کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان بوشهر

Checklist of the wild birds of Bushehr province

 

گردآوری: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 262 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (م.پ. زارعی، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 328 گونه از پرندگان ثبت شده در استان بوشهر آمده است.

The present list comprises 328 bird species recorded in Bushehr province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 21. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 22. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 23. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 26. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 27. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 28. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 29. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 30. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 31. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 32. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 33. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 34. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 35. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 36. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 37. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 38. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 39. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 40. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 41. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 42. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 43. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون
 44. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی
 45. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 46. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 47. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 48. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 49. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 50. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 51. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 52. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 53. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 54. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 55. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 56. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 57. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 58. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 59. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 60. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 61. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 62. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 63. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 64. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 65. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 66. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 67. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 68. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 69. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 70. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 71. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره قار) گلوسیاه
 72. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 73. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 74. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 75. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 76. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 77. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 78. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 79. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 80. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 81. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 82. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 83. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 84. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 85. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 86. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 87. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 88. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 89. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 90. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 91. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 92. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 93. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 94. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 95. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 96. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 97. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 98. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 99. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 100. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 101. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 102. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 103. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 104. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 105. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 106. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 107. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 108. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 109. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 110. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 111. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 112. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدارپاسبز
 113. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 114. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 115. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 116. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 117. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 118. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 119. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 120. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 121. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 122. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 123. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 124. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 125. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 126. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 127. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 128. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 129. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 130. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 131. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 132. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 133. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 134. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 135. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک

Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 10. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 11. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 12. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 13. Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای
 14. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی اسکوآی) دم‌پیچ
 15. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 16. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 17. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 18. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 19. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 20. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 21. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 22. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 23. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 24. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 25. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 26. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 27. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 28. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 29. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 30. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 31. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان  (شهباز)
 32. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 33. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 34. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 35. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 36. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 37. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 38. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 4. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 10. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 11. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 12. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 13. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 14. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 15. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 16. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 17. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 21. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 22. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 23. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 24. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 25. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین(بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری جنوبی (عربی)

[Steppe] Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 5. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 2. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 3. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 6. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 7. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 8. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 9. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 10. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 11. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 12. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 13. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 14. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 15. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 16. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 17. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 18. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 19. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 20. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 21. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 22. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 23. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 24. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 25. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 26. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 27. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 28. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 29. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 30. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 31. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 32. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 33. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 34. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 35. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 36. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 37. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 38. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 39. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 40. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 41. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 42. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 43. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 44. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 45. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 46. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 47. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 48. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 49. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 50. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 51. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار کاکل‌سیاه

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scare natural population

 1. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 2. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 3. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 4. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 5. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 6. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 7. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 8. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 9. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 10. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 11. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 12. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 13. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 14. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 15. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 16. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 17. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 18. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 19. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 20. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 21. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 22. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 23. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 24. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 25. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 26. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 27. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 28. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 29. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 30. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 31. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 32. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 33. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 34. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 35. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 36. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 37. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 38. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 39. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 40. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 41. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 42. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 43. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 44. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 45. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 46. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 47. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 48. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 49. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 50. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 51. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 52. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 53. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 54. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 55. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 56. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 57. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 58. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 59. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 60. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 61. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 62. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 63. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 64. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 65. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی