کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست حفاظتی پرندگان ایران

Conservational checklist of Iranian birds

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 4 تیر 1402

Last updated: 25 June 2023

 

 

گونه‌های پرندگان ایران در رده‌بندی فهرست سرخ جهانی (آی‌یوسی‌ان)

Iranian bird species in the IUCN Redlist categories

 

نُه رده

Nine categories

 

منقرض‌شده (0 گونه) Extinct (E)

منقرض‌شده در طبیعت (0 گونه) Extinct in the Wild (EW)

در بحران انقراض (5 گونه) Critically Endangered (Cr)

در خطر انقراض (9 گونه) Endangered (En)

آسیب‌پذیر (20 گونه) Vulnerable (Vu)

نزدیکِ تهدید (29 گونه) Near Threatened (NT)

 

جمع گونه‌های پرندگان ایران در رده‌های فهرست سرخ (63 گونه)

 

کمترین نگرانی (500 گونه) Least Concern (LC)

کمبود داده (1 گونه) Data Deficient (DD)

ارزیابی نشده (0 گونه) Not Evaluated (NE)

 

نام پنج گونه در رده "در بحران (سراشیبی) انقراض"

درنای سیبری، خروس‌کُلی اجتماعی، گیلانشاه خالدار، دال دمگاه‌سفید  و زردپره سینه‌زرد

نام نُه گونه در ردۀ "در معرض (آستانۀ) خطر انقراض"

اردک سرسفید، گیلانشاه خاور دور، تلیلۀ بزرگ، آب‌شکاف هندی، کرکس کوچک، عقاب صحرایی، عقاب دریایی پالاس، بالابان و سسک نیزار خوزی

------

 

برای دیدن تغییرهای بازنگری گونه‌ها در منطقه خاورمیانه، لینک پیوند زیر را پیگیری فرمایید:

http://www.birdlife.org/globally-threatened-bird-forums/category/threatened-middle-east-birds/

-----

 

کلید راهنمای وضعیت گونه‌های حمایت‌شده ایران

گونه‌های در معرض خطر ایران= Iranian Endangered Species (IES)،

گونه‌های حمایت‌شده ایران=Protected Species (PS)،

گونه‌های حمایت‌نشده ایران= Non-Protected Species (NPS)،

گونه‌های شاید حمایت‌شده= Probably Protected Species (PPS)،

گونه‌های آسیب‌رسان= Damaging Species (DS)

*******

 

فهرست 564 گونه از پرندگان ایران

Checklist of 564 bird species

 

Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica LC- NPS

Taiga Bean Goose Anser fabalis LC- PS

Greylag Goose Anser anser LC- NPS

Greater White-fronted Goose Anser albifrons LC- NPS

Lesser White-fronted Goose Anser erythropus Vu- PS

Brent Goose Branta bernicla LC- NPS

Barnacle Goose Branta leucopsis LC- NPS

Red-breasted Goose Branta ruficollis En to VU- Appendix II- IES

Mute Swan Cygnus olor LC- PS

Tundra Swan Cygnus columbianus LC- IES

Whooper Swan Cygnus cygnus LC- PS

Common Shelduck Tadorna tadorna LC- NPS

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea LC- NPS

Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus LC- NPS

Gadwall Anas strepera LC- NPS

Eurasian Wigeon Anas penelope LC- NPS

Mallard Anas platyrhynchos LC- NPS

Northern Shoveler Anas clypeata LC- NPS

Northern Pintail Anas acuta LC- NPS

Garganey Anas querquedula LC- NPS

Eurasian Teal Anas crecca LC- NPS

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris Vu- PS

Red-crested Pochard Netta rufina LC- PS

Common Pochard Aythya ferina Vu- NPS

Ferruginous Duck Aythya nyroca NT- IES

Tufted Duck Aythya fuligula LC- NPS

Greater Scaup Aythya marila LC- PS

Velvet Scoter Melanitta fusca Vu- PS

Common Scoter Melanitta nigra LC- PS

Long-tailed Duck Clangula hyemalis Vu- PS

Common Goldeneye Bucephala clangula LC- PS

Smew Mergellus albellus LC- PS

Common Merganser Mergus merganser LC- PS

Red-breasted Merganser Mergus serrator LC- PS

White-headed Duck Oxyura leucocephala En- Appendix II, IES

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi NT- IES

Caspian Snowcock Tetraogallus caspius LC- Appendix I- PS

Chukar Partridge Alectoris chukar LC- NPS

See-see Partridge Ammoperdix griseogularis LC- NPS

Black Francolin Francolinus francolinus LC- PS

Grey Francolin Francolinus pondicerianus LC- PS

Grey Partridge Perdix perdix LC- NPS

Common Quail Coturnix coturnix LC- NPS

Common Pheasant Phasianus colchicus LC- PS

Great Bustard Otis tarda Vu- Appendix II- IES

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii Vu- Appendix I- IES

Little Bustard Tetrax tetrax NT- Appendix II- PS

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius LC- PS

Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus LC- NPS

Asian Koel Eudynamys scolopaceus LC- NPS

Oriental Cuckoo Cuculus optatus LC- NPS

Common Cuckoo Cuculus canorus LC- NPS

Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus LC- NPS

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata LC- NPS

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus LC- NPS

Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus LC- NPS

Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis LC- NPS

Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus LC- NPS

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii LC- NPS

Rock Dove Columba livia LC- NPS

Stock Dove Columba oenas LC- NPS

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni Vu- NPS

Common Wood Pigeon Columba palumbus LC- NPS

European Turtle Dove Streptopelia turtur Vu- NPS

Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis LC- NPS

Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto LC- NPS

Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica LC- NPS

Laughing Dove Spilopelia senegalensis LC- NPS

Namaqua Dove Oena capensis LC- NPS

Water Rail Rallus aquaticus LC- NPS

Corn Crake Crex crex LC- PS

White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus LC- NPS

Little Crake Porzana parva LC- NPS

Baillon's Crake Porzana pusilla LC- NPS

Spotted Crake Porzana porzana LC- NPS

Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus LC- NPS

Common Moorhen Gallinula chloropus LC- NPS

Eurasian Coot Fulica atra LC- NPS

Siberian Crane Leucogeranus (Grus) leucogeranus Cr- Appendix I- IES

Demoiselle Crane Grus virgo LC- Appendix II- PS

Common Crane Grus grus LC- Appendix II- PS

Little Grebe Tachybaptus ruficollis LC- NPS

Red-necked Grebe Podiceps grisegena LC- NPS

Great Crested Grebe Podiceps cristatus LC- NPS

Horned Grebe Podiceps auritus Vu- NPS

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis LC- NPS

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus LC- Appendix II- PS

Lesser Flamingo Phoeniconaias minor NT- Appendix II- PS

Common Buttonquail Turnix sylvaticus LC- NPS

Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus LC- NPS

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris LC to NT- NPS

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus NT- NPS

Crab-plover Dromas ardeola LC- NPS

Black-winged Stilt Himantopus himantopus LC- NPS

Pied Avocet Recurvirostra avosetta LC- NPS

Northern Lapwing Vanellus vanellus NT- NPS

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus LC- NPS

Red-wattled Lapwing Vanellus indicus LC- NPS

Grey-headed Lapwing Vanellus cinerus LC- NPS

Sociable Lapwing Vanellus gregarius Cr- PS

White-tailed Lapwing Vanellus leucurus LC- NPS

European Golden Plover Pluvialis apricaria LC- NPS

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva LC- NPS

Grey Plover Pluvialis squatarola LC- NPS

Common Ringed Plover Charadrius hiaticula LC- NPS

Little Ringed Plover Charadrius dubius LC- NPS

Kentish Plover Charadrius alexandrinus LC- NPS

Lesser Sand Plover Charadrius mongolus LC- NPS

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii LC- NPS

Caspian Plover Charadrius asiaticus LC- NPS

Eurasian Dotterel Charadrius morinellus LC- NPS

Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis LC- NPS

Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus LC- NPS

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus LC- NPS

Eurasian Woodcock Scolopax rusticola LC- NPS

Jack Snipe Lymnocryptes minimus LC- NPS

Solitary Snipe Gallinago solitaria LC- NPS

Pin-tailed Snipe Gallinago stenura LC- NPS

Great Snipe Gallinago media NT- NPS

Common Snipe Gallinago gallinago LC- NPS

Black-tailed Godwit Limosa limosa NT- NPS

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica NT- NPS

Whimbrel Numenius phaeopus LC- NPS

Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris Cr- Appendix I- IES

Eurasian Curlew Numenius arquata NT- NPS

Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis En- NPS

Spotted Redshank Tringa erythropus LC- NPS

Common Redshank Tringa totanus LC- NPS

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis LC- NPS

Common Greenshank Tringa nebularia LC- NPS

Green Sandpiper Tringa ochropus LC- NPS

Wood Sandpiper Tringa glareola LC- NPS

Terek Sandpiper Xenus cinereus LC- NPS

Common Sandpiper Actitis hypoleucos LC- NPS

Ruddy Turnstone Arenaria interpres LC- NPS

Great Knot Calidris tenuirostris En- NPS

Red Knot Calidris canutus NT- NPS

Sanderling Calidris alba LC- NPS

Red-necked Stint Calidris ruficollis LC to NT- NPS

Little Stint Calidris minuta LC- NPS

Temminck's Stint Calidris temminckii LC- NPS

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea NT- NPS

Dunlin Calidris alpina LC- NPS

Pectoral Sandpiper Calidris melanotos LC- NPS

Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus LC- NPS

Ruff Calidris pugnax LC- NPS

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus LC- NPS

Red Phalarope Phalaropus fulicarius LC- NPS

Cream-colored Courser Cursorius cursor LC- NPS

Collared Pratincole Glareola pratincola LC- NPS

Oriental Pratincole Glareola maldivarum LC- NPS

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni NT- NPS

Small Pratincole Glareola lactea LC- NPS

Brown Noddy Anous stolidus LC- NPS

Indian Skimmer Rynchops albicollis Vu to EN- NPS

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla LC to Vu- NPS

Slender-billed Gull Chroicocephalus genei LC- NPS

Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus LC- NPS

Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus LC- NPS

Little Gull Hydrocoloeus minutus LC- NPS

Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus LC- NPS

Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus LC- NPS

White-eyed Gull Ichthyaetus leucophthalmus LC- PS

Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii LC- PS

Common Gull Larus canus LC- NPS

Great Black-backed Gull Larus marinus LC- NPS

Glaucous Gull Larus hyperboreus LC- NPS

Vega Gull Larus vegae Not Recognised species by IUCN- NPS

Caspian Gull Larus cachinnans LC- NPS

Armenian Gull Larus armenicus NT- NPS

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus LC- NPS

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica LC- NPS

Caspian Tern Hydroprogne caspia LC- NPS

Greater Crested Tern Thalasseus bergii LC- NPS

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis LC- NPS

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis LC- NPS

Little Tern Sternula albifrons LC- NPS

Saunders's Tern Sternula saundersi LC- NPS

Bridled Tern Onychoprion anaethetus LC- NPS

Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus LC- NPS

River Tern Sterna aurantia NT to Vu- NPS

Common Tern Sterna hirundo LC- NPS

White-cheeked Tern Sterna repressa LC- NPS

Whiskered Tern Chlidonias hybrida LC- NPS

White-winged Tern Chlidonias leucopterus LC- NPS

Black Tern Chlidonias niger LC- NPS

Brown Skua Stercorarius antarcticus LC- NPS

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus LC- NPS

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus LC- NPS

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus LC- NPS

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus LC- NPS

Red-throated Loon Gavia stellata LC- PS

Black-throated Loon Gavia arctica LC- PS

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus LC- NPS

Cory's Shearwater Calonectris diomedea LC- NPS

Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus LC- NPS

Sooty Shearwater Ardenna griseus NT- NPS

Persian Shearwater Puffinus persicus LC- NPS

Black Stork Ciconia nigra LC- Appendix II- PS

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus LC- PS

White Stork Ciconia ciconia LC- PS

Masked Booby Sula dactylatra LC- NPS

Red-footed Booby Sula sula LC- NPS

African Darter Anhinga rufa LC- PS

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus LC- IES

Great Cormorant Phalacrocorax carbo LC- NPS

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis Vu to NT- NPS

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus LC- NPS

Glossy Ibis Plegadis falcinellus LC- NPS

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia LC- Appendix II- NPS

Eurasian Bittern Botaurus stellaris LC- NPS

Little Bittern Ixobrychus minutus LC- PS

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax LC- PS

Striated Heron Butorides striata LC- PS

Squacco Heron Ardeola ralloides LC- PS

Indian Pond Heron Ardeola grayii LC- PS

Western Cattle Egret Bubulcus ibis LC- PPS

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus Not Recognised species by IUCN- NPS

Grey Heron Ardea cinerea LC- PS

Goliath Heron Ardea goliath LC- PS

Purple Heron Ardea purpurea LC- PS

Western Great Egret Ardea alba LC- PPS

Intermediate Egret Ardea intermedia LC- PPS

Little Egret Egretta garzetta LC- PPS

Western Reef Heron Egretta gularis LC- PPS

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus LC- PS

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus Vu to NT- Appendix I- IES

Western Osprey Pandion haliaetus LC- Appendix II- PS

Black-winged Kite Elanus caeruleus LC- Appendix II- PS

Bearded Vulture Gypaetus barbatus NT- Appendix II- IES

Egyptian Vulture Neophron percnopterus En- Appendix II- PS

European Honey Buzzard Pernis apivorus LC- Appendix II- PS

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus LC- Appendix II- PS

White-rumped Vulture Gyps bengalensis Cr- Appendix II- PS

Himalayan Vulture Gyps himalayensis NT- Appendix II- PS

Griffon Vulture Gyps fulvus LC- Appendix II- PS

Cinereous Vulture Aegypius monachus NT- Appendix II- PS

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus LC- Appendix II- PS

Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina LC- Appendix II- PS

Greater Spotted Eagle Clanga clanga Vu- Appendix II- PS

Booted Eagle Hieraaetus pennatus LC- Appendix II- PS

Tawny Eagle Aquila rapax LC to Vu- Appendix II- PS

Steppe Eagle Aquila nipalensis En- Appendix II- PS

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Vu- Appendix I- IES

Golden Eagle Aquila chrysaetos LC- Appendix II- IES

Bonelli's Eagle Aquila fasciata LC- Appendix II- PS

Shikra Accipiter badius LC- Appendix II- PS

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes LC- Appendix II- PS

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus LC- Appendix II- PS

Northern Goshawk Accipiter gentilis LC- Appendix II- PS

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus LC- Appendix II- PS

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus LC- Appendix II- PS

Northern Harrier Circus cyaneus LC- Appendix II- PS

Pallid Harrier Circus macrourus NT- Appendix II- PS

Montagu's Harrier Circus pygargus LC- Appendix II- PS

Red Kite Milvus milvus NT to LC- Appendix II- PS

Black Kite Milvus migrans LC- Appendix II- PS

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus Vu to En- Appendix II- IES

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla LC- Appendix I- IES

White-eyed Buzzard Butastur teesa LC- Appendix II- PS

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus LC- Appendix II- PS

Upland Buzzard Buteo hemilasius LC- Appendix II- PS

Long-legged Buzzard Buteo rufinus LC- Appendix II- PS

Common Buzzard Buteo buteo LC- Appendix II- PS

Western Barn Owl Tyto alba LC- Appendix II- PS

Boreal Owl Aegolius funerus LC- Appendix II- PS

Little Owl Athene noctua LC- Appendix II- PS

Spotted Owlet Athene brama LC- Appendix II- PS

Pallid Scops Owl Otus brucei LC- Appendix II- PS

Eurasian Scops Owl Otus scops LC- Appendix II- PS

Oriental Scops Owl Otus sunia LC- Appendix II- PS

Snowy Owl Bubo scandiacus LC to Vu- Appendix II- PS

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo LC- Appendix II- PS

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis LC- Appendix II- PS

Tawny Owl Strix aluco LC- Appendix II- PS

Omani Owl Strix butleri LC to DD- Appendix II- PS

Long-eared Owl Asio otus LC- Appendix II- PS

Short-eared Owl Asio flammeus LC- Appendix II- PS

European Nightjar Caprimulgus europaeus LC- NPS

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius LC- NPS

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis LC- NPS

Alpine Swift Tachymarptis melba LC- PPS

Common Swift Apus apus LC- PPS

Pallid Swift Apus pallidus LC- PPS

Little Swift Apus affinis LC- PPS

Indian Roller Coracias benghalensis LC- NPS

European Roller Coracias garrulus NT to LC- NPS

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis LC- NPS

Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala LC- NPS

Common Kingfisher Alcedo atthis LC- NPS

Pied Kingfisher Ceryle rudis LC- NPS

Green Bee-eater Merops orientalis LC- NPS

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus LC- NPS

European Bee-eater Merops apiaster LC- NPS

Eurasian Hoopoe Upupa epops LC- NPS

Eurasian Wryneck Jynx torquilla LC- NPS

Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor LC- NPS

Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius LC- NPS

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis LC- NPS

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus LC- NPS

White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus LC- NPS

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major LC- NPS

Black Woodpecker Dryocopus martius LC- NPS

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus LC- PS

European Green Woodpecker Picus viridis LC- NPS

Lesser Kestrel Falco naumanni LC- Appendix II- PS

Common Kestrel Falco tinnunculus LC- Appendix II- PS

Red-necked Falcon Falco chicquera LC to NT- Appendix II- PS

Red-footed Falcon Falco vespertinus NT- Appendix II- PS

Amur Falcon Falco amurensis LC- Appendix II- PS

Sooty Falcon Falco concolor Vu- Appendix II- PS

Merlin Falco columbarius LC- Appendix II- PS

Eurasian Hobby Falco subbuteo LC- Appendix II- PS

Lanner Falcon Falco biarmicus LC- Appendix II- IES

Laggar Falcon Falco jugger NT- Appendix I- PS

Saker Falcon Falco cherrug En- Appendix II- IES

Peregrine Falcon Falco peregrinus LC- Appendix I- IES

Barbary Falcon Falco pelegrinoides LC- Appendix I- IES

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria LC to NT- NPS

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri LC- NPS

Red-backed Shrike Lanius collurio LC- NPS

Isabelline Shrike Lanius isabellinus LC- NPS

Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides LC- NPS

Bay-backed Shrike Lanius vittatus LC- NPS

Long-tailed Shrike Lanius schach LC- NPS

Lesser Grey Shrike Lanius minor LC- NPS

Great Grey Shrike Lanius excubitor LC- NPS

Woodchat Shrike Lanius senator LC- NPS

Masked Shrike Lanius nubicus LC- NPS

Indian Golden Oriole Oriolus kundoo LC- NPS

Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus LC- NPS

Black-naped Oriole Oriolus chinensis LC- NPS

Black Drongo Dicrurus macrocercus LC- NPS

Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus LC- NPS

Black-naped Monarch Hypothymis azurea LC- NPS

Indian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradise LC- NPS

Eurasian Jay Garrulus glandarius LC- NPS

Eurasian Magpie Pica pica LC- NPS

Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei LC- NPS

Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes LC- NPS

Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax LC- NPS

Alpine Chough Pyrrhocorax graculus LC- NPS

Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula LC- NPS

House Crow Corvus splendens LC- NPS

Rook Corvus frugilegus LC- DS

Carrion Crow Corvus corone LC- NPS

Hooded Crow Corvus cornix LC- DS

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos LC- NPS

Pied Crow Corvus albus LC- NPS

Brown-necked Raven Corvus ruficollis LC- NPS

Northern Raven Corvus corax LC- NPS

Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus LC- NPS

Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus LC- NPS

Sombre Tit Poecile lugubris LC- NPS

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus LC- NPS

Coal Tit Periparus (Parus) ater LC- NPS

Great Tit Parus major LC- NPS

Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus LC- NPS

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus LC- NPS

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx LC- NPS

White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus LC- NPS

Bearded Reedling Panurus biarmicus LC- NPS

Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes LC- NPS

Desert Lark Ammomanes deserti LC- NPS

Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura LC- NPS

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps LC- NPS

Woodlark Lullula arborea LC- NPS

White-winged Lark Alauda (Melanocorypha) leucoptera LC- NPS

Oriental Skylark Alauda gulgula LC- NPS

Eurasian Skylark Alauda arvensis LC- NPS

Crested Lark Galerida cristata LC- NPS

Horned Lark Eremophila alpestris LC- NPS

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris LC- NPS

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla LC- NPS

Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata LC- NPS

Calandra Lark Melanocorypha calandra LC- NPS

Black Lark Melanocorypha yeltoniensis LC- NPS

Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens LC- NPS

Sand Lark Alaudala raytal LC- NPS

White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis LC- PPS

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer LC- PPS

Grey-throated (Asian) Martin Riparia chinensis LC- PPS

Sand Martin Riparia riparia LC- PPS

Pale Martin Riparia diluta LC- PPS

Barn Swallow Hirundo rustica LC- PPS

Wire-tailed Swallow Hirundo smithii LC- PPS

Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris LC- PPS

Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta LC- PPS

Common House Martin Delichon urbicum LC- PPS

Red-rumped Swallow Cecropis daurica LC- PPS

Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola LC- PPS

Cetti's Warbler Cettia cetti LC- NPS

Scrub Warbler Scotocerca inquieta LC- NPS

Long-tailed Tit Aegithalos caudatus LC- NPS

Willow Warbler Phylloscopus trochilus LC- NPS

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita LC- NPS

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus LC- NPS

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus LC- NPS

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis LC- NPS

Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix LC- NPS

Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus LC- NPS

Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus LC- NPS

Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus LC- NPS

Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei LC- NPS

Green Warbler Phylloscopus nitidus LC- NPS

Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides LC- NPS

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis En- NPS

Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus LC- NPS

Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus LC- NPS

Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon LC- NPS

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus LC- NPS

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola LC- NPS

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum LC- NPS

Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus LC- NPS

Marsh Warbler Acrocephalus palustris LC- NPS

Booted Warbler Iduna caligata LC- NPS

Sykes's Warbler Iduna rama LC- NPS

Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida LC- NPS

Upcher's Warbler Hippolais languida LC- NPS

Icterine Warbler Hippolais icterina LC- NPS

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia LC- NPS

River Warbler Locustella fluviatilis LC- NPS

Savi's Warbler Locustella luscinioides LC- NPS

Zitting Cisticola Cisticola juncidis LC- NPS

Graceful Prinia Prinia gracilis LC- NPS

Iraq Babbler Argya altirostris LC- NPS

Afghan Babbler Argya huttoni LC- NPS

Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla LC- NPS

Garden Warbler Sylvia borin LC- NPS

Barred Warbler Sylvia nisoria LC- NPS

Lesser Whitethroat Sylvia curruca LC- NPS

Desert Whitethroat Sylvia minula LC- NPS

Hume's Whitethroat Sylvia althaea LC- NPS

Western Orphean Warbler Sylvia hortensis LC- NPS

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris LC- NPS

Asian Desert Warbler Sylvia nana LC- NPS

Common Whitethroat Sylvia communis LC- NPS

Menetries's Warbler Sylvia mystacea LC- NPS

Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli LC- NPS

Oriental White-eye Zosterops palpebrosus LC- NPS

Goldcrest Regulus regulus LC- NPS

Eurasian Wren Troglodytes troglodytes LC- NPS

Eurasian Nuthatch Sitta europaea LC- NPS

Western Rock Nuthatch Sitta neumayer LC- NPS

Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota LC- NPS

Wallcreeper Tichodroma muraria LC- NPS

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris LC- NPS

Bank Myna Acridotheres ginginianus LC- PS

Common Myna Acridotheres tristis LC- PS

Brahminy Starling Sturnia pagodarum LC- PS

Rosy Starling Pastor roseus LC- PS

Common Starling Sturnus vulgaris LC- NPS

Ring Ouzel Turdus torquatus LC- NPS

Common Blackbird Turdus merula LC- NPS

Black-throated Thrush Turdus atrogularis LC- NPS

Red-throated Thrush Turdus ruficollis LC- NPS

Fieldfare Turdus pilaris LC- NPS

Redwing Turdus iliacus NT- NPS

Song Thrush Turdus philomelos LC- NPS

Mistle Thrush Turdus viscivorus LC- NPS

Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes LC- NPS

Spotted Flycatcher Muscicapa striata LC- NPS

Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus LC- NPS

European Robin Erithacus rubecula LC- NPS

Bluethroat Luscinia svecica LC- NPS

Thrush Nightingale Luscinia luscinia LC- PS

Common Nightingale Luscinia megarhynchos LC- PS

White-throated Robin Irania gutturalis LC- NPS

Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus LC- NPS

European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca LC- NPS

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata LC- NPS

Red-breasted Flycatcher Ficedula parva LC- NPS

Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris LC- NPS

Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus LC- NPS

Black Redstart Phoenicurus ochruros LC- NPS

Common Redstart Phoenicurus phoenicurus LC- NPS

Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis LC- NPS

Blue Rock Thrush Monticola solitarius LC- NPS

Whinchat Saxicola rubetra LC- NPS

European Stonechat Saxicola rubicola LC- NPS

Siberian Stonechat Saxicola maurus LC- NPS

Pied Bush Chat Saxicola caprata LC- NPS

Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina LC- NPS

Northern Wheatear Oenanthe oenanthe LC- NPS

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna LC- NPS

Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia LC- NPS

Pied Wheatear Oenanthe pleschanka LC- NPS

Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica LC- NPS

Desert Wheatear Oenanthe deserti LC- NPS

Mourning Wheatear Oenanthe lugens LC- NPS

Finsch's Wheatear Oenanthe finschii LC- NPS

Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata LC- NPS

Hume's Wheatear Oenanthe albonigra LC- NPS

White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga LC- NPS

Hooded Wheatear Oenanthe monacha LC- NPS

White-throated Dipper Cinclus cinclus LC- NPS

Purple Sunbird Cinnyris asiaticus LC- NPS

Saxaul Sparrow Passer ammodendri LC- DS

House Sparrow Passer domesticus LC- DS

Spanish Sparrow Passer hispaniolensis LC- DS

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus LC- DS

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus LC- DS

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer zarudnyi LC- DS

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus LC- DS

Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla LC- DS

Rock Sparrow Petronia petronia LC- DS

Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis LC- DS

White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis LC- DS

Red Avadavat Amandava amandava LC- NPS

Indian Silverbill Euodice malabarica LC- NPS

Alpine Accentor Prunella collaris LC- NPS

Radde's Accentor Prunella ocularis LC- NPS

Black-throated Accentor Prunella atrogularis LC- NPS

Dunnock Prunella modularis LC- NPS

Forest Wagtail Dendronanthus indicus LC- NPS

Western Yellow Wagtail Motacilla flava LC- NPS

Citrine Wagtail Motacilla citreola LC- NPS

Grey Wagtail Motacilla cinerea LC- NPS

White Wagtail Motacilla alba LC- NPS

Richard's Pipit Anthus richardi LC- NPS

Paddyfield Pipit Anthus rufulus LC- NPS

Tawny Pipit Anthus campestris LC- NPS

Long-billed Pipit Anthus similis LC- NPS

Meadow Pipit Anthus pratensis NT- NPS

Tree Pipit Anthus trivialis LC- NPS

Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni LC- NPS

Red-throated Pipit Anthus cervinus LC- NPS

Buff-bellied Pipit Anthus rubescens LC- NPS

Water Pipit Anthus spinoletta LC- NPS

Common Chaffinch Fringilla coelebs LC- NPS

Brambling Fringilla montifringilla LC- NPS

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes LC- NPS

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes LC- NPS

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula LC- NPS

Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus LC- NPS

Trumpeter Finch Bucanetes githagineus LC- NPS

Mongolian Finch Bucanetes mongolicus LC- NPS

Common Rosefinch Carpodacus erythrinus LC- NPS

European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris LC- NPS

Desert Finch Rhodospiza obsoleta LC- NPS

Twite Linaria flavirostris LC- NPS

Common Linnet Linaria cannabina LC- NPS

Red Crossbill Loxia curvirostra LC- NPS

European Goldfinch Carduelis carduelis LC- NPS

Red-fronted Serin Serinus pusillus LC- NPS

European Serin Serinus serinus LC- NPS

Eurasian Siskin Spinus spinus LC- NPS

Corn Bunting Emberiza calandra LC- NPS

Yellowhammer Emberiza citrinella LC- NPS

Pine Bunting Emberiza leucocephalos LC- NPS

Rock Bunting Emberiza cia LC- NPS

White-capped Bunting Emberiza stewarti LC- NPS

Grey-necked Bunting Emberiza buchanani LC- NPS

Cinereous Bunting Emberiza cineracea NT- NPS

Ortolan Bunting Emberiza hortulana LC- NPS

Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia LC- NPS

Striolated Bunting Emberiza striolata LC- NPS

Little Bunting Emberiza pusilla LC- NPS

Rustic Bunting Emberiza rustica LC to Vu- NPS

Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola En to Cr- NPS

Black-headed Bunting Emberiza melanocephala LC- NPS

Red-headed Bunting Emberiza bruniceps LC- NPS

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus LC- NPS

-----

نظرات  (۳)

۳۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۵:۵۱ نوشین اکبرزاده
با عرض سلام، نوشین اکبرزاده هستم دانشجوی حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه با مو ضوع حمایت از پرندگان در حقوق بین الملل دارم، خیلی دنبال راه تماس با آقای توحیدی فر یا هر کدام از عزیزان برای راهنمایی و استفاده از معلوماتشان  هستم، با تشکر
پاسخ:
سلام سرکار خانم اکبرزاده
هر گونه سوالی دارید بفرمایید. در حد امکان پاسخگو خواهیم بود.

با تشکر
خالقی زاده
سلام آقای خالقی زاده، سپاس از وبلاگ عالیتون
آخرین وضعیت رده حفاظتی پرندگان ایران رو در سطح ملی از کجا میتونم پیدا کنم؟ کارم ضروریه ممنون میشم کمک کنین.

با سلام چند پیشنهاد دارم
1-در صورت امکان اسامی را همراه با لینک قرار دهید تا امکان دسترسی به شناسنامه و مشخصات و تصویر گونه برای علاقمندان فراهم گردد.
2- امکان سرچ را اضافه بفرمایید تا در صورتی که گونه ای قبلا ثبت شده برای علاقمندان قابل پیگیری باشد.
3-مراحل ثبت گونه هارا بصورت فلوچارت در سایت قرار دهید.
پاسخ:
جناب آقاسعید، سلام
در مورد پرسشهای شما باید گفت:
1- در مورد معرفی گونه و شناسنامه آنها کتابها و منابع زیادی وجود دارد.
2- این وبلاگ دارای گزینه جستجو هم بود اما پس از لینک این وبلاگ به یک آدرس اینترنتی (دامین) گزینه جستجو غیرفعال شده است. در عین، اگر در یکی از مرورگرهای جهانی مانند گوگل جستجو بفرمایید همه رکوردهای مرتبط نمایش داده خواهند شد.
3- ممنون. پیشنهاد خوبی است. انشاء الله انجام خواهد شد.

با تشکر فراوان
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی