کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

گروه‌بندی استان‌ها بر اساس تعداد گونه ثبت‌شده

Ranking provinces based on recorded bird species number

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 10 دی 1400

Last updated: 31 December 2021

 

گروه یکم: برتر (بیش از 350 گونه پرنده)

خوزستان (395)، هرمزگان (375)، مازندران (373)، گلستان (373)، سیستان و بلوچستان (372)، فارس (368)، تهران (356)،

Group one: Excellent (more than 350 species)

Khuzestan (395), Hormozgan (375), Mazandaran (373), Golestan (373), Sistan & Baluchestan (372), Fars (368), Tehran (356),

گروه دوم: خوب (300 تا  350 گونه)

گیلان (349)، خراسان رضوی (335)، بوشهر (328)، کرمان (322)، سمنان (312)، آذربایجان غربی (309)، آذربایجان شرقی (307)، ایلام (304)، البرز (304)، کردستان (302)،

Group two: Good (between 300 and 350 species)

Gilan (349), Khorasan-e Razavi (335), Bushehr (328), Kerman (322), Semnan (312), West Azarbaijan (309), East Azarbaijan (307), Ilam (304), Alborz (304), Kordestan (302),

گروه سوم: متوسط (250 و 299 گونه)

چهارمحال و بختیاری (295)، اصفهان (282)، مرکزی (281)، کرمانشاه (278)، لرستان (272)، اردبیل (265)، قزوین (263)، قم (265)، خراسان جنوبی (251)،

Group three: Moderate (between 250 and 300 species)

Chahar-Mahal & Bakhtiari (295), Esfahan (282), Markazi (281), Kermanshah (278), Lorestan (272), Ardabil (265), Qazvin (263), Qom (265), South Khorasan (251),

گروه چهارم: ضعیف (200 تا 250 گونه)

همدان (241)، کهگیلویه و بویراحمد (235)، یزد (236)، خراسان شمالی (213)،

Group four: Weak (between 200 and 250 species)

Hamedan (241), Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (235), Yazd (236), North Khorasan (213),

گروه پنجم: بسیار ضعیف (کمتر از 200 گونه)

زنجان (173).

Group five: Very weak (less than 200 species)

Zanjan (173).

*****