کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۴ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در میشداغ آبان 1397

Record of Griffon Vulture in Mishdagh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mishdagh Protected Area

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 November 2018

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۰۱:۲۶
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بدره در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Badreh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 27 آبان 1397 

مشاهده کنندگان: خانم شهین‌ملک

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 19 November 2018 

 Observers: Sahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۷ ، ۰۱:۰۹
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوجاق در آبان 1397

Record of population of Northern Lapwing in Bujagh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 9 آبان 1397

مشاهده کنندگان: ماهان مه رو

 

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Bojaqh

Province: Gilan

Period of observations: 9 November 2018

Observers: Mahan Mahroo

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۸
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در دزفول در آذر 1394

Record of Bearded Vulture in Dezful in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ارتفاعات شمال دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 آذر 1394

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: height north of Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 November 2015

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در بوشهر در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 15 November 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بهبهان در آذر 1393

Record of Eastern Imperial Eagle in Behbahan in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعطاء الله طاهرزاده و علیرضا آقاجری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 December 2014

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh & Alireza Aghajari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در بهبهان در شهریور 1394

Record of Egyptian Nightjar in Behbahan in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک مارون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1394

مشاهده کننده: آقای سیدعطاءالله طاهرزاده

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marun park, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 September 2015

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بهبهان در نوروز 1395

Record of Pallid Harrier in Behbahan in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کارخانه سیمان بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: نوروز 1395

مشاهده کنندگان: آقای سید عطاء الله طاهرزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Cement factory, Behbahan

Province: East Azarbaijan

Period of observations: late March 2016

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ گناوه در مهر 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Genaveh in October 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: فخرآوری گناوه

استان: بوشهر

تاریخ مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Fakhravari, Genaveh

Province:  Bushehr

Date of observations: 19 October 2018

Observers: Abbas Mohamad Hosini


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۳۹
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بوشهر در آبان 1397

Record of Western Osprey in Bushehr in November 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 4 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و امین نیری و خانم تابان گرانبها


Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 4 November 2018

Observers: Koroush Khalili & Amin nayeri & Taban Garanbaha

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۲۴
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در  گندمان در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهادمحال و بختیاری

تاریخ مشاهدات: 13 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کوهکش

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 1 individuals

Place of observation: Gandoman Wetland

Province: chahar-mahal & Bakhtiari

Date of observations: 3 November 2018

Observers: Fatemeh Mosavi & Majid Purhamadani & Mahyar Kahkesh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۱۲
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: ۱۳ آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کوهکش

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 November 2018

Observers: Fatemeh Mosavi&

Majid Purhamadani & Mahyar Kahkesh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۰۲
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در قم در آبان 1397

Record of population of Rosy Starling in Talesh in October 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: ۹ آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر و ابوالفضل فلاح زاده

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 29 October 2018

Observers: Hamid Basir & Abolfazl Fallahzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۳
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

ثبت عقاب صحرایی در بردسیر در آبان 1397

Record of Steppe Eagle in Bardsir in November 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1397

مشاهده کننده: آقای مجید خالقی


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Date of observations: 1 November 2018

 Observers: Majid Khaleqhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۶
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در  بردسیر در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Bardsir in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1397

مشاهده کننده: مجید خالقی


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individual

Place of observation: Bardesir

Province: Kerman

Period of observations: 1 November 2018

Observers: Majid Khaleqhi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۱
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در اهواز در آبان 1397

Record of Western Osprey in Karoon in October 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: October 2018

Observers: Alireza Afshoon


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۲۴
Mohsen Mallah

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در کیش در آبان 1397

Record of Crested Honey Buzzard in Kish in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 16 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 November 2018

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در اصفهان در شهریور 1397

Record of European Honey Buzzard in Esfahan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ناژوان، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین اخوت

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nazhvan park, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 21 September 2018

Observers: Amin Okhovat

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) در گندمان در آبان 1397

Record of Sociable Lapwing in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی ابروسفید (اجتماعی) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 18-23 آبان 1397

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب، امین اخوت و روح اله عسگری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 9-14 November 2018

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Amir Farahnasab, Amin Okhovat & Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در کارون در آبان 1397

Record of Western Osprey in Karun in November 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karoon

Province: Khuzestan

Period of observations: November 2018

Observers: Alireza Afshoon & Karamat Hafezi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۰
Mohsen Mallah
ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
Records of population of important species in Iran
ثبت عقاب ماهیگیر در خور آذینی در آبان 1397
Record of Western Osprey in Khour-Azini in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: جمعیت
گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus
تعداد پرنده: 3 فرد
محل مشاهده: خور آدینی
استان: هرمزگان
دوره مشاهدات: 17 آبان 1397
مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی
Type of important species: Population
Species: Western Osprey Pandion haliaetus
No. of individuals: 3 individuals
Place of observation: Khor-Azini
Province: Hormozgan
Period of observations: November 2018
Observers: Elham Sheniti &  Sareh Masoudi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۱
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در چارک در آبان 1397

Record of Western Osprey in Charak in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چارک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Charak

Province: Hormozgan

Period of observations: November 2018

Observers: Elham Sheniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۲۰
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
Records of population of important species in Iran
ثبت عقاب ماهیگیر در کیش در آبان 1397
Record of Western Osprey in Kish in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: جمعیت
گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus
تعداد پرنده: یک فرد
محل مشاهده: کیش
استان: هرمزگان
دوره مشاهدات: 15 آبان 1397
مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی
Type of important species: Population
Species: Western OspreyPandion haliaetus
No. of individuals: one individual
Place of observation: kish
Province: Hormozgan
Period of observations: November 2018
Observers: Elham Sheniti


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۱۲
Mohsen Mallah
ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کارون در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Karun in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی
گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga
تعداد پرنده: 2 فرد
محل مشاهده: کارون
استان: خوزستان
تاریخ مشاهدات: 17 آبان 1397
مشاهده کنندگان: علیرضا افشون
Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga
No. of individuals: 2 individuals
Place of observation: Karoon
Province: Khuzestan
Date of observations: November 2018
Observers: Alireza Afshoon


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۲
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
ثبت عقاب صحرایی در امیدیه در آبان 1397
Record of Steppe Eagle in Omidieyh in November  2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی
گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis
تعداد پرنده: 10 فرد
محل مشاهده: امیدیه
استان: خوزستان
تاریخ مشاهده: 19 آبان 1397
مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist
Species: Steppe Eagle aquila nipalensis
No. of individuals: 10 individuals
Place of observation: Omidiyeh
Province: Khuzestan
Date of observations: November 2018
 Observers: koroush khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۰:۱۷
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در کوهرنگ در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Kuhrang in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوهرنگ

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای سعید حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuhrang

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: April 2017

Observers: Saeed Heidari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طرلان (شهباز) در روشن کوه، فارس در مهر 1397

 

 

Record of Northern Goshawk in Roshan-Kuh, Fars in October 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: روشنکوه و کوه خم

 

 

استان: فارس

 

 

تاریخهای مشاهده: 11 مهر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

 

 

شناسایی کنندگان: پرویز بختیاری و درنا مجاب

 

 

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

 

 

No. of individuals: One individuals

 

 

Place of observation: Roshan-Kuh and Kuh Khom

 

 

Province: Fars

 

 

Dates of observation: 3 October 2018

 

 

Observers: Mohammad Moradpour

 

 

 

Identified by: Parviz Bakhtiari & Dorna Mojab

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در دزفول در اردیبهشت 1396

Record of European Roller in Dezful in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند و هادی قربانی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghale-Shadab no-hunting, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: May 2017

Observers: Hasan Behdarvand & Hadi Ghorbani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در بهبهان در بهار 1393

Record of European Roller in Behbahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین و اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعطا الله طاهرزاده وسیدعلیرضا طاهرزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: April and May 2014

Observers: Seyed Atoallah Taherzadeh & Seyed Alireza Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در بندر لنگه در اردیبهشت 1397

Record of European Roller in Bandar-e Lengeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 9 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 29 April 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بندعلی خان در مهر 1397

Record of Golden Eagle in Band Ali-Khan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندعلی خان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Band Ali-Khan

Province: Tehran

Period of observations: 19 October 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در پلور در شهریور 1397

Record of Golden Eagle in Polur in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پلور، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Polur

Province: Tehran

Period of observations: September 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در چیتگر، تهران در زمستان 1396

Record of Golden Eagle in Chitgar, Tehran in winter 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: زمستان 1396

مشاهده کنندگان: حمید جباری و پگاه میرزائی و رامین محمدی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: Winter 2018

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei & Ramin Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیف چاف کوهی قفقازی در سنندج در مهر 1397

Record of Caucasian Mountain Chiffchaff in Sanandaj in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف کوهی قفقازی Phylloscopus sindianus lorenzii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 29 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: پرویز بختیاری، عباس عاشوری، آرش حبیبی-آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Caucasian Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 21 October 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: Parviz Bakhtiari, Abbas Ashoori, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک چیف چاف به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of Chiffchaff to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف Phylloscopus collybitus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 5-19 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 19 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Common Chiffchaff Phylloscopus collybitus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 27 September to 11 October 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 11 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم دم سرخ به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Isabelline Shrike to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-31 شهریور 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 31 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 August to 22 September 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 22 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم خاکستری دشتی به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Steppe Grey Shrike to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-24 شهریور 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 24 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 August to 15 September 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 15 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Turkestan (Red-tailed) Shrike to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 1-20 شهریور 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 20 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 23 August to 11 September 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 11 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سارگپه جنگلی معمولی به اهواز در مهر 1397

Record of arrival of European Honey Buzzard to Ahwaz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: 10-20 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: 2-12 October 2018

Arrival/departure date of observation: First arrival, one individual on 12 October 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در لامرد در آبان 1397

Record of House Sparrow with leucism in Lamerd in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 4 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 26 October 2018

Observers: Aghil Khezri

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در طالقان در مرداد 1396

Record of Golden Eagle in Taleghan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: طالقان

استان: البرز

دوره مشاهدات: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Period of observations: August 2017

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تالش در خرداد 1395

Record of Golden Eagle in Talesh in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 3 June 2016

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در شهر لار، لارستان در مهر 1397

Record of Pallid Scops Owl in Lar city, Larestan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر لار، لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 22 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد رخساری

شناسایی کنندگان: عادل شمسی زادگان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lar city, Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 14 October 2018

Observers: Mohammad Rokhsari

Identified by: Adel Shamsizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت تلیله با سفیدگرایی در بوشهر

Record of Stint with leucism in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Stint

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 31 October 2018

Observers: Korosh Khlili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک با سفیدگرایی در اهواز

Record of Sparrow with leucism in Ahwaz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Sparrow

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 October 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در نقده در خرداد 1397

Record of Golden Eagle in Naghadeh in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد:2 فرد

مکان مشاهده: دره باباحسن، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 14خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهران آقاعلی نژاد و عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 June 2018

Observers: Mehran Aghalinejad & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در دی 1394

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in December 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 5 دی 1394

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 26 December 2015

Observers: Kiamars Moulavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در دزفول در آبان 1397

Record of Iraq Babbler in Dezful in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 13 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 November 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در بهبهان در آبان 1390

Record of Indian Silverbill in Behbahan in November 2011

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: باغهای منصوریه، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آبان 1390

مشاهده کنندگان: آقای عطا الله طاهرزاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mansourieh gardens, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 November 2011

Observers: Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شهرکرد در خرداد 1395

Record of breeding Long-eared Owl in Shahr-e Kord in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، آشیانه و 4 جوجه

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای کیامرث مولوی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 owlets

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: June 2016

Observers: Kiamars Moulavi

Type of confirmation: Observation of nest and owlet

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی