کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۸ مطلب در فروردين ۱۴۰۲ ثبت شده است

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در جم در بهمن 1401

Record of House Sparrow with leucism in Jam in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خورشیدسرخان، جم

استان: بوشهر

زمان پایش: بهمن 1401

پایشگران: بانو ندا کوهی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khorshid-Sorkhan, Jam

Province: Bushehr

Date of observation: February 2023

Observers: Neda Kuhi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پاشلک کوچک در استان خراسان رضوی

Record of Jack Snipe in Khorasan-e Razavi province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پاشلک کوچک Lymnocryptes minimus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: رودخانه کشف‌رود

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: فروردین 1402

پایشگران: آقایان حسین محمودیان و محمد محمدرحیمی

یادداشت: نخستین ثبت گونه‌ای برای استان خراسان رضوی

Species: Jack Snipe Lymnocryptes minimus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: April 2023

Observers: Hossein Mahmoudian & Mohammad MohammadRahimi

Remarks: The first record of this species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوف ماهی خوار در اندیکا در فروردین 1402

Record of Brown Fish Owl in Andika in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوف ماهی‌خوار Ketupa zeylonensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سد شهید عباسپور، اندیکا

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 فروردین 1402

پایشگران: آقای شایان بهبهانی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abbaspour dam, Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 April 2023

Observers: Shayan Behbahani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بادخورک کوچک در استان بوشهر

Record of Little Swift in Bushehr province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

شمار پرنده: 40 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 18 فروردین 1402

پایشگران: آقایان کوروش خلیلی و احسان عابدی‌مقدم و بانو سیمین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 7 April 2023

Observers: Kourosh Khalili, Ehsan Abedimoghaddam & Simin Hosseini

Remarks: The first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری سسک گل (پالاس) در مشهد در فروردین 1402

Fourth national record of Pallas's Leaf Warbler in Mashhad in April 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 18 فروردین 1402

پایشگران: آقایان سعید میرسعیدی و علی مهدوی

شناسایی کنندگان: علی مهدوی، بابک رنجبر، حمید جباری، محسن ملاح، مرتضی کشاورز، احسان طالبی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد برای استان خراسان رضوی

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 7 April 2023

Observers: Saeed Mirsaeedi & Ali Mahdavi

Identification: Ali Mahdavi, Babak Ranjbar, Hamid Jabbari,  Mohsen Mallah, Morteza Keshavarz, Ehsan Talebi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the first for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۰۲ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری سنگ چشم قهوه ای در میناب در بهمن 1398

First national record of Brown Shrike in Minab in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم قهوه‌ای Lanius cristatus lucionensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 21 بهمن 1398

پایشگران: احسان طالبی، سید حامد موسوی، درنا مجاب، سارا عرب، سمانه زانوسی، فرشید صمیمی و محمد ذاکری

شناسایی‌کنندگان: احسان طالبی، تیم ورفلک، کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی‌زاده، مگنوس اولمن، عبدالرحمن السرحان و درنا مجاب

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان هرمزگان

Species: Brown Shrike Lanius cristatus lucionensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 10 February 2020

Observers: Ehsan Talebi, Seyed Hamed Moosavi, Dorna Mojab, Sara Arab, Samaneh Zanousi, Farshid Samimi & Mohammad Zakeri

Identified by: Ehsan Talebi, Tim Worfolk, Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman, Abdulrahman Al-Sirhan & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به تهران در فروردین 1402

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Tehran in March 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: مگس گیر نیم‌طوق Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد ماده

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: 28 اسفند 1401 تا 6 فروردین 1402

نخستین روز دیدن: 6 فروردین 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual female

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: 19-26 March 2023

Arrival date: 26 March 2023

Observers: Houman Dorudi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به تهران در فروردین 1402

Record of arrival date of Eurasian Wryneck to Tehran in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: 28 اسفند 1401- 6 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 6 فروردین 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: 19 to 26 March 2023

Arrival date: 26 March 2023

Observers: Houman Dorudi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در آشوراده در اسفند 1354

Fourth national record of Red-throated Thrush in Ashuradeh in March 1976

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نر در یک باغ

محل پایش: آشوراده، میانکاله

استان: گلستان

زمان پایش: 14 اسفند 1354

پایشگران: آقای درک اسکات

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان گلستان

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One male in garden

Place of observation: Ashuradeh, Miankaleh

Province: Golestan

Dates of observation: 4 March 1976

Observers: Derek Scott

Remarks: The fourth record of this species for Iran and first record for Golestan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در قلعه نو در بهمن 1354

Third national record of Red-throated Thrush in Ghaleh-Now in February 1976

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نر در مزرعه پنبه

محل پایش: قلعه نو، ورامین

استان: تهران

زمان پایش: 27-29 بهمن 1354

پایشگران: آقایان بی. کینگ و درک اسکات

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان تهران

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One male in cotton field

Place of observation: Ghaleh-Now

Province: Tehran

Dates of observation: 1719 February 1976

Observers: B. King & Derek Scott

Remarks: The third record of this species for Iran and first record for Tehran province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در اصفهان در آذر 1282

Second national record of Red-throated Thrush in Esfahan in December 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نمونه در موزه تاشکند

محل پایش: اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 28 آذر 1282

پایشگران: آقای نیکلای زارودنی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان اصفهان

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One specimen in Tashkent musum

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Dates of observation: 19 December 1903

Observers: Nikolay Zarudny

Remarks: The second record of this species for Iran and first record for Esfahan province

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری توکای گلوسرخ در سمنان در آبان 1282

First national record of Red-throated Thrush in Semnan in October 1903

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسرخ  Turdus ruficolis

شمار پرنده: یک نمونه در موزه تاشکند

محل پایش: نمسه، سمنان

استان: سمنان

زمان پایش: 8 آبان 1282

پایشگران: آقای نیکلای زارودنی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سمنان

Species: Red- throated Thrush Turdus ruficolis

No. of individuals: One specimen in Tashkent musum

Place of observation: Namseh/Namre, Semnan

Province: Semnan

Dates of observation: 30 October 1903

Observers: Nikolay Zarudny

Remarks: The first record of this species for Iran and first record for Semnan province

 

----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۰۲ ، ۱۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت آبچلیک پاسرخ خالدار در ورزنه در آذر 1401

Record of Spotted Redshank in Varzaneh in December 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: آبچلیک پاسرخ خالدار Tringa erythropus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: ورزنه، زاینده‌رود

استان: اصفهان

زمان پایش: 26 آذر 1401

پایشگران: آقایان محمدامین غفاری و محمدرضا اوشنی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Varzaneh, Zayandeh-Rud

Province: Esfahan

Date of observation: 17 December 2022

Observers: MohammadAmin Ghaffari & MohammadReza Oshani

Remarks: The first record of this species for Esfahan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت مرگوس کاکلی در گمیشان در آذر 1401

Record of Red-breasted Merganser in Gomishan in November 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس کاکلی Mergus serrator

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 4 آذر 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-breasted Merganser Mergus serrator

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Date of observation: 26 November 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به گنبد در اسفند 1401

Record of arrival of Common House Martin to Gonbad in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله دمگاه‌سفید Delichon urbicum

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهر گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: 1-10 اسفند 1401

نخستین روز رسیدن: 10 اسفند 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Gonbad city

Province: Golestan

Monitoring period: 20 February to 1 March 2023

Arrival date of observation: 1 March 2023

Observers: MohammadGhorban Kanani

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1401

Record of arrival of Common Swift to Tehran in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: غرب شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 12 اسفند 1401

پایشگران: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: west of Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 3 March 2022

Observers: Alireza Kianinezhad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در میمند در اسفند 1401

Record of Great Spotted Cuckoo in Meymand in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: 2 فرد

گونۀ والدین دایه: --

مکان پایش: میمند

استان: فارس

زمان پایش: 25 اسفند 1401

پایشگران: آقای سلمان حمیدی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Foster parent species: --

Place of observation: Meymand

Province: Fars

Dates of observation: 16 March 2023

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری پرستوی سرسرخ در بوشهر در اسفند 1401

Fourth national record of Wire-tailed Swallow in Bushehr in March 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی سرسرخ Hirundo smithii

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای کره‌بند، بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 13 اسفند 1401

پایشگران: آقایان ابوالفضل جغتایی، محمدمهدی کریمیان و مسعود فربود

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد برای استان بوشهر

Species: Wire-tailed Swallow Hirundo smithii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kore-Band, Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 4 March 2023

Observers: Abolfazl Joghataee, MohammadMehdi Karimian & Masoud Farbod

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the first for Bushehr province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی