کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در قوچان در شهریور 1396

Record of Bearded Vulture in Ghuchan in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دره شمخال، قوچان

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای مسعود فرحبخش

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shankhal valley, Ghuchan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 September 2017

Observers: Masoud Farahbakhsh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در تالش در مرداد 1396

Record of Barred Warbler in Talesh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: اواخر مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Date of observation: Mid-August 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در ایلام در مرداد 1396

Record of European Turtle Dove in Ilam in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگلهای بلوط ایلام

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و حبیب اله حیدریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ilam oak forests

Province: Ilam

Period of observations: 6 August 2017

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Habibollah Heidarian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در میمند در شهریور 1396

Record of Barred Warbler in Meimand in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میمند (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Meimand (Fars province)

Date of observation: 7 September 2017

Observers: Salman Hamidi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در سنندج در شهریور 1396

Record of Barred Warbler in Sanandaj in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سنندج (استان کردستان)

تاریخ مشاهده: 15 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Date of observation: 6 September 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در ایلام در اردیبهشت 1396

Record of Bonelli's Eagle in Ilam in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: ایلام (استان ایلام)

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Ilam (Ilam province)

Date of observation: May 2017

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mahmoud Mansouri

tml> t;text-align:left; text-indent:-14.2pt;background:white;direction:ltr;unicode-bidi:embed'>Observers: Seyed Mohammad PourHosseini

='margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:left; text-indent:-14.2pt;background:white;direction:ltr;unicode-bidi:embed'>Observers: Mojtaba Mobasheri & Khalil Hojabri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در مریوان در شهریور 1396

Record of Levant Sparrowhawk in Marivan in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1396

مکان مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one individual

Date of observation: 7 September 2017

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observers: Elham Sheniti

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سرسیاه در شفت در بهمن 1395

Record of Eurasian Bullfinch in Shaft in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: حداقل یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1395

محل مشاهده: شفت (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای مهرداد رحمانپور

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: At least one individuals

Date of observation: 8 February 2017

Place of observation: Shaft (Gilan province)

Observer: Mehrdad Rahmanpour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره سرزیتونی در استان کرمانشاه

Observation of Ortolan Bunting in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: بیش از150 فرد

تاریخ مشاهده: 10 شهریور 1396

مکان مشاهده: استان کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: one individual

Date of observation: 1 September 2017

Place of observation: Sarab-Khoshkeh Village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در تالاب لپو زاغمرز در فروردین 1396

Record of Dalmatian Pelican in Lapoo Zaghmarz in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: زاغمرز، بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 2 فروردین  1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Zaghmarz, Behshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 22 March 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در ایلام در آبان 1394

Record of Northern Goshawk in Ilam in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل های بلوط دامنه کوه شلم، ایلام (استان ایلام)

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: oak forest, Shalam mountain, Ilam (Ilam province)

Date of observation: 6 November 2015

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mahmoud Mansouri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۲۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در قوچان در مرداد 1396

Record of European Turtle Dove in Ghuchan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قرچقه، قوچان

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل-نامانلو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gharchagheh, Ghuchan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 August 2017

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بناب در اردیبهشت 1396

Record of European Turtle Dove in Bonab in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 May 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در تهران در شهریور 1396

Record of Barred Warbler in Tehran in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 9 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chitgar, Tehran (Tehran province)

Date of observation: 31 August 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کمرکلی جنگلی در استان سمنان

Observation of Eurasian Nuthatch in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کمرکلی جنگلی Sitta europaea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

تاریخهای مشاهده: 26 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Species: Eurasian Nuthatch Sitta europaea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 17 August 2017

Observers: Musa Mazinanian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده عقاب پرپا در استان اردبیل

Observation of Booted Eagle in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مشگین شهر (استان اردبیل)

تاریخ مشاهده: 9 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshkin-Shahr (Ardabil  province(

Date of observation: 31 August 2017

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در کرج در اردیبهشت 1396

Record of European Turtle Dove in Karaj in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: کرج (مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

استان: البرز

دوره مشاهدات: 27 اردیبهشت  1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Karaj (farms of Seed and Plant Improvement Research Institute)

Province: Alborz

Period of observations: 17 May 2017

Observers: Hamid Jabbari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در تالش در شهریور 1396

Record of European Stonechat in Talesh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 شهریور 1396

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: فردین نظیری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 26 August 2017

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در قوچان در مرداد 1396

Record of European Stonechat in Ghuchan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1396

محل مشاهده: دُربادام، قوچان (استان خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل نامانلو

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 9 August 2017

Place of observation: Dor-Badam, Ghuchan (Khorasan-e Razavi province)

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در شیروان در بهمن 1395

Record of Bohemian Waxwing in Mashhad in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 64 فرد

تاریخ مشاهده: 10 بهمن 1395

محل مشاهده: شیروان (استان خراسان شمالی)

مشاهده کننده: آقای بابک قویدل نامانلو

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 64 individuals

Date of observation: 29January 2017

Place of observation: Shirvan (North Khorasan province)

Observer: Babak Ghavidel-Namanlu

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در لیسار در تابستان 1396

Record of breeding Shikra in Lisar in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: لیسار، تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and one juvenile

Place of observation: Lisar, Talesh (Gilan province)

Date of observation: Summer 2017

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کانی برازان در اردیبهشت 1396

Record of Marbled Duck in Kani-Barazan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای هادی امینی

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 17 May 2017

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Hadi Amini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در سنندج در شهریور 1396

Record of White-breasted Kingfisher in Sanandaj in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 4 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: Range extension

Species: White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 26 August 2017

Observers: Shoresh Vahabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در روانسر در آبان 1395

Record of White-breasted Kingfisher in Ravansar in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روانسر

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 24 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

Type of important species: Range extension

Species: White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ravansar

Province: Kermanshah

Period of observations: 14 November 2016

Observers: Behzad Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در فردوس در آذر 1393

Record of Long-eared Owl in Ferdows in November 2014

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان فردوس (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 9 آذر 1393

مشاهده کنندگان: محیط بان آقای علی اصغر میرزای قلی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ferdows )South Khorasan province)

Date of observation: 30 November 2014

Observers: Ali-Asghar Mirzaygholi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در گندمان در تیر 1396

Record of Montagu's Harrier in Gandoman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد نر

مکان مشاهده: گندمان (استان چهارمحال و بختیاری)

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی یاوری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، احسان طالبی، درک اسکات، مگنوس اولمن و رافائل آی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Date of observation: 20 August 2017

Observers: Mehdi Yavari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Ehsan Talebi, Derek Scott, Magnus Ullman & Raffael Ayé

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک پنجه کوتاه در استان لرستان

Observation of Greater Short-toed Lark in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک پنجه کوتاه Chalandrella brachydactyla

تعداد: 32 فرد

مکان مشاهده: ازنا

استان: لرستان

تاریخهای مشاهده: 4 شهریور

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی، دانیال خلیلی و ابوالفضل خلیلی

Species: Greater Short-toed Lark Chalandrella brachydactyla

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Azna

Province: Lorestan

Dates of observation: 26 August 2017

Observers: Korosh Khalili, Danial Khalili & Abolfazl Khalili

 

-------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب دوبرادر در استان ایلام در سالهای 1392-1396

Record of breeding Bonelli’s Eagle in Ilam in 2013-2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با دو تخم و جوجه

مکان مشاهده: مناطق گرمسیری ایلام

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: بهار سالهای 1392-1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه، تخم و جوجه

Species: Bonelli’s Eagle Aquila fasciata

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with two eggs and nestlings

Place of observation: around Ilam

Province: Ilam

Dates of observation: Spring 2013-2017

Observers: Mahmoud Mansoori & Mehdi Nourmohammadi

Type of confirmation: Observation of adults, nest, egg and nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در طارم در مرداد 1396

Record of Levant Sparrowhawk in Tarom in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک بالغ و یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1396

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و ابوالفضل خلیلی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one adult and one juvenile

Date of observation: 20 August 2017

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Korosh Khalili & Abolfazl Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در آبیک در بهار 1396

Record of Long-eared Owl in Abyek in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آبیک

استان: قزوین

دوره مشاهدات: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوندآوه

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: Spring 2017

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی کوچک در استان قزوین

Observation of Little Tern in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی کوچک Sternula albifrons

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: بهار 1395

مکان مشاهده: دریاچه اوان، الموت (استان قزوین)

مشاهده کننده: آقای علی طاهری

Species: Little Tern Sternula albifrons

No. of individuals: One individual

Date of observation: Spring 2016

Place of observation: Evan lake, Alamut (Qazvin province)

Observer: Ali Taheri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اکراس آفریقایی در دشت آزادگان در مرداد 1396

Record of Sacred Ibis in Azadegan plain in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اکراس آفریقایی Threskiornis aethiopicus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: دشت آزادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان سید باقر موسوی و شجاع مومنی

Species: Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Azadegan plain, Bostan

Province: Khuzestan

Dates of observation: August 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi & Shojae Momeni

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در موند در اسفند 1395

Record of European Stonechat in Mond in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 اسفند 1395

محل مشاهده: موند (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقایان امین نیّری، کوروش خلیلی و رضا بوشکانی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 19 February 2017

Place of observation: Mond mountain (Bushehr province)

Observers: Amin Nayyer, Korosh Khalili & Reza Bushkani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در شیراز در بهار 1396

Record of Common Myna in Shiraz in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد پرنده: 56 فرد و 10 آشیانه

محل مشاهده: باغ ارم، شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: بهار 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای امین نیری

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 56 individuals and 10 nests

Place of observation: Eram garden, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: Spring 2017

Observers: Elham Sheniti & Amin Nayyeri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در سد دز

Record of Brown Fish Owl in Dez Dam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد دز، اندیمشک (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: 22 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: خانم عاطفه موسویان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dez Dam, Andimeshk (Khuzestan province)

Date of observation: 12 March 2016

Observers: Atefeh Mousavian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در تالاب گاوخونی در مرداد 1396

Record of Marbled Duck in Gav Khouni in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 60 فرد

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا نامدار

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 60 individuals

Date of observation: 20 August 2017

Place of observation: Gav Khouni wetland (Esfahan province)

Observers: Reza Namdar

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت جوجه آوری شاه طوطی در عسلویه در بهار 1396

Record of breeding Alexandrine Parakeet in Asaluyeh in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 15 فرد و 3 آشیانه

محل مشاهده: عسلویه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی موذنی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 15 individuals and 3 nests

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Period of observations: spring 2017

Observers: Mostafa Moazeni

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در دهلران در سال 1393

Record of breeding Western Barn Owl in Dehloran in 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و دو جوجه

مکان مشاهده: ابوغویر، دهلران

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: سال 1393

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نورمحمدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 2 juveniles

Place of observation: Abughavir, Dehloran

Province: Ilam

Dates of observation: 2014

Observers: Mehdi Nourmohammadi

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در شاهرود در سال 1395

Record of Rose-ringed Parakeet in Shahrud in 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: پارک آبشار، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: بهار و تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای احسان طالبی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abshar park, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: Spring and summer 2016

Observers: Ehsan Talebi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پشت بلوطی در استان بوشهر

Observation of Bay-backed Shrike in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: جم (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقای محمد تقی محمدی

شناسایی: محسن ملاح

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 May 2017

Place of observation: Jam (Bushehr province)

Observer: Mohammad-Taghi Mohammadi

Identification: Mohsen Mallah

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد انبار در اهواز در مرداد 1396

Record of breeding Western Barn Owl in Ahwaz in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و دو جوجه

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فضیلت

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Western Barn Owl Tyto alba

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 2 juveniles

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: August 2017

Observers: Mehdi Fazilat

Type of confirmation: Observation of juveniles

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کرکس کوچک) در گناوه در مرداد 1396

Record of Egyptian Vulture in Genaveh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کرکس کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1396

مکان مشاهده: سیامکان، گناوه (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای محمد تولیده

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 6 August 2017

Place of observation: Siamakan, Genaveh (Bushehr province)

Observers: Mohammad Tolideh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده ابیا در استان خراسان جنوبی

Observation of Eurasian Woodcock in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان قاین (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 14 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا بسملی

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghayen )South Khorasan province)

Date of observation: 4 December 2016

Observers: Mohammad-Reza Besmeli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در نیشابور در مرداد 1396

Record of Long-eared Owl in Neishabour in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: نیشابور

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 26 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری و خانم نرگس پوینده

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Neishabour

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 17 August 2017

Observers: Amin Nayyeri & Narges Pouyandeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی