کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی گونه سفید در استان خوزستان

Observation of White-cheeked Tern in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی گونه سفید Sterna repressa

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جزیره دارا، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد فرخنده و رضا نیک فلک

شناسایی کنندگان: کرامت حافظی، میرحسین حسینی، درنا مجاب، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح

یادداشت: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: White-cheeked Tern Sterna repressa

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dara Island, Khour-e Musa

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 May 2019

Observers: Behrad Farkhondeh & Reza Nikfalak

Identified by: Keramat Hafezi, MirHossein Hosseini, Dorna Mojab, Abolghasem Khaleghizadeh & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم خاکستری کوچک به تالش در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Lesser Grey Shrike to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری کوچک Lanius minor

تعداد: 9 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 6 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Grey Shrike Lanius minor

No. of individuals: 9 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 25 April 2020

Arrival date of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرسیاه به تالش در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Black-headed Bunting to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 6 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 25 April 2020

Arrival date of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود قمری معمولی به تالش در اردیبهشت 1399

Record of arrival of European Turtle Dove to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 6 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 25 April 2020

Arrival date of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سبزقبای معمولی به تالش در اردیبهشت 1399

Record of arrival of European Roller to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 6 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 25 April 2020

Arrival date of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره مزرعه به تالش در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Corn Bunting to Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره مزرعه Emberiza calandra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 3 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Corn Bunting Emberiza calandra

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 22 April 2020

Arrival date of observation: 22 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرسیاه به نقده در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Black-headed Bunting to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 فروردین تا 2 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 20 March to 21 April 2020

Arrival date of observation: 21 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پری شاهرخ به بندر انزلی در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Bandar Anzali in April 2020

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 1 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: خانم پانته آ گلزاری

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Khazar-Vila, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 March to 20 April 2020

Arrival date of observation: 20 April 2020

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرخاکستری به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Grey-necked Bunting to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرخاکستری Emberiza buchanani

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 31 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Grey-necked Bunting Emberiza buchanani

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 20 March to 19 April 2020

Arrival date of observation: 19 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پیشانی سفید به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Masked Shrike to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 31 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 20 March to 19 April 2020

Arrival date of observation: 19 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پشت سرخ به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Red-backed Shrike to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: یک فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 29 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 20 March to 17 April 2020

Arrival date of observation: 17 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سینه سرخ ایرانی به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of White-breasted Robin to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 28 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: White-breasted Robin Irania gutturalis

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 20 March to 16 April 2020

Arrival date of observation: 16 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سبزقبای معمولی به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of European Roller to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 29 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: from 20 March to 17 April 2020

Arrival date of observation: 17 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of European Bee-eater to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: Several individuals

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: 20 March to 12 April 2020

Arrival date of observation: 12 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرزیتونی به نقده در فروردین 1399

Record of arrival of Ortolan Bunting to Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: From 20 March to 12 April 2020

Arrival date of observation: 12 April 2020

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زردپره سرزیتونی به شادگان در فروردین 1399

Record of arrival of Ortolan Bunting to Shadegan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شادگان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1399

اولین تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shadegan

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 20 March to 4 April 2020

Arrival date of observation: 4 April 2020

Observers: AliSajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سبزقبای معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1399

Record of arrival of European Roller to Bandar Anzali in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: خزرویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 8 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: خانم پانته آ گلزاری

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Bandar-e Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: from 30 March to 27 April 2020

Arrival date of observation: 27 April 2020

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پشت سرخ به بوجاق در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Red-backed Shrike in Bujagh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: چندین فرد

مکان پایش: بوجاق

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 فروردین تا 3 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مه رو

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Bujagh National Park

Province: Gilan

Monitoring period: 20 March to 22 April 2020

Arrival date of observation: 22 April 2020

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian birds with unusual appearance

ثبت گنجشک خانگی با سپیدگرایی در اهواز در آبان 1398

Record of House Sparrow with leucism in Ahwaz in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع غیرعادی: سپیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: Leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 28 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود مگس گیر خالدار به بندر انزلی در اردیبهشت 1399

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Bandar Anzali in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscicapa striata

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 فروردین تا 6 اردیبهشت 1399

اولین تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: خانم پانته آ گلزاری

Species: Spotted Flycatcher Muscicapa striata

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Khazar Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 20 march to 25 April 2020

Arrival date of observation: 25 April 2020

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سبزقبای معمولی به کرج در اردیبهشت 1399

Record of arrival of European Roller to Karaj in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: شهرک اصلاح بذر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 فروردین تا 3 اردیبهشت 1398

اولین تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Eslah-e Bazr minicity, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: from 30 March to 22 April 2020

Arrival date of observation: 22 April 2020

Observers: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در فراکه، بوشهر در آبان 1398

Record of Montagu's Harrier in Farakeh, Bushehr in November 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: فراکه، بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 17 آبان 1398

مشاهده کنندگان: آقای خلیل کرمی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one subadult

Place of observation: Farakeh, Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 8 November 2019

Observers: Khalil Karami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در ایذه در اردیبهشت 1399

Record of Brown Fish Owl in Izeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای سیدسیف اله هاشمی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 April 2020

Observers: Seyed Seifolla Hashmemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار تاج سیاه در بندر جاسک در اردیبهشت 1399

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Jask in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار تاج سیاه Sturnia pagodarum

تعداد افراد: یک فرد

محل مشاهده: بندر جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 9 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: حسین بارآزرده

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 28 April 2020

Observers: Hosein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در گندمان در مرداد 1397

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Gandoman in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 19 August 2018

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در نقده در فروردین 1399

Record of Cinereous Bunting in Naghadeh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

شناسایی: محمد سفرنگ

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 20 April 2020

Observers: Aziz Ozar

Identified by: Mohammad Safrang

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت سسک نیزار بزرگ با سپیدگرایی در تالش در اردیبهشت 1399

Record of Great Reed Warbler with leucism in Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک نیزار بزرگ Acrocephalus arundinaceus

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: سپیدگرایی- سفیدی بخش از بدن

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کفچه نوک در جزیره دارا در بهار 1399

Record of breeding Eurasian Spoonbill on Dara Island in spring 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 11 آشیانه

مکان مشاهده: جزیر دارا، خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1399

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی، موسی مدحجی، اردشیر امینی، محمدجواد اشرفی و عادل مولا

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 11 nests

Place of observation: Dara Island, Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2020

Observers: AliSajjad Jalali, Musa Modheji, Ardeshir Amini, Mohammd-Javad Ashrafi & Adel Mola

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت بالا در گونه های پرندگان ایران

Records of high counts of Iranian bird species

ثبت 30 فرد حواصیل ارغوانی در تالش در اردیبهشت 1399

Record of 30 individuals of Purple Heron in Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: تالاب جوکندان

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 24 April 2020

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پیشانی سفید در استان گیلان

Observation of Masked Shrike in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

مکان: تالش

استان: گیلان

تاریخ: 6 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: فردین نظیری

یادداشت: گونه جدید برای استان گیلان

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individual: One individuals

Place: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 25 April 2020

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در مریوان در اردیبهشت 1399

Record of Savi’s Warbler in Marivan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: بیش از 100 فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار، مریوان

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 1 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمد سفرنگ و خانم لاوین سفرنگ

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

یادداشت: 6 فرد مشاهده و صدای تعداد زیادی از این گونه شنیده شد.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: over 100 individuals

Place of observation: Zaribar wetland, Marivan

Province: Kordestan

Dates of observation: 20 April 2020

Observers: Mohammad Safrang & Lavin Safrang

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: Six individuals were observed and call of many individuals was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالش در اردیبهشت 1399

Record of Savi’s Warbler in Talesh in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخهای مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نظیری و فردین نظیری

شناسایی کنندگان: فردین نظیری و عباس عاشوری

یادداشت: صدای این پرنده شنیده شد.

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: 22 April 2020

Observers: Fardin Naziri

Identified by: Mehdi Naziri & Fardin Naziri

Remarks: Its call was heard.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بلبل خالدار در شیراز در اردیبهشت 1399

Record of Thrush Nightingale in Shiraz in May 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، محسن ملاح، درنا مجاب، محمد سفرنگ، حمید جباری، پرویز بختیاری، محمدجواد پرستگاری و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 24 April 2020

Observers: Elham Shaniti

Identified by: Ehsan Talebi, Mohsen Mallah, Dorna Mojab, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Parviz Bakhtiari, Mohammad-Javad Parastegari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در اندیمشک در پاییز 1398

Record of Omani Owl in Andimeshk in autumn 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: پاییز 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید شاهونوند

یادداشت: این جغد در محل یافت شده رهاسازی شد.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: one individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Date of observation: Autumn 2019

Observers: Majid Shahunvand

Remarks: This owl was released at the same place it was found.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۸:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در هندیجان در آذر 1398

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Hendijan in December 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Dates of observation: December 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در لارستان در مهر 1396

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Larestan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 9 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان فارس

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 1 October 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) سیبری در اصفهان در بهمن 1387

Record of Heuglin’s (Siberian) Gull in Esfahan in February 2009

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) سیبری Larus fuscus heuglini

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1387

مشاهده کنندگان: آقای آرش یکدانه

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان اصفهان

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan city

Province: Esfahan

Dates of observation: 13 February 2020

Observers: Arash Yekdaneh

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در صالحیه در اردیبهشت 1397

Record of Baltic Gull in Salehieh in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 27 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای امید یکه فلاح

شناسایی کنندگان: حمید جباری، درک اسکات، یان هریسون، مگنوس اولمن، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان

یادداشت: (زیر)گونه جدید برای استان البرز

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Dates of observation: 17 May 2018

Observers: Omid YekeFallah

Identified by: Hamid Jabbari, Derek Scott, Ian Harrison, Magnus Ullman, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: New (sub)species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در قشم در بهمن 1397

Record of Baltic Gull in Qeshm in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل حرا، قشم

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: خانم راهله مهرآسا

شناسایی کنندگان: حمید جباری، درک اسکات، یان هریسون، اُسکار کمپل، عبدالرحمن السرحان

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hara forest, Qeshm

Province: Hormozgan

Dates of observation: February 2019

Observers: Raheleh Mehrasa

Identified by: Hamid Jabbari, Derek Scott, Ian Harrison, Oscar Campbell & Abdulrahman Al-Sirhan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در کیش در اردیبهشت 1399

Record of White-crowned Wheatear in Kish in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد (سال اول)

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعلی جبلی و ایوب نکوئی

شناسایی کنندگان: میثم قاسمی و علیرضا هاشمی

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (first cycle)

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 22 April 2020

Observers: Seyed Ali Jebeli & Ayoub Nekouei

Identified by: Meysam Ghasemi & Alireza Hashemi

Remarks: The fifth record from Iran and new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در طالقان در اردیبهشت 1399

Record of White-crowned Wheatear in Taleghan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد بالغ

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

تاریخهای مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان البرز.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Dates of observation: 22 April 2020

Observers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The fourth record from Iran and new species for Alborz province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم دم سرخ در استان گیلان

Observation of Isabelline Shrike in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: گونه جدید برای استان گیلان

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 22 April 2020

Observers: Fardin Naziri

Remarks: New species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دارکوب سرسرخ در استان همدان

Observation of Middle Spotted Woodpecker in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دارکوب سرسرخ Dendrocoptes medius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آجین، اسدآباد

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ajin, Asad-Abad, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 17 October 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان همدان

Observation of Whinchat in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب پیرسلمان، اسدآباد

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: One individual

Place of observation: Pir-Salman wetland, Asad-Abad, Hamedan

Province: Hamedan

Date of observation: 27 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behza Azimi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده لیل در استان کرمانشاه

Observation of Eurasian Hobby in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: لیل Falco subbuteo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 29 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقایان آرش رستمی احمدوندی، میلاد رستمی احمدوندی، امیرعرشیا رستمی احمدوندی، محمدسجاد رستمی احمدوندی و محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 17 April 2020

Observers: Arash Rostami-Ahmadvandi, Milad Rostami-Ahmadvandi, Alir-Arshia Rostami-Ahmadvandi, Mohammad-Sajjad Rostami-Ahmadvandi & Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در کرمانشاه در فروردین 1399

Record of Common Grasshopper in Kermanshah in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 28 فروردین 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 16 April 2020

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohammad Safrang

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بهبهان در اردیبهشت 1399

Record of Namaqua Dove in Behbahan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک جوان

محل مشاهده: منطقه زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 1 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای کوروش کوپی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Zeydoun village, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observations: 20 April 2020

Observers: Korosh Kopi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در گمیشان در اردیبهشت 1389

Record of Long-tailed Duck in Gomishan in May 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 24 اردیبهشت 1389

مشاهده کنندگان: حمیدرضا رضایی

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Date of observation: 14 May 2010

Observers: Hamid-Reza Rezaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت سه زیرگونه کاکایی پشت سیاه کوچک در ایران

Status of three subspecies of Lesser Black-backed Gull in Iran

 

در مورد کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus، پراکنش استانی سه زیرگونه آن بر اساس اطلاعات موجود مشخص شده اند که اکنون نام آنها در چک لیستهای استانی آمده است.

بر اساس اطلاعات موجود، زیرگونه کاکایی {پشت سیاه} بالتیک Baltic Gull با نام علمی Larus fuscus fuscus مهاجر عبوری کمیاب در جنوب دریای خزر که تعداد کمی از آنها زمستان را می گذرانند. همچنین مهاجر عبوری و زمستان گذران در خلیج فارس است. این زیرگونه تاکنون در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، البرز، خوزستان، بوشهر و هرمزگان دیده شده است.

کاکایی {پشت سیاه} سیبری  Heuglin's (Siberian) Gull با نام علمی Larus fuscus heuglini مهاجر زمستانه در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان است. این زیرگونه تاکنون در استانهای متعددی دیده شده است که شامل استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، همدان، فارس، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هستند.

 

زیرگونه کاکایی {پشت سیاه} آسیای میانه  Steppe Gull با نام علمی Larus fuscus barabensis تنها از سه استان جنوبی کشور یعنی بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و از منطقه حله تا خلیج گواتر ثبت شده است.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام انگلیسی سنقر خاکستری

Change of English name of Northern-Hen Harrier

 

به آگاهی سروران گرامی می رساند که در گذشته برای  سنقر خاکستری Circus cyaneus ، دو نام انگلیسی وجود داشت:  Hen Harrier وNorthern Harrier.

لازم به یادآوری است که نام Northern Harrier در نسخه انگلیسی و در اوراسیا رواج داشت ولی در نسخه آمریکایی، نام Hen Harrier رواج داشت.

 

به هر حال، در سالهای گذشته این گونه خود به دو گونه تفکیک شد:

  1. گونه Hen Harrier با نام علمی Circus cyaneus و
  2. گونه Northern Harrier با نام علمی Circus hudsonius.

 

بنابر این، گونه ای که در ایران دیده می شود با نام انگلیسی  Hen Harrier و با نام علمی Circus cyaneus است. گرچه نام علمی آن برای ما ثابت بوده است اما با توجه به کاربرد نسخه انگلیسی آن در فهرستهای پرندگان ایران، نیاز است که در کاربرد نام انگلیسی آن بیشتر دقت شود.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی