کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان بوشهر

Checklist of the wild birds of Bushehr province

 

گردآوری: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 19 آذر 1402

Last updated: 10 December 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 262 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (م.پ. زارعی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 342 گونه از پرندگان ثبت‌شده در استان بوشهر آمده است.

The present list comprises 342 bird species recorded in Bushehr province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 21. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 22. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه
 23. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 26. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 27. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 28. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 29. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 30. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 31. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 32. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 33. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 34. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 35. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 36. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 37. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 38. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 39. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 40. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 41. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 42. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 43. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 44. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 45. Water Rail Rallus aquaticus یلوۀ آبی
 46. Corn Crake Crex crex یلوۀ حنایی
 47. Little Cracke Porzana parva یلوۀ کوچک
 48. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 49. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 50. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 51. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 52. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 53. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 54. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 55. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 56. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 57. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 58. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 59. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 60. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 61. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 62. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 63. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 64. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 65. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 66. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 67. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 68. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 69. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 70. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 71. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 72. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 73. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 74. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 75. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 76. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 77. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 78. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 79. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 80. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 81. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 82. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 83. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 84. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 85. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 86. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 87. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 88. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 89. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 90. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 91. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدارپاسبز
 92. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 93. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 94. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 95. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 96. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 97. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 98. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 99. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 100. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 101. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 102. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 103. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 104. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 105. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 106. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 107. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 108. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 109. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 110. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی
 111. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 112. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 113. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 114. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 10. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 11. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 12. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 13. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای
 14. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی اسکوآی) دم‌پیچ
 15. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 16. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون
 17. Sooty Shearwater Ardenna griseus کبوتر دریایی دودی
 18. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 19. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 20. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 21. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 22. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 23. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه
 24. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 25. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 26. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 27. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 28. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 29. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 30. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 31. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 32. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 33. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 34. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 35. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 36. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 37. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 38. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 39. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 40. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 41. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 42. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 43. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 44. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 45. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 46. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 47. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 48. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 49. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 50. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 51. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 52. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 53. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 54. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 55. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 56. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان  (شهباز)
 57. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 58. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 59. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 60. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 61. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 62. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 63. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 10. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 11. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 12. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 13. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 16. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 17. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 21. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 22. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 23. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 24. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 25. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری جنوبی (عربی)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 5. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 2. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی (سیاه)
 3. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 4. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 5. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 6. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 7. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 8. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 9. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 10. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 11. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 12. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 13. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 14. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 15. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 16. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 17. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 18. Wire-tailed Swallow Hirundo smithii پرستوی سرسرخ
 19. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 20. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 21. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 22. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 23. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 24. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 25. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 26. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 27. Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 28. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 29. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 30. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 31. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 32. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 33. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 34. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 35. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 36. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 37. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 38. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 39. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 40. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 41. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 42. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 43. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 44. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 45. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 46. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 47. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 48. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 49. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 50. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 51. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 52. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 53. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 54. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 55. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scare natural population

 1. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 2. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 3. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 4. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 5. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 6. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 7. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 8. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 9. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 10. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 11. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 12. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 13. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 14. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 15. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 16. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 17. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 18. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 19. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 20. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 21. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 22. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 23. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 24. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 25. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 26. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 27. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 28. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 29. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 30. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 31. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 32. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 33. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار آسیایی
 34. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 35. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 36. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 37. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 38. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 39. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 40. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 41. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 42. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 43. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 44. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 45. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 46. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 47. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 48. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 49. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 50. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 51. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 52. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 53. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 54. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 55. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 56. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 57. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 58. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 59. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 60. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 61. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 62. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 63. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 64. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 65. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 66. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 67. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 68. Black-faced Bunting Emberiza spodocephala زردپره رخ‌سیاه
 69. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی