کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۹۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

مشاهده پیپت درختی در استان قزوین

Observation of Tree Pipit in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیپت درختی Anthus trivialis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 شهریور 1395

مکان مشاهده: دینک، قزویین (استان قزوین)

مشاهده کننده: آقای آبراهام شکوهی

Species: Tree Pipit Anthus trivialis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 8 September 2016

Place of observation: Dinak, Qazvin (Qazvin province)

Observer: Abraham Shokuhi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کاکایی سرسیاه بزرگ در استان تهران

Observation of Pallas’s Gull in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه بزرگ Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

تعداد: 15 فرد

تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1393

مکان مشاهده: دریاچه خلیج فارس، چیتگر، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Pallas’s Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

No. of individuals: 15 individuals

Date of observation: 26 February 2015

Place of observation: Khalij-e Fars lake, Chitgar, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------------

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره گلی (سرخ) در استان زنجان

Observation of Common Rosefinch in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره گلی (سرخ) Carpodacus erythrinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1395

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 August 2016

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای گلوسیاه در استان مرکزی

Observation of Black-throated Thrush in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

تعداد: 15 فرد

تاریخ مشاهده: 9 بهمن 1395

مکان مشاهده: شازند (استان مرکزی)

مشاهده کننده: ماندانا حضرتی فرید

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: 15 individuals

Date of observation: 28 January 2017

Place of observation: Shazand (Markazi province)

Observer: Mandana Hazrati Farid

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۰۶:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده پیپت صحرایی در استان کردستان

Observation of Meadow Pipit in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیپت صحرایی Anthus pratensis

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک، سیدناصح حسینی و سیوان امینی

 

رکورد 2:

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 بهمن 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

Record 1:

No. of individual: One individual

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observer: Jalal Pezeshk, S.Naseh Hosseini & Sivan Amini

 

Record 2:

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 25 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره زرد در استان قم

Observation of Eurasian Siskin in Qom province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus spinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 دی 1395

مکان مشاهده: پارک علوی، قم (استان قم)

مشاهده کننده: آقای رضا عابدی مقدم

Species: Eurasian Siskin Spinus spinus

No. of individual: One individual

Date of observation: 30 December 2016

Place of observation: Alavi park, Qom (Qom province)

Observer: Reza Abedi-Moghaddam

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره زرد در استان البرز

Observation of Eurasian Siskin in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus spinus

تعداد: 3 نر و 3 ماده

تاریخ مشاهده: 24 دی 1395

مکان مشاهده: پارک جهان نما، کرج (استان البرز)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Eurasian Siskin Spinus spinus

No. of individuals: 3 males & 3 females

Date of observation: 13 January 2017

Place of observation: Jahan-Nama park, Karaj (Alborz province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره زرد در استان کردستان

Observation of Eurasian Siskin in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus spinus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 بهمن 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Siskin Spinus spinus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 25 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در چالوس

Record of Eurasian Bullfinch in Chalus

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: یک فرد مرده

تاریخ مشاهده: 20 آذر 1395

محل مشاهده: چالوس (استان مازندران)

مشاهده کننده: آقای علی موسوی

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: One individual dead

Date of observation: 10 December 2016

Place of observation: Chalus (Mazandaran province)

Observer: Ali Musavi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در تالش

Record of Bohemian Waxwing in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد مرده

تاریخ مشاهده: 3 آذر 1395

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای خسرو بخشی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: One individual dead

Date of observation: 23 November 2016

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Khosrow Bakhshi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در شصت کلاته گرگان

Record of Eurasian Bullfinch in Shast-Kalateh forest, Gorgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: 3 نر

تاریخ مشاهده: 5 دی 1395

محل مشاهده: جنگل شصت کلاته، گرگان (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای حمیدرضا رضائی

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: 3 males

Date of observation: 25 December 2016

Place of observation: Shast-Kalateh forest, Gorgan (Golestan province)

Observer: Mr Hamid-Reza Rezaei

 

---------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای پهلوسرخ در استان مرکزی

Observation of Redwing in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد: 15 فرد

تاریخ مشاهده: 9 بهمن 1395

مکان مشاهده: شازند (استان مرکزی)

مشاهده کننده: ماندانا حضرتی فرید

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: 15 individuals

Date of observation: 28 January 2017

Place of observation: Shazand (Markazi province)

Observer: Mandana Hazrati Farid

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده پی پت تالابی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Water Pipit in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پی پت تالابی Anthus spinoletta

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1395

محل مشاهده: اطراف آبگیرها- بروجن (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای امیر فرح نسب

Species: Water Pipit Anthus spinoletta   

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 28 Oct 2016

Place of observation: Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Mr. Amir Farahnasab

  

--------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سینه سرخ ایرانی در استان گلستان

Observation of White-throated Robin in Golestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1395

مکان مشاهده: شاهکوه (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 July 2016

Place of observation: Shahkuh (Golestan province)

Observers: Abraham Shokuhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای پهلوسرخ در استان کردستان

Observation of Redwing in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 24 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده مگس گیر خالدار در استان زنجان

Observation of Spotted Flycatcher in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مگس گیر خالدار Muscicapa striata

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 3 شهریور 1395

مکان مشاهده: کلاسر (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Spotted Flycatcher Muscicapa striata

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 August 2016

Place of observation: Kalasar (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سنگ چشم پشت سرخ در استان زنجان

Observation of Red-backed Shrike in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 شهریور 1395

مکان مشاهده: طارم (استان زنجان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و محمدرضا کشفی

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 August 2016

Place of observation: Tarom (Zanjan province)

Observers: Abraham Shokouhi & Mohammad-Reza Kashfi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دارکوب سیاه در تالش

Record of Black Woodpecker in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سیاه Dryocopus martius

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1395

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Black Woodpecker Dryocopus martius

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 9 January 2017

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کوکوی سیاه در مهریز

Record of Asian Koel in Mehriz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1395

محل مشاهده: مهریز (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای محمد مهدی صیادی

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One

Date of observation: 19 January 2017

Place of observation: Mehriz (Yazd province)

Observer: Mohammad Mehdi Sayyadi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره سرسیاه در چالوس

Record of Eurasian Bullfinch in Chalus

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1395

محل مشاهده: مرزن آباد، چالوس (استان مازندران)

مشاهده کننده: آقای بشیر شریف نیا

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 24 January 2017

Place of observation: Marzan-Abad, Chalus (Mazandaran province)

Observer: Bashir Sharifnia

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده صعوه ابروسفید در استان کردستان

Observation of Radde's Accentor in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Radde's Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده مگس گیر نیم طوق در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Semicollared Flycatcher in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 7 فرد

تاریخ مشاهده: فروردین 1395

مکان مشاهده: بخش کیار (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای هوشنگ پورزال

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 7 individuals

Date of observation: mid-March 2016

Place of observation: Kiar district (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Hooshang Poorzal

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره گونه سفید در استان کردستان

Observation of Pine Bunting in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره گونه سفید Emberiza leucocephalos

تعداد: چندین فرد

تاریخ مشاهده: 5 بهمن 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Pine Bunting Emberiza leucocephalos

No. of individuals: several individuals

Date of observation: 24 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده صعوه جنگلی در استان قم

Observation of Dunnock in Qom province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه جنگلی Prunella modularis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 23 دی 1395

مکان مشاهده: پارک علوی، قم (استان قم)

مشاهده کنندگان: آقایان محمدرضا عابدی مقدم،علی گیوه چی، رضا علی اصل و سعید سلم آبادی

Species: Dunnock 

Prunella modularis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 12 January 2017

Place of observation: Alavi park, Qom (Qom province)

Observers: Mohammad-Reza Abedi-Moghaddam, Ali Givechi, Reza Ali-Asl & Saeed Solm-Abadi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک تاج طلایی در استان کردستان

 

 

Observation of Goldcrest in Kordestan province

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 3 بهمن 1395

 

 

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

 

 

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

 

 

Species: Goldcrest Regulus regulus

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 23 January 2017

 

 

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

 

 

Observers: Shoresh Vahabi

 

 

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Long-eared Owl in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 تیر 1395

مکان مشاهده: مرغملک، 20 کیلومتری شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای هوشنگ پورزال

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 July 2016

Place of observation: Marghamlak, 20 km of Shahr-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Hooshang Poorzal

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده حواصیل خاکستری در استان سمنان

Observation of Grey Heron in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: حواصیل خاکستری Ardea cinerea

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 23-24 مهر 1395

مکان مشاهده: دریاچه روزیه، سمنان (استان سمنان)

مشاهده کننده: خانم ملیحه رجبی

Species: Grey Heron Ardea cinerea

No. of individuals: One individual

Date of observation: 14-15 October 2016

Place of observation: Ruzieh lake, Semnan (Semnan province)

Observer: Maliheh Rajabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده قرقی در استان کرمانشاه

Observation of Eurasian Sparrowhawk in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قرقی Accipiter nisus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1395

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 29 March 2016

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mr. Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده قرقی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Sparrowhawk in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: قرقی Accipiter nisus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مکان مشاهده: شلمزار (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

Species: Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 21 March 2016

Place of observation: Shalamzar (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Mohsen Mallah

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کلاغ نوک زرد در استان گلستان

Observation of Alpine Chough in Golestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کلاغ نوک زرد Pyrrhocorax graculus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1394

مکان مشاهده: شاهکوه (استان گلستان)

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی و احسان طالبی

Species: Alpine Chough Pyrrhocorax graculus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 July 2015

Place of observation: Shahkuh (Golestan province)

Observers: Abraham Shokuhi & Ehsan Talebi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سار تاج سیاه در بندر لنگه

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Lengeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار تاج سیاه Sturnia pagodarum

تعداد افراد: 3 فرد

تاریخهای مشاهده: 2-5 بهمن 1395

محل مشاهده: بندر لنگه (استان هرمزگان)

مشاهده کننده: سید علی محترمی

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 21-24 January 2017

Place of observation: Bandar-e Lengeh (Hormozgan province)

Observer: Seyed Ali Mohtarami 

--------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره لیمویی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Yellowhammer in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره لیمویی Emberiza citrinella

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 دی 1395

مکان مشاهده: پارک ملی تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای هوشنگ پورزال

Species: Yellowhammer Emberiza citrinella

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 January 2017

Place of observation: Tang-e Sayyad N.P. (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Hooshang Poorzal

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک درختی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Eurasian Tree Sparrow in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک درختی Passer montanus

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1395

مکان مشاهده: قلعه چالشتر، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای محسن ملاح

Species: Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 21 March 2016

Place of observation: Ghaleh Chaleshtar, Shahr-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Mohsen Mallah

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان کردستان

Observation of Hawfinch in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

 

رکورد 1:

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 8 مهر 1394

مکان مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای جعفر غلامی

 

رکورد 2:

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 30 دی 1395

مکان مشاهده: سنندج (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

Record 1:

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 30 September 2015

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observer: Jafar Gholami

 

Record 2:

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 19 January 2017

Place of observation: Sanandaj (Kordestan province)

Observer: Shoresh Vahabi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک بیابانی در استان گیلان

Observation of Asian Desert warbler in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سسک بیابانی Sylvia nana

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: دو هفته در پاییز 1395

مکان مشاهده: تالاب قلعه بین و جوکندان، تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقایان فردین نظیری و هادی امینی

Species: Asian Desert Warbler Sylvia nana

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: Two weeks in Autumn 2016

Place of observation: Ghaleh-Bin wetland and Jokandan, Talesh (Gilan province)

Observers: Fardin Naziri & Hadi Amini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت باکلان گلوسیاه در بوشهر

Record of Socotra Cormorant in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2 بهمن 1395

محل مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

مشاهده کننده: خانم نازنین محسنیان

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 21 January 2017

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

Observer: Nazanin Mohsenian

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت بال لاکی در زیارت

Record of Bohemian Waxwing in Ziarat

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: 8 فرد

تاریخ مشاهده: 1 بهمن 1395

محل مشاهده: جنگل زیارت، گرگان (استان گلستان)

مشاهده کننده: آقای بهراد گالشی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: 8 individuals

Date of observation: 20 January 2017

Place of observation: Ziarat, Gorgan (Golestan province)

Observer: Behrad Galeshi

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده مگس گیر نیم طوق در استان البرز

Observation of Semi-collared Flycatcher in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 تیر 1395

مکان مشاهده: طالقان (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Species: Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 26 June 2016

Place of observation: Taleqan (Alborz province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای پهلوسرخ در استان البرز

Observation of Redwing in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 آذر 1395

مکان مشاهده: طالقان (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان نصیر طایی، هومن درودی و امیرحسین افتخاری

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 December 2016

Place of observation: Taleqan (Alborz province)

Observers: Nasir Taei, Houman Doroudi & Amir-Hossein Eftekhari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای پشت بلوطی در استان البرز

Observation of Fieldfare in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای پشت بلوطی Turdus pilaris

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 27 آذر 1395

مکان مشاهده: طالقان (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان نصیر طایی، هومن درودی و امیرحسین افتخاری

Species: Fieldafre Turdus pilaris

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 17 December 2016

Place of observation: Taleqan (Alborz province)

Observers: Nasir Taei, Houman Doroudi & Amir-Hossein Eftekhari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی