کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۲۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کرمانشاه در آذر 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Kermanshah in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب پرپا در آستارا در شهریور 1396

Records of Booted Eagle in Astara in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه : جمعیت

گونه : عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد : یک فرد

محل مشاهده : استیل عباس آباد، آستارا

استان: گیلان

دوره مشاهده: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abbas-Abad Steel, Astara

Province: Gilan

Period of observations: September 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در کانی برازان در آذر 1396

Record of population of Long-eared Owl in Kani-Barazan in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و رسول محمدعلیپور

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 December 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Rasoul Mohammad-Alipour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در شیراز در دی 1396

Record of population of Long-eared Owl in Shiraz in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 17 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رامین نجفی و میثم قایدی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 7 January 2018

Observers: Ramin Najafi & Meysam Ghayedi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت جغد گوش دراز در بناب در دی 1396

Record of population of Long-eared Owl in Bonab in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: 18 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 21 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 18 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 11 January 2018

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در سد آبشینه در آذر 1396

Record of Great White Pelican in Abshineh Dam in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد آبشینه

استان: همدان

دوره مشاهدات: 17 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abshineh dam

Province: Hamedan

Period of observations: 8 December 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر دراهواز در آبان 1396

Record of Bonelli's Eagle in Ahwaz in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 16 November 2017

Observers: Alireza Afshoon

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب شاهی در شفت در دی 1396

Record of population of Eastern Imperial Eagle in Shaft in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: شفت

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 28 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shaft

Province: Gilan

Period of observations: 18 January 2018

Observers: Abbas Alizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در سرخس در دی 1396

Record of Little Bustard in Sarakhs in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: سرخس

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 22 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی خانی، مرتضی منفرد و علی مهدوی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Sarakhs

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 12 January 2018

Observers: Ali Khani, Morteza Monfared & Ali Mahdavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در نائین در آذر 1396

Record of Little Bustard in Naein in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: عباس آباد، نائین

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 18-19 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی جلالپور

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abbas-Abad, Naein

Province: Esfahan

Period of observations: 9-10 December 2017

Observers: Mehdi Jalalpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت مگس گیر نیم طوق در سنندج در مرداد 1396

 

 

Record of Semicollared Flycatcher in Sanandaj in July 2017

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: سنندج

 

 

استان: کردستان

 

 

دوره مشاهدات: 1 مرداد 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Sanandaj

 

 

Province: Kordestan

 

 

Period of observations: 23 July 2017

 

 

Observers: Shoresh Vahabi

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در خواف در دی 1396

Record of Short-eared Owl in Khaf in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خواف

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 24 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مدثر تیموری، ایمان محمدی، محمدعلی عمارلو و رضا میرزایی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 14 January 2018

Observers: Modasser Teymouri, Iman Mohammadi, Mohammad-Ali Ammarlu & Reza Mirzaei

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در بمو در آذر 1396

Record of Short-eared Owl in Bamou in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بمو

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 20-21 آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی جامشی، علیرضا جعفری و فرشاد پروتا

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bamou

Province: Fars

Date of observation: 11-12 December 2017

Observers: Ali Jameshi, Alireza Jafari & Farshad Prota

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در گمیشان در دی 1396

 

 

Record of Meadow Pipit in Gomishan in January 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: 8 فرد

 

 

محل مشاهده: گمیشان

 

 

استان: گلستان

 

 

دوره مشاهدات: دی 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: 8 individuals

 

 

Place of observation: Gomishan

 

 

Province: Golestan

 

 

Period of observations: January 2018

 

 

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۸:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) در مشگین شهر در دی 1396

Record of Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike in Mashgin-Shahr in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: کمیاب

نام زیرگونه: سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) Lanius excubitor homeyeri

تعداد: یک فرد

مکان پایش: مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: ۱۴ دی ۱۳۹۶

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده خیاوی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، علیرضا هاشمی، آرش حبیبی-آزاد، محمدجواد پرستگاری و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: تنها ثبت تایید شده در ایران در چند سال اخیر.

Type of important subspecies: Rarity

Species: Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Dates of observation: 4 January 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh-Khiavi

Identified by: Mohammad Safrang, Parviz Bakhtiari, Alireza Hashemi, Arash Habibi-Azad, Mohammad-Javad Parastegari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The only confirmed record in Iran in recent years.

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۰۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری عقاب دوبرادر در مهران در بهار 1396

Record of breeding Bonelli’s Eagle in Mehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب دوبرادر Aquila fasciata

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، 2 آشیانه با دو تخم و جوجه

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کولگ، مهران

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه، تخم و جوجه

Species: Bonelli’s Eagle Aquila fasciata

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, 2 nests with two eggs and nestlings

Place of observation: Kuleg P.A., Mehran

Province: Ilam

Dates of observation: Spring 2017

Observers: Mehdi Mami

Type of confirmation: Observation of adults, nest, egg and nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در هشیلان در اسفند 1395

 Record of breeding White Stork in Hashilan in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: اسفند 1395

مشاهده کنندگان: آقایان شهباز رستمی، مهوش سرابخشکه و محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Date of observation: March 2017

Place of observation: Hashilan

Province: Kermanshah

Observers: Shahbaz Rostami, Mahvash SarabKhoshkeh & Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of adult and nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در مهریز در دی 1396

Record of Mongolian Finch in Mehriz in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 500 فرد

محل مشاهده: مهریز

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 7-8 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بیگی

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Mehriz

Province: Yazd

Date of observation: 28-29 December 2017

Observers: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در بوانات در دی 1396

Record of Mongolian Finch in Bavanat in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 11 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید بیگی

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 1 January 2018

Observers: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره نوک بزرگ در استان ایلام

Observation of Hawfinch in Ilam province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره نوک بزرگ Coccothraustes coccothraustes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بدره

استان: ایلام

تاریخهای مشاهده: 22 دی 1396

مشاهده کنندگان: خانم شهین ملک

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 12 January 2018

Observers: Shahin Malek

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بال لاکی در اینچه برون در دی 1396

Record of Bohemian Waxwing in Incheh-Borun in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بال لاکی Bombycilla garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اینچه برون

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 27 دی 1396

مشاهده کننده: آقایان سیاوش روشنیان، محمود شکیبا، فرزاد اکبرنژاد و رمضان شهرآبادی

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Incheh-Borun

Province: Golestan

Date of observation: 17 January 2018

Observer: Siavash Roshanian, Mahmood Shakiba, Farzad Akbarnejad & Ramezan Shahrabadi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بیستون در آبان 1396

Record of Pallid Harrier in Bisotun in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بیستون

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 18 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bisotun

Province: Kermanshah

Period of observations: 9 November 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه جنگلی در استان کرمانشاه

Observation of Dunnock in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه جنگلی Prunella modularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 14 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Dunnock Prunella modularis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 4 January 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی در استان اصفهان

Observation of Woodlark in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: 10 فرد در کاشان در تاریخ 16 آذر 1396 توسط آقای مهدی فاضل دربندی

تعداد: 4 فرد در اصفهان در تاریخ 28 دی 1396 توسط آقای محمدرضا صادقی

Species: Woodlark Lullula arborea

No. of individuals: 10 individuals in Kashan on 7 December 2017 by Mehdi Fazel-Darbandi

No. of individuals: 4 individuals in Esfahan on 18 January 2018 by Mohammad-Reza Sadeghi

  

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی