کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۲۷۷ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در فروردین 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری و حجت تیموری

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 20 April 2019

Observers: Moslem Akbari & Hojjat Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در خاتم در فروردین 1398

Record of Eurasian Wryneck in Khatam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: 28 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حمید دهوئی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observation: 17 April 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در ماهشهر در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Mahshahr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان باسم البوغبیش، رشید البوغبیش، سیدمحمدرضا بلادی و محمد نظری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 April 2019

Observers: Basem Albughbish, Rashid Albughbish, Seyed Mohammadreza Beladi & Mohammad Nazari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در طالقان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Taleghan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای اوانک، طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید امیرحسین افتخاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Evanak village, Taleghan

Province: Alborz

Period of observation: 5 April 2019

Observers: Seyed Amirhossein Eftekhari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شهرستان کارون در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Karun in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12-13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Soveiseh village, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 1-2 April 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به اهواز در فروردین 1398

Record of arrival of Whinchat to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 بهمن 1397 تا 28 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 17 April 2019

Arrival date of observation: 17 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پیپت درختی به اهواز در فروردین 1398

Record of arrival of Tree Pipit to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت درختی Anthus trivialis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 بهمن 1397 تا 28 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Tree Pipit Anthus trivialis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 17 April 2019

Arrival date of observation: 17 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ ایرانی به اهواز در فروردین 1398

Record of arrival of White-breasted Robin to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 بهمن 1397 تا 26 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: White-breasted Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 15 April 2019

Arrival date of observation: 15 April 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود گنجشک گلوزرد به دزفول در فروردین 1398

Record of arrival of Yellow-throated Sparrow to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک گلوزرد Gymnoris xantocollis

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-25 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 25 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Species: Yellow-throated Sparrow Gymnoris xantocollis

No. of individual: one individual

Monitoring place: Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: 21 March to 14 April 2019

Arrival date of observation: 14 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در دزفول در فروردین 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 8 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرم آباد در اردیبهشت 1397

Record of Rosy Starling in Khorram-Abad in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: May 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج توکای باغی از اهواز در اسفند 1397

Record of departure of Song Thrush from Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای باغی Turdus philomelos

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 25 مهر 1397 تا 20 اسفند 1397

آخرین تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Song Thrush Turdus philomelos

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 17 October 2018 to 11 March 2019

Departure date of observation: 5 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج سینه سرخ اروپایی از اهواز در فروردین 1398

Record of departure of European Robin from Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  سینه سرخ اروپایی Erithacus rubecula

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 25 مهر 1397 تا 20 فروردین 1398

آخرین تاریخ مشاهده: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: European Robin Erithacus rubecula

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 17 October 2018 to 9 April 2019

Arrival/departure date of observation: 27 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید معمولی به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Common Whitethroat to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید معمولی Sylvia communis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 29 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Whitethroat Sylvia communis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 22 December 2018 to 18 March 2019

Arrival date of observation: 18 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک گلوسفید کوچک به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Lesser Whitethroat to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 27 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 22 December 2018 to 16 March 2019

Arrival date of observation: 16 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود هدهد به اهواز در اسفند 1397

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 دی تا 13 اسفند 1397

اولین تاریخ مشاهده: 13 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 22 December 2018

Arrival date of observation: 2 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در سنندج در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Sanandaj in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ژاوه رود، سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای بابک صادقی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zheveh-Rud, Sananadaj

Province: Kordestan

Date of observation: 9 February 2019

Observers: Babak Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کوکوی معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of Common Cuckoo to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 14 فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 14 individuals

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 10 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به شوشتر در فروردین 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: 10-22 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: شاهو دربندی

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shushtar

Province: Khuzestan

Monitoring period: 30 March to 11 April 2019

Arrival date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Shaho Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به دزفول در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: از 10 تا 19 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 30 March to 8 April 2019

Arrival date of observation: 8 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک سیبری به تالاب حسنلو در فروردین 1398

Record of arrival of Siberian Stonechat in Hasanlu in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 23 March 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در بهبهان در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Behbahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کوروش کوپی و حسین علیان

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Korosh Kopi & Hossein Alian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در زریوار در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توسلی و محسن عباسی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سمنان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Semnan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کاوه پیوندی و ماهان ساسانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar No-hunting Area, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Kaveh Peyvandi & Mahan Sasani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اوین، تهران در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Evin, Tehran in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male and one female

Place of observation: Keshavarzi Garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سنندج در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Sanandaj in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر در تاریخ 14 فروردین 1398 و یک ماده در تاریخ 19 فروردین 1398

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male on 3 April 2019 and one female on 8 April 2019

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در دزفول در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation:  Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اهواز در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر در تاریخ 7 فروردین 1398 توسط آقای کرامت حافظی و یک ماده در تاریخ 17 فروردین 1398 توسط آقای علیرضا افشون

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male on 27 March 2019 by Keramat Hafezi and one female on 6 April 2019 by Alireza Afshoon

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در فروردین 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، الناز اسماعیل زاده و امید بلوری نژاد

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 March 2019

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Observers: Majid Pourhamedani, Elnaz Esmailzadeh & Omid Bolurinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به ملکشاهی در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Malekshahi in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره پایش: از 10 تا 16 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Malekshahi

Province: Ilam

Monitoring period: from 30 March to 5 April 2019

Arrival date of observation: 5 April 2019

Observers: Mehdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره مزرعه به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Corn Bunting to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره مزرعه Emberiza calandra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 14 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Corn Bunting Emberiza calandra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: from 22 March to 3 April 2019

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دلیجه کوچک به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Lesser Kestrel to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: 3-4 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 14 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Common Redstart Falco naumanni

No. of individuals: 3-4 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: from 22 March to 3 April 2019

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم دم سرخ به دشتستان در فروردین 1398

Record of arrival of Isabelline Shrike to Dashtestan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

تعداد افراد: 30 فرد

مکان پایش: روستای ده نو، زیارت، دشتستان

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 تا 13 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Deh-e Now, Ziarat, Dashtestan

Province: Bushehr

Monitoring period: From 30 March to 2 April 2019

Arrival/departure date of observation: 2 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرسیاه به دالکی در فروردین 1398

Record of arrival of Black-headed Bunting to Dalaki, Dashtestan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد افراد: یک فرد

مکان پایش: دالکی، دشتستان

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 تا 13 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dalaki, Dashtestan

Province: Bushehr

Monitoring period: From 30 March to 2 April 2019

Arrival/departure date of observation: 2 April 2019

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در قنبرآباد، ورامین در فروردین 1398

Record of Arctic Skua in Ghanbar-Abad, Varamin in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای رضا رضائی گهر

شناسایی کنندگان: رضا رضائی گهر و احسان طالبی

Type of important species: Migration

Species: Arctic Skua Stercorarius parasiticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghanbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 4 April 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

Identified by: Reza Rezaeigohar & Ehsam Talebi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم جنبانک شکم زرد به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Yellow Wagtail to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم جنبانک شکم زرد Motacilla flava

تعداد افراد: حدود 50 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 14 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: این پرندگان تنها یک روز در این منطقه اقامت داشتند در حالی که در سال قبل چندین روز را سپری کردند.

Species: Yellow Wagtail Motacilla flava

No. of individuals: c. 50 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 22 March to 3 April 2019

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

Remarks: These birds stayed only one day while they stayed several days in the previous year.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Turkestan (Red-tailed) Shrike to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد افراد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 12 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 22 March to 1 April 2019

Arrival date of observation: 1 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود گلوآبی به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Bluethroat to Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی Luscinia svecica

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 2 تا 11 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: چندین فرد در تاریخ 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 22 to 31 March 2019

Arrival/departure date of observation: 31 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم سرخ سیاه به تهران در فروردین 1398

Record of arrival of Black Redstart to Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1398 

مشاهده کنندگان: آقای آبراهام شکوهی

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 26 March 2019

Observers: Abraham Shokouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دلیجه کوچک به چیتگر، تهران در اسفند 1397

Record of arrival of Lesser Kestrel to Chitgar, Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دلیجه کوچک Falco naumanni

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: پارک چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و احسان طالبی و خانم درنا مجاب

Species: Common Redstart Falco naumanni

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period:

Arrival date of observation: 19 March 2019

Observers: Abraham Shokouhi, Ehsan Talebi & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چکچک کوهی به تالش در فروردین 1398

Record of arrival of Northern Wheatear to Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کوهی Oenanthe oenanthe

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 5 تا 12 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Northern Wheatear Oenanthe oenanthe

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 25 March to 1 April 2019

Arrival date of observation: 1 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک بیدی به هندیجان در فروردین 1398

Record of arrival of Willow Warbler to Hendijan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک بیدی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: امامزاده عبدالله، هندیجان

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Emam-Zadeh Abdollah, Hendijan

Province: Khuzestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود گلوآبی به صالحیه در فروردین 1398

Record of arrival of Bluethroat to Salehieh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گلوآبی Luscinia svecica

تعداد افراد: یک فرد

مکان پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی حاجی آبادی و محمد جواد شاهی

Species: Bluethroat Luscinia svecica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Salehieh

Province: Alborz

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 March 2019

Observers: Ali Hajiabadi & Mohammad-Javad Shahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1397

Record of departure of Siberian Crane from Fereidoun-Kenar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از آذر تا 7 اسفند 1397

آخرین تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: December to 26 February 2019

Arrival/departure date of observation: 26 February 2019

Observers: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شوشتر در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 24 بهمن تا 4 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shaushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13-23 February 2019

Observer: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گندمان در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 10 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی دلیجه معمولی از یزد در مرداد 1396

Record of recovery of Common Kestrel in Yazd in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دلیجه معمولی Falco tinnunculus

کد حلقه: Foit 2016 MZ 22

سن و جنس: --

مکان حلقه گذاری: --

تاریخ حلقه گذاری: ---

نام حلقه گذار: --

مکان بازیابی حلقه: یزد (استان یزد، ایران)

تاریخ بازیابی حلقه: 10 مرداد 1396

نام یابنده حلقه: آقای مسلم اکبری

Species: Common Kestrel Falco tinnunculus

Ring code: Foit 2016 MZ 22

Age and sex: --

Place of ringing: --

Date of ringing: --

Name of ringer: --

Place of recovery: Yazd (Yazd province, Iran)

Date of recovery: 1 August 2017

Name of finder: Moslem Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت جمعیت کورکور سیاه در شادگان در دی 1397

Record of population of Black Kite in Shadegan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 120 فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 120 individuals

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: January 2019

Observers: Musa Modheji

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در یاسوج در اردیبهشت 1395

Record of Barred Warbler in Yasuj in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوههای تامر، یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tamer mountain, Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 4 May 2016

Observers: Arya Shafaeipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی