کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۷۰ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در جاسک در آذر 1396

Record of Masked Booby in Jask in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آذر 1396

محل مشاهده: دماغه آبکوهی، جاسک

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: آقای میثم قاسمی

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: One individual

Date of observation: 7 December 2017

Place of observation: Abkuhi cape, Jask

Province: Hormozgan

Observers: Meysam Ghasemi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۷:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در عسلویه در آذر 1394

Records of Short-eared Owl in Asaluyeh in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه : جغد تالابی Asio flammeus

تعداد : یک فرد

محل مشاهده: عسلویه، پارک ملی نایبند

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 9 آذر 1394

مشاهده کنندگان : آقای مصطفی موذنی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Asaluyeh, Nayband N.P.

Province: Bushehr

Period of observations: 30 November 2015

Observers: Mostafa Moazeni

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۷:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در سیرجان در آذر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Sirjan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 80 فرد

محل مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 5 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رسول موسی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 80 individuals

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: 26 November 2017

Observers: Rasoul Mousapour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۶:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سار صورتی در تهران در اردیبهشت 1395

Record of population of Rosy Starling in Tehran in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: پارک لاله، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Laleh Park, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: May 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در کرمانشاه در اردیبهشت 1396

Record of European Roller in Kermanshah in May in 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 28 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 18 May 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۶:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قرقی در استان زنجان

Observation of Eurasian Sparrowhawk in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قرقی Accipiter nisus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: هیدج، ابهر

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 25 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای احمد مرسلی

Species: Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hidaj, Abhar

Province: Zanjan

Dates of observation: 16 December 2017

Observers: Ahmad Morsali

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۵:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم تورانی در استان سمنان

Observation of Turkestan Shrike in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهمیرزاد

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: 21 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای آصف رضائیان

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahmirzad

Province: Semnan

Dates of observation: 11 May 2017

Observers: Asef Rezaiyan

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه کوهی در استان سمنان

Observation of Alpine Accentor in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهمیرزاد

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: 29 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای آصف رضائیان

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahmirzad

Province: Semnan

Dates of observation: 19 August 2016

Observers: Asef Rezaiyan

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم شنی کوچک در استان مازندران

Observation of Lesser Sand Plover in Mazandaran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم شنی کوچک Charadrius mongolus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نشتارود

استان: مازندران

تاریخهای مشاهده: 4-5 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای رشید امیری آرا

Species: Lesser Sand Plover Charadrius mongolus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nashtarud

Province: Mazandaran

Dates of observation: 24-25 March 2017

Observers: Rashid Amiri-Ara

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در تهران در آذر 1396

 

 

Record of Meadow Pipit in Tehran in December 2017

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: 2 فرد

 

 

محل مشاهده: تهران

 

 

استان: تهران

 

 

دوره مشاهدات: 5 و 23 آذر 1396

 

 

مشاهده کننده: آقایان هومن درودی و محسن ملاح

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Place of observation: Tehran

 

 

Province: Tehran

 

 

Period of observations: 26 November and 14 December 2017

 

 

Observer: Houman Doroudi & Mohsen Mallah

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در کاشان در آذر 1396

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Kashan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: سه فرد

محل مشاهده: متین آباد کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 3 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

 

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Matin-Abad, Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 24 November 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کاشان در دی 1395

Record of Eastern Imperial Eagle in Kashan in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 25 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

 

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 14 January 2017

Observers: Mehdi Fazel Darbandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در سنندج در آذر 1396

Record of Population of Eastern Imperial Eagle in Sanandaj in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 13 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

 

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kurdistan

Period of observations: 4 December 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در جم در شهریور 1396

Record of Brown Fish Owl in Jam in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Bubo zeylonensis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جنگل گلوبردکان، بخش ریز، جم

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای مرتضی محمودی

Species: Brown Fish Owl Bubo zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation:  Riz, Jam

Province: Bushehr

Date of observation:  14 September 2017

Observers: Morteza Mahmoudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طرلان (شهباز) در گندمان در آذر 1396

 

 

Record of Northern Goshawk in Gandomanin November 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: گندمان

 

 

استان:چهارمحال و بختیاری

 

 

تاریخهای مشاهده: 3 آذر 1396

 

 

مشاهده کنندگان: روح الله عسگری

 

 

 

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

 

 

No. of individuals: One individuals

 

 

Place of observation: Gandoman

 

 

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

 

Dates of observation: 24 November 2017

 

 

Observers: Ruhollah Asgari

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت زنگوله بال در قم در آذر 1396

Record of population of Little Bustard in Qom in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 14 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation:  Qom

Province: Qom

Period of observations: 5 December 2017

Observers: Hamid Basir

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در خرداد 1395

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 1 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation:  Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 21 May 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گاوخونی در آبان 1396

Record of population of Northern Lapwing in Gav-Khouni in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: گاوخونی

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 28 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نامدار

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Gav-Khouni

Province: Esfahan

Period of observations: 19 November 2017

Observers: Reza Namdar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در قم در آذر 1396

 

 

Record of Meadow Pipit in Qom in December 2017

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: 10 فرد

 

 

محل مشاهده: قم رود، قم

 

 

استان: قم

 

 

دوره مشاهدات: 16 آذر 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی و هومن درودی و خانم ها شیوا تقی پور و هانیه کیایی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: 10 individuals

 

 

Place of observation: Qom-Rud, Qom

 

 

Province: Qom

 

 

Period of observations: 7 December 2017

 

 

Observers: Parham Beyhaghi, Houman Doroudi, Shiva Taghipoor & Haniyeh Kiaee

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در بناب در سال 1396

Record of European Roller in Bonab in 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: اردیبهشت و مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد نبی قدیم و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: May & July 2017

Observers: Behzad Nabighadim & Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۲۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در قمرود در آذر 1396

Record of Northern Lapwing in Qom-Rud in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: قمرود، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 16 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، هومن درودی و خانم ها شیوا تقی پور و هانیه کیایی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Qom-Rud, Qom

Province: Qom

Period of observations: 7 December 2017

Observers: Parham Beyhaghi, Houman Doroudi, Shiva Taghipoor & Haniyeh Kiaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب دریایی دم سفید در جم در آبان 1396

Records of White-tailed Eagle in Jam in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: جم

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 6 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jam 

Province: Bushehr

Period of observations: 27 November 2017

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در جم در آبان 1396

Records of Greater Spotted Eagle in Jam in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بخش ریز، شهرستان جم

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 16 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای مرتضی محمودی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: One individual

Place of observation: Riz district, Jam 

Province: Bushehr

Period of observations: 7 November 2017

Observers: Morteza Mahmoudi

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب پرپا در جم در آبان 1396

Records of Booted Eagle in Jam in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه : جمعیت

گونه : عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد : یک فرد

محل مشاهده : بخش ریز، شهرستان جم

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 16 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای مرتضی محمودی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Riz district, Jam 

Province: Bushehr

Period of observations: 7 November 2017

Observers: Morteza Mahmoudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در نایبند در اسفند 1388

Record of Great Spotted Cuckoo in Nayband in February 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی نایبند، عسلویه

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 1 اسفند 1388

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی موذنی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nayband N.P., Asaluyeh

Province: Bushehr

Dates of observation: 20 February 2010

Observers: Mostafa Moazeni

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین در تهران در بهمن 1395

Record of Barbary Falcon in Tehran in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 14بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation:  Chitgar Lake

Province: Tehran

Period of observations: 2 February 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت قرقاول در کلاله در فروردین 1394

Record of population of Common Pheasant in Kalaleh in March 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: 2 نر و 3 ماده

محل مشاهده: کلاله

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 1 فروردین 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: 2 males & 3 females

Place of observation: Kalaleh

Province: Golestan

Period of observations: 21 March 2015

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در شیروان در آذر 1396

Record of Barbary Falcon in Shirvan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد بارزو، شیروان

استان: خراسان شمالی

تاریخهای مشاهده: 13 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل نامانلو

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Barezu dam, Shirvan

Province: North Khorasan

Dates of observation: 4 December 2017

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در اهواز در آذر 1396

Record of Short-eared Owl in Ahwaz in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 5 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 November 2017

Observers: Alireza Afshoon

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در بناب

 Record of breeding White Stork in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 آشیانه

مکان مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 1395-1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 nests

Date of observation: 2016-2017

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Observers: Behzad Nabighadim

Type of confirmation: Observation of adult and nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه ابروسفید در استان کرمانشاه

Observation of Radde's Accentor in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 آذر 1396

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Radde's Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 25 November 2017

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در فریدونکنار در آذر 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Fereydoun-Kenar in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 6 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Period of observations: 27 November 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در فریدونکنار در آذر1396

Record of population of Pygmy Cormorant in Fereydoun-Kenar in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: تالاب فریدونکنار

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 6 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Period of observations: 27 November 2017

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در فریدونکنار در آذر 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Fereydoun-Kenar in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب فریدونکنار

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 7 آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation:  Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Period of observations: 28 November 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه درمشگین شهر در آذر 1396

Record of Black-winged Kite in Meshgin-Shahr in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مشگین شهر

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: 14 آذر ۱۳۹۶

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Date of observation: 5 December 2017

Observers: Behzad Jahangirzadeh-Khiavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در لارستان در آذر 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Larestan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد بالغ

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: ۱۰ آذر  1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده فلامینگوی بزرگ در استان اردبیل

Observation of Greater Flamingo in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد: ۵ فرد

مکان مشاهده: مشگین شهر

استان: اردبیل

تاریخ مشاهده: ۱۲ آذر ۱۳۹۶

مشاهده کنندگان: آقایان اصغر محمدی نصرآبادی و بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Meshkin-Shahr

Province: Ardabil

Date of observation: 3 December 2017

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi & Behzad Jahangirzadeh-Khiavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در فریدونکنار در آذر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Fereydoun-Kenar in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ  Clanga (Aquila) clanga

محل مشاهده: فریدونکنار

استان: مازندران

تعداد پرنده: یک فرد در تاریخ 6 آذر 1396 توسط خانم پگاه میرزایی و  آقای حمید جبّاری

تعداد پرنده: 2 فرد در تاریخ 18 آذر 1396 توسط آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

Place of observation: Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

No. of individuals: One individual on 27 November 2017 by Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

No. of individuals: Two individuals on 9 December 2017 by Farshad Shabestari


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در فریدونکنار در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Fereydoun-Kenar in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب فریدونکنار

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 7آذر 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation:  Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Period of observations: 28 November 2017

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در کانی برازان در آذر 1396

Record of Tundra Swan in Kani-Barazan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: 23 بالغ و 6 نابالغ

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده:10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 23 adults & 6 juveniles

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۲۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در دیواندره در تیر 1395

 Record of breeding White Stork in Divan-Darreh in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 2 آشیانه

مکان مشاهده: دیواندره

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 2 nests

Date of observation: 8 July 2016

Place of observation: Divan-Darreh

Province: Kordestan

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Type of confirmation: Observation of adult and nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در کرج در دی 1395

Record of Goldcrest in Karaj in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوندآوه

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Karaj

Province: Alborz

Period of observations: January 2017

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Observations of arrival and departure dates of species

ثبت ورود درنای سیبری به فریدونکنار در آذر 1396

Record of arrival of Siberian Crane in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از تاریخ 1 مهر تا تاریخ 4 آذر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 4 آذر 1396

مشاهده کنندگان: گروه­های مختلف زیستمحیطی

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: From 23 September to 25 November 2017

Arrival/departure date of observation: 25 November 2017

Observers: Environmental NGOs

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در صالحیه در خرداد 1396

Record of Northern Lapwing in Salehiyeh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)، نظرآباد

استان: البرز

دوره مشاهدات: 12 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehiyeh (Gharpouz-Abad) wetland, Nazar-Abad

Province: Alborz

Period of observations: 2 June 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در ابرکوه در زمستان 1392

Record of population of Northern Lapwing in Abarkuh in winter 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

دوره مشاهدات: زمستان 1392

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Abarkuh

Province: Yazd

Period of observations: winter 2014

Observers: Moslem Akbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در شیراز در پاییز 1395

Record of Barred Warbler in Shiraz in autumn 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 16 آبان، 22 آبان و 10 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای میثم قایدی

توضیحات: مشاهده این گونه در جنوب کشور در فصول پاییز و زمستان امکان پذیر است.

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 6, 12, 30 November 2016

Observers: Meysam Ghayedi

Remarks: It is possible to observe this species in southern Iran in autumn and winter seasons.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۶ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پری شاهرخ به سیراف در اردیبهشت 1396

Record of arrival of European Golden Oriole to Siraf in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سیراف

استان: بوشهر

دوره پایش: از 1 فروردین تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی کسروی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Siraf

Province: Bushehr

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival/departure date of observation: 5 May 2017

Observers: Ali Kasravi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در خواف در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Khaf in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: خواف

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 9 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 30 November 2017

Observers: Modasser Teymouri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آذر 1396

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 4 آذر1396

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 November 2017

Observers: Ruhollah Asgari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در میاندوآب در آبان 1396

Record of population of White Stork in Miandoab in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 23 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 14 November 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی