کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۸۰۴ مطلب با موضوع «Population» ثبت شده است

مشاهده 500 باکلان کوچک در کانی برازان

Observation of 500 Pygmy Cormorants in Kani-Barazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد: 500 فرد

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1394

مکان مشاهده: کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: خانمها درنا مجاب، سمانه مختاری و پریسا خندان و آقایان علی سنگچولی، یاشار صدف زاده، احسان طالبی و محمد سفرنگ

Species: Pygmy Cormorant 

Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 500 individuals

Date of observation: 9 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan (West Azarbaijan)

Observers: Ms. Dorna Mojab, Samaneh Mokhtari & Parisa Khandan and Mr. Ali Sangchooli, Yashar Sadafzadeh, Ehsan Talebi & Mohammad Safrang

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گیلانشاه حنایی در استان مرکزی (میقان)

 

 

Observation of Bar-tailed Godwit in Markazi province (Meighan)

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 6 اردیبهشت 1395

 

 

مکان مشاهده: تالاب میقان (استان مرکزی)

 

 

مشاهده کنندگان: محمد کل نگری

 

 

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 25 April 2016

 

 

Place of observation: Meighan wetland (Markazi province)

 

 

Observers: Mahmood Kolnegari

 

 

 

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۷:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده عقاب ماهیگیر در استان اصفهان

Western Osprey in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد: یک بهله

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع کلاته، شهرستان خور و بیابانک (استان اصفهان)

مشاهده کننده: مریم امیدی

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 April 2016

Place of observation: Kalateh No-hunting Area, Khour & Biabanak (Esfahan province)

Observer: Maryam Omidi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده دراج در استان اردبیل

Black Francolin in Ardebil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد: یک (پرهای یک پرنده شکار شده)

تاریخ مشاهده: 9 دی 1389

مکان مشاهده: مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: One individual (feathers of a hunted bird)

Date of observation: 30 December 2010

Place of observation: Moghan (Ardebil province)

Observer: Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی