کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۶۰ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در ارومیه در آبان 1397

Record of population of White Stork in Orumieh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: سیلوانا، ارومیه

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 18 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Silvana, Orumieh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۰۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در خور آذینی در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Khour-e Azini in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: خور آذینی

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2018

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در آبان 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: November 2018

Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در کارون در آبان 1397

Record of population of White Stork in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Karun

Province: Khuzestan

Period of observations: 7 November 2018

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بناب در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Bonab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای القوی، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در کارون در آبان 1397

Record of Black-tailed Godwit in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 November 2018

Observers: Keramat Hafezi & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بندر لنگه در آبان 1397

Record of Black-winged Kite in Bandar-e Lengeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 6 November 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کانی برازان در آبان 1397

Record of Pied Kingfisher in Kani-Barazan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 26 October 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad- Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 و 26 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 & 17 November 2018

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در زریبار در آبان 1397

Record of population of Black Stork in Zaribar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زریبار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 14 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی و جلال پزشک

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: 5 November 2018

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در حسنلو در آبان 1397

Record of European Stonechat in Hasanlu in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1397

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 4 November 2018

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در دزفول آبان 1394

Record of Griffon Vulture in Dezful in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سالند کوه دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

 

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps folvus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Saland-Mountin Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 November 2015

Observers: Abozar Yavari & Afshin Mosazadeh

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۲۲:۴۷
Mohsen Mallah
 
ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
Records of population of important species in Iran
ثبت عقاب دم سفید در تالش در آذر 1397
Record of White-tailed Eagle in Talesh in November 2017
 
خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: جمعیت
گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla
تعداد پرنده: 2 فرد
محل مشاهده: تالش
استان: گیلان
دوره مشاهدات: 2 آذر 1397 
مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری
 
Type of important species: Population
Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
No. of individuals: 2 individual
Place of observation: Talesh
Province: Gilan
Period of observations: 23 November 2017
Observers: Fardin Naziri
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۰۱:۵۵
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در آذر 1397

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6_9 آذر 1397 

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

 

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 2 individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27_30 November 2017

Observers: Karamat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۰۱:۴۹
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گندمان در آذر 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Gandoman in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6_9 آذر 1397 

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

 

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27_30 November 2017

Observers: Karamat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۰۱:۲۸
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در کارون در آذر 1397

Record of Black Stork in Karun in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 آذر 1397 

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

 

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Karun

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 December 2018

Observers: Alirezs Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۰۱:۰۳
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در ملکشاهی در فروردین 1397

Record of Black Stork in Makekshahi in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: ملک شاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: فروردین 1397 

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

 

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: April 2018

Observers: Mehdi Mami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۹۷ ، ۰۰:۵۴
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در نقده در آذر 1397

Record of population of White Stork in Naghadeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: روستای آده بخش محمدیار نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده پوربناب، علیرضا مفتوحی، رسول محمد علیپور

 

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 5 individual

Place of observation: Naqhadeh

Province: West Azarbayjan 

Period of observations:  November 2018

Observers: Ali Asghar Rahimzadeh Porbonab & Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad Alipoor

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۷ ، ۱۴:۰۱
Mohsen Mallah

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در دزفول در خرداد 1392

Record of breeding Shikra in Dezful in June 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: کوههای زاگرس، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1391

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Zagros mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 June 2013

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در دزفول در تیر 1391

Record of breeding Shikra in Dezful in June 2012

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: کوههای زاگرس، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Zagros mountain, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 June 2012

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در قزوین در آبان 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Qazvin in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: قزوین

استان: قزوین

تاریخهای مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محسن شکراللهی، امید یکه فلاح و علی عباسی

شناسایی کنندگان: --

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

توضیحات: اولین رکورد جوجه آوری کورکور بال سیاه در استان قزوین.

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 nestlings

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Dates of observation: November 2018

Observers: Mohsen Shkrollahi, Omid Yeke-Fallah & Ali Abbasi

Identified by: --

Type of confirmation: Observation of nest, eggs and nestlings

Remarks: First breeding record of Black-winged Kite in Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه در بابلسر در خرداد 1397

Record of breeding Black-headed Penduline Tit in Babolsar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسیاه Remiz macronyx

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1397

مکان مشاهده: تالاب رودبست، بابلسر

استان: مازندران

مشاهده کنندگان: آقای جواد خالق زاده آهنگر

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و آشیانه

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and a nest

Date of observation: 21 June 2018

Place of observation: Rudbast wetland, Babolsar

Province: Mazandaran

Observers: Javad Khaleghzadeh-Ahangar

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در کبودرآهنگ در آبان 1396

Record of Black Stork in Kabodar-Ahang in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 19 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

 

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 2 individual

Place of observation: Kabodar-Ahang

Province: Hamadan

Period of observations: 10 November 2017

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۵
Mohsen Mallah

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در شوش در آذر 1397

Record of Iraq Babbler in Shush in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شوش

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shush

Province: Khuzestan

Dates of observation: November 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در گندمان در آبان و آذر 1397

Record of Black-tailed Godwit in Gandoman in autumn 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: آبان و آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: Autumn 2018

Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بهبهان در خرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Behbahan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: پارک مارون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: سیدعطاء الله طاهرزاده و سیدعلیرضا طاهرزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Marun park, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2018

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh & Seyed Alireza Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بهبهان در آذر 1397

Record of Ashy Drongo in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucophaeus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 آذر 1397

محل مشاهده: تنگ تکاب، منطقه حفاظت شده خاییز، بهبهان

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

شناسایی عکس: کرامت حافظی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tang-e Takab, Khaeez P.A., Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 7 December 2018

Observers: Hedayatollah Didehban

Identification: Keramat Hafezi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان خوزستان

Observation of Hawfinch in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: آبان 1393

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و افشین موسی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: November 2014

Observers: Abuzar Yavari & Afshin Musazadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مرغ حق معمولی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Scops Owl in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 27 June 2012

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Twite in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 29 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک خالدار پاسرخ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Spotted Redshank in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسرخ Tringa erythropus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سعید طاهرزاده و کیامرث مولوی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال وبختیاری

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 22 September 2018

Observers: Saeed Taherzadeh & Kiamars Moulavi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کردستان

Observation of Whinchat in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: مهر 1393

مشاهده کننده: آقایان سیدناصح حسینی و جلال پزشک

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1397

مشاهده کننده: آقای شورش وهابی

 

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Species: Whinchat Saxicola rubetra

 

Record 1:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: October 2014

Observer: SeyedNaseh Hosseini

 

Record 2:

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Date of observation: 17 April 2018

Observer: Shoresh Vahabi

 

Remarks: New species for Kordestan province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در آذر 1397

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Minab in November 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: میناب

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخهای مشاهده: 8 آذر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای آرش زمانی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Minab

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Dates of observation: 29 November 2018

 

 

 

Observers: Arash Zamani

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کارون در آبان 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Karun county in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 11 آبان 1397

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در ماه نشان در مرداد 1397

Record of population of White Stork in Mah-Neshan in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: ماه نشان

استان: زنجان

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: خانم بهاره مالکی و آقایان محسن ملاح و حسین فرهودی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Mah-Neshan

Province: Zanjan

Period of observations: 21 August 2018

Observers: Bahareh Maleki, Mohsen Mallah & Hossein Farhoodi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در کیش در خرداد 1396

Record of Striated Heron in Kish in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیش

استان:هرمزگان

تاریخهای مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین اخوت

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish

Province: Hormozgan

Dates of observation: June 2017

Observers: Amin Okhovat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در گرگان در اردیبهشت 1396

Record of Lesser Spotted Eagle in Gorgan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گرگان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهراد گالشی

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gorgan

Province: Golestan

Period of observations: May 2017

Observers: Behrad Galeshi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در بوانات در آبان 1397

Observation of Eurasian Eagle Owl in Bavanat in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای کره ای، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 12 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Korehee village, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 3 November 2018

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در نقده در آبان 1397

Record of Pied Kingfisher in Naghadeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 11 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر، نصیر طایی، مهران آقاعلی نژاد و عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 November 2018

Observers: Hamid Basir, Nasir Tayee, Mehran Aghalinejad & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اهواز در آبان 1397

Record of Black-winged Kite in Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: 12 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در کنگان در آبان 1397

Record of Black Stork in Kangan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کنگان

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 11 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی کسروی و محمد پلاهنگی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kangan

Province: Bushehr

Period of observations: 2 November 2018

Observers: Ali Kasravi & Mohammad Palahangi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سیاه در ملکشاهی در شهریور 1397

Record of population of Black Stork in Malekshahi in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 6 September 2018

Observers: Mehdi Mami

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در شوشتر در آبان 1397

Record of population of White Stork in Shushtar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 42 فرد

محل مشاهده: روستای نور علی، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان رضا عرفانی و حمید محمدی

 

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 42 individuals

Place of observation: NoorAli Village, Shoshtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 October 2018

Observers: Reza Erfani & Hamid Mohammadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۲۲:۳۰
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال (کرکس) سیاه در کارون آذر 1397

Record of Cinereous Vulture in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال (کرکس) سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species:  IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karoon

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۸
Mohsen Mallah

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در آبان 1397

Record of population of White-headed Duck in Soldouz wetland in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 13 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

 

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Soldouz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 November 2018

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۱۰
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در دزفول در آبان 1397

Record of population of Pygmy Cormorant in Dezful in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 21 آبان 1397

مشاهده کنندگان: مهدی پور عابدی

 

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 12 November 2018

Place of observation: Dezfoul

Province: Khuzestan

Observers: Mehdi Por-Abedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۲:۵۴
Mohsen Mallah
ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
Records of population of important species in Iran
ثبت جمعیت اردک مرمری در مهاباد در آبان 1397
Record of population of Marbled Duck in Mahabad in November 2018
 
خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی
گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris
تعداد پرنده: 1 فرد
محل مشاهده: بند یوسف کندی، مهاباد
استان: آذربایجان غربی
دوره مشاهدات: 16 آبان 1397
مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب
 
Type of important species: IUCN Redlist
Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris
No. of individuals: 1 individual
Place of observation: Mahabad, Yosouf-Kandi
Province: West Azarbayjan
Period of observations: 7 November 2018
Observers: Ali Asghar Rahimzade Porbonab
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۲:۱۶
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در لواسان در آبان 1397

 Record of population of Marbled Duck in Lavasan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لواسان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقایان حمید جباری و سیامک درفشی

 

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Period of observations: 8 November 2018

Observers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari & Siamak Darafshi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۲:۰۷
Mohsen Mallah

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طاووسک سینه سفید در قشم در دی 1396

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Qeshm in December 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: قشم

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخ مشاهده: اوایل دی 1396

 

 

مشاهده کننده: آقای عرشیا مسعودی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Qeshm

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Date of observation: late December 2017

 

 

 

Observer: Arshia Massoudi

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی