کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قره قشلاق

Record of Black-winged Kite in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: December 2016

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بامدژ

Record of Black-winged Kite in Bamdej

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهراد فرخنده

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bamdej

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2016

Observers: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در باجگیران

Record of White-winged Grosbeak in Bajgiran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bajgiran (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 15 July 2017

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شوشتر در اسفند 1395

Record of European Stonechat in Shushtar in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1395

محل مشاهده: شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 22 February 2017

Place of observation: Shaushtar (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان کرمانشاه

Observation of Whiskered Tern in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1396

مکان مشاهده: سراب نیلوفر، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: one individuals

Date of observation: 7 July 2017

Place of observation: Sarab-e Niloufar (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در هور العظیم در آبان 1395

Record of European Stonechat in Hoor-al-Azeem in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1395

محل مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 20 November 2016

Place of observation: Hoor-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شیروان در مرداد 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Shirvan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: شیروان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 11 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بابک قویدل نامانلو

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: Shirvan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 2 August 2017

Observers: Babak Ghavidel Namanloo

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لارستان در مرداد 1396

Record of Bonelli's Eagle in Larestan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 11 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مجتبی مبشری و خلیل هژبری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Date of observation: 2 August 2017

Observers: Mojtaba Mobasheri & Khalil Hojabri 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در ایذه

Record of Brown Fish Owl in Izeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه گزیر، ایذه (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدسیف اله هشممی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gazir mountain, Izeh (Khuzestan province)

Date of observation: September 2016

Observers: Seyed Seifolla Hashmemi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در سدمهاباد در مرداد 1396

Record of breeding Common Pochard in Mahabad dam in

August 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با شش جوجه

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1396

مکان مشاهده: سدمهاباد، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with six ducklings

Date of observation: 4 August 2017

Place of observation: Mahabad dam (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در خاتم در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Khatam in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با یک جوجه

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with one nestling

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Date of observation: July 2017

Observers: Hamid Dehoi

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در طالقان در مرداد 1396

Record of Icterine Warbler in Taleqan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: طالقان (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: محسن شکرالهی، صدیقه سلطانیان و محمد پارسا شکرالهی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Taleqan (Alborz province)

Date of observation: 27 July 2017

Observers: Mohsen Shokrollahi, Sedighe Soltanian & Mohammad-Parsa Shokrollahi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در شیراز در مهر 1395

Record of Bonelli's Eagle in Shiraz in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر سعادتمند و صدیقه شریفی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Date of observation: October 2016

Observers: Ali-Akbar Saadatmand & Sedigheh Sharifi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک سرسیاه در استان خوزستان

Observation of Sombre Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک سرسیاه Poecile lugubris

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Species: Sombre Tit Poecile lugubris

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 1 April 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

Record 2:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shimbar, Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Dates of observation: summer 2016

Observers: Reza Nikfalak

  

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده شبگرد مصری در استان خراسان جنوبی

Observation of Egyptian Nightjar in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: شب گرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: شهرستان زیرکوه (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 3 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم غضنفری و محمدرضا بسملی

 

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zirkuh )South Khorasan province)

Date of observation: 23 June 2012

Observers: Ebrahim Ghazanfari & Mohammad-Reza Besmeli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت روند جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت کورکوربال سیاه در خاتم در مرداد 1396

Record of population of Black-winged Kite in Khatam in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleaus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوروئیه، خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: 5 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: increasing species

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleaus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Borouiyeh, Khatam

Province: Yazd

Period of observations: 27 July 2017

Observers: Hamid Dehoi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک چیف چاف در تهران در تابستان 1394

Record of breeding Common Chiffchaff in Tehran in summer 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف Phylloscopus collybita

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه و 2 جوجه

مکان مشاهده: دارآباد، تهران

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 2 مرداد 1394

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Common Chiffchaff Phylloscopus collybita

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 nests and 2 juveniles

Place of observation: Dar-Abad, Tehran

Province: Tehran

Dates of observation: 24 July 2015

Observers: Houman Doroudi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در بندر ترکمن در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Bandar Turkaman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 5 جوجه

مکان مشاهده: بندر ترکمن (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 30 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد عقیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 5 juveniles

Place of observation: Bandar Turkaman (Golestan province)

Date of observation: July 2017

Observers: Seyed Mohammad Aghili

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در کبودرآهنگ در تابستان 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Kabudar-Ahang in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 2 جوجه

مکان مشاهده: کبودرآهنگ (استان همدان)

تاریخهای مشاهده: 6-9 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای جواد رستمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 owlets

Place of observation: Kabudar-Ahang (Hamedan province)

Dates of observation: 28-31 July 2017

Observers: Javad Rostami

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در تهران در تابستان 1396

Record of breeding Shikra in Tehran in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شهر تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: بهار و تابستان 1396

مشاهده کنندگان: خانمها ملیحه رجبی و سارا عرب

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Tehran (Tehran province)

Date of observation: Spring and summer 2017

Observers: Maliheh Rajabi & Sara Arab

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاهین در اصفهان در بهار 1396

Record of breeding Barbary Falcon in Esfahan in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با سه جوجه

مکان مشاهده: اصفهان (استان اصفهان)

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا کیامرزی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents, one nest with three nestlings

Place of observation: Esfahan (Esfahan province)

Date of observation: Spring 2017

Observers: Reza Kiamarzy

Type of confirmation: Observation of nest with nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شیراز در تابستان 1396

Record of breeding Shikra in Shiraz in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای میثم قایدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Date of observation: Summer 2017

Observers: Meysam Ghayedi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در استان تهران در مرداد 1396

Record of Icterine Warbler in Tehran in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1396

مکان مشاهده: دارآباد، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 23 July 2017

Place of observation: Darabad, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در استان تهران در مرداد 1395

Record of Icterine Warbler in Tehran in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2 مرداد 1395

مکان مشاهده: دارآباد، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Date of observation: 23 July 2016

Place of observation: Darabad, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری بالابان در اصفهان در بهار 1396

Record of breeding Saker Falcon in Esfahan in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، یک آشیانه و 4 جوجه

مکان مشاهده: اصفهان (استان اصفهان)

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا کیامرزی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents, one nest with 4 nestlings

Place of observation: Esfahan (Esfahan province)

Date of observation: Spring 2017

Observers: Reza Kiamarzy

Type of confirmation: Observation of parents, nest and nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها دراستانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشگ کوهی در استان بوشهر

Observation of Rock Sparrow in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشگ کوهی Petronia petronia

تعداد: 20 فرد

مکان مشاهده: ارتفاعات کوه سیاه (چاه پر)

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 2 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: محمد پاپری زارعی

Species:  Rock Sparrow Petronia petronia

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Kuh Siah heights

Province: Bushehr

Dates of observation: 24 July 2017

Observers: Mohammad Papari Zarei

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها دراستانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک بزرگ در استان بوشهر

Observation of Great Tit in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک بزرگ Parus major

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: ارتفاعات کوه سیاه (چاه پر)

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 2 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: محمد پاپری زارعی

Species:  Great Tit Parus major

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kuh Siah heights

Province: Bushehr

Dates of observation: 24 July

Observers: Mohammad Papari Zarei

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری هما در اورامانات در خرداد 1396

Record of breeding Bearded Vulture in Oramanat in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، آشیانه و یک جوجه

مکان مشاهده: اورامانات

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 25 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: فرشاد افشین پور و محمد سفرنگ

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, nest and a juvenile

Place of observation: Oramanat

Province: Kordestan

Dates of observation: 15 June 2017

Observers: Farshad Afshinpour & Mohammad Safrang

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شیراز در تابستان 1395

Record of breeding Shikra in Shiraz in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای میثم قایدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and one juvenile

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Date of observation: Summer 2016

Observers: Meysam Ghayedi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک برفی در استان اصفهان

Observation of White-winged Snowfinch in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک برفی Montifringilla nivalis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 22 تیر 1396

محل مشاهده: کاشان (استان اصفهان)

مشاهده کننده: آقای مصطفی مازوچی

Species: White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 13 July 2017

Place of observation: Kashan (Esfahan province)

Observer: Mostafa Mazoochi

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کورکور بال سیاه در استان همدان

Observation of Black-winged Kite in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اطراف غار علیصدر، همدان

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: 29 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمیدرضا ریحانیان

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ali-Sadr, Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 20 July 2017

Observers: Hamid-Reza Reihanian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Record of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت حواصیل ساحلی با لکه های سفید روی بال در بوشهر

Record of Western Reef Heron with white patch on wings in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ساحلی Egretta gularis

نوع غیرعادی: فاز تیره با لکه سفید روی بال

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مکان مشاهده: جزیره نگین (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

Type of aberration: white patch on wings

No. of individuals: One individual

Date of observation: June 2017

Place of observation: Negin Island (Bushehr province)

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زیرآبروک در استان کرمانشاه

Observation of White-throated Dipper in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 تیر1396

مکان مشاهده: سراب صحنه، صحنه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individuals

Date of observation: 12 July 2017

Place of observation: Sehneh (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک بوته ای به شیراز در فروردین 1396

Record of arrival of Whinchat to Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 19 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم پیشانی سفید به شیراز در فروردین 1396

Record of arrival of Masked Shrike to Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 19 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پیغوی کوچک به شیراز در فروردین 1396

Record of arrival of Shikra to Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival date of observation: 17 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود لیل به شیراز در اردیبهشت 1396

Record of arrival of Eurasian Hobby to Shiraz in May 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیل Falco subbuteo

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: خانم الهام شنیتی

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival/departure date of observation: 4 May 2017

Observer: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پری شاهرخ به شیراز در اردیبهشت 1396

Record of arrival of European Golden Oriole to Shiraz in April 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شیراز (استان فارس)

دوره پایش: از 1 فروردین تا 15 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1396

مشاهده کننده: خانم الهام شنیتی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Shiraz (Fars province)

Monitoring period: From 21 March to 5 May 2017

Arrival/departure date of observation: 30 April 2017

Observer: Elham Sheniti

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در مشهد در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Mashhad in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 آشیانه با بالغین و 5 جوجه

مکان مشاهده: مشهد (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 nests with adults and 5 juveniles

Place of observation: Mashhad (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 20 July 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک چشم سفید شرقی در مانشت و قلارنگ در تیر 1396

Record of breeding Eastern Orphean Warbler in Manesh and Ghalarang in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید شرقی Sylvia crassirostris

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه

مکان مشاهده: مانشت و قلارنگ، سیروان

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 16 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و حبیب اله حیدریان

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح، محمد سفرنگ، درنا مجاب و علی سنگچولی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents with one fledgling

Place of observation: Manesht and Ghalarang, Sirvan

Province: Ilam

Dates of observation: 7 July 2017

Observers: Mahnoud Mansoori & Habibollah Heidarian

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Mohammad Safrang, Dorna Mojab & Ali Sangchooli

Type of confirmation: Observation of fledgling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده عقاب مارخور در استان خراسان جنوبی

Observation of Short-toed Eagle in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرستان قاین (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 3 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا بسملی

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghayen )South Khorasan province)

Date of observation: 23 June 2012

Observers: Mohammad-Reza Besmeli

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها جدید دراستان بوشهر

Observations of species in provinces

مشاهده کورکور بال سیاه در استان بوشهر

Observation of Black-winged Kite in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: ارتفاعات شهرستان جم

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 12 آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای تقی محمدی

شناسایی کنندگان: تقی محمدی

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jam mountains

Province: Bushehr

Dates of observation: 3 November 2015

Observers: Taghi Mohammadi

Identified by: Taghi Mohammadi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۶ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود پیغوی کوچک به تهران در اردیبهشت 1396

Record of arrival of Shikra to Tehran in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک شهر، تهران (استان تهران)

دوره پایش: از 14 فروردین ماه تا 14 اردیبهشت 1396

اولین تاریخ مشاهده: 14 اردیبهشت 1396 

مشاهده کنندگان: خانمها ملیحه رجبی و مهسا قریشی و آقایان محمد استاد محمودی و منصور رهنمایی

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Park-e Shahr, Tehran (Tehran province)

Monitoring period: From 3 April to 4 May 2017

Arrival date of observation: 4 May 2017

Observers: Maliheh Rajabi, Mohammad Ostad Mahmoodi, Mahsa Ghoreyshi & Mansour Rahnamayei

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه جدید در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان بوشهر

   Observation of Red-fronted Serin in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1395

مکان مشاهده: شهرستان جم (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: تقی محمدی

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jam (Bushehr province)

Date of observation: 4 June 2016

Observers: Taghi Mahmoodi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سهره ریز هندی در سیراف در اردیبهشت 1396

Record of breeding Indian Silverbill in Siraf in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: دره لیر، سیراف

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: اوایل اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی کسروی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with juvenile

Place of observation: Lir valley, Siraf

Province: Bushehr

Dates of observation: late April 2017

Observers: Ali Kasravi

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در جهان نما در تیر 1396

Record of Northern Goshawk in Jahan-Nama in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل جهان نما، گرگان (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی، حسین کلبادی و بهنام گالشی

شناسایی: بهراد گالشی، پرویز بختیاری، محمد سفرنگ، احسان طالبی، محمدجواد پرستگاری و آرش حبیبی-آزاد

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jahan-Nama, Gorgan (Golestan province)

Date of observation: 14 July 2017

Observers: Behrad Galeshi, Hossein Kolbadi & Behnam Galeshi

Identified by: Behrad Galeshi, Mohammad Safrang, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه جدید در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره گلی (سرخ) در استان بوشهر

Observation of Common Rosefinch in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره گلی Carpodacus erythrinus

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 19 تیر 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده موند، دیر (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای مهدی جمادی

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 9 July 2016

Place of observation: Mond Protected Area, Dayyer (Bushehr province)

Observers: Mehdi Jamadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در کردکوی در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Kordkuy in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: کردکوی (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی، حسین کلبادی و بهنام گالشی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and one juvenile

Place of observation: Kordkuy (Golestan province)

Date of observation: July 2017

Observers: Behrad Galeshi, Hossein Kolbadi & Behnam Galeshi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در خرمشهر در اسفند 1395

Record of Iraq Babbler in Khorram-Shahr in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرمشهر (استان خوزستان)

تاریخهای مشاهده: 26 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، سیدبابک موسوی و محمدجواد پرستگاری

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khorram-Shahr (Khuzestan province)

Dates of observation: 16 March 2017

Observers: Elham Sheniti

Identified by: Mohammad Safrang, Seyed Babak Musavi & Mohammad-Javad Parastegari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده هوبره در استان تهران

Observation of Macqueen’s Bustard in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

تاریخهای مشاهده: 23 تیر 1396

مشاهده کنندگان: ملیحه رجبی، هادی امینی و محمد فرخ

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Dates of observation: 14 July 2017

Observers: Maliheh Rajabi, Hadi Amini & Mohammad Farrokh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی