کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۱ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته بین انزلی و رضوانشهر در شهریور 1400

Record of Little Gull with broken bill between Anzali and Rezvanshahr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: بین انزلی و رضوانشهر

استان: گیلان

زمان پایش: 28 شهریور 1400

پرنده نگر: آقای محمود نوربخش

Species: Little Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Between Anzali and Rezvanshahr

Province: Gilan

Date of observation: 19 September 2021

Observers: Mahmoud Nourbakhsh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در بوجاق در اردیبهشت 1398

Record of Little Gull with broken bill in Bujagh in May 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 19 اردیبهشت 1398

پرنده نگر: آقای ماهان مهرو

Species: Mediterranean Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Date of observation: 9 May 2019

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۸:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت پرستودریایی کاکلی تک زرد با نوک شکسته در بوجاق در آذر 1393

Record of Sandwich Tern with broken bill in Bujagh in December 2014

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی کاکلی تک زرد Thalasseus sandvicensis

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک شکسته

مکان پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 29 آذر 1393

پرنده نگر: آقای همایون بازرگان

Species: Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis

No. of individuals: one individual

Abnormality: broken bill

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Date of observation: 20 December 2014

Observers: Homayun Bazargan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۷:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوسیاه آسیایی در تیس در بهمن 1399

Record of Asian Koel in Tiss in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوسیاه آسیایی Eudynamys scolopaceus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تیس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 21 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای علی موسوی و بانو فاطمه امیری کیا

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tiss, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 9 February 2021

Birdwatchers: Ali Mousavi & Fatemeh Amirikia

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۰۰ ، ۰۷:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیغوی بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری

Record of Levant Sparrowhawk in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک جوان

مکان پایش: کیار

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 4 مهر 1400

گزارشگران: تورج رییسی، فهیمه اسلامی، مهدی مولوی، غلام قاسمپور و رضا فریدونی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Kiyar

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 26 September 2021

Reporters: Turaj Raeisi, Fahimeh Eslami, Mehdi Moulavi, Gholam Ghasempour & Reza Fereidouni

Remarks: The first record of this species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی کوچک با نوک شکسته در شیرود در شهریور 1399

Record of Little Gull with broken bill in Shirud in September 2020

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی کوچک Hydrocoleus minutus

شمار پرنده: 7 فرد (چهار فرد شکستگی در نیمه پایینی منقار، سه فرد شکستگی در هر دونیمه منقار)

ویژگی ناهنجاری: دارای شکستگی در نوک

مکان پایش: شیرود

استان: مازندران

زمان پایش: شهریور1399

پرنده نگر: آقای مجید پورهمدانی

Species: Mediterranean Gull Hydrocoleus minutus

No. of individuals: 7 individuals (4 with broken lower mandible and 3 with broken both mandibles)

Abnormality: broken bill

Place of observation: Shirud

Province: Mazandaran

Date of observation: September 2020

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۰۰ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در اهواز در اردیبهشت 1400

Report of Red-vented Bulbul in Ahwaz in late April 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم‌سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

یادداشت: دیدن این پرنده خارج از جزیره کیش، گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان خوزستان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 April 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Remarks: Observation of this species outside Kish Island will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to Checklist of Khuzestan birds until observation of its breeding and making stable population.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۰۰ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

پذیرش تغییر آرایه چکاوک پنجه کوتاه کوچک به تورانی

Change of Lesser to Turkestan Short-toed Lark

 

بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی پرندگان، چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens) خود به دو گونه تقسیم شده است:

 

چکاوک پنجه‌کوتاه مدیترانه‌ای

Mediterranean Short-toed Lark

Alaudala rufescens

و

چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی

Turkestan Short-toed Lark

Alaudala heinei

 

اکنون سه زیرگونه پیشین چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک، با دوزیرگونه از چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی یعنی Alaudala heinei heinei (شامل زیرگونه pseudobaetica) و Alaudala heinei persica شناخته می‌شوند.

 

این تغییر در زمستان 2020 در نسخه 10.2 آی.او.سی پذیرفته شد و سپس در تابستان 2021 توسط فهرست کلمنتس و ایبرد نیز پذیرفته شد. بنابر این، در فهرست‌های پرندگان ایران و استان‌های کشور، نام "چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک" (Alaudala rufescens) حذف و با نام فارسی "چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی" با نام علمی Alaudala heinei جایگزین خواهد شد.

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۰۰ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب پرپا در قم در مهر1400

Record of Booted Eagle in Qom city in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

شماره پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر قم

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 2 مهر 1400

پایشگر: آقای رضا علی اصل

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom city

Province: Qom

Period of observations: 24 September 2021

Observers: Reza Aliasl

Remarks: The first record of this species for Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در اهواز در شهریور 1400

Report of Red-vented Bulbul in Ahwaz in September 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: بلبل زیردم سرخ Pycnonotus cafer

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 30 شهریور 1400

پرنده‌نگر: آقای کرامت حافظی

یادداشت: دیدن این پرنده خارج از جزیره کیش، گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان خوزستان افزوده نخواهد شد.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 Septenber 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Remarks: Observation of this species outside Kish Island will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to Checklist of Khuzestan birds until observation of its breeding and making stable population.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش سهره ریز هندی در ورامین در شهریور 1400

Report of Indian Silverbill in Varamin in September 2021

 

چکیدۀ این گزارش

نام گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 26 شهریور 1400

مکان پایش: تالاب عشق آباد، ورامین

استان: تهران

پایشگر: آقایان امیر علیمرادیان و آرمان چهرزاد

یادداشت: دیدن این پرنده خارج از جنوب ایران، گزارش افراد پراکنده از گونه‌های قفسی به شمار می‌رود و تا زمان گزارش جوجه‌آوری و پایه‌گذاری جمعیت پایدار، به فهرست پرندگان استان تهران افزوده نخواهد شد.

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Eshgh-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 17 September 2021

Observers: Alimoradian & Arman Chehrzad

Remarks: Observation of this species outside southern Iran will be considered as scattered reports of Cage species and will not be added to Checklist of Tehran birds until observation of its breeding and making stable population.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی