کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۷۵ مطلب با موضوع «New species for provinces» ثبت شده است

مشاهده سنگ چشم خاکستری جنوبی در استان کردستان

Observation of Southern Grey Shrike in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری جنوبی Lanius meridionalis

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 شهریور 1395

مکان مشاهده: بین بیجار و دیواندره (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: آقایان جعفر غلامی و شاهو دربندی و خانم فریبا صالحی

Species: Southern Grey Shrike Lanius meridionalis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 September 2016

Place of observation: Between Bijar and Divan-Darreh (Kordestan province)

Observers: Mr Arman Manbari

Identification: Mr Jafar Gholami and Shahou Darbandi and Ms Fariba Salehi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یلوه حنایی در استان بوشهر

Observation of Corn Crake in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 21 شهریور 1395

مکان مشاهده: جزیره خارگ (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: مامورین یگان حفاظت محیط زیست جزیره خارگ

شناسایی: آقای خسرو درویشی

Species: Corn Crake Crex crex

No. of individuals: One individual

Date of observation: 11 September 2016

Place of observation: Kharg Island (Bushehr province)

Observers: Personnel of the Department of the Environment on Kharg Island

Identification: Mr Khosrow Darvishi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۵ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده شاهین در استان البرز

Observation of Barbary Falcon in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد) (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان علی حاجی آبادی، سیدحامد موسوی، بشیر شریف نیا، محمدرضا مرتضوی نیا، محمدرضا فرخنده، علیرضا مرتضوی نیا و بهراد فرخنده و خانمها سارا عرب، آرمان جدیدیان و جمیله فرهومند

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 July 2016

Place of observation: Salehiyeh (Qarpouz-Abad) wetland (Alborz province)

Observers: Mr Ali Hajiabadi, Seyed Hamed Musavi, Bashir Sharifnia, MohammadReza Mortazavinia, MohammadReza Farkhondeh, Alireza Mortazavinia, Behrad Farkhondeh, and Ms Sara Arab, Arman Jadidian & Jamileh Farhoomand

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده اردک مرمری در استان خراسان رضوی

Observation of Marbled Duck in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کشف رود، 70 کیلومتری شرق مشهد (خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: حمیده دلیری، نوید زحمتکش و حسین محمودیان

عکس از: حسین محمودیان

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individual

Date of observation: 1 July 2016

Place of observation: Kashaf Rud P.A., 70 km east to Mashhad (Khorasan-e Razavi)

Observers: Hamideh Daliri, Navid Zahmatkesh & Hossein Mahmoudian

Photographer: Hossein Mahmoudian

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۵ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده آبچلیک شکیل در استان چهارمحال و بختیاری در طرحهای مختلف

Observation of Ruff in Chahar-Mahal & Bakhtiari province with different plumages

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک شکیل Philomachus pugnax

تعداد پرنده: 18 فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین و 10 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: تالاب گندمان(شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب، محسن حبیبی و محمد فرح نسب

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Ruff Philomachus pugnax   

No. of individuals: 18 individuals

Date of observation: 13 & 29 April 2016

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Mr. Amir Farahnasab, Mohsen Habibi & Mohammad Farahnasab

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 
-----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده آبچلیک خالدار پاسبز در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Wood Sandpiper in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسبز Tringa glareola

تعداد پرنده: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 10 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: تالاب گندمان، شهرستان بروجن (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب و محسن حبیبی

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Wood Sandpiper Tringa glareola   

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 29 April 2016

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Mr. Amir Farahnasab & Mohsen Habibi

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 

-----------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک ابرو سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Moustached Warbler in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابرو سفید Acrocephalus melanopogon

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 4 خرداد 1395

محل مشاهده: تالاب گندمان (شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کنندگان: آقایان امیر فرح نسب، محسن حبیبی و خانم عاطفه چمنی

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 24 May 2016

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen (Chahar-Mahal & Bakhtiari province)

Observers: Mr. Amir Farahnasab, Mohsen Habibi & Ms. Atefeh Chamani

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۲۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده میوه خوار در استان خراسان رضوی

Observation of Grey Hypocolius in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

تعداد: دو فرد

تاریخ مشاهده: 2 خرداد 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده شیراحمد (استان خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: حسین محمودیان

Species: Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 22 May 2016

Place of observation: Shir-Ahmad P.A., Sabzevar (Khorasan-e Razavi province)

Observers: Hossein Mahmudian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سسک درختی هندی در استان تهران

Observation of Syke’s Warbler in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی هندی Iduna (Hippolais) rama

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: تالاب بندعلی خان (استان تهران)

مشاهده کنندگان: علی سنگچولی و آرش یکدانه

Species: Syke’s Warbler Iduna (Hippolais) rama

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 12 May 2016

Place of observation: Band-Ali Khan wetland (Tehran province)

Observers: Ali Sangchooli & Arash Yekdaneh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره سرسرخ در استان لرستان

Observation of Red-headed Bunting in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

تعداد: 4-6 فرد

تاریخ مشاهده: 21-22 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: قلعه سنگی، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کنندگان: رضا مهدی پور

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: 4–6 individuals

Date of observation: 10-11 May 2016

Place of observation: Qaleh-Sangi, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observers: Reza Mehdipour

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک گلوزرد در استان کردستان

Observation of Yellow-throated Sparrow in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک گلوزرد Gymnoris xanthocollis

تعداد: یک فرد

رکوردها: تاریخ های 21 فروردین 1395 و 18-19 اردیبهشت 1395 در حوزه مریوان (استان کردستان) توسط محمد سفرنگ و سپند بختیاری و تاریخ 19 اردیبهشت 1395 در حوزه سروآباد (استان کردستان) توسط محمد سفرنگ و درنا مجاب

Species: Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis

No. of individuals: One individual

Records: 9 April 2016 and 8-9 May 2016 in Marivan (Kordestan province) by Mohammad Safrang & Sepand Bakhtiari and on 9 May 2016 in Sarv-Abad (Kordestan province) by Mohammad Safrang & Dorna Mojab

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چک معمولی (اروپایی) در اصفهان

Record of European Stonechat in Esfahan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک معمولی (اروپایی) Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 3 ماده

تاریخ مشاهده: 20 بهمن 1394

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان (استان اصفهان)

مشاهده کننده: آقای امیر فرح نسب

شناسایی عکس: امیر فرح نسب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 3 females

Date of observation: 9 February 2016

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan (Esfahan province)

Observer: Mr. Amir Farahnasab

Identification: Amir Farahnasab & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دارکوب سبز در استان البرز

Observation of European Green Woodpecker in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 24 اردیبهشت 1395

محل مشاهده: طالقان (استان البرز)

مشاهده کننده: فرهاد حسینی طایفه و هادی انصاری                                              

عکس: هادی انصاری

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: one adult

Date of observation: 13 May 2016

Place of observation: Taleghan (Alborz province)

Observers: Farhad Hosseini Tayefeh & Hadi Ansari

Photos: Hadi Ansari

 

--------------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده حواصیل زرد در استان البرز

Observation of Squacco Heron in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل زرد ralloides Ardeola

تعداد پرنده: یک بالغ

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت1395

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)، نظرآباد (استان البرز)

مشاهده کننده: فرهاد حسینی طایفه و هادی انصاری

عکس: امید یکه فلاح

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one adult

Date of observation: 12 May 2016

Place of observation: Salehiyeh wetland (Gharpuz-Abad), Nazar-Abad (Alborz province)

Observers: Mr. Farhad Hosseini Tayefeh & Hadi Ansari

Photos: Omid Yekehfalah

 

        ----------------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده پیغوی کوچک در استان فارس

Observation of Shikra in Fars province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک بهله

تاریخ مشاهده: 18 فروردین 1395

مکان مشاهده: باغ ارم، شیراز (استان فارس)

مشاهده کننده: میثم قایدی

شناسایی: درک اسکات و مگنوس اولمن

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 April 2016

Place of observation: Eram garden, Shiraz (Fars province)

Observer: Meysam Ghaedi

Identification: Derek Scott & Magnus Ullman

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده اردک چشم ­طلایی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Goldeneye in Chaharmahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک چشم­ طلایی Bucephala clangula

تعداد: یک ماده

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1395

مکان مشاهده: سد خاکی، هفشجان (استان چهارمحال و بختیاری)

مشاهده کننده: رضا نیک­ فلک

Species: Common Goldeneye Bucephala clangula

No. of individuals: One individual- female

Date of observation: 7 May 2016

Place of observation: Soil dam, Hafashjan (Chaharmahal & Bakhtiari province)

Observer: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گیلانشاه حنایی در استان مرکزی (میقان)

 

 

Observation of Bar-tailed Godwit in Markazi province (Meighan)

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1395

 

 

مکان مشاهده: تالاب میقان (استان مرکزی)

 

 

مشاهده کنندگان: محمد کل نگری

 

 

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 25 April 2016

 

 

Place of observation: Meighan wetland (Markazi province)

 

 

Observers: Mahmood Kolnegari

 

 

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گیلانشاه حنایی از استان کردستان

Bar-tailed Godwit in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: دریاچه زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: جعفر غلامی و محمد سفرنگ

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 May 2015

Place of observation: Zaribar lake (Kordestan province)

Observers: Jafar Gholami & Mohammad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۵:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب ماهیگیر در استان اصفهان

Western Osprey in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد: یک بهله

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع کلاته، شهرستان خور و بیابانک (استان اصفهان)

مشاهده کننده: مریم امیدی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 April 2016

Place of observation: Kalateh No-hunting Area, Khour & Biabanak (Esfahan province)

Observer: Maryam Omidi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یلوه حنایی در استان لرستان

Corncrake in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه حنایی Crex crex

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 26 شهریور 1389

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده سفیدکوه، خرم آباد (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Corncrake Crex crex

No. of individuals: One individual

Date of observation: 17 September 2010

Place of observation: Sefid-Kuh Protected Area, Khorram-Abad (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان لرستان

Hawfinch in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 بهمن 1388

مکان مشاهده: اشترانکوه (استان لرستان)

مشاهده کننده: محسن امیری

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: One individual

Date of observation: 7 February 2010

Place of observation: Oshtorankuh (Lorestan province)

Observer: Mohsen Amiri

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دراج در استان اردبیل

Black Francolin in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد: یک (پرهای یک پرنده شکار شده)

تاریخ مشاهده: 9 دی 1389

مکان مشاهده: مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: One individual (feathers of a hunted bird)

Date of observation: 30 December 2010

Place of observation: Moghan (Ardebil province)

Observer: Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده توکای بزرگ در استان یزد

Mistle Thrush in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد: دو قطعه

تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1394

مکان مشاهده: یزد، استان یزد

مشاهده کننده: رِنِه دُو لیِدِکِرک و سوزان دُو لیِدِکِرک

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 5 March 2016

Place of observation: Yazd (Yazd province)

Observer: René de Liedekerke & Suzanne de Liedekerke

 

---------------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده لک لک سیاه در استان مرکزی

Observations of Black Stork in Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

رکوردها: اولی در تاریخ 9 مهر 1393 و دومی در تاریخ 29 اسفند 1394 در تالاب میقان، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقای محمود کل نگری

Species: Black Stork Ciconia nigra

Records: The first one on 1 October 2014 and the second one on 19 March 2016 Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mahmood Kolnegari

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت پرستوی سرسرخ از ایران در آجی گل در دی 1394

The first record of Wire-tailed Swallow from Iran in Aji-Gol in December 2015

 

به همت جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی، استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، یک گونه جدید برای ایران ثبت شد.

در تاریخ 6 دی ماه سال 1394 در زمان بازدید از پیرامون تالاب آجی گل واقع در استان گلستان، دو پرنده نابالغ از پرستو عکاسی شدند. ابتدا این دو پرنده Wire-tailed Swallow  شناسایی شدند. سپس این ثبت به کمیته ثبت پرندگان ایران اعلام و این کمیته نیز تشخیص این گونه را مورد تایید قرار داد و نابالغ این گونه در نظر گرفته شد. برای تکمیل فرآیند ثبت، عکسها به آقای ریچارد پورتر نیز ارسال شدند و ایشان نیز در تاریخ 30 دسامبر 2015 تشخیص این گونه را مورد تایید قرار دادند

در مورد نام فارسی، با توجه به در نظر گرفتن ویژگی پایدار، و همچنین برای جلوگیری از اشتباه با گونه های دیگر پرستوها، نام فارسی این گونه "پرستوی سرسرخ" برگزیده شد.

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی سرسرخ

شمار پرنده: دو فرد

مکان پایش: تالاب اجی گل، نزدیک مرز ترکمنستان

استان: گلستان

زمان پایش: 6 دی 1394

پرنده نگر: آقای حمیدرضا رضایی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان گلستان.

Species: Wire-tailed Swallow Hirundo smithii

No. of individuals: 2 immatures

Place of monitoring: Aji-Gol, near the border with Turkmenistan

Province: Golestan

Dates of observation: 26 December 2015

Birdwatchers: Hamid-Reza Rezaei

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۴ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی