کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت قمری دم­ دراز در جزیره کیش

Record of Namaqua Dove on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم ­دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 17 و 22 مهر 1394

محل مشاهده: جزیره کیش (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقای سیدعلی جبلی

شناسایی عکس: سیدعلی جبلی و میثم قاسمی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Date of observation: 9 &14 October 2015

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Mr. Seyed Ali Jebeli

Identification: Seyed Ali Jebeli & Meysam Ghasemi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت قمری دم­ دراز در بندعلی خان، تهران

Record of Namaqua Dove in Band-Ali Khan, Tehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 30 اردیبهشت 1394

محل مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم شفیع زاده و هادی امینی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one adult

Date of observation: 20 May 2015

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Observers: Mr. Ebrahim Shafi’zadeh & Hadi Amini

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کاکایی مدیترانه ای در تالاب صالحیه

Record of Mediterranean Gull in Salehiyeh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت1395

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)، نظرآباد (استان البرز)

مشاهده کننده: آقای قربانعلی حاجی آبادی

شناسایی عکس: قربانعلی حاجی آبادی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: one adult

Date of observation: 22 April 2016

Place of observation: Salehiyeh wetland (Gharpuz-Abad), Nazar-Abad (Alborz province)

Observer: Mr. Ghorban-Ali Hajiabadi

Identification: Ghorban-Ali Hajiabadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در میقان

Record of European Stonechat in Meighan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

محل مشاهده: میقان (استان مرکزی)

مشاهده کننده: آقای محمود کل نگری

شناسایی عکس: محمود کل نگری، ابوالقاسم خالقی زاده و محمود کل نگری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 10 April 2016

Place of observation: Meighan (Markazi province)

Observer: Mr. Mahmood Kolnegari

Identification: Mahmood Kolnegari, Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گیلانشاه حنایی از استان کردستان

Bar-tailed Godwit in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: دریاچه زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: جعفر غلامی و محمد سفرنگ

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 May 2015

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observers: Jafar Gholami & Mohammad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پاشلک بزرگ در قم

Record of Great Snipe in Qom

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پاشلک بزرگ Gallinago media

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب بهشت معصومه، قم (استان قم)

مشاهده کننده: علی سنگچولی، رضا علی اصل و سمانه مختاری

شناسایی عکس: تونی پراتر، ریچارد پورتر و درک اسکات

Species: Great Snipe Gallinago media

No. of individuals: one

Date of observation: 7 April 2016

Place of observation: Behesht Masoumeh wetland, Qom (Qom province)

Observer: Ali Sangchooli, Reza Aliasl & Samaneh Mokhtari

Identification: Tony Prater, Richard Porter & Derek Scott

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب ماهیگیر در استان اصفهان

Western Osprey in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد: یک بهله

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع کلاته، شهرستان خور و بیابانک (استان اصفهان)

مشاهده کننده: مریم امیدی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 April 2016

Place of observation: Kalateh No-hunting Area, Khour & Biabanak (Esfahan province)

Observer: Maryam Omidi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری بالابان در استان قزوین

Report of breeding of Saker Falcon in Qazvin

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد: دو جوجه

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1394

مکان مشاهده: کوههای جنوب قزوین (استان قزوین)

مشاهده کننده: صادق خسروی

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: Two nestlings

Date of observation: 18 June 2015

Place of observation: Mountains south to Qazvin (Qazvin province)

Observer: Sadegh Khosravi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یلوه حنایی در استان لرستان

Corncrake in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 26 شهریور 1389

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده سفیدکوه، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Corncrake Crex crex

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 September 2010

Place of observation: Sefid-Kuh Protected Area, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان لرستان

Hawfinch in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1388

مکان مشاهده: اشترانکوه (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: One individual

Date of observation: 7 February 2010

Place of observation: Oshtorankuh (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دراج در استان اردبیل

Black Francolin in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد: یک (پرهای یک پرنده شکار شده)

تاریخ مشاهده: 9 دی 1389

مکان مشاهده: مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: One individual (feathers of a hunted bird)

Date of observation: 30 December 2010

Place of observation: Moghan (Ardebil province)

Observer: Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سلیم سینه بلوطی در جزیره کیش

Caspian Plover on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1394

مکان مشاهده: کیش، استان هرمزگان

مشاهده کننده: سید علی جبلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 28 August 2015

Place of observation: Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Seyed Ali Jebeli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در میقان

Record of Spur-winged Lapwing in Meighan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1394

محل مشاهده: میقان (استان مرکزی)

مشاهده کننده: سیدحامد موسوی و سارا عرب

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 18 March 2016

Place of observation: Meighan (Markazi province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در ارسنجان

Record of European Stonechat in Arsanjan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 22 دی 1394

محل مشاهده: ارسنجان (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای مرتضی نعمتی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و ریچارد پورتر

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 12 January 2016

Place of observation: Arsanjan (Fars province)

Observer: Mr. Morteza Nemati

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Richard Porter

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چک اروپایی در تالاب حله

Observation of European Stonechat in Helleh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 24 آذر 1394

محل مشاهده: تالاب حله (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و ریچارد پورتر

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 15 December 2015

Place of observation: Helleh wetland (Bushehr province)

Observer: Mr. Mohammad Papri Zarei

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Richard Porter

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در میناب

Record of Crested Honey Buzzard in Minab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1395

محل مشاهده: میناب (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: سید حامد موسوی و سارا عرب

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one

Date of observation: 23 March 2016

Place of observation: Minab (Hormozgan province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در جیرفت

Record of Crested Honey Buzzard in Jiroft

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: جیرفت (استان کرمان)

مشاهده کننده: سید حامد موسوی و سارا عرب

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Jiroft (Kerman province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غول حواصیل در خور خلاصی

Record of Goliath Heron in Khour-e Khalasi

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 7 فروردین1395

محل مشاهده: خور خلاصی (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: یاشار صدف زاده، درنا مجاب، راحله حقانی و آقای برموده

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Date of observation: 27 March 2016

Place of observation: Khour-e Khalasi (Hormozgan province)

Observers: Yashar Sadafzadeh, Dorna Mojab, Raheleh Haqqani & Mr Barmudeh


---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی سیاه در چابهار

Record of Asian Koel in Chabahar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1394

محل مشاهده: تیس، چابهار(استان سیستان و بلوچستان)

مشاهده کننده: آقای طالب لو

شناسایی عکس: آقای طالب لو

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one

Date of observation: 13 March 2016

Place of observation: Tiss, Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Observer: Mr. Talebloo

Identification: Mr. Talebloo

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای بزرگ در استان یزد

Mistle Thrush in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد: دو قطعه

تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1394

مکان مشاهده: یزد، استان یزد

مشاهده کننده: رِنِه دُو لیِدِکِرک و سوزان دُو لیِدِکِرک

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 5 March 2016

Place of observation: Yazd (Yazd province)

Observer: René de Liedekerke & Suzanne de Liedekerke

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده لک لک سیاه در استان مرکزی

Observations of Black Stork in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

رکوردها: اولی در تاریخ 9 مهر 1393 و دومی در تاریخ 29 اسفند 1394 در تالاب میقان، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقای محمود کل نگری

Species: Black Stork Ciconia nigra

Records: The first one on 1 October 2014 and the second one on 19 March 2016 Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mahmood Kolnegari

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سار صورتی در استان هرمزگان 

Rosy Starling in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

رکوردها: یک قطعه 29 دی 1394 در کشتارگاه و یک قطعه 2 بهمن 1394 در خور آذینی، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

Species: Rosy Starling Pastor roseus

Records: one on 19 January 2016 at Koshtargah, another one at Azini Creek (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

Record of Bearded Reedling in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 4-5

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی


Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 4-5

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کانی برازان

Record of Spur-winged Lapwing in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: بیش از 10

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: More than 10

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در میناب

Record of Hume’s Leaf Warbler in Minab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1394

محل مشاهده: بهمنی، میناب (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2

Date of observation: 25 January 2016

Place of observation: Bahmani, Minab (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک ابروزرد هیوم در بندر عباس

Record of Hume’s Leaf Warbler in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2

تاریخ مشاهده: 29 دی 1394

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2

Date of observation: 19 January 2016

Place of observation: Jahad park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بزرگ در بندر عباس

Record of Great Knot in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله بزرگ Calidris tenuirostris

تعداد پرنده: 7 و 71

تاریخ مشاهده: 29 دی و 6 بهمن 1394

محل مشاهده: پارک گلشهر، ساحل بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Great Knot Calidris tenuirostris

No. of individuals: 7 & 71

Date of observation: 19 (7 individuals) and 26 (71 individuals) January 2016

Place of observation: Golshahr park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پیپت پادراز در هرمزگان

Record of Richard’s Pipit in Hormozgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیپت پادراز Anthus richardi

تعداد پرنده: دو

تاریخ مشاهده: 1 و 3 بهمن 1394

محل مشاهده: دل گراز (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن

Species: Richard’s Pipit Anthus richardi

No. of individuals: Two

Date of observation: 21 and 23 January 2016

Place of observation: Del Goraz (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سارگپه تاجدار در بندرعباس

Record of Crested Honey Buzzard in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک-هفت

تاریخ مشاهده: 29 دی تا 7 بهمن 1394

محل های مشاهده: پارک جهاد، گنوردی، بهمنی و بندرعباس (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

شناسایی عکس: مگنوس اولمن


Species: Honey Crested Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one-seven

Date of observation: 19-27 January 2016

Place of observation: Jahad Park, Gonewordi, Bahmani, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

Identification: Magnus Ullman


---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دو باکلان مارگردن در هور العظیم- 4 فروردین 1395

Record of Two African Darters in Hour-al-Azeem- 23 March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: دو

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1395

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: Two

Date of observation: 23 March 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان مارگردن در هور العظیم- 18 اسفند 1394

Record of African Darter in Hour-al-Azeem- 8 March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 18 اسفند 1394

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one

Date of observation: 8 March 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان مارگردن در هورالعظیم- 15 دی 1394

Record of African Darter in Hour-al-Azeem, 5 Jan 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان مارگردن Anhinga rufa

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 15 دی 1394

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: African Darter Anhinga rufa

No. of individuals: one

Date of observation: 5 January 2016

Place of observation: South of Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در اسفند 1394

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1394

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Place of observation: South of Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 March 2016

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۵ ، ۰۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

     با توجه به تقسیم تاکسونومیک این گونه و جدا شدن چکچک کردی، واژه چکچک ایرانی در مقابل چکچک کردی تعیین شده و تداعی کننده پراکنش این دو گونه می باشد. در مورد چکچک دم سرخ Oenanthe chrosopygia نام انگلیسی آن به صورت Red-tailed Wheatear رایج است و نام انگلیسی Persian Wheatear کمتر رایج است ولی در نامهای فنلاندی، لهستانی و سوئدی نیز چکچک ایرانی یا فارسی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این توصیه می شود که برای حفظ نام ایرانی این گونه، نام فارسی آن به صورت چکچک ایرانی (چکچک دم سرخ) و همچنین نام انگلیسی آن به صورت Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) استفاده شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۴ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن چک معمولی به لیست پرندگان کمیاب ایران

Adding European Stonechat Saxicola rubicola to Iranian rarities

 

همانطور که می دانید گونه چک معمولی قبلی Saxicola torquatus اکنون به دو گونه چک معمولی Saxicila rubicola و چک سیبری Saxicola maurus تقسیم شده است (پراکنش کنونی گونه Saxicola torquatus اکنون فقط در آفریقا است). پس از تقسیم تاکسونومیک در گونه های چک، مشخص شد که گونه چک معمولی در ایران کمیاب می باشد وضعیت آن در ایران مشخص نیست. شواهد نشان می دهد که این گونه تنها یک گونه زمستان گذران با جمعیت کم در ایران است در حالی که گونه چک سیبری احتمالا فراوانتر است. در حدود نیم قرن گذشته، تنها یک ثبت موثق از این گونه در دست است. بنابر این، گونه چک معمولی به لیست پرندگان کمیاب ایران اضافه شد. چنانچه شواهد و مدارکی از حضور این گونه در ایران دارید، به کمیته ثبت پرندگان ایران اعلام فرمایید.

Currently Common Stonechat Saxicola torquatus is split within three species: S. torquatus, S. rubicola & S. maurus. After the split of Sotenchat species, now it is clear that the European Stonechat Saxicola rubicola is a scarce winter visitor while the Siberian Stonechat Saxicola maurus seems commoner. During a half century there was one confirmed record from Iran. Therefore, we have added this species to the list of species of Iranian rarities. If you have any information about its occurrence in Iran, please let us know.

-----------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۴ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در بناب

Record of Spur-winged Lapwing in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 17 اسفند 1394

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب، استان آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

شناسایی عکس: جعفر غلامی

وضعیت این ثبت: این گونه ابتدا توسط آقایان بهراد فرخنده و محمدرضا فرخنده در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 در کنار جاده بناب-ملکان در استان آذربایجان شرقی مشاهده شده بود. بنابر این مشاهده حاضر، دومین ثبت این گونه در این استان محسوب می شود.

Species: Spur-winged lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: one adult

Date of observation: 7 March 2016

Place of observation: Qareh Qeshlaq, Bonab, East Azabaijan

Observer: Mr Behzad Nabighadim

Identification: Jafar Gholami

Status of this record: This species was first recorded around Bonab-Malekan road, East Azarbaijan province on 29 April 2015 by Mr Behrad Farkhondeh and Mohammad-Reza Farkhondeh. This is the second confirmed record of this species from East Azabaijan province.


---------------

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده تلیله خاکستری در نایبند، بوشهر

Observation of Red Knot in Nayband, Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: تلیله خاکستری Calidris canutus

تعداد پرنده: یک فرم زمستانه

تاریخ مشاهده: مهر 1394

محل مشاهده: نایبند، عسلویه، استان بوشهر

مشاهده کننده: آقای ابراهیم عباسی

شناسایی عکس: میثم قاسمی

وضعیت این ثبت: پرنده موجود در عکس شکل زمستانه این گونه و اولین ثبت آن از استان بوشهر است.

Species: Red Knot Calidris canutus

No of individuals: one winter plumage

Date of observation: October 2015

Place of observation: Nayband, Asaluyeh, Bushehr Province

Observer: Mr Ebrahim Abbasi

Identification: Meysam Ghasemi

Status of this record: This is a winter plumage of this species and the first record from Bushehr Province.

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل محتویات سایت برای خوانندگان انگلیسی زبان

Revision of the website contents for English readers


به اطلاع می رسد که با توجه به اینکه حدود 30% از مراجعه کنندگان به سایت کمیته ثبت خارج از ایران بودند، محتویات سایت برای استفاده انگلیسی زبانان اصلاح و تکمیل شده است.

Since about 30% of the readers of our website are from about of Iran, we  have added English text to the webpages of this website.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۴ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تکمیل نام زاغ بور

Nomenclature of Podoces pleskei

همان طور که می دانید گونه زاغ بور فقط در ایران زندگی می کند. بنابر این، این گونه بومی (اندمیک) ایران است. نام انگلیسی مورد استفاده این گونه، Pleske's Ground Jay است اما در سالهای گذشته نام انگلیسی آن Iranian Ground Jay نیز معرفی شده و در حال رواج است، به طوری که در Birdlife International و REDList IUCN نام Iranian Ground Jay مورد استفاده قرار می گیرد. چون همه چهار گونه از جنس Podoces به رنگ بور هستند و یک گزارش مشکوک از گونه Podoces panderi نیز در شمال شرق ایران وجود داشت، ما برای مشخص تر کردن گونه بومی ایران و همچنین برای تاکید بر ایرانی بودن این گونه، نام فارسی آن را نیز تکمیل کرده و آن را به صورت "زاغ بور ایرانی" استفاده می کنیم.

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۷:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اصلاح نام پرستودریایی بدصدا

Persian name of Sandwich Tern

در مورد نام فارسی Sandwich Tern، نام فارسی قبلی این گونه پرستودریایی بدصدا بود که نام مناسبی نبود. بنابر این نام فارسی جدید ضروری بود. در سالهای گذشته، نام فارسی نوک منقار زرد یا تُک زرد برای این گونه معرفی شده بود که ما واژه کوتاهتر تُک زرد را برگزیدیم. در تاکسونومی جدید، نام جنس این گونه Thalasseus است و از این لحاظ هم نام با دو گونه پرستودریایی کاکلی بزرگ و کوچک است. با توجه به اینکه از لحاظ ویژگیهای ظاهری نیز این گونه بسیار شبیه پرستوهای دریایی کاکلی می باشد، نام فارسی این گونه اصلاح و کامل شده به صورت "پرستودریایی کاکلی تُک زرد (بدصدا)" معرفی می شود.

-------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۴ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یک کاکایی سفید

Observation of a white gull

در تاریخ 24 بهمن 1394 از یک قطعه کاکایی سفید رنگ در حوالی بوشهر توسط آقای کوروش خلیلی عکس برداری شد. ابتدا تصور شد که ممکن است کاکایی راه راه یا کاکایی ایسلند باشد. بر اساس نظرات دکتر اسکات و ریچارد پورتر عکس این پرنده مربوط به یک کاکایی نابالغ با حالت غیرعادی سفیدگرایی Albino می باشد که گونه آن قابل تشخیص نبود.

A white gull was seen on 13 February 2016 around Bushehr by Mr Kourosh Khalili. This is an albino and its species could not be identified.

-------------------------------

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بوچانگای خاکستری نابالغ در بندرعباس

Record of a juvenile Ashy Drongo in Bandar Abbas

 

خوشبختانه دومین ثبت گونه بوچانگای خاکستری اطلاعات و راهنماییهای بیشتری را برای تشخیص نابالغین بوچانگای سیاه و خاکستری در پی داشت.

این بار ابتدا گروه سوئدی-ایرانی-نروژی یک نابالغ بوچانگای خاکستری را گزارش و سپس یک گروه ایرانی دیگر این پرنده را مشاهده و عکاسی کردند.

تفاوت نابالغ بوچانگای خاکستری با بوچانگای سیاه این است که بوچانگاه خاکستری نابالغ علاوه بر اینکه دارای عنبیه قرمز رنگ (البته به قرمزی بالغین آن نیست) و فقدان لکه سفید کوچک در کنار منقار می باشد، دارای پرهای زیر دم با لبه های سفید می باشد در حالی که در بوچانگای سیاه نابالغ پرهای زیر دم به کلی روشن یا متمایل به سفید هستند. در نابالغین بوچانگای خاکستری کمی خالهای سفید در ناحیه شکم نیز دیده می شود. همچنین سینه، گلو و شکم خاکستری روشن در تمایز با رنگ سیاه براق در ناحیه گونه ها، تارک و اطراف و پشت گردن هستند.

 

خلاصه اطلاعات این رکورد:

گونه: بوچانگای خاکستری  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: روزهای 29 دی، 3 و 6 بهمن 1394

مشاهده کنندگان گروه اول: مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پِر کلوندرود

مشاهده کنندگان گروه دوم: میثم قاسمی، علی سنگچولی، فهیمه گودرزی، عاطفه موسویان، طیبه شاهی

محل مشاهده: پارک جهاد، بندرعباس

تاریخ گزارش: 18 بهمن 1394

تاریخ تایید گزارش: 22 بهمن 1394

 

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of bird: One juvenile

Dates of observation: 19, 23, 26 January 2016

First group of observers: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Øystein Klunderud

Second group of observers: Meysam Ghasemi, Ali Sangchooli, Fahimeh Goodarzi, Atefeh Mousavian & Tayyebeh Shahi

Place of observation: Jahad park, Bandar Abbas

Date of report: 7 February 2016

Date of report confirmed: 11 February 2016


---------------------

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

تا به حال چهار گونه دارای نام انگلیسی Persian بوده اند که توضیحات و پیشنهادات اصلاح نامهای انگلیسی و فارسی به شرح زیر ارائه می گردد. خواهشمند است هر گونه نظر در مورد پذیرش، رد یا اصلاح هر یک از موارد زیر دارید، برای اینجانب ایمیل بفرمایید.

 

1-   کبوتر دریایی ایرانی Persian Shearwater با نام علمی Puffinus persicus که نامهای فارسی، انگلیسی و علمی این گونه تثبیت شده هستند.

 

2-   زاغ بور Pleske's Ground Jay با نام علمی Podoces pleskei . در برخی از موارد نام انگلیسی آن Iranian Ground Jay نیز آمده است. با توجه به این که پراکنش آن محدود به ایران می باشد به نظر اینجانب بهتر است که ما با یک تصمیم جمعی نام انگلیسی Iranian Ground Jay را اولویت داده به صورت Iranian (Pleske's) Ground Jay استفاده کنیم. همچنین با توجه به اینکه هر چهار گونه از جنس Podoces به رنگ بور هستند، گونه حاضر در کشور خودمان را مطابق با نام انگلیسی ترجیح داده شده و برای افزایش عرق ملی و حفاظتی این گونه، "زاغ بور ایرانی" بنامیم.

 

3-   در مورد نام انگلیسی زنبورخوار گلوخرمایی تاکنون دو نام Blue-cheeked Bee-eater  و Persian Bee-eater  رایج بوده اند. با توجه به اینکه در نام علمی این گونه نیز persicus آمده است، به نظر این جانب بهتر است که از نام اصلاحی Persian Bee-eater (Blue-cheeked Bee-eater) استفاده کنیم و در نام فارسی نیز کلمه ایرانی در داخل پرانتز اضافه شود: زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی).

 

 

1-   با توجه به تقسیم تاکسونومیک این گونه و جدا شدن چکچک کردی، واژه چکچک ایرانی در مقابل چکچک کردی تعیین شده و تداعی کننده پراکنش این دو گونه می باشد. در مورد چکچک دم سرخ Oenanthe chrosopygia نام انگلیسی آن به صورت Red-tailed Wheatear رایج است و نام انگلیسی Persian Wheatear کمتر رایج است ولی در نامهای فنلاندی، لهستانی و سوئدی نیز چکچک ایرانی یا فارسی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این پیشنهاد می شود که برای حفظ نام ایرانی این گونه، نام فارسی آن به صورت چکچک ایرانی (چکچک دم سرخ) و همچنین نام انگلیسی آن به صورت Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) استفاده شود.

 ------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۴ ، ۱۶:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سار تاج سیاه در کیش

Record of Brahminy Starling in Kish

 

در تاریخهای 14 و 15 بهمن سال جاری، سرکار خانم درنا مجاب از دو قطعه سار تاج سیاه (برهمنی) را در مرکز کیش مشاهده و از آنها عکاسی نموده اند. جناب آقای سیدعلی جبلی نیز همراه این مشاهدات بودند. این دو قطعه سار تاج سیاه در کنار حدود 7-8 قطعه مینای معمولی بودند.

بر اساس بررسیهای به عمل آمده، گونه مذکور در باغ وحش  و باغ پرندگان کیش نگهداری نمی شوند، و همچنین با توجه به این که رفتار این دو قطعه سار تاج سیاه کاملا وحشی بود. بنابر این این مشاهده به عنوان دومین ثبت این گونه در ایران محسوب می شود.

لازم به یادآوری است که اولین مشاهده این گونه در آبان 1393 از بهرام گور استان فارس بود که عکس آن توسط آقای علی آزادی تهیه شده بود.

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار تاج سیاه Brahminy Starling Sturnia pagodarum

تعداد افراد: دو قطعه

مشاهده کنندگان: درنا مجاب و سیدعلی جبلی

عکاس: درنا مجاب

تاریخهای مشاهده: 14-15 بهمن 1394

محل مشاهده: جزیره کیش

تاریخ گزارش: 17 بهمن 1394

تاریخ تایید گزارش: 21 بهمن 1394

 

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: Two

Observers: Dorna Mojab & Seyed Ali Jebeli

Photographer: Dorna Mojab

Date of Observation: 3-4 February 2016

Place of observation: Kish Island

Date of report: 6 February 2016

Date of report confirmed: 10 February 2016

Status of record: This record was accepted as the second record of Iran. This species is not being held in the captivity in Kish Zoo and Aviary. Therefore, this is considered as wild birds. The first  record of this species was photographed in Bahram-e Gur, Fars province in October 2014 by Mr Ali Azadi.

------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده قوی سیاه در موند، بوشهر

Observation of Black Swan in Mond, Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قوی سیاه Black Swan Cygnus atratus

تعداد پرنده: یک قطعه

تاریخ مشاهده: ١٧ بهمن 1394

منطقه حفاظت شده مند درون آبگیر فصلی

مشاهده کننده: آقای غلامحسین لیاقت نژاد، محیطبان منطقه حفاظت شده مند، استان بوشهر

تاریخ بررسی گزارش: ١8 بهمن 1394

توضیحات: این گونه اساسا در استرالیا زندگی میکند اما بر اساس مشاوره با آقایان دکتر اسکات، ریچارد پورتر و مایکل بلر، در بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای خاورمیانه و بیرون از قفس و در پارک، رودخانه یا دریاچه دیده شده است و ظاهرا به هوای سرد نیز تحمل نشان داده است. این گونه از پرندگانی است که در شرایط اسارت به آسانی نگهداری و حتی تکثیر می شود. در هر صورت، مشاهده پرنده این چنین، به علت طبیعت زندگی گونه، جزء گونه های پرندگان وحشی کشورهای اروپایی و خاورمیانه محسوب نمی شود. بنابر این، گونه قوی سیاه به این زودی ها نمی تواند به لیست پرندگان ایران اضافه شود.

 

Species: Black Swan Cygnus atratus

No. of individuals: one

Date of observation: 6 February 2016

Place of observation: Mond Protected Area, Bushehr province

Observer: Mr Gholamhosein Liaghatnejad

Date of report evaluation: 7 February 2016

Status of record: Considered as escaped or released bird; rejected as wild bird because of the nature of this species.

 

-------------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سنگ چشم دمگاه حنایی در فریمان

Record of Long-tailed Shrike in Fariman

 

جناب آقای سید مهدی میرسیار، در تاریخ 31 اردیبهشت 1392 دو قطعه سنگ چشم دمگاه حنایی را در محدوده سد تاریخی فریمان واقع در 70 کیلومتری جنوب مشهد مشاهده کردند. ایشان موفق شدند که از یکی از آنها عکس برداری کنند. پرنده یادشده در حاشیه رودخانه فریمان و در پایین دست سد و در داخل نیزار مشاهده شد. پرنده نر در حال آوازخوانی ولی پرنده ماده در داخل نیزار بود. عکسها و خبر جهت اطلاع شما عزیزان ارسال می گردد.

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دمگاه حنایی Lanius schach

تعداد پرنده: یک جفت

تاریخ مشاهده: 31 اردیبهشت 1392

محل مشاهده: سد تاریخی فریمان، استان خراسان رضوی

مشاهده کننده: سیدمهدی میرسیار

تاریخ ارسال گزارش: 15 بهمن 1394

تاریخ تایید گزارش: 17 بهمن 1394

 

Species: Long-tailed Shrike Lanius schach

No of individuals: one pair

Date of observation: 21 May 2013

Place of observation: Fariman historical dam

Observer: Seyed Mehdi Mirsayyar

Date of report receipt: 4 February 2016

Date of report confirmed: 6 February 2016

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکورحنایی در گلپایگان

Record of Red Kite in Golpayegan

 

در تاریخ 9/11/1394 جناب آقای جعفر غلامی عکسهایی را از آقای محسن مردانیان دریافت کردند. در اینها عکس یک قطعه کورکور حنایی تشخیص داده شد. این کوکور به همراه یک قطعه کورکور سیاه عکس برداری شد. پرنده یادشده در کوههای مرز بین گلپایگان (استان اصفهان) و الیگودرز (استان لرستان) تقریبا در روز اول آبان 1394 توسط آقای محسن مردانیان ثبت شد. شناسایی عکسها به تایید آقایان ابوالقاسم خالقی زاده و درک اسکات رسیده است و کورکور حنایی نابالغ تشخیص داده شد.

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور حنایی Milvus milvus

تعداد پرنده: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 1 آبان 1394

محل مشاهده: کوههای مرز بین گلپایگان (استان اصفهان) و الیگودرز (استان لرستان)

مشاهده کننده: آقای محسن مردانیان

شناسایی عکس: جعفر غلامی، ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و ریچارد پورتر

تاریخ ارسال گزارش: 9 بهمن 1394

تاریخ تایید گزارش: 13 بهمن 1394

وضعیت این ثبت: این گونه تا به حال در مرکز ایران مشاهده نشده بود که مشاهده حاضر، اولین ثبت این گونه در مرکز ایران محسوب می شود.

Species: Red Kite Milvus milvus

No of individuals: one juvenile

Date of observation: 23 October 2015

Place of observation: Mountains between Golpayegan (Esfahan province) and Aligoudarz (Lorestan province)

Observer: Mr Mohsen Mardanian

Identification: Jafar Gholami, Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Richard Porter

Date of report receipt: 29 January 2016

Date of report confirmed: 2 February 2016

Status of this record: This is the first confirmed record from central Iran.

 


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک خانگی با پهلوهای قرمز

Observation of House Sparrow with rufous flanks

 

در تاریخ 21 دی 1394 جناب آقای محمد توحیدی فر عکسی از یک گنجشک خانگی نر در استان فارس گرفتند که دارای پهلوهای قرمز بود. عکس مربوط، نوعی از غیرنرمال بودن، جهش یا اختلال ژنتیکی رنگی محسوب می شود که قرمزگرایی (erythrism)  نام دارد. عکس مربوط فقط برای اطلاع دوستان پرنده نگر ارسال می گردد. لازم به ذکر است که قبلا هم یک مورد مشابه در مورد گنجشک خانگی ماده توسط جناب آقای میثم قاسمی در استان هرمزگان عکس برداری شده بود.

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

تعداد پرنده: یک نر با حالت غیرعادی قرمزگرایی

تاریخ مشاهده: 21 دی 1394

محل مشاهده: استان فارس

عکاس: آقای محمد توحیدی فر

شناسایی عکس: ریچارد پورتر

Species: House Sparrow Passer domesticus

No of individuals: one aberrant male with rufous flanks (erythrism)

Date of observation: 11 January 2016

Place of observation: Fars province

Observer: Mr Mohammad Tohidifar

Identification: Richard Porter

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۴ ، ۰۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چهارمین جغد طلایی در بافق

Record of fourth Omani Owl in Bafgh

 

بر اساس اطلاعات به دست آمده، جناب آقای سید جلال موسوی چهارمین ثبت موثق جغد طلایی از ایران را عکاسی نموده اند. این جغد در تاریخ 15 دی ماه سال جاری در منطقه بافق عکاسی شده و دارای وضوح مناسبی می باشد. لازم به یادآوری است که ایشان اشاره داشتند که در سال گذشته تعداد چهار عدد از همین جغدها را مشاهده کردند که البته ثبت موثقی محسوب نمی شود ولی قابل پیگیری است.

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 15 دی 1394

مکان مشاهده: ناحیه بافق، استان یزد

عکاس: سید جلال موسوی

توضیح این ثبت: این مشاهده چهارمین ثبت موثق این گونه در ایران است.

 

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: one

Date of observation: 5 January 2016

Place of observation: Bafgh area, Yazd province

Photographer: Seyed Jala Musavi

Status of this record: This is the fourth confirmed record of Omani Owl from Iran.

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی خروس کولی دشتی یا اجتماعی یا شکم‌ سیاه

Persian name of Sociable Lapwing

تا به حال هیچ‌کدام از نامهای خروس کولی دشتی، خروس کولی اجتماعی یا خروس کولی شکم‌سیاه تبدیل به نام مناسب و رایجی نشدند. نام خروس کولی شکم‌سیاه ممکن است با نام گونه خروس کولی سینه‌سیاه دچار تداخل شود و در مورد نابالغین هم صدق نمی کند. در مورد نام اجتماعی نیز، این واژه ترجمه فارسی نام انگلیسی این گونه است و مشاهدات در ایران نشان می دهد که این گونه با تعداد زیاد در ایران دیده نشده است. در مورد واژه دشتی نیز، این واژه کمک در شناسایی این گونه نمی کند. با توجه به کمیاب بودن این گونه، و برای تشخیص سریع‌تر این گونه در شرایط صحرایی و ثبت درست اطلاعات این گونه، نام خروس کولی ابروسفید پیشنهاد می‌گردد که در تشخیص سریع این گونه کمک خواهد کرد. لازم به ذکر است که نام خروس کولی پیشانی سفید نیز قبلا در کتاب جرویس رید پیشنهاد شده بود.

------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی