کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۵۷۴ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب صحرایی در قزوین در مهر 1397

Record of Steppe Eagle in Qazvin in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 16 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 8 October 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در درودزن در مهر 1397

Record of population of Common Pochard in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخ: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی، قاسم عاطفی و سعید صفاپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Date of observation: 12 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Ghasem Atefi & Saeed Safapour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در درودزن در مهر 1397

Record of Dalmatian Pelican in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 48 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخ: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی، قاسم عاطفی و سعید صفاپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 48 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Date of observation: 12 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Ghasem Atefi & Saeed Safapour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در اسفند 1396

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: March 2018

Observers: Musa Modheji


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در سنندج در مهر 1397

Record of European Turtle Dove in Sanandaj in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 11 فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 2 October 2018

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در قشم در آبان 1396

Record of Egyptian Vulture in Qeshm in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 24 بالغ و نابالغ

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1396

مکان مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری و معصومه امیرتیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 24 adults and juveniles

Date of observation: 31 October 2017

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Observers: Saeed Gallehdari & Masoumeh Amirteimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در اسفند 1396

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: March 2018

Observers: Musa Madhaji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در هورالعظیم در بهمن 1396

Record of Ferruginous Duck in Hour-al-Azeem in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2018

Observers: Musa Madhaji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب شادگان در آبان 1395

Record of White-headed Duck in Shadegan wetland in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: November 2016

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شیراز در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Shiraz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 13 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 5 October 2018

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در کانی برازان در شهریور 1397

Record of European Roller in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zanjan

Province: Zanjan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در زنجان در شهریور 1397

Record of European Roller in Zanjan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زنجان

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 26 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zanjan

Province: Zanjan

Period of observations: 17 September 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در تالاب کانی برازان در شهریور 1397

Record of population of Northern Lapwing in Kani-Barazan wetland in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۷ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بندر گناوه در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Bandar-e Genaveh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بندر گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۲۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در کانی برازان در شهریور 1397

Record of Pallid Harrier in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سولدوز در شهریور 1397

Record of Pallid Harrier in Solduz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان غلامرضا جعفری، محسن ملاح و عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Gholamreza Jafari, Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در اسفند 1396

Record of Steppe Eagle in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: March 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در بمو در پاییز 1395

Record of Saker Falcon in Bamou in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بمو

استان: فارس

دوره مشاهدات: پاییز 1395

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا قادری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bamou

Province: Fars

Period of observations: autumn 2016

Observers: Gholamreza Ghaderi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سیران گولی در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Seyran-Goli in September-October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا جعفری، عزیز عذار، مهراب آقاعلی نژاد، حیدر زاهدی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: Late September and early October 2018

Observers: Gholamreza Jafari, Aziz Ozar, Mehrab Aghalinejad, Heidar Zahedi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۷:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در تالاب سیران گولی در مهر 1397

Record of population of Northern Lapwing in Seyran-Goli wetland in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 4 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Seyran-Goli Wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 26 September 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در مهران در بهار 1396

Record of European Turtle Dove in Mehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مهران

استان: ایلام

دوره مشاهدات: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Period of observations: spring 2017

Observers: Mehdi Mami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در مهر 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 2 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 24 September 2018

Observers: Mehdi Mami


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در سنندج در شهریور 1397

Record of population of Steppe Eagle in Sanandaj in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: September 2018

Observers: Shoresh Vahabi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۶:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در جلفا در شهریور 1397

Record of Bearded Vulture in Jolfa in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دره قره گوز، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gharah-Guz valley, Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 13 September 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب سیران گولی در شهریور 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Seyran-Goli wetland in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا جعفری، بهاره مالکی، محسن ملاح و عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Gholamreza Jafari, Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کوثر در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Vulture in Kowsar in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: روستای زیناب، شهرستان کوثر

استان: اردبیل

مشاهده کنندگان: آقایان هادی کسائی و محمد فتحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 17 May 2018

Place of observation: Zinab village, Kowsar county

Province: Ardabil

Observers: Hadi Kasaei & Mohammad Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بوانات در شهریور 1397

Record of Pallid Harrier in Bavanat in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 20 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 11 September 2018

Observers: Mohammad Moradpour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در کوثر در شهریور 1397

Record of Pallid Harrier in Kowsar in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان کوثر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kowsar county

Province: Ardabil

Period of observations: 12 September 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در حسنلو در اردیبهشت 1397

Record of Pallid Harrier in Hasanlu in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 27 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 17 May 2018

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در جلفا در شهریور 1397

Record of European Roller in Jolfa in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دشت گلفرج، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gol-Faraj plain, Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 4 May 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در شاهین دژ در مرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Shahin-Dezh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سیمینه رود، شاهین دژ

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی، آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Simineh river, Shahin-Dezh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 22 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در آینالو در شهریور 1397

Record of Egyptian Vulture in Aynalu in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش آینالو، خداآفرین

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم ناهید تشکر، آقایان علی اصغر رحیم زاده و حامد رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Aynalu WR, Khoda-Afarin

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 23 August 2018

Observers: Nahid Tashakkor, Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamed Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در نطنز در اسفند ۱۳۹۶

Record of Eastern Imperial Eagle in Natanz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: نطنز  

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: اسفند ۱۳۹۶

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Natanz

Province: Esfahan

Period of observations: March 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوجاق در شهریور 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 24 August 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در هرچگان در مرداد 1397

Record of European Roller in Harchagan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: هرچگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان یوسف ترکی-هرچگانی و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Harchagan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 21 August 2018

Observers: Yusof Torki-Harchagani & Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در تالاب حسنلو در شهریور 1397

Record of population of White-headed Duck in Hasanlu wetland in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 19 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 10 September 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کانی برازان در شهریور 1397

Record of Marbled Duck in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 12 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 3 September 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار در بوجاق در شهریور 1397

Record of Eurasian Oystercatcher in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 2 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عباس علیزاده و ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observation: 24 August 2018

Observers: Abbas Alizadeh & Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در مهرشهر، کرج در تابستان 1397

Record of European Roller in Mehr-Shahr, Karaj in summer 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کیانمهر، مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات:  تیر و مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kianmehr, Mehr-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: June & July 2018

Observers: Hamid Jabbari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در آبیک در شهریور 1397

Record of European Roller in Abyek in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: قشلاق، آبیک

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qeshlaq, Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در مرداد 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation:  Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: August 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کرمانشاه در مرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Kermanshah in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1397

مکان مشاهده: بخش کوزران، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 August 2018

Place of observation: Kuzaran county, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در گندمان در مرداد 1397

Record of European Roller in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 19 August 2018

Observers: Keramat Hafezi 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در شیروان در مرداد 1397

Record of Saker Falcon in Shirvan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی، شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 21 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ولی محمدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golil & Sarani P.A., Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: 12 August 2018

Observers: Vali Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در مرداد 1397

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اهواز در مرداد 1397

Record of Curlew Sandpiper in Ahwaz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun river bank, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در نقده در مرداد 1397

Record of Curlew Sandpiper in Naghadeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در کانی برازان در مرداد 1397

Record of Dalmatian Pelican in Kani-Barazan in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 9 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 July 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در بوکان در تیر 1397

Record of Egyptian Vulture in Bukan in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 27 تیر 1397

مکان مشاهده: دشت سوتاو، بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 18 July 2018

Place of observation: Sutav plain, Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در جزیره اسلامی در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Vulture on Eslami Island in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: جزیره اسلامی، دریاچه ارومیه

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 May 2018

Place of observation: Eslami Island, Urmia lake

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی