کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۴۳ مطلب با موضوع «Increasing species» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قصر شیرین در بهمن 1392

Record of Pied Kingfisher in Qasr-e Shirin in January 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 10 بهمن 1392

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: 30 January 2014

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سنقر و کلیایی در اردیبهشت 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Sonqor & Kolyaee in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر و کلیایی

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 7 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyaee

Province: Kermanshah

Date of observation: 27 April 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در مهر 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 11 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کازرون در مهر 1398

Record of Long-eared Owl in Kazerun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دشت برم، کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید محسن موسوی نژاد

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dasht-e Barm, Kazerun

Province: Fars

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Seyed Mohsen Moosavinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در مهران در مهر 1398

Record of Long-eared Owl in Mehran in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهران

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1398

مشاهده کننده: آقای هادی کریمی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 2 October 2019

Observer: Hadi Karimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در کرج در مهر 1398

Record of Common Myna in Karaj in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 25 فرد

مکان مشاهده: سهیلیه، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 6 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید پیرانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Soheiliyeh, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 28 September 2019

Observers: Saeed Pirani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در پارسیان در مهر 1398

Record of Indian Silverbill in Parsian in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: بهده، پارسیان

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 5 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی، عدنان عبدالرضائی مدنی و غلام بهرامی

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Bejdeh, Parsian

Province: Hormozgan

Period of observations: 27 September 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi, Adnan Abdolrezaei Madani & Gholam Bahrami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در مهر 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در لامرد در شهریور 1398

Record of Indian Silverbill in Lamerd in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: September 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در سولدوز در شهریور 1398

Record of Pied Kingfisher in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان هادی تیزچنگ، سیروس خوش نیت و عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 September 2019

Observers: Hadi Tizchang, Sirous Khoshniat & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در سیلاخور، دورود در پاییز 1397

Record of Long-eared Owl in Silakhor, Dorud in autumn 2018

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت سیلاخور، دورود

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: پاییز 1397

مشاهده کننده: آقایان علی روشنی و کوروش لشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Silakhor plain, Dodud

Province: Lorestan

Date of observation: autumn 2018

Observer: Ali Roshani & Korosh Lashni

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کارون در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در شهریور 1398

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در اهواز در شهریور 1398

Record of Common Myna in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 100 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 100 individuals

Date of observation: September 2019

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۸ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در پلدختر در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Pole-Dokhtar in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 536فرد

محل مشاهده: تلاب گوری بلمک، پلدختر

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 13 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن امیری

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Guri-Balmak, Pole-Dokhtar

Province: Lorestan

Date of observation: 4 September 2019

Observers: Mohsen Amiri

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در خرم آباد در مرداد 1398

Record of Common Myna in Khorram-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین، علی و امین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 6 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در چذابه در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Chazabeh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: چذابه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری و علی آگهی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Chazabeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 31 August 2019

Observers: Alireza Reyshahri & Ali Agahi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در شهریور 1398

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 August 2019

   Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Black-winged Kite in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در شهرکرد در تیر 1398

Record of Long-eared Owl in Shahr-e Kord in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کننده: آقای فرید خاکپور

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2019

Observer: Farid Khakpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۸ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در مرداد 1398

Record of Black-winged Kite in Shushtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سیران گولی در مرداد 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در هویزه در اسفند 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hoveyzeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: هویزه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 24 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nest

Place of observation: Hoveyzeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: بالغین و یک آشیانه

محل مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 7 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Black-winged Kite in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 2 July 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در سرپل ذهاب در بهمن 1397

Record of White-breasted Kingfisher in Sarpol-e Zohab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرپل ذهاب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarpol-e Zohab

Province: Kermanshah

Period of observations: 6 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در شهداد در خرداد 1398

Record of Indian Silverbill in Shahdad in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 27 خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 17 June 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شیراز در بهمن 1397

Record of Black-winged Kite in Shiraz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخ: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان رامین نجفی و میثم قایدی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: 10 February 2019

Observers: Ramin Najafi & Meysam Ghayedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در شیراز در بهمن 1397

Record of population of Long-eared Owl in Shiraz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بخش داریون، شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 1 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای رامین نجفی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dariun district, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 21 January 2019

Observers: Ramin Najafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کبودرآهنگ در اردیبهشت 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Kabudar-Ahang in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 25 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 15 May 2019

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در زرآباد در فروردین 1398

Record of Indian Silverbill in Zarabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 26 فرد

محل مشاهده: زرآباد

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Zarabad

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 May 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت میوه خوار در بندعلی خان در اردیبهشت 1398

Record of Grey Hypocolius in Band-Ali Khan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: حداقل 4 فرد

مکان مشاهده: تالاب بندعلی خان

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 12 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، عزیز عذار و مجید پورهمدانی

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: at least 4 individuals

Place of observation: Band-Ali Khan

Province: Tehran

Date of observation: 2 May 2019

Observers: Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Aziz Ozar & Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در زریبار در شهریور 1396

Record of Black-winged Kite in Zaribar in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریبار

استان: سنندج

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای کیوان مرادی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar

Province: Kordestan

Period of observations: September 2017

Observers: Kaivan Moradi

Remarks: New species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در تالاب آنقوت، بناب در اردیبهشت 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Anghut wetland, Bonab in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Dates of observation: 23 April 2019

Observer: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شهدخوار در دزفول در اردیبهشت 1398

Record of Purple Sunbird in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: شهدخوار Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 1 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی بهرامی پور

Type of important species: Range extension

Species: Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Date of observation: 21 April 2019

Observers: Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اندیمشک در فروردین 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Andimeshk in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 25 March 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در پلدختر در اسفند 1397

Record of Pied Kingfisher in Pol-Dokhtar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پلدختر

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 29 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Pol-Dokhtar

Province: Lorestan

Period of observations: 20 March 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۴:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قره سو، کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ghareh-Sou, Kermanshah in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 1 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 21 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت بلبل خرما در شهر اصفهان در فروردین 1398

Record of population of White-eared Bulbul in Esfahan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم لادن صالحپور

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 10 April 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Ladan Salehpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در قنبرآباد در فروردین 1398

Record of population of Long-eared Owl in Ghanbar-Abad in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: قنبرآباد، شهر ری

استان: تهران

دوره مشاهدات: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا رضائی گهر

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ghanbar-Abad, Shahr-e Rey

Province: Tehran

Period of observations: 4 April 2019

Observers: Reza Rezaeigohar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اندیمشک در فروردین 1398

Record of Black-winged Kite in Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخ­های مشاهده: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 4 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در فامنین در اردیبهشت 1395

Record of population of Long-eared Owl in Famenin in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: فامنین

استان: همدان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Famenin

Province: Hamedan

Period of observations: May 2016

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در فروردین 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و صادق حسین زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 April 2019

Observers: Ali Bahramipour, Amin Bahramipour & Sadegh Hosseinzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در بندرعباس در فروردین 1398

Record of population of Indian Silverbill in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حامد رحیم زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamed Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در مسجد سلیمان در فروردین 1398

Record of Black-winged Kite in Masjed-Soleyman in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای پرنوشته، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 13978

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Parneveshteh village, Masjed-Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در پارک جمشیدیه، تهران در فروردین 1398

Record of Alexandrine Parakeet in Jamshidieh park, Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد رحمتی

Type of important species: Increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Jamshidieh Park, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Shahrzad Rahmati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو در فروردین 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanlu in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 2 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hasanlu Wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در خاتم در خرداد 1397

Record of Black-winged Kite in Khatam in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam county

Province: Yazd

Period of observations: June 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی