کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۹۱۸ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در سنجر، دزفول در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Sanjar, Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در خرم آباد در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Khorram-Abad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: محل دفن پسماند خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 10 مهر 1398

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Khorram-Abad dump site

Province: Lorestan

Period of observations: 2 October 2019

Observers: Mohsen Amiri & Ali Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در آباده در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Abadeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: آباده

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abadeh

Province: Fars

Period of observations: 2 October 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در شهرستان کارون در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: غزاویه، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghazavieh, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 September 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در اوایل مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Dezful in late September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 21 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در دزفول در مهر 1398

Record of Common Pochard in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خمین در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Khomein in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: گلمگرد، خمین

استان: مرکزی

تاریخهای مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمود امیدی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golmagard, Khomein

Province: Markazi

Dates of observation: 4 October 2019

Observers: Mahmoud Omidi

Identified by: Arash Habibi-Azad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در تالاب سیران گولی در مهر 1398

Record of Marbled Duck in Seyran-Goli wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در گیلان غرب در شهریور 1398

Record of European Turtle Dove in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 40 فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: September 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در گیلان غرب در فروردین و اردیبهشت 1398

Record of Egyptian Vulture in Gilan-e Gharb in April and May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکارممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: April and May 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در قصر شیرین در اسفند 1397

Record of Egyptian Vulture in Qasr-e Shirin in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult and one subadult

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Date of observation: 26 September 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب صالحیه در شهریور 1398

Record of Black-tailed Godwit in Salehieh wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of importan

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در دزفول در مهر 1398

Record of Egyptian Vulture in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک بالغ

مکان مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 4 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین علی و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار در گناوه در مهر 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Genaveh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 2 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observation: 24 September 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در ملایر در مهر 1398

Record of Dalmatian Pelican in Malayer in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 5 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer dam

Province: Hamedan

Period of observations: 27 September 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در جلفا در مهر 1398

Record of Bearded Vulture in Jolfa in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گلفرج، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Golfaraj, Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 25 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوجاق در شهریور 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Boujagh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 29 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 20 September 2019

Observers: Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سیران گولی در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Seyran-Goli in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: 2 نابالغ

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 5 مهر 1398

مشاهده کنندگان: خانم نسرین رئوف، آقایان غلامرضا فرخ نسب و عزیز عذار

شناسایی کنندگان: حمید جباری، عبدالرحمن السرحان، رافائل آی، مگنوس اولمن، دیک فورسمن، درنا مجاب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: 2 juveniles

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 September 2019

Observers: Nasrin Raouf, Gholamreza Farrokhnasab & Aziz Ozar

Identified by: Hamid Jabbari, Abdulrahman Al-Sirhan, Araffael Aye, Magnus Ullman, Dick Forsman & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در سولدوز در شهریور 1398

Record of Common Pochard in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Pallid Harrier in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: روستای منیخ، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 29 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Manikh village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در ورزقان در شهریور 1398

Record of White-headed Duck in Varzaghan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: سد زرآباد، ورزقان

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم و خانم ناهید تشکر

Type of important species: IUCN Redlist

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Zarabad dam, Varzaghan

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 15 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakkor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of population of Armenian Gull in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در اسفند 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای البرز، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alborz village, Qom

Province: Qom

Period of observations: March 2018

Observers: Majid Rezvani

Identified by: Arya Shafaeipour & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بسطام در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Bastam in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بسطام

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bastam

Province: Semnan

Period of observations: 15 September 2019

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم لادن صالح پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Ladan Salehpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of Pallid Harrier in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 12 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در تالاب حسنلو در شهریور 1398

Record of Marbled Duck in Hasanlu wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، رضا قلی زاده و محمدجواد مظلومی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Aziz Ozar, Reza Gholizadeh & Mohammad-Javad Mazloumi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در شهریور 1398

Record of Steppe Eagle in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای حسن بهداروندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh-Shadab P.A., Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Hasan Behdarvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در سولدوز در شهریور 1398

Record of European Turtle Dove in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: 2 فرد (بالغ و نابالغ)

محل مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 5 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در لردگان در شهریور 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Lordegan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد زخمی

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فربد خاکپور، فرهاد محمودی، روح الله ویسی و سیروس ویسی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

   Period of observations: 30 August 2019

Observers: Farbod Khakpour, Farhad Mahmoudi, Ruhollah Veisi & Srous Veisi

Remarks: The bird is under treatment.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در دزفول در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Dezful in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک بالغ و یک جوان

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 3 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی و هادی قربانی کهنکی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult and one juvenile

Place of observation: Ghale-Shadab No-hunting, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 July 2019

Observers: Hasan Behdarvandi & Hadi Ghorbani Kahnaki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در تالاب بهشت معصومه قم در آذر 1396

Record of Pallid Harrier in Qom in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب بهشت معصومه، قم

استان: قم

تاریخهای مشاهده: 8 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behesht-e Masoumeh wetland, Qom

Province: Qom

Dates of observation: 29 November 2017

   Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در نوردوز در شهریور 1398

Record of Egyptian Vulture in Norduz in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: نوردوز-آران، مرز ارمنستان

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 7 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Norduz-Aran, Iran-Armenia border

Province: East Azaerbaijan

Date of observation: 29 August 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کرمانشاه در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Kermanshah in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 مرداد 1398

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 July 2019

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در گندمان در شهریور 1398

Record of European Roller in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 23 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در بندر کرگان در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Bandar-e Kargan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بندر کرگان، میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bandar-e Kargan, Minab

Province: Hormozgan

Period of observations: 1 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper at Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مردادد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در گندمان در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 August 2019

   Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 August 2017

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Black-tailed Godwit in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Eurasian Curlew in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در تالش در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Talesh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 21 مرداد 1398

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و عباس عاشوری

Type in important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 12 August 2019

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri & Abbas Ashoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در سد شیرین سو در فروردین 1398

Record of population of Ferruginous Duck at Shirin-Sou dam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 24 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 13 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در بندر گواتر در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Bandar-e Gowater in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: بندر گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bandar-e Gowater

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 4 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در پارک ملی گلستان در مرداد 1398

Record of Cinereous Vulture in Golestan N.P. in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن حدادی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Date of observation: 3 August 2019

Observers: Mohsen Haddadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در مرداد 1398

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 36 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و محمد سعید جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali & Mohammad-Saeed Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی