کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۷۰ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در گمیشان در آبان 1396

Record of Northern Lapwing in Gomishan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمود نوربخش

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 9 November 2017

Observers: Mahmoud Nourbakhsh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در نایبند در تیر 1396

Record of Striated Heron in Nayband in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی نایبند

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی کسروی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Nayband N.P.

Province: Bushehr

Dates of observation: 15 July 2017

Observers: Ali Kasravi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در تهران در اسفند 1395

Record of Goldcrest in Tehran in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ ملی گیاهشناسی

استان: تهران

دوره مشاهدات: 13 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: National Botanical Garden of Iran

Province: Tehran

Period of observations: 3 March 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گاوخونی در آذر 1396

Record of Dalmatian Pelican in Gav-Khouni in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گاخونی

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 1 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نامدار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gav-Khouni

Province: Esfahan

Period of observations: 22 November 2017

Observers: Reza Namdar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در قم در آذر ۱۳۹۶

Record of Short-eared Owl in Qom in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب مره، قم

استان: قم

تاریخ مشاهده: 6 آذر ماه 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نصیری، عباس محجوب، حسین محمودیان و معین نورمحمدی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individuals

Place of observation: Morreh wetland, Qom

Province: Qom

Date of observation: 27 November 2017

Observers: Mehdi Nasiri, Hossein Mahmoudian, Abbas Mahjoob & Moein Nourmohammadi 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران 

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در کنگان در آذر 1396

Records of Short-eared Owl in Kangan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه : جغد تالابی Asio flammeus

تعداد : یک فرد

محل مشاهده: کنگان

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 1 آذر 1396

مشاهده کنندگان : آقای حامد عبدی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Period of observations: 22 November 2017

Observers: Hamed Abdi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در شوش در آذر 1396

Record of population of Long-eared Owl in Shush in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی، سجاد پارسامهر وعبدالرضا پورغلام خباز

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karkheh N.P., Shush

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 November 2017

Observers: Mohammad Alvandi, Sajjad Parsa-Mehr & Abdolreza Pourgholam-Khabbaz

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در کرخه در آذر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Karkheh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2-4 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی، نعیم سلیمی، نعیم دبات، روح الله سرویاس و خضیر اسماعیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Period of observations: 23-25 November 2017

Observers: Mohammad Alvandi, Naeem Salimi, Naeem Dabat, Ruhollah Sarvyas & Khazir Esmaili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گنبد در دی 1395

Record of population of Northern Lapwing in Gonbad in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 19 January 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال سیاه در ایلام در آبان 1396

Record of Cinereous Vulture in Ilam in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 24 آبان 1396

مشاهده کنندگان: خانم شهین ملک

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Date of observation: 15 November 2017

Observers: Shahin Malek

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در گمیشان در اسفند 1395

Record of population of Black-tailed Godwit in Gomishan in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 12 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 2 March 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در نایبند در اسفند 1386

Record of Parasitic Jaeger in Nayband in March 2008

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نایبند

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 13 اسفند 1386

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی موذنی

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nayband

Province: Bushehr

Period of observations: 3 March 2008

Observers: Mostafa Moazeni

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۶ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده لیکوی معمولی در استان خراسان رضوی

Observation of Afghan Babbler in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: لیکوی معمولی Turdoides huttoni

تعداد: 8 فرد

مکان مشاهده: سیرخون، خواف

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 26 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Species: Peregrine Falcon Turdoides huttoni

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Sirkhun, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 17 November 2017

Observers: Modasser Teymouri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۱۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان اصفهان

Observation of Twite in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: 6 فرد

تاریخ مشاهده: 28 آبان 1396

مکان مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: 6 individuals

Date of observation: 19 November 2017

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک دم دراز در استان آذربایجان غربی

Observation of Long-tailed Tit in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک دم دراز Aegithalos caudatus

تعداد: 7 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1396

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Long-tailed Tit Aegithalos caudatus

No. of individuals: 7 individuals

Date of observation: 16 November 2017

Place of observation: Soltan-Yaghub, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در نقده در آبان 1395

Observation of Goldcrest in Naghdeh in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: یک

تاریخ مشاهده: 24 آبان 1395

مکان مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 15 November 2016

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghdeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک تاج طلایی در نقده در آذر 1393

Observation of Goldcrest in Naghdeh in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

تعداد: یک

تاریخ مشاهده: 30 آذر 1393

مکان مشاهده: پارک یئدی گوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Migration

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 20 December 2014

Place of observation: Yedi-Guz park, Naghdeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب کوچک در چالوس در آبان ۱۳۹۶

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Chalus in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد (ماده)

محل مشاهده: چالوس

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 28 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای بشیر شریف نیا

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual (female)

Place of observation: Chalus

Province: Mazandran

Period of observations: 19 November 2017

Observers: Bashir Sharifnia

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۶ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در رودان در آذر 1396

Record of population of Indian Silverbill in Rudan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: رودان

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا درویشی نژاد

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Rudan

Province: Hormozgan

Period of observations: 23 November 2017

Observers: Reza Darvishinejad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۶ ، ۱۵:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در  لارستان در آذر 1396

Record of population of Indian Silverbill in Larestan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: ۱ آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 22 November 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۶ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی