کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۵۵ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت چک اروپایی در میقان

Record of European Stonechat in Meighan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

محل مشاهده: میقان (استان مرکزی)

مشاهده کننده: آقای محمود کل نگری

شناسایی عکس: محمود کل نگری، ابوالقاسم خالقی زاده و محمود کل نگری

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 10 April 2016

Place of observation: Meighan (Markazi province)

Observer: Mr. Mahmood Kolnegari

Identification: Mahmood Kolnegari, Abolghasem Khaleghizadeh & Magnus Ullman

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یلوه حنایی در استان لرستان

Corncrake in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 26 شهریور 1389

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده سفیدکوه، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Corncrake Crex crex

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 September 2010

Place of observation: Sefid-Kuh Protected Area, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک اروپایی در ارسنجان

Record of European Stonechat in Arsanjan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 22 دی 1394

محل مشاهده: ارسنجان (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای مرتضی نعمتی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و ریچارد پورتر

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 12 January 2016

Place of observation: Arsanjan (Fars province)

Observer: Mr. Morteza Nemati

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Richard Porter

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده چک اروپایی در تالاب حله

Observation of European Stonechat in Helleh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 24 آذر 1394

محل مشاهده: تالاب حله (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقای محمد پاپری زارعی

شناسایی عکس: ابوالقاسم خالقی زاده و ریچارد پورتر

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one

Date of observation: 15 December 2015

Place of observation: Helleh wetland (Bushehr province)

Observer: Mr. Mohammad Papri Zarei

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh & Richard Porter

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سار صورتی در استان هرمزگان 

Rosy Starling in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

رکوردها: یک قطعه 29 دی 1394 در کشتارگاه و یک قطعه 2 بهمن 1394 در خور آذینی، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

Species: Rosy Starling Pastor roseus

Records: one on 19 January 2016 at Koshtargah, another one at Azini Creek (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۵ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی