کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک گلوسفید کوچک در استان قزوین

Observation of Lesser Whitethroat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای مهدی عرشیان

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: One individual

Date of observation: 14 April 2018

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Observers: Mehdi Arshian

  


---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان قزوین

Observation of Winchat in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1397

مکان مشاهده: آبیک

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای میثم پیکانی

توضیح: گونه جدید برای استان قزوین

Species: Winchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 April 2018

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Observers: Meysam Peykani

Remarks: new species for Qazvin province

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Fardin Naziri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کلاغ هندی در بوشهر در فروردین 1397

Record of House Crow in Bushehr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کلاغ هندی Corvus splendens

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1397

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: Increasing

Species: House Crow Corvus splendens

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 28 March 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در کرمان در اسفند 1395

Record of Indian Silverbill in Kerman in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1395

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

مشاهده کننده: آقای سعید گله داری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 March 2017

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Observers: Saeed Gallehdari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در نقده در اسفند 1396

Record of Griffon Vulture in Naghadeh in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soltan-Yaghub, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در نقده در فروردین 1397

Record of Pallid Harrier in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه گادار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gadar river, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ ابلق با پروبال سفید درخوانسار

Record of Hooded Crow with leucism in Khansar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: خوانسار

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقایان محمد منصوری، مهدی فرج اللهی، محمد صدیقیان و شهاب برهانی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Leucism- All body parts

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 6 April 2018

Place of observation: Khansar

Province: Esfahan

Observers: Mohammad Mansouri, Mehdi Farajollahi, Mohammad Sedighian & Shahab Borhani

 

 

---------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در تالاب میقان در بهار 1395

Record of breeding Northern Lapwing in Meyghan in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه و چهار تخم

محل مشاهده: تالاب میقان

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 31 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد فرخنده، محمود کلنگری و خانم ماندانا حضرتی-فرید

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with four eggs

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Period of observations: 20 May 2016

Observers: Behrad Farkhondeh, Mahmud Kolnegari & Mandana Hazrati-Farid

Type of confirmation: Observation of nest and eggs

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در نقده در تیر 1396

Record of breeding Northern Lapwing in Naghadeh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک جفت و یک جوجه

محل مشاهده: رودخانه گادار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 2 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one pairs with nestlings

Place of observation: Gadar river, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: June 2017

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در نوروزلو در اسفند 1396

Record of Pied Kingfisher at Nowruzlu dam in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد نوروزلو

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nowruzlu dam

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در هورالعظیم در دی 1396

Record of Eurasian Curlew in Hour-al-Azeem in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 December 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صعوه کوهی در سبلان در تیر 1396

Record of Alpine Accentor in Sabalan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه سبلان

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 24 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sabalan mountain

Province: Ardabil

Period of observations: 15 July 2017

Observers: Abdollah Kianmarz

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری پیپت شکم نخودی در طبس در آذر 1396

Fourth national record of Buff-bellied Pipit in Tabas in December 2017

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت شکم‌نخودی Anthus rubescens

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 17 آذر 1396

محل پایش: روستای حلوان، طبس

استان: خراسان جنوبی

پرنده نگران: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن، اندرو استودارت و درک اسکات

یادداشت: چهارمین رکورد کشوری و نخستین رکورد این گونه از استان خراسان جنوبی

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One

Date of observation: 8 December 2017

Place of observation: Halvan village, Tabas

Province: South Khorasan

Birdwatchers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

Identified by: Magnus Ullman, Andrew Stoddart & Derek Scott

Remarks: Fourth national record and the first record of this species from South Khorasan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده طرقه کبود در استان گلستان

Observation of Blue Rock Thrush in Golestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: طرقه کبود Monticola solitarius

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1397

مکان مشاهده: بندر گز

استان: گلستان

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی، بهنام گالشی و حمید گالشی

Species: Blue Rock Thrush Monticola solitarius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 April 2018

Place of observation: Bandar-e Gaz

Province: Golestan

Observers: Behrad Galeshi, Behnam Galeshi & Hamid Galeshi

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی سرسیاه کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Black-headed Gull in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1394

مشاهده کنندگان: آقای بابک ویسی نژاد

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghareh-Sou river, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 10 February 2016

Observers: Babak Veisinejad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پاشلک کوچک در استان بوشهر

Observation of Jack Snipe in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پاشلک کوچک

تعداد:  یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقایان ابوالفضل خلیلی و کوروش خلیلی

Species: Jack Snipe Lymnocryptes minimus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 6 April 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Abolfazl Khalili & Korosh Khalili

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گیلار در استان سمنان

Observation of Eurasian Wigeon in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گیلار  Anas penelope

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1397

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم مزینانیان و موسی مزینانیان

Species: Eurasian Wigeon Anas penelope

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 2 April 2018

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Observers: Ebrahim Mazinanian & Musa Mazinanian


  

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم طلایی خاوری در تیاب در اسفند 1396

Record of Pacific Golden Plover in Tiab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم طلایی خاوری Pluvialis fulva

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2-3 اسفند 1396

محل مشاهده: تیاب

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: درنا مجاب، احسان طالبی، صحرا بدری، بهناز قاضی مرادی، مهسا اسدی، بهنام اسدی، مهدیس نیری، معین نیری، مصطفی محمدی

شناسایی عکس: علی سنگچولی، محمد سفرنگ، آرش حبیبی-آزاد

Species: Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

No. of individuals: one individual

Date of observation: 21-22 February 2018

Place of observation: Tiab

Province: Hormozgan

Observers: Dorna Mojab, Ehsan Talebi,  Sahar Badri, Behnaz Ghazi Moradi, Mahsa Asadi, Behnam Asadi, Mahdis Nayyeri, Moein Nayyeri & Mostafa Mohammadi

Identified by: Ali Sangchooli, Mohammad Safrang & Arash Habibi-Azad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در بوشهر در فروردین 1397

Record of Cinereous Bunting in Bushehr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: 25 فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده موند، بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کننده: آقای کوروش خلیلی و سیمین حسینی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 25 individuals

Date of observation: 6 April 2018

Place of observation:  Mond mountains, Bushehr

Province: Bushehr province

Observers: Korosh Khalili & Simin Hosseini

 

---------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در فریدونکنار در آذر 1396

Record of Lesser Spotted Eagle in Fereidoun-Kenar in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 18 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandran

Period of observations: 9 December 2017

Observers: Farshad Shabestari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در روانسر در شهریور 1396

Record of Little Crake in Ravansar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روانسر

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 21 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ravansar

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 September 2017

Observers: Behzad Azimi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در قم در اردیبهشت 1396

Record of European Honey Buzzard in Qom in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قم

استان: قم

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: Population

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 7 May 2017

Observers: Musa Mazinanian

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در تالاب حسنلو در فروردین 1394

Record of Little Crake in Hasanloo wetland in March 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 11 فروردین 1394

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanloo wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 March 2015

Observers: Aziz Ozar

 

 


----------
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صعوه کوهی در بدره در دی 1392

Record of Alpine Accentor in Badreh in January 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 دی 1392

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 8 January 2014

Observers: Hossein Parvari

  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در بوکان در فروردین 1397

Record of Great Bustard in Bukan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: 12 فرد

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1397

مکان مشاهده: بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: 12 individuals

Date of observation: 26 March 2018

Place of observation: Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh-Pourbonab

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در گرگان در دی 1396

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Gorgan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1396

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Date of observation: 20 January 2018

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Observers: Behrad Galeshi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چاخ لق معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Eurasian Stone Curlew in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چاخ لق معمولی Burhinus oedicnemus

تعداد: 28 فرد

مکان مشاهده: زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 1 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریانه

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Eurasian Stone Curlew Burhinus oedicnemus

No. of individuals: 28 individuals

Place of observation: Zaleh-Zard, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Dates of observation: 21 March 2018

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrianeh

Remarks: New species for Kermanshah province.

 

 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره صورتی در استان لرستان

Observation of Trumpeter Finch in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره صورتی Bucanetes githagineus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: ازنا

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 1 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Species: Trumpeter Finch Bucanetes githagineus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Azena

Province: Lorestan

Dates of observation: 21 March 2018

Observers: Korosh Khalili

Remarks: New species for Lorestan province.


  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اردک سیاه کاکل در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Tufted Duck in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک سیاه کاکل Aythya fuligula

تعداد: 24 فرد

مکان مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و ابوالفضل خلیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Tufted Duck Aythya fuligula

No. of individuals: 24 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 27 March 2018

Observers: Korosh Khalili & Abolfazl Khalili

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان خراسان رضوی

Observation of Spotted Crake in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: دریاچه بزنگان، سرخس

استان: خراسان شمالی

تاریخهای مشاهده: 24 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی و احسان اردکانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان رضوی

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bazangan, Sarakhs

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 15 March 2018

Observers: Ali Mahdavi & Ehsan Ardakanian

Remarks: New species for Khorasan-e Razavi province.


 

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در بناب در تیر 1395

Record of Grey-headed Swamphen in Bonab in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد دوش، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 23 تیر 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dush dam, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 13 July 2016

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh Pourbonab

 

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در لارستان در اسفند 1392

Record of Eurasian Wryneck in Larestan in March 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1392

مشاهده کننده: آقایان عدنان دلخسته و احسان فرنام

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observation: 7 March 2014

Observers: Adnan Delkhasteh & Ehsan Farnam


  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لارستان در آبان 1391

Record of Bonelli's Eagle in Larestan in November 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 14 آبان 1391

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته و احسان فرنام

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Date of observation: 4 November 2012

Observers: Adnan Delkhasteh & Ehsan Farnam

  

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی