کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

گروه‌بندی استان‌ها بر اساس تعداد گونه ثبت‌شده

Grouping provinces based on recorded bird species number

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 29 اسفند 1402

Last updated: 19 March 2024

 

گروه اول: عالی (بیش از 350 گونه پرنده)

خوزستان (403)، هرمزگان (389)، سیستان و بلوچستان (378)، گلستان (374)، مازندران (373)، فارس (372)، تهران (357)، گیلان (354)،

Group one: Excellent (more than 350 species)

Khuzestan (403), Hormozgan (389), Sistan & Baluchestan (378), Golestan (374), Mazandaran (373), Fars (372), Tehran (357), Gilan (354),

گروه دوم: خوب (بین300 و 350)

خراسان رضوی (347)، بوشهر (342)، کرمان (323)، ایلام (316)، سمنان (316)، آذربایجان غربی (312)، کردستان (309)، آذربایجان شرقی (308)، البرز (308)، چهارمحال و بختیاری (301)،

Group two: Good (between 300 and 350 species)

Khorasan-e Razavi (347), Bushehr (342), Kerman (323), Ilam (316), Semnan (316), West Azarbaijan (312), Kordestan (309), East Azarbaijan (308), Alborz (308), Chahar-Mahal & Bakhtiari (301),

گروه سوم: متوسط (بین 250 و 300)

اصفهان (287)، مرکزی (285)، کرمانشاه (283)، لرستان (277)، قم (277)، قزوین (271)، اردبیل (266)، خراسان جنوبی (265)، یزد (250)،

Group three: Moderate (between 250 and 300 species)

Esfahan (287), Markazi (285), Kermanshah (283), Lorestan (277), Qom (277), Qazvin (271), Ardabil (266), South Khorasan (265), Yazd (250),

گروه چهارم: ضعیف (بین 200 و 250)

همدان (245)، کهگیلویه و بویراحمد (237)، خراسان شمالی (235)،

Group four: Weak (between 200 and 250 species)

Hamedan (245), Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (237), North Khorasan (235),

گروه پنجم: خیلی ضعیف (کمتر از 200 گونه)

زنجان (174).

Group five: Very weak (less than 200 species)

Zanjan (174).

-----