کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زرد پره سرخاکستری در استان آذربایجان غربی

Observation of Grey-necked Bunting in West Azarbaijan province

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زرد پره سرخاکستری Emberiza buchanani

تعداد:یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: دره بابا حسن، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذارو فرشید دیلمقانی

Species: Grey-necked Bunting Emberiza buchanani

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 May 2015

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar & Farshid Dilmaqani

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه خالدار در استان آذربایجان غربی

Observation of Spotted Crake in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه خالدار Porzana porzana

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 مهر 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو شهرستان نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spotted Crake Porzana porzana

No. of individuals: One individual

Date of observation: 19 October 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک سیبری در استان خراسان جنوبی

Observation of Siberian Stonechat in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 1 فرد

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1395

مکان مشاهده: شهرستان فردوس (استان خراسان جنوبی)

مشاهده کننده: آقای حامد استواری

شناسایی عکس: درک اسکات

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 September 2016

Place of observation: Ferdows (South Khorasan province)

Observer: Hamed Ostovari

Identification: Derek Scott

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زردپره لیمویی در استان یزد

Observation of Yellowhammer in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره لیمویی Emberiza citrinella

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: پاییز 1395

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای حمید بیگی

Species: Yellowhammer Emberiza citrinella

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: Autumn 2016

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Observer: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک شاخدار در استان یزد

Observation of Horned Lark in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک شاخدار Eremophila alpestris

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: اسفند 1395

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای حمید بیگی

Species: Horned Lark Eremophila alpestris

No. of individuals: One individual

Date of observation: March 2017

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Observer: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای گلوسیاه در استان یزد

Observation of Black-throated Thrush in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای گلو سیاه Turdus atrogularis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: دی ماه95

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای حمید بیگی

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: One individual

Date of observation: January 2017

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Observer: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دارکوب قهوه ای در استان یزد

Observation of Eurasian Wryneck in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquilla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 7 فروردین 1396

مکان مشاهده: مهریز (استان یزد)

مشاهده کننده: محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 27 March 2017

Place of observation: Mehriz (Yazd province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک سرسیاه در استان کرمانشاه

Observation of Blackcap in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه:سسک سرسیاه  Sylvia atricapilla

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1396

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 April 2017

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در دماوند

Record of White-winged Grosbeak in Damavand

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396

مکان مشاهده: دماوند (استان تهران)

مشاهده کنندگان: علی سنگچولی و سمانه مختاری

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 17 April 2017

Place of observation: Damavand (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت زردپره رخ زرد در ایلام

 

 

Record of Cinereous Bunting in Ilam

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

 

 

تعداد پرنده: 2 فرد (یک فرد توسط یک افعی صید شد).

 

 

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

 

 

محل مشاهده: بولی، ایلام (استان ایلام)

 

 

مشاهده کننده: آقای محمود منصوری

 

 

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

 

 

No. of individuals: 2 individuals (one hunted by a snake)

 

 

Date of observation: 22 April 2017

 

 

Place of observation: Bowli, Ilam (Ilam province)

 

 

Observer: Mahmud Mansouri

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

 

 

Observations of species in provinces

 

 

مشاهده چک سیبری در استان تهران

 

 

Observation Siberian Stonechat in Tehran province

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

 

 

 

رکورد 1:

 

 

تعداد: 2 فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 9 فروردین ۱۳۹۵

 

 

مکان مشاهده: دریاچه چیتگر، تهران (استان تهران)

 

 

مشاهده کنندگان: هومن درودی و غزاله ادیب هاشمی و فاطمه امینی

 

 

 

رکورد 2:

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵

 

 

مکان مشاهده: شهرستان ملارد (استان تهران)

 

 

مشاهده کنندگان: علی حاجی آبادی و محمدجواد شاهی

 

 

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

 

 

 

Record 1:

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Date of observation: 28 March 2016

 

 

Place of observation: Chitgar Lake, Tehran (Tehran province)

 

 

Observers: Houman Doroudi, Ghazaleh Adib-Hashemi & Fatemeh Amini

 

 

 

Record 2:

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 19 March 2017

 

 

Place of observation: Malard city (Tehran province)

 

 

Observers: Ali Hajiabadi & Mohammad-Javad Shahi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ ابلق با پروبال سفید در شهر تهران

Record of Hooded Crow with leucism in Tehran

 

چکیده این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

روز مشاهده: اول مهر 1393

محل مشاهده: پارک ملت، شهر تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: هومن درودی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Leucism- All body parts

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 23 September 2014

Place of observation: Mellat Park, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

 

 

Observations of species in provinces

 

 

مشاهده سهره پیشانی سرخ در استان اصفهان

 

 

Observation of Red-fronted Serin in Esfahan province

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus

 

 

تعداد: دو فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 20 آبان 1395

 

 

مکان مشاهده: پارک ملی کلاه قاضی (استان اصفهان)

 

 

مشاهده کنندگان:علیرضا رادان و میلاد لطیفی

 

 

Species: Red-fronted Serin Serinus pusillus

 

 

No. of individuals: Two individuals

 

 

Date of observation: 10 November 2016

 

 

Place of observation: Kolah Ghazi National Park (Esfahan province)

 

 

Observers: Alireza Radan & Milad Latifi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بلبل خالدار در استان مازندران

Observation of Thrush Nightingale in Mazandaran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بلبل خالدار Luscinia luscinia

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1394

مکان مشاهده: نور (استان مازندران)

مشاهده کننده: آقای بهراد فرخنده

Species: Thrush Nightingale Luscinia luscinia

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 September 2015

Place of observation: Noor (Mazandaran province)

Observer: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی