کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در بوجاق

Record of Lesser White-fronted Goose in Boujagh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erthropus

تعداد پرنده: 11 (6 آبان 1395) و 24 فرد (13 آبان 1395)

محل مشاهده: پارک ملی بوجاق (استان گیلان)

مشاهده کنندگان: آقایان عباس عاشوری، ماهان مهرو و سید احمد حسینی

شناسایی عکس: عباس عاشوری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erthropus

No. of individuals: 11 (27 October 2016) and 24 (3 November 2016)

Place of observation: Boujagh National Park (Gilan province)

Observers: Abbas Ashoori, Mahan Mehro & Seyed Ahmad Hosseini

Identification: Abbas Ashoori & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۵ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شاهین پاسرخ در ایلام

Record of Red-footed Falcon in Ilam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین پاسرخ Falco vespertinus

تعداد پرنده: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 20 آبان 1395

محل مشاهده: اطراف شهر ملکشاهی (استان ایلام)

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده، مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Red-footed Falcon Falco vespertinus

No. of individuals: one juvenile

Date of observation: 10 November 2016

Place of observation: Malekshahi city (Ilam province)

Observers: Mr. Mehdi Mami

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh, Magnus Ullman & Derek Scott

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اولین دم جنبانک جنگلی در بندر عباس

ّFirst record of Forest Wagtail in Bandar Abbas

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم جنبانک جنگلی Dendronanthus indicus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1395

محل مشاهده: پارک جهاد، بندر عباس (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی، سید مهدی موسوی و خانم ها منا نحوی، الهه سالاری، سهیلا حقیقی قریب

Species: Forest Wagtail Dendronanthus indicus

No. of individuals: One

Date of observation: 30 November 2016

Place of observation: Jihad Park, Bandar Abbas (Hormozgan province)

Observers: Meysam Ghasemi, Seyed Mehdi Musavi, Mona Nahvi, Elaheh Salari & Soheila Haghighi-Gharib

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سارگپه صحرایی (استپی) در بوشهر

Record of Steppe Buzzard in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه صحرایی (استپی) Buteo buteo vulpinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 آبان 1395

مکان مشاهده: بوشهر

مشاهده کننده: آقای کوروش خلیلی

شناسایی: محمد توحیدی فر و محمد جواد پرستگاری

Species: Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 November 2016

Place of observation: Bushehr

Observer: Mr. Korosh Khalili

Identification: Mohammad Tohidifar & Mohammad-Javad Parastegari

 

--------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده ابیا در استان اردبیل

Observation of Eurasian Woodcock in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 آذر 1395

مکان مشاهده: حاشیه رودخانه ارس، اصلاندوز (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای هاشم میرزانژاد

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: One individual

Date of observation: 28 November 2016

Place of observation: Aras river, Aslandooz (Ardabil province)

Observer: Mr Hashem Mirzanezhad

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در مریوان

Record of European Stonechat in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 16 آبان 1395

محل مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای جلال پزشک

شناسایی عکس: آقای سید ناصح حسینی راد، ابوالقاسم خالقی زاده و مگنوس اولمن

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 6 November 2016

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observer: Mr. Jalal Pezeshk

Identification: Seyed Naseh Hosseini-Rad, Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۵ ، ۲۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب دم سفید در استان اردبیل

Observation of White-tailed Eagle in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 آذر 1395

مکان مشاهده: پارس آباد، مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای هاشم میرزانژاد

شناسایی: اصغر محمدی نصرآبادی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 November 2016

Place of observation: Pars-Abad, Moghan (Ardabil province)

Observer: Mr Hashem Mirzanezhad

Identification: Asghar Mohammadi Nasrabadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۵ ، ۲۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره حنایی در بناب

Record of Rustic Bunting in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره حنایی Emberiza rustica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1395

محل مشاهده: روستای خوشه مهر، بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

شناسایی عکس: درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Rustic Bunting Emberiza rustica

No. of individuals: One

Date of observation: 23 October 2016

Place of observation: Khoosheh Mehr village, Bonab (East Azarbaijan province)

Observers: Mr. Behzad Nabiqadeem

Identification: Derek Scott & Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان سمنان

Observation of Black-winged Kite in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 28 آبان 1395

مکان مشاهده: اطراف گرمسار (استان سمنان)

مشاهده کنندگان: مسعود نادری، درنا مجاب، ئه وین صفری، مرجان حمدالهی، گیتا کاکاوند و ژرایر ارستاگسیان

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 November 2016

Place of observation: around Garmsar (Semnan province)

Observers: Masoud Naderi, Dorna Mojab, Avin Safari, Marjan Hamdollahi, Gita Kakavand & Jerayer Arestagesian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک گل (پالاس) در بم

Record of Pallas's Leaf Warbler in Bam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 آبان 1395

محل مشاهده: ریگ یلان، بم (استان کرمان)

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر اکبریان و مهدی مصطفایی

شناسایی عکس: بابک موسوی، ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One

Date of observation: 11 November 2016

Place of observation: Rig Yalan, Bam (Kerman province)

Observers: Abuzar Akbarian & Mehdi Mostafaei

Identification: Seyed Babak Musavi, Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Magnus Ullman

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۲۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب پرپا در استان بوشهر

Observation of Booted Eagle in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1395

مکان مشاهده: بین منطقه گوره گناوه و سیاه مکان دیلم (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

شناسایی: سید محمدرضا کشفی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 8 October 2016

Place of observation: between Genaveh and Deylam (Bushehr province)

Observer: Mr Mohsen Mallah

Identification: Seyed MohammadReza Kashfi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۲۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عروس غاز در تالاب قره قشلاق

Record of Red-breasted Goose in Qare-Qeshlaq wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عروس غاز Branta ruficollis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آبان 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، جنوب شرقی دریاچه ارومیه (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Red-breasted Goose Branta ruficollis

No. of individuals: One

Date of observation: 6 November 2016

Place of observation: Qare-Qeshlaq wetland (East Azarbaijan province)

Observers: Mr. Behzad Nabiqadim

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۲۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شاهین آمور در بوشهر

Record of Amur Falcon in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین آمور Falco amurensis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1395

محل مشاهده: انارستان (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای شبیر فکوریان

شناسایی عکس: شبیر فکوریان، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Amur Falcon Falco amurensis

No. of individuals: One

Date of observation: 31 October 2016

Place of observation: Anarestan (Bushehr province)

Observers: Mr. Shobeir Fakouriyan

Identification: Shobeir Fakouriyan, Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۱۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black-winged Kite in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1395

مکان مشاهده: حاشیه رودخانه قره سو، 5 کیلومتری شهر کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 August 2016

Place of observation: Qareh-Sou river, 5 km around Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mr. Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۵ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان قم

Observation of Black-winged Kite in Qom province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کور کور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1395

مکان مشاهده: قم رود (استان قم)

مشاهده کنندگان: آقایان احمد بحری و رضا علی اصل

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 12 October 2016

Place of observation: Qom-Rud (Qom province)

Observers: Mr Ahmad Bahri & Reza Ali-Asal

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۲۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد ماهی خوار در رفسنجان

Record of Brown Fish Owl in Rafsanjan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1395

محل مشاهده: دره های اطراف رفسنجان (استان کرمان)

مشاهده کنندگان: خانمها درنا مجاب، نازنین صفایی، فیروزه سنجیده و آقای علی عسکری

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 12 October 2016

Place of observation: valleys around Rasanjan (Kerman province)

Observers: Ms. Dorna Mojab, Nazanin Safaei, Firuzeh Sanjideh & Mr Ali Askari

 

---------------

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۲۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1395

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: سیدباقر موسوی، سیدبابک موسوی، مگنوس اولمن و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 19 August 2016

Place of observation: south of Hour-al-Azeem wetland (Khuzestan province)

Observers: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Seyed Bagher Musavi, Seyed Babak Musavi, Magnus Ullman & Abolghasem Khaleghizadeh


---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۲۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مشکوک سنگ چشم قهوه ای در کیش

Doubtful record of the Brown Shrike on Kish Island

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم قهوه ای Lanius cristatus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 مهر 1395

محل مشاهده: شرق جزیره کیش (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقای رضا سرخیل

علایم سنگ چشم قهوه ای: پیشانی و ابروی سفید مشخص، سر قهوه ای، پشت بدن قهوه ای (نه خاکستری)، گلو سفید، نبود لکه سفید در بال، دم بلند قهوه ای (نبود قرمزی)، پرهای کناری دم کوتاهتر

علایم متناقض: منقار نسبت به گونه ضعیفتر، انتهای شاهپرهای بال نسبت به گونه بلندتر، حاشیه پرهای روی بال قهوه ای (نه نخودی)، سینه و شکم به رنگ قهوه ای (نه زرد اخرایی)، طول دم کمتر از طول عادی گونه.

 

Species: Brown Shrike Lanius cristatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 September 2016

Place of observation: East of Kish Island (Hormozgan province)

Observer: Mr. Reza Sarkheil

Similar species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

Confirmation of identification: White forecrown and supercilium, brown crown, brown (not greyish) back, white throat, lack of white patch on wing, long brown tail (not reddish), outermost tail feathers shorter.

Contradicting signs against this species: bill not very strong, primary projection longer than the usual for this species, tertials fringed brown rather than fringed pale buff, brown breast and belly (not ochre-yellowish), tail shorter than the usual length of this species.

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۵ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب ماهیگیر در استان اردبیل

Observation of Western Osprey in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 9 مهر 1395

مکان مشاهده: سد قره قیه، مشکین شهر (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای بهزاد جهانگیرزاده

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 September 2016

Place of observation: Qaraqaya Dam, Meshkin Shahr (Ardebil province)

Observer: Mr Behzad Jahangirzadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۵ ، ۲۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب قره قشلاق

Breeding of Spur-winged plover in Qareh-Qeshlaq wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد: 14 جفت

تاریخ مشاهده: اسفند 1394 تا تیر 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق و اراضی غرب بناب، استانهای آذربایجان شرقی و غربی

مشاهده کنندگان: بهزاد نبی‌قدیم، جعفر غلامی و علی ترک قشقایی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 14 pairs

Date of observations: March to June 2016

Place of observations: Qaraqeshlaq wetland and barren lands west to Bonab, West and East Provinces

Observers: Behzad Nabiqadim, Jafar Gholami, Ali Turk Qashqaei

 

--------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چک اروپایی در ماسال

Observation of European Stonechat in Masal

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک نابالغ

تاریخ مشاهده: 17 تیر 1395

محل مشاهده: ماسال (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

شناسایی عکس: آقای مگنوس اولمن

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one juvenile

Date of observation: 7 July 2016

Place of observation: Masal (Gilan province)

Observer: Mr. Houman Doroudi

Identification: Mr Magnus Ullman

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره رنگی در استان کردستان

Observation of a coloured bunting in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1395

مکان مشاهده: اطراف زریبار، مریوان (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی راد و جلال پزشک

شناسایی عکس: آقایان مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 July 2016

Place of observation: around Zaribar lake, Marivan (Kordestan province)

Observers: Mr Seyed Naseh HoseiniRad & Jalal Pezeshk

Identification: Mr Magnus Ullman & Derek Scott

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده ماهیخورک سینه سفید در استان کردستان

Observation of White-throated Kingfisher in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد: چهار فرد

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1395

مکان مشاهده: اطراف فرودگاه سنندج، سنندج (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان آرمان منبری و شاهو دربندی و خانم فریبا صالحی

Species: White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 21 September 2016

Place of observation: Beside Sanandaj airport (Kordestan province)

Observers: Mr Arman Menbari, Shahou Darbandi and Ms Fariba Salehi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گلاریول بال سیاه در استان اردبیل

Observation of Black-winged Pratincole in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گلاریول بال سیاه Glareola nordmanni

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 شهریور 1395

مکان مشاهده: سد قره قیه، مشکین شهر (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

شناسایی: آقای مگنوس اولمن

نحوه شناسایی: زیربال سیاه و نداشتن حاشیه سفید در شاهپرهای بال

Species: Black-winged Pratincole Glareola nordmanni

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 September 2016

Place of observation: Qaraqaya Dam, Meshkin Shahr (Ardebil province)

Observer: Mr Asghar Mohammadi Nasrabadi

Identification: Mr Magnus Ullman

Characteristics: Black underwing and lack of white trailing edge

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سارگپه جنگلی در استان مرکزی

Observation of European Honey Buzzard in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سارگپه جنگلی Pernis apivorus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 شهریور 1395

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش راسوند، شازند (استان مرکزی)

مشاهده کنندگان: خانم ماندانا حضرتی

Species: European Honey Buzzard Pernis apivorus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 7 September 2016

Place of observation: Rasvand Wildlife Refuge, Shazand (Markazi province)

Observers: Ms Mandana Hazrati

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۵ ، ۱۶:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سنگ چشم خاکستری جنوبی در استان کردستان

Observation of Southern Grey Shrike in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری جنوبی Lanius meridionalis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 شهریور 1395

مکان مشاهده: بین بیجار و دیواندره (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: آقایان جعفر غلامی و شاهو دربندی و خانم فریبا صالحی

Species: Southern Grey Shrike Lanius meridionalis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 September 2016

Place of observation: Between Bijar and Divan-Darreh (Kordestan province)

Observers: Mr Arman Manbari

Identification: Mr Jafar Gholami and Shahou Darbandi and Ms Fariba Salehi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یلوه حنایی در استان بوشهر

Observation of Corn Crake in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 شهریور 1395

مکان مشاهده: جزیره خارگ (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: مامورین یگان حفاظت محیط زیست جزیره خارگ

شناسایی: آقای خسرو درویشی

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: One individual

Date of observation: 11 September 2016

Place of observation: Kharg Island (Bushehr province)

Observers: Personnel of the Department of the Environment on Kharg Island

Identification: Mr Khosrow Darvishi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده شاهین در استان البرز

Observation of Barbary Falcon in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد) (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان علی حاجی آبادی، سیدحامد موسوی، بشیر شریف نیا، محمدرضا مرتضوی نیا، محمدرضا فرخنده، علیرضا مرتضوی نیا و بهراد فرخنده و خانمها سارا عرب، آرمان جدیدیان و جمیله فرهومند

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 July 2016

Place of observation: Salehiyeh (Qarpouz-Abad) wetland (Alborz province)

Observers: Mr Ali Hajiabadi, Seyed Hamed Musavi, Bashir Sharifnia, MohammadReza Mortazavinia, MohammadReza Farkhondeh, Alireza Mortazavinia, Behrad Farkhondeh, and Ms Sara Arab, Arman Jadidian & Jamileh Farhoomand

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت درنای طناز در تالاب میقان

Record of Demoiselle Crane in Meyghan wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1395

محل مشاهده: تالاب میقان (استان مرکزی)

مشاهده کنندگان: آقای محمود کلنگری

شناسایی عکس: آقای محمود کلنگری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One

Date of observation: 7 August 2016

Place of observation: Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mr. Mahmood Kolnegari

Identification: Mr. Mahmoud Kolnegari & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت طاووسک سینه سفید در بندر لنگه

Record of White-breasted Waterhen in Bandar Lengeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1395

محل مشاهده: ساحل بندر لنگه (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: آقای سیدعلی محترمی

شناسایی عکس: حمیدرضا برگاهی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: One

Date of observation: 5 August 2016

Place of observation: Bandar Lengeh coast (Hormozgan province)

Observer: Mr. Seyed Ali Mohtarami

Identification: Hamid-Reza Bargahi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری کشیم گردن سیاه از استان البرز

Report of breeding of Black-necked Grebe from Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 1 فرد بالغ و3 جوجه

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (استان البرز)

مشاهده کنندگان: خانم ها سارا عرب، آرمان جدیدیان و جمیله فرهومند و آقایان علی حاجی آبادی، سید حامد موسوی، بشیر شریف نیا، محمدرضا مرتضوی نیا، محمدرضا فرخنده، علیرضا مرتضوی نیا و بهراد فرخنده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده سه جوجه همراه پرنده بالغ

 

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 1 adult & 3 juveniles

Date of observation: 22 July 2016

Place of observation: Salehiyeh wetland (Alborz province)

Observers: Sara Arab, Arman Jadidian, Jamileh Farhoomand, Ali Hajiabadi, Seyed Hamed Moosavi, Bashir Sharifnia, Mohammad-Reza Mortazavinia, Mohammad-Reza Farkhondeh, Alireza Mortazavinia & Behrad Farkhondeh

Type of confirmation: Observation of adult & juveniles

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

علامت جمع خانواده برای پرندگان

 

در گذشته برای علامت جمع خانواده های پرندگان، "ها" استفاده می شد اما در سالهای گذشته، علامت "ـییان" توسط جناب آقای دکتر منصوری در کتاب پرندگان ایران ایشان، برای علامت جمع خانواده معرفی شده است. ضمن احترام به نظر ایشان، با توجه به اینکه برای بقیه گروههای گیاهی و جانوری، همانند گذشته "ها" استفاده می شود و در زبان محاوره نیز "ها" برای جمع پرندگان رواج دارد، توصیه کمیته ثبت پرندگان ایران این است که بهتر است که از همان پسوند "ها" استفاده شده و از تشتت آراء جلوگیری شود.

 ----------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۵ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه از دریاچه ارومیه

Report of breeding of Spur-winged Lapwing from Lake Urumiyeh

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: حداقل 2 آشیانه، 2 جوجه، 7 نابالغ و 20 بالغ

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1395

مکان مشاهده: بندر شرفخانه، دریاچه ارومیه (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: یاشار صدف زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: At least 2 nests, 2 nestlings, 7 juveniles, 20 adults

Date of observation: 28 June 2016

Place of observation: Sharafkhaneh port, Lake Urumiyeh (East Azarbaijan province)

Observers: Yashar Sadafzadeh

Type of confirmation: Observation of nests, eggs, nestling & juveniles


 

---------------

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۵ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده اردک مرمری در استان خراسان رضوی

Observation of Marbled Duck in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کشف رود، 70 کیلومتری شرق مشهد (خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: حمیده دلیری، نوید زحمتکش و حسین محمودیان

عکس از: حسین محمودیان

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individual

Date of observation: 1 July 2016

Place of observation: Kashaf Rud P.A., 70 km east to Mashhad (Khorasan-e Razavi)

Observers: Hamideh Daliri, Navid Zahmatkesh & Hossein Mahmoudian

Photographer: Hossein Mahmoudian

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۵ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

A black morph of a wheatear

A black morph of a wheatear was photographed in Alborz province in early June 2016. It seems to be a black morph of the Eastern Mourning Wheatear Oenanthe lugens because of having a white panel on its wings. However the Basalt form was previously known to be in Jordan and probably Iraq. Also the black form of Variable Wheatear Oenanthe picata opistholeuca was previously recorded only two times in Iran. Therefore, the identification of the black morph photographed in Alborz province will let us to know something more about these birds.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۵ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده آبچلیک شکیل در استان چهارمحال و بختیاری در طرحهای مختلف

Observation of Ruff in Chahar-Mahal & Bakhtiari province with different plumages

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک شکیل Philomachus pugnax

تعداد پرنده: 18 فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین و 10 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: تالاب گندمان(شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب، محسن حبیبی و محمد فرح نسب

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Ruff Philomachus pugnax   

No. of individuals: 18 individuals

Date of observation: 13 & 29 April 2016

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Mr. Amir Farahnasab, Mohsen Habibi & Mohammad Farahnasab

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 
-----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده آبچلیک خالدار پاسبز در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Wood Sandpiper in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسبز Tringa glareola

تعداد پرنده: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: تالاب گندمان، شهرستان بروجن (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب و محسن حبیبی

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Wood Sandpiper Tringa glareola   

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 29 April 2016

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Mr. Amir Farahnasab & Mohsen Habibi

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 

-----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک ابرو سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Moustached Warbler in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابرو سفید Acrocephalus melanopogon

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 4 خرداد 1395

محل مشاهده: تالاب گندمان (شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب، محسن حبیبی و خانم عاطفه چمنی

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 24 May 2016

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Mr. Amir Farahnasab, Mohsen Habibi & Ms. Atefeh Chamani

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۲۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چکچک کردی در استان همدان

Record of Kurdish Wheatear in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت

گونه: چکچک کردی  Kurdish Wheatear

تعداد: 1 فرد

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1395

مکان مشاهده: مسیر قله یال کبود-رشته کوه گرین که در مرز استان همدان و لرستان واقع شده است (استان همدان)

مشاهده کنندگان: خانم فرشته کاظمی

شناسایی عکس: بهراد فرخنده و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Date of observation: 3 June 2016

Place of observation: Garin mountain (Hamedan-Lorestan border)

Observers: Ms. Fereshteh Kazemi

Identification: Behrad Farkhondeh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۵ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

کشتار اردک بلوطی Aythya nyroca در تالاب هور العظیم

Killing Ferruginous Duck Aythya nyroca in Hour-al-Azeem

 

گزارشگر: رضا نیک فلک Reporter: Reza Nikfalak

 

تالاب هورالعظیم و شادگان در استان خوزستان یکی از مهم ترین مکان های زمستان گذرانی اردک بلوطی در ایران می باشد و همه ساله جمعیت مناسبی از این گونه در این تالاب ها زمستان گذرانی می کنند. در سال های اخیر به دلیل گسترش  صید پرندگان مهاجر خصوصا" پرندگان آبزی و استفاده از روش های نامتعارف صید (دامهاى زمینى با نام محمیه، که پرندگان را در گروه هاى بزرگ به دام می اندازد)، تعداد پرندگان مهاجر نسبت به سابق به شدت کاهش پیدا کرده است. اردک بلوطی (گونه حمایت شده ملی و بین المللی) از جمله پرندگانی است که با توجه به قرار گرفتن در لیست قرمزIUCN  و جمعیت محدود نسبت به سایر گونه ها متاسفانه میزان صید بالایی دارد. طی مشاهدات روزانه از بازار فروش پرندگان در شهر اهواز (معروف به بازار کیان) در زمستان سال 1394 لاشه این گونه روزانه در تعداد کم و زیاد در بازار دیده می شد در حالت عادی در بیشتر روز ها بین 10تا 30 عدد لاشه این  گونه در بازار مشاهده می شد  در یکی از روز های بهمن  سال 1394 چیزی در حدود 70 عدد  سر اردک بلوطی در بازار مشاهده شد. همچنین به جرات می توان گفت که در زمستان سال 94 فقط در بازار شهر اهواز دست کم  500 تا 600  قطعه لاشه اردک بلوطی دیده شد و این در حالی است که امار دقیقی از بازار فروش پرندگان در دیگر شهر های استان خوزستان همچون شادگان وجود ندارد و به احتمال بسیار زیاد در انجا هم صد ها قطعه اردک بلوطی در بازار به فروش رفته اند.

 

 

--------------


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

واحد شمارش پرندگان

 

همان طور که می­دانید تاکنون واحدهای گوناگونی برای شمارش پرندگان معرفی شده و در حال استفاده هستند. از قدیمی­ترین واحدهایی که بیشتر در مورد ماکیان و پرندگان آبزی مورد استفاده قرار می­گیرد، قطعه است که اگر واقع­بینانه نگاه کنیم می­توانیم بگوییم که این واحد از طرف شکارچیان و برای پرندگان مرده و بی­جان به کار می­آید. بهله نیز از قدیم در مورد پرندگان شکاری استفاده می­شد. در سال­های اخیر، واحد شمارش بال نیز توسط برخی از پرنده­نگران معرفی شد اما چون هر پرنده دارای دو بال است، بیم آن می­رود که استفاده از آن باعث مبهم ماندن تعداد واقعی در شمارش شود؛ یعنی ممکن است که خواننده به تصور این که هر پرنده دو بال دارد، تعداد معرفی شده را تقسیم بر دو نماید. واژه "پرنده" نیز در بسیاری از موارد برای شمارش پرندگان استفاده می شد اما این واژه نیز به علت این که بسیار عام است و حتی در بعضی از موارد برای غیر از پرندگان نیز استفاده می شود مانند هواپیما و انسان پرنده، برای شمارش پرندگان نمی توان استفاده کرد. به هر حال، در زبان انگلیسی شمارش پرندگان با واحد فرد انجام می­شود. بدین ترتیب با بروز سردرگمی در به کار بردن واحد شمارش پرندگان، و در نتیجه ثبت پرندگان و لزوم معرفی یک واحد مشخص، ما سعی کردیم با تصمیم مناسب یک رویه واحدی را در پیش بگیریم. براساس نتیجه­گیری به عمل آمده، واحد شمارش پرندگان شکاری همانند سابق "بهله"، برای شمارش پرندگان شکارشده و مرده "قطعه" و واحد شمارش بقیه پرندگان "فرد" استفاده خواهد شد.

--------------

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده میوه خوار در استان خراسان رضوی

Observation of Grey Hypocolius in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: دو فرد

تاریخ مشاهده: 2 خرداد 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیراحمد (استان خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: حسین محمودیان

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 22 May 2016

Place of observation: Shir-Ahmad P.A., Sabzevar (Khorasan-e Razavi province)

Observers: Hossein Mahmudian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک درختی هندی در استان تهران

Observation of Syke’s Warbler in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی هندی Iduna (Hippolais) rama

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: تالاب بندعلی خان (استان تهران)

مشاهده کنندگان: علی سنگچولی و آرش یکدانه

Species: Syke’s Warbler Iduna (Hippolais) rama

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 12 May 2016

Place of observation: Band-Ali Khan wetland (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Arash Yekdaneh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره سرسرخ در استان لرستان

Observation of Red-headed Bunting in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

تعداد: 4-6 فرد

تاریخ مشاهده: 21-22 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: قلعه سنگی، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کنندگان: رضا مهدی پور

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: 4–6 individuals

Date of observation: 10-11 May 2016

Place of observation: Qaleh-Sangi, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observers: Reza Mehdipour

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری سلیم شنی بزرگ از استان تهران

Report of breeding of Greater Sand Plover from Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii

تعداد آشیانه: ?

تعداد بالغین، تخم و جوجه: 2 بالغ و یک جوجه

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: تالاب بندعلی خان (استان تهران)

مشاهده کننده: علی سنگچولی و آرش یکدانه

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii

No. of nests: ?

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and one nestling

Date of observation: 12 May 2016

Place of observation: Band-Ali Khan wetland (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Arash Yekdaneh

Type of confirmation: Observation of nestling

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه از استان خوزستان

Report of breeding of Black Stork from Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: 3 بالغ، 4 تخم و 2 جوجه

تاریخ مشاهده: 21 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: رکت، سد کارون 3 (استان خوزستان)

مشاهده کننده: پرهام دیباج

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: one

No. of individuals, eggs, nestlings: 3 adults, 4 eggs, 2 nestlings

Date of observation: 9 May 2016

Place of observation: Rakat, Karun 3 dam (Khuzestan province)

Observer: Parham Dibaj

Type of confirmation: Observation of nest, egg and nestling

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده 500 باکلان کوچک در کانی برازان

Observation of 500 Pygmy Cormorants in Kani-Barazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 500 فرد

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1394

مکان مشاهده: کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: خانمها درنا مجاب، سمانه مختاری و پریسا خندان و آقایان علی سنگچولی، یاشار صدف زاده، احسان طالبی و محمد سفرنگ

Species: Pygmy Cormorant 

Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 500 individuals

Date of observation: 9 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan (West Azarbaijan)

Observers: Ms. Dorna Mojab, Samaneh Mokhtari & Parisa Khandan and Mr. Ali Sangchooli, Yashar Sadafzadeh, Ehsan Talebi & Mohammad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک گلوزرد در استان کردستان

Observation of Yellow-throated Sparrow in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک گلوزرد Gymnoris xanthocollis

تعداد: یک فرد

رکوردها: تاریخ های 21 فروردین 1395 و 18-19 اردیبهشت 1395 در حوزه مریوان (استان کردستان) توسط محمد سفرنگ و سپند بختیاری و تاریخ 19 اردیبهشت 1395 در حوزه سروآباد (استان کردستان) توسط محمد سفرنگ و درنا مجاب

Species: Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis

No. of individuals: One individual

Records: 9 April 2016 and 8-9 May 2016 in Marivan (Kordestan province) by Mohammad Safrang & Sepand Bakhtiari and on 9 May 2016 in Sarv-Abad (Kordestan province) by Mohammad Safrang & Dorna Mojab

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت زردپره رخ زرد در کردستان

Observation of Cinereous Bunting in Kordestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد پرنده: 6 فرد

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1395