کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان زنجان

Checklist of the wild birds of Zanjan province

 

گردآوری: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 20 تیر 1401

Last updated: 11 July 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 97 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 174 گونه از پرندگان استان زنجان آمده است.

List of 174 bird species of Zanjan province.

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 10. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 13. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 14. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 15. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 16. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 17. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 18. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 19. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 20. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 21. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 22. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 23. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 24. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 25. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 26. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 27. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 28. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 29. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 30. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 31. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 32. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 33. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 34. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 35. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 36. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 37. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 38. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 39. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 40. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 41. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 42. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 43. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه
 44. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 45. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 49. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 50. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 51. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 53. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 54. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 55. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 56. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 57. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 58. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 59. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 60. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 61. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 62. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 63. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 64. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 65. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 66. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 67. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 68. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 69. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 70. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 71. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 72. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 73. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 74. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 2. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 3. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 4. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 5. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 6. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 7. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 8. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 9. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 10. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 11. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 12. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 13. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 14. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 15. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 16. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 17. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 18. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 19. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 20. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 21. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 22. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 23. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 24. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 25. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 26. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 27. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 28. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 29. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 30. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 31. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 32. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 33. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 34. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 35. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 36. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 37. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 38. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 39. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 40. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 41. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 42. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 43. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 44. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 45. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 46. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 47. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 48. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 49. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 50. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 51. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 52. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 53. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 54. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 55. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 56. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 57. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 58. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 59. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 60. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 61. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 62. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 63. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 64. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 65. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 66. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 67. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 68. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 69. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 70. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 71. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 72. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 73. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 74. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 75. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 76. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 77. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 78. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 79. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 80. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 81. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 82. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 83. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 84. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 85. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 86. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 87. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 88. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 89. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 90. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 91. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 92. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 93. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 94. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 95. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 96. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 97. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 98. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 99. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 100. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی