کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۱ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت پرستودریایی نوک کاکایی در استان کرمانشاه

Record of Gull-billed Tern in Kermanshah province

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 19 September 2021

Birdwatchers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سینه سرخ ایرانی در مشگین شهر در فروردین 1399

Record of White-throated Robin in Meshgin-Shahr in April 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 19 فروردین 1399

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 7 April 2020

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در سنگاچین در شهریور 1400

Record of Little Gull with broken bill in Sangachin in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: هر دو نیم نوک شکسته

مکان پایش: سنگاچین، انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 25 شهریور1400

پرنده نگران: بانوان پانته آ گلزاری و پارمیدا خسروی

Species: Little Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Sangachin, Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 16 September 2021

Observers: Pantea Golzari & Parmida Khosravi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت چرخ ریسک سرسیاه کرمانی در دهبکری در خرداد 1400

Record of Kerman Sombre Tit in Deh Bakri in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: کمیاب

نام زیرگونه: چرخ ریسک سرسیاه کرمانی Poecile lugubris kirmanensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: دهبکری، بم

استان: کرمان

زمان پایش: خرداد 1400

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا و مرتضی ذات اکرم

Type of important subspecies: Scarce

Subspecies: Kerman Sombre Tit Poecile lugubris kirmanensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Deh Bakri

Province: Kerman

Dates of observation: June 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia & Morteza Zatakram

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در بهشهر در تیر 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Behshahr in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاده دریا، بهشهر

استان: مازندران

زمان پایش: 9 تیر 1400

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا و فریدون قرائی

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darya road, Behshahr

Province: Mazandaran

Date of observation: 30 June 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia  & Fereydoun Gharaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در بهشهر در تیر 1400

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Behshahr in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جنگلهای بهشهر

استان: مازندران

زمان پایش: 9 تیر 1400

پرنده نگران: علی موسوی، فاطمه امیری کیا و فریدون قرائی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Behshahr forest

Province: Mazandaran

Date of observation: 30 June 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi, Fatemeh Amirikia & Fereydoun Gharaei

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گنجشک رودخانه ای سیستانی در زابل در اردیبهشت 1400

Record of Sistan Scrub Sparrow in Zabol in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گنجشک رودخانه ای سیستانی Passer maobiticus yatii

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: روستای لورگه باغ، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 31 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Sistan Scrub Sparrow Passer maobiticus yatii

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Lorgeh Bagh village, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 21 May 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در نهبندان در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Nehbandan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خونیک پایین، نهبندان

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 20 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khunik-e Paeen, Nehbandan

Province: South Khorasan

Dates of observations: 10 May 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در سراب نیلوفر در مرداد 1400

Record of Caspian Plover in Sarab-e Niloufar in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 6 مرداد 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Date of observation: 28 July 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Kermanshah Province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکاوک سهره ای شکم سیاه در جاسک در بهمن 1399

Record of Black-crowned Sparrow-Lark in Jask in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Eremopterix nigriceps

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: زرآباد، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 20 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zarabad, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در خور شهرنو، جاسک در بهمن 1399

Record of Goliath Heron in Shahr-e Now in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1399

پایشگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now

Province: Hormozgan

Date of observation: 7 February 2021

Observers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در خور شهرنو در بهمن 1399

Record of Indian Whiteeye in Khour-e Shahr-e Now in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک چشم سفید هندی Zosterops palpebrosus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 19 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Indian Whiteeye Zosterops palpebrosus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 7 February 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب مارخوار در همدان در شهریور 1400

Record of Short-toed Snake Eagle in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: جمعیت

نام گونه: عقاب مارخوار Circaetus gallicus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 25 شهریور 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 16 September 2021

Observers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزینش نام فارسی برای سسک Delicate Prinia

Persian name of Delicate Prinia

 

تا سال 2020، گونه‌ای که در ایران زیست می‌کند با نام "سسک شکیل" Graceful Prinia و با نام علمی Prinia gracilis شناخته می‌شد. از سال 2020، گونه‌ای که در ایران زیست می‌کند از گونه پیشین جدا شده و با نام انگلیسی جدید Delicate Prinia و با نام لاتین Prinia lepida نامیده شد.

با توجه به اینکه نام "سسک دم دراز" نیز در گذشته برای گونه "سسک شکیل" به کار می رفت، بهتر بود که بتوانیم همین نام "سسک دم‌دراز" را برای Delicate Prinia به کار ببریم اما باید یادآور شد که در همین گروه از سسک‌های دم‌دراز و دم پهن، گونه دیگری به نام Long-tailed Cisticola وجود دارد که مانع از گزینش نام "سسک دم‌دراز" برای گونه Delicate Prinia می‌شود. بنابراین، برای این گونه جدا شده، نیاز به یک نام فارسی متفاوت از نام "سسک شکیل" و "سسک دم‌دراز" داریم.

بایدآور شد که واژه انگلیسی Delicate در زبان فارسی، بستگی به موقعیت کاربرد آن، دارای چندین معنی است:

نرم، نازک، لاغر، لطیف، ظریف، حساس، لذیذ، خوش‌طعم، خوشمزه، خوشایند، دلچسب، دلنشین، دل‌انگیز و چند معنی دیگر مانند "تودل‌برو".

برای گزینش نام فارسی برای گونه Delicate Prinia، تلاش شد تا از واژه‌های فارسی هم‌آوا با این واژه، بهره گرفته شود. در زبان فارسی، چندین واژه وجود دارند که در بخش نخست آنها واژه فارسی "دل" به کار رفته است. این واژگان به علت هم‌آوایی واژه فارسی "دل" و بخش اول واژه انگلیسی ’Del’icate، برای یادسپاری بسیار مناسب هستند. این هم‌آوایی نام فارسی و انگلیسی در ذهن پیوند می‌خورد و فراموش ناشدنی خواهد بود. در عین حال، واژه‌هایی که با واژه "دل" آغاز می‌شوند، هم معمولا واژه‌های زیبای فارسی هستند.

 

برای نام فارسی این گونه، چهار واژه دلنواز، دلکش، دل‌انگیز و دل‌نشین پیشنهاد شدند. پس از رای‌گیری در "کارگروه نامگذاری فارسی گونه‌ها"، در پایان، گزینه "سسک دلکش" با رای اکثریت پذیرفته شد. نیاز به یادآوری است که "دلکش"، گوشه‌ای از موسیقی سنتی ایرانی است که در دستگاه ماهور اجرا می‌شود. بنابر این، نام برگزیده فارسی برای این گونه به شکل زیر است:

 

*سسک دلکش*

Delicate Prinia

Prinia lepida

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در همدان در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Hamedan in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 21 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 12 September 2021

Birdwatcher: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species for Hamedan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره گلی در گنو در شهریور 1400

Record of Common Rosefinch in Geno in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ گلی Carpodacus erytrinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کوه گنو

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 شهریور 1400

پرنده نگران: بانوان منا نحوی و الهه سالاری و آقای پدرام خلیلی

شناسایی کنندگان: درنا مجاب، میرحسین حسینی، حمید جباری، رضا علی اصل، سیدبابک موسوی، محسن ملاح و علی سنگچولی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان هرمزگان

Species: Common Rosefinch Carpodacus erytrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Geno

Province: Hormozgan

Dates of observation: 27 August 2021

Birdwatchers: Mona Nahvi, Elaheh Salari & Pedram Khalili

Identified by: Dorna Mojab, Mirhossein Hosseini, Hamid jabbari, Reza Aliasl, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah & Ali Sangchooli

Remarks: The first record of this species for Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری دال هیمالیایی در سرباز در دی 1399

Third national record of Himalayan Vulture in Sarbaz in December 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: دو فرد

محل پایش: سرباز به راسک

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 5 دی 1399

پرنده نگران: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، حمید جباری، میرحسین حسینی و دیک فورسمن

یادداشت: سومین رکورد این گونه برای ایران و دومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarbaz to Rask

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 25 December 2020

Birdwatchers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

Identified by: Mohsen Mallah, Hamid Jabbari, Mirhosein Hosseini & Dick Forsman

Remarks: The third record of this species for Iran and the second record of this species for Sistan & Baluchestan province

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت قمری خاوری در چناران در شهریور 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Chenaran in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چناران

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 14 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمد نظامی

شناسایی کنندگان: علی مهدوی، مرتضی کشاورز، عباس عاشوری، احسان طالبی، حمید جباری، علی سنگچولی، میرحسین حسینی، سیدبابک موسوی، میثم قاسمی، محمدجواد پرستگاری و محسن ملاح

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 5 September 2021

Birdwatchers: Mohammad Nezami

Identified by: Ali Mahdavi, Morteza Keshavarz, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, MirHossein Hosseini, Seyed Babak Musavi, Meysam Ghasemi, MohammadJavad Parastegari & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در بندر انزلی در شهریور 1400

Record of Thrush Nightingale in Bandar Anzali in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

زمان پایش: 14-15 شهریور 1400

پرنده نگر: بانو پانته‌آ گلزاری

شناسایی کنندگان: مجید پورهمدانی، عباس عاشوری،  حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Date of observation: 5-6 September 2021

Birdwatchers: Pantea Golzari

Identified by: Majid Pourhamedani, Abbas Ashoori, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سنگ چشم تورانی و پشت سرخ در کشف رود در شهریور 1400

Record of hybrid Turkestan x Red-backed Shrike in Kashaf-Rud in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: دورگه سنگ‌چشم تورانی و سنگ‌چشم پشت‌سرخ

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کشف رود، مشهد

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 6 شهریور 1400

پرنده نگران: سعید میرسعیدی و مهدی نقیبی

شناسایی کنندگان: آقایان ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح، حمید جباری و علی سنگچولی

Species: Turkestan x Red-backed Shrike Lanius phoenicuroides x L. collurio

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kashaf-Rud, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 28 August 2021

Birdwatchers: Saeed Mirsaeedi & Mahdi Naghibi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Hamid Jabbari & Ali Sangchooli

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در هورالعظیم در شهریور 1400

Record of Paddyfield Warbler in Hour-al-Azim in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرنده نگران: آقایان رضا نیک فلک و کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: آقایان کرامت حافظی، ابوالقاسم خالقی‌زاده و عباس عاشوری، احسان طالبی و آرش حبیبی آزاد

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان خوزستان

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Dates of observations: 3 September 2021

Birdwatchers: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

Identified by: Keramat Hafezi, Abolghasem Khaleghizadeh, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi & Arash Habibi

Remarks: The first record of this species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در یزد در شهریور 1400

Record of Black-tailed Godwit in Yazd in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب پساب، یزد

استان: یزد

زمان پایش: 14 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمدرضا شریف‌آبادی صالحی

شناسایی کنندگان: آقایان محمدرضا صادقی و حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pasab wetland, Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 5 September 2021

Birdwatchers: MohammadReza SharifAbadi Salehi

Identified by: Mohammad-Reza Sadeghi & Hamid Jabbari

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه جنگلی معمولی در سنندج در شهریور 1400

Record of European Honey Buzzard in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سارگپه جنگلی معمولی Pernis apivorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 12 شهریور 1400

پرانده نگر: آقای شوری وهابی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 3 September 2021

Birdwatcher: Shoresh Vahabi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زردپره سرسرخ در میقان در اردیبهشت 1400

Record of Red-headed Bunting in Meyghan in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میقان

استان: مرکزی

زمان پایش: 26 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای ساسان نژادی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meyghan

Province: Markazi

Dates of observation: 16 May 2021

Birdwatchers: Sasan Nezhadi

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک نیزار خوزی در تالاب هورالعظیم در شهریور 1400

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azim in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک نیزار خوزی Acrocephalus griseldis

شمار پرنده: 7 فرد

محل پایش: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 شهریور 1400

پرنده نگران: آقایان کرامت حافظی و رضا نیک فلک

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hour-al-Azim wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 August 2021

Observers: Keramat Hafezi & Reza Nikfalak

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک دودی به بوشهر در شهریور 1400

Record of arrival of Pallid Swift to Bushehr in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: بادخورک دودی Apus pallidus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 مرداد 1400

نخستین روز رسیدن: 4 شهریور 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Species: Pallid Swift Apus pallidus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: 1 to 26 August 2021

Arrival date of observation: 26 August 2021

Observers: Korosh Khalili

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهاردهمین رکورد کشوری سسک جنگلی در تهران در شهریور 1400

Fourteenth national record of Wood Warbler in Tehran in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 4 شهریور 1400

پرنده نگران: بانو سارا عرب و آقای سیدحامد موسوی

یادداشت: این پرنده در روز 5 شهریور 1400 هم توسط بانوان پگاه میرزایی و سیمین منصوری، آقایان حمید جباری، سید حامد موسوی، سجاد زارعیان و علیرضا کیانی نژاد ثبت شد.

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 26 August 2021

Birdwatchers: Sara Arab & Seyed Hamed Moosavi

Remarks: The bird was also observed on 27 August 2021 by Pegah Mirzaei, Simin Mansouri, Hamid Jabbari, Seyed Hamed Moosavi, Sajjad Zareian & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

شیوه قطع همکاری اعضای کارگروهها

در کمیته ثبت پرندگان ایران

How to leave membership of working groups

 

یکی از موضوع هایی که نیاز بود تا دربارۀ آن بیشتر ارزیابی شود، این بود که بزرگواری برای همکاری با یکی از کارگروههای کمیته ثبت اعلام آمادگی می کرد و نام وی به یکی از کارگروهها افزوده می شد. گاهی پس از یک دوره زمانی، بزرگواری به دلیل‌هایی مانند مشغلۀ زیاد، ادامه تحصیل، رفتن به خارج از کشور یا برخی دلیل‌های شخصی و خانوادگی می فرمودند که امکان ادامه همکاری برایشان فراهم نیست. در این حالت، خود فرد اعلام می کرد که دیگر امکان همکاری برایشان نیست. بنابر این، زمان قطع همکاری آن بزرگوار مشخص بود.

گاهی ممکن است، بزرگواری بدون اینکه چیزی بفرمایند، همکاری وی قطع می شود یا همکاری خود را به مدت طولانی قطع می‌نماید. به نظر می رسید که در چنین مواردی، نیاز به رویه مشخص و آشکاری داشتیم، چون نگهداشتن نام آن شخص سه اشکال اساسی داشت:

  • یکی اینکه، تفاوتی بین کسی که همکاری می کرد و همکاری نمی کرد، نبود.
  • دوم اینکه، دیگران فکر می کنند که آن شخص همکاری می کند و انتظار خروجی بیشتری از بودن آن شخص دارند.
  • سوم اینکه، وجود نام آن فرد، ممکن است مانع از افزودن شخص دیگر شود.

 

با هدف شفافیت و آشکاری بیشتر رویه ها، پس از ارزیابی و رای گیری تصمیم بر این شد که اگر بزرگواری، در یک کارگروه همکاری نداشت، در پایان هر دوره ششماهه به آن شخص پیام داده شود که آیا می خواهد به همکاری ادامه دهد یا خیر. این کار برای سه دوره ششماهه انجام می شود. اگر آن شخص به دلیل مشکلی به طور موقت نمی تواند همکاری کند، نام وی می تواند در آن کارگروه باشد اما اگر آن بزرگوار به مدت سه دوره ششماهه بدون همکاری بود، نام وی از آن کارگروه حذف شود.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در بهبهان در خرداد 1400

Record of breeding Western Barn Owl in Behbahan in June 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد انبار Tyto alba

شمار بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو فرد بالغ و 9 جوجه

مکان پایش: روستای دهنو، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پیش: خرداد 1400

پایشگران: آقای ابراهیم رفیعی، سیدعلی حسینی و کوروش کوپی

شیوه گواهی جوجه آوری: دیدن جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults and 9 juveniles

Place of observation: Deheno village, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: June 2021

Observers: Ebrahim Rafiei, Seyed Ali Hosseini & Kourosh Kopi

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در بیرجند در مرداد 1400

Record of Montagu's Harrier in Birjand in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نابالغ

مکان پایش: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 30 مرداد 1400

پرنده نگران: آقای اسحاق شرفی

شناسایی کنندگان: آقایان حمید جباری، عباس عاشوری و آرش حبیبی آزاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 21 August 2021

Birdwatchers: Eshagh Sharafi

Identified by: Hamid Jabbari, Abbas Ashoori & Arash Habibi-Azad

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۰۰ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی