کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بلبل معمولی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Nightingale in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 مرداد 1397

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 18 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در کال شور، سبزوار در مرداد 1397

Record of Grey Hypocolius in Kal-Shur, Sabzevar in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: 100 فرد

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: کال شور، سبزوار

استان: خراسان رضوی

مشاهده کنندگان: آقای سعید داوری

Type of important species: Range extension

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: 100 individuals

Date of observation: August 2018

Place of observation: Kal-Shur, Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Observers: Saeed Davari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در مرداد 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation:  Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: August 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در مرداد 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 7 فرد و یک نابالغ

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 7 individuals and a juvenile

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: August 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در کرمانشاه در مرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Kermanshah in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1397

مکان مشاهده: بخش کوزران، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 August 2018

Place of observation: Kuzaran county, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در گندمان در مرداد 1397

Record of European Roller in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 19 August 2018

Observers: Keramat Hafezi 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در قوری گل در مرداد 1397

Records of Pygmy Cormorant in Ghori-Gol in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهده: 15 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 6 August 2018

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در انگوران در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Anguran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 فرد بالغ، 4 آشیانه و 10 جوجه

مکان مشاهده: انگوران

استان: زنجان

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان شهباز رستمی-احمدوندی، محمد جواد رستمی-احمدوندی و خانم مهوش سراب خشکه

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 adults, 4 nests, and 10 nestlings

Place of observation: Anguran

Province: Zanjan

Date of observation: 13 July 2018

Observers: Shahbaz Rostami-Ahmadvandi & Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Mahvash Sarab-Khoshkeh

Type of confirmation: Observation of adult, nest and nestlings

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در سولدوز در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و سه نابالغ

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1397

مکان مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و نابالغین

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 3 juveniles

Date of observation: 6 August 2018

Place of observation: Solduz, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در سولدوز در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده لانه

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and nest

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در گندمان در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nest

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2018

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of adult and nest


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چنگر معمولی با سفیدگرایی در تالاب حسنلو در تیر 1397

Record of Eurasian Coot with leucism in Hasanlu wetland in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چنگر معمولی Fulica atra

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Eurasian Coot Fulica atra

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 20 July 2018

Observers: Aziz Ozar

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در شیروان در مرداد 1397

Record of Saker Falcon in Shirvan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی، شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 21 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ولی محمدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golil & Sarani P.A., Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: 12 August 2018

Observers: Vali Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ملکشاهی در مرداد 1397

Record of Barbary Falcon in Malekshahi in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 21 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 12 August 2018

Observers: Mahdi Mami


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در تهران در مرداد 1395

Record of Thrush Nightingale in Tehran in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Species: Thrush Nightingale  Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: August 2016

Observers: Alireza Afshoon۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زیرآبروک در استان خوزستان

Observation of White-throated Dipper in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و آرش عسکری

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shimbar P.A., Andika

Province: Khuzestan

Date of observation: March 2016

Observers: Hojjat Taheri & Arash Askari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان گیلان

Observation of White-throated Robin in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد (ماده)

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 19 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان.

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual (female)

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 10 August 2018

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در سنندج در فروردین 1397

Record of Thrush Nightingale in Sanandaj in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 18 April 2018

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری حواصیل ارغوانی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Purple Heron in Gandoman wetland in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یا آشیانه با تخم

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with egg

Date of observation: July 2018

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Ruhollah Asgari

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب درنا در مرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Dorna wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one juvenile

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

 

 

Records of rare breeding birds of Iran

 

 

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در مرداد 1397

 

 

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Bushehr in August 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

 

 

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 4 جوجه

 

 

مکان مشاهده: بوشهر

 

 

استان: بوشهر

 

 

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی و خانم بهار فرخنده

 

 

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

 

 

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

 

 

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with nest and 4 nestlings

 

 

Place of observation: Bushehr

 

 

Province: Bushehr

 

 

Date of observation: August 2018

 

 

Observers: Korosh Khalili & Bahar Farkhondeh

 

 

 

Type of confirmation: Observation of nestlings

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شیطان آباد در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Sheitan-Abad in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 August 2018

Observers: Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در سیران گولی در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Seiran-Goli in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در مرداد 1397

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در سولدوز در مرداد 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Solduz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سولدوز

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Aziz Ozar


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در قوری گل در تیر 1397

 Record of breeding White headed Duck in Ghori-Gol in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1397

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults and one juvenile

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Date of observation: 13 July 2018

Type of confirmation: Observation of adult with juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان خوزستان

Observation of Pied Wheatear in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: خنگ اژدر، ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khang Ezhdar, Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 March 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی پشت سیاه کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Lesser Black-backed Gull in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: آبان 1396

مشاهده کننده: آقای روح اله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: November 2017

Observer: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در تالاب شیطان آباد، نقده در اردیبهشت 1397

Record of breeding of Black-headed Gull in Sheitan-Abad, Naghadeh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 100 آشیانه

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 100 nests and eggs

Date of observation: May 2018

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در حسنلو در اردیبهشت 1397

Record of breeding Black-headed Gull in Hasanlu in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 آشیانه

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 nests and eggs

Date of observation: May 2018

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب قوری گل در مرداد 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Ghori-Gol in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 80 جوجه با والدین

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 80 nestlings

Date of observation: 27 July 2018

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of nestling


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 4 جوجه

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 14 تیر 1397

مشاهده کنندگان: خانم صدیقه عظیمی و آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 4 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: July 2018

Observers: Sedigheh Azimi & Keramat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در باغ ملک در تیر 1397

 Record of breeding White Stork in Bagh-Malek in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 10 بالغ و 8 آشیانه

مکان مشاهده: باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1397

مشاهده کنندگان: خانم مهریا حافظی، آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 10 adults and 8 nests

Place of observation: Bagh-Malek

Province: Khuzestan

Date of observation: 5 July 2018

Observers: Mehria Hafezi, Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شاهرود در تیر 1397

Record of breeding Shikra in Shahrud in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Date of observation: July 2018

Observers: Majid Pourhamedani

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

 

 

Records of rare breeding birds of Iran

 

 

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در گندمان در تیر 1397

 

 

Record of breeding Common Pochard in Gandoman in

 

 

July 2018

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

 

 

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 دسته جوجه

 

 

مکان مشاهده: تالاب گندمان

 

 

استان: چهارمحال و بختیاری

 

 

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

 

 

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

 

 

Species: Common Pochard Aythya ferina

 

 

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 flocks of ducklings

 

 

Place of observation: Gandoman wetland

 

 

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

 

Date of observation: 7 July 2018

 

 

Observers: Keramat Hafezi

 

 

 

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری باکلان کوچک در استیل عباس آباد در تیر 1397

Record of breeding Pygmy Cormorant in Abbas-Abad Steel, Astara in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 6 آشیانه با بالغین

مکان مشاهده: استیل عباس آباد، آستارا

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: اوایل تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 6 nests with adults

Place of observation: Abbas-Abad Steel, Astara

Province: Gilan

Date of observation: late June 2018

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest with adults

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در تهران در تیر 1397

Record of breeding Shikra in Tehran in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شهر تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات و خانم و سارا عرب

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Date of observation: July 2018

Observers: Ali Bayat & Sara Arab

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در گندمان در تیر 1397

Record of breeding Black-necked Grebe in Gandoman in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of nest

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در خرداد 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 8 والد با 4 آشیانه دارای تخم

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 8 adults with 4 nests and four eggs

Place of observation: Hasanloo wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: June 2018

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در صالحیه در خرداد 1396

Record of breeding Northern Lapwing in Salehieh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب صالحیه، نظرآباد

استان: البرز

دوره مشاهدات: خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Salehieh wetland, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: June 2017

Observers: Omid Yekefallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در حسنلو در خرداد 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Hasanlu in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در شیطان آباد در خرداد 1397

Record of breeding Northern Lapwing in Sheitan-Abad in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک آشیانه با سه تخم

محل مشاهده: تالاب شیطان اباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nest and 3 eggs

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در گندمان در بهار 1397

Record of breeding Siberian Stonechat in Gandoman in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: اردیبهشت و 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: کرامت حافظی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: May and 6 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Keramat Hafezi & Abolghasem Khaleghizadeh 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of breeding of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه، یک آشیانه با 3 جوجه

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 nests (one nest with 3 owlets)

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

 

----------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کرج در دی 1393

Record of Long-eared Owl in Karaj in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف مهرشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 4 دی 1393

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Mehr-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 25 December 2014

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در اصفهان در بهار 1393

Record of Long-eared Owl in Esfahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: اطراف روستای تیمیارت، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: خانم مریم امیدی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: around Timyart village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: spring 2014

Observers: Maryam Omidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در بهار در اسفند 1394

Record of Long-eared Owl in Bahar in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اطراف شهر بهار

استان: همدان

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: around Bahar city

Province: Hamedan

Period of observations: March 2016

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1397

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر و یک ماده

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی: --

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male and one female

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 7 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اهواز در مرداد 1397

Record of Curlew Sandpiper in Ahwaz in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun river bank, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در نقده در مرداد 1397

Record of Curlew Sandpiper in Naghadeh in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2018

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی