کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۶ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

اصلاح نام فارسی سارگپه های جنگلی و تاجدار

 

به منظور جلوگیری از اشتباه احتمالی در تعیین نام فارسی دو گونه سارگپه جنگلی در ایران، نام فارسی این دو گونه، به شکل زیر در نظر گرفته شد:

سارگپه جنگلی معمولی European Honey Buzzard

سارگپه جنگلی تاجدار Crested Honey Buzzard

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در قم در مهر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Qom in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: سایت پسماند البرز، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 12 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Alborz landfill, Qom

Province: Qom

Period of observations: 4 October 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در کهریزک در مهر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Kahrizak in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: کهریزک

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Kahrizak

Province: Tehran

Observers: Mohsen Mallah 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ملکشاهی در مهر 1397

 

 

Record of population of Steppe Eagle in Malekshahi in October 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

 

 

تعداد پرنده: 50 فرد

 

 

محل مشاهده: ملکشاهی

 

 

استان: ایلام

 

 

دوره مشاهدات: 23 مهر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

 

 

No. of individuals: 50 individuals

 

 

Place of observation: Malekshahi

 

 

Province: Ilam

 

 

Period of observations: 15 October 2018

 

 

 

Observers: Mehdi Mami

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در ملکشاهی در مهر 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Malekshahi in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 23 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی و محمدحسین دارابی

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 15 October 2018

Observers: Mehdi Mami & Mohammad-Hossein Darabi

Identified by: --

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شهداد در شهریور 1397

Record of Pallid Harrier in Shahdad in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهداد

استان: کرمان

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Period of observations: September 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در کیاکلایه در مهر 1397

Record of Little Crake in Kiakalayeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب کیاکلایه، لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

توضیحات: --

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiakalayeh, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 10 October 2018

Observers: Mahan Mahroo

Remarks: --

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در سنندج در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Sanandaj in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 27 August 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: --

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در سد آبشینه در مهر 1397

Record of Black-throated Diver in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای طوقی در استان کرمان

Observation of Ring Ouzel in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای طوقی Turdus torquatus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تابستان 1391

مکان مشاهده: پارک ملی خبر، کرمان

استان: کرمان

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Ring Ouzel Turdus torquatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: summer 2012

Place of observation: Khabr N.P., Kerman

Province: Kerman

Observers: Hamed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

 

ثبت 12 فرد لیل در میانکاله در مهر 1396

 

 

Record of 12 individuals of Eurasian Hobby in Miankaleh in September 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: لیل Falco subbuteo

 

 

تعداد: 12 فرد

 

 

مکان مشاهده: میانکاله

 

 

استان: مازندران

 

 

تاریخ مشاهده: 1 مهر 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

 

 

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

 

 

No. of individuals: 12 individuals

 

 

Place of observation: Miankaleh

 

 

Province: Minakaleh

 

 

Date of observation: 23 September 2017

 

 

 

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در شوش در دی 1392

Record of Short-eared Owl in Shush in December 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رودخانه شاور، شوش

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 دی 1392

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی، نعیم سلیمی، مسعود نصیری و هلیل اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shavor river, Shush

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 December 2013

Observers: Mohammad Alvandi, Naeem Salimi, Masoud Nasiri & Halil Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۰۹:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در البرز مرکزی در مهر 1397

Record of White-winged Grosbeak in Central Alborz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 2 نر و 4 ماده و نابالغ

محل مشاهده: ناحیه سی سر، منطقه البرز مرکزی

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی قربانی و آصف رضائیان

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 males and 4 females and juveniles

Place of observation: Sisar area, Central Alborz P.A.

Province: Tehran

Date of observation: 12 October 2018

Observers: Mehdi Ghorbani & Asef Rezaiyan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در بستان در آبان 1396

Record of Iraq Babbler in Bostan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدباقر موسوی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 November 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر خالدار به تهران در شهریور 1397

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Evin, Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscicapa striata

تعداد: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی اوین، شمال تهران

استان: تهران

دوره پایش: از اول شهریور تا اول مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Spotted Flycatcher Muscicapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 August to 22 September 2018

Arrival date of observation: 27 August 2018

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پرستودریایی خزری به بوشهر در مرداد 1397

Record of arrival of Caspian Tern to Bushehr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 15 تا 30 مرداد 1397

اولین تاریخ مشاهده: 20 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: From 6 to 21 August 2018

Arrival date of observation: 11 August 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرمان در مرداد 1397

Record of Egyptian Nightjar in Kerman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصریCaprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: August 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب صحرایی در قزوین در مهر 1397

Record of Steppe Eagle in Qazvin in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 16 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 8 October 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شاهین دژ در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Shahin-Dezh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: شاهین دژ

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Shahin-Dezh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در پارک شهر، تهران در مرداد 1397

Record of Alexandrine Parakeet in Park-e Shahr, Tehran in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: August 2018

Observers: Alireza Afshoon


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۷ ، ۲۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در هورالعظیم در مرداد 1397

Record of breeding Red-crested Pochard in Hour-al-Azeem in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 5 جوجه

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 5 ducklings

Date of observation: August 2018

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Musa Modheji

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۱۵:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد خالدار کوچک در استان خوزستان

Observation of Spotted Owlet in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده دیمه، رامهرمز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dimeh P.A., Ramhormoz

Province: Khuzestan

Date of observation: November 2015

Observers: Farshad Eskandar

Remarks: New species for Khuzestan province.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در کاشان در مهر 1397

Record of Little Crake in Kashan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قهرود، کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghahrud, Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 11 October 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در درودزن در مهر 1397

Record of population of Common Pochard in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخ: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی، قاسم عاطفی و سعید صفاپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Date of observation: 12 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Ghasem Atefi & Saeed Safapour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در درودزن در مهر 1397

Record of Dalmatian Pelican in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 48 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخ: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی، قاسم عاطفی و سعید صفاپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 48 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Date of observation: 12 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Ghasem Atefi & Saeed Safapour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

 

ثبت 100 فرد لیل در تالش در مهر 1397

 

 

Record of 100 individuals of Eurasian Hobby in Talesh in October 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: لیل Falco subbuteo

 

 

تعداد: 100 فرد

 

 

مکان مشاهده: تالش

 

 

استان: گیلان

 

 

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

 

 

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

 

 

No. of individuals: 100 individuals

 

 

Place of observation: Talesh

 

 

Province: Gilan

 

 

Date of observation: 8 October 2018

 

 

 

Observers: Fardin Naziri

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در مهر 1397

Record of Black-winged Kite in Dezful in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: صفی آباد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 19-21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 11-13 October 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در شهریور 1397

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: September 2018

Observers: Musa Modheji

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در هورالعظیم در اسفند 1396

Record of population of White Stork in Hour-al-Azeem in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: March 2018

Observers: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب پرپا در جم در مهر 1397

Records of Booted Eagle in Jam in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه : جمعیت

گونه : عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد : 2 فرد

محل مشاهده : جم

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 17 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدتقی محمدی

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Jam 

Province: Bushehr

Period of observations: 9 October 2018

Observers: Mohammad-Taghi Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۷ ، ۰۶:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب هورالعظیم در اسفند 1396

Record of population of Common Pochard in Hour-al-Azeem in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: March 2018

Observers: Musa Modheji


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در سنندج در مهر 1397

Record of European Turtle Dove in Sanandaj in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 11 فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 2 October 2018

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در قشم در آبان 1396

Record of Egyptian Vulture in Qeshm in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 24 بالغ و نابالغ

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1396

مکان مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری و معصومه امیرتیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 24 adults and juveniles

Date of observation: 31 October 2017

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Observers: Saeed Gallehdari & Masoumeh Amirteimouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالش در مهر 1397

Record of Savi’s Warbler in Talesh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 15 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: --

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghaleh-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 7 October 2018

Observers: Fardin Naziri

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در خاییز در مهر 1397

Record of Barn Owl in Khaeez in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد.

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در شادگان در بهار 1397

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، 2470 تخم، پس از تخریب آشیانه ها توسط باد و باران، 48 جوجه

مکان مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: از اسفند تا اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، حبیب علوانی و هادی جلالی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, 2470 eggs; after wind and rain 48 nestlings

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: From March to May 2018

Observers: Ali Fathinia, Ali Sajjad Jalali, Habib Alvani & Hadi Jalali

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در کرمان در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Kerman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: کرمان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید گله داری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Date of observation: 18 July 2017

Observers: Saeed Gallehdari

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی بوتیمار بزرگ در آبادان در آبان 1396

Report of release of Eurasian Bittern in Abadan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی بوتیمار بزرگ

گونه های هدف: بوتیمار بزرگ  Botaurus stellaris

محل اقدام: آبادان

استان: خوزستان

دوره اقدام: مهر و آبان 1396

اجرا کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی و هادی جلالی

نتیجه اقدام: یافتن یک بوتیمار بزرگ زخمی، درمان و رهاسازی آن در رودخانه بهمنشیر.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Eurasian Bittern

Species: Eurasian Bittern Botaurus stellaris

Place of action: Abadan

Province: Khuzestan

Period of action: October 2017

Conducted by: Ali Fathinia, Ali Sajjad Jalali & Hadi Jalali

Action results: One individual was found wounded. Then, it was treated and released beside Bahmanshir river, Abadan.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در دزفول در بهمن 1395

Record of Iraq Babbler in Dezful in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: February 2017

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوبی نقابدار در دماغه میدانی در اردیبهشت 1397

Record of Masked Booby in Meydani cape in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوبی نقابدار Sula dactylatra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دماغه میدانی

استان: مرز استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمیدرضا بارگاهی

Species: Masked Booby Sula dactylatra

No. of individuals: One individual

Place of observation: Meydani cape

Province: border of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces

Date of observation: 9 May 2018

Observers: Hamid-Reza Bargahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۲۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قم در مهر 1397

Record of Black-winged Kite in Qom in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کور کور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 13 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مجید رضوانی و موسی مزینانیان

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Date of observation: 5 October 2018

Observers: Majid Rezvani & Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در مهر 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اوایل مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: Late September 2018

Observers: Musa Madhaji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در هورالعظیم در بهار و تابستان 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Hour-al-Azeem in spring and summer 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهار و تابستان 1397

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: spring and summer 2018

Observers: Musa Madhaji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در فروردین 1397

Record of European Stonechat in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

مشاهده کننده: فردین نظیری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 28 March 2018

Observer: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در خمیر در اسفند 1396

Record of Bonelli’s Eagle in Khamir in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خمیر

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 18 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف غریب پور

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khamir

Province: Hormozgan

Period of observations: 9 March 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aref Gharibpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در اسفند 1396

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: March 2018

Observers: Musa Madhaji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در هورالعظیم در بهمن 1396

Record of Ferruginous Duck in Hour-al-Azeem in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مدحجی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2018

Observers: Musa Madhaji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب شادگان در آبان 1395

Record of White-headed Duck in Shadegan wetland in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: November 2016

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شیراز در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Shiraz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 13 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 5 October 2018

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در درودزن در مهر 1397

Record of population of Long-eared Owl in Dorudzan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorudzan

Province: Fars

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Elham Shaniti & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی