کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۹۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در کانی برازان در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 September 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در پاسارگاد در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Pasargad in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پاسارگاد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی شریفی و ساسان عسکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pasargad

Province: Fars

Date of observation: September 2018

Observers: Mostafa Sharifi & Sasan Askarian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بوانات در مرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 23 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش درمان عقاب شاهی در اهواز در دی 1397

Report of treatment of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد عقاب شاهی

گونه های هدف: عقاب شاهی Aquila heliaca

محل اقدام: کشت و صنعت امیرکبیر، اهواز

استان: خوزستان

دوره اقدام: 16 دی 1397

اجرا کنندگان: آقای سعید یزدانی

نتیجه اقدام: درمان یک فرد عقاب شاهی در تاریخ 16 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Place of action: AmirKabir farming co, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of action: 6 January 2019

Conducted by: Saeed Yazdani

Action results: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle on 6 January 2019

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش درمان عقاب شاهی در بهبهان در دی 1397

Report of treatment of Eastern Imperial Eagle in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد عقاب شاهی

گونه های هدف: عقاب شاهی Aquila heliaca

محل اقدام: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: 7 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان کوروش کوپی و علی احمدی

نتیجه اقدام: درمان یک فرد عقاب شاهی در تاریخ 7 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Place of action: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: 28 December 2018

Conducted by: Korosh Kopi & Ali Ahmadi

Action results: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle on 28 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در کرخه در دی 1397

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Karkheh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: کزخه

استان: خوزستان

دوره اقدام: 7-11 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان مهدی منجزی، محمد الوندی و خضیر اسماعیلی

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف در تاریخ 11 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Karkheh

Province: Khuzestan

Period of action: 28-31 December 2018 and 1 January 2019

Conducted by: Mehdi Monjazi, Mohammad Alvandi & Khazir Esmaili

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl on 1 January 2019

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پرند در دی 1396

Records of Steppe Eagle in Parand in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalanesis

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: پرند

استان: تهران

دوره مشاهده: 16 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalanesis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parand

Province: Tehran

Period of observations: 6 January 2018

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در مهر 1397

Record of Northern Lapwing in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در ترکمن صحرا در اردیهشت 1397

Record of Egyptian Vulture in Turkmen Sahra in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ترکمن صحرا

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Turkmen Sahra

Province: Golestan

Date of observation: 5 May 2018

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در میانکاله در اوایل آبان 1396

Record of Little Bustard in Miankaleh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: تالاب میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: اوایل آبان 1396

مشاهده کننده: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 1000 individual

Place of observation: Miankaleh wetland

Province: Mazandaran

Date of observation: late October 2017

Observers: Farshad Shabestari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در کارون در آذر 1397

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Karun in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: کارون

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 10 فروردین 1397

اجرا کنندگان: آقای سرحان خلف دخت

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف در تاریخ 20 آذر 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Karun

Province: Khuzestan

Period of action: 11 December 2018

Conducted by: Sarhan Khalafdokht

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl on 11 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

مشاهده گنجشک خانگی با شکم قرمز در لامرد

Observation of House Sparrow with rufous belly in Lamerd

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 دی 1397

عکاس: آقای عقیل خضری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous belly

No of individuals: one female

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 13 January 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پشت نارنجی در نقده

Record of House Sparrow with orange back in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در پشت

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 15 دی 1397

عکاس: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange back

No of individuals: one male

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 January 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با شکم نارنجی در کبودرآهنگ

Record of House Sparrow with orange belly in Kabudar-Ahang

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

عکاس: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange belly

No of individuals: one female

Date of observation: 15 April 2018

Place of observation: Shirin-Sou, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در تیاب در بهمن 1397

Record of Sooty Gull in Tiab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، ساره مسعودی، هومن درودی، امیر بیگ پور، علی سهل البیع و خانم الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Parham Beuhaghi, Sareh Masoudi, Houman Doroudi, Amir Beigpour, Ali Sahlolbei' & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در گتوند در بهمن 1397

Record of Spotted Owlet in Gotvand in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کیارس، گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی بیات، جمشید سعیدی، فرزاد سلیمانی و هادی ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Kiaras, Gotvand

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 February 2019

Observers: Ali Bayat, Jamshid Saeedi, Farzad Soleymani & Hadi Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در قصر شیرین در بهمن 1397

Record of White-eared Bulbul in Qasr-e Shirin in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بوانات در بهمن 1397

Record of Steppe Eagle in Bavanat in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در بامدژ در بهمن 1397

Record of population of Marbled Duck in Bamdezh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: تالاب بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و جبار منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bamdezh wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Hojjat Taheri & Jabbar Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کارون از آبان تا بهمن 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Karun from November 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات:اوایل آبان تا اوایل بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: from November 2018 to February 2019

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Brambling in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Eurasian Siskin Fringilla montifringilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 16 february 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در شوشتر در بهمن 1397

Record of population of Black Francolin in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: شیلا کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در سد ارس در آبان 1392

Record of Armenian Gull in Aras dam in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: سد ارس، شهرستان پلدشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 11 آبان 1392

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Aras dam, Poldasht county

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 November 2013

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تنگ صیاد در دی 1395

Record of Golden Eagle in Tang-e Sayyad in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تنگ صیاد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tang-e Sayyad

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 January 2017

Observers: Hooshang Poorzal

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در درود در شهریور 1395

Report of release of Steppe Eagle in Dorud in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی  Aquila nipalensis

محل اقدام: درود

استان: لرستان

دوره اقدام: یک هفته در ابتدای شهریور 1395

اجرا کنندگان: آقای مصطفی نیکبخت

نتیجه اقدام: درمان و رهاسازی یک فرد عقاب صحرایی.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Dorud

Province: Lorestan

Period of action: late August 2016

Conducted by: Mostafa Nikbakht

Action results: One individual was treated and released.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 7 February 2019

Observers: Mehdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در حسنلو در بهمن 1397

Record of Golden Eagle in Hasanlu in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 February 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Barbary Falcon in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 6 February 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ملکشاهی در بهمن 1397

Record of Griffon Vulture in Malekshahi in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی، محمدحسین دارابی، یادگار نور و حسین محسنی نژاد

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mehdi Mami, Mohammad Hossein Darabi, Yadegar Nour & Hossein Mohseninezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی اردک سرحنایی در کرخه در بهمن 1397

Report of release of Common Pochard in Karkheh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی اردک سرحنایی

گونه های هدف: اردک سرحنایی Aythya ferina

محل اقدام: کرخه

استان: خوزستان

دوره اقدام: 13-15 بهمن 1397

اجرا کنندگان: آقایان محمد نظرپور، سجاد خنیفری و محمد الوندی

نتیجه اقدام: درمان و رهاسازی آن در کرخه

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Common Pochard

Species: Common Pochard Aythya ferina

Place of action: Karkheh

Province: Khuzestan

Period of action: 2-4 February 2019

Conducted by: Mohammad Nazarpour, Sajjad Khaniferi & Mohammad Alvandi

Action results: It was treated and released in Karkheh

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در شوشتر در بهمن 1397

Record of White-tailed Eagle in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شیلات کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: از تاریخ 14 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: since 3 February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شادگان در بهمن 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Shadegan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

اردک سرحنایی در نیشابور در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Neishabour in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: سد بار، نیشابور

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مجید مقیمانی و سانیا صنعتگران

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Bar dam, Neishabour

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 1 February 2019

Observers: Majid Moghimany & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در بهمن 1397

Record of Black-winged Kite in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مهرداد

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 February 2019

Observers: Mehdi Mehrdad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در بهمن 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: پایگاه شکاری دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در کرمانشاه در بهمن 1397

Record of population of Steppe Eagle in Kermanshah in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 5 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 25 January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در بندر مقام در بهمن 1397

Record of Western Osprey in Bandar-e Mogham in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر مقام

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 4 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی و خانم فاطمه هاشمی فر

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Mogham

Province: Hormozgan

Period of observations: 24 January 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Fatemeh Hashemifar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گاماسیاب در بهمن 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gamasiab in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 49 فرد

محل مشاهده: گاماسیاب، صحنه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 49 individuals

Place of observation: Gamasiab, Sehneh

Province: Kermanshah

Period of observations: late January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در بهشهر در بهمن 1397

Record of European Green Woodpecker in Behshahr in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 1 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد وطن خواه و فریدون قرائی

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Behshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 21 January 2019

Observers: Mohammad Vatankhah & Fereidoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوشهر در بهمن 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Bushehr in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 65 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 3 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و مهدی طیاری وو خانمها سیمین حسینی و هدی خرم آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 65 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 23 January 2019

Observers: Korosh Khalili, Mehdi Tayyari, Simin Hosseini & Hoda Khorramabadi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در انتهای دی 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in mid-January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بیستون در دی 1397

Record of Golden Eagle in Bisotun in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بیستون، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bisotun, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در انتهای دی 1397

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in mid-January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 1700 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایموسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 1700 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 January 2019

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در هرات در دی 1397

Record of European Stonechat in Harat in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: هرات، خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Harat, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 20 January 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت کورکور سیاه در عشق آباد در دی 1397

Record of population of Black Kite in Eshgh-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 50 فرد

محل مشاهده: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1397

مشاهده کنندگان: شهرزاد رحمتی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin 

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در عشق آباد در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Eshgh-Abad in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: عشق آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1397

مشاهده کنندگان: شهرزاد رحمتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin 

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شاهرود در تیر 1397

Record of Griffon Vulture in Shahrud in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شاهوار، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی نوروزی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahvar, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: July 2018

Observers: Ali Nowruzi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در بندر لنگه در دی 1397

Record of Black Drongo in Bandar-e Lengeh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اوایل دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعلی محترمی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: late December 2018

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۰۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بروجرد در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Borujerd in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجرد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 22 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujerd

Province: Lorestan

Period of observations: 12 January 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گناوه در دی 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Genaveh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندر گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 11 January 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی