کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۶۰ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرگوس بزرگ در کبودوال در آذر 1397

Record of Goosander in Kabudval dam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس بزرگ Mergus merganser

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد کبودوال، علی آباد

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 20 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حجت اله تیموری

Species: Goosander Mergus merganser

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kabudval dam, Aliabad

Province: Golestan

Dates of observation: 11 December 2018

Observers: Hojjatollah Teimouri

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در دزفول در آذر 1397

Record of Griffon Vulture in Dezful in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در استخر لاهیجان در آذر 1397

Record of population of Common Pochard in Lahijan pond in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخر لاهیجان

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 20 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lahijan pond

Province: Gilan

Period of observations: 11 December 2018

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لامرد در آذر 1397

Record of Bonelli's Eagle in Lamerd in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 20 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 11 December 2018

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در شوشتر در آذر 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Shushtar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: استخر پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10-19 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Karun fish pond, Shushtar

Province: Khuzestan

Date of observation: 1-10 December 2018

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در گتوند در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Gotvand in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand county

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 December 2018

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کارون در آذر 1397

Record of Short-toed Eagle in Karun in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 December 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در منطقه حفاظت شده خاییز در آذر 1397

Record of Long-eared Owl in Khaeez in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ملکشاهی در آذر 1397

Record of Barbary Falcon in Malekshahi in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 19 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Dates of observation: 10 December 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ایذه در آذر 1397

Record of Griffon Vulture in Izeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در تندوره در آذر 1384

Record of Bearded Vulture in Tandoreh in November 2005

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: پارک‌ملی تندوره

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: آذر 1384

مشاهده کننده: آقای مهدی چلانی

 

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Tandoreh, International Park

Province: Khorasan Razavi

Period of observations: November 2005

Observers: Mehdi Chalani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۷ ، ۰۱:۱۱
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بوشهر در آذر 1397

Record of Bonelli's Eagle in Bushehr in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 27 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

 

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 18 December 2018

Observers: Koroush Khalili

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۷ ، ۰۱:۰۱
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در لارستان در آذر 1397

Record of Black Stork in Larestan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: سفید بام، لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 16 آذر 1397 

مشاهده کنندگان: مهدی راستی و حمید حسن زاده

شناسایی کنندگان: آقای عدنان دلخسته

 

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Larestan، Sefid Bam

Province: Fars

Period of observations: 7 December 2018

Observers: Mehdi Rasti & Hamid Hasanzadeh

Identifeid by: Adnan Delkhasteh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۰۶
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در کارون در آذر 1397

Record of Griffon Vulture in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بدره در آذر 1397

Record of Golden Eagle in Badreh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Hossein Parvari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در آذر 1397

Record of Black-winged Kite in Shushtar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: مزارع نیشکر کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حسن بهداروندی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun sugarcane farms, Shushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 29 November 2018

Observers: Hasan Behdarvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گندمان در آذر 1397

Record of European Stonechat in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 7-9 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 28-30 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در گندمان در آذر 1397

Record of Pied Kingfisher in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهار وحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 9 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 30 November 2017

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در غیزانیه اهواز در آذر 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gheyzaniah, Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: غیزانیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gheyzanieh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در ملکشاهی در آذر 1397

Record of Pied Kingfisher in Malekshahi in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در دنا در آذر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Dena in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: دنا

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهدات: 1 آذر 1397

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Dena

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahamad

Period of observations: 22 November 2018

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گندمان در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 19 November 2018

Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت درنای معمولی در آبشینه در مهر 1397

Record of Common Crane in Abshineh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: سد آبشینه، همدان

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 21 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abshineh dam, Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 13 October 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در خاییز در بهار 1397

Record of breeding Short-toed Eagle in Khaeez in spring 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: April and May 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Type of confirmation: Observation of adults, nest and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در خاییز در بهار 1396

Record of breeding Short-toed Eagle in Khaeez in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: April and May 2017

Observers: Hedayatollah Didehban

Type of confirmation: Observation of adults, nest and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در آبان 1395

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 تخم

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 eggs

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 17 November 2016

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

Type of confirmation: Observation of nest and eggs

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در آذر 1393

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان خوزستان.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 4 nestlings

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 18 December 2014

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در دزفول در خرداد 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Dezful in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2018

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در دزفول در اردیبهشت 1394

Record of European Turtle Dove in Dezful in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و علیرضا کاوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: May 2015

Observers: Abuzar Yavari & Alireza Kaveri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در دزفول در تیر 1393

Record of Egyptian Nightjar in Dezful in July 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: تیر 1393

مشاهده کننده: آقایان ابوذر یاوری و علیرضا کاوری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: July 2014

Observers: Abuzar Yavarinezhad & Alireza Kaveri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در شیرین سو در آبان 1397

Record of population of Black Stork in Shirin-Sou in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شیرین سو، کبودر آهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 10 November 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در آذر 1397

Record of Common Pochard in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6-9 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27-30 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت باکلان کوچک در عشق آباد در آذر 1397

Record of Pygmy Cormorant in Eshgh-Abad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب عشق آباد

استان: تهران

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن فتحی پور

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Mohsen Fathipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در گندمان در آذر 1397

Record of population of Common Crane in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 6-7 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 27-28 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در نقده در آذر 1397

Record of population of Armenian Gull in Naghadeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: محمدیار، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Mohammadyar, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammmad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در سولدوز در آذر 1397

Record of Little Bustard in Solduz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetraxtetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در اصفهان در آبان 1397

Record of Griffon Vulture in Esfahan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای ونهار، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Vanhar village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 10 November 2018

Observers: Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در سنندج در آذر 1397

Record of Goldcrest in Sanandaj in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 6 آذر 1397

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 27 November 2018

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تالش در آذر 1397

Record of Goldcrest in Talesh in November

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: حداقل 13 فرد

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 1 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: At least 13 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 22 November 2018

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در میاندوآب در آبان 1397

Record of population of White Stork in Miandoab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: محدوده چهاربرج، میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 27 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Chahar-Borj district,Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 18 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کارون در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25-28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 16-19 November 2018

Observers: Keramat Hafezi & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در شاهرود در آبان 1397

Record of Bearded Vulture in Shahrud in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تاش، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مزینانیان و مسعود مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tash, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 21 November 2018

Observers: Musa Mazinanian & Masoud Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در بندر کنگ در آبان 1397

Record of Bonelli’s Eagle in Bandar-e Kong in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر کنگ

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای جاسم تمیمی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Kong

Province: Hormozgan

Period of observations: 16 November 2018

Observers: Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در مهاباد در آبان 1397

Record of Golden Eagle in Mahabad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در مهارلو در آبان 1397

Record of White-tailed Eagle in Maharlu in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مهارلو

استان: فارس

دوره مشاهدات: 27 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی فتحی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Maharlu

Province: Fars

Period of observations: 18 November 2018

Observers: Ali Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در فیروزآباد در آبان 1397

Record of population of Great White Pelican in Firuzabad in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: فیروزآباد

استان: فارس

دوره مشاهدات: 28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان اسماعیل حدادی و سلمان حمیدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Firuzabad

Province: Fars

Period of observations: 19 November 2018

Observers: Esmail Hadadi & Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در دزفول در آبان 1397

Record of population of White Stork in Dezful in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 November 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در جلفا در آبان 1397

Record of Golden Eagle in Jolfa in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: گل فرج، جلفا

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 21 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gol-Faraj, Jolfa

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 12 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در تالاب کانی برازان در آبان 1397

Record of population of Armenian Gull in Kani-Barazan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 21 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 12 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در آبان 1397

Record of population of White Stork in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 18 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سعید حیدری و کیامرث مولوی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 July 2018

Observers: Saeed Heidari & Kiamars Moulavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی