کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

مشاهده گنجشک خاکی در استان گیلان

Observation of Pale Rockfinch in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک خاکی Carpospiza brachydactyla

تعداد: حداقل یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1395

مکان مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla

No. of individuals: At least one individual

Date of observation: 6 June 2016

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در طارم

Record of Levant Sparrowhawk in Tarom

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1395

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 August 2016

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در لار فارس

Record of European Stonechat in Lar, Fars

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 28 دی 1395

محل مشاهده: لار (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای عادل شمسی زادگان

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 17 January 2017

Place of observation: Lar (Fars province)

Observer: Adel Shamsizadegan

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک باغی در استان زنجان

Observation of Garden Warbler in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک باغی Sylvia borin

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 3 شهریور 1395

مکان مشاهده: کلاسر (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Garden Warbler Sylvia borin

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 August 2016

Place of observation: Kalasar (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بندرعباس

Record of Hume's Leaf Warbler in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 3 بهمن 1395

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی، علی علی اسلام، مارتیجن بونسکوک و وینسنت دو لن

شناسایی عکس: میثم قاسمی، ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 January 2017

Place of observation: Jahad Park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Mr. Meysam Ghasemi, Ali Ali-Eslam, Martijn Bunskoek & Vincent de Lenne

Identification: Meysam Ghasemi, Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Magnus Ullman

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره صورتی در استان همدان

Observation of Trumpeter Finch in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 آذر 1395

مکان مشاهده: شیرین سو (استان همدان)

مشاهده کننده: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 December 2016

Place of observation: Shirin-Sou (Hamedan province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک جنبان در استان البرز

Observation of Scrub Warbler in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک جنبان Scotocerca inquieta

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 22 بهمن 1395

مکان مشاهده: کرج (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مرتضوی نیا و محمدرضا مرتضوی نیا

Species: Scrub Warbler Scotocerca inquieta

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 10 February 2017

Place of observation: Karaj (Alborz province)

Observers: Alireza Mortazavinia & Mohammad-Reza Mortazavinia

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک برفی در استان گیلان

Observation of White-winged Snowfinch in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک برفی Montifringilla nivalis

تعداد: حد اقل یک فرد- فعالیت جوجه آور

تاریخ مشاهده: 14 مرداد 1395

مکان مشاهده: سوباتان، تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis

No. of individuals: At least one individual- breeding activities

Date of observation: 4 August 2016

Place of observation: Subatan, Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده ابیا در استان لرستان

Observation of Woodcock in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1395

مکان مشاهده: مخمل کوه، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا مهدی پور

Species: Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: One individual

Date of observation: 3 February 2017

Place of observation: Makhmal-Kuh, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observer: Reza Mehdipour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک کوهی در استان گیلان

Observation of Rock Sparrow in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک کوهی Petronia petronia

تعداد: حداقل 2 فرد

تاریخ مشاهده: 25 اردیبهشت  1394

مکان مشاهده: سوباتان، تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Rock Sparrow Petronia petronia

No. of individuals: At least 2 individuals

Date of observation: 15 May 2015

Place of observation: Subatan, Talesh (Gilan province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دم سرخ پشت بلوطی در استان لرستان

Observation of Eversmann's Redstart in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus eruthronotus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 بهمن 1395

مکان مشاهده: مخمل کوه، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا مهدی پور

Species: Eversmann's Redstart Phoenicurus eruthronotus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 4 February 2017

Place of observation: Makhmal-Kuh, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observer: Reza Mehdipour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در ابرکوه

Record of Bohemian Waxwing in Abar-Kuh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1395

محل مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای محمدحسین اکرمی ابرقویی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 8 February 2017

Place of observation: Abar-Kuh (Yazd province)

Observer: Mohammad-Hossein Akrami Abarghooei

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۵ ، ۱۸:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در تالش

Record of Eurasian Bullfinch in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: حداقل 6 فرد

تاریخ مشاهده: 14 بهمن 1395

محل مشاهده: تالاب قلعه بین، تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: At least 6 individuals

Date of observation: 2 February 2017

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مجدد دارکوب سیاه در گلستان

Record of Black Woodpecker in Golestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1395

محل مشاهده: تنگه راه، پارک ملی گلستان (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: سید حامد موسوی، سارا عرب، حسین طالب لو، زهرا خشنود، آرمان جدیدیان و طاهر سعدی زاده

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 30 November 2016

Place of observation: Tange-Rah, Golestan National Park (Golestan province)

Observers: Seyed Hamed Musavi, Sara Arab, Hossein Talebloo, Zahra Khoshnood, Arman Jadidian & Taher Sadizadeh

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه پرپا در آجی گل

Record of Rough-legged Buzzard in Aji-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه پرپا Buteo lagopus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 23 دی 1395

محل مشاهده: تالاب آجی گل (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای حمیدرضا رضائی

Species: Rough-legged Buzzard Buteo lagopus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 12 January 2017

Place of observation: Aji-Gol (Golestan province)

Observer: Hamid-Reza Rezaei


 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چکچک سیاه شکم سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Hume's Wheatear in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکچک سیاه شکم سفید Oenanthe albonigra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1395

مکان مشاهده: پارک ملی تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای هوشنگ پورزال

شناسایی: محمد سفرنگ، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Hume's Wheatear Oenanthe albonigra

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 January 2017

Place of observation: Tang-e Sayyad N.P. (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Hooshang Poorzal

Identification: Mohammad Safrang, Derek Scott & Magnus Ullman

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سسک تیره از ایران در تالش در دی 1395

The first record of Dusky Warbler from Iran in Talesh in December 2016

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک تیره Phylloscopus fuscatus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 10 دی 1395

محل پایش: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

پرنده نگر: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: درک اسکات، اندرو استودارت، ریچارد پورتر و رافائل آی

Species name: Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 December 2016

Place of observation: Ghaleh-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Birdwatchers: Fardin Naziri

Identified by: Derek Scott, Andrew Stoddart, Richard Porter & Raffael Ayé

 

---------------

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در تالابهای سولدوز و حسنلو

Record of in Bearded Reedling in Solduz & Hasanlu wetlands

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: در هر دو تالاب حداقل 100 فرد

تاریخ مشاهده: بهار 1395

محل مشاهده: تالابهای سولدوز و حسنلو، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای فرشید دیلمقانی

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: At least 100 individuals at both wetlands

Date of observation: Spring 2016

Place of observation: Solduz & Hasanlu wetlands, West Azabaijan

Observer: Farshid Dilamqani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره ریز هندی در لارستان

Record of Indian Silverbill in Larestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

تعداد پرنده: یک دسته 7-8 فردی و یک دسته 4-5 فردی

تاریخ مشاهده: تیرماه 1395

محل مشاهده: بیدشهر، لارستان (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای سعید خرد

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of individuals: A flock of 7-8 individuals and another flock of 4-5 individuals

Date of observation: July 2016

Place of observation: Bid-Shahr, Larestan (Fars province)

Observer: Saeed Kherad

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت قمری خاوری در بم

Record of Oriental Turtle Dove in Bam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

تعداد پرنده: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 22 دی 1395

محل مشاهده: ریگان، بم (استان کرمان)

مشاهده کنندگان: آقای سید بابک موسوی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن، یان هریسون، رافائل آی و لارس اسونسون

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: One juvenile

Date of observation: 11 January 2017

Place of observation: Rigan, Bam (Kerman province)

Observers: Seyed Babak Musavi

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Ian Harrison, Raffael Ayé & Lars Svensson

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در شهرکرد

Record of European Stonechat in Shahr-e Kord

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 20 آذر 1395

محل مشاهده: شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقای هوشنگ پورزال

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 10 December 2016

Place of observation: Shahr-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Hooshang Poorzal

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک تاج طلایی در تالش

Observation of Goldcrest in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حداقل 30 فرد

تاریخ مشاهده: از مهر 1394 تا فروردین 1395

مکان مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 30 individuals

Date of observation: From autumn 2015 to April 2016

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observers: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چکاوک درختی در استان البرز

Observation of Woodlark in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1395

مکان مشاهده: کرج (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مرتضوی نیا و محمدرضا مرتضوی نیا

Species: Woodlark Lullula arborea

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 3 February 2017

Place of observation: Karaj (Alborz province)

Observers: Alireza Mortazavinia & Mohammad-Reza Mortazavinia

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره لیمویی در استان البرز

Observation of Yellowhammer in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره لیمویی Emberiza citrinella

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1395

مکان مشاهده: کرج (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مرتضوی نیا و محمدرضا مرتضوی نیا

Species: Yellowhammer Emberiza citrinella

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 3 December 2016

Place of observation: Karaj (Alborz province)

Observers: Alireza Mortazavinia & Mohammad-Reza Mortazavinia

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دم سرخ سیاه در استان گیلان

Observation of Black Redstart in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

 

رکورد 1:

25 اردیبهشت 1394- سوباتان گیلان- تعداد 30 فرد- مشاهده کنندگان: فردین نظیری و هومن درودی

رکورد 2:

17 تیر 1395- ماسال گیلان- تعداد دو فرد نابالغ- مشاهده کننده: هومن درودی

رکورد 3:

22 مهر 1395- سوباتان گیلان- تعداد 22 فرد- مشاهده کنندگان: فردین نظیری، هومن درودی، پرهام بیهقی، احمد یاری و مهدی  یاری

 

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

 

Record 1:

30 individuals, Subatan (Gilan province), 15 May 2015, by Fardin Naziri & Houman Doroudi

Record 2:

2 juveniles, Masal (Gilan province), 7 July 2016, by Houman Doroudi

Record 3:

22 individuals, Subatan (Gilan province), 13 October 2016, by Fardin Naziri, Houman Doroudi, Parham Beihaghi, Ahmad Yari & Mehdi Yari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک نقابدار معمولی در استان البرز

Observation of Lesser Whitethroat in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک نقابدار معمولی Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 دی 1395

مکان مشاهده: پارک جهان نما، کرج (استان البرز)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 January 2017

Place of observation: Jahan-Nama park, Karaj (Alborz province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دارکوب خالدار کوچک در گلستان

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Golestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1395

محل مشاهده: تنگه راه، پارک ملی گلستان (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: سید حامد موسوی، سارا عرب، حسین طالب لو، زهرا خشنود، آرمان جدیدیان و طاهر سعدی زاده

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 November 2016

Place of observation: Tange-Rah  village, Golestan National Park (Golestan province)

Observers: Seyed Hamed Musavi, Sara Arab, Hossein Talebloo, Zahra Khoshnood, Arman Jadidian & Taher Sadizadeh

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دارکوب خالدار کوچک در گرگان

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Gorgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1395

محل مشاهده: جنگل نهارخوران، گرگان (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقایان حمید گالشی و بهراد گالشی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 9 January 2017

Place of observation: Nahar-Khoran forest, Gorgan (Golestan province)

Observers: Hamid Galeshi & Behrad Galeshi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سنقر سفید در استان کردستان

Observation of Pallid Harrier in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد ماده

تاریخ مشاهده: فروردین 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One female

Date of observation: April 2016

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان آذربایجان غربی

Observation of White-throated Robin in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: چندین فرد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت و خرداد 1395

مکان مشاهده: نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان فرشید دیلمقانی، عزیز عذار، صیاد شیخی ایلانلو و مهراب آقاعلی نژاد

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals:  Several individuals

Date of observation: April and May 2016

Place of observation: Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Farshid Dilamqani, Aziz Ozar, Sayyad Sheikhi-Ilanloo & Mehrab Aghalinejad

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در کانی برازان

Record of European Stonechat in Kani-Barazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 28 آبان 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: خانم سارا عرب، آقایان سید حامد موسوی و بهنام ملک آرایی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و مگنوس اولمن

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 18 November 2016

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Sara Arab, Seyed Hamed Musavi & Behnam Malekaraei

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۰۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در تهران

Record of European Stonechat in Tehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1395

محل مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای محمدرضا کشفی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و مگنوس اولمن

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 9 November 2016

Place of observation: Chitgar, Tehran (Tehran province)

Observer: Mohammad-Reza Kashfi

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۰۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

Record of in Bearded Reedling in Kani-Barazan


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: سه دسته هریک حدود شامل 50 فرد، در کل حداقل 100 فرد

تاریخ مشاهده: 18 آبان 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقایان آرمان منبری، جعفر غلامی و امیر علیمرادیان

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 3 groups each c. 50 individuals, in total at least 100 individuals

Date of observation: 8 November 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observers: Arman Menbari, Jafar Gholami & Amir Alimoradian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده بالابان در استان کردستان

Observation of Saker Falcon in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 بهمن 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کمرکلی کوچک در استان زنجان

Observation of Western Rock Nuthatch in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی کوچک Sitta neumayer

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1395

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Western Rock Nuthatch Sitta neumayer

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 August 2016

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد خالدار کوچک در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Spotted Owlet in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک جفت درآشیانه

تاریخ مشاهده: بهار 1393

مکان مشاهده: بین دهدشت و گچساران (استان کهگیلویه و بویراحمد)

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفاعی پور

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: One pair at nest

Date of observation: Spring 2014

Place of observation: Between Dehdasht & Gachsaran (Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province)

Observer: Arya Shafaeipour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک برفی در استان گلستان

Observation of White-winged Snowfinch in Golestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک برفی Montifringilla nivalis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1394

مکان مشاهده: شاهکوه (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 July 2015

Place of observation: Shahkuh (Golestan province)

Observers: Abraham Shokuhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دارکوب خالدار بزرگ در استان سمنان

Observation of Great Spotted Woodpecker in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دارکوب خالدار بزرگ Dendrocopos major

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 14 خرداد و 9 مرداد 1395

مکان مشاهده: جنگل ابر، روستای ابر، سمنان (استان سمنان)

مشاهده کنندگان: آقایان نوید زحمتکش و موسی مزینانیان

Species: Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 3 and 30 July 2016

Place of observation: Abr forest, Abr village, Semnan (Semnan province)

Observers: Navid Zahmatkesh & Musa Mazinanian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره سرزیتونی در استان همدان

Observation of Ortolan Bunting in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرزیتونیEmberiza hortulana

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 1 مهر 1395

مکان مشاهده: روستای هیزج، قهاوند (استان همدان)

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 22 September 2016

Place of observation: Hizag village, Ghahavand (Hamedan province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در استان قم

Observation of Eurasian Penduline Tit in Qom province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد: حدود 100 فرد

تاریخ مشاهده: 28 آذر 1395

مکان مشاهده: تالاب بهشت معصومه (استان قم)

مشاهده کننده: آقای جواد عباسی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: c. 100 individuals

Date of observation: 18 December 2016

Place of observation: Behesht-e Masoumeh wetland (Qom province)

Observer: Javad Abbasi

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک باغی در استان همدان

Observation of Garden Warbler in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک باغی Sylvia borin

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1395

مکان مشاهده: پارک مردم، همدان (استان همدان)

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Barred Warbler Sylvia borin

No. of individuals: One individual

Date of observation: 21 September 2016

Place of observation: Mardom park, Hamedan (Hamedan province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک سینه راه راه در استان همدان

Observation of Barred Warbler in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1395

مکان مشاهده: پارک مردم، همدان (استان همدان)

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Date of observation: 21 September 2016

Place of observation: Mardom park, Hamedan (Hamedan province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی خالدار در بدره

Record of Great Spotted Cuckoo in Badreh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: دو جوجه در آشیانه زاغی

تاریخ مشاهده: در فصل بهار 1394

محل مشاهده: بدره (استان ایلام)

مشاهده کننده: آقای حسین پروری

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: Two nestlings at Magpie nest

Date of observation: During Spring 2015

Place of observation: Badreh (Ilam province)

Observer: Hossein Parvari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده لک لک سیاه در استان آذربایجان شرقی

Observation of Black Stork in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 19 آبان 1394

مکان مشاهده: هشترود (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای جعفر غلامی

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 10 November 2015

Place of observation: Hashtrud (East Azarbaijan province)

Observer: Jafar Gholami

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک نقابدار معمولی در استان کرمانشاه

 

 

Observation of Lesser Whitethroat in Kermanshah province

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: سسک نقابدار معمولی Sylvia curruca

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1395

 

 

مکان مشاهده: قره سو، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

 

 

مشاهده کننده: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

 

 

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 14 April 2016

 

 

Place of observation: Ghara Sou, Kermanshah (Kermanshah province)

 

 

Observer: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

 

 

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک نقابدار معمولی در استان زنجان

Observation of Lesser Whitethroat in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک نقابدار معمولی Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1395

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 August 2016

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده مینای معمولی در استان سمنان

Observation of Common Myna in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1392

مکان مشاهده: شاهرود (استان سمنان)

مشاهده کننده: آقای موسی مزینانیان

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 March 2014

Place of observation: Shahrud (Semnan province)

Observer: Musa Mazinanian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره رخ زرد در دهدشت و گچساران

Record of Cinereous Bunting in Dehdasht and Gachsaran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

 

تعداد پرنده: 3-4 فرد

تاریخ مشاهده: فروردین 1393

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خائیز (نزدیک تنگ تکاب، بین دهدشت و بهبهان) (استان کهگیلویه و بویراحمد)

 

تعداد پرنده: 2-3 فرد

تاریخ مشاهده: فروردین 1393

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده کوه سرخ (میشه شمال غرب گچساران) (استان کهگیلویه و بویراحمد)

 

مشاهده کننده: آقای آریا شفاعی پور

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

 

No. of individuals: 3-4 individuals

Date of observation: April 2014

Place of observation: Khaeez P.A., between Dehdasht and Behbahan (Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province)

 

No. of individuals: 2-3 individuals

Date of observation: April 2014

Place of observation: Kuh-Sorkh P.A., west of Gachsaran (Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province)

 

Observer: Arya Shafaeipour


 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در تالش

Record of Hyrcanian Tit in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: دو گروه شامل 2 و 4 فرد

تاریخ مشاهده: شهریور تا دی 1395

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: Two groups of 2 and 4 individuals

Date of observation: September 2016 to January 2017

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده پیغوی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Shikra in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: مرداد 1395

مکان مشاهده: دشت بلخانه، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای هوشنگ پورزال

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One juvenile

Date of observation: August 2016

Place of observation: Balkhaneh plain, Shar-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Hooshang Poorzal

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی