کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان شمالی

Checklist of the wild birds of North Khorasan province

 

گردآوری: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 1 بهمن 1401

Last updated: 21 January 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 192 گونه ثبت شد. در فهرست کنونی، نام 225 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی آمده است.

List of 225 bird species of North Khorasan province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 4. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 5. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 6. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 7. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 8. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 9. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 10. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 11. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 12. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 13. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 14. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 15. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 16. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 17. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 18. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 19. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 20. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 21. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 22. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 23. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 24. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 25. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 26. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 27. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 28. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 29. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 30. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 31. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 32. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 33. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 34. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 35. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 36. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 37. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 38. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 39. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 40. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 41. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 42. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 43. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 44. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 45. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 46. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 47. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 48. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 49. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 50. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 51. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 52. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 53. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 55. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 56. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 57. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 58. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 59. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 60. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 61. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 62. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 63. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 64. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 65. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 66. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 67. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 68. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 69. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 74. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 75. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 76. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 77. Western Marsh Harrier Circus aerugonosus سنقر تالابی غربی
 78. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 79. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 80. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 81. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 82. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 83. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 84. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 85. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 86. Eurasian Scops Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 87. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 88. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 89. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 90. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 91. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 92. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 93. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 94. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 95. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 96. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 97. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 98. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 99. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 100. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 101. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • !!! Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 2. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 3. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 4. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 5. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 6. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 7. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 8. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال‌لاکی
 9. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 10. Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 14. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 15. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 16. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 20. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 25. White-eared Bulbul Hycnonotus leucotis بلبل خرما
 26. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 27. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 28. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 29. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 30. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 32. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 33. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 34. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 35. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 36. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 37. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 38. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 39. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 40. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 41. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 42. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 43. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 44. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 45. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 46. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 47. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 48. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 49. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 50. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 51. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 52. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 53. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 54. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 55. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 56. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 57. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 58. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 59. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 60. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 61. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 62. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 63. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 64. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 65. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 66. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 67. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 68. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 69. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 70. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 71. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 72. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 73. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 74. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 75. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 76. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 77. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 78. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 79. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 80. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 81. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 82. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 83. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 84. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 85. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 86. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 87. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 88. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 89. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 90. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 91. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 92. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 93. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 94. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 95. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 96. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 97. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 98. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 99. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 100. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 101. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 102. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 103. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 104. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 105. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 106. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 107. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 108. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 109. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 110. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 111. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد سرسیاه
 112. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 113. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 114. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 115. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 116. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 117. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 118. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی