کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان بوشهر

Checklist of the birds of Bushehr province

 

تهیه و تنظیم: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 262 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (م.پ. زارعی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 327 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان بوشهر می باشد.

The present list comprises 327 bird species recorded in Bushehr province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 21. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 22. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 23. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون
 26. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی
 27. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 33. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز
 40. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 41. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 42. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 43. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 44. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 45. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 46. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 47. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 48. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 49. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 50. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 51. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 53. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره قار) گلوسیاه
 54. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 55. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 56. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 57. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 58. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 59. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 60. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 61. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 62. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 63. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 64. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 65. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 66. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 67. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 68. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 69. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 70. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 71. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 72. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 73. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 74. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 75. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 76. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 77. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 78. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 79. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 80. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 81. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 82. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 83. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 84. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 85. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 86. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 87. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 88. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 89. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 90. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 91. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 92. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 93. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 94. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 96. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 97. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 98. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 99. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 100. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 101. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 102. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 103. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 104. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 105. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 106. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 107. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی
 108. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 109. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 110. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 111. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 112. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 113. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 114. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 115. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 116. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 117. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 118. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 119. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 120. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 121. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 122. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 123. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 124. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 125. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 126. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 127. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 128. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 129. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 130. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 131. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 132. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 133. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 134. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 135. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 136. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 137. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 138. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 139. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 140. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 141. Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 142. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 143. Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 144. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 145. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 146. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 147. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 148. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 149. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 150. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)
 151. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 152. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 153. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 154. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 155. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 156. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای
 157. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی اسکوآی) دم‌پیچ
 158. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 159. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 160. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 161. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 162. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 163. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 164. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 165. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 166. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 167. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 168. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 169. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 170. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 171. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 172. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 173. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 174. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 175. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 176. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 177. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 178. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 179. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 180. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 181. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 182. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 183. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 184. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 185. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 186. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 187. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 188. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 189. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 190. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 191. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 192. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 193. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 194. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 195. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 196. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 197. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 198. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 199. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 200. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 201. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 202. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 203. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 204. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 205. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 206. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 207. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 208. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 209. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 210. [Steppe] Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 211. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 212. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 213. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 214. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 215. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 216. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 217. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 218. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 219. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 220. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 221. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 222. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 223. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 224. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 225. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 226. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 227. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 228. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 229. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 230. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 231. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 232. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 233. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 234. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 235. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 236. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 237. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 238. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 239. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 240. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 241. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 242. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 243. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 244. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 245. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 246. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 247. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 248. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 249. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 250. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 251. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 252. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 253. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 254. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 255. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 256. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 257. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 258. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 259. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 260. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 261. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 262. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 263. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 264. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 265. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 266. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 267. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 268. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 269. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 270. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 271. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 272. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 273. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 274. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 275. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 276. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 277. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 278. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 279. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 280. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 281. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 282. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 283. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 284. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 285. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 286. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 287. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 288. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 289. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 290. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 291. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 292. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 293. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 294. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 295. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 296. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 297. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 298. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 299. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 300. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 301. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 302. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 303. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 304. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 305. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 306. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 307. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 308. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 309. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 310. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 311. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 312. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 313. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 314. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 315. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 316. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 317. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 318. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 319. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 320. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 321. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 322. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 323. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 324. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 325. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 326. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 327. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 328. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 329. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی