کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۸۷ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر خالدار به تهران در شهریور 1397

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Evin, Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscicapa striata

تعداد: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی اوین، شمال تهران

استان: تهران

دوره پایش: از اول شهریور تا اول مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Spotted Flycatcher Muscicapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 August to 22 September 2018

Arrival date of observation: 27 August 2018

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پرستودریایی خزری به بوشهر در مرداد 1397

Record of arrival of Caspian Tern to Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 15 تا 30 مرداد 1397

اولین تاریخ مشاهده: 20 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: From 6 to 21 August 2018

Arrival date of observation: 11 August 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرمان در مرداد 1397

Record of Egyptian Nightjar in Kerman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصریCaprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: August 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت 100 فرد لیل در تالش در مهر 1397

Record of 100 individuals of Eurasian Hobby in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیل Falco subbuteo

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 8 October 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در شهریور 1397

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: September 2018

Observers: Musa Modheji

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در فروردین 1397

Record of European Stonechat in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

مشاهده کننده: فردین نظیری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 28 March 2018

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در اهواز در مهر 1397

Record of Eurasian Wryneck in Ahwazin September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1-6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observation: 23-28 September 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سولدوز، نقده در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneckin Solduz wetland, Naghadeh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای سیدحامد ابراهیمی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observation: 22 September 2018

Observers: Seyed Hamed Ebrahimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تالاب درنا، نقده در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneck in Dorna wetland, Naghadeh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: غلامرضا جعفری، بهاره مالکی، محسن ملاح و عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observation: 21 September 2018

Observers: Gholamreza Jafari, Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در توران در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneck in Touran in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ناحیه دلبر، توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 27 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای علی مهدوی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Delbar area, Touran

Province: Semnan

Period of observation: 18 September 2018

Observers: Ali Mahdavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کرمانشاه در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneck in Kermanshah in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 12 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observation: 3 September 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در مریوان در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Marivan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ و خانم صدیقه شریفی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: September 2018

Observers: Mohammad Safrang & Sedigheh Sharifi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در بوانات در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Bavanat in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده روشن کوه، بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 10 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Roushan-Kuh Protected Area, Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 1 September 2018

Observers: Mohammad Moradpour


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در شیمبار در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Shimbar in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shimbar Protected Area, Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 September 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در سیران گولی در شهریور 1397

Record of Barred Warbler in Seyran-Goli in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 2 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 24 August 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در نقده در شهریور 1397

Record of Eurasian Wryneck in Naghadeh in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observation: 9 September 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در یادگارلو در تیر 1396

Record of population of Rosy Starling in Yadegarlu in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: یادگارلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Yadegarlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 July 2017

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در یادگارلو در اردیبهشت 1394

Record of population of Rosy Starling in Yadegarlu in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: بیش از 50 فرد

محل مشاهده: یادگارلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 24 اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: over 50 individuals

Place of observation: Yadegarlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 14 May 2015

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تالش در خرداد 1396

Record of Eurasian Wryneck in Talesh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 20 خرداد 1396

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observation: 10 June 2017

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در بدره در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Badreh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهین ملک

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 10 May 2018

Observers: Shahin Malek


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرخه در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Nightjar in Karkheh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh river, Shush

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 April 2018

Observer: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در اهواز در خرداد 1396

Record of Egyptian Nightjar in Ahwaz in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 خرداد 1396

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 May 2017

Observer: Alireza Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تنکابن در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Tonekabon in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تنکابن

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Tonekabon

Province: Gilan

Period of observations: 8 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در اورامانات در خرداد 1397

Record of population of Rosy Starling in Oramanat in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5000 فرد

محل مشاهده: اورامانات

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 19 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ، خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5000 individuals

Place of observation: Oramanat

Province: Kordestan

Period of observations: 9 June 2018

Observers: Mohammad Safrang, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تالش در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Talesh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: چند هزار فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: several thousands

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: May 2018

Observers: Fardin Naziri

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تبریز در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Tabriz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 21 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 11 May 2018

Observers: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در بوجاق در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Boujagh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 10 بالغ و یک نابالغ

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 12 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 10 adults and a juvenile

Place of observation: Boujagh N.P.

Province: Gilan

Period of observations: 2 May 2018

Observers: Mahan Mahroo

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در شهرستان کرمانشاه در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Kermanshah in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 22 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 May 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در شهرستان کوثر در اردیبهشت 1397

Record of population of Rosy Starling in Kowsar county in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 600 فرد

محل مشاهده: تالاب ایلخچی، شهرستان کوثر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدهادی کسائی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 600 individuals

Place of observation: Ilakhchi wetland, Kowsar

Province: Ardabil

Period of observations: 8 May 2018

Observers: Seyed Hadi Kasaei-Kivi 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در بوشهر در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Bushehr in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان امین نیری و محمد پاپری-زارعی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 4 May 2018

Observers: Amin Nayyei & Mohammad Papari-Zarei

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در نوشهر در اردیبهشت 1397

Record of Parasitic Jaeger in Nowshahr in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نوشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 5 May 2018

Observers: Majid Pourhamedani

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در رامسر در اردیبهشت 1397

Record of Parasitic Jaeger in Ramsar in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 8 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Period of observations: 28 April 2018

Observers: Farshad Shabestari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در یاسوج در اردیبهشت 1397

Record of Rosy Starling in Yasuj in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رودخانه آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 7 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای صادق رودشتی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 27 April 2018

Observers: Sadegh Roodashti

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 10 May 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در زنجان در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Zanjan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای راجعین، جاده زنجان-تبریز

استان: زنجان

تاریخ مشاهده: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی و کیان مهدوی و خانم سارا بیدرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Rajein village, Zanjan-Tabriz road

Province: Zanjan

Date of observation: 3 May 2018

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi & Sara Bidarang

Remarks: New species for Zanjan province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چکچک گوش سیاه به  مریوان در اسفند 1396

Record of arrival of Black-eared wheatear to Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک گوش سیاه Oenanthe hispanica

تعداد: یک1 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 اسفند تا 28 اسفند 1396

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ، حمید جباری و خانم پگاه میرزایی

Species: Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: From 20 February to 19 March 2018

Arrival/departure date of observation: 19 March 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هندیجان در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Nightjar in Hendijan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: ۹ اردیبهشت 139۷

مشاهده کننده: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 April 2018

Observer: Ali Hajiabadi


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در مریوان در اسفند 1396

Record of European Stonechat in Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان:  کردستان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 19 March 2018

Observers: Pegah Mirzaee, Mohamad Safrang & Hamid Jabbari

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تبریز در فروردین 1397

Record of Eurasian Wryneck in Tabriz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 11 و فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 31 March & 6 April 2018

Observers: Sattar Shiri

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در بناب در فروردین 1397

Record of Eurasian Wryneck in Bonab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شورگل، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلیپور

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shur-Gol, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 30 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در میناب در فروردین 1397

Record of Eurasian Wryneck in Minab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای سیدمحمد پورحسینی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Period of observation: 25 March 2018

Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در لارستان در اسفند 1392

Record of Eurasian Wryneck in Larestan in March 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1392

مشاهده کننده: آقایان عدنان دلخسته و احسان فرنام

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observation: 7 March 2014

Observers: Adnan Delkhasteh & Ehsan Farnam


  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بوشهر در دی 1396

Record of European Stonechat in Bushehr in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 22 دی 1396

محل مشاهده: نیزارهای اهرم، بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و محمدمهدی طیاری و خانمها سیمین حسینی، رشاد بالف و مریم احمدی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 20 individuals

Date of observation: 12 January 2018

Place of observation: Ahram reedbeds, Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Korosh Khalili, Mohammad-Mehdi Tayyari, Simin Hosseini, Rashad Balf & Maryam Ahmadi

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در دزفول در اسفند 1396

Record of European Stonechat in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province; Khuzestan

Date of observation: 3 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 


---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در آبشینه در اردیبهشت 1396

Record of population of Rosy Starling in Abshineh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: رودخانه آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Abshineh river, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 6 May 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در دی 1396

Record of European Stonechat in Esfahan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 26 دی 1396

محل مشاهده: اصفهان

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقای رضا کیامرزی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 16 January 2018

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Observers: Reza Kiamarzy

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سمنان در فروردین 1395

Record of Eurasian Wryneck in Semnan in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کننده: آقای کاوه پیوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: April 2016

Observers: Kaveh Peyvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در ورزقان در مرداد 1394

Record of Eurasian Wryneck in Varzaghan in August 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ورزقان

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1394

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Varzaghan

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 19 August 2015

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تهران در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Tehran in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Period of observation: 24 March 2017

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در مریوان در دی 1396

Record of European Stonechat in Marivan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1396

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

مشاهده کننده: آقای جلال پزشک

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 10 January 2018

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Observer: Jalal Pezeshk

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی