کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲۱۱ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اردک مرمری در گندمان در خرداد 1403

Record of Marbled Duck in Gandoman in May 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 2-5 خرداد 1403

پایشگران: آقای کرامت حافظی

Importance of species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: late May 2024

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۰۳ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در فروردین 1403

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بهشت معصومه، قم

استان: قم

زمان پایش: 22 فروردین 1403

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behesht-e Masoumeh, Qom

Province: Qom

Period of observations: 10 April 2024

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۰۳ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در تیاب در بهمن 1397

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Tiab in February 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ‌فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور تیاب، میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 24 بهمن 1397

پایشگران: آقای رضا علی‌اصل

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Period of observation: 13 February 2019

Observers: Reza AliAsl

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اردک مرمری در هندیجان در اسفند 1402

Record of Marbled Duck in Hendijan in March 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 20 اسفند 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی و عاطف شعبانی

Importance of species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 March 2024

Observers: Ahmad Mohammadi & Atef Shabani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اردک مرمری در هورالعظیم در اسفند 1402

Record of Marbled Duck in Hour-al-Azim in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 اسفند 1402

پایشگران: آقای حمید مهرپرور

Importance of species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 February 2024

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۰۲ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالاب مره در مهر 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Morreh in October 2020

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 17 مهر 1399

پایشگران: بانو سارا امامی و آقای هومن درودی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Moreh Wetland

Province: Qom

Period of observations: 8 October 2020

Observers: Sara Emami & Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 2 اسفند 1402

پایشگران: آقای عبدالحسین بهرامی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 February 2024

Observers: Abdolhossein Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 16 دی 1399

پایشگران: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 January 2021

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۰۲ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در بهمن 1401

Record of Greater Spotted Eagle in Qomrud in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 27 بهمن 1401

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 16 February 2023

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در اردیبهشت 1401

Record of Greater Spotted Eagle in Qomrud in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قمرود، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qomrud, Qom

Province: Qom

Period of observations: 22 April 2022

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در آذر 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 7 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 27 November 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 17 و 19 دی 1400

پایشگران: آقایان موسی مزینانیان، سعید نصرتی، وحیدرضا اکبری و محمد محمدرحیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 6 and 8 January 2021

Observers: Musa Mazinanian, Saeed Nosrati, VahidReza Akbari & Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: استخر پروش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 اسفند 1399

پایشگران: آقایان عبدالحسین بهرامی‌پور و محسن جهانگیر

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun Fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 March 2021

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در اسفند 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: استخر پروش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

زمان پایش: 11 اسفند 1398

پایشگران: آقای عبدالحسین بهرامی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun Fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 March 2020

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در هورالعظیم در بهمن 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Hour-al-Azim in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 24 بهمن 1398

پایشگران: بانوان ساره مسعودی و الهام شنیتی و آقایان امیر مرمزی و جمال منصوری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 February 2020

Observers: Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Amir Marmazi & Jamal Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۲ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در حله در اسفند 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Helleh in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: تالاب حلّه

استان: بوشهر

زمان پایش: اسفند 1398

پایشگران: آقای احسان فهیم

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Helleh wetland

Province: Bushehr

Period of observations: March 2020

Observers: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در بهمن 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 26 بهمن 1399

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 14 February 2021

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 16 آبان 1399

پایشگران: مجید پورهمدانی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 6 November 2020

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آبان 1397

پایشگران: فاطمه موسوی، مجید پورهمدانی، مهیار کهکش و سعید حیدری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: late October 2018

Observers: Fatemeh Musavi, Majid Pourhamedani, Mahyar Kahkesh & Saeed Heidari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 21 مهر 1402

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2023

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در دی 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 28 دی 1398

پایشگران: آقای امین نیّری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 18 January 2020

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر عباس در بهمن 1402

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Abbas in February 2024

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1402

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان هومن درودی و حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 February 2024

Observers: Elham Shaniti, sareh Masoudi, Houman Doroudi & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در اسفند 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 20 اسفند 1399

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 10 March 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر انزلی در آذر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Anzali in December 2017

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 13 آذر 1396

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Anzali

Province: Gilan

Period of observations: 4 December 2017

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بهمنشیر در آبان 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Bahmanshir in November 2020

 

چکیدۀ این ثبت:

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: رودخانه بهمنشیر، آبادان

استان: خوزستان

زمان پایش: 13 آبان 1399

پایشگران: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bahmanshir river, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 November 2020

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۰۲ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بندر لنگه در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Bandar-e Lengeh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در بحران انقراض)

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 دی 1402

پایشگران: آقای عدنان عبدالرضایی مدنی

Importance of species: IUCN Redlist (Cr)

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 17 January 2024

Observers: Adnan Abdolrezaei-Madani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۰۲ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در طبس در دی 1400

Record of Meadow Pipit in Tabas in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 17 دی 1400

پایشگر: آقایان سعید نصرتی و رامین رجائیان

شناسایی‌کنندگان: دیک نول، عبدالرحمن السرحان، پر آلستروم، هومن درودی، اسکار کمبل، مگنوس اولمن، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 7 January 2022

Observers: Saeed Nosrati & Ramin Rajaiyan

Identified by: Dick Newell, Abdulrahman Alsirhan, Per Alstrom, Houman Doroudi, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Ehsan Talebi, Abolghasen Khaleghizadeh & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در رودبار جنوب در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Rudbar-e Jonub in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 10 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Dates of observations: 31 December 2023

Observers: Yunos Khajuei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در سد جیرفت در دی 1402

Record of Common Pochard in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: سد جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Jiroft dam

Province: Kerman

Period of observations: 23 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در قنبرآباد در دی 1400

Record of Common Pochard in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 70 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: آقایان علیرضا کیانی‌نژاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Alireza Kianinezhad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گمیشان در اردیبهشت 1400

Record of Common Pochard in Gomishan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Golestan

Province: Gomishan

Period of observations: 15 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در فروردین 1400

Record of Common Pochard in Gandoman in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 27 فروردین 1400

پایشگران: آقای رشید برادرانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Char-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 16 April 2021

Observers: Rashid Baradarani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در یزد در تیر 1402

Record of Ferruginous Duck in Yazd in June 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 2 تیر 1402

پایشگر: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yazd sewage

Province: Yazd

Dates of observation: 23 June 2023

Birdwatchers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۰۲ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در کرمان در آذر 1401

Record of Sociable Lapwing in Kerman in December 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: چاه داد خدا، کرمان

استان: کرمان

زمان پایش: 24 آذر 1401

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Chah-Dad Khoda, Kerman

Province: Kerman

Dates of observations: 15 December 2022

Observers: Yunos Khajuei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۰۱ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در رودبار جنوب در آذر 1401

Record of Sociable Lapwing in Rudbar-e Jonub in November 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 23 فرد

محل پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 1 آذر 1401

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 23 individuals

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Dates of observations: 22 November 2022

Observers: Yunos Khajuei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۰۱ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زنگوله بال در زریبار در آذر 1401

Record of Little Bustard in Zaribar in November 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه:  فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: زنگوله‌بال Tetrax tetrax

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: زریبار

استان: کردستان

زمان پایش: 5 آذر 1401

پایشگران: سید ناصح حسینی راد، آزاد توکلی و آرزو عبدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observations: 26 November 2022

Observers: Seyed Naseh Hosseini Rad, Azad Tavakoli & Arezu Abdi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۰۱ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در اهواز در بهمن 1401

Record of Sociable Lapwing in Ahwaz in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در بحران انقراض)

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: 41 فرد

محل پایش: جاده اهواز-مسجد سلیمان

استان: خوزستان

زمان پایش: 1 بهمن 1401

پایشگران: آقای کرامت حافظی

Importance of species: IUCN Redlist (Cr)

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 41 individuals

Place of observation: Ahwaz-Masjed Soleyman road

Province: Khuzestan

Dates of observations: 21 January 2023

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۱ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اردک مرمری در هورالعظیم در دی 1401

Record of Marbled Duck in Hour-al-Azim in December 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 2300 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 8 دی 1401

پایشگران: آقایان علی سجاد جلالی، کامل بوعذار، جعفر سواری و محمد پورجوادی

Importance of species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2300 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 December 2022

Observers: Ali Sajjad Jalali, Kamel Bu’ozar, Jafar Savari & Mohammad Pourjavadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۱ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت اردک مرمری در رودبار جنوب در بهمن 1401

Record of Marbled Duck in Rudbar-e Jonub in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 19 بهمن 1401

پایشگر: آقای یونس خواجویی

Importance of species: IUCN Redlist (Vu)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Date of observation: 9 February 2023

Observers: Yunos Khajouei


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۰۱ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در ابرکوه در آبان 1401

Record of Common Pochard in Abrakuh in November 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای اسفندآباد، ابرکوه

استان: یزد

زمان پایش: آبان 1401

پایشگران: آقایان حسین دهستانی و مسعود مطیعی

گزارشگر: آقای مسلم اکبری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Esfand-Abad, Abarkuh

Province: Yazd

Period of observations: November 2022

Observers: Hossein Dehestani & Masoud Motiei

Reporter: Moslem Akbari

Remarks: The first record of this species in Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۱ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در بیرجند در خرداد 1401

Record of Ferruginous Duck in Birjand in June 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 27 خرداد 1401

پایشگر: آقای غلامرضا سمیعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: 17 June 2022

Birdwatchers: Gholamreza Samii

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۱ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در فروردین 1401

Record of Steppe Eagle in Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 19 و 26 فروردین 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 8 and 15 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در فروردین 1401

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 3 نابالغ

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 17 فروردین 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 juveniles

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 6 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کرکس کوچک (مصری) در گنبد در فروردین 1401

Record of Egyptian Vulture in Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: کرکس کوچک (مصری) Neophron percnopterus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 19 فروردین 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Date of observation: 8 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در صالحیه در فروردین 1401

Record of Eastern Imperial Eagle in Salehieh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 3 فروردین 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 23 March 2022

Observers: Babak Ranjbar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در آلاگل در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Alagol in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: آلاگل

استان: گلستان

زمان پایش: 27 اسفند 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Alagol

Province: Golestan

Period of observations: 18 March 2022

Observers: Saeed Nosrati


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در کرج در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Karaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سایت زباله البرز، کرج

استان: البرز

زمان پایش: 19 اسفند 1400

پایشگران: بانو زهره خزائی و محسن فتحی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alborz dump site, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 10 March 2022

Observers: Zohreh Khazaei & Mohsen Fathipour


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در آلاگل در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Alagol in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: آلاگل

استان: گلستان

زمان پایش: 27 اسفند 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Alagol

Province: Golestan

Period of observations: 18 March 2022

Observers: Saeed Nosrati


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در بویین زهرا در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Buin-Zahra in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بویین زهرا

استان: قزوین

زمان پایش: 24 اسفند 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Buin-Zahra

Province: Qazvin

Period of observations: 15 March 2022

Observers: Babak Ranjbar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: جاده نفت، گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 17 اسفند 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Naft-road, Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 8 February 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی