کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در بیجار در خرداد 1395

Record of Egyptian Vulture in Bijar in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بیجار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 30 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bijar

Province: Kordestan

Date of observation: June 2016

Observers: Ali Saghafi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در الموت در فروردین 1395

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Alamut in April 2016

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

مکان مشاهده: الموت

 

 

استان: قزوین

 

 

دوره مشاهدات: فروردین 1395

 

 

مشاهده کننده: آقای مهدی طاهری

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Alamut

 

 

Province: Qazvin

 

 

Period of observation: April 2016

 

 

Observers: Mehdi Taheri

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سمنان در اسفند 1395

Record of Semicollared Flycatcher in Semnan in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1395

مشاهده کننده: آقای کاوه پیوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: 18 March 2017

Observers: Kaveh Peyvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در سمنان در فروردین 1395

Record of Eurasian Wryneck in Semnan in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کننده: آقای کاوه پیوندی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: April 2016

Observers: Kaveh Peyvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در ورزقان در مرداد 1394

Record of Eurasian Wryneck in Varzaghan in August 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ورزقان

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1394

مشاهده کننده: آقای ستار شیری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Varzaghan

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 19 August 2015

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بحری در تهران در دی 1396

Record of Peregrine Falcon in Tehran in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: بحری Falco peregrinus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 28 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Peregrine Falcon Falco peregrinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 18 January 2018

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در باغ گیاهشناسی، تهران در دی 1396

 

 

Record of Meadow Pipit in Botanical garden, Tehran in December 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی)  Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: سه فرد

 

 

محل مشاهده: باغ ملی گیاهشناسی، تهران

 

 

استان: تهران

 

 

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

 

 

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

 

 

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: 3 individuals

 

 

Place of observation: National Botanical Garden of Iran, Tehran

 

 

Province: Tehran

 

 

Period of observations: 22 December 2017

----------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در تهران در دی 1396

Record of Redwing in Tehran in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ ملی گیاهشناسی، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 13 دی 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: National Botanical Garden of Iran, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 3 January 2018

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کرج در دی 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Karaj in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاده محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 5 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mohamad-Shahr road, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 26 December 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی سرسیاه بزرگ در استان کرمانشاه

Observation of Pallas's Gull in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه بزرگ Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شهدا، سنقر

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shohada dam, Songhor

Province: Kermanshah

Date of observation: 14 January 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک تالابی در استان کرمانشاه

Observation of Marsh Sandpiper in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک تالابی Tringa stagnatilis

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سد شهدا، سنقر

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shohada dam, Songhor

Province: Kermanshah

Date of observation: 14 January 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در بندر لنگه در بهمن 1396

Record of Western Osprey on Bandar-e Lengeh in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر  لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 6 بهمن 1396

مشاهده کننده: آقایان سیدعدنان هاشمی و جاسم تمیمی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Jasem Tamimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در زمستان 1394

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in winter 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: طاق بستان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Taq-e Bostan, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: Winter 2016

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در میاندوآب در آذر 1396

Record of Pied Kingfisher in Miandoab in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در اقلید در دی 1395

Record of population of Long-eared Owl in Eqlid in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: اقلید

استان: فارس

دوره مشاهدات: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Eqlid

Province: Fars

Period of observations: January 2017

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اردکان در بهمن 1396

Record of population of Steppe Eagle in Ardakan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: اردکان

استان: یزد

دوره مشاهدات: 1 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری و مرتضی عزیزی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Ardakan

Province: Yazd

Period of observations: 21 January 2018

Observers: Moslem Akbari & Morteza Azizi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ملکشاهی در بهمن 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Malekshahi in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 4 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 24 January 2018

Observers: Mehdi Mami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در نایبند در دی 1396

Record of Western Osprey in Nayband in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نایبند

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 22 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نقیبی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Nayband

Province: Bushehr

Date of observation: 12 January 2018

Observers: Mehdi Naghibi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در لارستان در بهمن 1396

Record of Marbled Duck in Larestan in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 8 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Date of observation: 28 January 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب درنا در دی 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Dorna wetland in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 December 2017

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در قره قشلاق در آبان 1395

Record of Pied Kingfisher in Qara-Qeshlaq in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 25 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 15 November 2016

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در روانسر در آبان 1395

Record of Pied Kingfisher in Ravansar in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روانسر

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد عظیمی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ravansar

Province: Kermanshah

Period of observations: November 2016

Observers: Behzad Azimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در حسنلو در مهر 1394

Record of Pied Kingfisher in Hasanlu in October 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مهر 1394

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 2 October 2015

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در حسنلو در آذر 1393

Record of Pied Kingfisher in Hasanlu in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 December 2014

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در تهران در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Tehran in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای  Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tehran

Province: Tehran

Period of observation: 24 March 2017

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب سیران گولی در مرداد 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Siran-Goli wetland in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Siran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 8 August 2017

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب حسنلو در مرداد 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Hasanlu wetland in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 22 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 13 August 2017

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در تالاب درنا در دی 1396

Record of population of Great White Pelican in Dorna wetland in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: تالاب درنا، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Dorna wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 31 December 2017

Observers: Aziz Ozar

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در داراب در فروردین 1396

Record of Pallid Harrier in Darab in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: داراب

استان: فارس

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darab

Province: Fars

Period of observations: April 2017

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در مریوان در دی 1396

Record of European Stonechat in Marivan in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 دی 1396

محل مشاهده: مریوان

استان: کردستان

مشاهده کننده: آقای جلال پزشک

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 10 January 2018

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Observer: Jalal Pezeshk

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در بوشهر در بهمن1396

Records of population of Pygmy Cormorant in Bushehr in January 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: شهربوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 6 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی و خانم صیادی

Type of important species: Population

Species: Pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 26 January 2018

Observers: Mohammad Papari-Zarei & Ms Sayadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در بناب در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Bonab in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت قیمازخان، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 12 فروردین 1396

مشاهده کننده: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghimazkhan plain, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observation: 1 April 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در مریوان در فروردین 1396

Record of Eurasian Wryneck in Marivan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مریوان

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 14-16 فروردین 1396

مشاهده کننده: آقایان غلامرضا فرخ نسب، محمد سفرنگ، جلال پزشک و سیدناصح حسینی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observation: 3-5 April 2017

Observers: Gholamreza Farrokhnasab, Mohammad Safrang, Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در شیراز در دی 1395

Record of Eurasian Wryneck in Shiraz in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 11 دی 1395

مشاهده کننده: آقای میثم قایدی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observation: 31 December 2016

Observers: Meysam Ghayedi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کرکس مصری در مهران در بهار 1396

Record of breeding Egyptian Vulture in Mehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری Neophron percnopterus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو بالغ، یک آشیانه و یک جوجه

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کولگ، مهران

استان: ایلام

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults, a nest and a juvenile

Date of observation: spring 2017

Place of observation: Kuleg P.A., Mehran

Province: Ilam

Observers: Mehdi Mami

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در ارومیه در شهریور 1395

Record of Eurasian Wryneck in Orumieh in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ارومیه

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 5 شهریور 1395

مشاهده کننده: آقایان امید یوسفی، امیر ابراهیمی و حمید سیفی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Orumieh

Province: West Azarbaijan

Period of observation: 26 August 2016

Observers: Omid Yusefi, Amir Ebrahimi & Hamed Seifi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در مریوان در فروردین 1395

Record of Eurasian Wryneck in Marivan in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مریوان

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1395

مشاهده کننده: آقای جعفر غلامی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Marivan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در بدره در فروردین 1393

Record of Eurasian Wryneck in Badreh in April 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهرک ولیعصر، بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 15 فروردین 1393

مشاهده کننده: آقای حسین پروری

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observation: 4 April 2014

Observers: Hossein Parvari

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در ملارد در اسفند 1395

 

 

Record of Meadow Pipit in Mallard in March 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: ملارد، شهریار

 

 

استان: تهران

 

 

دوره مشاهدات: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

 

 

مشاهده کننده: علی حاجی آبادی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Mallard, Shariyar

 

 

Province: Tehran

 

 

Period of observations: 20 March 2017

 

 

Observer: Ali Hajiabadi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سهره زرد به  تهران در آبان 1396

Record of arrival of Eurasian Siskin to Tehran in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: 5 فرد

مکان پایش: پارک پلیس تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 مهر تا 2 آذر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 2 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Police Park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 September to 23 November 2017

Arrival/departure date of observation: 23 November 2017

Observer: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود توکای پهلوسرخ به  تهران در آبان 1396

Record of arrival of Redwing to Tehran in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای پهلوسرخ   Turdus iliacus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: پارک جمشیدیه تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 مهر تا 1 آذر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 25 آبان 1396

مشاهده کنندگان: خانم ها هانیه کیایی، شیوا تقی پور و آقایان هومن درودی، پرهام بیهقی

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: Two individuals

Monitoring place: Jamshidiyeh Park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 September to 23 November 2017

Arrival/departure date of observation: 16 November 2017

Observer: Haniyeh Kiaee, Shiva Taghipoor, Houman Doroudi & Parham Beyhaghi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب مارخور در مهران در بهار 1396

Record of breeding Short-toed Eagle in Mehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کولگ، مهران

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with nestlings

Place of observation: Kuleg P.A., Mehran

Province: Ilam

Dates of observation: Spring 2017

Observers: Mehdi Mami


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کفچه نوک در خور موسی در بهار 1394

Record of breeding Eurasian Spoonbill on Khour-e Mousa in spring 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کفچه نوک Platalea leucorodia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 10 آشیانه

مکان مشاهده: خور موسی

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: بهار 1394

مشاهده کنندگان: آقای عبدالخالق طاهری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 10 nests

Place of observation: Khour-e Mousa

Province: Khuzestan

Dates of observation: Spring 2015

Observers: Abdolkhalegh Taheri

Type of confirmation: Observation of nests

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در خاییز در مهر 1396

Record of Brown Fish Owl in Khaeez in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: مهر 1396

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده خاییز

استان: کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده کنندگان: آقای هدایت اله دیده بان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: October 2017

Place of observation: Khaeez P.A.

Province: Kohgiluyeh & Buyer-Ahmad

Observers: Hedayatollah Dideban

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در جزیره نخیلو در خرداد 1390

Record of Sooty Gull on Nakhilu Island in June 2011

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Larus hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره نخیلو

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: خرداد 1390

مشاهده کنندگان: مصطفی موذنی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، درنا مجاب و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Sooty Gull Larus hemprichii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nakhilu Island

Province: Bushehr

Dates of observation: June 2011

Observers: Mostafa Moazeni

Identified by: Mohammad Safrang, Dorna Mojab & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در سولدوز در دی 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Solduz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 6 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Solduz

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftoohi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در گمیشان در دی 1396

Record of population of Black-tailed Godwit in Gomishan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 1 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 22 December 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شادگان در آذر 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Shadegan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

شناسایی کنندگان: پرویز بختیاری و محمد سفرنگ

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Reza Nikfalak

Identified by: Parviz Bakhtiari & Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در هورالعظیم در آبان 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Hour-al-Azeem in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

شناسایی کنندگان: پرویز بختیاری و محمد سفرنگ

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 November 2017

Observers: Reza Nikfalak

Identified by: Parviz Bakhtiari & Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در باغ شادی در آبان 1396

Record of Short-toed Eagle in Bagh-e Shadi in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ شادی

استان: یزد

دوره مشاهدات: 2 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bagh-e Shadi

Province: Yazd

Period of observations: 24 October 2017

Observers: Ruhollah Asgari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی