کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در اهواز در بهمن 1396

Record of Barbary Falcon in Ahwaz in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 26 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 15 February 2018

Observers: Alireza Afshoon


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در پیرانشهر در شهریور 1397

Record of Lesser Spotted Eagle in Piran-Shahr in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاده پیرانشهر به سردشت

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

توضیحات: گونه جدید برای استان آذربایجان غربی.

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Piran-Shahr to Sardasht road

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

Remarks: New species for West Azarbaijan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در کانی برازان در مرداد 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Kani-Barazan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد:یک فرد

مکان مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 August 2018

Observers: Mohsen Mallah


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در سیرجان در مرداد 1397

Record of Montagu's Harrier in Sirjan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر نابالغ

مکان مشاهده: سیرجان

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن محیاپور

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، مگنوس اولمن، رافائی آی، درنا مجاب

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one subadult male

Place of observation: Sirjan

Province: Kerman

Date of observation: August 2018

Observers: Mohsen Mahyapour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Magnus Ullman, Raffael Aye & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کاکایی سرسیاه کوچک در سولدوز در اردیبهشت 1397

Record of breeding Black-headed Gull in Solduz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 100 آشیانه

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 100 nests and eggs

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: May 2018

Observers: Azzi Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and egg


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان اصفهان

Observation of Whinchat in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی فاضل دربندی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان.

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Date of observation: 21 April 2018

Observers: Mehdi Fazel-Darbandi

Remarks: New species for Esfahan province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در لارستان در مرداد 1397

Record of Barn Owl in Larestan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد (مرده)

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالرضا فدوی، خدانظر انصار، احسان فرنام و عدنان دلخسته

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual (dead)

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 2 August 2018

Observers: Abdolreza Fadavi, Khodanazar Ansari, Ehsan Farnam & Adnan Delkhasteh


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در مرداد 1397

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 جوجه

تاریخ مشاهده: مرداد 1397

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 juveniles

Date of observation: August 2018

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی