کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۳۴۵ مطلب با موضوع «Increasing species» ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با یک آشیانه دارای چهار تخم

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults with One nest and four eggs

Date of observation: 23 May 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب حسنلو در تیر 1393

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hasanloo in June 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با یک جوجه

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1393

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults with one nestling

Date of observation: 22 June 2014

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب سیران گولی در خرداد 1394

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Seyran-Goli in June 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با یک آشیانه دارای سه تخم

تاریخ مشاهده: 13 خرداد 1394

مکان مشاهده: تالاب سیران گلی، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه آشیانه و تخم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults with one nests and three eggs

Date of observation: 3 June 2015

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adults with nest and eggs

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۰۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شهرکرد در خرداد 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Shahr-e Kord in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه

مکان مشاهده: شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

تاریخ مشاهده: 20 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای منصور کمیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: Shahr-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Date of observation: 10 June 2017

Observers: Mansour Komeili

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۶ ، ۰۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در بناب در تابستان 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Bonab in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، 5 آشیانه و حداقل دو جوجه

مکان مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

تاریخ مشاهده: 20 تیر و 18 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان عبداله کیانمرز و بهزاد نبی قدیم

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five nests and two owlets

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Date of observation: 11 July and 9 August 2017

Observers: Abdollah Kianmarz & Behzad Nabighadim

Type of confirmation: Observation of nest and owlet 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در سولدوز در خرداد 1396

Record of breeding Bearded Reedling in Solduz in May 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه : یک بالغ در حال ساخت آشیانه

تاریخ مشاهده: 4 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان رحمان آذری و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغ در حال ساخت آشیانه

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adult during nest building activities

Date of observation: 25 May 2017

Place of observation: Solduz wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Rahman Azari & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest building

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در بوانات در خرداد 1388

Record of breeding Long-eared Owl in Bavanat in June 2009

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه و 2 جوجه

مکان مشاهده: منطقه سرچهان، بوانات (استان فارس)

تاریخ مشاهده: خرداد 1388

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nest with 2 owlets

Place of observation: Sarchahan area, Bavanat (Fars province)

Date of observation: June 2009

Observers: Mohammad Moradpour

Type of confirmation: Observation of nest and owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در مشهد در خرداد 1396

Record of breeding of Long-eared Owl in Mashhad in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: 20 کیلومتری جاده مشهد-قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی و احسان اردکانیان

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: 20 km Mashhad-Quchan road (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 5 June 2017

Observers: Ali Mahdavi & Ehsan Ardakanian

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در کرمانشاه در بهار 1396

Record of breeding of Long-eared Owl in Kermanshah in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 آشیانه، یک آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 nests (one nest with 3 owlets)

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah (Kermanshah province)

Date of observation: May 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در تالاب صالحیه

Record of Spur-winged Lapwing in Salehieh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه، نظرآباد (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن شکرالهی و خانم صدیقه سلطانیان

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh wetland, Nazar-Abad (Alborz province)

Date of observation: 24 May 2017

Observers: Mohsen Shokrollahi & Sedighe Soltanian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در بناب در بهار 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Bonab in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 60 فرد

تاریخ مشاهده: 28 فروردین 1396

محل مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 60 individuals

Date of observation: 17 April 2017

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Observer: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو در تابستان 1395

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanloo in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: تابستان 1395

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: Summer 2016

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در مریوان در اردیبهشت 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Marivan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: پگاه میرزایی، رزیتا خشنود، قاسم چابک، طلا میرباقری، ملیحه رجبی، رامین محمدی، محمد سفرنگ، شادی کمانگر و منصور ایرانی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 25 April 2017

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observers: Pegah Mirzaie, Rozita Khoshnood, Ghasem Chabok, Tala Mirbagheri, Maliheh Rajabi, Ramin Mohammadi, Mohammad Safrang, Shadi Kamangar & Mansour Irani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در حسنلو در اردیبهشت 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Hasanloo in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 2 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای عزیز عذار

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 22 April 2017

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Observer: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قوری گل

Record of Spur-winged Lapwing in Ghori-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

محل مشاهده: قوری گل، بستان آباد (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 25 April 2017

Place of observation: Ghori-Gol (East Azarbaijan province)

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در شفت

Observation of Long-eared Owl in Shaft

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: 40 فرد

تاریخ مشاهده: اواخر بهمن 1393

مکان مشاهده: شفت (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای عباس عاشوری

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 40 individuals

Date of observation: Mid-February 2015

Place of observation: Shaft (Gilan province)

Observer: Abbas Ashoori

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مینای معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Common Myna in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1396

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده بیستون (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده:محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 April 2017

Place of observation: Bisotun P.A. (Kermanshah province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره ریز هندی در بم

Record of Indian Silverbill in Bam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1396

محل مشاهده: بم (استان کرمان)

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 29 March 2017

Place of observation: Bam (Kerman province)

Observer: Mohammad-Javad Rostami- Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد گوش دراز در استان آذربایجان غربی

Observation of Long-eared Owl in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: 18 فرد

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مکان مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 18 individuals

Date of observation: November 2015

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در بوشهر

Record of Spur-winged Lapwing in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 و 8 فرد

تاریخ مشاهده: 15-17 فروردین 1396

محل مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقایان کوروش خلیلی و محمد پاپری-زارعی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 and 8 individuals

Date of observation: 4-6 April 2017

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

Observers: Korosh Khalili & Mohammad Papari-Zarei

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در مریوان

Record of Spur-winged Lapwing in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 6 فرد

تاریخ مشاهده:24 اسفند 1395

محل مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 6 individuals

Date of observation: 14 March 2017

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observer: Rahman Azari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان گیلان

Observation of Long-eared Owl in Gilan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 دی 1395

مکان مشاهده: تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 28 December 2016

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره ریز هندی در لارستان

Record of Indian Silverbill in Larestan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

تعداد پرنده: یک دسته 7-8 فردی و یک دسته 4-5 فردی

تاریخ مشاهده: تیرماه 1395

محل مشاهده: بیدشهر، لارستان (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای سعید خرد

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of individuals: A flock of 7-8 individuals and another flock of 4-5 individuals

Date of observation: July 2016

Place of observation: Bid-Shahr, Larestan (Fars province)

Observer: Saeed Kherad

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده مینای معمولی در استان سمنان

Observation of Common Myna in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 27 اسفند 1392

مکان مشاهده: شاهرود (استان سمنان)

مشاهده کننده: آقای موسی مزینانیان

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 March 2014

Place of observation: Shahrud (Semnan province)

Observer: Musa Mazinanian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Long-eared Owl in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 تیر 1395

مکان مشاهده: مرغملک، 20 کیلومتری شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: آقای هوشنگ پورزال

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 July 2016

Place of observation: Marghamlak, 20 km of Shahr-e Kord (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observer: Hooshang Poorzal

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۲۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان یزد

Observation of Long-eared Owl in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد زخمی

تاریخ مشاهده: 24 دی 1395

مکان مشاهده: مروست (استان یزد)

مشاهده کننده: آقای سجاد آذرنوش

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 13 January 2017

Place of observation: Marvast (Yazd province)

Observer: Sajjad Azarnoosh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در زریبار

Record of Spur-winged Lapwing in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinous

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 مهر 1394

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: سید ناصح حسینی، جلال پزشک و سیوان امینی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 11 October 2015

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini, Jalal Pezeshk & Seyvan Amini

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در آبیک

Record of Spur-winged Lapwing in Abyek

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinous

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1394

محل مشاهده: آبیک (استان قزوین)

مشاهده کننده: علی اکبر رشوند آوه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: June 2015

Place of observation: Abyek (Qazvin province)

Observers: Ali-Akbar Rashvand-Aveh

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان کرمانشاه

Observation of Long-eared Owl in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: 8 فرد

تاریخ مشاهده: 26 فروردین 1395

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کننده: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 8 individuals

Date of observation: 14 April 2016

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mr. Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۵ ، ۲۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره ریز هندی در استان بوشهر

Record of Indian Silverbill in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره ریز هندی Lonchura malabarica

تعداد پرنده: 11 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

محل مشاهده: عسلویه

مشاهده کننده: امیر فرح نسب

Species: Indian Silverbill Lonchura malabarica

No. of individuals: 11 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Asaluyeh

Observer: Amir Farahnasab

 

---------

 

---------

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان کردستان

Observation of Long-eared Owl in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1394

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و شیرکو کانی سانانی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2015

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Shirku Kani-Sanani

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۲۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان لرستان

Observation of Black-winged Kite in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: دو فرد در سراب ناوکش (خرم آباد) و یک فرد در 15 کیلومتری بروجرد به خرم آباد

تاریخ مشاهده: 1 دی 1395

مشاهده کننده: آقای رضا مهدی پور

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: Two individuals at Sarab-e Navkesh (Khorram-Abad) and one individual at Borujerd to Khorram-Abad road (Lorestan province)

Date of observation: 21 December 2016

Observer: Reza Mehdipour

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۰۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان بوشهر

Observation of Long-eared Owl in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونهجغد گوش دراز Asio otus 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: 12 دی 1395

مکان مشاهده: گناوه (استان بوشهر(

مشاهده کننده: غلامعباس محمدحسینی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 1 January 2017

Place of observation: Genaveh (Bushehr province)

Observer: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده جغد گوش دراز در استان هرمزگان

Observation of Long-eared Owl in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونهجغد گوش دراز Asio otus 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: روز24 فروردین 1395

مکان مشاهده: کوخرد (استان هرمزگان(

مشاهده کننده: عبدالغفار علیرضایی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 12 April 2016

Place of observation: Kookherd (Hormozgan province)

Observer: Abdulghaffar Alirezaie

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۲۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinous

تعداد پرنده: 30 فرد

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1395

محل مشاهده: حاشیه جاده قزوین-بویین زهرا (استان قزوین)

مشاهده کنندگان: سیاوش غیاثوند، مهدی طاهری و داریوش کیماسی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 30 individuals

Date of observation: 20 November 2016

Place of observation: Qazvin to Boin-Zahra road (Qazvin province)

Observers: Siavash Ghiasvand, Mehdi Taheri & Dariush Kimasi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۵ ، ۲۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان سمنان

Observation of Black-winged Kite in Semnan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 28 آبان 1395

مکان مشاهده: اطراف گرمسار (استان سمنان)

مشاهده کنندگان: مسعود نادری، درنا مجاب، ئه وین صفری، مرجان حمدالهی، گیتا کاکاوند و ژرایر ارستاگسیان

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 November 2016

Place of observation: around Garmsar (Semnan province)

Observers: Masoud Naderi, Dorna Mojab, Avin Safari, Marjan Hamdollahi, Gita Kakavand & Jerayer Arestagesian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان کرمانشاه

Observation of Black-winged Kite in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 شهریور 1395

مکان مشاهده: حاشیه رودخانه قره سو، 5 کیلومتری شهر کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 August 2016

Place of observation: Qareh-Sou river, 5 km around Kermanshah (Kermanshah province)

Observer: Mr. Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۵ ، ۲۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده کورکور بال سیاه در استان قم

Observation of Black-winged Kite in Qom province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کور کور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 مهر 1395

مکان مشاهده: قم رود (استان قم)

مشاهده کنندگان: آقایان احمد بحری و رضا علی اصل

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 12 October 2016

Place of observation: Qom-Rud (Qom province)

Observers: Mr Ahmad Bahri & Reza Ali-Asal

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۲۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب قره قشلاق

Breeding of Spur-winged plover in Qareh-Qeshlaq wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد: 14 جفت

تاریخ مشاهده: اسفند 1394 تا تیر 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق و اراضی غرب بناب، استانهای آذربایجان شرقی و غربی

مشاهده کنندگان: بهزاد نبی‌قدیم، جعفر غلامی و علی ترک قشقایی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 14 pairs

Date of observations: March to June 2016

Place of observations: Qaraqeshlaq wetland and barren lands west to Bonab, West and East Provinces

Observers: Behzad Nabiqadim, Jafar Gholami, Ali Turk Qashqaei

 

--------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۲۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده ماهیخورک سینه سفید در استان کردستان

Observation of White-throated Kingfisher in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد: چهار فرد

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1395

مکان مشاهده: اطراف فرودگاه سنندج، سنندج (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان آرمان منبری و شاهو دربندی و خانم فریبا صالحی

Species: White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 21 September 2016

Place of observation: Beside Sanandaj airport (Kordestan province)

Observers: Mr Arman Menbari, Shahou Darbandi and Ms Fariba Salehi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه از دریاچه ارومیه

Report of breeding of Spur-winged Lapwing from Lake Urumiyeh

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: حداقل 2 آشیانه، 2 جوجه، 7 نابالغ و 20 بالغ

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1395

مکان مشاهده: بندر شرفخانه، دریاچه ارومیه (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: یاشار صدف زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: At least 2 nests, 2 nestlings, 7 juveniles, 20 adults

Date of observation: 28 June 2016

Place of observation: Sharafkhaneh port, Lake Urumiyeh (East Azarbaijan province)

Observers: Yashar Sadafzadeh

Type of confirmation: Observation of nests, eggs, nestling & juveniles


 

---------------

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۵ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده میوه خوار در استان خراسان رضوی

Observation of Grey Hypocolius in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: دو فرد

تاریخ مشاهده: 2 خرداد 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیراحمد (استان خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: حسین محمودیان

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 22 May 2016

Place of observation: Shir-Ahmad P.A., Sabzevar (Khorasan-e Razavi province)

Observers: Hossein Mahmudian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در میقان

Record of Spur-winged Lapwing in Meighan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: دو فرد

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1394

محل مشاهده: میقان (استان مرکزی)

مشاهده کننده: سیدحامد موسوی و سارا عرب

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 18 March 2016

Place of observation: Meighan (Markazi province)

Observer: Seyed Hamed Musavi & Sara Arab

 

---------------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کانی برازان

Record of Spur-winged Lapwing in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: بیش از 10

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: More than 10

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت خروس کولی سینه سیاه در بناب

Record of Spur-winged Lapwing in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 17 اسفند 1394

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب، استان آذربایجان شرقی

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

شناسایی عکس: جعفر غلامی

وضعیت این ثبت: این گونه ابتدا توسط آقایان بهراد فرخنده و محمدرضا فرخنده در تاریخ 9 اردیبهشت 1394 در کنار جاده بناب-ملکان در استان آذربایجان شرقی مشاهده شده بود. بنابر این مشاهده حاضر، دومین ثبت این گونه در این استان محسوب می شود.

Species: Spur-winged lapwing Vanellus spinosus

No of individuals: one adult

Date of observation: 7 March 2016

Place of observation: Qareh Qeshlaq, Bonab, East Azabaijan

Observer: Mr Behzad Nabighadim

Identification: Jafar Gholami

Status of this record: This species was first recorded around Bonab-Malekan road, East Azarbaijan province on 29 April 2015 by Mr Behrad Farkhondeh and Mohammad-Reza Farkhondeh. This is the second confirmed record of this species from East Azabaijan province.


---------------

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی