کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۷۸ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در بوجاق در دی 1400

Record of Common Pochard in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 23 دی 1400

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی، ماهان مه‌رو و پدرام خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 13 January 2022

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei, Mahan Mahroo & Pedram Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بوجاق در دی 1400

Record of Dalmatian Pelican in Bujagh in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 140 فرد

محل پایش: بوجاق

استان: گیلان

زمان پایش: 22 دی 1400

پایشگران: بانو پگاه میرزایی و آقایان پدرام خلیلی، ماهان مه‌رو و حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 140 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 12 January 2022

Observers: Pegah Mirzaei, Pedram Khalili, Mahan Mahroo & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گمیشان در آذر 1400

Record of Dalmatian Pelican in Gomishan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 54 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 54 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گرمسار در دی 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Garmsar in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ایوانکی، گرمسار، پارک ملی کویر

استان: سمنان

زمان پایش: 9 دی 1400

پایشگران: فریدون عوفی و مهناز ربانی‌ها

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ivanaki, Gamsar, Kavir National Park

Province: Semnan

Period of observations: 30 December 2021

Observers: Fereydun Owfi & Mahnaz Rabbaniha

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شیراز در آذر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در دی 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قم

استان: قم

زمان پایش: 1 دی 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qom

Province: Qom

Period of observations: 22 December 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شیراز در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 29 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 20 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1400

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 28 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۰۰ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در سد حسنلو در آذر 1400

Record of White-headed Duck in Hasanlu dam in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 9 آذر 1400

پایشگران: آقای فرشید دیلمقانی، صیاد شیخی ایلانلو و عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 30 November 2021

Observers: Farshid Dilmaqani, Sayyad Sheikhi Ilanlu & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در بدره در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Badreh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بدره

استان: ایلام

زمان پایش: 23 آذر 1400

پایشگران: بانو شهین ملک

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 14 December 2021

Observers: Shahin Malek

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در همدان در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 17 December 2021

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شیراز در پایان آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک بالغ

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 26 آذر 1400

پایشگران: راهله مهرآسا و صدیقه شریفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 17 December 2021

Observers: Raheheh Mehrasa & Sedigheh Sharifi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شیراز در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 8 آذر 1400

پایشگران: الهام شنیتی، راهله مهرآسا و قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 29 November 2021

Observers: Elham Shaniti, Raheheh Mehrasa & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بندر لنگه در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Bandar Lengeh in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

زمان پایش: 26 مهر 1400

پایشگر: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 18 October 2021

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در زیدون در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Zeydun in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: زیدون

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای کوروش کوپی، ابراهیم رفیعی، سیدمهدی موسوی و احمدرضا اسدی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: two individuals

Place of observation: Zeydun

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Kourosh Kopi, Ebrahim Rafiei, SMehdi Musavi & AhmadReza Asadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گنبد در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 21 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 13 October 2021

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در آبان 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش:6 آبان 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 28 October 2021

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سیسخت در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Sisakht in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: سیسخت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 15 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sisakht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 6 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت هما در فریدون شهر در آذر 1400

Record of Bearded Vulture in Fereydun-Shahr in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هما Gypaetus barbatus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فریدون‌شهر

استان: اصفهان

زمان پایش: 11 آذر 1400

پایشگران: آقایان محمد میکلانی، احمد میکلانی و مهرشاد میکلانی

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereydun-Shahr

Province: Esfahan

Period of observations: 2 December 2021

Observers: Mohammad Miklani, Ahmad Miklani & Mehrshad Miklani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در شهرکرد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Shahr-e Kord in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 17 آذر 1400

پایشگران: آقای مجید پورهمدانی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 December 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در لامرد در آذر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Lamerd in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لامرد

استان: فارس

زمان پایش: 5 آذر 1400

پایشگران: آقای سیدمحمد تبریزی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: 26 November 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در قم در آذر 1400

Record of Steppe Eagle in Qom in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 100 فرد

محل پایش: سایت البرز، قم

استان: قم

زمان پایش: 2 آذر 1400

پایشگران: آقای حمید بصیر

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Alborz site, Qom

Province: Qom

Period of observations: 23 November 2021

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در گمیشان در آذر 1400

Record of White-headed Duck in Gomishan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 1 آذر 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 22 November 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در تالاب هیرم در آذر 1400

Record of Marbled Duck in Hirm wetland in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: تالاب هیرم

استان: فارس

زمان پایش: 10 آذر 1400

پایشگران: آقایان ثمود احراری و احمد احراری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hirm wetland

Province: Fars

Date of observation: 1 December 2021

Observers: Samoud Ahrari & Ahmad Ahrari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۰۰ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در گنبد در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 7 آبان 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 29 October 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Gonbad in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 7 آبان 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 29 October 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک بلوطی در تالاب صالحیه در آبان 1400

Record of Ferruginous Duck in Salehieh wetland in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (نزدیک تهدید)

نام گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 18 آبان 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 9 November 2021

Observers: Bababk Ranbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۰۰ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت خروس کلی اجتماعی در هندیجان در آبان 1400

Record of Sociable Lapwing in Hendijan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: خروس‌کُلی اجتماعی Vanellus gregarius

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 15 آبان 1400

پایشگر: آقای احمد محمدی

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Dates of observations: 6 November 2021

Observers: Ahmad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۰۰ ، ۱۶:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در سیرجان در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Sirjan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد زخمی

مکان پایش: منطقه شکار ممنوع گود غول، سیرجان

استان: کرمان

زمان پایش: 15 آبان 1400

گزارشگر: آقای صادق خزیمه

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual injured

Place of observation: Goud-e Ghool No-hunting area, Sirjan

Province: Kerman

Period of observations: 6 November 2021

Reporter: Sadegh Khozaimeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۰۰ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گندمان در آبان 1400

Record of Dalmatian Pelican in Gandoman in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 6 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 13 آبان 1400

پایشگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gandoman Wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Period of observations: 4 November 2021

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Charmahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۰۰ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در تهران در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Tehran in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قوچک، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 10 آبان 1400

پایشگران: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghuchak, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 1 November 2021

Observers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۰۰ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در همدان در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Hamedan in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 14 آبان 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 5 November 2021

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۰۰ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بوشهر در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Bushehr in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 6 آبان 1400

پایشگران: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 28 October 2021

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۰ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در زیدون در اردیبهشت 1400

Record of European Turtle Dove in Zeudun in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی آسیب‌پذیر)

نام گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: منطقه آباد، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

زمان پایش: 25 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای کوروش کوپی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 May 2021

Observers: Kourosh Kopi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در فسا در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Fasa in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فسا

استان: فارس

زمان پایش: 1 آبان 1400

پایشگر: آقای سیدمحمد تبریزی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation:  Fasa

Province: Fars

Period of observations: 23 October 2021

Observers: Seyed Mohammad Tabrizi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در ملایر در مهر 1400

Record of Greater Spotted Eagle in Malayer in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ملایر

استان: همدان

زمان پایش: 25-26 مهر 1400

پایشگر: آقای پدرام شبیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 17-18 October 2021

Observers: Pedram Shobeiri

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در تالاب مره در آبان 1400

Record of Common Pochard in Morreh Wetland in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب مره

استان: قم

زمان پایش: 2 آبان 1400

پایشگران: آقایان سعید نصرتی و رامین رجائیان

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Period of observations: 24 October 2021

Observers: Saeed Nosrati & Ramin Rajaian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در دشتستان در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Dashtestan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: دشتستان

استان: بوشهر

زمان پایش: 5 آبان 1400

پایشگران: آقایان احسان عابدی مقدم و جواد یحیایی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation:  Dashtestan

Province: Bushehr

Period of observations: 27 October 2021

Observers: Ehsan Abedimoghaddam & Javad Yahyaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در دشتستان در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Dashtestan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد جوان

محل پایش: دشتستان

استان: بوشهر

زمان پایش: 5 آبان 1400

پایشگران: آقایان احسان عابدی مقدم و جواد یحیایی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 juveniles

Place of observation:  Dashtestan

Province: Bushehr

Period of observations: 27 October 2021

Observers: Ehsan Abedimoghaddam & Javad Yahyaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۰ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کرکس کوچک (مصری) در گنبد در مهر 1400

Record of Egyptian Vulture in Gonbad in Sanandaj in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: کرکس کوچک (مصری) Neophron percnopterus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Date of observation: 30 September 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در یاسوج در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Yasuj in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

زمان پایش: 11 مهر 1400

پایشگر: کوروش کوپی و اوستا کوپی و سارا آذری

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Period of observations: 3 October 2021

Observers: Kourosh Kopi, Avesta Kopi & Sara Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گنبد در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Gonbad in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 8 مهر 1400

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 30 September 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در سولدوز در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Solduz in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب سولدوز

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 14 مهر 1400

پایشگر: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 October 2021

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در گمیشان در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Gomishan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 1000 فرد

محل پایش: ترکمنستان به گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Turkmenistan to Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بندر ترکمن در مهر 1400

Record of Dalmatian Pelican in Bandar Turkmen in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

شمار پرنده: 3 نابالغ

محل پایش: بندر ترکمن به سیمین شهر

استان: گلستان

زمان پایش: 19 مهر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 3 juveniles

Place of observation: Bandar Turkmen to Simin-Shahr

Province: Golestan

Period of observations: 11 October 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در گمیشان در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Gomishan in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 5 فرد

محل پایش: گمیشان

استان: گلستان

زمان پایش: 17 مهر 1400

پایشگر: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation:  Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 9 October 2021

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در قزوین در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Qazvin in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 15 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation:  Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 7 October 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب شاهی در چناران در مهر 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Chenaran in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چناران

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 15 مهر 1400

پایشگر: بانو هنگامه صدرایی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation:  Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 October 2021

Observers: Hengameh Sadraee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت عقاب صحرایی در قزوین در مهر 1400

Record of Steppe Eagle in Qazvin in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در معرض خطر انقراض)

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 15 فرد

محل پایش: قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 12 مهر 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 4 October 2018

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گواتر در دی 1399

Record of Greater Spotted Eagle in Gowatr in January 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga clanga

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: دی 1399

پایشگر: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی‌کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Greater Spotted Eagle Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gowatr

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: January 2021

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی