کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۹۷۸ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در شهرستان بن در آذر 1398

Record of Little Bustard in Ben county in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمدعلی نوربخش رضایی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ben county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 December 2019

Observers: Seyed MohammadAli Nourbakhsh-Rezaei

Remarks: New species Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در ازنا در آبان 1398

Record of Curlew Sandpiper in Azena in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب خروسان، ازنا

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 29 آبان 1398

مشاهده کنندگان: سهراب خوانساری، هانیه سلیمانی، رضا کریوند و زهرا خدابخشی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorusan wetland, Azena

Province: Lorestan

Period of observations: 20 November 2019

Observers: Sohrab Khansari, Hanieh Soleymani, Reza Korivand & Zahra Khodabakhshi

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در قم در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Qom in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سد کبار، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد محمدرحیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kebar dam, Qom

Province: Qom

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در زرند در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Zarand in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: زرند

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Zarand

Province: Kerman

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بروجرد در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borujerd in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سنقر و کلیایی در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Sonqor & Kolyaee in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی و محمد سفرنگ

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi & Mohammad Safrang

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در هشیلان در آبان 1398

Record of Pallid Harrier in Hashilan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در سیاه درویشان در آبان 1398

Record of Dalmatian Pelican in Siah-Darvishan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیاه درویشان، صومعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای بهادر سیگارچی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Siah-Darvishan, Soume’a Sara

Province: Gilan

Period of observations: November 2019

Observers: Bahador Sigarchi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کیاکلایه در آبان 1398

Record of Common Pochard in Kiakalayeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب کیاکلایه، لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و صادق ندیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kiakalayeh wetland, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 9 November 2019

Observers: Mahan Mahroo & Sadegh Nadimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در آبان 1398

Record of Common Pochard in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، محبوبه مرادعلی زاده و ایمان ابراهیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Porhamedani, Mahbubeh Moradali & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اروندکنار در آبان 1398

Record of Steppe Eagle in Arvand-Kenar in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: اروندکنار، آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی آزاد و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: AliSajjad Jalali

Observers: Arash Habibi-Azad & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در آبان 1398

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبوبه مرادعلی زاده و آقای ایمان ابراهیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh & Iman Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Marbled Duck in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 10 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گندمان در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در بندرچارک در آبان 1398

Record of population of Dalmatian Pelican in Bandar-e Charak in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: بندر چارک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف غریب پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Bandar-e Charak

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aaref Gharibpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در برازجان در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Borazjan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 5 November 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در صحنه در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Sahneh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sahneh

Province: Kermanshah

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در تالش در مهر 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 20 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در حاجی آباد در بهمن 1397

Record of Cinereous Vulture in Hajiabad in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حاجی آباد

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hajiabad

Province: Hormozgan

Date of observation: 16 February 2019

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۰۷:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در برازجان در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در مهر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار  در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هندیجان در آبان 1398

Record of Eurasian Curlew in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در هندیجان در آبان 1398

Record of Bar-tailed Godwit in Hendijan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امامزاده عبداله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Emamzadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در دورود در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Dorud in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دورود

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 14 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقایان امیرحسین زلقی و علی روشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Dates of observation: 5 November 2019

Observers: AmirHossein Zalaghi & Ali Roshani

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در آبان 1398

Record of Northern Lapwing in Boujagh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در دزفول در آبان 1398

Record of population of Northern Lapwing in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ایلام در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Ilam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 29 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 21 October 2019

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mahmoud Mansoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در ایوان در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Ivan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایوان

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 30 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نورمحمدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Province: Hormozgan

Period of observations: 22 October 2019

Observers: Mehdi Nourmohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بندر لنگه در مهر 1397

Record of Steppe Eagle in Bandar-e Lengeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای باغویه، شیبکوه، بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سید عدنان هاشمی و جاسم تمیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baghuyeh village, Shibkuh

Province: Hormozgan

Period of observations: October 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کازرون در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Kazerun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: 7 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان موسی فتحی، یاشار فتحی و خانم سلما مسلمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Kazerun

Province: Fars

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Musa Fathi, Yashar Fathi & Salma Moslemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۸ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در تالش در آبان 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 5 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 27 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در سد درودزن در آبان 1398

Record of Dalmatian Pelican in Dorudzan dam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 42 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخ: اوایل آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 42 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Dates of observation: late October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در دزفول در مهر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سیاه منصور، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Siah-Mansour, Dezful

Province: Khuzestan

   Period of observations: 22 October 2019

   Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شیراز در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 2  فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اوایل آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: mid-October 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در آینالو در مهر 1398

Record of Egyptian Vulture in Aynalu in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش آینالو، ارسباران

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 6 مهر 1398

مشاهده کنندگان: خانم ناهید تشکر و آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Aynalu WR, Arasbaran

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 September 2019

Observers: Nahid Tashakkor & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 250 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 3 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 250 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 25 October 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در اندیکا در مهر 1398

Record of Common Pochard in Andika in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: تالاب زالو، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای منصور صابری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Zalu wetland, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 October 2019

Observers: Mansour Saberi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در میانکاله در مهر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Miankaleh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فریدون قرائی و محمد وطن خواه

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: 19 October 2019

Observers: Fereydoun Gharaei & Mohammad Vatankhah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در زنجان در مهر 1398

Record of Bearded Vulture in Zanjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دایسلر، مرز استانهای زنجان و گیلان

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آرین قربانی، یاسمن شکرآبی و میلاد نوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dayelsar, Gilan-Zanjan border

Province: Zanjan

Period of observations: 20 October 2019

Observers: Arian Ghorbani, Yasaman ShekarAbi & Milad Nouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شهداد در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Shahdad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهداد

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 23 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید گله داری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Period of observations: 15 October 2019

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Gallehdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۸ ، ۲۱:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در قره قشلاق در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Qara-Qeshlaq in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 23 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 15 October 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۸ ، ۲۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در سد آبشینه در مهر 1398

Record of Northern Lapwing in Abshineh dam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

دوره مشاهدات: 20 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 12 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۸ ، ۲۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در بندعلیخان در شهریور 1398

Record of Macqueen’s Bustard in Band Ali-Khan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندعلی خان

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: محمد محمدرحیمی، مسعود داوری و وحیدرضا اکبری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Band Ali-Khan

Province: Tehran

Dates of observation: 9 September 2019

      Observers: Mohammad MohammadRahimi, Masoud Davari & Vahid-     Reza Akbari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۸ ، ۲۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 23 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسن رستمیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 15 October 2019

Observers: Hasan Rostamian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۸ ، ۲۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در قم در شهریور 1398

Record of Egyptian Vulture in Qom in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد:یک بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: سایت البرز، قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد محمدرحیمی و مسعود داوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult & one juvenile

Place of observation: Alborz site, Qom

Province: Qom

Date of observation: 13 September 2018

Observers: Mohammad MohammadRahimi & Masoud Davari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در تکاب در شهریور 1397

Record of Egyptian Vulture in Takab in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: تکاب

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Takab

Province: West Azarbaijan

Date of observation: September 2018

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در صفی آباد، دزفول در خرداد 1398

Record of European Turtle Dove in Safi-Abad, Dezful in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی