کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۳۰۵ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در مهر 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 4 October 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در اهواز در مهر 1398

Record of Eurasian Wryneck in Ahwazin September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 و 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observation: 23 September and 8 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در دزفول در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رجبعلی فرامهر و رامین عندلیب

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 13 September 2019

Observers: Rajabali Faramehr & Ramin Andalib

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در هرسین در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Kermanshah in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای هریل آباد، هرسین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Haril-Abad village, Harsin

Province: Kermanshah

Period of observation: 7 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در مشهد در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Mashahd in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 50 نابالغ

محل مشاهده: روستای شورک ملکی، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 50 juveniles

Place of observation: Shourak Maleki village, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 19 August 2019

Observers: Mehdi Porabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به دزفول در شهریور 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: 10 فرد

مکان پایش: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: 20 مرداد تا 8 شهریور 1398

اولین تاریخ مشاهده: 8 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Monitoring period: 11-30 August 2019

Arrival/departure date of observation: 30 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سد دز در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dez dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observation: 28 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour, Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم، مرز عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در رودبار در خرداد 1398

Record of population of Rosy Starling in Rudbar in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 21 June 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در شهرستان بن در اردیبهشت 1398

Record of Rosy Starling in Ben county in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان بن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ben

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 5 May 2019

Observers: Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در خور موسی در خرداد 1398

Record of Parasitic Jaeger in Khour-e Musa in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Period of observations: June 2019

Observers: Reza Nikfalak

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در گتوند در خرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Gotvand in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: نخلستانهای گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand palm groves

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 June 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در نقده در خرداد 1398

Record of Barred Warbler in Naghadeh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دره بابا حسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 June 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در آبشینه در اردیبهشت 1398

Record of population of Rosy Starling in Abshineh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 21 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Abshineh, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 11 May 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در حسنلو در اردیبهشت 1398

Record of population of Rosy Starling in Hasanlu in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 70 فرد

محل مشاهده: تپه حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان قربان قلی زاده و عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Hasanlu hill, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 8 May 2019

Observers: Ghorban Gholizadeh & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در اندیمشک در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Andimeshk in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 May 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Dezful in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 May 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در چالوس در اردیبهشت 1398

Record of Parasitic Jaeger in Chanlus in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چالوس

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای بشیر شریف نیا

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری و محمدجواد پرستگاری

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chalus

Province: Mazandaran

Period of observations: 7 May 2019

Observers: Bashir Sharifnia

Identified by: Abbas Ashoori & Mohammad-Javad Parastegari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ شادی، خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 13 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bagh-e Shadi, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 3 May 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تالاب درنا، نقده در اردیبهشت 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dorna wetland, Naghadeh in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 May 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در مشهد در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Mashhad in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 26 April 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در حله در تیر 1396

Record of Egyptian Nightjar in Helleh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده حله

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کننده: آقای احسان فهیم

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Helleh

Province: Bushehr

Period of observations: July 2017

Observer: Ehsan Fahim

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی معمولی در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Common Cuckoo in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: 12 فرد

مکان پایش: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پشت سرخ به دزفول در اردیبهشت 1398

Record of arrival of Red-backed Shrike to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 27 April 2019

Observers: Mehdi Pouabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در دوان، فارس در اردیبهشت 1398

Record of Barred Warbler in Davan, Fars in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دوان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Davan

Province: Fars

Date of observation: 27 April 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در صالحیه در اردیبهشت 1398

Record of Eurasian Wryneck in Salehiyeh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)، نظرآباد

استان: البرز

دوره مشاهدات: 1 اردیبهشت 1398

مشاهده کننده: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehiyeh wetland, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observation: 21 April 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در فروردین 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری و حجت تیموری

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 20 April 2019

Observers: Moslem Akbari & Hojjat Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در خاتم در فروردین 1398

Record of Eurasian Wryneck in Khatam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: 28 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حمید دهوئی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observation: 17 April 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در ماهشهر در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Mahshahr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان باسم البوغبیش، رشید البوغبیش، سیدمحمدرضا بلادی و محمد نظری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 April 2019

Observers: Basem Albughbish, Rashid Albughbish, Seyed Mohammadreza Beladi & Mohammad Nazari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در طالقان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Taleghan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای اوانک، طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید امیرحسین افتخاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Evanak village, Taleghan

Province: Alborz

Period of observation: 5 April 2019

Observers: Seyed Amirhossein Eftekhari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شهرستان کارون در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Karun in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12-13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Soveiseh village, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 1-2 April 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به اهواز در فروردین 1398

Record of arrival of Whinchat to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 بهمن 1397 تا 28 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 17 April 2019

Arrival date of observation: 17 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پیپت درختی به اهواز در فروردین 1398

Record of arrival of Tree Pipit to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت درختی Anthus trivialis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 بهمن 1397 تا 28 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Tree Pipit Anthus trivialis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 17 April 2019

Arrival date of observation: 17 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ ایرانی به اهواز در فروردین 1398

Record of arrival of White-breasted Robin to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 بهمن 1397 تا 26 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: White-breasted Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 15 April 2019

Arrival date of observation: 15 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود گنجشک گلوزرد به دزفول در فروردین 1398

Record of arrival of Yellow-throated Sparrow to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک گلوزرد Gymnoris xantocollis

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-25 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 25 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Yellow-throated Sparrow Gymnoris xantocollis

No. of individual: one individual

Monitoring place: Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: 21 March to 14 April 2019

Arrival date of observation: 14 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در دزفول در فروردین 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 8 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rosy Starling in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج توکای باغی از اهواز در اسفند 1397

Record of departure of Song Thrush from Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای باغی Turdus philomelos

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 25 مهر 1397 تا 20 اسفند 1397

آخرین تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Song Thrush Turdus philomelos

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 17 October 2018 to 11 March 2019

Departure date of observation: 5 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج سینه سرخ اروپایی از اهواز در فروردین 1398

Record of departure of European Robin from Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سینه سرخ اروپایی Erithacus rubecula

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 25 مهر 1397 تا 20 فروردین 1398

آخرین تاریخ مشاهده: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 17 October 2018 to 9 April 2019

Arrival/departure date of observation: 27 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید معمولی به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Common Whitethroat to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید معمولی Sylvia communis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 29 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Whitethroat Sylvia communis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 22 December 2018 to 18 March 2019

Arrival date of observation: 18 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید کوچک به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Lesser Whitethroat to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 27 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 22 December 2018 to 16 March 2019

Arrival date of observation: 16 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 13 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 13 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 22 December 2018

Arrival date of observation: 2 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در سنندج در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Sanandaj in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ژاوه رود، سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای بابک صادقی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zheveh-Rud, Sananadaj

Province: Kordestan

Date of observation: 9 February 2019

Observers: Babak Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کوکوی معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of Common Cuckoo to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 14 فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 14 individuals

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 10 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به شوشتر در فروردین 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: 10-22 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: شاهو دربندی

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shushtar

Province: Khuzestan

Monitoring period: 30 March to 11 April 2019

Arrival date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Shaho Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به دزفول در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: از 10 تا 19 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 30 March to 8 April 2019

Arrival date of observation: 8 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک سیبری به تالاب حسنلو در فروردین 1398

Record of arrival of Siberian Stonechat in Hasanlu in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 23 March 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی