کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان شمالی

Checklist of the wild birds of North Khorasan province

 

گردآوری: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 20 اردیبهشت 1401

Last updated: 10 May 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 192 گونه ثبت شد. در فهرست کنونی، نام 219 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی آمده است.

List of 219 bird species of North Khorasan province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 4. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 5. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 6. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 7. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 8. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 9. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 10. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 11. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 12. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 13. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 14. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 15. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 16. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 17. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 18. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 19. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 20. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 21. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 22. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 23. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 24. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 25. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 26. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 27. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 28. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 29. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 30. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 31. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 32. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 33. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 34. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 35. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 36. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 37. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 38. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 39. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 40. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 41. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 42. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 43. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 44. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 45. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 46. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 47. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 48. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 49. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 50. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 51. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 52. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 53. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 55. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 56. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 57. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 58. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 59. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 60. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 61. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 62. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 63. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 64. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 65. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 66. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 67. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 68. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 69. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 74. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 75. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 76. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 77. Western Marsh Harrier Circus aerugonosus سنقر تالابی معمولی
 78. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 79. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 80. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 81. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 82. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 83. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 84. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 85. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 86. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 87. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 88. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 89. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 90. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 91. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 92. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 93. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 94. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 95. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 96. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 97. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 98. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 99. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای
 • !!! Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 2. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 3. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 4. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 5. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 6. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 7. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 8. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 9. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 10. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 11. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 12. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 13. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 14. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 15. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 16. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 17. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم
 18. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 19. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 20. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 21. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 22. White-eared Bulbul Hycnonotus leucotis بلبل خرما
 23. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 24. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 25. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 26. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 27. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 28. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 32. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 33. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 34. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 35. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 36. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 39. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 40. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 41. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 42. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 43. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 44. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 45. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 46. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 47. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 48. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 49. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 50. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 51. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 52. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 53. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 54. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 55. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 56. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 57. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 58. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 59. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 60. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 61. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 62. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 63. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 64. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 65. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 66. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 67. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 68. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 69. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 70. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 71. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 72. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 73. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 74. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 75. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 76. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 77. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 78. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 79. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 80. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 81. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 82. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 83. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 84. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 85. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 86. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 87. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 88. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 89. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 90. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 91. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 92. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 93. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 94. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 95. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 96. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 97. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 98. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 99. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 100. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 101. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 102. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 103. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 104. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 105. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 106. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 107. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 108. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 109. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 110. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 111. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 112. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 113. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 114. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی