کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۳۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید کوچک در استان قزوین

Observation of Lesser Whitethroat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای مهدی عرشیان

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individual

Date of observation: 14 April 2018

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Observers: Mehdi Arshian

  


---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان قزوین

Observation of Winchat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1397

مکان مشاهده: آبیک

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای میثم پیکانی

توضیح: گونه جدید برای استان قزوین

Species: Winchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 April 2018

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Observers: Meysam Peykani

Remarks: new species for Qazvin province

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کلاغ هندی در بوشهر در فروردین 1397

Record of House Crow in Bushehr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کلاغ هندی Corvus splendens

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Increasing

Species: House Crow Corvus splendens

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 28 March 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در کرمان در اسفند 1395

Record of Indian Silverbill in Kerman in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1395

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

مشاهده کننده: آقای سعید گله داری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 March 2017

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Observers: Saeed Gallehdari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در نقده در اسفند 1396

Record of Griffon Vulture in Naghadeh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soltan-Yaghub, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در نقده در فروردین 1397

Record of Pallid Harrier in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه گادار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gadar river, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت کلاغ ابلق با پروبال سفید درخوانسار

Record of Hooded Crow with leucism in Khansar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع غیرعادی: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: خوانسار

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی فرج اللهی، محمد صدیقیان و شهاب برهانی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Leucism- All body p