کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۲۹ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت جمعیت کورکور سیاه در شادگان در دی 1397

Record of population of Black Kite in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 120 فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 120 individuals

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در یاسوج در اردیبهشت 1395

Record of Barred Warbler in Yasuj in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 4 May 2016

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک تاجدار به تالاب کانی برازان در دی 1397

Record of arrival of Red-crested Pochard in Kani-Barazan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد: 80 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن معارف پناه و خانم الهام شنیتی

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: 80 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 26 December 2018

Observers: Mohsen Maarefpanah & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود تنجه به تالاب کانی برازان در دی 1397

Record of arrival of Common Shelduck in Kani-Barazan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تنجه Tadorna tadorna

تعداد: 150 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 5 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن معارف پناه و خانم الهام شنیتی

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of individuals: 150 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 26 December 2018

Observers: Mohsen Maarefpanah & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۷ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب کانی برازان در آبان 1397

Record of arrival of Greylag Goose in Kani-Barazan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 60 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 8 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 60 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 30 October 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی عقاب شاهی از شیمبار حلقه گذاری شده در روسیه

Record of recovery of Eastern Imperial Eagle from Shimbar ringed in Russia

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

کد حلقه: حلقه بالایی پای چپ B2B2B2، حلقه پایینی پای چپ 727272، حلقه بالایی پای راست AB0272 و حلقه پایینی پای راست 7C7C7C

سن و جنس: نابالغ

مکان حلقه گذاری: روسیه

تاریخ حلقه گذاری:

نام حلقه گذار:

مکان بازیابی حلقه: منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان، ایران)

تاریخ بازیابی حلقه: 1 ژانویه 2019

نام یابنده حلقه: آقای مجتبی باورساد

منبع: www.rrrcn.ru

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Ring code: Left leg above B2B2B2, left leg below727272, right leg above AB0272, right leg below 7C7C7C

Age and sex: Juvenile

Place of ringing: Russia

Date of ringing:

Name of ringer:

Place of recovery: Shimbar P.A. (Khuzestan province, Iran)

Date of recovery: 1 January 2019

Name of finder: Mojtaba Bavarsad

Reference: www.rrrcn.ru

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مهاجرت کورکور سیاه در اهواز در مهر 1397

Record of migration of Black Kite in Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم شقایق افشار و آقایان جمال شاکری و جواد رضایی

Type of important species: Migration

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 October 2018

Observers: Shaghayegh Afshar, Jamal Shakeri & Javad Rezaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک اروپایی به تالاب زریبار در آذر 1397

Record of arrival of European Stonechat to Zaribar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

دوره پایش: از 10 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 26 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک و سیدناصح حسینی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: 1 November 2018

Arrival/departure date of observation: 17 December 2018

Observers: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۷ ، ۰۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در بلده در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Baladeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بلده

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای سعید علیزاده

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Baladeh

Province: Mazandaran

Period of observations: 8 May 2018

Observers: Saeed Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۷ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گندمان در آذر 1397

Record of European Stonechat in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 7-9 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 28-30 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در تیر 1393

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in July 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: تیر 1393

مشاهده کننده: آقایان ابوذر یاوری و علیرضا کاوری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: July 2014

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Alireza Kaveri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در سنندج در آذر 1397

Record of Goldcrest in Sanandaj in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 6 آذر 1397

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 27 November 2018

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تالش در آذر 1397

Record of Goldcrest in Talesh in November

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حداقل 13 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 1 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 13 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 22 November 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مهاجرت کورکور سیاه در امیدیه در آبان 1397

Record of migration of Black Kite in Omidiyeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: امیدیه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Migration

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Omidiyeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 November 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج سبزقبای معمولی از فشافویه در آبان 1397

Record of departure of European Roller from Fashafuyeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  ����%D(5J2�%2�!A8ای !T9�عeD9�5D9�%9�ی e3Ci>Coracias garrulus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فشافویه، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 15 مهر تا 8 آبان 1397

آخرین تاریخ مشاهده: 8 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fashafuyeh, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 6 to 29 October 2018

Arrival/departure date of observation: 29 October 2018

Observers: Seyed Hamed Musavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب کانی برازان در آذر 1397

Record of arrival of Greylag Goose in Kani-Barazan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 1000 فرد

مکان پایش: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 1 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ، صدیقه شریفی و بهزاد نبی قدیم

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 1000 individuals

Monitoring place: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 22 November 2018

Observers: Mohammad Safrang, Sedigheh Sharifi & Behzad Nabighadim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک بلوطی به بوشهر در آذر 1397

Record of arrival of Ferruginous Duck to Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 15 مهر تا 4 آذر 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 4 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: from 7 October 2018

Arrival/departure date of observation: 25 November 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود توکای باغی به اهواز در آبان 1397

Record of arrival of Song Thrush to Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای باغی Luscinia svecica

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-25 آبان 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Song Thrush Luscinia svecica

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 22 October- 16 November 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 16 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود گلوآبی به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of Bluethroat to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی Luscinia svecica

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-21 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Bluethroat Luscinia svecica

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 September -13 October 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 13 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود قرقی به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of Eurasian Sparrowhawk to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قرقی Accipiter nisus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-20 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 19 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 September -12 October 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 11 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Observations of arrival and departure dates of species

ثبت ورود درنای سیبری به فریدونکنار در آبان 1397

Record of arrival of Siberian Crane in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از تاریخ 1 تا 30 آبان 1397

اولین تاریخ مشاهده: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجتبی علیزاده

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: From 23 October to 21 November 2018

Arrival/departure date of observation: 21 November 2018

Observers: Mojtaba Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود آنقوت به بوشهر در آبان 1397

Record of arrival of Ruddy Shelduck in Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آنقوت Tadorna ferruginea

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 1 آبان 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: from 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 16 November 2018

    Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود آنقوت به تالاب زریبار در آبان 1397

Record of arrival of Ruddy Shelduck in Zaribar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آنقوت Tadorna ferruginea

تعداد: 7 فرد

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

دوره پایش: از 15 مهر 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 14 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک و سیدناصح حسینی

Species: Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: 7 October 2018

Arrival/departure date of observation: 5 November 2018

Observers: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب زریبار در آبان 1397

Record of arrival of Greylag Goose in Zaribar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 14 فرد

مکان پایش: تالاب زریبار

استان: کردستان

دوره پایش: از 15 مهر 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 14 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک و سیدناصح حسینی

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 14 individuals

Monitoring place: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: 7 October 2018

Arrival/departure date of observation: 5 November 2018

Observers: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در چیتگر در آبان 1397

Record of Arctic Skua in Chitgar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد: یک فرد نابالغ

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1397

مکان مشاهده: دریاچه خلیج فارس، چیتگر، تهران

استان: تهران

مشاهده کننده: آقای علی سنگچولی

شناسایی کنندگان: علی سنگچولی، محسن ملاح، عباس عاشوری و ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Migration

Species: Arctic Skua Stercorarius parasiticus

No. of individuals: One juvenile

Date of observation: 10 November 2018

Place of observation: Khalij-e Fars lake, Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Observers: Ali Sangchouli

Identified by: Ali Sangchouli, Mohsen Mallah, Abbas Ashoori & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در بهبهان در شهریور 1394

Record of Egyptian Nightjar in Behbahan in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک مارون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1394

مشاهده کننده: آقای سیدعطاءالله طاهرزاده

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marun park, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 September 2015

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در قم در آبان 1397

Record of population of Rosy Starling in Talesh in October 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: ۹ آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر و ابوالفضل فلاح زاده

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 29 October 2018

Observers: Hamid Basir & Abolfazl Fallahzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۳
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کوهرنگ در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Kuhrang in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوهرنگ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای سعید حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuhrang

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: April 2017

Observers: Saeed Heidari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک چیف چاف به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of Chiffchaff to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف Phylloscopus collybitus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 5-19 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 19 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Chiffchaff Phylloscopus collybitus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 27 September to 11 October 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 11 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم دم سرخ به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Isabelline Shrike to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-31 شهریور 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 31 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 August to 22 September 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 22 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم خاکستری دشتی به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Steppe Grey Shrike to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-24 شهریور 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 24 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 August to 15 September 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 15 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Turkestan (Red-tailed) Shrike to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-20 شهریور 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 20 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 August to 11 September 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 11 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سارگپه جنگلی معمولی به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of European Honey Buzzard to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 10-20 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 2-12 October 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 12 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در دزفول در آذر 1395

Record of European Stonechat in Dezful in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province; Khuzestan

Date of observation: December 2016

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۷ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در صالحیه در مهر 1397

Record of European Stonechat in Salehiyeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

محل مشاهده: صالحیه

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Place of observation: Salehiyeh

Province: Alborz

Date of observation: 17 October 2018

Observer: Omid Yekefallah

Remarks: New species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک سرسیاه به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of Eurasian Blackcap to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 15 مهر تا 30 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 30 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 7 to 22 October 2018

Arrival date of observation: 22 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کورکور سیاه به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Black Kite to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: آخرین تاریخ خروج، حدود 200 فرد در اواخر اردیبهشت 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخهای 15-17 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Black Kite Milvus migrans

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: late departure, c. 200 individuals in mid-May 2018

Arrival/departure date of observation: first arrival, one individual on 6-8 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود عقاب صحرایی به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Steppe Eagle to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: آخرین تاریخ خروج 10 فرد در اواخر اردیبهشت 1397

اولین تاریخ مشاهده: 2 فرد در تاریخ 17 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: late departure, 10 individuals in mid-May 2018

Arrival/departure date of observation: first arrival, 2 individuals on 8 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود عقاب صحرایی به شیراز در مهر 1397

Record of arrival of Steppe Eagle to Shiraz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد: 27 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 23 شهریور تا 15 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 13 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 27 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: From 14 September to 7 October 2018

Arrival/departure date of observation: 5 October 2018

Observers: Elham Shaniti & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ اروپایی به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of European Robin to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سینه سرخ اروپایی Erithacus rubecula

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 15 تا 30 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 7 to 22 October 2018

Arrival/departure date of observation: 17 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ اروپایی به حسنلو در مهر 1397

Record of arrival of European Robin to Hasanlu in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سینه سرخ اروپایی Erithacus rubecula

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 مهر تا 1 آذر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 23 September to 20 October 2018

Arrival/departure date of observation: 19 October 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ اروپایی به  تهران در آبان 1396

Record of arrival of European Robin to Tehran in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سینه سرخ (سینه سرخ اروپایی) Erithacus rubecula

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 مهر تا 1 آذر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 1 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Jamshidiyeh Park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 September to 23 November 2017

Arrival/departure date of observation: 23 October 2017

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر خالدار به تهران در شهریور 1397

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Evin, Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscicapa striata

تعداد: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی اوین، شمال تهران

استان: تهران

دوره پایش: از اول شهریور تا اول مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Spotted Flycatcher Muscicapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 August to 22 September 2018

Arrival date of observation: 27 August 2018

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پرستودریایی خزری به بوشهر در مرداد 1397

Record of arrival of Caspian Tern to Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 15 تا 30 مرداد 1397

اولین تاریخ مشاهده: 20 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: From 6 to 21 August 2018

Arrival date of observation: 11 August 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرمان در مرداد 1397

Record of Egyptian Nightjar in Kerman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصریCaprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: August 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت 100 فرد لیل در تالش در مهر 1397

Record of 100 individuals of Eurasian Hobby in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیل Falco subbuteo

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 8 October 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در شهریور 1397

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: September 2018

Observers: Musa Modheji

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در فروردین 1397

Record of European Stonechat in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

مشاهده کننده: فردین نظیری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 28 March 2018

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در اهواز در مهر 1397

Record of Eurasian Wryneck in Ahwazin September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1-6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observation: 23-28 September 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سولدوز، نقده در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneckin Solduz wetland, Naghadeh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای سیدحامد ابراهیمی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observation: 22 September 2018

Observers: Seyed Hamed Ebrahimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی