کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۶ مطلب در دی ۱۴۰۲ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در بندر لنگه در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Bandar-e Lengeh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در بحران انقراض)

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 دی 1402

پایشگران: آقای عدنان عبدالرضایی مدنی

Importance of species: IUCN Redlist (Cr)

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 17 January 2024

Observers: Adnan Abdolrezaei-Madani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۰۲ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیوارخزک در استان سیستان و بلوچستان

Record of Wallcreeper in Sistan & Baluchestan province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دیوارخزک Tichodroma muraria

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه خواجه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 دی 1402

پایشگران: آقای آرین اسعدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Wallcreeper Tichodroma muraria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Khajeh

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 12 January 2024

Observers: Ariyan As’adi

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۲۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در اسفراین در دی 1402

Record of Long-tailed Duck in Esfarayen in January 2024

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اسفراین

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 26 دی 1402

پایشگران: آقایان محمد تقدیسی، حمید فخرانی و محمد حسین صالحی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfarayen

Province: North Khorasan

Date of observation: 16 January 2024

Observers: Mohammad Taghdisi, Hamid Fakhrayee & Mohammad-Hossein Salehi

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۲ ، ۱۶:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جوجه آوری سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جم در دی 1402

Record of breeding Indian Silverbill in Jam in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: سه جوجه پروازی و یک بالغ در حال تغذیه آنها

مکان پایش: جم

استان: بوشهر

زمان پایش: 22 دی 1402

پایشگران: بانو عشرت معصومی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 3 fledgelings with and adult feeding them

Place of observation: Jam

Province: Bushehr

Dates of observation: 12 January 2024

Observers: Eshrat Masoumi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای زیرگونه‌های کمیاب ایران

All records of rare subspecies of Iran

ثبت زیرگونه دم جنبانک نقابدار در آق قلا در اسفند 1400

Record of Motacilla alba personata in Aq-Qala in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام زیرگونه: دم‌جنبانک نقابدار Motacilla alba personata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: آق قلا

استان: گلستان

زمان پایش: اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این زیرگونه از استان گلستان

Subspecies: Masked Wagtail Motacilla alba personata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qa-Qala

Province: Golestan

Date of observation: March 2022

Observers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this subspecies from Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۲ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در میمند در دی 1401

Record of Indian Silverbill in Meymand in January 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: میمند

استان: فارسی

زمان پایش: 30 دی 1401

پایشگران: آقای سلمان حمیدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Meymand

Province: Fars

Dates of observation: 20 January 2023

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۲ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جیرفت در دی 1402

Record of Indian Silverbill in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 10 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Dates of observation: 31 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سهره سیاه بال سفید در فیروزکوه در دی 1402

Record of White-winged Grosbeak in Firuzkuh in January 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره سیاه بال سفید Mycerobas carnipes

شمار پرنده: 3 نر و یک ماده

محل پایش: فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 14 دی 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 3 males and 1 female

Place of observation: Firuzkuh

Province: Tehran

Date of observation: 4 January 2024

Observers: Houman Doroudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در خور خوران در مرداد 1401

Record of Indian Silverbill in Khour-e Khouran in August 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: خور خوران

استان: هرمزگان

زمان پایش: 16 مرداد 1401

پایشگران: آقای محمد محمدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Khour-e Khouran

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 August 2022

Observers: Mohammad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در طبس در دی 1400

Record of Meadow Pipit in Tabas in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: طبس

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 17 دی 1400

پایشگر: آقایان سعید نصرتی و رامین رجائیان

شناسایی‌کنندگان: دیک نول، عبدالرحمن السرحان، پر آلستروم، هومن درودی، اسکار کمبل، مگنوس اولمن، احسان طالبی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و درنا مجاب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 7 January 2022

Observers: Saeed Nosrati & Ramin Rajaiyan

Identified by: Dick Newell, Abdulrahman Alsirhan, Per Alstrom, Houman Doroudi, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Ehsan Talebi, Abolghasen Khaleghizadeh & Dorna Mojab

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۰۲ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در هندیجان در آبان 1402

Record of Hume's Leaf Warbler in Hendijan in November 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 28 آبان 1402

پایشگران: آقایان احمد محمدی روش و عاطف شعبانیان

شناسایی‌کنندگان: کرامت حافظی، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

Place of observation: Mellat park, Mashhad city

Province: Khorasan-e Razavi

No. of individuals: one individual

Dates of observation: 19 November 2023

Observers: Ahmad Mohammadi-Ravesh & Atef Shabanian

Identified by: Kermat Hafezi, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در رودبار جنوب در دی 1400

Record of Indian Silverbill in Rudbar-e Jonub in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: دو گله 20-فردی

مکان پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 flocks of 20 individuals

Place of observation: Rudbar-e jonub

Province: Kerman

Dates of observation: 23 December 2021

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در بم در آبان 1400

Record of Indian Silverbill in Bam in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: زیدآباد، بم

استان: کرمان

زمان پایش: 29 آبان 1400

پایشگران: بانو سحر رشیدی‌فر

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeyd-Abad, Bam

Province: Kerman

Dates of observation: 20 November 2021

Observers: Sahar Rashidifar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در جهرم در بهمن 1399

Record of Indian Silverbill in Jahrom in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: جهرم

استان: فارس

زمان پایش: 23 بهمن 1399

پایشگران: بانو فرزانه کشتکار

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Dates of observation: 11 February 2021

Observers: Farzaneh Keshtkar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در کنگان در بهمن 1399

Record of Indian Silverbill in Kangan in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 15 فرد

مکان پایش: کنگان

استان: بوشهر

زمان پایش: 18 بهمن 1399

پایشگران: آقای مهدی حاجی‌غفاری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Dates of observation: 6 February 2021

Observers: Mehdi Haji-Ghaffari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۰۲ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در دزفول در بهمن 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in February 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 9 فرد

مکان پایش: دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 18 بهمن 1398

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 7 February 2020

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سیمین نوک (سهره ریز) هندی در شهداد در دی 1398

Record of Indian Silverbill in Shahdad in January 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سیمین‌نوک (سهره ریز) هندی Euodice malabarica

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 29 دی 1398

پایشگران: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 19 January 2020

Observers: Hamed Teymouri & Saeed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۰۲ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در رودبار جنوب در دی 1402

Record of Sociable Lapwing in Rudbar-e Jonub in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: رودبار جنوب

استان: کرمان

زمان پایش: 10 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Rudbar-e Jonub

Province: Kerman

Dates of observations: 31 December 2023

Observers: Yunos Khajuei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در سد جیرفت در دی 1402

Record of Common Pochard in Jiroft in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 50 فرد

محل پایش: سد جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 2 دی 1402

پایشگران: آقای یونس خواجویی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Jiroft dam

Province: Kerman

Period of observations: 23 December 2023

Observers: Yunos Khajouei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در قنبرآباد در دی 1400

Record of Common Pochard in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 70 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: آقایان علیرضا کیانی‌نژاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 70 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Alireza Kianinezhad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گمیشان در اردیبهشت 1400

Record of Common Pochard in Gomishan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Golestan

Province: Gomishan

Period of observations: 15 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در فروردین 1400

Record of Common Pochard in Gandoman in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 27 فروردین 1400

پایشگران: آقای رشید برادرانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Char-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 16 April 2021

Observers: Rashid Baradarani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۲ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک ارده‌ای در استان یزد

Record of Gadwall in Yazd province

 

چکیده این ثبت

نام گونه: اردک ارده‌ای

شمار پرنده: یک نر Mareca strepera

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: 8 دی 1402

پایشگران: آقای جعفر گرجی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Gadwall Mareca strepera

No. of individuals: one male

Place of observation: Pasab Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 29 December 2023

Observers: Jafar Gorji

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۲ ، ۱۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه چشم سفید در بندر عباس در دی 1402

Record of White-eyed Buzzard in Bandar Abbas in December 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سارگپۀ چشم‌سفید Butastus teesa

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بنوبند، تازیان، بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 8 دی 1402

پایشگر: بانو فروغ کریم‌زاده

شناسایی‌کنندگان: بانوان فروغ کریم‌زاده و درنا مجاب و آقای ابوالقاسم خالقی‌زاده

نکته: پنجمین رکورد کشوری این گونه از سال 1980 میلادی در ایران

منبع: https://ebird.org/checklist/S157498342

Species: White-eyed Buzzard Butastus teesa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Banuband, Tazian, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 December 2023

Observer: Forough Karimzadeh

Identified by: Forough Karimzadeh, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

Source: https://ebird.org/checklist/S157498342

Remark: The fifth record of this species since 1980 in Iran.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۰۲ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره گونه سفید در استان سمنان

Record of Pine Bunting in Semnan province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: چاشم، مهدی‌شهر

استان: سمنان

زمان پایش: 20 آذر 1402

پایشگر: آقای سیروس جعفری چاشمی

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chashom, Mehdi-Shahr

Province: Semnan

Date of observation: 11 December 2023

Observers: Sirous Jafari Chashomi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۲ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بال لاکی در کلاله در آذر 1402

Record of Bohemian Waxwing in Kalaleh in December 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بال‌لاکی Bombycilla garrulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کلاله

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1402

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Bohemian waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kalaleh

Province: Golestan

Date of observation: 19 December 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۰۲ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی