کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۰۶ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

اصلاح نام فارسی سارگپه های جنگلی و تاجدار

 

به منظور جلوگیری از اشتباه احتمالی در تعیین نام فارسی دو گونه سارگپه جنگلی در ایران، نام فارسی این دو گونه، به شکل زیر در نظر گرفته شد:

سارگپه جنگلی معمولی European Honey Buzzard

سارگپه جنگلی تاجدار Crested Honey Buzzard

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در قم در مهر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Qom in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: سایت پسماند البرز، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 12 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Alborz landfill, Qom

Province: Qom

Period of observations: 4 October 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در کهریزک در مهر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Kahrizak in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: کهریزک

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Kahrizak

Province: Tehran

Observers: Mohsen Mallah 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ملکشاهی در مهر 1397

 

 

Record of population of Steppe Eagle in Malekshahi in October 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

 

 

تعداد پرنده: 50 فرد

 

 

محل مشاهده: ملکشاهی

 

 

استان: ایلام

 

 

دوره مشاهدات: 23 مهر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

 

 

No. of individuals: 50 individuals

 

 

Place of observation: Malekshahi

 

 

Province: Ilam

 

 

Period of observations: 15 October 2018

 

 

 

Observers: Mehdi Mami

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در ملکشاهی در مهر 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Malekshahi in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 23 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی و محمدحسین دارابی

شناسایی کنندگان: --

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 15 October 2018

Observers: Mehdi Mami & Mohammad-Hossein Darabi

Identified by: --

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در شهداد در شهریور 1397

Record of Pallid Harrier in Shahdad in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهداد

استان: کرمان

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حامد تیموری و سعید تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Period of observations: September 2018

Observers: Hamed Teimouri & Saeed Teimouri

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۸:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در کیاکلایه در مهر 1397

Record of Little Crake in Kiakalayeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب کیاکلایه، لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

توضیحات: --

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kiakalayeh, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 10 October 2018

Observers: Mahan Mahroo

Remarks: --

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۷ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در سنندج در شهریور 1397

Record of Savi’s Warbler in Sanandaj in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 5 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

شناسایی کنندگان: --

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 27 August 2018

Observers: Shoresh Vahabi

Identified by: --

Remarks: New species for Kordestan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص گلوسیاه در سد آبشینه در مهر 1397

Record of Black-throated Diver in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غواص گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای طوقی در استان کرمان

Observation of Ring Ouzel in Kerman province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای طوقی Turdus torquatus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تابستان 1391

مکان مشاهده: پ