کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت قرقاول در میانکاله در مهر 1396

Record of population of Common Pheasant in Miankaleh in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: قرقاول (تورنگ) Phasianus colchicus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: میانکاله

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 1 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان شهباز رستمی احمدوندی و محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Decreasing

Species: Common Pheasant Phasianus colchicus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of observations: 23 September 2017

Observers: Shahbaz Rostami-Ahmadvandi & Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Mistle Thrush in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: شهرستان دنا

آستان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخهای مشاهده: 27 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dena county

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 16 February 2018

Observers: Elham Shaniti

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دم سرخ پشت بلوطی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Eversmann's Redstart in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: شهرستان دنا

آستان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخهای مشاهده: 27 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Dena county

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 16 February 2018

Observers: Elham Shaniti

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قزوین در بهمن 1396

Record of Black-winged Kite in Qazvin in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای حاج تپه، قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 6 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی عباسی

توضیحات: این اولین ثبت کورکور بال سیاه در استان قزوین است.

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Haj-Tappeh village, Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Ali Abbasi

Remarks: This is the first record of Black-winged Kite in Qazvin province.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در بهمن 1396

Record of White-breasted Waterhen in Minab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: خانم پرستو هدایت زاده و آقایان مرتضی کشاورز، الیاس ابراهیم زاده و سیدمهدی موسوی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2018

Observers: Parastoo Hedayatzadeh, Morteza Keshavarz, Elyas Ebrahimnejad & Seyed Mehdi Mousavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی نوک سبز در استان کردستان

Observation of Common Gull in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی نوک سبز Larus canus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: زریبار

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 12 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک و سیدناصح حسینی

Species: Common Gull Larus canus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Dates of observation: 2 January 2017

Observers: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زنبورخوار گلوخرمایی در استان قزوین

Observation of Persian (Blue-cheecked) Bee-eater in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنبورخوار گلوخرمایی Merops persicus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: الموت

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای مهدی طاهری

Species: Persian (Blue-cheecked) Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: One individual

Date of observation: April 2017

Place of observation: Alamut

Province: Qazvin

Observers: Mehdi Taheri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کبک چیل در البرز قزوین در فروردین 1396

Record of Grey Partridge in Alborz, Qazvin in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کبک چیل Perdix perdix

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان البرز، قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی طاهری

Species: Grey Partridge Perdix perdix

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Alborz county, Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: April 2017

Observers: Mehdi Taheri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی