کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۴۴ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بلدرچین به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Common Quail to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلدرچین Coturnix coturnix

تعداد: یک فرد (شنیدن صدا)

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 4 تا 6 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Quail Coturnix coturnix

No. of individuals: one individual (call heard)

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 23 to 25 March 2020

Arrival date of observation: 25 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پرستوی معمولی به تالش در اسفند 1398

Record of arrival of Barn Swallow to Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 10 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به کرج در اسفند 1398

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Karaj in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 21 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزائی و آقای حمید جباری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 11 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به تالش در اسفند 1398

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Talesh in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 10 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Fardin Naziri

 

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به کرمانشاه در فروردین 1399

Record of arrival of Whinchat to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اطراف کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 11 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 11 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 20 to 30 March 2020

Arrival date of observation: 30 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر نیم طوق در اهواز در اسفند 1398

Record of arrival of Semicollared Flycatcher in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 11 تا 28 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 1 to 18 March 2020

Arrival date of observation: 18 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به شیراز در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Shiraz in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: from 1 to 13 March 2020

Arrival date of observation: 13 March 2020

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به یاسوج در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Yasuj in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: از 11 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: from 1 to 11 March 2020

Arrival date of observation: 11 March 2020

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به مریوان در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Marivan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 21 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 21 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 11 March 2020

Arrival date of observation: 11 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به بهشهر در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Behshahr in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: بهشهر

استان: مازندران

دوره پایش: از 10 تا 15 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فریدون قرائی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 1 to 5 March 2020

Arrival date of observation: 5 March 2020

Observers: Fereydoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به کرمان در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Kerman in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: کرمان

استان: کرمان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kerman

Province: Kerman

Monitoring period: from 20 February to 5 March 2020

Arrival date of observation: 5 March 2020

Observers: Saeed Gallehdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 14 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2020

Arrival date of observation: 4 March 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1398

Record of arrival of Common Swift to Tehran in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: مریوان

استان: سنندج

دوره پایش: از 1 تا 2 اسفند 1398

اولین تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدحامد موسوی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: from 20 February to 2 March 2020

Arrival date of observation: 2 March 2020

Observers: Seyed Hamed Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به مریوان در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Marivan in March 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: سنندج

دوره پایش: از 1 تا 9 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 to 28 March 2020

Arrival date of observation: 28 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۹۹ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شهداد در آبان 1397

Record of European Stonechat in Shahdad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1397

مشاهده کننده: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمان

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 18 November 2018

Observer: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1398

Record of departure of Siberian Crane from Fereidoun-Kenar in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از 29 مهر تا 8 اسفند 1398

آخرین تاریخ مشاهده: 8 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: 21 October 2019 to 27 February 2020

Arrival/departure date of observation: 27 February 2019

Observers: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در مهارلو در بهمن 1398

Record of Rosy Starling in Maharlu in February 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: مهارلو

استان: فارس

دوره مشاهدات: 14 بهمن 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمدمهدی درستکار و عرفان سامانفر

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Maharlu

Province: Fars

Period of observations: 3 February 2020

Observers: MohammadMehdi Dorostkar & Erfan Samanfar

Remarks: New species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی هوبره از یزد در شهریور 1398

Record of recovery of Macqueen's Bustard in Abarkuh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هوبره Chlamydotis undulata

کد حلقه: حلقه پلاستیکی زرد P877

سن و جنس: تولد در مرکز بین المللی حفاظت هوبره، امارات متحده عربی

مکان حلقه گذاری: رهاسازی در فستوو، جنوب قزاقستان

تاریخ حلقه گذاری: ---

نام حلقه گذار: --

مکان بازیابی حلقه: ابرکوه (استان یزد، ایران)

تاریخ بازیابی حلقه: شهریور 1398

نام یابنده حلقه: آقای مسلم اکبری

توضیحات: این هوبره در آبان 1398 مرد.

Species: Macqueen's Bustard Chlamydotis undulata

Ring code: Plastic ring, Yellow, P877

Age and sex: Born in International Fund for Houbara Conservation (IFHC), UAE, 2019

Place of ringing: Released in Fetosovo, south Kazakhstan

Date of ringing: --

Name of ringer: --

Place of recovery: Abarkuh (Yazd province, Iran)

Date of recovery: September 2019

Name of finder: Moslem Akbari

Remarks: Died in late Nov 2019

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گندمان در آذر 1398

Record of European Stonechat in Gandoman in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 December 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۸ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در دزفول در آبان 1398

Record of European Stonechat in Dezful in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سایت نیروی هوایی، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Airforce site, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 November 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در بیستون در آبان 1398

Record of Goldcrest in Bisotun in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حدود 10 فرد

مکان مشاهده: بیستون

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 10 individuals

Place of observation: Bisotun

Province: Kermanshah

Date of observation: 16 November 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Observations of arrival and departure dates of species

ثبت ورود درنای سیبری به فریدونکنار در مهر 1398

Record of arrival of Siberian Crane in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از تاریخ 1 تا 30 مهر 1398

اولین تاریخ مشاهده: 29 مهر 1398

مشاهده کنندگان: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: From 23 September 22 October 2019

Arrival/departure date of observation: 21 October 2019

Observers: --

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۸ ، ۲۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در آبان 1398

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر ملو، بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Mollu, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 November 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۸ ، ۱۸:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در آبان 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: 2 November 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh Moradali

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تالش در آبان 1398

Record of Goldcrest in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حدود 30 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

                                 Type of important species:       Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 30 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 30 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در حسنلو در آبان 1398

Record of European Stonechat in Hasanlu in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1398

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و محسن ملاح

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 29 October 2019

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Mohammad Safrang & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در برازجان در آبان 1398

Record of Rosy Starling in Borazjan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 8 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

توضیحات: یکی از آخرین تاریخهای مشاهده این گونه در کشور

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Period of observations: 30 October 2019

Observers: Khalil Karami

Remarks: One of the latest observation date of this species in Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود تاج طلایی به  تالش در آبان 1398

Record of arrival of Goldcrest to Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سسک تاج طلایی   Regulus regulus

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 مهر تا 6 آبان 1398

اولین تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 23 September to 28 October 2019

Arrival/departure date of observation: 28 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در شاهرود در اردیبهشت 1397

Record of European Honey Buzzard in Shahrud in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: 400 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 400 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 3 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Ehsan Talebi

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بدره در آبان 1398

Record of European Stonechat in Badreh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای حسین پروری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 28 October 2019

Observer: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در آبان 1398

Record of European Stonechat in Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 28 October 2019

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۸ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گیلان غرب در آبان 1398

Record of European Stonechat in Gilan-e Gharb in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 30 فرد

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1398

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 24 October 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری دربنه عبدالنبی، دزفول در بهار 1398

Record of Egyptian Nightjar in Boneh Abdolnabi, Dezful in spring 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دربنه عبدالنبی، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت-خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای ابوذر یاوری نژاد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Boneh Abdol-Nabi, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: May-June 2019

Observers: Abuzar Yavarinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب قره قشلاق در مهر 1398

Record of Greylag Goose in Qara-Qeshlaq in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 72 فرد

مکان پایش: تالاب قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره پایش: از 1 تا 24 مهر 1396

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 24 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 72 individuals

Monitoring place: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Monitoring period: 22 September to 16 October 2019

Arrival/departure date of observation: 16 October 2019

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۷:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کبوتر کوهپایه به تالش در مهر 1398

Record of arrival of Stock Dove to Talesh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبوتر کوهپایه Columba oenas

تعداد: دسته های 4، 6 و 8 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از شهریور تا مهر 1398

اولین تاریخ مشاهده: 26-28 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Stock Dove Columba oenas

No. of individuals: flocks of 4, 6 & 8 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From September to 20 October 2019

Arrival/departure date of observation: 18-20 October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در کازرون در مهر 1397

Record of European Stonechat in Kazerun in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1397

محل مشاهده: کازرون

استان: فارس

مشاهده کنندگان: آقای موسی فتحی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kazerun

Province: Fars

Date of observation: 2 October 2018

Observers: Musa Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بندر لنگه در بهمن 1396

Record of European Stonechat in Bandar-e Lengeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 بهمن 1396

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 January 2018

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در مهر 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 4 October 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در اهواز در مهر 1398

Record of Eurasian Wryneck in Ahwazin September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 و 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observation: 23 September and 8 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در دزفول در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رجبعلی فرامهر و رامین عندلیب

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 13 September 2019

Observers: Rajabali Faramehr & Ramin Andalib

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در هرسین در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای هریل آباد، هرسین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Haril-Abad village, Harsin

Province: Kermanshah

Period of observation: 7 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در مشهد در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Mashahd in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 50 نابالغ

محل مشاهده: روستای شورک ملکی، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 50 juveniles

Place of observation: Shourak Maleki village, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 19 August 2019

Observers: Mehdi Porabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به دزفول در شهریور 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: 10 فرد

مکان پایش: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: 20 مرداد تا 8 شهریور 1398

اولین تاریخ مشاهده: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Monitoring period: 11-30 August 2019

Arrival/departure date of observation: 30 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سد دز در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dez dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observation: 28 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour, Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم، مرز عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در رودبار در خرداد 1398

Record of population of Rosy Starling in Rudbar in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در شهرستان بن در اردیبهشت 1398

Record of Rosy Starling in Ben county in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ben

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در خور موسی در خرداد 1398

Record of Parasitic Jaeger in Khour-e Musa in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در گتوند در خرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Gotvand in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: نخلستانهای گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand palm groves

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 June 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی