کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در نقده در تیر 1396

Record of breeding Northern Lapwing in Naghadeh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: رودخانه گادار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Gadar river, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: July 2017

Observers: Aziz Ozar

  

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در نقده در خرداد 1393

Record of breeding Northern Lapwing in Naghadeh in June 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: رودخانه گادار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: خرداد 1393

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Gadar river, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2014

Observers: Aziz Ozar

  

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در نقده در تیر 1393

Record of breeding Northern Lapwing in Naghadeh in July 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: تیر 1393

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: July 2014

Observers: Aziz Ozar

  

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در کرمان در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Kerman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با آشیانه

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: باقرآباد، کرمان

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and nest

Date of observation: July 2017

Place of observation: Bagher-Abad, Kerman

Province: Kerman

Observers: Saeed Gallehdari

Type of confirmation: Observation of nest


 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در یاسوج در بهمن 1396

Record of Griffon Vulture in Yasuj in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای صادق رودشتی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohguliyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: February 2018

Observers: Sadegh Rudashti

  

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بوشهر در دی 1396

Record of European Stonechat in Bushehr in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 22 دی 1396

محل مشاهده: نیزارهای اهرم، بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و محمدمهدی طیاری و خانمها سیمین حسینی، رشاد بالف و مریم احمدی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 20 individuals

Date of observation: 12 January 2018

Place of observation: Ahram reedbeds, Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Korosh Khalili, Mohammad-Mehdi Tayyari, Simin Hosseini, Rashad Balf & Maryam Ahmadi

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در سوادکوه در بهمن 1396

Record of Black Woodpecker in Savadkuh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1396

محل مشاهده: سوادکوه

استان: مازندران

مشاهده کننده: آقای نبی اله طالبی اتویی

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 10 February 2018

Place of observation: Savadkuh

Province: Mazandaran

Observers: Nabiollah Talebi Otuei

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در ملکشاهی در اسفند 1396

Record of Kurdish Wheatear in Malekshahi in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 14 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 5 March 2018

Observers: Mehdi Mami


 

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کانی برازان در اسفند 1396

Record of Common Pochard in Kani-Barazan in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 53 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 53 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 26 February 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

شاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سارگپه معمولی در استان کرمان

Observation of Common Buzzard in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سارگپه معمولی Buteo buteo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

تاریخهای مشاهده: 1 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای رسول موسی پور

Species: Common Buzzard Buteo buteo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Dates of observation: 21 January 2018

Observers: Rasoul Mousapour

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ملکشاهی در بهمن 1396

Record of Griffon Vulture in Malekshahi in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 30 January 2018

Observers: Mehdi Mami

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در بهشهر در نوروز 1395

 

 

Record of Meadow Pipit in Behshahr in March 2016

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: بهشهر

 

 

استان: مازندران

 

 

دوره مشاهدات: نوروز 1395

 

 

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Behshahr

 

 

Province: Mazandaran

 

 

Period of observations: Mid-March 2016

 

 

Observers: Hamid Jabbari

 

 

 

 

 

----------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت چک اروپایی در هندیجان در آذر 1396

 

 

Record of Europen Stonechat in Hendijan in January 2018

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

 

 

گونه: چک اروپایی  Saxicola rubicola

 

 

تعداد پرنده: 2 فرد

 

 

محل مشاهده: ده ملا، هندیجان

 

 

استان: خوزستان

 

 

دوره مشاهدات: ۲۶  آذر 1396

 

 

مشاهده کننده: علی حاجی آبادی

 

 

Type of important species: Migration

 

 

Species Europen Stonechat Saxicola rubicola

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Place of observation: Deh-Molla Hendijan

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Period of observations: 16 January 2018

 

 

Observer: Ali Hajiabadi

----------

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سلیم طلایی اروپایی در استان قزوین

Observation of European Golden Plover in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم طلایی اروپایی Pluvialis apricaria

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: آذر 1396

مکان مشاهده: آبیک

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای میثم پیکانی

Species: European Golden Plover Pluvialis apricaria

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: December 2017

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Observers: Meysam Peikani


 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در گمیشان در خرداد 1395

Record of European Turtle Dove in Gomishan in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Date of observation: 24 May 2016

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در تهران در آبان 1395

Record of Saker Falcon in Tehran in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان  Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 16 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 6 November 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در گرگان در اردیبهشت 1396

Record of European Honey Buzzard in Gorgan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 24 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: بهراد گالشی

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: 14 May 2017

Observers: Behrad Galeshi

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در ابرکوه در بهار 1393

Record of European Roller in Abarkuh in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

دوره مشاهدات: بهار 1393

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Period of observations: spring 2014

Observers: Moslem Akbari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در دزفول در اسفند 1396

 Record of breeding White Stork in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 آشیانه

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و صدیقه عظیمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nests

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: March 2017

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

Type of confirmation: Observation of adult and nest 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در مسجد سلیمان در اسفند 1396

Record of Pallid Harrier in Masjed Soleyman in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد، محمدجواد پرستگاری و پرویز بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 March 2018

Observers: Arash Habibi-Azad, Mohammad-Javad Parastegari & Parviz Bakhtiari

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در مسجد سلیمان در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Masjed Soleyman in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد، محمدجواد پرستگاری و پرویز بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 March 2018

Observers: Arash Habibi-Azad, Mohammad-Javad Parastegari & Parviz Bakhtiari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بمو در اسفند 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bamou in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی بمو

استان: فارس

دوره مشاهدات: 2 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای پیمان لقمانی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد، درنا مجاب، محمدجواد پرستگاری و پرویز بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bamou N.P.

Province: Fars

Period of observations: 21 February 2018

Observers: Peyman Loghmani

Identified by: Arash Habibi-Azad, Dorna Mojab, Mohammad-Javad Parastegari & Parviz Bakhtiari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در بوشهر در بهمن 1396

Record of Booted Eagle in Bushehr in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 15 بهمن 1396

مشاهده کننده: آقای کوروش خلیلی و خانم سیمین حسینی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 4 February 2018

Observers: Korosh Khalili & Simin Hosseini

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در تندوره در بهمن 1396

Record of Long-eared Owl in Tandoureh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، چهلمیر

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 14 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی، احسان اردکانیان، علی رمضانیان و بهروز رزازان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tandoureh N.P., Chehelmir

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 3 February 2018

Observers: Ali Mahdavi, Ehsan Ardakanian, Ali Ramezanian & Behrouz Razazan

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در نقده

Record of House Sparrow with leucism in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: محمدیار، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mohammadyar, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 14 July 2017

Observers: Aziz Ozar

 

 

 

----------

 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی نوک سبز در استان آذربایجان شرقی

Observation of Common Gull in East Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی نوک سبز Larus canus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1396

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

Species: Common Gull Larus canus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 9 February 2018

Observer: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در تبریز در بهمن 1396

Record of population of Armenian Gull in Tabriz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 20 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 9 February 2018

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در دزفول در اسفند 1396

Record of Bonelli’s Eagle in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در کرخه در بهمن 1396

Record of Western Osprey in Karkheh in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای چمیم، کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1396

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chamim village, Karkheh river

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 February 2018

Observers: Reza Nikfalak

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بندر لنگه در دی 1396

Record of Short-toed Eagle in Bandar-e Lengeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: January 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در بناب در تیر 1396

Record of Egyptian Vulture in Bonab in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری Neophron percnopterus

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1396

مکان مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 2 July 2017

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در نیریز در بهمن 1396

Record of Mongolian Finch in Neyriz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: بهرام گور، نیریز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای اسودی، محمدرضا فرخنده و بهراد فرخنده

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Bahram-e Gur, Ghatruiyeh, Neyriz

Province: Fars

Date of observation: 10 February 2018

Observers: Mr Asvadi, Moammad-Reza Farkhondeh & Behrad Farkhondeh

 


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در دزفول در اسفند 1396

Record of European Stonechat in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province; Khuzestan

Date of observation: 3 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 


---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در دزفول در اسفند 1396

Record of Black Francolin in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10-12 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1-3 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi


 ----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در نقده در مرداد 1396

Record of Common Pochard in Naghadeh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 27 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 17 August 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi


  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در هشترود در مرداد 1395

Record of Egyptian Vulture in Hashtrud in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: هشترود

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و حامد رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 28 July 2016

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Hamed Rahimzadeh

 


----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در اسفند 1396

Record of Black-winged Kite in Dezful in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10-12 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 1-3 March 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک ابلق در استان قزوین

Observation of Pied Bush Chat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک ابلق Saxicola caprata

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1396

مکان مشاهده: شهرستان البرز

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی طاهری، سیاوش غیاثوند و داریوش کیماسی

Species: Pied Bush Chat Saxicola caprata

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 April 2017

Place of observation: Alborz county

Province: Qazvin

Observers: Mehdi Taheri, Siavash Ghiasvand & Dariush Kimasi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

مشاهده گونه ها در استانها

 

 

Observations of species in provinces

 

 

مشاهده سهره بال سرخ در استان قزوین

 

 

Observation of Eurasian Crimson-winged Finch in Qazvin province

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: سهره بال سرخ Rhodopechys sanguineus

 

 

تعداد: 7 فرد

 

 

تاریخ مشاهده: آذر 1395

 

 

مکان مشاهده: آوج

 

 

استان: قزوین

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی طاهری و محسن خسروآبادی

 

 

Species: Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus

 

 

No. of individuals: 7 individuals

 

 

Date of observation: December 2016

 

 

Place of observation: Avaj

 

 

Province: Qazvin

 

 

 

Observers: Mehdi Taheri & Mohsen Khosroabadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در لووه در شهریور 1396

Record of Booted Eagle in Loveh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اطراف لوه

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 3 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان عباس محجوب و حسین محمودیان

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Loveh proximity

Province: Golestan

Period of observations: 25 August 2017

Observers: Abbas Mahjoob & Hossein Mahmoudian

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در اهواز در اسفند 1396

Record of Alexandrine Parakeet in Ahwaz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 February 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مینای معمولی در استان خوزستان

Observation of Common Myna in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 3 اسفند 1396

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 22 February 2018

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

  


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده شهدخوار در استان خوزستان

Observation of Purple Sunbird in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: شهدخوار Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 اسفند 1396

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 25 February 2018

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در بندرمقام در بهمن 1396

Record of population of Dalmatian Pelican in Bandar-e Mogham in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بندر مقام

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 20 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف غریب پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bandar-e Mogham

Province: Hormozgan

Period of observations: 9 February 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aref Gharibpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در خواف در بهمن 1396

Record of population of Dalmatian Pelican in Khaf in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: سد سلامی، خواف

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 13 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salami dam, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 2 February 2018

Observers: Modasser Teymouri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در خواف در بهمن 1396

Record of population of Common Pochard in Khaf in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 28 فرد

محل مشاهده: سد سلامی، خواف

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 28 individuals

Place of observation: Salami dam, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 5 February 2018

Observers: Modasser Teymouri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در استیل آستارا در بهمن 1396

Record of population of Common Pochard in Steel, Astara in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 45 فرد

محل مشاهده: استیل آستارا

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 45 individuals

Place of observation: Steel, Astara

Province: Gilan

Period of observations: 10 February 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای سیبری در فریدونکنار در سال 1396

Record of Siberian Crane in Fereidoun-Kenar in autumn/winter 2017/2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: پاییز و زمستان 1396

محل مشاهده: فریدونکنار

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: افراد متعدد

توضیحات: عکس از آقای ماهان مه رو.

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual (called Omid)

Date of observation: Autumn 2017/ Winter 2018

Place of observation: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Observers: Several people

Remarks: Photo by Mahan Mahroo.

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۲۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بناب در اردیبهشت 1395

Record of population of Black-tailed Godwit in Bonab in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 73 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 15 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 73 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 4 May 2016

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در آبشینه در اردیبهشت 1396

Record of population of Rosy Starling in Abshineh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: رودخانه آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Abshineh river, Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 6 May 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی