کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۶۸۶ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در کلاردشت در اردیبهشت 1396

Record of Semicollared Flycatcher in Kelardasht in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان مشاهده: کلاردشت

استان: مازندران

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male

Place of observation: Kelardasht

Province: Mazandaran

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در پاسارگاد در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Pasargad in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پاسارگاد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی شریفی و ساسان عسکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pasargad

Province: Fars

Date of observation: September 2018

Observers: Mostafa Sharifi & Sasan Askarian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بوانات در مرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 23 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پرند در دی 1396

Records of Steppe Eagle in Parand in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalanesis

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: پرند

استان: تهران

دوره مشاهده: 16 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalanesis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parand

Province: Tehran

Period of observations: 6 January 2018

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در مهر 1397

Record of Northern Lapwing in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در ترکمن صحرا در اردیهشت 1397

Record of Egyptian Vulture in Turkmen Sahra in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ترکمن صحرا

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Turkmen Sahra

Province: Golestan

Date of observation: 5 May 2018

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در میانکاله در اوایل آبان 1396

Record of Little Bustard in Miankaleh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: تالاب میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: اوایل آبان 1396

مشاهده کننده: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 1000 individual

Place of observation: Miankaleh wetland

Province: Mazandaran

Date of observation: late October 2017

Observers: Farshad Shabestari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بوانات در بهمن 1397

Record of Steppe Eagle in Bavanat in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در بامدژ در بهمن 1397

Record of population of Marbled Duck in Bamdezh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: تالاب بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و جبار منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bamdezh wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Hojjat Taheri & Jabbar Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کارون از آبان تا بهمن 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Karun from November 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات:اوایل آبان تا اوایل بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: from November 2018 to February 2019

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در سد ارس در آبان 1392

Record of Armenian Gull in Aras dam in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: سد ارس، شهرستان پلدشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 11 آبان 1392

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Aras dam, Poldasht county

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 November 2013

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 7 February 2019

Observers: Mehdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شادگان در بهمن 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Shadegan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

اردک سرحنایی در نیشابور در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Neishabour in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: سد بار، نیشابور

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مجید مقیمانی و سانیا صنعتگران

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Bar dam, Neishabour

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 1 February 2019

Observers: Majid Moghimany & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در کرمانشاه در بهمن 1397

Record of population of Steppe Eagle in Kermanshah in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 5 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 25 January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گاماسیاب در بهمن 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gamasiab in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 49 فرد

محل مشاهده: گاماسیاب، صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 49 individuals

Place of observation: Gamasiab, Sehneh

Province: Kermanshah

Period of observations: late January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوشهر در بهمن 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Bushehr in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 65 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 3 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و مهدی طیاری وو خانمها سیمین حسینی و هدی خرم آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 65 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 23 January 2019

Observers: Korosh Khalili, Mehdi Tayyari, Simin Hosseini & Hoda Khorramabadi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در انتهای دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in mid-January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 1700 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایموسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 1700 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در عشق آباد در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Eshgh-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1397

مشاهده کنندگان: شهرزاد رحمتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin 

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بروجرد در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Borujerd in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گناوه در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Genaveh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندر گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در آبادان در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Abadan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوجاق در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Boujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بروجرد در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Borujerd in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 24 فرد

محل مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 24 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در خرم آباد در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Khorram-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در خرم آباد در دی 1397

Record of population of Steppe Eagle in Khorram-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در آبادان در دی 1397

Record of Steppe Eagle in Abadan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در نیمه دوم دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان احمد لاهیجان زاده، شهریار عسگری، موسی مدحجی، ایرج سلیمانی و سید محمدجواد تقوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Ahmadreza Lahijanzadeh, Shariar Asgari, Musa Modheji, Iraj Soleymani & Seyed Mohammad-Javad Taghavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Boujagh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در اروندکنار در دی 1397

Record of Black-tailed Godwit in Arvand-Kenar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در اروندرود در دی 1397

Record of Armenian Gull in Arvand-Rud in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اروندرود

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arvand-Rud

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت زنگوله بال در بهبهان در بهمن 1396

Record of population of Little Bustard in Behbahan in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش کوپی، احمد آقاجری، محمود آقاجری و حمزه آقاجری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2018

Observers: Korosh Kopi, Ahmad Aghajari, Mahmoud Aghajari & Hamzeh Aghajari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در بوشهر در آذر 1397

Records of population of Eurasian Curlew in Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه : گیلانشاه بزرگ Numenius arguata

تعداد : 2 فرد

محل مشاهده : بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهده : 3 آذر 1397

مشاهده کنندگان: خانم راهله مهرآسا

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arguata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 24 November 2018

Observers: Raheleh Mehrasa

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در شادگان در دی 1397

Record of population of Dalmatian Pelican in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مدحجی و اردشیر امینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Musa Modheji & Ardeshir Amini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گاوخونی در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gav-Khuni in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانمها فاطمه موسوی و مهسا هاشمی و آقایان ایمان ابراهیمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میلاد لطیفی و مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khuni, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 9 January 2019

Observers: Fatemeh Musavi, Mahsa Hashemi, Iman Ebrahimi, Mohammadali Aghaebrahimi, Milad Latifi & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بهبهان در بهمن 1395

Record of Northern Lapwing in Behbahan in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: شهرستان بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2017

Observers: Hedayatollah Dideban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6-9 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27-30 December 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جواد رضایی، موسی مدحجی و خانم مریم شهریاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 December 2018

Observers: Javad Rezaie, Musa Modheheji & Maryam Shahriari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شادگان در دی 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Shadegan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و ناصر عبیات

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 December 2018

Observers: Elham Shaniti & Naser Abiat

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در تالش در مهر 1397

Record of Common Pochard in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 15 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 7 October 218

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در لتیان در دی 1397

Record of Common Pochard in Latian in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد لتیان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 7 دی 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Latian dam

Province: Tehran

Period of observations: 28 December 218

Observers: Pegah Mirzaie & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در اهواز در دی 1397

Record of Armenian Gull in Ahwaz in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و سعید اصغریان

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 December 2018

Observers: Keramat Hafezi & Saeed Asgharian

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در دزفول در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در شوشتر در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در لاهیجان در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Lahijan in January 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 107 فرد

محل مشاهده: آبندان ناصرکیاده، تالاب بین المللی امیرکلایه

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مه رو و حسین علی نژاد


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 107 individuals

Place of observation: Amirkelayeh wetland, Lahijan

Province: Gilan

Period of observations: 8 January 2018

Observers: Mahan Mahroo & Hosein Alinezhad


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۶:۳۲
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در تالش در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Talesh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 260 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 260 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 23 December 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمیثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1397

Record of population of Common Pochard in Bujagh in January 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بندرکیاشهر، پارک ملی بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مه رو و عباس علیزاده


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bujagh, Kiashahr

Province: Gilan

Period of observations: 11 January 2018

  Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۴
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در دزفول در دی 1397

Record of Armenian Gull in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و میثم طهماسبی زاده

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late December 2018

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۷ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در دشت بیضاء در آذر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Beyza plain in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: دشت بیضاء، سپیدان

استان: فارس

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهه محمدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Beyza plain, Sepidan

Province: Fars

Period of observations: December 2017

Observers: Elaheh Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در لامرد در آذر 1397

Record of Cinereous Vulture in Lamerd in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 21 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 12 December 2018

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی