کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۷ مطلب با موضوع «Rare & Vagrant birds» ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت صعوه گلوسیاه در چناران در بهمن 1399

Record of Black-throated Accentor in Chenaran in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: صعوه گلوسیاه Prunella atrogularis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چناران

استان: خراسان رضوی

زمان پایش: 2 بهمن 1399

پرنده نگر: آقای محمد نظامی

Species: Black-throated Accentor Prunella atrogularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 21 January 2021

Birdwatchers: Mohammad Nezami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری فلامینگوی کوچک در تالاب مره، قم در مرداد 1399

The fourth national record of Lesser Flamingo for Iran in Morreh wetland, Qom in July 2020

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: فلامینگوی کوچک Phoeniconaias minor

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب مرّه، قم

استان: قم

زمان پایش: 7 مرداد 1399

پرنده نگران: آقایان مهدی نخستین، محمد محمدرحیمی و وحیدرضا اکبری

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان قم

Species: Lesser Flamingo Phoeniconaias minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland, Qom

Province: Qom

Date of observation: 28 July 2020

Birdwatchers: Mehdi Nokhostin, Mohammad MohammadRahimi & Vahid-Reza Akbari

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the first record of this species from Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۹ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دوازدهمین رکورد کشوری سسک جنگلی در لواسان در اردیبهشت 1398

Twelvth national record of Wood Warbler in Lavasan in May 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: لواسان

استان: تهران

زمان: 25 اردیبهشت 1398

پرنده نگر: آقای حامد قهاری

شناسایی کنندگان: حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، میرحسین حسینی، محمد سفرنگ، درنا مجاب، سیدحامد موسوی، پاول کوارتالنوف، اندرو استودارت، اسکار کمپل، مگنوس اولمن، درک اسکات، بوریس نیکولوف، پر آلستروم، دیک فورسمن و یان هریسون

یادداشت: دوازدهمین رکورد این گونه برای ایران

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Date of observation: 15 May 2019

Birdwatchers: Hamed Ghahhari

Identified by: Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad, MirHossein Hosseini, Mohammad Safrang, Dorna Mojab, Seyed Hamed Mousavi, Pavel Kvartalnov, Andrew Stoddart, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Derek Scott, Boris Nikolov, Per Alstrom, Dick Forsman & Ian Harrison

Remarks: Twelvth record of this species for Iran.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 گزارش سار دم بلوطی از ایران در بندر لنگه در دی 1399

Report of Chestnut-tailed Starling from Iran in Bandar Lengeh in December 2020

 

چکیده این گزارش:

گونه: سار دم بلوطی Sturnia malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز مشاهده: 2 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای سید علی محترمی

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 22 December 2020

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در فسا در اسفند 1398

Third national record of Eastern Cattle Egret in Fasa in March 2020

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فسا

استان: فارس

روز پایش: 18 اسفند 1398

پرنده نگر: آقای فرید تبریزی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت گونه برای استان فارس

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fasa

Province: Fars

Date of observation: 8 March 2020

Birdwatchers: Farid Tabrizi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار کاکل سیاه در زررین دشت در آذر 1399

Record of Brahminy Starling in Zarrin-Dasht in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زرین دشت

استان: فارس

روز مشاهده: 14 آذر 1399

مشاهده کننده: آقایان مصیب ابراهیمی، رضا خادمی و فرزاد خادمی

شناسایی کنندگان: علی غلامی فرد

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarrin-Dasht

Province: Fars

Date of observation: 4 December 2020

Observers: Mosayyeb Ebrahimi, Reza & Farzad Khademi

Identified by: Ali Gholamifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۲۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خوتکای گردن سفید در صفی آباد در آذر 1399

Record of Cotton Pygmy Goose in Safi-Abad in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: خوتکای گردن سفید Nettapus coromandelianus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: صفی آباد

استان: خوزستان

روز پایش: 24 آذر تا 5 دی 1399

پرنده نگران: آقایان علی داوودی، ابوذر یاوری نژاد، شهناز نصراللهی و رضا یاوری نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 14-25 December 2020

BirdwatcherObservers: Ali Davudi, Abuzar Yavarinezhad, Shahnaz Nasrollahi & Reza Yavarinezhad

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری گاوچرانک آسیایی در فسا در فروردین 1399

Fourth national record of Eastern Cattle Egret in Fasa in April 2020

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: فسا

استان: فارس

روز پایش: 23 فروردین و 2 اردیبهشت 1399

پرنده نگر: آقای فرید تبریزی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fasa

Province: Fars

Date of observation: 11 and 21 April 2020

Birdwatchers: Farid Tabrizi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در جزیره کیش در آبان 1399

Record of White-breasted Waterhen on Kish Island in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

روز مشاهده: 7 آبان 1399

مشاهده کنندگان: آقای سید علی جبلی

یادداشت: گونه جدید برای جزیره کیش

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 October 2020

Observers: Seyed Ali Jebeli

Remarks: New species for Kish Island

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستوی سرسرخ در شهداد در آذر 1399

Record of Wire-tailed Swallow in Shahdad in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی سرسرخ Hirundo smithii

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

روز مشاهده: 18 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

یادداشت: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Wire-tailed Swallow Hirundo smithii

No. of individuals: 2 individuals

Dates of observation: 8 December 2020

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Observers: Hamed Teymouri

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم پیچ در زهک، زابل در آبان 1399

Record of Pomarine Skua in Zahak, Zabol in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم پیچ Stercorarius pomarinus

تعداد: یک فرد نابالغ

محل مشاهده: زهک، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

روز مشاهده: 7 آبان 1399

مشاهده کنندگان: آقای حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، میرحسین حسینی و مگنوس اولمن

Species: Pomarine Skua Stercorarius pomarinus

No. of individuals: one individual (juvenile)

Place of observation: Zahak, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 28 October 2020

Observers: Hamed Shahraki

Identified by: Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, MirHossein Hosseini & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۹ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در بهبهان در آبان 1399

Record of White-crowned Wheatear in Behbahan in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد بالغ

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهده: 5 آبان 1399

مشاهده کنندگان: آقای کورش کوپی

یادداشت: ششمین ثبت این گونه از ایران

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Dates of observation: 26 October 2020

Observers: Kourosh Kopi

Remarks: The sixth record from Iran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۹ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سبز زیتونی در تالش در شهریور 1399

Record of Greenish Warbler in Talesh in September 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سبز زیتونی Phylloscopus trochiloides

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کوههای تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 22 شهریور 1399

پرنده نگران: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح،  علی سنگچولی، رضا علی اصل، کرامت حافظی، پِر آلستروم، مگنوس اولمن، اندی استودارت، یان هریسون و بوریس نیکولوف

Species: Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh mountains

Province: Gilan

Date of observation: 12 September 2020

Birdwatchers: Fardin Naziri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah, Ali Sangchooli, Reza AliAsl, Keramat Hafezi, Per Alstrom, Magnus Ullman, Andrew Soddart, Ian Harrison & Boris Nikolov

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۹ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) در تالاب هیرم در اردیبهشت 1399

Record of Saunders’s Tern in Hirm wetland in May 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) Sternula saundersi

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هیرم، اِوَز

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 18 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای ثمود احراری

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی، حمید جباری، سید بابک موسوی، محسن ملاح، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: گونه جدید برای استان فارس

Species: Saunders’s Tern Sternula saundersi

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hirm wetland

Province: Fars

Dates of observation: 8 May 2020

Observers: Samoud Ahrari

Identified by: Mirhossein Hosseini, Hamid Jabbari, Seyed Babak Musavi, Mohsen Mallah, Dorna MOjab & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۹ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار کاکل سیاه در بندر جاسک در اردیبهشت 1399

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Jask in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

تعداد افراد: یک فرد

محل مشاهده: بندر جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 9 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: حسین بارآزرده

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Jask

Province: Hormozgan

Date of observation: 28 April 2020

Observers: Hosein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در کیش در اردیبهشت 1399

Record of White-crowned Wheatear in Kish in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد (سال اول)

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعلی جبلی و ایوب نکوئی

شناسایی کنندگان: میثم قاسمی و علیرضا هاشمی

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (first cycle)

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 22 April 2020

Observers: Seyed Ali Jebeli & Ayoub Nekouei

Identified by: Meysam Ghasemi & Alireza Hashemi

Remarks: The fifth record from Iran and new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در طالقان در اردیبهشت 1399

Record of White-crowned Wheatear in Taleghan in April 2020

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد بالغ

محل مشاهده: طالقان

استان: البرز

تاریخهای مشاهده: 3 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای حمید مهرپرور

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان البرز.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual (adult)

Place of observation: Taleghan

Province: Alborz

Dates of observation: 22 April 2020

Observers: Hamid Mehrparvar

Remarks: The fourth record from Iran and new species for Alborz province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مگس گیر ابلق اروپایی در نقده در فروردین 1399

Record of European Pied Flycatcher in Naghadeh in April 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر ابلق اروپایی Ficedula hypoleuca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 28 فروردین 1399

پرنده نگر: آقای عزیز عذار

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان آذربایجان غربی

Species: European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seiran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 April 2020

Birdwatchers: Aziz Ozar

Remarks: The first record of this species for West Azarbaijan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۹ ، ۲۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مگس گیر کاکل سیاه در بندرعباس در بهمن 1398

Record of Black-naped Monarch in Bandar Abbas in January 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر کاکل سیاه Hypothymis azurea

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک جهاد، بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 11 بهمن 1398

پرنده نگران: آقایان میثم قاسمی، بهراد فرخنده و عیسی پوردوست

یادداشت: دومین رکورد این گونه در ایران و استان هرمزگان

Species: Black-naped Monarch Hypothymis azurea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 31 January 2020

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Behrad Farkhondeh & Eisa Pourdoust

Remarks: The second record of this species in Iran and Hormozgan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین ثبت فلامینگوی کوچک برای ایران در آبادان در بهمن 1398

The second record of Lesser Flamingo for Iran in Abadan in February 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: فلامینگوی کوچک Phoeniconaias minor

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: خورهای شادگان، آبادان

استان: خوزستان

زمان پایش: 17 بهمن 1398

پرنده نگران: آقای علی سجاد جلالی

یادداشت: دومین ثبت این گونه برای ایران و نخستین ثبت این گونه برای استان خوزستان. نخستین ثبت آن در ایران در کوهک، سیستان و بلوچستان در ژوئن 1904 بوده است.

Species: Lesser Flamingo Phoeniconaias minor

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khours of Shadegan, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 February 2020

Birdwatchers: AliSajjad Jalali

Remarks: New species for Khuzestan province. Second record of this species in Iran. It was recorded first in Kuhak, Sistan & Baluchestan in June 1904.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۸ ، ۱۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت خروس کلی سرخاکستری از ایران در کیش در دی 1398

The first record of Grey-headed Lapwing from Iran in Kish in February 2020

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: خروس کُلی سرخاکستری Vanellus cinereus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ناحیه جنگلی، پارک آهوان، کیش

استان: هرمزگان

زمان پایش: 14 دی 1398

پرنده نگران: آقای سیدعلی جبلی

شناسایی کنندگان: علیرضا هاشمی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان.

Species: Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus

No. of individuals: one individual

Place of observation: forest area, Gazelles park, Kish

Province: Hormozgan

Date of observation: 4 January 2020

Birdwatchers: Seyed Ali Jebeli

Identified by: Alireza Hashemi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت پرستوی گلوراه راه از ایران در بندر عباس در آذر 1398

The first record of Streak-throated Swallow from Iran in Bandar Abbas in December 2019

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی گلوراه راه Petrochelidon fluvicola

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک ولایت، بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 10 آذر 1398

پرنده نگران: آقای سدریک مروژکو

شناسایی: سدریک مروژکو

یادداشت: نخستین ثبت موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

منبع: https://ebird.org/checklist/S61892077

Species: Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 1 December 2019

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Birdwatchers: Cédric Mroczko

Identified by: Cédric Mroczko

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

Reference: https://ebird.org/checklist/S61892077

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در انارستان در آذر 1398

Record of White-breasted Waterhen in Anarestan in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: انارستان

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای شبیر فکوریان

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Anarestan

Province: Bushehr

Dates of observation: December 2019

Observers: Shobeir Fakourian

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت اردک سوت زن هندی برای ایران در زابل در مهر 1398

The first record of Lesser (Indian) Whistling Duck for Iran in Zabol in October 2019

 

چکیده این ثبت:

گونه: اردک سوت زن هندی Dendrocygna javanica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: چاه نیمه، زابل

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 13 مهر 1398

پرنده نگران: آقایان مسعود خمر و حامد شهرکی

شناسایی کنندگان: علیرضا هاشمی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیتان و بلوچستان. به گفته آقای جان پرور، این گونه پیش از خشکسالی ها، دو دهه پیش در پیرامون تالابهای هامون دیده می شد. اندازه دیدن این گونه در این منطقه، طوری بود که حتی این گونه، دارای نام محلی نیز است.

Species: Lesser (Indian) Whistling Duck Dendrocygna javanica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chah-Nimeh, Zabol

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 5 October 2019

Birdwatchers: Masoud Khammar & Hamed Shahraki

Identified by: Alireza Hashemi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province. According to Mr Janparvar, this species has been seen around Hamoun wetlands before drought two decades ago. The number of observation of this species was so high that it had a local name.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۸ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت سارگپه کوهی در لارستان در آبان 1397

 

 

Record of Upland Buzzard in Larestan in November 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: سارگپه کوهی Buteo hemilasius

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: لارستان

 

 

استان: فارس

 

 

تاریخهای مشاهده: 25 آبان 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

 

 

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

 

 

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس. شناسایی این پرنده بسیار مشکل بود. از علائم شناسایی این گونه، پاهای (تارسوس) پردار است. تارسوس پاهای این پرنده در قسمت جلو دارای پر و در قسمت پشت نسبتا لخت بود. سارگپه پابلند به علت پاهای لخت رد می شود. با وجود چشمهای روشن این پرنده، از احتمالات ممکن، هیبرید سارگپه پابلند و پرپا بود که به علت رنگ تیره پرهای پا، این احتمال رد می شود. قابل توجه است که در مغولستان، تنوع پوشش پر روی تارسوس مشاهده است (Ellis et al. 1999).

 

 

Species: Upland Buzzard Buteo hemilasius

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Larestan

 

 

Province: Fars

 

 

Dates of observation: 16 November 2018

 

 

Observers: Adel Shamsizadegan

 

 

Identified by: Ehsan Talebi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

 

 

 

Remarks: New species for Fars province. Identification of this bird was very difficult. One of the most important feature of this species is foot (tarsus) feathering. Tarsi of this bird had feathers in front but were bare at back side. Long-legged Buzzard is rejected because of foot-feathering. One of the possibilities was hybrid Long-legged X Rough-legged Buzzard but it could be rejected because of dark feathers on tarsi. It is noticed that high variation was found among Upland Buzzards in Mongolia (Ellis et al. 1999).

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت پاشلک نوک دراز از ایران در بندر عباس در بهمن 1397

The first record of Long-billed Dowitcher from Iran in Bandar Abbas in February 2019

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پاشلک نوک دراز Limnodromus scolopaceous

شمار پرنده: یک فرد، اولین زمستان

محل پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 21 بهمن 1397

پرنده نگران: آقایان زیگنیف کازر، رضا علی اصل، سیمون بوچ، سباستین گوانتزل، رادوسلاو گوزدز، خسرو خوزانی، لوکاس لاویکی، دومینیک مارچوسکی و میثم قاسمی

شناسایی: زیگنیف کازر، پیر-آندره کروشه و نیلس وان دیو ون دیک

یادداشت: نخستین ثبت موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان. نام گونه شبیه ابیا و نحوه جهش پروازی شبیه پاشلک اما با بال زدن آرامتر.

Species: Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceous

No. of individuals: one individual, First-winter

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 February 2019

Birdwatchers: Zbigniew Kajzer, Reza Aliasl, Szymon Beuch, Sebastian Guentzel, Radoslaw Gwozdz, Khosro Khouzani, Lukasz Lawicki, Dominik Marchowski, Wojciech Milosz & Meysam Ghasemi

Identified by: Zbigniew Kajzer, Pierre-André Crochet, Nils van Duivendijk

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province. Species name similar to the Genus Scolopax (Woodcock) but flushes like snipes but with slower wingbeats.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت کاکایی وگا از ایران در قشم در بهمن 1397

The first record of Vega Gull from Iran in Qeshm in January 2019

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی وگا Larus vegae

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: قشم

استان: هرمزگان

زمان پایش: 4 بهمن 1397

پرنده نگر: آقای محمدجواد پرستگاری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، محسن ملاح و احسان طالبی

یادداشت: نخستین ثبت موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Vega Gull Larus vegae

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 January 2019

Place of observation: Qeshm Island

Province: Hormozgan

Birdwatchers: Mohammad-Javad Parastegari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Mohsen Mallah & Ehsan Talebi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت اگرت میانی از ایران در تیاب در آبان 1397

The first record of Intermediate Egret from Iran in Tiab in November 2018

 

چکیده این ثبت:

گونه: اگرت میانی Egretta intermedia

شمار پرنده: یک فرد در میان 10 اگرت

محل پایش: اسکله خور تیاب

استان: هرمزگان

روز پایش: 30 آبان 1397

پرنده نگران: آقایان علی علی اسلام و لینه لسه

شناسایی کنندگان: علی علی اسلام، عباس عاشوری، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و حمید جباری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان هرمزگان.

Species: Intermediate Egret Egretta intermedia

No. of individuals: one individual among 10 egrets

Date of observation: 21 November 2018

Place of observation: Khour-e Tiab

Province: Hormozgan

Birdwatchers: Ali Alieslam & Laine Lasse

Identified by: Ali Alieslam, Abbas Ashoori, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت چکچک سیاه سرسفید در فکه در دی 1395

 

 

Record of White-crowned Wheatear in Fakkeh in December 2016

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: فکه، مرز ایران-عراق

 

 

استان: خوزستان

 

 

تاریخهای مشاهده: 10 دی 1395

 

 

مشاهده کنندگان: آقای سید باقر موسوی

 

 

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

 

 

توضیحات: دومین رکورد این گونه از ایران؛ پس از اولین رکورد مشاهده نر این گونه از اهواز در تاریخ 10 مارس 1904 میلادی

 

 

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Fakkeh, Iran-Iraq border

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Dates of observation: 30 December 2016

 

 

Observers: Seyed Bagher Mousavi

 

 

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

 

 

Remarks: The second record from Iran; since the first record of a male observed in Ahwaz on 10 March 1904.

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت چکچک سیاه سرسفید در قطروئیه در بهمن 1397

 

 

Record of White-crowned Wheatear in Ghatrouiyeh in February 2019

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: منطقه قطروئیه

 

 

استان: فارس

 

 

تاریخهای مشاهده: 25 بهمن 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای محمد  محمدرحیمی

 

 

توضیحات: سومین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان فارس.

 

 

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Ghatrouiyeh

 

 

Province: Fars

 

 

Dates of observation: 14 February 2019

 

 

Observers: Mohammad  Mohammad-Rahimi

 

 

Remarks: The third record from Iran and new species for Fars province.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

یازدهمین رکورد کشوری سسک جنگلی در تهران در شهریور 1397

Eleventh national record of Wood Warbler in Tehran in August 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 5 شهریور 1397

پرنده نگر: آقای علی بیات

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، حمید جباری، علی سنگچولی، درنا مجاب، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: واپسین رکورد این گونه در ایران، در خارتوران، سمنان در ماه می 2007 میلادی بود. یازدهمین رکورد این گونه برای ایران.

 

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 27 August 2018

Birdwatchers: Ali Bayat

Identification: Ehsan Talebi, Hamid Jabbari, Ali Sangchooli, Dorna Mojab, Arash Habibi-Azad, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The last record of this species in Iran was recorded in Khar-Touran, Semnan in May 2007. Eleventh record of this species for Iran.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۷ ، ۱۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در آذر 1397

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Minab in November 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: میناب

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخهای مشاهده: 8 آذر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای آرش زمانی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Minab

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Dates of observation: 29 November 2018

 

 

 

Observers: Arash Zamani

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طاووسک سینه سفید در قشم در دی 1396

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Qeshm in December 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: قشم

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخ مشاهده: اوایل دی 1396

 

 

مشاهده کننده: آقای عرشیا مسعودی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Qeshm

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Date of observation: late December 2017

 

 

 

Observer: Arshia Massoudi

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت جاکانای دم قرقاولی در لامرد در آبان 1397

 

 

Record of Pheasant-tailed Jacana in Lamerd in November 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: جاکانای دم قرقاولی Hydrophasianusi chirurgus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد نابالغ

 

 

محل مشاهده: میدان مرکزی لامرد

 

 

استان: فارس

 

 

تاریخهای مشاهده: 21 آبان تا 2 آذر 1397

 

 

مشاهده کنندگان: ابراهیم عباسی

 

 

شناسایی عکس: محمد سفرنگ و محمد پاپری-زارعی

 

 

توضیحات: گونه جدید برای ایران و استان فارس

 

 

Species: Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianusi chirurgus

 

 

No. of individuals: One juvenile

 

 

Place of observation: Central square, Lamerd

 

 

Province: Fars

 

 

Dates of observation: 12 to 23 November 2018

 

 

Observers: Ebrahim Abbasi

 

 

Identified by: Mohammad Safrang & Mohammad Papari-Zarei

 

 

Remarks: New species for Iran and Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت اسکوای دم پیچ در خور موسی در تیر 1391

 

 

Record of Pomarine Skua in Khour-e Musa in July 2012

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: اسکوای دم پیچ Stercorarius pomarinus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: خور موسی

 

 

استان: خوزستان

 

 

تاریخهای مشاهده: تیر 1391

 

 

مشاهده کنندگان: آقای فرشاد اسکندری

 

 

شناسایی کنندگان: عباس عاشوری، محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، علی سنگچولی، حمید جباری، مگنوس اولمن و درک اسکات

 

 

Species: Pomarine Skua Stercorarius pomarinus

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Khour-e Musa

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Dates of observation: July 2012

 

 

Observers: Farshad Eskandari

 

 

 

Identified by: Abbas Ashoori, Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Ali Sangchouli, Hamid Jabbari, Magnus Ullman & Derek Scott

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری کبوتردریایی دودی در بوشهر در خرداد 1397

Second national record of Sooty Shearwater in Bushehr in June 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کبوتر دریایی دودی Puffinus griseus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 21 خرداد 1397

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

پرنده نگران: آقایان مهران فقیه و کوروش خلیلی

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان بوشهر

Species: Sooty Shearwater Puffinus griseus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 11 June 2018

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr province

Birdwatchers: Mehran Faghih & Korosh Khalili

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Bushehr province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت شکم نخودی در طبس در آذر 1396

Record of Buff-bellied Pipit in Tabas in December 2017

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیپت شکم نخودی Anthus rubescens

تعداد پرنده: یک فرد

زمان پایش: 17 آذر 1396

محل پایش: روستای حلوان، طبس

استان: خراسان جنوبی

پرنده نگران: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

شناسایی کنندگان: مگنوس اولمن، اندرو استودارت و درک اسکات

یادداشت: نخستین ثبت این گونه از استان خراسان جنوبی

Species: Buff-bellied Pipit Anthus rubescens

No. of individuals: One

Date of observation: 8 December 2017

Place of observation: Halvan village, Tabas

Province: South Khorasan

Birdwatchers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

Identified by: Magnus Ullman, Andrew Stoddart & Derek Scott

Remarks: The first record of this species from South Khorasan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در بهمن 1396

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Minab in February 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: 2 فرد

 

 

محل مشاهده: میناب

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1396

 

 

مشاهده کنندگان: خانم پرستو هدایت زاده و آقایان مرتضی کشاورز، الیاس ابراهیم زاده و سیدمهدی موسوی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: 2 individuals

 

 

Place of observation: Minab

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Dates of observation: 8 February 2018

 

 

 

Observers: Parastoo Hedayatzadeh, Morteza Keshavarz, Elyas Ebrahimnejad & Seyed Mehdi Mousavi

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۰۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در میناب در بهمن 1394

Fourth national record of Olive-backed Pipit in Minab in January 2016

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 5 بهمن 1394

پرنده نگران: مگنوس اولمن، ماتیاس اولمن، پر اوستین کلوندرود و سیدبابک موسوی

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران

 

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One

Date of observation: 25 January 2016

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Birdwatchers: Magnus Ullman, Mattias Ullman, Per Øystein Klunderud & Seyed Babak Musavi

Remarks: The fourth record of this species for Iran

 

 

 

-----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت غواص گلوسرخ در میقان در آبان 1396

 

 

Record of Red-throated Diver in Meyghan in November 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: غواص گلوسرخ Gavia stellata

 

 

تعداد پرنده: دو فرد

 

 

محل مشاهده: میقان

 

 

استان: مرکزی

 

 

تاریخ مشاهده: 13 آبان 1396

 

 

مشاهده کنندگان: خانم ماندانا حضرتی فرید و آقای محمود کلنگری

 

 

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، علیرضا هاشمی، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری، درنا مجاب، مگنوس اولمن، رافائل آی و درک اسکات

 

 

Species: Red-throated Diver Gavia stellata

 

 

No. of individuals: Two individuals

 

 

Place of observation: Meyghan

 

 

Province: Markazi

 

 

Date of observation: 4 November 2017

 

 

Observers: Mandana Hazrati-Farid & Mahmoud Kolnegari

 

 

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Alireza Hashemi, Ali Sangchooli, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Magnus Ullman, Raffael Ayé & Derek Scott 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۶ ، ۱۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب

 

 

Record of White-breasted Waterhen in Minab

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: باغهای میناب (استان هرمزگان)

 

 

تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1395

 

 

مشاهده کننده: آقای آرش زمانی

 

 

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Minab gardens (Hormozgan province)

Date of observation: 5 March 2017

Observer: Arash Zamani

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت مینای خاکستری از ایران در چابهار در فروردین 1396

The first record of Bank Myna from Iran in Chabahar in April 2017

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: مینای خاکستری Acridotheres ginginianus

شمار پرنده: 10 فرد

محل پایش: نوبندیان، شمال شرق چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش:: 22 فروردین 1396

پرنده نگران: آبراهام شکوهی، مانفرد سیرینگ، مارگارت سیرینگ، هانس اوچیک، مارک پیازی، روبرت فیفر، یوآخیم فواِنفس­توک و رونی هارت­ویچ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان.

Species: Bank Myna Acridotheres ginginianus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Nobandian, northeast of Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Date of observation: 11 April 2017

Birdwatchers: Abraham Shokouhi, Manfred Seiring, Margarete Seiring, Hans Utschick, Mark Piazzi, Robert Pfeifer, Joachim Fuenfstueck & Ronny Hartwich

Remarks: the first record of this species for Iran and Sistan & Baluchestan province.

 

 

----------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۶ ، ۱۲:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت تلیله خاکستری در بندرعباس

 

 

Record of Red Knot in Bandar Abbas

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: تلیله خاکستری Calidris canutus

 

 

تعداد پرنده: دو فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 30 فروردین 1396

 

 

محل مشاهده: بندرعباس (استان هرمزگان)

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان میثم قاسمی و عبدالرضا کوهپایه

 

 

Species: Red Knot Calidris canutus

 

 

No. of individuals: Two individuals

 

 

Date of observation: 19 April 2017

 

 

Place of observation: Bandar Abbas (Hormozgan province)

 

 

Observers: Meysam Ghasemi & Abdoreza Kuhpayeh

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرستوی سرسرخ در درگس

 

 

Record of Wire-tailed Swallow in Dargas

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: پرستوی سرسرخ Hirundo smithii

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

تاریخ مشاهده: 7 بهمن 1395

 

 

محل مشاهده: درگس (استان سیستان و بلوچستان)

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان محمدرضا کشفی، احسان طالبی، آبراهام شکوهی و خانم پریسا خندان

 

 

Species: Wire-tailed Swallow Hirundo smithii

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Date of observation: 26 January 2017

 

 

Place of observation: Dargas (Sistan & Baluchestan province)

 

 

Observers: Mohammad-Reza Kashfi, Ehsan Talebi, Abraham Shokouhi & Parisa Khandan

---------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت سسک تیره از ایران در تالش در دی 1395

The first record of Dusky Warbler from Iran in Talesh in December 2016

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک تیره Phylloscopus fuscatus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 10 دی 1395

محل پایش: تالاب قلعه بین، تالش

استان: گیلان

پرنده نگر: آقای فردین نظیری

شناسایی کنندگان: درک اسکات، اندرو استودارت، ریچارد پورتر و رافائل آی

Species name: Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 30 December 2016

Place of observation: Ghaleh-Bin wetland, Talesh

Province: Gilan

Birdwatchers: Fardin Naziri

Identified by: Derek Scott, Andrew Stoddart, Richard Porter & Raffael Ayé

 

---------------

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سار کاکل سیاه در بندر لنگه

 

 

Record of Brahminy Starling in Bandar-e Lengeh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: سار کاکل سیاه Sturnia pagodarum

 

 

تعداد افراد: 3 فرد

 

 

تاریخهای مشاهده: 2-5 بهمن 1395

 

 

محل مشاهده: بندر لنگه (استان هرمزگان)

 

 

مشاهده کننده: سید علی محترمی

 

 

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

 

 

No. of individuals: 3 individuals

 

 

Date of observation: 21-24 January 2017

 

 

Place of observation: Bandar-e Lengeh (Hormozgan province)

 

 

Observer: Seyed Ali Mohtarami 

 

--------------------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سهره نوک قیچی در ارومیه

 

 

Record of Red Crossbill in Orumieh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: سهره نوک قیچی Loxia curvirostra

 

 

تعداد پرنده: سه فرد (2 نابالغ)

 

 

تاریخ مشاهده: سه هفته در آذر 1395

 

 

محل مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

 

 

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

 

 

Species: Red Crossbill Loxia curvirostra

 

 

No. of individuals: 3 individuals (2 juveniles)

 

 

Date of observation: 3 weeks in December 2016

 

 

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

 

 

Observer: Rahman Azari

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۵ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

پنجمین رکورد کشوری پیپت پشت زیتونی در شیراز در آذر 1395

Fifth national record of Olive-backed Pipit in Shiraz in November 2016

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: باغ ارم، شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 25 آبان تا 3 آذر 1395

پرنده نگران: الهام شنیتی، مجتبی شیخپور جلالی و خدیجه طاهری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، محمد توحیدی فر و مگنوس اولمن

یادداشت: پنجمین رکورد این گونه برای ایران

 

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One

Place of observation: Eram Garden, Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 15-23 November 2016

Birdwatchers: Ehlam Sheniti, Mojtaba Sheykhpour Jalali & Khadijeh Taheri

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh, Mohammad Tohidifar & Magnus Ullman

Remarks: The fifth record of this species for Iran

 

---------------

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۰۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نخستین ثبت دم جنبانک جنگلی از ایران در بندر عباس در آذر 1395

The first record of Forest Wagtail from Iran in Bandar Abbas in December 2016

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دم جنبانک جنگلی Dendronanthus indicus

شمار پرنده: یک فرد

زمان پایش: 10 آذر 1395

مکان پایش: پارک جهاد، بندر عباس

استان: هرمزگان

پرنده نگران: آقایان میثم قاسمی، سید مهدی موسوی و خانم ها منا نحوی، الهه سالاری، سهیلا حقیقی قریب

Species: Forest Wagtail Dendronanthus indicus

No. of individuals: One

Date of observation: 30 November 2016

Place of observation: Jihad Park, Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Birdwatchers: Meysam Ghasemi, Seyed Mehdi Musavi, Mona Nahvi, Elaheh Salari & Soheila Haghighi-Gharib

 

 

 

---------------

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۵ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

سومین ثبت سسک گل (پالاس) برای ایران در بم در آبان 1395

The third record of Pallas's Leaf Warbler for Iran in Bam in November 2016

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: ریگ یلان، بم

استان: کرمان

زمان پایش: 21 آبان 1395

پرنده نگران: آقایان ابوذر اکبریان و مهدی مصطفایی

شناسایی کنندگان: بابک موسوی، ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و مگنوس اولمن

یادداشت: سومین ثبت این گونه برای ایران و نخستین ثبت آن برای استان کرمان.

Species: Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: One

Date of observation: 11 November 2016

Place of observation: Rig Yalan, Bam (Kerman province)

Birdwatchers: Abuzar Akbarian & Mehdi Mostafaei

Identification: Seyed Babak Musavi, Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Magnus Ullman

Remarks: The third record of this species for Iran and the first record for Kerman province.

---------------

 

 

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۲۱:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی