کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی کوچک در استان قزوین

Observation of Shikra in Qazvin province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: آبیک

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر رشوند آوه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 April 2017

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در اطراف سد وشمگیر در مهر 1396

Record of population of Short-toed Eagle in Voshmgir in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اطراف سد وشمگیر

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 8 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان وخانم حمیده دلیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Around Voshmgir dam

Province: Golestan

Period of observations: 30 September 2017

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmoudian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در قوری گل در مهر 1396

Record of European Stonechat in Gorgan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 28 مهر 1396

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 20 October 2017

Place of observation: Ghori-Gol wetland

Province: East Azarbaijan

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در قزوین در مهر 1396

Record of European Stonechat in Qazvin in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 آبان 1396

محل مشاهده: شهرستان البرز

استان: قزوین

مشاهده کنندگان: آقایان میثم پیکانی و کریم محمدی

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 23 October 2017

Place of observation: Alborz county

Province: Qazvin

Observers: Meysam Peykani & Karim Mohammadi 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۶ ، ۲۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود غاز خاکستری به تالاب قره قشلاق در مهر 1396

Record of Greylag Goose in Qara-Qeshlaq in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: تالاب قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

دوره پایش: از 1 تا 30 مهر 1396

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 27 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Monitoring period: 23 September to 22 October 2017

Arrival/departure date of observation: 19 October 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۶ ، ۲۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طرلان در رامسر در مهر 1396

Record of Northern Goshawk in Ramsar in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طرلان Accipiter gentilis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامسر

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد شبستری و خانم غزال ایرانی

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ramsar

Province: Mazandaran

Date of observation: 19 September 2017

Observers: Farshad Shabestari & Ghazal Irani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۷:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در آرادان در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Aradan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: آرادان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 23 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Aradan

Province: Semnan

Period of observations: 15 October 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ایلام در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Ilam in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 29 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 21 October 2017

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mahmoud Mansoori

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در الموت در خرداد 1395

Record of Short-toed Eagle in Alamut in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوههای الموت

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 31 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alamut mountains

Province: Qazvin

Period of observations: 20 June 2016

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۵:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در رویان در فروردین 1396

Record of Short-toed Eagle in Rouyan in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رویان

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 6 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rouyan

Province: Mazandaran

Period of observations: 26 March 2017

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در خرم آباد در شهریور 1396

Record of Short-toed Eagle in Khorram-Abad in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پل مامون، خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 4 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و دانیال خلیلی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pol-e Mamun, Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 26 August 2017

Observers: Korosh Khalili & Danial Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کرمانشاه در مهر 1396

Record of Short-toed Eagle in Kermanshah in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 21 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 13 October 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در مشکین شهر در مرداد 1395

Record of Short-toed Eagle in Ardabil in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روئین درق، اردبیل

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ruin-Daragh, Ardabil

Province: Ardabil

Period of observations: 28 July 2016

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در مشکین شهر در شهریور 1389

Record of Short-toed Eagle in Meshkin-Shahr in September 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد دوشانلو، مشکین شهر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1389

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Doshanlu, Meshkin-Shahr

Province: Ardabil

Period of observations: 15 September 2010

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در مشکین شهر در خرداد 1391

Record of Short-toed Eagle in Meshkin-Shahr in June 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جبارداق، مشکین شهر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 13 خرداد 1391

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jabbardagh, Meshkin-Shahr

Province: Ardabil

Period of observations: 2 June 2012

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۶ ، ۱۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی