کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۱ مطلب با موضوع «Unusual plumage» ثبت شده است

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چکاوک کاکلی با نوک بلند در ملکشاهی

Record of Crested Lark with long bill in Malekshahi

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک کاکلی Galerida cristata

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نیم نوک زیرین بلند و خمیده

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 20 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Species: Crested Lark Galerida cristata

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual bill with long curved of lower mandibule

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 11 November 2018

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت توکای سیاه دارای ناهنجاری در دزفول در فروردین 1398

Record of Common Blackbird with unusual features in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک بزرگ و در انتها خمیده و بدن دارای لکه های سفید

مکان مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 6 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی بهرامی پور و امین بهرامی پور و محمدرضا شیرخورشیدی

Species: Common Blackbird Turdus merula

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual beak with curved ends and white spots in body parts

Place of observation: Dezful Airforce site, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 March 2019

Observers: Ali Bahramipour & Amin Bahramipour & Mohammad-Reza Shirkhorshidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت مرغ حق معمولی با پروبال سفید در ملکشاهی در مرداد 1397

Record of Eurasian Scops Owl with lucism in Malekshahi in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1397

مشاهده کننده: مهدی مامی

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

Type of aberration: Leucism- All body parts

No. of individuals: One Individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 9 August 2018

Observers: Mahdi Mami

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سرخگرایی در بوشهر

Record of House Sparrow with erythrism in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در پهلوها و پشت

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 29 اسفند 1397

عکاس: آقای کوروش خلیلی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange flanks and back

No of individuals: one female

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 20 March 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

مشاهده گنجشک خانگی با شکم قرمز در لامرد

Observation of House Sparrow with rufous belly in Lamerd

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 دی 1397

عکاس: آقای عقیل خضری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous belly

No of individuals: one female

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 13 January 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پشت نارنجی در نقده

Record of House Sparrow with orange back in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- پشت نارنجی

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 15 دی 1397

عکاس: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange back

No of individuals: one male

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 January 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با شکم نارنجی در کبودرآهنگ

Record of House Sparrow with orange belly in Kabudar-Ahang

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

عکاس: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange belly

No of individuals: one female

Date of observation: 15 April 2018

Place of observation: Shirin-Sou, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در لامرد در آبان 1397

Record of House Sparrow with leucism in Lamerd in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 4 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 26 October 2018

Observers: Aghil Khezri

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت تلیله با سفیدگرایی در بوشهر

Record of Stint with leucism in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 9 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Stint

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 31 October 2018

Observers: Korosh Khlili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک با سفیدگرایی در اهواز

Record of Sparrow with leucism in Ahwaz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Sparrow

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 October 2018

Observers: Mehdi Pourabedi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پهلوهای نارنجی در نقده

Record of House Sparrow with rufous flanks in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در پهلوها

تعداد پرنده: یک ماده

تاریخ مشاهده: 10 دی 1393

محل مشاهده: نقده

استان: آذربایجان غربی

عکاس: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous flanks

No of individuals: one female

Date of observation: 31 December 2014

Place of observation: Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چنگر معمولی با سفیدگرایی در تالاب حسنلو در تیر 1397

Record of Eurasian Coot with leucism in Hasanlu wetland in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چنگر معمولی Fulica atra

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Eurasian Coot Fulica atra

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanlu wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 20 July 2018

Observers: Aziz Ozar

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کاکایی سرسیاه کوچک با تارک طلایی در نقده

Record of Black-headed Gull with golden crown in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicocephalus (Larus) ridibundus

نوع ناهنجاری: تارک طلایی

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1397

مکان مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار

Species: Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus

Type of aberration: Golden crown

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2018

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت زاغی با زائده در سینه در بروجن

Record of Eurasian Magpie with unusual breast in Borujen

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زاغی Pica pica

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: زائده در سینه

مکان مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1397

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی، صدیقه عظیمی، مرضیه عظیمی و یوسف ترکی هرچگانی

Species: Eurasian Magpie Pica pica

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual breast

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & bakhtiari

Date of observation: 6 July 2018

Observers: Keramat Hafezi, Sedigheh Azimi, Marzieh Azimi & Yusof Torki-Harchagani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گاوچرانک معمولی با رنگ قهوه ای در قوری گل

Record of Western Cattle Egret with brown body parts in Ghori-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گاوچرانک معمولی Bubulcus ibis

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- رنگ قهوه ای

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Species: Western Cattle Egret Bubulcus ibis

Type of aberration: Phaeomelanism- Brown body parts

No. of individuals: one individual

Date of observation: 22 June 2018

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Observers: Sattar Shiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۷ ، ۱۶:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت قمری خانگی با سفیدگرایی در شیراز

Record of Laughing Dove with leucism in Shiraz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری خانگی  Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 3 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی فتحی

Species: Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

Type of Aberration: leucism

No of individuals: one individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Date of observation: 24 June 2018

Observers: Ali Fathi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۷ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چکاوک کاکلی با سپیدگرایی در بوشهر

Record of Crested Lark with leucism in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکاوک کاکلی Galerida cristata

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: سپیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 4 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی و رضا بشکانی و خانم سیمین حسینی

Species: Crested Lark Galerida cristata

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 25 May 2018

Observers: Korosh Khalili, Reza Beshkani & Simin Hosseini

 

 

----------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت آبچلیک شکیل با سفیدگرایی در نقده

Record of Ruff with leucism in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آبچلیک شکیل Philomachus pugnax

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Ruff Philomachus pugnax

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sheitan-Abad wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

 

 

----------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت کلاغ ابلق با سفیدگرایی در دُربادام در خرداد 1395

Record of Hooded Crow with leucism in Dor-Badam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده دُربادام، باجگیران، قوچان

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 28 خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان

Species: Hooded Crow Corvus corone

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Dor-Badam Protected Area, Bajgiran, Ghuchan

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 16 June 2016

Observers: Hossein Mahmoudian

 

 

----------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ ابلق با پروبال سفید درخوانسار

Record of Hooded Crow with leucism in Khansar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 فروردین 1397

محل مشاهده: خوانسار

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقایان محمد منصوری، مهدی فرج اللهی، محمد صدیقیان و شهاب برهانی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Leucism- All body parts

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 6 April 2018

Place of observation: Khansar

Province: Esfahan

Observers: Mohammad Mansouri, Mehdi Farajollahi, Mohammad Sedighian & Shahab Borhani

 

 

---------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در نقده

Record of House Sparrow with leucism in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: محمدیار، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mohammadyar, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 14 July 2017

Observers: Aziz Ozar

 

 

 

----------

 

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با سفیدگرایی در تهران

Record of House Sparrow with leucism in Tehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی Passer domesticus

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خیابان پاسداران، تهران

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 24 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Pasdaran street, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 12 February 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

 

 

----------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سسک چشم سفید شرقی با نوک خمیده در خاتم

Record of Eastern Orphean Warbler with bent bill in Khatam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید Sylvia crassirostris

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: نوک خمیده

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

تاریخ مشاهده: 20 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای حجت اله تیموری

Species: Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris

No. of individuals: one individual

Abnormality: Bent bill

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Date of observation: 11 September 2017

Observers: Hojjatollah Teymoori

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت حواصیل ساحلی با لکه های سفید روی بال در بوشهر

Record of Western Reef Heron with white patch on wings in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل ساحلی Egretta gularis

نوع ناهنجاری: فاز تیره با لکه سفید روی بال

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مکان مشاهده: جزیره نگین (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

Type of aberration: white patch on wings

No. of individuals: One individual

Date of observation: June 2017

Place of observation: Negin Island (Bushehr province)

Observers: Korosh Khalili

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چنگر معمولی با سفیدگرایی در تالاب حسنلو

Record of Eurasian Coot with leucism in Hasanloo wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چنگر معمولی Fulica atra

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 8 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

Species: Eurasian Coot Fulica atra

Type of aberration: leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland (West Azarbaijan province)

Date of observation: 29 July 2016

Observers: Farshid Dilamghani

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سنگ چشم خاکستری کوچک با نوک بزرگ در تالش

Record of Lesser Grey Shrike with long bill in Talesh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم خاکستری کوچک Lanius minor

نوع ناهنجاری: نوک بزرگ

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب قلعه بین، تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: 29 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Lesser Grey Shrike Lanius minor

Type of aberration: long bill

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghale-Bin, Talesh (Gilan province)

Date of observation: 19 May 2017

Observers: Fardin Naziri

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۶ ، ۲۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت زردپره سرزیتونی با زائده شاخی در پیشانی

Record of Ortolan Bunting with pathologic process in forehead

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: زائده شاخی در پیشانی

مکان مشاهده: گردنه کندوان، چالوس (استان مازندران)

تاریخ مشاهده: 17 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای بشیر شریف نیا

شناسایی: آقای علی برهانی کیا

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: One individual

Abnormality: Horny process in forehead

Place of observation: Kandovan, Chalus (Mazandaran province)

Date of observation: 7 May 2017

Observers: Bashir Sharifnia

Identification: Ali Borhanikia

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت جغد کوچک با قهوه ای گرایی در قره قشلاق

Record of Little Owl with phaeomelanism in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد کوچک Athene noctua

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- کل بدن قهوه ای

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1395

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد نبی قدیم و علی ترک قشقایی

Species: Little Owl Athene noctua

Type of aberration: Phaeomelanism- brown body parts

No. of individuals: One individual

Date of observation: 24 June 2016

Place of observation: Qara-Qeshlaq (East Azarbaijan province)

Observers: Behzad Nabighadim & Ali Turk Qashqaei

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت  کلاغ ابلق با پروبال سفید در شهر تهران

Record of Hooded Crow with leucism in Tehran

 

چکیده این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع ناهنجاری: سفیدگرایی- سفیدی بدن

تعداد پرنده: یک فرد

روز مشاهده: اول مهر 1393

محل مشاهده: پارک ملت، شهر تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: هومن درودی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Leucism- All body parts

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 23 September 2014

Place of observation: Mellat Park, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

---------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سهره طلایی با چهره سیاه در قزوین

Record of European Goldfinch with black face in Qazvin

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره طلایی Carduelis carduelis

نوع ناهنجاری: سیاه گرایی- چهره سیاه

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 دی 1394

محل مشاهده: قزوین (استان قزوین)

مشاهده کننده: آقای فردین نظیری

Species: European Goldfinch Carduelis carduelis

Type of aberration: Melanism- black face

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 January 2016

Place of observation: Qazvin (Qazvin province)

Observer: Fardin Naziri

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت زاغی با رنگ قهوه ای در بناب

Record of Eurasian Magpie with brown body parts in Bonab

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زاغی Pica pica

نوع ناهنجاری: قهوه ای گرایی- رنگ قهوه ای

تعداد پرنده: دو فرد (یک فرد مُرد)

تاریخ مشاهده: سال 1395

محل مشاهده: بناب (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Eurasian Magpie Pica pica

Type of aberration: Phaeomelanism- Brown body parts

No. of individuals: 2 individuals (one died)

Date of observation: The whole year 2016

Place of observation: Bonab (East Azarbaijan province)

Observer: Behzad Nabighadim

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت چرخ ریسک بزرگ با پهلوهای نارنجی در شیراز

Record of Great Tit with red flanks in Shiraz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک بزرگ Parus major

نوع ناهنجاری: پهلوهای نارنجی

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 دی 1395

مکان مشاهده: شیراز (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای میثم قایدی

Species: Great Tit Parus major

Type of aberration: Erythrism- red flanks

No. of individuals: One individual

Date of observation: 3 January 2017

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Observer: Meysam Ghayedi

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۶ ، ۰۷:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت شهدخوار با رنگ آمیزی پروبال جالب

Record of Purple sunbird with interesting plumage in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شهدخوار Cinnyris (Nectarinia) asiatica

نوع پوشش: رنگ آمیزی پروبال جالب در حال تغییر پوشش تابستان/زمستانه

تعداد پرنده: یک نر

تاریخ مشاهده: 2 بهمن 1395

محل مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

مشاهده کننده: آقای امین نیری

Species: Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiatica

Type of aberration: Interesting plumage in eclipse

No. of individuals: One male

Date of observation: 21 January 2017

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

Observer: Amin Nayyeri

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۶ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پهلوهای نارنجی در شیراز

Record of House Sparrow with rufous flanks in Shiraz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

 

رکورد 1:

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در پهلوها

تعداد پرنده: یک نر

تاریخ مشاهده: مهر 1395

محل مشاهده: بوانات (استان فارس)

عکاس: آقای حمید بیگی

 

رکورد 2:

نوع ناهنجاری: سرخگرایی- رنگ نارنجی در پهلوها

تعداد پرنده: یک ماده

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1396

محل مشاهده: شیراز (استان فارس)

عکاس: آقای میثم قایدی

Species: House Sparrow Passer domesticus

 

Record 1:

Type of Aberration: Erythrism with rufous flanks

No of individuals: one male

Date of observation: October 2016

Place of observation: Bavanat (Fars province)

Observer: Mr Hamid Beigi

 

Record 1:

Type of Aberration: Erythrism with rufous flanks

No of individuals: one female

Date of observation: 1 April 2017

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Observer: Meysam Ghayedi

 

 

---------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت فرم حنایی کوکوی معمولی در بوشهر

 

 

Record of hepatic form of Common Cuckoo in Bushehr

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

 

 

تعداد پرنده: یک فرد- فرم حنایی

 

 

تاریخ مشاهده: 6 اسفند 1395

 

 

 

 

محل مشاهده: پارک جنگلی چاهکوتاه، بوشهر (استان بوشهر)

 

 

مشاهده کنندگان: آقایان میثم حبشی، امین نیری و کوروش خلیلی

 

 

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

 

 

No. of individuals: One individual- hepatic form

 

 

Date of observation: 24 February 2017

 

 

 

 

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

 

 

Observers: Meysam Habashi, Amin Nayyeri & Korosh Khalili

 

 

 

 

---------------

 

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاریها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت چرخ ریسک بزرگ با پهلوهای نارنجی در طالقان

Record of Great Tit with red flanks in Taleghan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک بزرگ Parus major

نوع ناهنجاری: پهلوهای نارنجی

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 20 اسفند 1395

مکان مشاهده: طالقان (استان البرز)

مشاهده کنندگان: آقایان هومن درودی و امیرحسین افتخاری

Species: Great Tit Parus major

Type of aberration: Erythrism- red flanks

No. of individuals: One individual

Date of observation: 10 March 2017

Place of observation: Taleghan (Alborz province)

Observers: Houman Doroudi & Amir Hosein Eftekhari

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت فرم حنایی کوکوی معمولی در لار فارس

Record of hepatic form of Common Cuckoo in Lar, Fars

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد پرنده: یک فرد- فرم حنایی

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1395

محل مشاهده: لار (استان فارس)

مشاهده کننده: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: One individual- hepatic form

Date of observation: 18 March 2016

Place of observation: Lar (Fars province)

Observer: Adel Shamsizadegan

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده زردپره رنگی در استان کردستان

Observation of a coloured bunting in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1395

مکان مشاهده: اطراف زریبار، مریوان (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی راد و جلال پزشک

شناسایی عکس: آقایان مگنوس اولمن و درک اسکات

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: One individual

Date of observation: 26 July 2016

Place of observation: around Zaribar lake, Marivan (Kordestan province)

Observers: Mr Seyed Naseh HoseiniRad & Jalal Pezeshk

Identification: Mr Magnus Ullman & Derek Scott

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

A black morph of a wheatear

A black morph of a wheatear was photographed in Alborz province in early June 2016. It seems to be a black morph of the Eastern Mourning Wheatear Oenanthe lugens because of having a white panel on its wings. However the Basalt form was previously known to be in Jordan and probably Iraq. Also the black form of Variable Wheatear Oenanthe picata opistholeuca was previously recorded only two times in Iran. Therefore, the identification of the black morph photographed in Alborz province will let us to know something more about these birds.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۵ ، ۲۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده یک کاکایی سفید

 

 

Observation of a white gull

 

 

در تاریخ 24 بهمن 1394 از یک قطعه کاکایی سفید رنگ در حوالی بوشهر توسط آقای کوروش خلیلی عکس برداری شد. ابتدا تصور شد که ممکن است کاکایی راه راه یا کاکایی ایسلند باشد. بر اساس نظرات دکتر اسکات و ریچارد پورتر عکس این پرنده مربوط به یک کاکایی نابالغ با ناهنجاری سفیدگرایی Albino می باشد که گونه آن قابل تشخیص نبود.

 

 

 

A white gull was seen on 13 February 2016 around Bushehr by Mr Kourosh Khalili. This is an albino and its species could not be identified.

 

 

 

 

-------------------------------

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گنجشک خانگی با پهلوهای نارنجی در استان فارس

Observation of House Sparrow with rufous flanks

 

در تاریخ 21 دی 1394 جناب آقای محمد توحیدی فر عکسی از یک گنجشک خانگی نر در استان فارس گرفتند که دارای پهلوهای نارنجی بود. عکس مربوط، نوعی از غیرنرمال بودن، جهش یا اختلال ژنتیکی رنگی محسوب می شود که سرخگرایی (erythrism)  نام دارد. عکس مربوط فقط برای اطلاع دوستان پرنده نگر ارسال می گردد. لازم به ذکر است که قبلا هم یک مورد مشابه در مورد گنجشک خانگی ماده توسط جناب آقای میثم قاسمی در استان هرمزگان عکس برداری شده بود.

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

تعداد پرنده: یک نر دارای سرخگرایی

تاریخ مشاهده: 21 دی 1394

محل مشاهده: استان فارس

عکاس: آقای محمد توحیدی فر

شناسایی عکس: ریچارد پورتر

Species: House Sparrow Passer domesticus

No of individuals: one aberrant male with rufous flanks (erythrism)

Date of observation: 11 January 2016

Place of observation: Fars province

Observer: Mr Mohammad Tohidifar

Identification: Richard Porter

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۴ ، ۰۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی