کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۶۶ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در شهریور 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Sanandaj in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-17 شهریور 1400

نخستین روز رسیدن: 17 شهریور 1400

واپسین روز کوچیدن: 31 شهریور 1400

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 23 August to 8 September 2021

Arrival date: 8 September 2021

Departure date: 22 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک دودی به بوشهر در شهریور 1400

Record of arrival of Pallid Swift to Bushehr in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: بادخورک دودی Apus pallidus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 مرداد 1400

نخستین روز رسیدن: 4 شهریور 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Species: Pallid Swift Apus pallidus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: 1 to 26 August 2021

Arrival date of observation: 26 August 2021

Observers: Korosh Khalili

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت تلیله نوک پهن حلقه گذاری شده در بمبئی و بازیابی شده در بوشهر

Record of Broad-billed Sandpiper ringed in Mumbai, recovered in Bushehr

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

کد حلقه: حلقه پلاستیکی سفید با کد 5YS

سن و جنس: -

مکان حلقه گذاری: بمبمئی (هندوستان)

زمان حلقه گذاری: 4 فروردین 1400

نام حلقه گذار: --

مکان بازیابی حلقه: بوشهر (استان بوشهر، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 21 مرداد 1400

نام یابنده حلقه: آقای کوروش خلیلی

Species: Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus

Ring code: White plastic ring 5YS

Age and sex: --

Place of ringing: Mumbai (India)

Date of ringing: 24 March 2021

Name of ringer: --

Place of recovery: Bushehr (Iran)

Date of recovery: 12 August 2021

Name of finder: Kourosh Khalili


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به الموت در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Alamut in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 50 فرد

مکان پایش: الموت

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پرستو هدایت زاده و آقای میثم پیکانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 50 individuals

Monitoring place: Alamut

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Parastoo Heydari & Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Qazvin in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: کوههای قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qazvin heights

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Gonbad-e Kavus in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 5-17 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 17 اریدبهشت 1400

رفتارنگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: 25 April to 7 May 2021

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 18 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 18 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

یادداشت: آواز این پرنده ضبط شد.

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 April to 8 May 2021

Arrival date of observation: 8 May 2021

Observers: Pantea Golzari

Remarks: Song of this bird was recorded.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Qazvin in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 17 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qazvin

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به دورود در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Dorud in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جنگل بحرین، دورود

استان: لرستان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 17 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای امین شهبازپور

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bahrein forest, Dorud

Province: Lorestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Amin Shahbazpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به شهداد در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Shahdad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای حامد تیموری

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shahdad

Province: Kerman

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 6 May 2021

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به رفسنجان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Rafsanjan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: رفسنجان

استان: کرمان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 15 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای سعید گله داری

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Rafsanjan

Province: Kerman

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 May 2021

Observers: Saeed Gallehdari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به گلمکان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Golmakan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گلمکان

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 15 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای مهدی میرسّیار

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Golmakan

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 May 2021

Observers: Mehdi Mirsayyar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به زیدون در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Zeydun in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: منطقه گردشگری آباد، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای کوروش کوپی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Abad area, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Korosh Kopi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Willow Warbler Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 18 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 18 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 April to 8 May 2021

Arrival date of observation: 8 May 2021

Observers: Pantea Golzari

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره خاکی به آبیک در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Desert Finch to Abyek in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره خاکی Rhodospiza obsoleta

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: آبیک

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 8 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای میثم پیکانی

Species: Desert Finch Rhodospiza obsoleta

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Abyek

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 28 April 2021

Observers: Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرزیتونی به آبادان در فروردین 1399

Record of arrival of Ortolan Bunting to Abadan in April 2020

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: آبادان

استان: خوزستان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 فروردین 1399

رفتارنگران: آقای علی سجاد جلالی

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Abadan

Province: Khuzestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به بندر لنگه در بهمن 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 24 بهمن 1399

رفتارنگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 12 February 2021

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به میناب در بهمن 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Minab in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: میناب

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 22 بهمن 1399

رفتارنگران: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Minab

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 10 February 2021

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سینه سرخ ایرانی به شیراز در فروردین 1400

Record of arrival of White-throated Robin to Shiraz in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

شمار پرنده: 25 فرد

مکان پایش: کوههای شیراز

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو الهام شنیتی

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: 25 individuals

Monitoring place: Shiraz heights

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 16 April 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به هشیلان در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Hashilan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: هشیلان

استان: کرمانشاه

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 10 فروردین 1400

رفتارنگر: آقای سجاد زارعیان

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Hashilan

Province: Kermanshah

Monitoring period: --

Arrival date: 30 March 2021

Observers: Sajad Zareian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پیپت درختی به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Tree Pipit to Kermanshah in April 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیپت درختی Anthus trivialis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 12 فروردین 1399

رفتارنگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Tree Pipit Anthus trivialis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: around Kermanshah city

Province: Kermanshah

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 2 April 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن لیل به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Eurasian Hobby to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: لیل Falco subbuteo

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 14 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 April to 4 May 202

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر خالدار به بند علیخان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Band Alikhan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscapa striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بند علیخان

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: آقای علیرضا کیانی نژاد

Species: Spotted Flycatcher Muscapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Band Alikhan

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به شیراز در فروردین 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Shiraz in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: 100 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگر: بانو الهام شنیتی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 16 April 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به الموت در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Alamut in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: الموت

استان: قزوین

دوره پایش: 1-12 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 12 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: آقای میثم پیکانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Alamut

Province: Qazvin

Monitoring period: 21 April to 2 May 2021

Arrival date of observation: 2 May 2021

Observers: Meysam Peykani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره گلی به کرج در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Rosefinch to Karaj in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره گلی Carpodachus erythrinus

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1 تا 13 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 13 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: Common Rosefinch Carpodachus erythrinus

No. of individuals: 10 individuals

Monitoring place: Nahal & Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 21 April to 3 May 2021

Arrival date of observation: 3 May 2021

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره گلی به لاهیجان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Rosefinch to Lahijan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره گلی Carpodachus erythrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: لاهیجان

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 13 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 13 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: آقای امین شریف

Species: Common Rosefinch Carpodachus erythrinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Lahijan

Province: Lahijan

Monitoring period: 21 April to 3 May 2021

Arrival date of observation: 3 May 2021

Observers: Amin Sharif

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر خالدار به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscicapa striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 13 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 13 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: خانم پانته آ گلزاری

Species: Spotted Flycatcher Muscicapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 April to 3 May 2021

Arrival date of observation: 3 May 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر خالدار به کرج در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Karaj in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscapa striata

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1 تا 13 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 13 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Species: Spotted Flycatcher Muscapa striata

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Nahal & Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 21 April to 3 May 2021

Arrival date of observation: 3 May 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1-14 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 14 اریدبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 April to 4 May 2021

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Pantea Golzari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به کرج در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 31 فروردین تا 13 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 13 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Nahal & Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 20 April to 3 May 2021

Arrival date of observation: 3 May 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره خاکی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Desert Finch to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره خاکی Rhodospiza obsoleta

شمار پرنده: 100 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Desert Finch Rhodospiza obsoleta

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Gonbad-e Kavus in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 300 فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به سمنان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Semnan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 12 فرد

مکان پایش: سمنان

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 5 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پریسا دانشگر

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 12 individuals

Monitoring place: Semnan

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 25 April 2021

Observers: Parisa Daneshgar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به ساری در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Sari in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 350 فرد

مکان پایش: ساری

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای وحید اورنجین

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 350 individuals

Monitoring place: Sari

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: Vahid Oranjin

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 300 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 9 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به شاهرود در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Shahrud in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 300 فرد

مکان پایش: روستای علی آباد، شاهرود

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 7 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو مهری بوجار

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Aliabad village, Shahrud

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 27 April 2021

Observers: Mehri Boojar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت رسیدن سسک درختی زیتونی به تهران در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Eastern Olivaceous Warbler to Tehran in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک درختی زیتونی Iduna (Hippolais) pallida

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از تاریخ 14 فروردین تا 11 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 11 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: آواز این پرنده ضبط شد.

Species: Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 3 April to 1 May 2021

Arrival date of observation: 1 May 2021

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به سمنان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Semnan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سمنان

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 12 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پریسا دانشگر

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Semnan

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 2 May 2021

Observers: Parisa Daneshgar

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 20 فروردین تا 11 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 11 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 10 April to 1 May 2021

Arrival date of observation: 1 May 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به چیتگر در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Chitgar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 8 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای جواد بیات

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 28 April 2021

Observers: Javad Bayat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم پشت سرخ به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Red-backed Shrike in Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

شمار پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 21 فروردین تا 11 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 10 April to 1 May 2021

Arrival date of observation: 1 May 2021

Observers: Pantea Golzari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بلبل معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Nightingale to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 21 فروردین تا 10 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

یادداشت: آواز این پرنده ضبط شد.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 10 March to 30 April 2021

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

Remarks: It’s song was recorded.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم تورانی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Turkestan Shrike to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

شمار پرنده: 9 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 1-10 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: 9 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-30 April 2021

Arrival/departure date of observation: 30 April 2021

Observers: Fardin Naziri

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به لارستان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Larestan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: لار، لارستان

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Lar, Larestan

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Adel Shamsizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به تهران در اردیبهشت 1396

Record of arrival of European Golden Oriole to Tehran in April 2017

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 اردیبهشت 1396

رفتارنگران: بانو ملیحه رجبی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 29 April 2017

Observers: Maliheh Rajabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به دلوار در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Delvar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: دلوار

استان: بوشهر

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 29 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو سیمین حسینی

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Delvar

Province: Bushehr

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 18 April 2021

Observers: Simin Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرزیتونی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Ortolan Bunting to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 فروردین تا 10 اردیبهشت 1399

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1399

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 9 to 30 April 2021

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی