کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲۱۰ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت عقاب صحرایی در یاسوج در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Yasuj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 11 فرد

محل پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 27 اسفند 1400

پایشگران: آقای آریا شفائی‌پور

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 18 March 2022

Observers: Arya Shafaeipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در هورالعظیم در دی 1399

Record of White-headed Duck in Hour-al-Azim in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هورالعظیم

استان: خوزستان

زمان پایش: 27 دی 1399

پایشگران: آقایان علی‌سجاد جلالی، محمد ساکی، عطیه حیدری و رشید دحیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 January 2021

Observers: Ali-Sajjad Jalali, Mohammad Saki, Atieh Heidari & Rashid Dahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در ابرکوه در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Abarkuh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: چاهگیر، ابرکوه

استان: یزد

زمان پایش: 20 اسفند 1400

پایشگران: آقای محسن اکبری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chahgir, Abarkuh

Province: Yazd

Period of observations: 11 March 2022

Observers: Mohsen Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در پامنار، دزفول در بهمن 1400

Record of Steppe Eagle in Dezful in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: پامنار، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 8 بهمن 1400

پایشگران: آقایان هادی امینی، پدرام خلیلی، هادی نظرلو و الوند علیزادگان و بانوان ساره مسعودی، راهله مهرآسا، الهام شنیتی، مهدیه یاوری، ماندانا موحدی و بنفشه رحمانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Pamenar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 January 2022

Observers: Hadi Amini, Pedram Khalili, Hadi Nazarlu, Alvand Alizadegan, Sareh masoudi, Raheleh Mehrasa, Elham Shaniti, Mahdieh Yavari, Mandana Movahedi & Banafsheh Rahmani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در پامنار، دزفول در بهمن 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Pamenar, Dezful in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: پامنار، دزفول

استان: خوزستان

زمان پایش: 7 بهمن 1400

پایشگران: آقایان هادی امینی، پدرام خلیلی، هادی نظرلو و الوند علیزادگان و بانوان ساره مسعودی، راهله مهرآسا، الهام شنیتی، مهدیه یاوری، ماندانا موحدی و بنفشه رحمانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Pamenar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 January 2022

Observers: Hadi Amini, Pedram Khalili, Hadi Nazarlu, Alvand Alizadegan, Sareh masoudi, Raheleh Mehrasa, Elham Shaniti, Mahdieh Yavari, Mandana Movahedi & Banafsheh Rahmani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در تالاب مره در مهر 1400

Record of Marbled Duck in Morreh wetland in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 1 مهر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Date of observation: 23 September 2021

Observers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در کلاه قاضی در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Kolah-Qazi in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کلاه قاضی

استان: اصفهان

زمان پایش: 10 اسفند 1400

پایشگران: بانو محبوبه مرادعلیزاده و آقای حمیدرضا خواجه

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، آرش حبیبی آزاد، پگاه میرزایی، درنا مجاب، حمید جباری، پرویز بختیاری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عباس عاشوری و دیک فورسمن

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kolah-Qazi National Park

Province: Esfahan

Period of observations: 1 March 2022

Observers: Mahbubeh Morad-Alizadeh & HamidReza Khajeh

Identified by: Mohsen Mallah, Arash Habibi-Azad, Pegah Mirzaei, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Parviz Bakhtiari, Abolghasem Khaleghizadeh, Abbad Ashoori & Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در صالحیه در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Salehieh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 8 اسفند 1400

پایشگران: آقای حمید مهرپرور

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Period of observations: 27 February 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در کرمانشاه در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Kermanshah in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 8 آبان 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 30 October 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در سوهانک، تهران در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Suhanak, Tehran in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سوهانک، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 9 اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Suhanak

Province: Tehran

Period of observations: 28 February 2022

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در کرمانشاه در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Kermanshah in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 8 آبان 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 30 October 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در ایلام در بهمن 1400

Record of Steppe Eagle in Ilam in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 12 فرد

محل پایش: ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 5 بهمن 1400

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 25 January 2022

Observers: Seyed Hossein Saeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شیراز در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 500 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 6 اسفند 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 25 February 2022

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در همدان در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Hamedan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 4 اسفند 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 23 February 2022

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در فیروزکوه در بهمن 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Firuzkuh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاده فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 12 بهمن 1400

پایشگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Firuzkuh road

Province: Tehran

Period of observations: 1 February 2022

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در همدان در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Hamedan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 2 اسفند 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 21 February 2022

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در اصفهان در بهمن 1400

Record of Redwing in Esfahan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ گلها، شهر اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 29 بهمن 1400

پایشگران: بانوان محبوبه مرادعلیزاده و رعنا حیدری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golha garden, Esfahan city

Province: Esfahan

Period of observations: 18 February 2022

Observers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Rana Heydari

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه حنایی در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of Bar-tailed Godwit in Salehieh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی‌کنندگان: آقایان بابک رنجبر و محمد سفرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 12 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

Identified by: Babak Ranjbar & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گناوه در بهمن 1400

Record of Steppe Eagle in Genaveh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گناوه

استان: بوشهر

زمان پایش: 15 بهمن 1400

پایشگران: آقایان روح اله فروتن و غلام‌عباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 4 February 2022

Observers: Rooholah Forootan & GholamAbbas MohammadHoseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در کاشان در بهمن 1400

Record of Steppe Eagle in Kashan in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 8 فرد

محل پایش: ابوزیدآباد، کاشان

استان: اصفهان

زمان پایش: 8 بهمن 1400

پایشگر: آقای حمید مهرپرور

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Abuzeyd-Abad, Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 January 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در کاشان در بهمن 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Kashan in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: ابوزیدآباد، کاشان

استان: اصفهان

زمان پایش: 8 بهمن 1400

پایشگر: آقای حمید مهرپرور

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abuzeyd-Abad, Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: 28 January 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در قم در بهمن 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Qom in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک نابالغ زخمی

محل پایش: سایت البرز، قم

استان: قم

زمان پایش: 8 بهمن 1400

پایشگران: آقایان وحیدرضا اکبری و علی بصیری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one juvenile injured

Place of observation: Alborz site, Qom

Province: Qom

Period of observations: 28 January 2022

Observers: Vahidreza Akbari & Ali Basiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۰۰ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Gonbad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 24 آذر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 15 December 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ و یک نابالغ

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: آذر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult and one juvenile

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: December 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در رود شور در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Rud-e Shour in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: رود شور

استان: البرز

زمان پایش: 24 دی 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح و بانو بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Rud-e Shour

Province: Alborz

Period of observations: 14 January 2022

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در آرادکوه، تهران در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Aradkuh, Tehran in December 2021

 

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: آرادکوه، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 21 آذر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Aradkuh

Province: Tehran

Period of observations: 12 December 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در قنبرآباد در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی، علیرضا کیانی‌نژاد، بهاره مالکی و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 23 December 2021

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei, Alireza Kianinezhad, Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در صالحیه در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Salehieh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 24 دی 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح و بانو بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 14 January 2022

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۰ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در پرند در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Parand in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پرند

استان: تهران

زمان پایش:30 دی 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Parand

Province: Tehran

Date of observations: 20 January 2022

Observers: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۰۰ ، ۰۹:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در صالحیه در دی 1400

Record of Steppe Eagle in Salehieh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 24 دی 1400

پایشگران: محسن ملاح و بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Period of observations: 14 January 2022

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۰ ، ۱۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قنبرآباد در دی 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی، علیرضا کیانی‌نژاد، بهاره مالکی و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 23 December 2021

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei, Alireza Kianinezhad, Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در قنبرآباد در دی 1400

Record of Steppe Eagle in Ghanbar-Abad in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: قنبرآباد

استان: تهران

زمان پایش: 2 دی 1400

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی، علیرضا کیانی‌نژاد، بهاره مالکی و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Period of observations: 23 December 2021

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei, Alireza Kianinezhad, Bahareh Maleki & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1400

Record of Common Pochard in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 23 دی 1400

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی، ماهان مه‌رو و پدرام خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 13 January 2022

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei, Mahan Mahroo & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بوجاق در دی 1400

Record of Dalmatian Pelican in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 140 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 22 دی 1400

پایشگران: بانو پگاه میرزایی و آقایان پدرام خلیلی، ماهان مه‌رو و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 140 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 12 January 2022

Observers: Pegah Mirzaei, Pedram Khalili, Mahan Mahroo & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گمیشان در آذر 1400

Record of Dalmatian Pelican in Gomishan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 54 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 54 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گرمسار در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Garmsar in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ایوانکی، گرمسار، پارک ملی کویر

استان: سمنان

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: فریدون عوفی و مهناز ربانی‌ها

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivanaki, Gamsar, Kavir National Park

Province: Semnan

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Fereydun Owfi & Mahnaz Rabbaniha

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شیراز در آذر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در دی 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 1 دی 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 22 December 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شیراز در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 20 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1400

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در سد حسنلو در آذر 1400

Record of White-headed Duck in Hasanlu dam in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 9 آذر 1400

پایشگران: آقای فرشید دیلمقانی، صیاد شیخی ایلانلو و عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 30 November 2021

Observers: Farshid Dilmaqani, Sayyad Sheikhi Ilanlu & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در بدره در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Badreh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 23 آذر 1400

پایشگران: بانو شهین ملک

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 14 December 2021

Observers: Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در همدان در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 17 December 2021

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شیراز در پایان آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگران: راهله مهرآسا و صدیقه شریفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 17 December 2021

Observers: Raheheh Mehrasa & Sedigheh Sharifi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 8 آذر 1400

پایشگران: الهام شنیتی، راهله مهرآسا و قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 29 November 2021

Observers: Elham Shaniti, Raheheh Mehrasa & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر لنگه در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Lengeh in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 26 مهر 1400

پایشگر: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 18 October 2021

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در زیدون در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Zeydun in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: زیدون

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای کوروش کوپی، ابراهیم رفیعی، سیدمهدی موسوی و احمدرضا اسدی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Zeydun

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Kourosh Kopi, Ebrahim Rafiei, SMehdi Musavi & AhmadReza Asadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گنبد در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 21 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 13 October 2021

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در آبان 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش:6 آبان 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 28 October 2021

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سیسخت در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Sisakht in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سیسخت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 15 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sisakht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 6 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی