کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶ مطلب با موضوع «Taxonomy» ثبت شده است

دگرگونی جدید در رده بندی راسته های پرندگان ایران

Recent changes to classification of orders in Iranian birds

 

به آگاهی می رساند که در سالهای گذشته خانواده های راسته بزرگ گنجشک سانان دچار تغییر اساسی شدند. این بار جایگاه و ترتیب راسته های پرندگان در رده بندی مورد بازنگری قرار گرفت و جابجایی های زیر رخ داده است.

 

تغییرات مورد اشاره در اینجا تنها مربوط به راسته های پرندگان ایران است.

 

اولین راسته ماکیان سانان هستند که پس پرندگان بی پرواز (از قبیل شترمرغ و کیوی) قرار می گیرند.

پس از آن اردک سانان (غازسانان) هستند که پرندگانی با منقار دندانه دار هستند.

 

اما تغییر بزرگی که ایجاد شده است، قرار گرفتن پرندگان خشکی از راسته های شبگردسانان و بادخورک سانان پس از اردک سانان است و پس از اینها نیز، راسته های میش مرغ سانان، کوکوسانان، باقرقره سانان و کبوترسانان قرار می گیرند.

 

پس از این گروهها، راسته های پرندگان آبزی و کنارآبزی به ترتیب شامل درناسانان، کشیم سانان، فلامینگوسانان، آبچلیک سانان، نوک سرخ دریایی سانان، غواص سانان، کبوتردریایی سانان، لک لک سانان، پلیکان سانان و بوبی سانان قرار می گیرند.

 

ادامه راسته های خشکی ها با دو راسته آغاز می شود که منقار آنها دارای خمیدگی است شامل عقاب سانان و جغدسانان. بقیه راسته های پرندگان خشکی شامل نوک شاخی سانان، سبزقباسانان، دارکوب سانان، شاهین سانان و طوطی سانان هستند.

 

و در پایان راسته بزرگ گنجشک سانان قرار می گیرند.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۹ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر جنس درنای سیبری

Change to genus of Siberian Crane

 

بر اساس تغییر انجام شده در مورد رده بندی درناهای جهان، نام جنس گونه درنای سیبری از Grus به Leucogeranus تغییر یافته است. این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)، Christidis et al. 2014  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که این جنس در دنیا یک گونه دارد و جنس تک سنخی محسوب می شود.

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

Krajewski C, JT Sipiorski & FE Anderson. 2010. Complete mitochondrial genome sequences and the phylogeny of cranes (Gruiformes: Gruidae). Auk 127: 440–452.

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر جنس دو گونه از دارکوبهای ایران

Change to genus of two species of Iranian woodpeckers

 

در مورد نام جنس دو گونه از دارکوبهای ایران گاهی رده بندی آنها توسط دانشمندان مورد بحث قرار می گیرد.

 

بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، نام جنس دارکوب سرسرخ از Dendrocopos به Dendrocoptes  تغییر کرده است (Fuchs & Pons 2015). این تغییر مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، John Boyd, TiF (2017) قرار گرفته است.

 

همچنین نام جنس دارکوب کوچک از Dendrocopos به Dryobates تغییر یافته است (Fuchs & Pons 2015). این تغییرها مورد تایید چندین چک لیست جهانی پرندگان جهان از قبیل Gill & Donsker (2019)، Clements et al. 2018، del Hoyo et al. (2014-2016)، John Boyd, TiF (2017)  و HBW and BirdLife International (2018) قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که اکنون جنس Drybates گونه های جنس قبلی Picoides را نیز دربر می گیرد (Fuchs & Pons 2015).

 

منابع

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Fuchs J & J-M Pons. 2015. A new classification of the pied woodpeckers assemblage (Dendropicini, Picidae) based on a comprehensive multi-locus phylogeny. Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 28–37.

 

Gill, F & D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2)

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

 

John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018

 

*****

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تغییر آرایه و نام آبچلیک شکیل به تلیله شکیل

Taxonomic change of Ruff

 

در سالهای برخی تغییرها در مورد رده بندی پرندگان رخ داده است. یکی از این تغییرها در مورد آبچلیک شکیل بود. بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، آبچلیک شکیل از گروه آبچلیگها به گروه تلیله ها منتقل شده است و جنس آن نیز از Philomachus به Calidris تغییر کرده است (Gibson & Baker 2012, Banks 2012). این تغییر توسط بیشتر فهرستهای جهانی پرندگان پذیرفته شده است (Clements et al., 2018; del Hoyo et al., 2014-2016; Christidis et al., 2014; Boyd III, 2017; HBW and BirdLife International, 2018; Gill & Donsker, 2019 ). بنابر این نام کامل این گونه به شکل زیر تغییر می کند:

 

تلیله (آبچلیک) شکیل

Ruff

Calidris (Philomachus) pugnax

 

There have been some changes in taxonomy of birds in recent years. One of these change has happened for the Ruff. According to the change, the Ruff moved to the group stints and its genus changed from Philomachus to Calidris (Gibson & Baker 2012, Banks 2012). This change has been addopted by most of world checklists (Clements et al., 2018; del Hoyo et al., 2014-2016; Christidis et al., 2014; Boyd III, 2017; HBW and BirdLife International, 2018; Gill & Donsker, 2019).

 

References

Banks RC. 2012. Classification and nomenclature of the sandpipers (Aves: Arenariinae). Zootaxa 3513: 86–88.

 

Boyd III, John H. - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018.

 

Christidis et al. 2014. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.

 

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2018. The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.

 

del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. 2014-2016. HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.

 

Gibson R & A Baker. 2012. Multiple gene sequences resolve phylogenetic relationships in the shorebird suborder Scolopaci (Aves: Charadriiformes). Molecular Phylogenetics and Evolution, 64: 66–72.

 

Gill, F and D Donsker (Eds). 2019. IOC World Bird List (v 9.2). Doi 10.14344/IOC.ML.9.2.  http://www.worldbirdnames.org/

 

HBW and BirdLife International (2018) Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Version 3. Available at: http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/Species/Taxonomy/HBW-BirdLife_Checklist_v3_Nov18.zip [.xls zipped 1 MB].

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۸ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ادغام زیرگونه های شاهین و بحری

Lump of subspecies of Barbary Falcon and Peregrine Falcon

 

از گذشته های دور، موضوع تفکیک یا ادغام زیرگونه های شاهین و بحری یکی از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز در میان پرنده شناسان بوده است.

 

در حالی که تا سالهای گذشته این دو گونه از هم جدا بودند.

لازم به توضیح است که در کتابهای قدیمی پرنده شناسی و در دو چک لیست جهانی (Boyd 2017,  Sibley & Monroe 1993) و همچنین در بسیاری از چک لیستهای جهانی تا سالهای گذشته، شاهین گونه مستقلی بوده است.

 

در سالهای اخیر، بیشتر چک لیستهای جهانی دو زیرگونه شاهین معمولی (Barbary Falcon) را همراه با بقیه زیرگونه های بحری در قالب گونه بحری (Peregrine Falcon) دانسته اند و گونه شاهین را گونه مستقلی نمی دانند (IOC 2019, Clements 2019, del Hoyo et al. 2014, Christidis et al. 2014).

 

در مورد علت تفکیک شاهین از بحری، چندین دلیل وجود دارد. از جمله آنها می توان به اختلاف رنگ، جثه، زیستگاه شاهین نسبت به بقیه زیرگونه های بحری دانست. شاهین یکی از گونه های بسیار جالب از نظر تکاملی است که ظاهرا در میانه راه تکاملی است که زمان تکامل آن به ما نزدیکتر است. در هر صورت، با وجود نسبی علایم اشتقاق گونه ای از نظر تکاملی و مشهود بودن این اختلافات، چک لیستهای جهانی این میزان اختلاف را از نظر ژنتیک کافی ندانسته اند و آن را گونه مستقلی نمی دانند. یکی از دلایل دیگر برای نپذیرفتن گونه مستقلی این است که دو زیرگونه شاهین، توسط بقیه زیرگونه های بحری احاطه شده اند و دارای پراکنش مشخص بدون همپوشانی هستند.

لازم به یادآوری است که در صورت یافتن دلایل علمی محکم و کافی، ممکن است در آینده در مورد تاکسونومی این گونه باز هم تغییرات و اصلاح لازم صورت گیرد.

 

با توجه به مطالب بالا و ادامه بحثهای تاکسونومیک در مورد بحری و شاهین، از این پس در فهرستهای پرندگان ایران، دو گونه بحری و شاهین با هم ادغام خواهند شد. برای انتخاب نام فارسی این گونه ادغام شده، از بین دو نام فارسی شاهین و عربی بحری، طبیعتا نام شاهین انتخاب خواهد شد. همچنین برای شناخت بهتر این گونه (بحث برانگیز تاکسونومیک) همه زیرگونه های شاهین و بحری (بحری سیبری، بحری مدیترانه ای، شاهین عربی و شاهین آسیای میانه) در قالب یک گونه و با ذکر زیرگونه ها اشاره خواهند شد.

 

شاهین (بحری) سیبری

Siberian Falcon

Falco peregrinus calidus Latham, 1790

 

شاهین (بحری) مدیترانه ای

Mediterranean Falcon

Falco peregrinus brookei Sharpe, 1873

 

شاهین آسیای میانه (شاهین پشت گردن سرخ)

[Central Asian Falcon] (Red-naped Falcon)

Falco peregrinus babylonicus Sclater, PL, 1861

 

شاهین (معمولی) عربی

[Arabian Falcon] (Barbary Falcon)

Falco peregrinus pelegrinoides Temminck, [in Temminck & Laugier] 1829

 

منابع

 • Christidis et al. (2014). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.
 • Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. (2018). The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.
 • del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D. A. Christie (Eds). (1992-2013). Handbook of the Birds of the World, Lynx Edicions.
 • del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. (2014-2016). HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.
 • Gill, F & D Donsker (Eds). (2019). IOC World Bird List (v 9.2)
 • John H. Boyd III - TiF checklist, Version 3.08: May 1 2017 and updated October 24 2018
 • Peters, J.L. et al. (1931-1986). Check-list of Birds of the World. Harvard University Press/Museum of Comparative Zoology.
 • Sibley, C. G. and B. L. Monroe. 1993. A Supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven, Connecticut.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۸ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ادغام زیرگونه های سنگ چشم خاکستری بزرگ

Lump of subspecies of Great Grey Shrikes

 

از گذشته های دور، موضوع تفکیک یا ادغام زیرگونه های سنگ چشم خاکستری بزرگ یکی از موضوعات مورد بحث در میان پرنده شناسان بوده است.

 

یکی از روشهای تفکیک زیرگونه های سنگ چشم خاکستری در سالهای گذشته تا سال 2018، تقسیم آنها به صورت سنگ چشم خاکستری شمالی (Lanius excubitor) و جنوبی (L. meridionalis) بود (Clements 2018). همچنین در سالهای گذشته، سنگ­چشمهای بزرگ در فهرست پرندگان دنیا توسط آی.او.سی. چهار گونه جداگانه (شمالی L. borealis، بزرگ L. excubitor، جنوبی  L. meridionalisو دشتی L. pallidirostris) در نظر گرفته می­شدند.

اخیرا گونه سنگ چشم خاکستری شمالی با نام علمی Lanius borealis و نام انگلیسی Northern Shrike با چندین زیرگونه (L. b. sibiricus, bianchii, mollis, funereus, borealis) از گونه سنگ چشم خاکستری جدا شد و به صورت گونه مستقل در نظر گرفته می شود (IOC 2019, Clements 2019, del Hoyo et al. 2014, Christidis et al. 2014).

همچنین، گونه قبلی سنگ چشم خاکستری جنوبی Lanius meridionalis بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است و همه زیرگونه های قبلی به جز L. meridionalis، به گونه سنگ چشم خاکستری بزرگ ملحق شدند و تنها با یکی از زیرگونه های قبلی این گونه، به صورت گونه تک­سنخی در نظر گرفته می شود. اکنون این گونه با همان نام علمی (Lanius meridionalis) و با تغییر نام انگلیسی به صورت Iberian Grey Shrike که پراکنش تابستانه آن در شبه جزیره ایبریا (شامل کشورهای اسپانیا و پرتغال) و جنوب فرانسه است (IOC 2019, Clements 2019, del Hoyo et al. 2014, Christidis et al. 2014).

لازم به توضیح است که زیرگونه سنگ چشم خاکستری دشتی توسط چندین نویسنده به عنوان گونه مستقل در نظر گرفته شده بود (King 1997, Hernández et al. 2004, Panov 2011) اما هنوز توسط بسیاری از چک لیستهای جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

 

با توجه به مطالب بالا و ادامه بحثهای تاکسونومیک در مورد سنگ چشمهای خاکستری، در حال حاضر گونه ها و زیرگونه های قبلی سنگ چشم خاکستری بزرگ، دشتی و جنوبی ایران، همگی جزء زیرگونه های سنگ چشم خاکستری بزرگ در نظر گرفته می شوند. بنابراین، از این پس در فهرستهای پرندگان ایران، همه زیرگونه های سنگ چشم خاکستری بزرگ در قالب یک گونه و برای شناخت بهتر این گونه (بحث برانگیز تاکسونومیک) با ذکر زیرگونه ها اشاره خواهند شد.

لازم به یادآوری است که در صورت یافتن دلایل علمی محکم و کافی، ممکن است در آینده در مورد تاکسونومی این گونه باز هم تغییرات و اصلاح لازم صورت گیرد.

 

منابع

 • Christidis et al. (2014). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, version 4.1.
 • Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. (2018). The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2018.
 • del Hoyo, J., A. Elliott, J. Sargatal & D. A. Christie (Eds). (1992-2013). Handbook of the Birds of the World, Lynx Edicions.
 • del Hoyo, J., N. J. Collar, D. A. Christie, A. Elliott,  L. D. C. Fishpool, P. Boesman & G. M. Kirwan. (2014-2016). HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1, 2, Lynx Edicions in association with BirdLife International, Barcelona, Spain and Cambridge, UK.
 • Gill, F & D Donsker (Eds). (2019). IOC World Bird List (v 9.2)
 • Hernández MA, F Campos, F Gutiérrez-Corchero & A Amezcua. 2004.  Identification of Lanius species and subspecies using tandem repeats in the mitochondrial DNA control region. Ibis 146: 227–230.
 • King BF. 1997. Checklist of the Birds of Eurasia. Ibis Publishing Company, Vista, CA.
 • Panov E. 2011. The True Shrikes (Laniidae) of the World. Ecology, Behavior and Evolution. Pensoft Publishers, Moscow.
 • Peters, J.L. et al. (1931-1986). Check-list of Birds of the World. Harvard University Press/Museum of Comparative Zoology.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۸ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی