کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان زنجان

Checklist of the wild birds of Zanjan province

 

گردآوری: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 فروردین 1401

Last updated: 20 April 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 97 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 173 گونه از پرندگان استان زنجان آمده است.

List of 173 bird species of Zanjan province.

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 10. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 13. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 14. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 15. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 16. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 17. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 18. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 19. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 20. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 21. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 22. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 23. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 24. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 25. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 26. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 27. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 28. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 29. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 30. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 31. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 32. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 33. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 34. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 35. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 36. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 37. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 38. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 39. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 40. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 41. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 42. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 43. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 44. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 45. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 49. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 50. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 51. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 53. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 54. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 55. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 56. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 57. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 58. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 59. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 60. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 61. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 62. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 63. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 64. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 65. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 66. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 67. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 68. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 69. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 70. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 71. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 72. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 73. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 74. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 2. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 3. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 4. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 5. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 6. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 7. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 8. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 9. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 10. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 11. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 12. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 13. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 14. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 15. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 16. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 17. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 18. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 19. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 20. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 21. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 22. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 23. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 24. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 25. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 26. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 27. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 28. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 29. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 30. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 31. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 32. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 33. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 34. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 35. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 36. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 37. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 38. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 39. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 40. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 41. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 42. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 43. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 44. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 45. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 46. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 47. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 48. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 49. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 50. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 51. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 52. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 53. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 54. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 55. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 56. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 57. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 58. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 59. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 60. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 61. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 62. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 63. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 64. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 65. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 66. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 67. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 68. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 69. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 70. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 71. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 72. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 73. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 74. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 75. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 76. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 77. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 78. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 79. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 80. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 81. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 82. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 83. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 84. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 85. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 86. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 87. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 88. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 89. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 90. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 91. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 92. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 93. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 94. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 95. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 96. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 97. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 98. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 99. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی