کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۳۹ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری قمری دم دراز در برازجان در خرداد ۱۳۹۶

Record of breeding Namaqua Dove in Borazjan in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: دو آشیانه فعال و یک جوجه

تاریخ مشاهده: خرداد ۱۳۹۶

محل مشاهده: برازجان

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای حسین فریدونی نیا

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: Two active nests & one nestling

Date of observation: June 2017

Place of observation: Borazjan

Province: Bushehr

Observers: Hossein Fereidouninia

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در سنندج در شهریور 1396

Record of Short-toed Eagle in Sanandaj in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 13 September 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گنجشک رودخانه ای در بوشهر در مهر 1396

Record of population of Dead Sea Sparrow in Bushehr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: گنجشک رودخانه ای Passer moabiticus

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: عالیشهر، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 13 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Dead Sea Sparrow Passer moabiticus

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Aalishahr, Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 5 October 2017

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۴:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی (خزری) در پرور در پاییز 1396

Record of Hyrcanian (Caspian Tit) in Parvar in autumn 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی (خزری) Poecile hyrcanus

تعداد: حداقل 10 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده پرور (استان سمنان)

تاریخ مشاهده: 7-10 مهر 1396

مشاهده کنندگان: پرهام بیهقی، امیر بیگ پور، بهراد فرخنده و دانیال نیری

Species: Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: At least 10 individuals

Place of observation: Parvar Protected Area

Province: Semnan

Date of observation: 29 September to 2 October 2017

Observers: Parham Beyhaghi, Amir Beigpour, Behrad Farkhondeh & Danial Nayyeri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری کبک چیل در مشکین شهر در خرداد 1395

Record of breeding Grey Partridge in Meshkin-Shahr in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: یک آشیانه با بالغین

محل مشاهده: اطراف مشکین شهر

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: 7 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: one nest with adults

Place of observation: Meshkin-Shahr

Province: Ardabil

Date of observation: 27 May 2016

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد خالدار کوچک در دلوار در شهریور 1395

Record of breeding Spotted Owlet in Delvar in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو آشیانه و 4 فرد

مکان مشاهده: دلوار

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 29 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی، مجتبی دهپویه و احسان حمیدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nests and 4 individuals

Place of observation: Delvar

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 September 2016

Observers: Korosh Khalili, Mojtaba Dehpuyeh, Ehsan Hamidi

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در ممسنی در بهار 1396

Record of breeding Short-toed Eagle in Mamasani in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

مکان مشاهده: ماهور، ممسنی

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای عبدالخالق طاهری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults, a nest with juvenile

Place of observation: Mahour, Mamasani

Province: Fars

Dates of observation: Spring 2017

Observers: Abdolkhalegh Taheri

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بستان آباد در آبان 1395

Record of Pallid Harrier in Bostan-Abad in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، عباس عاشوری، احسان طالبی، پرویز بختیاری، محمدجواد پرستگاری و آرش حبیبی آزاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bostan-Abad

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2016

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Identified by: Mohammad Safrang, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi, Parviz Bakhtiari, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده لک لک سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black Stork in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 23 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 October 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۱:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کفچه نوک در جزیره بونه در بهار 1393

Record of breeding Eurasian Spoonbill on Buneh Island in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 50 آشیانه

مکان مشاهده: جزیر بونه، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقای حجت طاهری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: در بهار 1394 در این جزیره جوجه آوری مشاهده نشد.

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 50 nests

Place of observation: Buneh Island, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2014

Observers: Hojat Taheri

Type of confirmation: Observation of nests

Remarks: In spring 2015 breeding of this species was not observed on this island.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تالش در فروردین 1396

Record of population of Rosy Starling in Talesh in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Ghaleh-Bin, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 1 April 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت دال معمولی در مراکان در شهریور 1394

Record of population of Griffon Vulture in Marakan in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: شرق منطقه حفاظت شده مراکان، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1394

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: east of Marakan P.A., Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 9 September 2015

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید درتالش در تابستان 1394

Record of White-tailed Eagle in Talesh in summer 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک بالغ

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: تابستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one adult

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: Summer 2015

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در لیسار در شهریور 1395

Record of White-tailed Eagle in Lisar in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: لیسار، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Lisar, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: September 2016

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در لیسار در اردیبشهت 1396

Record of Short-toed Eagle in Lisar in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لیسار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lisar

Province: Gilan

Period of observations: May 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت دال معمولی در بستان آباد در آبان 1395

Record of population of Griffon Vulture in Bostan-Abad in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bostan-Abad

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2017

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بستان آباد در آبان 1395

Record of population of Steppe Eagle in Bostan-Abad in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Bostan-Abad

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2016

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۸:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در تبریز در شهریور 1396

Record of population of White Stork in Tabriz in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 12 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 2 September 2017

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در گندمان در مهر 1396

Record of Pied Kingfisher in Gandoman in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهار وحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 25 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 17 October 2017

Observers: Ruhollah Asgari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۰۸:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان اصفهان

Observation of Spotted Crake in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1396

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقای رضا نامدار

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gav-Khouni

Province: Esfahan

Date of observation: 8 October 2017

Observers: Reza Namdar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در شیراز در پاییز 1393

Report of release of Steppe Eagle in Shiraz in autumn 2014

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی  Aquila nipalensis

محل اقدام: شیراز

استان: فارس

دوره اقدام: پاییز 1393

اجرا کنندگان: آقای محمد اخوان

نتیجه اقدام: خرید دو فرد عقاب صحرایی و سپس رهاسازی آنها.

گزارشگران: خانم الهام شنیتی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Shiraz

Province: Fars

Period of action: Autumn 2014

Conducted by: Mohammad Akhavan

Action results: Two individuals were bought from illegal hunters. Then, they were released.

Reporters: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در شیراز در آبان 1392

Report of release of Steppe Eagle in Shiraz in November 2013

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی  Aquila nipalensis

محل اقدام: شیراز

استان: فارس

دوره اقدام: آبان 1392

اجرا کنندگان: آقای محمد اخوان

نتیجه اقدام: خرید یک فرد عقاب صحرایی و سپس رهاسازی شد.

گزارشگران: خانم الهام شنیتی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Shiraz

Province: Fars

Period of action: November 2013

Conducted by: Mohammad Akhavan

Action results: One individual was bought from an illegal hunter. Then, it was released.

Reporters: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در تالش در تابستان 1394

Record of Western Osprey in Talesh in summer 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: تابستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: Summer 2015

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در لیسار در شهریور 1395

Record of population of Black-tailed Godwit in Lisar in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لیسار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری، هومن درودی و پرهام بیهقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lisar

Province: Gilan

Period of observations: 18 September 2016

Observers: Fardin Naziri, Houman Doroudi & Parham Beihaghi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پرستودریایی پشت دودی در جزیره شیدور در اردیبهشت 1396

Record of population of Bridled Tern on Sheedvar Island in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: پرستودریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus

تعداد پرنده: حدود 2000 فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سید مهدی موسوی

Type of important species: Population

Species: Bridled Tern Onychoprion anaethetus

No. of individuals: About 2000 individuals

Place of observation: Sheedvar Island

Province: Hormozgan

Period of observations: May 2017

Observers: Seyed Mahdi Mousavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کشیم گوشدار در استیل آستارا در دی 1395

Record of Horned Grebe in Steel, Astara in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کشیم گوشدار Podiceps auritus

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: تالاب استیل، آستارا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 19 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Horned Grebe Podiceps auritus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Steel wetland, Astara

Province: Gilan

Period of observations: 8 January 2017

Observers: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در آلاگل در اسفند 1395

Record of Tundra Swan in Alagol in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: آلاگل

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 6 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقایان محمدقربان کنعانی، محمود کنعانی و احسان کنعانی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، احسان طالبی، محمدجواد پرستگاری و محمد سفرنگ

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Alagol

Province: Golestan

Date of observation: 24 February 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani, Mahmoud Kanani & Ehsan Kanani

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Mohammad-Javad Parastegari & Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در شیروان در مهر 1396

Record of Short-eared Owl in Shirvan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گلیل و سرانی، شیروان

استان: خراسان شمالی

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بابک قویدل نامانلو و حمزه حصاری

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Golil & Sarani, Shirvan

Province: North Khorasan

Date of observation: 19 October 2017

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu & Hamzeh Hesari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شیروان در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Shirvan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل نامانلو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: 8 October 2017

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در دلوار در مهر 1396

Record of Western Osprey in Delvar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخر پرورش میگو، دلوار

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 6 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و داریوش بنه گزی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shrهmp pond, Delvar

Province: Bushehr

Period of observations: 28 September 2017

Observers: Korosh Khalili & Dariush Bonehgazi

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گیلار در استان ایلام

Observation of Eurasian Wigeon in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گیلار Anas penelope

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایوان

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

Species: Eurasian Wigeon Anas penelope

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Province: Ilam

Period of observations: 10 October 2017

Observers: Mahmoud Mansoori & Mehdi Nourmohammadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در ایوان در مهر 1396

Record of Black-winged Kite in Ivan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایوان

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivan

Province: Ilam

Period of observations: 10 October 2017

Observers: Mahmoud Mansoori & Mehdi Nourmohammadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت دال معمولی در ابهر در مهر 1396

Record of population of Griffon Vulture in Abhar in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هیدج، ابهر

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای احمد مرسلی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hidaj, Abhar

Province: Zanjan

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Ahmad Morsali

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در تالش در تابستان 1395

Record of Saker Falcon in Talesh in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه سوباتان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: summer 2016

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در سیرجان در زمستان 1393

Record of Black-winged Kite in Sirjan in winter 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: زمستان 1393

مشاهده کنندگان: آقای میلاد اسفندیارپور

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: winter 2015

Observers: Milad Esfandyarpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در دلیجان در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Delijan in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: حدود 100 فرد

محل مشاهده: دلیجان

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: اوایل مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ارجمندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: About 100 individuals

Place of observation: Delijan

Province: Markazi

Period of observations: late September 2017

Observers: Ali Arjmandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در مشکین شهر در مهر 1396

Record of Pallid Harrier in Meshkin-Shahr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قیه، مشکین شهر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qara-Qiah, Meshkin-Shahr

Province: Ardabil

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Behzad Jahangirzadeh-Khiavi


 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کازرون در مهر 1396

Record of Short-toed Eagle in Kazerun in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: مهر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kazerun

Province: Fars

Period of observations: October 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در سیرجان در مهر 1396

Record of Black-tailed Godwit in Sirjan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد اسطور، سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 19 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رسول موسی پور، احسان موسی پور و معراج موسی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ostur dam, Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: 11 October 2017

Observers: Rasoul Mousapour Siahjel, Ehsan Mousapour & Meraj Mousapour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت قمری معمولی در رودبار در اردیبهشت ۱۳۹۶

Record of population of European Turtle Dove in Rudbar in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شیرکوه، رودبار

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 26 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

Type of important species: IUCN Red list

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shirkuh, Rudbar

Province: Gilan

Period of observations: 16 May 2017

Observers: Shahrzad Fattahi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در عسلویه در مهر 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Asaluyeh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 4 فرد

محل مشاهده: عسلویه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نقیبی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 4 individuals

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Period of observations: 16 October 2017

Observers: Mahdi Naghibi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در قوری گل در خرداد 1394

Record of Grey Partridge in Ghori-Gol in June 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

تاریخهای مشاهده: 26-27 خرداد 1394

مشاهده کنندگان: آقایان اصغر محمدی نصرآبادی و آرش حبیبی آزاد

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghori-Gol, Bostan-Abad

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 16-17 June 2015

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi & Arash Habibi-Azad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در قوری گل در اردیبهشت 1393

Record of Grey Partridge in Ghori-Gol in May 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

تاریخهای مشاهده: 19 اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghori-Gol, Bostan-Abad

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 9 May 2014

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۶ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در بوشهر در مهر 1396

Record of Curlew Sandpiper in Bushehr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr coast

Province: Bushehr

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Mohammad Papari-Zarei

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه بزرگ در گمیشان در اسفند 1395

Record of population of Eurasian Curlew in Gomishan in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 42 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 30 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 42 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 20 March 2017

Observers: Saeed Gallehdari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در رامسر در مهر 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Ramsar in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رامسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 22 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Period of observations: 14 October 2017

Observers: Farshad Shabestari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۴:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در رامسر در مهر 1396

Record of Pallid Harrier in Ramsar in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رامسر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 22 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Period of observations: 14 October 2017

Observers: Farshad Shabestari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بندعلی خان در فروردین 1396

Record of Montagu's Harrier in Band-Ali Khan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد نر

مکان مشاهده: تالاب بندعلی خان، ورامین

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر، هومن درودی و نصیر طایی

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، محمدجواد پرستگاری، درنا مجاب، محمد توحیدی فر، پرویز بختیاری، محمد سفرنگ، آرش حبیبی آزاد، سیدبابک موسوی و علیرضا هاشمی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual- male

Place of observation: Band-Ali Khan, Varamin

Province: Tehran

Date of observation: 20 April 2017

Observers: Hamid Basir, Houman Doroudi & Nasir Taee

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Mohammad Tohidifar, Parviz Bakhtiari, Mohammad Safrang, Arash Habibi-Azad, Seyed Babak Musavi & Alireza Hashemi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در شوش در مهر 1396

Record of Sociable Lapwing in Shush in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده:  24 مهر1396

محل مشاهده: شوش

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای مهرشاد احمدوند

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 16 October 2017

Place of observation: Shush

Province: Khuzestan

Observers: Mehrshad Ahmadvand

 

----------

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در لیسار در مهر 1395

Record of population of Pygmy Cormorant in Lisar in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: لیسار، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 22 مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری، هومن درودی، پرهام بیهقی، احمدی یاری و مهدی یاری

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Lisar, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 13 October 2016

Observers: Fardin Naziri, Houman Doroudi, Parham Beyhaghi, Ahmad Yari, Mehdi Yari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۶ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی