کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

مشاهده شاهین در استان البرز

Observation of Barbary Falcon in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد) (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان علی حاجی آبادی، سیدحامد موسوی، بشیر شریف نیا، محمدرضا مرتضوی نیا، محمدرضا فرخنده، علیرضا مرتضوی نیا و بهراد فرخنده و خانمها سارا عرب، آرمان جدیدیان و جمیله فرهومند

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 July 2016

Place of observation: Salehiyeh (Qarpouz-Abad) wetland (Alborz province)

Observers: Mr Ali Hajiabadi, Seyed Hamed Musavi, Bashir Sharifnia, MohammadReza Mortazavinia, MohammadReza Farkhondeh, Alireza Mortazavinia, Behrad Farkhondeh, and Ms Sara Arab, Arman Jadidian & Jamileh Farhoomand

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت درنای طناز در تالاب میقان

Record of Demoiselle Crane in Meyghan wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1395

محل مشاهده: تالاب میقان (استان مرکزی)

مشاهده کنندگان: آقای محمود کلنگری

شناسایی عکس: آقای محمود کلنگری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One

Date of observation: 7 August 2016

Place of observation: Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mr. Mahmood Kolnegari

Identification: Mr. Mahmoud Kolnegari & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک سینه سفید در بندر لنگه

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Bandar Lengeh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1395

 

 

محل مشاهده: ساحل بندر لنگه (استان هرمزگان)

 

 

مشاهده کننده: آقای سیدعلی محترمی

 

 

شناسایی عکس: حمیدرضا برگاهی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: One

 

 

Date of observation: 5 August 2016

 

 

Place of observation: Bandar Lengeh coast (Hormozgan province)

 

 

Observer: Mr. Seyed Ali Mohtarami

 

 

Identification: Hamid-Reza Bargahi

 

 

 

 

---------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری کشیم گردن سیاه از استان البرز

Report of breeding of Black-necked Grebe from Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 1 فرد بالغ و3 جوجه

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (استان البرز)

مشاهده کنندگان: خانم ها سارا عرب، آرمان جدیدیان و جمیله فرهومند و آقایان علی حاجی آبادی، سید حامد موسوی، بشیر شریف نیا، محمدرضا مرتضوی نیا، محمدرضا فرخنده، علیرضا مرتضوی نیا و بهراد فرخنده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده سه جوجه همراه پرنده بالغ

 

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 1 adult & 3 juveniles

Date of observation: 22 July 2016

Place of observation: Salehiyeh wetland (Alborz province)

Observers: Sara Arab, Arman Jadidian, Jamileh Farhoomand, Ali Hajiabadi, Seyed Hamed Moosavi, Bashir Sharifnia, Mohammad-Reza Mortazavinia, Mohammad-Reza Farkhondeh, Alireza Mortazavinia & Behrad Farkhondeh

Type of confirmation: Observation of adult & juveniles

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی