کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شبگرد مصری در خرمشهر در مرداد 1398

Record of breeding Egyptian Nightjar in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و دو جوجه

مکان مشاهده: غرب کارون، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with 2 nestlings

Place of observation: Karun river, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Ali Hajiabadi

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Mediterranean Gull in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در مرداد 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: آبگیر سویسه، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soveyseh pond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

       Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper at Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مردادد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در گندمان در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 August 2019

   Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 August 2017

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Black-tailed Godwit in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در اندیکا در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Andika in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 August 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Eurasian Curlew in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در حسنلو در مرداد 1398

Records of population of Pygmy Cormorant in Hasanlu in August 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: 5 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 9 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بروجن در مرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Borujen in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فربد خاکپور

توضیحات: پرنده در حال درمان است.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Farbod Khakpour

      Remarks: The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پشت سرخ در استان یزد

Observation of Red-backed Shrike in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه تاسرخی، پناهگاه حیات وحش شیرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 30 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای اکبر شیریزدانی تفت

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tasorkhi mount, Shirkuh WR

Province: Yazd

Date of observation: 20 May 2019

Observers: Akbar Shiryazdani Taft

Remarks: New species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در مرداد 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Bushehr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

توضیحات: این مرحله دوم جوجه آوری است. در مرحله اول یک جوجه داشت.

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with nest and 3 nestlings

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 16 August 2018

Observers: Korosh Khalili

Type of confirmation: Observation of nestlings

Remarks: This is the second brood of this year. The first brood was with one nestling.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری زردپره تالابی در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of breeding Common Reed Bunting in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 بالغ و جوجه

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 5 adults and juveniles

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 July 2019

Observers: Mohamad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در مرداد 1398

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 2 juveniles

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: August 2019

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در مرداد 1398

Record of Black-winged Kite in Shushtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شوشتر در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Shushtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

 

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در تالش در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Talesh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 21 مرداد 1398

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و عباس عاشوری

Type in important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 12 August 2019

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri & Abbas Ashoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در فیروزآباد در مرداد 1398

Record of Cinereous Bunting in Firouz-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: فیروزآباد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1398

مشاهده کننده: آقای سلمان حمیدی

شناسایی: حمید جباری

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 14 August 2019

Observers: Salman Hamidi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک دم چتری در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of Zitting Cisticola in Hashilan wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک دم چتری Cisticola juncidis

تعداد: 4 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب هشیلان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Zitting Cisticola Cisticola juncidis

No. of individuals: 4 adults and one juvenile

Place of observation: Hashilan wetland, Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 15 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identification: Behzad Azimi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در سد شیرین سو در فروردین 1398

Record of population of Ferruginous Duck at Shirin-Sou dam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 24 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 13 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در بندر گواتر در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Bandar-e Gowater in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: بندر گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bandar-e Gowater

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 4 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در نهاوند در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Nahavand in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: نورآباد به نهاوند

استان: همدان

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Nourabad to Nahavand

Province: Hamedan

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در منطقه حفاظت شده میشداغ در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Mishdagh P.A. in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ، مرز ایران و عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A., Iran/Iraq border

Province: Khuzestan

Period of observations: August 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در الشتر در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Aleshtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الشتر

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Aleshtar

Province: Lorestan

Period of observations: 6 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در گندمان در تیر 1398

Record of breeding Common Pochard in Gandoman in

July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults with ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب چغاخور در تیر 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Choghakhor in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 10 nestlings

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 14 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در پارک ملی گلستان در مرداد 1398

Record of Cinereous Vulture in Golestan N.P. in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن حدادی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Date of observation: 3 August 2019

Observers: Mohsen Haddadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در دشت آزادگان در تیر 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Azadegan plain in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، حمید جباری، ابوالقاسم خالقی زاده، علی سنگچولی و مایک پوپ

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Azadegan plain

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 July 2019

Observers: Mohammad Arab

Identified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Ali Sangchooli & Mike Pope

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب کانی برازان در تیر 1398

Record of breeding Common Pochard in Kani-Barazan in

August 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو بالغ با 12 جوجه

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 21 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two adults with 12 ducklings

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 July 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of Savi’s Warbler in Seyran-Goli wetland in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی خزری در استان یزد

Observation of Caspian Tern in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهریز

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 14 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حجت تیموری و جواد شکوهی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehriz

Province: Yazd

Date of observation: 5 August 2019

Observers: Hojjat Teymouri & Javad Shokouhi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در دزفول در مرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 2 فرد (یک بالغ و یک نابالغ)

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 و 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 2 individuals (one adult & one juvenile)

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 July and 1 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در مرداد 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ و ام الدبس

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Mishdagh P.A. & Om-Dabas

Province: Khuzestan

Dates of observations: 9 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1398

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در مرداد 1398

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 36 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و محمد سعید جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali & Mohammad-Saeed Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در ملایر در مرداد 1398

Record of population of Armenian Gull in Malayer in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 3 August 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سیران گولی در مرداد 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 جوجه

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 nestlings

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در سیران گولی در مرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 جوجه و والدین

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nestlings and adults

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در گندمان در تیر 1398

Record of breeding Siberian Stonechat in Gandoman in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مجید پورهمدانی و کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: مجید پورهمدانی و کرامت حافظی

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2018

Observers: Majid Pourhamedani & Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Majid Pourhamedani & Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of breeding Ferruginous Duck in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 بالغ و 5 جوجه

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 5 adults and 5 ducklings

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 July 2019

Observers: Mohamad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان گلوسیاه در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Socotra Cormorant on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: سید عدنان هاشمی، سید مهدی موسوی، پوریا اسدی، وحید مسلمانی، مهران فتحی پور، الهام یاقوت پور و مطهره احمدی

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Date of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Seyed Mehdi Mousavi, Pouria Asadi, Vahid Mosalmani, Mehran Fathipour, Elham Yaghutpour & Motahareh Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Striated Heron on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور (مارو)

استان:هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی و سیدمهدی موسوی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Seyed Mehdi Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در آبادان در مرداد 1398

Record of Barn Owl in Abadan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، مهدی زبید و علیرضا سامری

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 August 2019

Observers: Ali Fathinia, Ali-Sajjad Jalali, Mehdi Zobeid & Alireza Sameri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در شادگان در مرداد 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Shadegan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در ملکشاهی در مرداد 1398

Record of European Roller in Malekshahi in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 1 August 2019

Observers: Mahdi Mami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Khorram-Shahr in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: رود کارون، خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Karun river, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 July 2019

Observers: Ali Hajiabadi

---------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی