۀ جنگلی) در میان پرنده نگران ارجمند و نیز آشنایی بیشتر همگان با نام درست‌تر این گونه، از این پس، نام فارسی این دو گونه به شکل زیر به کار می‌روند:

 

"سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) معمولی"

"سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۰۰ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در قشم در آذر 1400

Record of Steppe Gull in Qeshm in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت‌سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: آذر 1400

پرنده نگران: آقای محمدمهدی کریمیان

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاس مالینگ اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Dates of observation: December 2021

Birdwatchers: MohammadMehdi Karimian

Identified by: Hamid Jabbari & Klaud Maling Olsen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در گرگان در آبان 1400

Record of White-eared Bulbul in Gorgan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آبان 1400

پایشگران: آقای بهراد گالشی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گلستان

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: 19 November 2021

Observers: Behrad Galeshi

Remarks: The first record of this species for Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره دمگاه سفید به شیراز در دی 1400

Record of arrival of Brambling to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: یک ماه

نخستین روز رسیدن: 3 دی1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: one month

Arrival date of observation: 24 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن توکای گلوسیاه به شیراز در دی 1400

Record of arrival of Black-throated Thrush to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: یک ماه

نخستین روز رسیدن: 3 دی1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: one month

Arrival date of observation: 24 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در سد حسنلو در آذر 1400

Record of White-headed Duck in Hasanlu dam in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 9 آذر 1400

پایشگران: آقای فرشید دیلمقانی، صیاد شیخی ایلانلو و عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 30 November 2021

Observers: Farshid Dilmaqani, Sayyad Sheikhi Ilanlu & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت دارکوب قهوه ای در بندر لنگه در دی 1400

Record of Eurasian Wryneck in Bandar-e Lengeh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

زمان ثبت: 4 دی 1400

پایشگران: آقایان سیدعدنان هاشمی و پدرام خلیلی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date: 25 December 2021

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در نیکشهر در دی 1400

Third national record of Pale Sand Martin in Nikshahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هیچان، نیکشهر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 4 دی 1400

پایشگران: امین یوگورت‌چوغلو

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hichan, Nikshahr

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 25 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record of this species for Sistan & Baluchestan province.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری از چلچله رودخانه ای کمرنگ در میناب در بهمن 1385

The first national record of Pale Sand Martin in Minab in January 2007

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله رودخانه‌ای کمرنگ Riparia diluta

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: نزدیک میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 بهمن 1385

پایشگران: ا. اووِرکِرک

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Pale Sand Martin Riparia diluta

No. of individuals: one individual

Place of observation: near Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 25 January 2007

Birdwatchers: A. Ouwerkerk

Remarks: Photographed. The first record of this species from Iran and Hormozgan province

Reference: Kirwan G.M. & Grieve A. (2013). Unravelling Meinertzhagen-generated confusion concerning the occurrence of Pale Sand Martin Riparia diluta in Egypt and the Near East, with a review of the species’ status in the Middle East. Sandgrouse, 35, 114–125.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت پیپت پادراز در قنبرآباد در آذر 1400

Record of Richard’s Pipit in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: آقایان اِمین یوگورت‌چوغلو و ابراهیم شکوهی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان تهران

Species: Richard’s Pipit Anthus richardi

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Date of observation: 20 December 2021

Observers: Emin Yogurtcuoglu & Abraham Shokuhi

Remarks: The first record of this species for Tehran province

Reference: ebird.org/checklist/S99090541

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باقرقره دم دراز در تالش در آذر 1400

Record of Pallas’s Sandgrouse in Talesh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: باقرقره دم‌دراز Syrrhaptes paradoxus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: قلعه‌بین، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Palls’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus

No. of individuals: One male

Place of observation: Ghaleh-Bin, Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 20 December 2021

Observers: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this species for Gilan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در رودبار جنوب در دی 1400

Record of Sociable Lapwing in Rudbar-e Jonub in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: آقایان یونس خواجویی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Dates of observations: 23 December 2021

Observers: Yunos Khajuei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خوتکای گردن سفید در ماهشهر در آذر 1400

Record of Cotton Pygmy Goose in Mahshahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خوتکای گردن‌سفید Nettapus coromandelianus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ماهشهر

استان: خوزستان

زمان پایش: 24 آذر 1400

پایشگران: آقای کوروش کوپی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای استان خوزستان

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 December 2021

Observers: Kourosh Kopi

Remarks: The second record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ دی ۰۰ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در بدره در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Badreh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 23 آذر 1400

پایشگران: بانو شهین ملک

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 14 December 2021

Observers: Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در همدان در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 17 December 2021

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شیراز در پایان آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگران: راهله مهرآسا و صدیقه شریفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 17 December 2021

Observers: Raheheh Mehrasa & Sedigheh Sharifi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 8 آذر 1400

پایشگران: الهام شنیتی، راهله مهرآسا و قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 29 November 2021

Observers: Elham Shaniti, Raheheh Mehrasa & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر لنگه در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Lengeh in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 26 مهر 1400

پایشگر: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 18 October 2021

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در زیدون در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Zeydun in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: زیدون

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای کوروش کوپی، ابراهیم رفیعی، سیدمهدی موسوی و احمدرضا اسدی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Zeydun

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Kourosh Kopi, Ebrahim Rafiei, SMehdi Musavi & AhmadReza Asadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گنبد در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 21 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 13 October 2021

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در آبان 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش:6 آبان 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 28 October 2021

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی سیبری در بوشهر در آذر 1400

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Bushehr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی سیبری Larus fuscus heuglini

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: آذر 1400

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: حمید جباری و کلاوس اولسن

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: December 2021

Observers: Kourosh Khalili

Identified by: Hamid Jabbari & Kalus Olsen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز پیشانی سفید بزرگ در تالاب مره در آذر 1400

Record of Greater White-fronted Goose in Morreh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید بزرگ Anser albifrons

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، محسن ملاح، محمد سفرنگ و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Greater White-fronted Goose Anser albifrons

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 26 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Mohammad Safrang & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در شیراز در مهر 1400

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observation: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سیسخت در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Sisakht in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سیسخت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 15 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sisakht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 6 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چرخ ریسک سرآبی به کرج در آبان 1400

Record of arrival of Blue Tit to Karaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک سرآبی Cyanistes caeruleus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جهانشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 20 آبان 1400

پایشگران: رامین محمدی، ندا کوهی، اشکان صدیقی، سمیرا بامشادفر و محمود قنبرلو

Species: Blue Tit Cyanistes caeruleus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Jahanshahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 23 October 2021

Arrival date of observation: 11 November 2021

Observers: Ramin Mohammadi, Neda Kuhi, Ashkan Sedighi, Samira Bamshadfar & Mahmud Ghanbarlu

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره نوک بزرگ به شیراز در آذر 1400

Record of arrival of Hawfinch to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه:  هرۀ نوک‌بزرگ Coccothraustes coccothraustes

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 22 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 22 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 13 October 2021

Arrival date of observation: 13 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سیران گولی در آبان 1400

Record of Tundra Swan in Sorkhrud in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 19 آبان 1400

پایشگران: دکتر دیهیم، محمد سفرنگ، محسن ملاح، صیاد شیخی، عزیز عذار، بهاره مالکی و ژاله احمدی

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 November 2021

Observers: Dr Deyhim, Mohammad Safrang, Mohsen Mallah, Sayyad Sheikhi, Aziz Ozar, Bahareh Maleki & Zhaleh Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سرخرود در آذر 1400

Record of Tundra Swan in Sorkhrud in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سرخرود

استان: مازندران

زمان پایش: 10 آذر 1400

پایشگران: بانو میترا دانشور و آقای سیامک درفشی

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sorkhrud, Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Date of observation: 1 December 2021

Observers: Mitra Daneshvar & Siamak Derafshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنقر خاکستری در استان خراسان جنوبی

Record of Hen Harrier in South Khorasan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر خاکستری Circus cyaneus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فردوس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگر: آقای حامد استواری

شناسایی کنندگان: حامد استواری، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Hen Harrier Circus cyaneus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ferdows

Province: South Khorasan

Dates of observation: 17 December 2021

Birdwatchers: Hamed Ostovari

Identified by: Hamed Ostovari, Mohammad safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در یاسوج در آذر 1400

Record of Goldcrest in Yasuj in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 27 آذر 1400

پایشگران: آقای صادق رودشتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 18 December 2021

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت هما در فریدون شهر در آذر 1400

Record of Bearded Vulture in Fereydun-Shahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هما Gypaetus barbatus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فریدون‌شهر

استان: اصفهان

زمان پایش: 11 آذر 1400

پایشگران: آقایان محمد میکلانی، احمد میکلانی و مهرشاد میکلانی

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereydun-Shahr

Province: Esfahan

Period of observations: 2 December 2021

Observers: Mohammad Miklani, Ahmad Miklani & Mehrshad Miklani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ابیا در استان مرکزی

Record of Eurasian Woodcock in Markazi province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: ابیا Scolopax rusticola

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: دره شراء، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگر: آقای امیر انصاری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Shera valley, Arak

Province: Markazi

Date of observation: 17 December 2021

Birdwatchers: Amir Ansari

Remarks: The first record of this species for Markazi province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

هشتمین رکورد کشوری چکچک سیاه سرسفید در بافق در مهر 1400

The eighth national record of White-crowned Wheatear in Bafgh in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

شمار پرنده: یک فرد بالغ

محل پایش: بافق

استان: یزد

زمان پایش: 3 مهر 1400

پایشگران: آقای حمید محمدعلیزاده

یادداشت: هشتمین ثبت این گونه از ایران و نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Bafgh

Province: Yazd

Dates of observation: 25 September 2021

Birdwatchers: Hamid MohammadAlizadeh

Remarks: The eighth record from Iran and the first record for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شهرکرد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shahr-e Kord in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 17 آذر 1400

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 December 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در لامرد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Lamerd in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لامرد

استان: فارس

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگران: آقای سیدمحمد تبریزی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: 26 November 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در قم در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Qom in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 100 فرد

محل پایش: سایت البرز، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 آذر 1400

پایشگران: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Alborz site, Qom

Province: Qom

Period of observations: 23 November 2021

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در گمیشان در آذر 1400

Record of White-headed Duck in Gomishan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 1 آذر 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 22 November 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در تالاب هیرم در آذر 1400

Record of Marbled Duck in Hirm wetland in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: تالاب هیرم

استان: فارس

زمان پایش: 10 آذر 1400

پایشگران: آقایان ثمود احراری و احمد احراری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hirm wetland

Province: Fars

Date of observation: 1 December 2021

Observers: Samoud Ahrari & Ahmad Ahrari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص (شیرجه رو) گلوسیاه در حمیدیه در آذر 1400

Record of Black-throated Loon in Hamidieh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه Gavia arctica

شمار پرنده: یک جوان

محل پایش: حمیدیه

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 آذر 1399

پایشگران: آقای حیدر حلفی

شناسایی‌کنندگان: محسن ملاح، درنا مجاب و آرش حبیبی، اسکار کمپل، ریچارد پورتر و مگنوس اولمن

Species: Black-throated Loon Gavia arctica

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Hamidieh

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 December 2021

Observers: Heidar Halfi

Identified by: Mohsen Mallah, Dorna Mojab, Arash Habibi, Oscar Campbell, Richard Porter & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۰۰ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرسبز قهوه ای در زریبار در آبان 1400

Record of Brown Mallard in Zaribar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک سرسبز قهوه ای Anas platyrhynchos

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 23 آبان 1400

پایشگران: آقایان سیدناصح حسینی و محمد سفرنگ

Species: Brown Mallard Anas platyrhynchos

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 14 November 2021

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Mohammad Safrang

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سلیم طلایی اروپایی در هندیجان در آذر 1400

Record of European Golden Plover in Hendijan in November 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 6 آذر 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 November 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کبوتر کوهپایه در شهداد در آبان 1398

Record of Stock Dove in Shahdad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر کوهپایه Columba oenas

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 8 آبان 1398

پایشگران: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

شناسایی کنندگان: حمید جباری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، رضا علی‌اصل، علی سنگچولی، سیدباباک موسوی، محسن ملاح، آرش حبیبی و محمد سفرنگ

یدداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمان

Species: Stock Dove Columba oenas

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 29 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Identified by: Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Reza AliAsl, Ali Sangchooli, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah, Arash Habibi & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for r province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۰۰ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در تالاب مره در آذر 1400

Record of Lesser White-fronted Goose in Morreh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غاز پیشانی‌سفید کوچک Anser erythropus

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

شناسایی‌کنندگان: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، درنا مجاب، حمید جباری، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 26 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۰۰ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک طوقی در شهر بابک در اردیبهشت 1400

Record of Bimaculated Lark in Shahr-e Babak in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهر بابک

استان: کرمان

زمان پایش: 30 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدمهدی کریمیان

شناسایی کنندگان: آقایان محسن ملاح، حمید جباری، علی سنگچولی، رضا علی‌اصل، سیدحامد موسوی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Babak

Province: Kerman

Dates of observation: 20 May 2021

Observers: MohammadMehdi Karimian

Identified by: Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Reza AliAsl, Seyed Hamed Mousavi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۰۰ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 7 آبان 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 29 October 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 7 آبان 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 29 October 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک تاج طلایی به سنندج در آذر 1400

Record of arrival of Goldcrest in Sanandaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 آبان تا 2 آذر 1400

نخستین روز رسیدن: 2 آذر 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Goldcres Regulus regulus

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 22 October to 23 November 2021

Arrival date of observation: 23 November 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در چابهار در آبان 1400

Record of Ashy Drongo in Chabahar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگران: آقای محمد وطن‌خواه

شناسایی کنندگان: آقای محمد سفرنگ، حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، رضا علی‌اصل، سیدبابک موسوی و علی سنگچولی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 6 November 2021

Observers: Mohammad VatankhaIdentified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad, Reza AliAsl, Seyed Babak Musavi & Ali Sangchooli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم خاکستری دشتی در تالش در آبان 1398

Record of Steppe Grey Shrike in Talesh in November 2019

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سنگ‌چشم خاکستری دشتی Lanius excubitor pallidirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: آبان 1398

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه برای استان گیلان

Type of important subspecies: Distribution

Species: Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: November 2019

Observer: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this subspecies for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره راه راه در ابرکوه در آبان 1400

Record of Striated Bunting in Abarkuh in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره راه‌راه Emberiza striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ابرکوه

استان: یزد

زمان پایش: آبان 1400

پرنده نگران: آقای محسن اکبری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Striated Bunting Emberiza striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Date of observation: November 2021

Observers: Mohsen Akbari

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بوجاق در آبان 1400

Record of Sociable Lapwing in Bujagh in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 28 آبان 1400

پایشگران: ماهان مه‌رو، مهدیه جعفری، سروش راد و مرجان حاج‌احمدی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Dates of observations: 19 November 2021

Observers: Mahan Mahroo, mahdiyeh Jafari, Sorush Rad & Marjan HajAhmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۰۰ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کاکایی سرسیاه کوچک به شیراز در آبان 1400

Record of arrival of Black-headed Gull to Shiraz in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus ridibundus

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 مهر 1400 تا 13 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 13 آبان 1400

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و راهله مهرآسا

Species: Black-headed Gull Chroicephalus ridibundus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 23 October 2021

Arrival date of observation: 4 November 2021

Observers: Elham Shaniti & Raheleh Mehrasa

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نهمین رکورد کشوری چکچک سیاه سرسفید در شوشتر در آبان 1400

The nineth national record of White-crowned Wheatear in Shushatr in November 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

شمار پرنده: یک فرد بالغ

محل پایش: منطقه حفاظت شده کرایی، شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: 28-30 آبان 1400

پایشگران: آقایان محمد خیلاپور، بهروز نجاتی، محمد آراش و کرامت حافظی

یادداشت: نهمین ثبت این گونه از ایران و چهارمین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Keraei P.A., Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 19 November 2021

Birdwatchers: Mohammad Khilapour & Behrouz Nejati, Mohammad Araash & Keramat Hafezi

Remarks: The nineth record from Iran and the fourth record for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۰۰ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد تالابی در گندمان در آبان 1400

Record of Short-eared Owl in Gandoman in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد تالابی Asio flammeus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 23 آبان 1400

پایشگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 14 November 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۰۰ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در تالاب صالحیه در آبان 1400

Record of Ferruginous Duck in Salehieh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 18 آبان 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 9 November 2021

Observers: Bababk Ranbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۰ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر آرایه شناسی چکچک گوش سیاه در ایران

Taxonomic change of Black-eared Wheatear in Iran

 

یکی از گونه‌های پرندگان ایران، چکچک گوش‌سیاه (Oenanthe hispanica) بود که البته تنها زیرگونه O. h. melanoleuca آن در ایران به ثبت رسیده بود. این گونه به تازگی به دو گونه تقسیم شده است (Aliabadian et al. 2012; Schweizer et al. 2019; Jirle for Swedish Taxonomic Committee) و این تغییر توسط دو فهرست بزرگ جهانی پرندگان پذیرفته شده است (Clements et al., 2021; Gill et al., 2021 ).

 

چکچک گوش‌سیاه غربی

Western Black-eared Wheatear

Oenanthe hispanica

 

چکچک گوش‌سیاه شرقی

Eastern Black-eared Wheatear

Oenanthe melanoleuca

 

بنابر این، بر اساس مدارک و مستندهای موجود، ازین پس نام گونه موجود در ایران به  شکل زیر نوشته شده و در فهرست‌های پرندگان ایران و استانها نیز به همین شکل خواهد آمد:

 

چکچک گوش‌سیاه شرقی

Eastern Black-eared Wheatear

Oenanthe melanoleuca

 

References

 

Aliabadian M., Kaboli M., Förschler M.I., Nijman V., Chamani A., Tillier A., Prodon R., Pasquet E., Ericson P.G.P. & Zuccon D. 2012. Convergent evolution of morphological and ecological traits in the open-habitat chat complex (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae). Molecular phylogenetics and evolution, (65):1, Pages 35-45.

Erratum: 10.1016/j.ympev.2012.05.011

 

Clements, J. F., et al. 2021. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2021.

 

Gill, F, D Donsker, and P Rasmussen (Eds). 2021. IOC World Bird List (v 11.2). Doi 10.14344/IOC.ML.11.2.  http://www.worldbirdnames.org/

 

Schweizer M, V Warmuth, N Alaei Kakhki, M Aliabadian, M Förschler, H Shirihai, A Suh & R Burri. 2019. Parallel plumage colour evolution and introgressive hybridization in wheatears. Journal of Evolutionary Biology 32: 100–110.

 

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۰۰ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در کیش در آبان 1400

Fourth national record of Sooty Shearwater in Kish in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتردریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد زخمی که مرد

مکان پایش: جزیره کیش

استان: هرمزگان

زمان پایش: 10 آبان 1400

پرنده نگران: آقای سیدعلی جبلی

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان هرمزگان.

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual injured and died

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 1 November 2021

Birdwatchers: Seyed Ali Jebeli

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the second record of this species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۰ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در شهداد در مهر 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Shahdad in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: 25-30 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 3-6 مهر 1400

پرنده نگر: آقای حامد تیموری

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: 25-30 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 25-28 September 2021

Birdwatcgers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۰ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک طوقی در مهاباد در خرداد 1391

Record of Bimaculated Lark in Mahabad in May 2012

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: غار سهولان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 5 خرداد 1391

پایشگران: بانو درنا مجاب

Species: Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seholan cave, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 25 Apr 2012

Observers: Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۰ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکاوک طوقی در باجگیران در خرداد 1398

Record of Bimaculated Lark in Bajgiran in June 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: باجگیران، سرخس

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 11 خرداد 1398

پایشگران: آقای سیدحامد موسوی و بانو سارا عرب

Species: Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bajgiran

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 1 June 2019

Observers: Seyed Hamed Mousavi & Sara Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۰ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن چکاوک طوقی به فهرست پرندگان کمیاب ایران

Adding Bimaculated lark to Scarce bird species of Iran

 

به آگاهی می‌رساند که با توجه با شمار اندک رکوردهای "چکاوک طوقی" در سال‌های گذشته در ایران، وضعیت این گونه به "گونه کمیاب ایران" تغییر کرده است.

بنابر این، ازین پس، گونه " چکاوک طوقی " در فهرست گونه‌های کمیاب ایران قرار خواهد گرفت و همه رکوردهای آن اعلام خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۰ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری سیاه اردک مخملی در زهک در آبان 1400

Fourth national record of Velvet Scoter in Zahak in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیاه‌اردک مخملی (بال‌سفید) Melanitta fusca

شمار پرنده: یک فرد شکارشده

مکان پایش: چاه‌نیمه، زهک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 20 آبان 1400

گزارشگران: یگان حفاظت محیط زیست زهک، آقایان مسعود خمر و حسین جان‌پرور

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه در ایران. نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Velvet Scoter Melanitta fusca

No. of individuals: One individual hunted

Place of observation: Chah-Nimeh, Zahak

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 13 June 2021

Reporters: Zahak Game guard unit, Masoud Khamar & Hossein Janparvar

Remarks: The fourth record of this species in Iran. The first record of this species for Sistan & Baluchestan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرگوس کاکلی در سیران گولی در آبان 1400

Record of Red-breasted Merganser in Seyran-Goli in November 2021

 

چکیدۀ این  ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 19 آبان 1400

پایشگران: دکتر دیهیم، محمد سفرنگ، محسن ملاح، صیاد شیخی، عزیز عذار، بهاره مالکی و ژاله احمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 November 2021

Observers: Dr Deyhim, Mohammad Safrang, Mohsen Mallah, Sayyad Sheikhi, Aziz Ozar, Bahareh Maleki & Zhaleh Ahmadi

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۰۰ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره سرزیتونی در شهداد در مهر 1400

Observation of Ortolan Bunting in Shahdad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 18 مهر 1400

پایشگر: آقای حامد تیموری

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 10 October 2021

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۰۰ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در خرم آباد در آبان 1400

Record of Grey-headed Swamphen in Khorram-Abad in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: رودخانه خرم آباد

استان: لرستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگر: آقای محسن امیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad river

Province: Lorestan

Period of observations: 6 November 2021

Observers: Mohsen Amiri

Remarks: The first record of this species for lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۰۰ ، ۱۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در هندیجان در آبان 1400

Record of Sociable Lapwing in Hendijan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگر: آقای احمد محمدی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Dates of observations: 6 November 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۰۰ ، ۱۶:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در سیرجان در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Sirjan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد زخمی

مکان پایش: منطقه شکار ممنوع گود غول، سیرجان

استان: کرمان

زمان پایش: 15 آبان 1400

گزارشگر: آقای صادق خزیمه

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual injured

Place of observation: Goud-e Ghool No-hunting area, Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: 6 November 2021

Reporter: Sadegh Khozaimeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۰۰ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی