کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۹ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در بوشهر در خرداد 1397

Second national record of Sooty Shearwater in Bushehr in June 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر دریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 21 خرداد 1397

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

پرنده نگران: آقایان مهران فقیه و کوروش خلیلی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان بوشهر

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 11 June 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr province

Birdwatchers: Mehran Faghih & Korosh Khalili

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گاوچرانک معمولی با رنگ قهوه ای در قوری گل

Record of Western Cattle Egret with brown body parts in Ghori-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گاوچرانک معمولی Bubulcus ibis

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- رنگ قهوه ای

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Species: Western Cattle Egret Bubulcus ibis

Type of aberration: Phaeomelanism- Brown body parts

No. of individuals: one individual

Date of observation: 22 June 2018

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Observers: Sattar Shiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of Armenian Gull in Salehieh wetland in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز و قزوین

دوره مشاهدات: 26 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

توضیحات: گونه جدید برای استانهای البرز و قزوین.

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz and Qazvin

Period of observations: 16 June 2018

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

Remarks: New species for Alborz and Qazvin provinces.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در گندمان در دی 1396

Record of Pallid Harrier in Gandoman in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: January 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک نیزار بزرگ در استان قزوین

Observation of Great Reed Warbler in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک نیزار بزرگ  Acrocephalus arundinaceous

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کننده: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceous

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province:         Qazvin

Date of observation: June 2018

Observer: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گندمان در آذر 1396

Record of Short-toed Eagle in Gandoman in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: December 2017

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در شوشتر در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Shushtar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 5 آشیانه

مکان مشاهده: روستای عرب حسن، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 5 nests

Place of observation: Arab-Hasan village, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: late June 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در تالش در خرداد 1397

Record of Saker Falcon in Talesh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: June 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۰۸:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی کوچک در استان خوزستان

Observation of Western Rock Nuthatch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی کوچک Sitta neumayer

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Western Rock Nuthatch Sitta neumayer

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی جنگلی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Nuthatch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی جنگلی Sitta europaea

تعداد: 6 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Nuthatch Sitta europaea

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان خوزستان

Observation of Long-tailed Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک سرآبی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Blue Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک سرآبی Cyanistes (Parus) caeruleus

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جی جاق در استان خوزستان

Observation of Eurasian Jay in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جی جاق  Garrulus glandarius

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Eurasian Jay Garrulus glandarius

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shimbar P.A., Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2018

Observers: Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در دزفول در تیر 1397

Record of Black Francolin in Dezful in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 17 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 17 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: late June 2018

Observers: Mehdi Pourabedi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در تالاب قوری گل در تیر 1397

Record of Ferruginous Duck in Ghori-Gol in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 22 June 2018

Observers: Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بحری در قوری گل در تیر 1397

Record of Peregrine Falcon in Ghori-Gol in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: بحری Falco peregrinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Peregrine Falcon Falco peregrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghori-Gol

Province: Esat Azarbaijan

Period of observations: 22 June 2018

Observers: Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در تالش در خرداد 1397

Record of Common Myna in Talesh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 خرداد 1397

مکان مشاهده: جوکندان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 28 May 2018

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کفچه نوک در گندمان در خرداد 1397

Record of breeding Eurasian Spoonbill in Gandoman in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 15 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 15 nests

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: June 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of nests

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در طالقان در خرداد 1397

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Taleghan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

مشاهده کننده: آقای علیرضا اشتیاقی

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز.

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Date of observation: 7 June 2018

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Observers: Alireza Eshtiaghi

Remarks: New species for Alborz province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در کانی برازان در خرداد 1397

Record of breeding Red-crested Pochard in Kani-Barazan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 4 جوجه

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 4 ducklings

Date of observation: 5 June 2018

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Observers: Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار کوچک در استان قزوین

Observation of Little Bittern in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوتیمار کوچک  Ixobrychus minutus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Little Bittern Ixobrychus minutus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم کوچک در استان قزوین

Observation of Kentish Plover in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم کوچک Charadrius alexandrinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Kentish Plover Charadrius alexandrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province:         Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده تلیله کوچک در استان قزوین

Observation of Little Stint in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله کوچک Calidris minuta

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

توضیحات: گونه جدید برای قزوین.

Species: Little Stint Calidris minuta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: June 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Qazvin province.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سبزقبای معمولی در محمدشهر کرج در خرداد 1397

Record of European Roller in Mohammad-Shahr, Karaj in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: سه فرد

محل مشاهده: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 24 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 14 June 2018

Observers: Hamid Jabbari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت قمری خانگی با سفیدگرایی در شیراز

Record of Laughing Dove with leucism in Shiraz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خانگی  Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 3 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی فتحی

Species: Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

Type of Aberration: leucism

No of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 24 June 2018

Observers: Ali Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در گناوه در تیر 1397

Record of Black-winged Kite in Genaveh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس محمدحسینی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 22 June 2018

Observers: Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بدره در اردیبشهت و خرداد 1397

Record of Short-toed Eagle in Badreh in May-June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: اردیبهشت و خرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهین ملک

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: May-June 2018

Observers: Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در بدره در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Badreh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 20 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: خانم شهین ملک

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 10 May 2018

Observers: Shahin Malek


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

 

 

Records of rare breeding birds of Iran

 

 

ثبت جوجه آوری پرستودریایی بال سفید در نقده در خرداد 1397

 

 

Record of breeding Black-winged Tern in Naghadeh in June 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: پرستودریایی بال سفید Chlidonias leucopterus

 

 

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده تغذیه یک جوجه توسط والدین

 

 

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

 

 

استان: آذربایجان غربی

 

 

تاریخهای مشاهده: 29 خرداد 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

 

 

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده تغذیه جوجه توسط والدین

 

 

توضیحات: اولین ثبت تاییدشده پرستودریایی بال سفید در ایران

 

 

Species: Black-winged Tern Chlidonias leucopterus

 

 

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults feeding a juvenile

 

 

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghdeh

 

 

Province: West Azarbaijan

 

 

Dates of observation: 19 June 2018

 

 

Observers: Aziz Ozar

 

 

Type of confirmation: Food provision of juvenile

 

 

 

Remarks: First confirmed breeding record of Black-winged Tern in Iran.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد ماهی خوار در خاییز در بهار 1397

Record of breeding Brown Fish Owl in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: 2 بالغ و 2 نابالغ

تاریخ مشاهده: بهار 1397

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

توضیحات: اولین ثبت جوجه آوری جغد ماهیخوار در استان کهگیلویه و بویراحمد.

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 adults and 2es

Date of observation: spring 2018

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

Remarks: First confirmed breeding record of Brown Fish Owl in Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سلیم شنی بزرگ در تالاب صالحیه در خرداد 1397

Record of breeding Greater Sand Plover in Salehiyeh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده 4 جفت و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 19 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن ملاح، امین نیری و محسن شکراللهی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 pairs and 10 nestlings

Place of observation: Salehiyeh (Qarpuz-Abad) wetland

Province: Alborz

Date of observation: 9 June 2017

Observers: Mohsen Mallah, Amin Nayyeri & Mohsen Shokrollahi

Type of confirmation: Observation of nestling


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در گاماسیاب در خرداد 1397

Record of breeding European Roller in Gamasiab in May 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با آشیانه

تاریخ مشاهده: 9 خرداد 1397

مکان مشاهده: اطراف رودخانه گاماسیاب

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents and nest

Date of observation: 30 May 2017

Place of observation: Gamasiab river

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of nest


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شبگرد مصری در اهواز در خرداد 1397

Record of breeding Egyptian Nightjar in Ahwaz in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، 5 آشیانه با تخم

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, 5 nests with eggs

Date of observation: 4 June 2018

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Observers: Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

Type of confirmation: Observation of nest with egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در خرداد 1397

 Record of breeding White headed Duck in Hasanloo in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: چهار والد و 5 جوجه

تاریخ مشاهده: 19 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 adults and five ducklings

Date of observation: 9 June 2018

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب کانی برازان در خرداد 1397

Record of breeding Common Pochard in Kani-Barazan in

June 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 9 جوجه

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 9 ducklings

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult with duckling


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب کانی برازان در خرداد 1397

Record of breeding Ferruginous Duck in Kani-Barazan in June 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 6 جوجه

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 6 ducklings

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب انزلی در خرداد 1393

Record of breeding Ferruginous Duck in Anzali wetland in June 2014

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک ماده با 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب انزلی

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 23 خرداد 1393

مشاهده کنندگان: آقای عباس عاشوری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One female with 10 ducklings

Place of observation: Anzali wetland

Province: Gilan

Date of observation: 13 June 2014

Observers: Abbas Ashoori

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک مرمری در تالاب هورالعظیم در خرداد 1397

Record of breeding Marbled Duck in Hour-al-Azeem in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 18 جفت و 150 جوجه

مکان مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان امیر مرمزی و جمال منصوری و خانمها راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 18 pairs & 150 nestlings

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 June 2018

Observers: Amir Marmazy, Jamal Mansouri, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چوب پا در استان کرمانشاه

Observation of Black-winged Stilt in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چوب پا Himantopus himantopus

تعداد: 7 فرد

مکان مشاهده: سراب شیان، اسلام آباد

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه.

Species: Black-winged Stilt Himantopus himantopus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Sarab-e Shian, Eslam-Abad

Province: Kermanshah

Date of observation: 7 June 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی