کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۴۸ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب سولدوز در مرداد 1399

 Record of breeding White headed Duck in Solduz in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 5 ducklings

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب سولدوز در مرداد 1399

Record of breeding Marbled Duck in Solduz in August 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 16 ducklings

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 August 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۹ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در تیر 1399

Record of breeding Common Pochard in Hasanlu in

July 2020

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 20 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 10 July 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۹ ، ۱۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high count of Iranian bird species

ثبت 200 فرد تلیله بلوطی در گمیشان در تیر 1399

Record of 200 Curlew Sandpipers in Gomishan in July 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 18 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 8 July 2020

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۹ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در برازجان در بهمن 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Borazjan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 50 فرد

مکان مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای مسعود فربود

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 13 February 2020

Observers: Masoud Farbood

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در نقده در اردیبهشت 1399

Record of population of Black-tailed Godwit in Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 170 فرد

محل مشاهده: تالاب دیرج، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 170 individuals

Place of observation: Diraj wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 24 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 18 فرد سبزقبای معمولی در گمیشان در شهریور 1398

Record of 18 individuals of European Roller in Gomishan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 18 فرد

مکان مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Roller Acridotheres tristis

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Date of observation: 23 August 2019

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در قم در فروردین 1399

Record of Semicollared Flycatcher in Qom in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 23 فروردین 13969

مشاهده کنندگان: آقایان سیدمهدی میرغضنفری و وحیدرضا اکبری

توضیحات: گونه جدید برای استان قم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 11 April 2020

Observers: Seyed Mehdi Mirghazanfari & Vahidreza Akbari

Remarks: New species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 121 فرد گیلانشاه دم سیاه در شادگان در اسفند 1398

Record of 121 individuals of Black-tailed Godwit in Shadegan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد: 121 فرد

مکان مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 121 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 March 2020

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود قمری معمولی به شوشتر در فروردین 1399

Record of arrival of European Turtle Dove to Shushtar in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 11 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shushtar

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 20 to 30 March 2020

Arrival date of observation: 30 March 2020

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر نیم طوق به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 12 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Around Kermanshah

Monitoring period: from 20 to 31 March 2020

Arrival date of observation: 31 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر نیم طوق به اهواز در اسفند 1398

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Ahwaz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 11 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 1 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در شاهرود در اسفند 1398

Record of Common Pochard in Shahrud in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 11 March 2020

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۸ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اهواز در بهمن 1398

Record of Steppe Eagle in Ahwaz in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی چلانی و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 February 2020

Observers: Mehdi Chalani & Keramat Hafez

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در رودبار در بهمن 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Rudbar in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 15 فرد

مکان مشاهده: رشت به رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 13 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Rasht to Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 2 February 2020

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradalizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در برازجان در بهمن 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borazjan in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقای مسعود فربود

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 13 February 2020

Observers: Masoud Farbood

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در بهمن 1398

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in January 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 3000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 3000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 January 2020

Observers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در آبان 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، پروزی بختیاری، رضا علی اصل، محمدجواد پرستگاری، محسن ملاح و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 November 2019

Observers: Saeed Heidari

Identified by: Ehsan Talebi, Parviz Bakhtiari, Reza Aliasl, Mohammad-Javad Parastegari, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۸ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در کرمانشاه در دی 1398

Record of Steppe Eagle in Kermanshah in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 3 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 24 December 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در لاهیجان در اسفند 1397

Record of Redwing in Lahijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: ساحل شنرود، لاهیجان

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 10 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای امین شریف

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shenrud, Lahijan

Province: Gilan

Period of observations: 1 March 2019

Observer: Amin Sharif

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۲۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در شهمیرزاد در آبان 1398

Record of Bearded Vulture in Shahmirzad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهمیرزاد

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 28 آبان 1398

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahmirzad

Province: Semnan

Period of observations: 19 October 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۸ ، ۱۷:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اندیمشک در دی 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک بالغ و دو نابالغ

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult and two immature

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Abdolhossein Amin Bahramipour, Ali Amin Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در تهران در دی 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Tehran in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 7 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Botanical garden, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 28 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال سیاه در یزد در دی 1398

Record of Cinereous Vulture in Yazd in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا قادری، محمد قادری و کیانوش قادری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 29 December 2019

Observers: Gholamreza Ghaderi, Mohammad Ghaderi & Kianush Ghaderi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در تالش در دی 1398

Record of population of Northern Lapwing in Talesh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 1 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 22 December 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در اندیمشک در دی 1398

Record of population of Northern Lapwing in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 2 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 23 December 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گتوند در آذر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Gotvand in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 29 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 December 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آذر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 December 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در سبزوار در آذر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Sabzevar in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سبزوار

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 24 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مرتضی کشاورز

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 15 December 2019

Observers: Morteza Keshavarz

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت صحرایی در اندیمشک در دی 1398

Record of Meadow Pipit in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: پیپت صحرایی Anthus pratensis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Bushehr

Period of observations: 28 December 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بوشهر در آذر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Bushehr in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 28 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 19 December 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اندیمشک در آذر 1398

Record of Steppe Eagle in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 28 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 19 December 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دهدز در آذر 1398

Record of Steppe Eagle in Dehdez in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهدز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehdez

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 December 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در دزفول در آذر 1398

Record of population of Northern Lapwing in Dezful in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: جنوب دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: south Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 10 December 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Great Bustard in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 21 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۸ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در سنقر و کلیایی در آذر 1398

Record of Common Pochard in Sonqor & Kolyaee in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 2 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 23 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۶:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در سنقر و کلیایی در آذر 1398

Record of population of Northern Lapwing in Sonqor & Kolyaee in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد سلیمان شاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 5 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 26 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۸ ، ۱۶:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در آبادان در مهر 1398

Record of Greater Spotted Eagle in Abadan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: چوئیده، آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Chuideh, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Eurasian Curlew in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 30 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 21 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آبان 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 November 2019

Observers: Ali Hajiabadi

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در سنندج در آبان 1398

Record of White-headed Duck in Sanandaj in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 23 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای بابک صادقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 14 November 2019

Observers: Babak Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در قره قشلاق در آبان 1398

Record of Little Bustard in Qareh-Qeshlaq in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 30 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetraxtetrax

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 21 November 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۷:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در شهرستان بن در آذر 1398

Record of Little Bustard in Ben county in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمدعلی نوربخش رضایی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ben county

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 December 2019

Observers: Seyed MohammadAli Nourbakhsh-Rezaei

Remarks: New species Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در ازنا در آبان 1398

Record of Curlew Sandpiper in Azena in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب خروسان، ازنا

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 29 آبان 1398

مشاهده کنندگان: سهراب خوانساری، هانیه سلیمانی، رضا کریوند و زهرا خدابخشی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorusan wetland, Azena

Province: Lorestan

Period of observations: 20 November 2019

Observers: Sohrab Khansari, Hanieh Soleymani, Reza Korivand & Zahra Khodabakhshi

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در قم در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Qom in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سد کبار، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد محمدرحیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kebar dam, Qom

Province: Qom

Period of observations: 2 November 2019

Observers: Mohammad MohammadRahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در زرند در آبان 1398

Record of population of Steppe Eagle in Zarand in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: زرند

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Zarand

Province: Kerman

Period of observations: 1 November 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بروجرد در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Borujerd in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سنقر و کلیایی در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Sonqor & Kolyaee in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی و محمد سفرنگ

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 19 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi & Mohammad Safrang

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در هشیلان در آبان 1398

Record of Pallid Harrier in Hashilan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Period of observations: 29 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۳:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در سیاه درویشان در آبان 1398

Record of Dalmatian Pelican in Siah-Darvishan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیاه درویشان، صومعه سرا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای بهادر سیگارچی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Siah-Darvishan, Soume’a Sara

Province: Gilan

Period of observations: November 2019

Observers: Bahador Sigarchi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۸ ، ۲۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی