کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۷۹۶ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اهواز در فروردین 1398

Record of Steppe Eagle in Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: غیزانیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ghizaniyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 April 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در نایین در فروردین 1398

Record of Egyptian Vulture in Naeen in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نایین

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 20 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Naeen

Province: Esfahan

Date of observation: 9 April 2019

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در طالقان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Taleghan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای اوانک، طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید امیرحسین افتخاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Evanak village, Taleghan

Province: Alborz

Period of observation: 5 April 2019

Observers: Seyed Amirhossein Eftekhari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در سنندج در فروردین 1398

Record of population of Northern Lapwing in Sanandaj in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: روستای قشلاق، سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 17 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Qeshlaq river, Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 6 April 2019

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در تبریز در فروردین 1398

Record of Steppe Eagle in Tabriz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 5 April 2019

Observers: Sattar Shiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در دشتستان در فروردین 1398

Record of European Turtle Dove in Dashtestan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: زیارت، دشتستان

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ziarat, Dashtestan

Province: Bushehr

Date of observation: 2 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گناوه در فروردین 1398

Records of Greater Spotted Eagle in Genaveh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: One individual

Place of observation: Genaveh 

Province: Bushehr

Period of observations: 2 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در تالش در فروردین 1398

Record of Pallid Harrier in Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 1 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در بندر ریگ در فروردین 1398

Record of population of Eurasian Curlew in Bandar-e Rig in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: بندر ریگ

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bandar-e Rig

Province: Bushehr

Period of observations: 1 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه حنایی در جاسک در فروردین 1398

Record of population of Bar-tailed Godwit in Jask in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارآزرده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now, Jask

Province: Hormozgan

Period of observations: 1 April 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در فروردین 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 30 March 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در جنگل خواجه در فروردین 1398

Record of Egyptian Vulture in Khajeh forest, Kalat-e Naderi in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: جنگل خواجه، کلات نادری

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khajeh forest, Kalat-e Naderi

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 26 March 2016

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت صدف خوار  در هندیجان در فروردین 1398

Record of population of Eurasian Oystercatcher in Hendijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هندیجان در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Hendijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه حنایی در هندیجان در فروردین 1398

Record of population of Bar-tailed Godwit in Hendijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: امام زاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 November 2017

Observers: Reza Nikfalak & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در جاسک در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: جاسک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین بارازرده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Hossein Barazordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در بندر لافت در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Bandar-e Laft in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: بندر لافت، قشم

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Bandar-e Laft, Qeshm

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هنگام در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Hengam in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: هنگام

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hengam

Province: Hormozgan

Period of observations: 28 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of ی of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در ماهشهر در فروردین 1398

Record of Dalmatian Pelican in Mahshahr in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در میانکاله در فروردین 1395

Record of population of Armenian Gull in Miankaleh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: April 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در شوشتر در فروردین 1398

Record of population of Marbled Duck in Shushtar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده:

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishpond, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه حنایی در بوشهر در شهریور 1396

Record of Bar-tailed Godwit in Bushehr in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سواحل بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 25 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr coast

Province: Bushehr

Period of observations: 16 September 2017

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه حنایی در بندر لافت در فروردین 1398

Record of population of Bar-tailed Godwit in Bandar-e Laft in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: بندر لافت، قشم

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Bandar-e Laft, Qeshm

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در دزفول در فروردین 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل میلاد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Milad Forest park, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در جاسک در فروردین 1398

Record of Egyptian Vulture in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جاسک

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 24 March 2019

Observers: Sareh Masoudi & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در رستم آباد در مهر 1397

Record of Steppe Eagle in Rostam-Abad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رستم آباد

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rostam-Abad

Province: Gilan

Period of observations: 8 October 2018

Observers: Bahareh maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در مسجد سلیمان در شهریور 1397

Record of Steppe Eagle in Masjed Soleyman in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در پارک ملی در مهر 1396

Record of Cinereous Vulture in Golestan N.P. in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن حدادی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Date of observation: 8 October 2017

Observers: Mohsen Haddadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در مهاباد در اسفند 1397

Record of population of White-headed Duck in Mahabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 8 March 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در لارستان در آبان 1392

Record of Macqueen’s Bustard in Larestan in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 17 آبان 1392

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته، خدانظر انصاری، رسول دهرامی و احسان فرنام

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 8 November 2013

Observers: Adnan Delkhasteh, Khodanazar Ansari, Rasoul Dehrami & Ehsan Farnam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در شیرین سو در آبان 1397

Record of Black-tailed Godwit in Shirin-Sou in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخهای: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: November 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در مهاباد در مهر 1397

Record of Marbled Duck in Mahabad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: October 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت هوبره در خاتم در شهریور 1397

Record of population of Macqueen’s Bustard in Khatam in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: September 2018

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت هوبره در خاتم در مرداد 1396

Record of population of Macqueen’s Bustard in Khatam in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 60 فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: August 2017

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در بیجار در خرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Bijar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: بیجار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bijar

Province: Kordestan

Date of observation: June 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شیراز در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 7  فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: March 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بردسیر در فروردین 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Bardsir in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Period of observations: 28 March 2019

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در گرمه در بهمن 1397

Record of Redwing in Garmeh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Garmeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Ali Heidari

Remarks: New species for Noth Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در میشداغ در فروردین 1398

Record of Pallid Harrier in Mishdagh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خاتم در آذر 1397

Record of Pallid Harrier in Khatam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی: محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observations: December 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در زریوار در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توسلی و محسن عباسی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سمنان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Semnan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کاوه پیوندی و ماهان ساسانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar No-hunting Area, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Kaveh Peyvandi & Mahan Sasani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اوین، تهران در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Evin, Tehran in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male and one female

Place of observation: Keshavarzi Garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سنندج در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Sanandaj in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر در تاریخ 14 فروردین 1398 و یک ماده در تاریخ 19 فروردین 1398

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male on 3 April 2019 and one female on 8 April 2019

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در دزفول در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation:  Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اهواز در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر در تاریخ 7 فروردین 1398 توسط آقای کرامت حافظی و یک ماده در تاریخ 17 فروردین 1398 توسط آقای علیرضا افشون

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male on 27 March 2019 by Keramat Hafezi and one female on 6 April 2019 by Alireza Afshoon

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در ماهشهر در فروردین 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Mahshahr in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1398

Record of Steppe Eagle in Golestan N.P. in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Golestan N.P.

Province: North Khorasan

Period of observations: 25 March 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در فروردین 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، الناز اسماعیل زاده و امید بلوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Elnaz Esmailzadeh & Omid Bolurinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی