کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۱ مطلب در مرداد ۱۴۰۲ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب حسنلو در تیر 1402

Record of Mediterranean Gull in Hasanlu wetland in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: کاکایی مدیترانه‌ای Ichthyaetus melanocephalus

شمار پرنده: 14 فرد

محل پایش: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 21 July 2023

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۰۲ ، ۰۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در بیرجند در تیر 1402

Record of Oriental Turtle Dove in Birjand in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: تیر 1402

پایشگر: آقایان بهزاد نخعی و اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی‌زاده، کرامت حافظی، مگنوس اولمن، درنا مجاب و اُسکار کمبل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Dates of observation: July 2023

Birdwatchers: Behzad Nakhaei & Eshagh Sharafi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Keramat Hafezi, Magnus Ullman, Dorna Mojab & Oscar Campbell

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری تنجه در تالاب میقان در تیر 1402

Record of breeding Common Shelduck in Meyghan in June 2023

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: تنجه Tadorna tadorna

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 9 جوجه همراه با والدین

مکان مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 2 تیر 1402

پایشگران: آقای عمران حاجیان

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Shelduck Tadorna tadorna

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 9 ducklings with parents

Place of observation: Meyghan wetland

Province: Markazi

Date of observation: 23 June 2023

Observers: Emran Hajian

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در دزفول در اسفند 1401

Record of Brown Fish Owl in Dezful in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک بالغ و یک جوجه

محل پایش: دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 26 اسفند 1401

پایشگران: آقای سجاد پیشنماززاده و بانو فرشته سلیمانی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one adult and one nestling

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 March 2023

Observers: Sajjad Pishnamazzadeh & Fereshteh Soleymani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در هورالعظیم در بهار 1402

Record of breeding Greater Flamingo in Hour-al-Azim in spring 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: 367 آشیانه (356 تخم و 11 جوجه) همراه بالغان در پنج کلنی

مکان پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: اوایل خرداد 1398

پایشگران: آقایان علی سجادجلالی، عطیه حیدری، محمد پورجوادی، قاسم کوتی، کامل بوعذار، عباس بوعذار، جعفر سواری، محمد ساکی و چاسب بوعذار

شیوۀ گواهی جوجه‌آوری: دیدن آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 367 nests (356 eggs and 11 nestlings) and adults in five colonies

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 1 June 2023

Observers: Ali Sajjad-Jalali, Atieh Heidari, Mohammad PourJavadi, Qasem Kuti, Kamel Bu’ozar, Abbas Bu’ozar, Jafar Savari, Mohammad Saki & Jasep Bu’ozar

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در داراب در دی 1401

Record of House Sparrow with leucism in Darab in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: داراب

استان: فارس

زمان پایش: 20 دی 1401

پایشگران: آقای پوریا پورشهید

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Darab

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 January 2023

Observers: Poorya Poorshahid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره صورتی در استان آذربایجان غربی

Record of Trumpeter Finch in West Azarbaijan province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

شمار پرنده: یک بالغ و صد نابالغ

مکان پایش: منطقه حفاظت‌شدۀ مراکان

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 7 مرداد 1402

پایشگران: صابر سلیمی علمداری، زمان جعفرزاده ، صمد ایرانی و محمد رضایی اصل

شناسایی‌کنندگان: صابر سلیمی علمداری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، درنا مجاب، مگنوس اولمن و محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species name: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: One adult and one hundred juveniles

Place of observation: Marakan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: April 2016

Observers: Saber Salimi Alamdari, Zaman Jafarzadeh, Samad Irani & Mohammad Rezaei Asl

Identified by: Saber Salimi Alamdari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Magnus Ullman & Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در گندمان در تیر 1402

Record of Paddyfield Warbler in Gandoman in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: 10 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 31 تیر 1402

پایشگر: آقای کرامت حافظی

شناسایی‌کنندگان: کرامت حافظی، آلان دین، مگنوس اولمن، برایان اسمال، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان، پراساد گنپول، احسان طالبی، درنا مجاب و پتر کنرلی

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observations: 22 July 2023

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Keramat hafezi, Alan Dean, Magnus Ullman, Brian Small, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan, Prasad Ganpule, Dorna Mojab & Peter Kennerley


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی کوچک در استان یزد

Record of Little Tern in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 10 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی و بانوان ساناز گرجی و زهرا چخماقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 1 August 2023

Observers: Jafar Gorji, Sanaz Gorji & & Zahra Chakhmaghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در ایلام در مرداد 1402

Record of Brown Fish Owl in Ilam in August 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مورموری، ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 17 مرداد 1402

پایشگران: آقای علی رستگاری و بانو شهین مَلِک

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Murmuri, Ilam

Province: Ilam

Date of observation: 8 August 2023

Observers: Ali Rastegari & Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۰۲ ، ۰۷:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی سیاه‌خروس قفقازی

Persian name of Caucasian Black Grouse

 

یکی از گونه‌های پرندگان ایران، سیاه‌خروسی با نام علمی Lyrurus mlokosiewiczi است که در نام‌گذاری رسمی فارسی تاکنون تنها با عنوان سادۀ «سیاه‌خروس» به کار می‌رفت. نام انگلیسی این گونه

Caucasian Grouse یا Caucasian Black Grouse است.

 

با توجه اینکه در جهان چندین گونه سیاه‌خروس وجود دارد، برای تعیین نام گونه و مقایسه آن با دیگر گونه‌های جهان، نیاز است تا نام فارسی گونه‌ای که در ایران پراکنش دارد کامل شود.

 

همچنین نیاز به یادآوری است که گونۀ دیگری از سیاه‌خروس‌ها به نام

Black Grouse Lyrurus tetrix

در شمال اوراسیا وجود دارد که از لحاظ نام‌گذاری فارسی، شباهت بسیار زیادی با نام فارسی کنونی این گونه از سیاه‌خروس دارد که در ایران زیست می‌کند.

 

بر این اساس، با توجه به رواج نسبی نام «سیاه‌خروس قفقازی» در برخی منابع فارسی و درست بودن این نام بر اساس پراکنش جغرافیایی گونۀ Lyrurus mlokosiewiczi، نام فارسی این گونه نیز به شکل زیر کامل شد.

 

سیاه‌خروس قفقازی

Caucasian Grouse

Lyrurus mlokosiewiczi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب کمجان در مرداد 1402

RRecord of breeding Marbled Duck in Kamjan in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک ماده با 4 جوجه

مکان پایش: تالاب کمجان

استان: فارس

زمان پایش: 7 مرداد 1402

پایشگران: آقای قاسم شبانپور

شیوه گواهی جوجه‌آوری: دیدن جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one female with 4 ducklings

Place of observation: Kamjan wetland

Province: Fars

Date of observation: 29 July 2023

Birdwatchers: Ghasem Shabanpour

Type of confirmation: Observation of duckling with adults

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خوتکای ابروسفید در گندمان در تیر 1402

Record of breeding Garganey in Gandoman in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: خوتکای ابروسفید Spatula querquedula

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: یک ماده و 4 جوجه

مکان پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: تیر 1402

پایشگران: آقای روح اله عسگری

شیوه پذیرش جوجه‌آوری: دیدن جوجه

Species: Garganey Spatula querquedula

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one female with 4 ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: July 2023

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of ducklings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه‌های جوجه‌آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اکراس سیاه در میانکاله در بهار 1402

Record of breeding Glossy Ibis in Miankaleh in spring 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: اکراس سیاه Plegais falcinellus

شمار بالغان، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 10 آشیانه هر یک با 4-5 جوجه

مکان پایش: تالاب میانکاله

استان: مازندران

زمان پایش: 15 خرداد 1402

پایشگران: آقای سیاوش روشنیان

شیوه پذیرش جوجه‌آوری: دیدن آشیانه و جوجه

Species: Glossy Ibis Plegais falcinellus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 10 nests each with 4-5 nestlings

Place of observation: Miankaleh wetland

Province: Mazandaran

Dates of observation: 5 June 2023

Observers: Siavash Roshanian

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۰۲ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در رامهرمز در اردیبهشت 1402

Record of House Sparrow with leucism in Ramhormoz in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: رامهرمز

استان: خوزستان

زمان پایش: 6 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای ساسان ابوالعباسی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ramhormoz

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 April 2023

Observers: Sasan AbolAbbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در کیار در تیر 1402

Record of Bonelli's Eagle in Kiar in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

شمار پرنده: یک نابالغ

محل پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 30 تیر 1402

پایشگر: آقای رضا کیامرزی

شناسایی‌کنندگان: رضا کیامرزی، مگنوس اولمن، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان، پراساد گنپول، احسان طالبی، کرامت حافظی، درنا مجاب، محسن ملاح و یان هریسون

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Kiar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 21 July 2023

Observers: Reza Kiamarzy

Identified by: Reza Kiamarzy, Magnus Ullman, Oscar Campbell, Abdulrahman Al-Sirhan, Prasad Ganpule, Ehsan Talebi, Keramat Hafezi, Dorna Mojab, Mohsen Mallah & Ian Harrison

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام فارسی هوبره آسیایی

Persian name of MacQueen’s Bustard

 

دربارۀ نام فارسی هوبره در ایران، نیاز به یادآوری است که در گذشته دورتر،

دو گونه هوبره آفریقایی (Chlamydotis undulata) و هوبره آسیایی (Chlamydotis macqueeni) یک گونه تلقی شده،

با نام کوتاه هوبره به کار می‌رفتند.

 

پس از تفکیک آن به دو گونه،

نام انگلیسی این دو گونه به شکل زیر کامل شد:

Houbara Bustard Chlamydotis undulata

Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

 

برای گونه‌ای که در ایران زیست می‌کند،

گاهی برخی از پرنده‌نگران عزیز کشورمان به‌ویژه کارمندان و محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست،

به پیروی از نام انگلیسی Asian Houbara  در چک‌لیست پرندگان مانند BirdLife وIUCN،

از نام فارسی هوبره آسیایی بهره‌گیری می‌کردند که البته اکنون نام انگلیسی و رایج آن بیشتر با عنوان Macqueen’s Bustard به کار می‌رود.

 

به منظور تکمیل نام فارسی این گونه و معرفی بهتر جایگاه و پراکنش جغرافیایی این گونه و نسبت آن با گونه‌های دیگر هوبره در جهان، بهتر بود که نام فارسی این گونه نیز به شکل کامل‌تری نوشته شود. بر این اساس، با توجه به رواج نام «هوبرۀ آسیایی» در برخی منابع فارسی و درست بودن این نام بر اساس پراکنش جغرافیایی این گونه، نام فارسی این گونه به شکل زیر کامل شد.

 

هوبرۀ آسیایی

MacQueen’s Bustard

Chlamydotis macqueeni

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۲ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان خراسان شمالی

Record of Gull-billed Tern in North Khorasan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی نوک‌کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گُلیل و سرانی

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: تیر 1402

پایشگران: آقای بابک قویدل نامانلو

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golili & Sarani

Province: North Khorasan

Dates of observation: July 2023

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

Reference: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/05/04/2931805/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در شهیون در بهمن 1401

Record of Brown Fish Owl in Shahyun in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهیون، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 21 بهمن 1401

پایشگران: جواد رضائیان، زهره خزائی، سارا سلیمانی، جمال چهاردولی و مهیار آرادفر

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahyun, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 February 2023

Observers: Javad Rezaian, Zohreh Khazaei, Sara Soleymani, Jamal Chahardouli & Mahyar Aradfar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۲ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک در استان یزد

Record of Grey-headed Swamphen in Yazd province

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: طاووسک Porphyrio poliocephalus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 4 مرداد 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Pasab-e Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 26 July 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۲ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در میناب در مرداد 1402

Record of Masked Booby in Minab in July 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 2 مرداد 1402

پایشگران: آقای مرتضی حسینی شهواری

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: One individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Date of observation: 24 July 2023

Observers: Morteza HosseiniShahvari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۲ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی