کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۷۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری یلوه نوک سبز در حسنلو در تابستان 1396

Record of breeding Baillon’s Crake in Hasanloo in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 25 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین و جوجه

Species: Baillon’s Crake Porzana pusilla

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one juvenile

Place of observation: Hasanloo wetland

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 16 August 2017

Observers: Farshid Dilamqani

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در تالاب  حسنلو در مرداد 1396

Record of Baillon's Crake in Hasanloo wetland in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 16 August 2017

Observers: Farshid Dilamqani

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در بوشهر در تیر 1395

Record of Marbled Duck in Bushehr in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 تیر 1395

مکان مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 7 July 2016

Place of observation: Bushehr (Bushehr)

Observers: Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کشف رود در تیر 1395

Record of Marbled Duck in Kashaf-Rud in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کشف رود، 70 کیلومتری شرق مشهد (خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقایان نوید زحمتکش و حسین محمودیان

عکس از: حسین محمودیان

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 1 July 2016

Place of observation: Kashaf-Rud P.A., 70 km east to Mashhad (Khorasan-e Razavi)

Observers: Hamideh Daliri, Navid Zahmatkesh & Hossein Mahmoudian

Photographer: Hossein Mahmoudian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در بستان در مرداد 1396

Record of Goliath Heron in Bostan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بستان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 28 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدباقر موسوی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bostan

Province: Khuzestan

Date of observation: 19 August 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در دشت آزادگان در مرداد 1396

Record of Marbled Duck in Azadegan plain in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: سیدباقر موسوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Azadegan plain

Province: Khuzestan

Period of observations: 19 August 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در اردیبهشت 1392

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in May 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1392

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: May 2013

Observers: Farshad Eskandari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در میناب در آبان 1395

Record of Bonelli's Eagle in Minab in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: میناب (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد پورحسینی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Minab (Hormozgan province)

Date of observation: November 2016

Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در میناب در مرداد 1396

Record of Bonelli's Eagle in Minab in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: میناب (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد پورحسینی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Minab (Hormozgan province)

Date of observation: 14 August 2017

Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

='margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left; text-indent:-14.2pt;background:white;direction:ltr;unicode-bidi:embed'>Observers: Mojtaba Mobasheri & Khalil Hojabri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در میناب در تیر 1396

Record of Bonelli's Eagle in Minab in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: میناب (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد پورحسینی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Minab (Hormozgan province)

Date of observation: July 2017

Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

t;text-align:left; text-indent:-14.2pt;background:white;direction:ltr;unicode-bidi:embed'>Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

='margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left; text-indent:-14.2pt;background:white;direction:ltr;unicode-bidi:embed'>Observers: Mojtaba Mobasheri & Khalil Hojabri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اکراس سیاه در استان سمنان

Observation of Glossy Ibis in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اکراس سیاه Plegadis falcinellus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: سمنان (استان سمنان)

مشاهده کنندگان: آقای وفا صدیقی

Species: Glossy Ibis Plegadis falcinellus

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2017

Place of observation: Semnan (Semnan province)

Observers: Vafa Sedighi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در قوچان

Record of White-winged Grosbeak in Ghuchan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قرچقه، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل نامانلو

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gharchagheh, Ghuchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: May 2014

Observers: Babak Ghavidel-Namanloo

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد خالدار کوچک در داراب در بهار 1396

Record of breeding Spotted Owlet in Darab in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو جوجه

مکان مشاهده: داراب

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای الیاس عسکری

شناسایی: الهام شنیتی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 owlets

Place of observation: Darab

Province: Fars

Dates of observation: Spring 2017

Observers: Elyas Askari

Identified by: Elham Sheniti

Type of confirmation: Observation of nestling

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در ممسنی در تیر 1396

Record of population of Barn Owl in Mamasani in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ممسنی

استان: فارس

دوره مشاهدات: 16 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مازیار محمودی

Type of important species: Increasing

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mamasani

Province: Fars

Period of observations: 7 July 2017

Observers: Maziar Mahmoudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه از دریاچه ارومیه در مرداد 1396

Report of breeding Spur-winged Lapwing from Lake Urumieh in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: حداقل 10 جوجه

تاریخ مشاهده: 6 مرداد 1396

مکان مشاهده: بندر شرفخانه، دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای بهرنگ امندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: At least 10 juveniles

Date of observation: 27 July 2017

Place of observation: Sharafkhaneh port, Lake Urumiyeh (West Azarbaijan province)

Observers: Behrang Amandi

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جوجه آوری مینای معمولی در کرمانشاه در بهار 1396

Record of breeding Common Myna in Kermanshah in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 2 آشیانه

دوره مشاهدات: 23 اردیبهشت و 31 خرداد  1396

مکان مشاهده: کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقایان محمد جواد رستمی احمدوندی و مجید سراب خشکه

Type of important species: Increasing species

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 nests

Period of observations: 13 May & 21 July 2017

Place of observations: Kermanshah (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Majid Sarabkhoshkeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کرج در تیر 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Karaj in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل یک فرد

محل مشاهده: پارک تنیس، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 4 تیر 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least one individual

Place of observation: Tennis park, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 25 June 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سسک تاج طلایی به تهران در آبان 1395

Record of arrival of Goldcrest to Tehran in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک شهر، تهران (استان تهران)

دوره پایش: از 1 مهر تا 15 آبان 1395

اولین تاریخ مشاهده: 11 آبان 1395 

مشاهده کنندگان: خانمها ملیحه رجبی و سارا عرب

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Park-e Shahr, Tehran (Tehran province)

Monitoring period: From 22 September to 5 November 2016

Arrival date of observation: 1 November 2016

Observers: Maliheh Rajabi & Sara Arab

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در مشهد در اسفند 1394

Record of Alexandrine Parakeet in Mashahd in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: حداقل یک فرد

محل مشاهده: پارک وکیل آباد، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: At least one individual

Place of observation: Vakil-Abad park, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: March 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کاشان در فروردین 1395

Record of Rose-ringed Parakeet in Kashan in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 2 فرد

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 2 individuals

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: April 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت جوجه آوری طوطی طوق صورتی در مشهد در تابستان 1396

Record of breeding Rose-ringed Parakeet in Mashahd in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 5 آشیانه

محل مشاهده: پارک ملت، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 5 nests

Place of observation: Park-e Mellat, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: summer 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت جوجه آوری شاه طوطی در مشهد در 1396

Record of breeding Alexandrine Parakeet in Mashahd in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: حداقل 15 آشیانه

محل مشاهده: پارک ملت، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: At least 15 nests

Place of observation: Park-e Mellat, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: summer 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در مشهد در اسفند 1394

Record of Rose-ringed Parakeet in Mashahd in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 10 فرد

محل مشاهده: پارک وکیل آباد، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 10 individual

Place of observation: Vakil-Abad park, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: March 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در بختگان در تابستان 1396

Record of breeding Greater Flamingo in Bakhtegan in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 فرد بالغین و حدود 1000 جوجه

مکان مشاهده: تالاب بختگان، نیریز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: خانم لیلا جولایی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 individuals adults and c. 1000 juveniles

Place of observation: Bakhtegan wetland, Neyriz (Fars province)

Date of observation: summer 2017

Observers: Leila Joulaee

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب کانی برازان در تابستان 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Kani-Barazan in summer 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 3 جوجه

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 3 ducklings

Date of observation: summer 2017

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کیش در بهمن 1394

Record of Rose-ringed Parakeet in Kish in January 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حدود 50 فرد

محل مشاهده: کیش

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: بهمن 1394

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: About 50 individuals

Place of observation: Kish

Province: Hormozgan

Period of observations: January 2016

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اصفهان در سال 1394

Record of Rose-ringed Parakeet in Esfahan in 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل یک فرد

محل مشاهده: پارک نزوان، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: سال 1394

مشاهده کنندگان: آقای حسن مقیمی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: at least one individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 2015

Observers: Hasan Moghimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کرمان در فروردین 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Kerman in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 13 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: 2 April 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در شیراز در آذر 1395

Record of Rose-ringed Parakeet in Shiraz in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 5 فرد

محل مشاهده: باغ ارم و قصر دشت، شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: خانم خدیجه طاهری و آقای عقیلی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 5 individuals

Place of observation: Eram garden and Ghasr-e Dasht, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: December 2016

Observers: Khadijeh Taheri & Mr Aghili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در میان آب در تیر 1396

Record of Iraq Babbler in Mian-Ab in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میان آب، دزفول (استان خوزستان)

تاریخهای مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری و آرش حبیبی-آزاد

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mian-Ab, Dezful (Khuzestan province)

Dates of observation: July 2017

Observers: Ali Hajiabadi

Identified by: Mohammad Safrang, Ali Sanchgooli, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرخه در فروردین 1395

Record of Black-winged Kite in Karkheh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Period of observations: April 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در مهران

Record of Namaqua Dove in Mehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دارز Oenas capenisis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1395

محل مشاهده: مهران، مرز ایران و عراق (استان ایلام)

مشاهده کنندگان: آقایان اکبر محمدزاده، احسان گلاب پاش و سید کامین حسینی

شناسایی عکس: مهدی نورمحمدی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 June 2016

Place of observation: Mehran, Iran/Iraq border (Ilam province)

Observers: Mr. Akbar Mohammadzadeh, Ehsan Golabpash & Seyed Kamin Hoseini

Identification: Mehdi Nourmohammadi

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در چغازنبیل در تیرماه ۱۳۹۶

Record of Namaqua Dove in Chogha-Zanbil in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: ۳ فرد

تاریخ مشاهده: ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶

محل مشاهده: چغازنبیل، شوش (استان خوزستان)

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 8 July 2017

Place of observation: Chogha-Zanbil, Shush (Khuzestan province)

Observers: Ali Hajiabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در جهان نما

Record of White-winged Grosbeak in Jahan-Nama

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده جهان نما (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1391

مشاهده کنندگان: آقای حاجی قلی کمی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Jahan-Nama Protected Area (Golestan province)

Date of observation: 31 May 2017

Observers: Hajigholi Kami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در رامهرمز در فروردین 1395

Record of Black-winged Kite in Ramhormoz in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامهرمز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ramhormoz

Province: Khuzestan

Period of observations: April 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در جیرفت در فروردین 1396

Record of Black-winged Kite in Jiroft in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جیرفت

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 6 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Period of observations: 26 March 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در داراب در فروردین 1396

Record of Black-winged Kite in Darab in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: داراب

استان: فارس

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Drab

Province: Fars

Period of observations: 24 March 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرخه در مرداد 1396

Record of Black-winged Kite in Karkheh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 August 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در قره قشلاق در مرداد 1396

Record of Bearded Reedling in Qara-Qeshlaq in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخهای مشاهده: 20 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Dates of observations: 11 August 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در کرخه در مرداد 1396

Record of Namaqua Dove in Karkheh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 20 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Dates of observations: 11 August 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قره قشلاق

Record of Black-winged Kite in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: December 2016

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بامدژ

Record of Black-winged Kite in Bamdej

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهراد فرخنده

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bamdej

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2016

Observers: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در باجگیران

Record of White-winged Grosbeak in Bajgiran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bajgiran (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 15 July 2017

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شوشتر در اسفند 1395

Record of European Stonechat in Shushtar in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1395

محل مشاهده: شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 22 February 2017

Place of observation: Shaushtar (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان کرمانشاه

Observation of Whiskered Tern in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1396

مکان مشاهده: سراب نیلوفر، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: one individuals

Date of observation: 7 July 2017

Place of observation: Sarab-e Niloufar (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در هور العظیم در آبان 1395

Record of European Stonechat in Hoor-al-Azeem in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1395

محل مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 20 November 2016

Place of observation: Hoor-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شیروان در مرداد 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Shirvan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: شیروان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 11 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بابک قویدل نامانلو

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: Shirvan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 2 August 2017

Observers: Babak Ghavidel Namanloo

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لارستان در مرداد 1396

Record of Bonelli's Eagle in Larestan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 11 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مجتبی مبشری و خلیل هژبری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Date of observation: 2 August 2017

Observers: Mojtaba Mobasheri & Khalil Hojabri 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت جغد ماهی خوار در ایذه

 

 

Record of Brown Fish Owl in Izeh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: کوه گزیر، ایذه (استان خوزستان)

 

 

تاریخ مشاهده: شهریور 1395

 

 

مشاهده کنندگان: آقای سیدسیف اله هاشمی

 

 

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Gazir mountain, Izeh (Khuzestan province)

 

 

Date of observation: September 2016

 

 

 

Observers: Seyed Seifolla Hashmemi

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در سدمهاباد در مرداد 1396

Record of breeding Common Pochard in Mahabad dam in

August 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با شش جوجه

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1396

مکان مشاهده: سدمهاباد، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with six ducklings

Date of observation: 4 August 2017

Place of observation: Mahabad dam (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی